Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 24 listopada 2022 r. - Strasburg
 Zmiana rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z 17 grudnia 2020 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
 Zmiana rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek
 Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +)
 Nieakceptowanie dokumentów podróży Federacji Rosyjskiej wydawanych w Ukrainie i Gruzji
 Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: tymczasowe środki nadzwyczajne związane z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wartość progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym
 Przestrzeganie praw człowieka w Afganistanie, zwłaszcza pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw kobiet oraz ataki na placówki oświatowe
 Dalsze represjonowanie opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi
 Przymusowe przesiedlenia w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga
 Przyszła europejska infrastruktura finansowa na rzecz rozwoju
 Wyniki modernizacji Traktatu karty energetycznej
 Ocena zgodności Węgier z warunkami praworządności według rozporządzenia o warunkowości, a także stan zaawansowania węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności
 Ochrona hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie
 Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022
 Ulepszenie przepisów UE na temat dzikich i egzotycznych zwierząt trzymanych jako domowe w Unii Europejskiej, poprzez ustanowienie unijnego wykazu pozytywnego
 Poszanowanie praw człowieka w Egipcie
 Przestrzeganie praw człowieka w związku z pucharem świata FIFA w Katarze
Teksty (331 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności