Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 24. november 2022 - Strasbourg
 Ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027
 Ændring af forordning (EU, Euratom) 2018/1046 for så vidt angår fastlæggelsen af en diversificeret finansieringsstrategi som generel lånemetode
 "Makrofinansiel bistand +"-instrument med henblik på at yde støtte til Ukraine i 2023
 Ikkeaccept af Den Russiske Føderations rejsedokumenter udstedt i Ukraine og Georgien
 Etablering af 2030-politikprogrammet for det digitale årti
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: midlertidige nødforanstaltninger vedrørende krav til sikkerhedsstillelse
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: tærsklen for clearinggrænseværdien for positioner i OTC-råvarederivataftaler og andre OTC-derivataftaler
 Menneskerettighedssituationen i Afghanistan, navnlig forværringen af kvinders rettigheder og angreb på uddannelsesinstitutioner
 Den fortsatte undertrykkelse af den demokratiske opposition og civilsamfundet i Belarus
 Tvangsfordrivelsen af mennesker som følge af den eskalerende konflikt i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
 Den fremtidige europæiske finansielle udviklingsstruktur
 Resultatet af moderniseringen af energichartertraktaten
 Vurdering af Ungarns overholdelse af retsstatsprincipperne under forordningen om konditionalitet og status for den ungarske genopretnings- og resiliensplan
 Beskyttelse af husdyravl og store rovdyr i Europa
 Arven for det europæiske ungdomsår 2022
 Forbedring af EU's lovgivning om vilde og eksotiske dyr, der skal holdes som kæledyr i Den Europæiske Union, gennem en EU-positivliste
 Menneskerettighedssituationen i Egypten
 Menneskerettighedssituationen i forbindelse med VM i fodbold i Qatar
Tekster (312 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik