Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2023/2504(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0075/2023

Debatter :

PV 18/01/2023 - 25.1
CRE 18/01/2023 - 25.1

Omröstningar :

PV 19/01/2023 - 7.1

Antagna texter :

P9_TA(2023)0012

Antagna texter
PDF 116kWORD 44k
Torsdagen den 19 januari 2023 - Strasbourg
De humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach
P9_TA(2023)0012RC-B9-0075/2023

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2023 om de humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach (2023/2504(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Armenien och Azerbajdzjan,

–  med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den enda väg som förbinder Nagorno-Karabach med Armenien och omvärlden, Latjinkorridoren, har sedan den 12 december 2022 blockerats av självutnämnda miljöaktivister från Azerbajdzjan. Detta har hindrat tillgången till viktiga varor och tjänster, däribland livsmedel, bränsle och läkemedel, för de 120 000 armenier som bor i Nagorno-Karabach, och i praktiken satt dem under blockad.

B.  Blockaden har lett till en allvarlig humanitär kris som i hög grad drabbat de mest utsatta befolkningsgrupperna. Transport av kritiskt sjuka patienter är nästan omöjlig, och denna situation har lett till en persons död. Hundratals familjer förblir skilda från varandra.

C.  Denna humanitära kris förvärrades ytterligare av att Azerbajdzjan avbrutit naturgasförsörjningen till Nagorno-Karabach, vilket gjort att hem, sjukhus och skolor saknar uppvärmning.

D.  Genom att upprätthålla blockaden av Latjinkorridoren bryter Azerbajdzjan mot sina internationella skyldigheter enligt trepartsuttalandet om eldupphör av den 9 november 2020, enligt vilket Azerbajdzjan måste garantera säkerheten för personer, fordon och last som transporteras längs korridoren i båda riktningarna.

E.  Hindren för användningen av Latjinkorridoren är ett bakslag för fredsprocessen mellan Armenien och Azerbajdzjan och undergräver det internationella förtroendet.

1.  Europaparlamentet beklagar de tragiska humanitära konsekvenserna av blockaden av Latjinkorridoren och konflikten i Nagorno-Karabach.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Azerbajdzjan att respektera och tillämpa trepartsuttalandet av den 9 november 2020 och omedelbart öppna Latjinkorridoren igen för att möjliggöra fri rörlighet och säkerställa tillgång till viktiga varor och tjänster, för att på så sätt garantera säkerheten i regionen och trygga invånarnas livsuppehälle.

3.  Europaparlamentet understryker behovet av ett heltäckande fredsavtal som måste garantera rättigheterna och säkerheten för Nagorno-Karabachs armeniska befolkning. Parlamentet uppmanar Azerbajdzjan att skydda rättigheterna för armenier som bor i Nagorno-Karabach och att avstå från sin provocerande retorik som uppmanar till diskriminering av armenier och pressar armenier att lämna Nagorno-Karabach.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Azerbajdzjan att framdeles avstå från att undergräva transport-, energi- och kommunikationsförbindelserna mellan Armenien och Nagorno-Karabach.

5.  Europaparlamentet fördömer skarpt Azerbajdzjans försök att göra människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer till syndabockar och uppmanar EU:s och medlemsstaternas representationer att stödja deras arbete.

6.  Europaparlamentet fördömer de ryska ”fredsbevarande” styrkornas passivitet. Parlamentet anser att man snart möjligt bör inleda förhandlingar om att ersätta dessa med en OSSE-ledd internationell fredsbevarande styrka med ett FN-mandat.

7.  Europaparlamentet begär att internationella organisationer ska ges obehindrat tillträde till Nagorno-Karabach för att bedöma situationen och tillhandahålla nödvändigt humanitärt bistånd.

8.  Europaparlamentet efterlyser ett informationsuppdrag från FN eller OSSE till Latjinkorridoren för att bedöma den humanitära situationen på plats.

9.  Europaparlamentet efterlyser ett snabbt och villkorslöst återupptagande av förhandlingarna på grundval av principerna i Helsingforsslutakten.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU med kraft att aktivt engagera sig och se till att invånarna i Nagorno-Karabach inte längre hålls som gisslan av Bakus aktivism, Rysslands destruktiva roll och Minskgruppens inaktivitet.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet samt Armeniens och Azerbajdzjans presidenter, regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 11 april 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy