Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 13. prosince 2022 - Štrasburk
 Oznámení v rámci programu kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA)
 Doprava: zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 a nařízení Komise (ES) č. 851/2006
 Civilní letectví: zrušení směrnice Rady 89/629/EHS
 Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní
 Použití článků 93, 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na určité kategorie státní podpory v odvětví železniční, vnitrozemské vodní a multimodální dopravy
 Geneticky modifikovaná sója A5547-127 (ACSGMØØ6-4)
 Biocidní přípravek „CMIT/MIT SOLVENT BASED“
 Za stejná práva osob se zdravotním postižením
 Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU
 Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy
 Digitální propast: sociální rozdíly způsobené digitalizací
Texty (334 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí