Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2023/2511(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0066/2023

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/01/2023 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0016

Hyväksytyt tekstit
PDF 149kWORD 53k
Torstai 19. tammikuuta 2023 - Strasbourg
EU:n toimet Iranin mielenosoitusten ja teloitusten johdosta
P9_TA(2023)0016RC-B9-0066/2023

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. tammikuuta 2023 EU:n toimet Iranin mielenosoitusten ja teloitusten johdosta (2023/2511(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, erityisesti 6. lokakuuta 2022 antamansa päätöslauselman Mahsa Jina Aminin kuolemasta ja naisten oikeuksia puolustaviin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Iranissa(1) ja 17. helmikuuta 2022 antamansa päätöslauselman kuolemanrangaistuksesta Iranissa(2) sekä kaikki muut Iranin ihmisoikeustilanteesta antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2022 annetun YK:n yleiskokouksen kolmannen komitean päätöslauselman ihmisoikeuksista Iranissa,

–  ottaa huomioon 10. tammikuuta 2023 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston julkilausuman,

–  ottaa huomioon 11. marraskuuta 2022 annetun YK:n asiantuntijoiden julkilausuman, jossa Irania pyydettiin lopettamaan rauhanomaisten mielenosoittajien tuomitseminen kuolemaan,

–  ottaa huomioon 24. marraskuuta 2022 pidetyn YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistunnon, jossa käsiteltiin Iranin islamilaista tasavaltaa, ja istunnossa hyväksytyn päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 22. syyskuuta 2022, 18. kesäkuuta 2022, 13. tammikuuta 2022 ja 11. tammikuuta 2021 annetut Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportit,

–  ottaa huomioon 4. marraskuuta 2022 annetun G7-ryhmän ulkoministerien julkilausuman,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2022 annetut EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon iranilaisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut pakotteet, jotka EU:n neuvosto hyväksyi 12. huhtikuuta 2021, 17. lokakuuta 2022, 20. lokakuuta 2022 ja 14. marraskuuta 2022 sekä 12. joulukuuta 2022 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (YUTP) 2022/2433(3),

–  ottaa huomioon Iranin islamilaisen tasavallan eurooppalaisiin ja brittiläisiin yhteisöihin ja henkilöihin kohdistamat pakotteet,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 7. tammikuuta 2023 antaman lausunnon äskettäisistä Mohammad Mehdi Karamin ja Seyyed Mohammad Hosseinin teloituksista, 8. joulukuuta 2022 antaman lausunnon Mohsen Sekarin teloituksesta ja 15. tammikuuta 2023 antaman lausunnon Alireza Akbarin teloituksesta,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 25. syyskuuta 2022 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Iranista ja EUH:n tiedottajan 19. syyskuuta 2022 antaman lausunnon Jina Mahsa Aminin kuolemasta,

–  ottaa huomioon 9. tammikuuta 2023 annetun EUH:n tiedottajan lehdistötiedotteen, jossa ilmoitettiin Iranin islamilaisen tasavallan EU-suurlähettilään kutsumisesta kuultavaksi,

–  ottaa huomioon suhteista Iraniin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan 22. syyskuuta 2022, 9. marraskuuta 2022 ja 13. joulukuuta 2022 antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 2022 annetun Kanadan ja Yhdysvaltojen yhteisen julkilausuman Iranin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Iran ratifioi kesäkuussa 1975,

–  ottaa huomioon EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän,

–  ottaa huomioon 27. joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi(4),

–  ottaa huomioon 27. joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi(5),

–  ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/541 terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta(6),

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, ihmisoikeuksien puolustajia sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin ja tyttöihin kohdistuvien syrjintämuotojen torjuntaa koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Iranin ”siveyspoliisi” pidätti 22-vuotiaan iranilaisen kurdinaisen Jina Mahsa Aminin Teheranissa 13. syyskuuta 2022, koska hänen väitettiin jättäneen noudattamatta huivipakkoa koskevaa lakia; ottaa huomioon, että Jina Mahsa Aminia kidutettiin raa’asti ja hän kuoli 16. syyskuuta 2022 pidätettynä ollessaan; ottaa huomioon, että asianmukaista tutkintaa ei ole saatettu päätökseen;

B.  ottaa huomioon, että Jina Mahsa Aminin surmaamisen jälkeen eri puolilla maata puhkesi maanlaajuisia mielenosoituksia, joihin osallistui satojatuhansia yhteiskunnan kaikkia osia edustavia Iranin kansalaisia; toteaa, että mielenosoitusten alullepanijoina olivat naiset, jotka vaativat Jina Mahsa Aminin kuolemasta vastuussa olevia vastaamaan teostaan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän lopettamista Iranissa; toteaa, että mielenosoituksissa monet naiset ovat riisuneet hijabinsa tai leikanneet hiuksensa protestina Jina Mahsa Aminin kuolemalle; ottaa huomioon, että naisten mielenilmaukset innoittivat miehiä solidaarisuuteen ja antoivat kipinän kaikkialla maassa yleiselle vallankumous- ja protestiliikkeelle hallintoa vastaan; ottaa huomioon, että opiskelijat protestoivat monissa yliopistoissa eri puolilla maata boikotoimalla oppituntejaan ja osoittamalla mieltään sortoa vastaan; toteaa, että Jina Mahsa Amini oli kotoisin Iranin Kurdistanin alueelta, jossa mielenosoitukset ovat levinneet laajalle ja hallinto on reagoinut niihin sortotoimin;

C.  ottaa huomioon, että Iranin turvallisuus- ja poliisivoimat ovat reagoineet mielenosoituksiin väkivaltaisesti, summittaisesti, kohtuuttomasti ja keinoja kaihtamatta; ottaa huomioon, että islamilaisen tasavallan korkein johtaja Ali Khamenei ja presidentti Ebrahim Raisi ovat toistuvasti antaneet kiitosta islamilaisen vallankumouskaartin puolisotilaallisille Basij-joukoille rauhanomaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta ja mielenosoittajien tappamisesta ja kannustaneet niitä tähän;

D.  ottaa huomioon, että 16. tammikuuta 2023 mennessä Iranin turvallisuusjoukot olivat tietojen mukaan tappaneet useita satoja rauhanomaisia mielenosoittajia, näiden joukossa kymmeniä lapsia, sekä pidättäneet ja siepanneet yli 20 000 mielenosoittajaa, muun muassa ihmisoikeuksien puolustajia, opiskelijoita, asianajajia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, myös EU:n kansalaisia ja EU:ssa oleskelevia henkilöitä Saksasta, Puolasta, Ranskasta, Italiasta, Alankomaista, Espanjasta ja Ruotsista;

E.  ottaa huomioon, että Iran ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta ja rajoittaa siten ulkomaisten suurlähetystöjen mahdollisuuksia tavoittaa maassa pidätettyinä olevia kaksoiskansalaisiaan; ottaa huomioon, että Iranin entinen varapuolustusministeri Alireza Akbari, jolla oli Yhdistyneen kuningaskunnan ja Iranin kaksoiskansalaisuus, tuomittiin vakoilusta Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi Iranissa, minkä hän kiisti, ja että hänet tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin; ottaa huomioon, että Iranin turvallisuusjoukot pidättivät 24. huhtikuuta 2016 Ruotsin ja Iranin kansalaisen, hätälääketieteeseen erikoistuneen tohtorin ja belgialaisen Vrije Universiteit Brussel ‑yliopiston ja italialaisen Università del Piemonte Orientale -yliopiston tutkijan Ahmadreza Djalalin; toteaa, että hän sai lokakuussa 2017 kuolemantuomion räikeän epäoikeudenmukaisen oikeudenkäynnin päätteeksi tekaistujen vakoilusyytteiden ja kiduttamalla saadun tunnustuksen perusteella; toteaa, että Iranin korkein oikeus päätti 17. kesäkuuta 2018 pitää tuomion voimassa; ottaa huomioon, että ranskalais-iranilainen tutkija Fariba Adelkhah pidätettiin kesäkuussa 2019 ja tuomittiin viiden vuoden vankeusrangaistukseen ”kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta”;

F.  ottaa huomioon, että Iranissa on mielivaltaisesti vangittuna muitakin EU:n kansalaisia, kuten Belgian kansalainen Olivier Vandecasteele, joka tuomittiin yhteensä 40 vuoden vankeuteen ja kymmeniin raipaniskuihin tekaistujen väitteiden perusteella; ottaa huomioon, että tuomio annettiin sen jälkeen, kun Belgian korkein oikeus keskeytti neuvottelut vankien vaihtoa koskevasta kiistanalaisesta kahdenvälisestä sopimuksesta, jonka nojalla terrori-iskun yrityksestä Belgiassa tuomittu iranilainen diplomaatti Assadollah Assadi olisi voitu palauttaa Iranin islamilaiseen tasavaltaan Olivier Vandecasteelen vapauttamista vastaan; ottaa huomioon, että Iranissa on yhä vangittuna seitsemän Ranskan kansalaista, mukaan lukien opettaja ja ammattiyhdistysaktiivi Cécile Kohler ja hänen puolisonsa Jacques Paris, sekä toukokuussa 2020 pidätetty ja kahdeksan vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen vakoilusta tuomittu Benjamin Brière;

G.  ottaa huomioon, että teloitusten lukumäärä asukasta kohden on Iranissa maailman korkein; toteaa, että Iranin hallinto on epäoikeudenmukaisten ja pikaisten oikeudenkäyntien jälkeen, joissa rikotaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin alkeellisimpia ja perustavaa laatua olevia vaatimuksia, langettanut rauhanomaisille mielenosoittajille, myös alaikäisille, kuolemantuomioita ja pannut niitä täytäntöön; ottaa huomioon Amnesty Internationalin löytäneen todisteita siitä, että Iranin hallinto käyttää kuolemanrangaistusta sorron välineenä mielenosoitusten murskaamiseksi; ottaa huomioon, että islamilaisen tasavallan poliisi- ja turvallisuusjoukot harjoittavat yleisesti kidutusta, raiskauksia ja julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua Iranin vankiloissa pidätettyinä olevia kohtaan;

H.  ottaa huomioon, että Amnesty International on laatinut luettelon noin 25 henkilöstä, joilla on suuri riski joutua teloitetuiksi, mukaan lukien Mohammad Ghobadlou; ottaa huomioon Amnesty Internationalin todenneen olevan syytä pelätä, että lukuisat muut henkilöt saatetaan tuomita kuolemaan osallistumisesta mielenosoituksiin; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan yli 40:ää iranilaista taiteilijaa syytetään rikoksista, joista voidaan tuomita kuolemanrangaistukseen; toteaa, että iranilaiset näyttelijät, muusikot, urheilijat ja muut julkisuuden henkilöt ovat julkisesti tukeneet uskonnollista hallintoa vastaan järjestettyjä mielenosoituksia;

I.  toteaa, että Iranin ihmisoikeustilanne huononee edelleen; ottaa huomioon, että Jina Mahsa Aminin ja muiden surmaaminen sekä nykyinen teloitusten aalto ovat osoitus Iranissa meneillään olevasta ihmisoikeuskriisistä; toteaa, että tätä heikentyvää tilannetta pahentaa Iranin hallinnon ja sen turvallisuuskoneiston systeeminen rankaisemattomuus, joka on mahdollistanut laajamittaisen kidutuksen sekä laittomat teloitukset ja muut laittomat tapot; ottaa huomioon, että Iranin rikosoikeusjärjestelmä tukeutuu voimakkaasti kidutuksen ja muiden pakkokeinojen ja rajoitteiden avulla saatuihin pakotettuihin tunnustuksiin; ottaa huomioon, että kuolemanrangaistuksen poistaminen maailmanlaajuisesti on yksi EU:n ihmisoikeuspolitiikan päätavoitteista;

J.  ottaa huomioon, että Iranin parlamentin 227 jäsentä kehottivat 6. marraskuuta 2022 vallanjakoa räikeästi rikkoen oikeuslaitosta toimimaan päättäväisesti mielenosoitusten aikana pidätettyjen henkilöiden suhteen ja rankaisemaan heitä kuolemanrangaistuksella;

K.  ottaa huomioon, että Iranin perustuslaissa taataan etnisille vähemmistöille yhtäläiset oikeudet; ottaa huomioon, että kuolemanrangaistuksia määrätään suhteettoman paljon hlbtiq+-henkilöille ja henkilöille, jotka kuuluvat etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, kuten belutši-, kurdi-, arabi- ja bahai-vähemmistöihin ja kristittyihin; ottaa huomioon, että yhä useampia ihmisoikeuksien puolustajia on pidätetty sen jälkeen, kun surmat ja tukahduttamistoimet alkoivat; ottaa huomioon, että mielenosoitusten eturintamassa olleita naisia ja tyttöjä, myös etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia, on pidätetty ja vangittu, kun he ovat vaatineet, että systeemisesti ja järjestelmällisesti syrjivät lait, poliisivoimat ja käytännöt lakkautetaan; toteaa, että erityisesti heitä vastaan on nostettu syytteitä, joista voidaan määrätä kuolemanrangaistus, ja heille on langetettu kuolemantuomioita;

L.  ottaa huomioon, että joukko ihmisoikeusasiantuntijoita, joihin kuuluu useita YK:n erityismenettelyjen toimeksiantojen saajia, antoi julkilausuman, jossa tuomitaan Iranin turvallisuusjoukkojen mielenosoittajiin kohdistamat surmat ja tukahduttamistoimet; ottaa huomioon, että asiantuntijat ilmaisivat syvän huolensa liiallisesta ja kuolemaan johtavasta voimankäytöstä mielenosoittajia vastaan Aminin kuoleman jälkeisissä mielenosoituksissa, mihin kuuluu naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, mielenosoittajien pelottelu ja ahdistelu sekä ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden järjestelmällinen rankaisemattomuus; ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijat kehottivat 11. marraskuuta 2022 Iranin hallintoa lopettamaan sellaisten syytteiden nostamisen, joista voidaan määrätä kuolemanrangaistus, ihmisten osallistumisesta tai väitetystä osallistumisesta rauhanomaisiin mielenosoituksiin;

M.  ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijat kehottivat ihmisoikeusneuvostoa ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin toimiin Iranin tilannetta käsittelevän erityisistunnon järjestämiseksi ja kansainvälisen tutkintamekanismin perustamiseksi, jotta varmistetaan edesvastuuseen joutuminen Iranissa ja lopetetaan jatkuva rankaisemattomuus vakavista ihmisoikeusloukkauksista; ottaa huomioon, että ihmisoikeusneuvosto piti 24. marraskuuta 2022 erityisistunnon Iranin tilanteesta; ottaa huomioon, että tässä erityisistunnossa sovittiin, että riippumattoman kansainvälisen tiedonhankintavaltuuskunnan olisi tutkittava Iranin islamilaisessa tasavallassa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia, kerättävä ja analysoitava todisteita ja oltava yhteydessä sidosryhmiin näitä väitteitä koskevien tosiseikkojen selvittämiseksi, jotta kaikki Iranin islamilaisessa tasavallassa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet, myös korkein johto, voidaan saattaa oikeuden eteen;

N.  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston todenneen 10. tammikuuta 2023, että ihmisten rankaiseminen rikosoikeudellisten menettelyjen avulla siitä, että he käyttävät perusoikeuksiaan, merkitsee valtion hyväksymää tappamista;

O.  ottaa huomioon, että EU:n ulkoministerit hyväksyivät 12. joulukuuta 2022 neuvoston päätelmät Iranista; ottaa huomioon, että näissä päätelmissä muun muassa kehotetaan Iranin viranomaisia lopettamaan välittömästi ehdottomasti tuomittavan käytännön, jossa mielenosoittajia tuomitaan kuolemaan ja pannaan tuomiot täytäntöön, sekä kumoamaan viipymättä viimeaikaiset kuolemantuomiot, jotka on jo annettu meneillään olevien mielenosoitusten yhteydessä, ja huolehtimaan oikeudenmukaisesta menettelystä kaikille pidätetyille;

P.  ottaa huomioon, että EUH:n pääsihteeri kutsui 9. tammikuuta 2023 Iranin islamilaisen tasavallan EU-suurlähettilään kuultavaksi korkean edustajan puolesta ja toi julki EU:n kauhun viimeisimpien teloitusten johdosta; toteaa, että kyseessä olivat Mohammad Mehdi Karami ja Seyyed Mohammad Hosseini, jotka pidätettiin ja tuomittiin kuolemaan Iranin mielenosoitusten yhteydessä; toteaa, että Mohsen Shekari ja Majidreza Rahnavard teloitettiin 8. ja 12. joulukuuta 2022 osallistumisestaan mielenosoituksiin;

Q.  ottaa huomioon, että Kanada ja Yhdysvallat antoivat 9. joulukuuta 2022 yhteisen julkilausuman, jossa tuomittiin Iranin islamilaisen tasavallan raa’at väkivallanteot rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja Iranin kansan jatkuva sorto sekä naisten alistaminen ja heihin kohdistettu valtion tukema väkivalta; ottaa huomioon, että molemmat maat ottivat käyttöön pakotteita ihmisoikeusloukkauksiin liitettyjä Iranin virkamiehiä vastaan, mukaan lukien ihmisoikeusloukkaukset, jotka on tehty osana meneillään olevia raakoja tukahduttamistoimia;

R.  ottaa huomioon, että EU on äskettäin ja useaan otteeseen hyväksynyt rajoittavia toimenpiteitä, jotka liittyvät näihin räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin, muun muassa vallankumouskaartissa korkeassa asemassa olevia henkilöitä vastaan; toteaa, että näitä toimenpiteitä ovat varojen jäädyttäminen, kiellot matkustaa EU:hun ja kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville johtuen heidän roolistaan väkivaltaisissa tukahduttamistoimissa Iranissa ja siinä, että islamilainen tasavalta toimittaa aseistettuja drooneja, joita käytetään Venäjän federaation terroritoiminnassa Ukrainaa vastaan; ottaa huomioon, että luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan EU:n rajoittavia toimenpiteitä Iranin nykyiseen ihmisoikeustilanteeseen liittyvässä pakotejärjestelmässä, sisältää nyt yhteensä 126 henkilöä ja 11 yhteisöä; ottaa huomioon, että EU:n pakoteluetteloon sisältyvät muun muassa Iranin sisäministeri Ahmad Vahidi, tieto- ja viestintäteknologiaministeri Issa Zarepour, Iranin lainvalvontajoukot ja vallankumouskaartin alueelliset johtajat;

S.  ottaa huomioon, että Iranin islamilaisen tasavallan ulkoministeriö hyväksyi vuorostaan pakotemekanismin puitteissa vastatoimia, jotka kohdistuvat muun muassa Euroopan parlamentin jäseneen ja suhteista Arabian niemimaahan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajaan Hannah Neumanniin ja muihin parlamentin jäseniin sekä saksalaisiin ja ranskalaisiin entisiin poliitikkoihin; ottaa huomioon, että vastauksena Iranin Euroopan parlamentin jäseniin kohdistamiin pakotteisiin parlamentti päätti marraskuussa 2022, että sen valtuuskunnat ja valiokunnat eivät enää ole yhteydessä Iranin hallintoon;

T.  ottaa huomioon, että islamilainen tasavalta harjoittaa erityisesti vallankumouskaartin kautta rajojensa ulkopuolella, myös EU:n maaperällä, laajamittaisia, hyvin suunniteltuja ja väkivaltaisia sortotoimia, jotka kohdistuvat maanpaossa oleviin ja maasta muuttaneisiin aktivisteihin, toisinajattelijoihin, riippumattomiin toimittajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin, sekä uhkailee ja ahdistelee heidän perheenjäseniään Iranissa; ottaa huomioon, että islamilainen tasavalta on sekä suoraan että paikallisten agenttiensa välityksellä murhannut maasta muuttaneita toisinajattelijoita, siepannut Iraniin maasta paenneita ja suunnitellut pommi-iskuja useisiin maihin, EU:n jäsenvaltiot mukaan luettuina;

U.  ottaa huomioon, että islamilaisen tasavallan hallinto häiritsee tarkoituksellisesti internet- ja mobiiliyhteyksiä ja rajoittaa huomattavasti sosiaalisen median alustoja heikentääkseen Iranin väestön mahdollisuuksia järjestää mielenilmauksia; ottaa huomioon, että Irania koskevaan EU:n ihmisoikeuksien pakotejärjestelmään kuuluu myös kielto viedä Iranin islamilaiseen tasavaltaan tarvikkeita, joita voidaan käyttää sisäisissä sortotoimissa, ja televiestinnän seurantalaitteita;

V.  ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell tuomitsi 8. joulukuuta 2022 ja 7. tammikuuta 2023 antamissaan julkilausumissa Mohammad Mehdi Karamin ja Seyyed Mohammad Hosseinin teloitukset; ottaa huomioon, että julkilausumissa kehotetaan Iranin viranomaisia lopettamaan välittömästi kuolemantuomioiden langettaminen mielenosoittajille ja niiden täytäntöönpano; ottaa huomioon, että näissä julkilausumissa EU kehottaa Iranin viranomaisia kumoamaan viipymättä viimeaikaiset kuolemantuomiot ja noudattamaan tiukasti kansainvälisiä velvoitteitaan;

W.  ottaa huomioon, että islamilainen tasavalta on syyttänyt kurdiryhmiä, Irakissa olevat ryhmät mukaan luettuina, yllyttämisestä mielenosoituksiin Iranin Kurdistanissa; ottaa huomioon, että vallankumouskaarti on tällä verukkeella tehnyt aseellisia hyökkäyksiä Kurdistanin aluetta vastaan Irakissa ja tappanut kymmeniä ihmisiä, myös siviilejä; ottaa huomioon, että mielenosoitusten tukahduttamistoimet ovat olleet erityisen ankaria Luoteis- ja Kaakkois-Iranissa, jossa asuu paljon maan kurdi- ja belutši-vähemmistöihin kuuluvia;

X.  ottaa huomioon, että vallankumouskaartilla, johon kuuluvat puolisotilaalliset Basij-joukot, Quds-joukot, maajoukot, ilmavoimat ja laivasto, on keskeinen rooli maan sisäisten toisinajattelijoiden sortamisessa ja ulkoisessa sotilaallisessa toiminnassa; ottaa huomioon, että tietojen mukaan vallankumouskaarti, joka toimii kuin valtio valtiossa, hallitsee kahta kolmasosaa Iranin taloudesta ja sillä on omistusosuuksia infrastruktuurin, petrokemian, rahoitus-, televiestintä- ja auto- ja meriteollisuuden aloilla sekä huomattavia tukisäätiöitä, jotka tunnetaan nimellä ”bonyad”, ja laajamittaisia laittomia salakuljetusverkostoja;

Y.  ottaa huomioon, että Iranissa murhataan raa’asti naisia ja tyttöjä niin kutsutuissa kunniamurhissa; toteaa, että uhrit eivät useinkaan saa oikeutta heitä vastaan ”kunnian” nimissä tehdyissä rikoksissa;

Z.  ottaa huomioon, että vallankumouskaarti harjoittaa, ohjaa ja tukee terroristitoimintaa sekä kotimaassa että alueellisesti; toteaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on johtanut Iranin ja Venäjän välisten suhteiden syvenemiseen;

AA.  ottaa huomioon, että islamilaisen tasavallan ulkopolitiikka ilmentää mullahien hallinnon aggressiivista sisäpolitiikkaa; toteaa, että tämä hallinto horjuttaa osaltaan koko Lähi-idän ja laajemmankin alueen vakautta;

AB.  ottaa huomioon, että Ebrahim Raisi, joka valittiin Iranin presidentiksi kesäkuussa 2021 ja joka on Yhdysvaltojen pakoteluettelossa, toimi aiemmin Iranin oikeuslaitoksen johtajana, vaikka on olemassa selvää todistusaineistoa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin hän on syyllistynyt; katsoo, että Ebrahim Raisin voiton järjestivät islamilaisen tasavallan instituutiot vaaleissa, jotka eivät olleet täysin vapaat tai rehelliset; ottaa huomioon, että vain seitsemän ehdokasta kaikkiaan 592:sta sai valvontaneuvostolta luvan asettua presidenttiehdokkaaksi; panee merkille, ettei ehdokkaiden joukossa ollut yhtään naista, vähemmistöryhmiin kuuluvaa tai valtaapitävien näkemysten vastustajaa;

AC.  toteaa, että neuvotteluja yhteisen kattavan toimintasuunnitelman uusimisesta ei ole vielä virallisesti keskeytetty; ottaa huomioon, että neuvotteluja jatketaan takeita koskevasta tutkinnasta, jonka Kansainvälinen atomienergiajärjestö käynnisti havaittuaan uraanijäämiä kolmessa laitoksessa, joista Iran ei ollut ilmoittanut;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin rauhanomaisten mielenosoittajien, etenkin Mohsen Shekarin, Majidreza Rahnavardin, Mohammad Mehdi Karamin ja Seyyed Mohammad Hosseninin, kuolemantuomiot ja teloitukset Iranissa; vaatii Iranin viranomaisia pysäyttämään välittömästi ja ehdoitta kaikki suunnitelmat panna täytäntöön teloituksia ja pidättymään uusien kuolemantuomioiden langettamisesta; kehottaa Iranin islamilaisen tasavallan viranomaisia lykkäämään virallisesti teloitusten täytäntöönpanoa tavoitteenaan lakkauttaa kuolemanrangaistus kokonaan; kehottaa Iranin viranomaisia kumoamaan kaikki langettavat tuomiot ja kuolemantuomiot; toistaa vastustavansa päättäväisesti ja periaatteellisesti kuolemanrangaistuksen käyttöä kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa;

2.  kehottaa islamilaisen tasavallan viranomaisia varmistamaan, että kaikki kuolemaan tuomitut mielenosoittajat vapautetaan välittömästi ja ehdoitta, heidän joukossaan muun muassa Mohammed Boroughani, Mohammad Ghobadlou, Hamid Ghare Hassanlou, Mahan Sadrat Marani, Hossein Mohammadi, Manouchehr Mehman Navaz, Sahand Nourmohammad-Zadeh, Saman Seydi, Reza Arya, Saleh Mirhashemi Baltaghi, Saeed Yaqoubi Kordafli, Javad Rouhi, Arshia Takdastan, sekä Mehdi Mohammadifard, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi ja Saeid Yaghoubi; tuomitsee jyrkästi sen, että Iranin hallinto on käyttänyt rikosoikeudellisia menettelyjä ja kuolemanrangaistusta aseena, jolla se pyrkii nujertamaan toisinajattelijat ja rankaisee ihmisiä heidän perusoikeuksiensa käyttämisestä; kehottaa islamilaista tasavaltaa tarkistamaan lainsäädäntöään ja poistamaan moharebehin (jumalanvastaisuus) ja mofsed-e-filarzin (rappion levittäminen maan päällä) rangaistavien rikosten joukosta;

3.  ilmaisee solidaarisuutensa mielenosoituksia johtaville ja niihin osallistuville iranilaisnuorille, -naisille ja -miehille; antaa tukensa ympäri maata levinneelle rauhanomaiselle protestiliikkeelle, joka osoittaa mieltään järjestelmään pesiytynyttä yhä lisääntyvää sortoa sekä vakavia ja laajamittaisia ihmisoikeus- ja perusvapausloukkauksia vastaan; antaa vahvan tukensa Iranin kansan pyrkimyksille saada elää vapaassa, vakaassa, osallistavassa ja demokraattisessa maassa; tuomitsee järjestelmällisen syrjinnän, jota Iranin hallitus harjoittaa naisia kohtaan heidän vapauksiaan, elämäänsä ja elinkeinojaan vakavasti rajoittavilla laeilla ja asetuksilla;

4.  ilmaisee myötätuntonsa kaikkien Iranin viimeaikaisten ja aiempien mielenosoitusten seurauksena tapettujen, kidutettujen, siepattujen tai laittomasti vangittujen henkilöiden omaisille;

5.  tuomitsee jälleen jyrkästi Iranin turvallisuusjoukkojen laajamittaisen, julman, tahallisen ja kohtuuttoman voimankäytön rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan; kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan omiin kansalaisiinsa kohdistamansa ankarat toimet; toteaa jälleen, että oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen on varmistettava;

6.  vaatii kansainvälistä yhteisöä sekä EU:ta ja sen jäsenvaltioita käyttämään kaikkia yhteyksiään islamilaisen tasavallan viranomaisiin vaatiakseen mielenosoittajien teloitusten sekä mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen välitöntä lopettamista ja kaikkien niiden henkilöiden vapauttamista ehdoitta, jotka on pidätetty sen vuoksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan Iranin hallinnon saattamista vastuuseen oman kansansa surmaamisesta ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista;

7.  kehottaa Iranin hallintoa sallimaan riippumattoman toimivaltaisen viranomaisen yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittaman kansainvälisen, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan hallinnon ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien Jina Mahsa Aminin ja satojen mielenosoittajien surmaaminen sekä mielivaltaisesti pidätettyjen kidutus ja kaltoinkohtelu; vaatii, että Iranin viranomaiset sallivat nopean, näyttöön perustuvan, puolueettoman ja tuloksellisen tutkinnan kaikista mielenosoittajien surmista ja että syylliset saatetaan oikeuden eteen; korostaa, että EU:n olisi edelleen reagoitava Jina Mahsa Aminin surmaamiseen ja tapaan, jolla Iranin turvallisuusjoukot ovat vastanneet hänen kuolemansa johdosta puhjenneisiin mielenosoituksiin;

8.  kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki henkilöt, jotka on pidätetty sen vuoksi, että he ovat osallistuneet rauhanomaisiin mielenosoituksiin, sekä kaikki poliittiset vangit; kehottaa määräämään asetuksen (EU) N:o 359/2011 nojalla kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä kaikille tuomareille, jotka langettavat tuomioita mielenosoittajille; vaatii lisäksi Iranin viranomaisia luopumaan välittömästi ja ehdoitta kaikista syytteistä niitä vastaan, jotka on vangittu yksinomaan siksi, että he ovat käyttäneet rauhanomaisesti oikeuttaan sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen mielenosoitusten yhteydessä; kehottaa Iranin viranomaisia täyttämään kansainväliset velvoitteensa, myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa;

9.  panee tyytyväisenä merkille 12. joulukuuta 2022 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät ja äskettäin hyväksytyt rajoittavat toimenpiteet mielenosoittajiin kohdistuneissa väkivaltaisuuksissa osallisina olleita vastaan sekä kaikkia niitä ”siveyspoliisiin” kytköksissä olevia vastaan, joiden on todettu olleen osallisia Jina Mahsa Aminin kuolemaan tai vastuussa siitä; katsoo kuitenkin, että Iranin hallinnon räikeä välinpitämättömyys kansalaistensa ihmisarvoa ja demokraattisia pyrkimyksiä kohtaan sekä sen tuki Venäjän federaatiolle vaativat lisää muutoksia EU:n asennoitumiseen Irania kohtaan;

10.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa ulottamaan EU:n pakoteluettelon koskemaan kaikkia ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevia yhteisöjä ja henkilöitä ja näiden perheenjäseniä, mukaan lukien korkein johtaja Ali Khamenei, presidentti Ebrahim Raisi ja valtakunnansyyttäjä Mohammad Jafar Montazeri sekä kaikki vallankumouskaartiin kytköksissä olevat säätiöt (bonyad), joista voidaan mainita erityisesti Bonyad Mostazafan ja Bonyad Shahid va Omur-e Janbazan; kehottaa lisäksi varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, neuvostoa ja jäsenvaltioita harkitsemaan pakotteiden asettamista Iranin parlamentin 227 jäsenelle, jotka kannustivat langettamaan kuolemantuomioita; panee tyytyväisenä merkille Yhdistyneessä kuningaskunnassa meneillään olevat valmistelut vallankumouskaartin sisällyttämiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan terroristijärjestöjen luetteloon; tuomitsee ponnekkaasti Iranin viranomaisten saksalaisille ja ranskalaisille entisille poliitikoille sekä Euroopan parlamentin jäsenille määräämät pakotteet; toteaa jälleen, että parlamenttien välisen vuoropuhelun olisi edelleen oltava keskeytyksissä niin kauan kuin Iranin viranomaiset määräävät vastatoimia Euroopan parlamentin jäsenille;

11.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita lisäämään vallankumouskaartin ja siihen kuuluvat joukot, mukaan lukien puolisotilaalliset Basij-joukot ja Quds-joukot, EU:n terroristiluetteloon ja kieltämään kaiken taloudellisen ja rahoitustoiminnan, jossa on mukana liikeyrityksiä ja kaupallista toimintaa, joka liittyy vallankumouskaartiin tai siihen kytköksissä oleviin henkilöihin, on näiden kokonaisuudessaan tai osittain omistamaa tai peittelee näiden toimintaa, riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja toteaa, että samalla on vältettävä aiheuttamasta kielteisiä seurauksia Iranin kansalle sekä EU:n humanitaariselle ja kehitysavulle; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita yhteistyössä samanmielisten kumppaneiden kanssa vaatimaan kaikkia maita, joissa vallankumouskaarti toteuttaa sotilaallisia, taloudellisia tai tiedotusoperaatioita, katkaisemaan ja kieltämään yhteydet vallankumouskaartiin; tuomitsee ankarasti vallankumouskaartin ilman edeltävää provokaatiota Irakin Kurdistanin Erbilin hallintoalueelle tekemän iskun ja korostaa, että tällaiset summittaiset hyökkäykset uhkaavat viattomia siviilejä ja alueen vakautta;

12.  toteaa jälleen pitävänsä erittäin tuomittavana Iranin ihmisoikeustilanteen nopeaa heikkenemistä, josta islamilainen tasavalta, sen korkein johto ja sen turvallisuusjoukot, mukaan lukien vallankumouskaarti, ovat yksin vastuussa; vaatii Iranin viranomaisia kunnioittamaan etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä sekä hlbtiq+-henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia; kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan kaikenlaisen syrjinnän;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu Iranin islamilaista tasavaltaa käsittelevä riippumaton kansainvälinen tiedonhankintavaltuuskunta, joka on YK:n ihmisoikeusneuvoston 24. marraskuuta 2022 antaman päätöslauselman S-35/1 nojalla valtuutettu tutkimaan Iranin islamilaisessa tasavallassa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia sekä keräämään ja analysoimaan asiaan liittyvää näyttöä, ja kehottaa aloittamaan sen toiminnan nopeasti; kehottaa islamilaisen tasavallan viranomaisia antamaan tiedonhankintavaltuuskunnalle täydet ja esteettömät mahdollisuudet suorittaa tehtävänsä ja pidättymään häiritsemästä ja pelottelemasta niitä, jotka tekevät yhteistyötä tiedonhankintavaltuuskunnan kanssa, tai näiden perheenjäseniä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan kaikilta osin tiedonhankintavaltuuskunnan valmisteluja ja täytäntöönpanoa; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa antamaan Iranin tapauksen välittömästi YK:n turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi, jos islamilainen tasavalta ei tee yhteistyötä;

14.  kehottaa lisäksi Iranin viranomaisia sallimaan vierailut YK:n ihmisoikeusneuvoston kaikkien erityismenettelyjen edustajille ja erityisesti varmistamaan, että Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija päästetään maahan;

15.  vaatii Iranin hallintoa vapauttamaan kaikki ihmisoikeuksien puolustajat; pyytää Iranin hallintoa lopettamaan kaikkien ihmisoikeuksien puolustajien ajojahdin Iranissa ja takaamaan kaikissa olosuhteissa heidän mahdollisuutensa harjoittaa oikeutettua ihmisoikeustoimintaansa vailla pelkoa kostotoimista ja vapaina kaikista rajoituksista, myös oikeudellisesta häirinnästä;

16.  tuomitsee kymmenien toimittajien pidättämisen ja kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan heidät välittömästi; on erittäin huolissaan siitä, että pidätettynä on yli 80 tiedotusvälineiden edustajaa, muun muassa toimittaja Niloofar Hamedi, joka uutisoi ensimmäisenä Jina Mahsa Aminin pidätyksestä ja joutumisesta sairaalaan, ja kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan heidät viipymättä; kehottaa islamilaista tasavaltaa kunnioittamaan kaikkien Iranissa asuvien sanan- ja vakaumuksenvapautta; on huolissaan terveydenhuollon ammattilaisten kriminalisoinnista ja turvallisuusjoukkojen heihin kohdistamasta väkivallasta ja kehottaa Iranin islamilaista tasavaltaa tarjoamaan siviililääkintähenkilöstölle kaiken saatavilla olevan avun, jotta he voivat antaa puolueetonta sairaanhoitoa;

17.  tuomitsee mitä jyrkimmin järjestelmällisen kidutuksen, myös seksuaalisen väkivallan käyttämisen aseena, Iranin vankiloissa ja kehottaa lopettamaan välittömästi kaikkien vankien kaikenlaisen kidutuksen ja kaltoinkohtelun; tuomitsee jyrkästi islamilaisen tasavallan käytännön turvautua kidutukseen, pelotteluun, perheenjäseniin kohdistuvaan uhkailuun ja muunlaiseen pakottamiseen saadakseen henkilön tunnustamaan sekä näiden pakkokeinoin saatujen tunnustusten käyttämisen mielenosoittajien tuomitsemiseksi; tuomitsee myös käytännön evätä vangeilta mahdollisuus puheluihin ja omaisten vierailuihin; ilmaisee vakavan huolensa siitä, että pidätetyillä ei ole mahdollisuutta käyttää oikeusavustajaa kuulusteluissa; kehottaa Iranin hallintoa kohtelemaan vankeja kunnioittavasti, kuten heidän synnynnäinen ihmisarvonsa vaatii; kehottaa jälleen Irania ratifioimaan viipymättä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen ja toimimaan kaikilta osin siihen sisältyvien määräysten mukaisesti;

18.  kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt EU:n kansalaiset ja luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan; tuomitsee jyrkästi kansalaisjärjestössä työskennelleelle Belgian kansalaiselle Olivier Vandecasteelelle langetetun tuomion, jossa tälle määrättiin 40 vuotta vankeutta, 74 raipaniskua ja miljoonan euron sakot tekaistujen vakoilusyytteiden perusteella, sekä Ruotsin kansalaisen Ahmadreza Djalalin pitämisen edelleen vangittuna ja hänelle langetetun kuolemantuomion ja islamilaisen tasavallan harjoittaman häikäilemättömän panttivankidiplomatian, jotta se saisi tuomitun terroristin Asadollah Asadin vapautettua; kehottaa vapauttamaan Ahmadreza Djalalin ja Olivier Vandecasteelen ja seitsemän Iranissa edelleen vangittuna olevaa Ranskan kansalaista, Cécile Kohler mukaan luettuna, välittömästi ja ehdoitta ja palauttamaan heidät turvallisesti kotimaihinsa tuomitsee mitä jyrkimmin Iranin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen Alireza Akbarin teloituksen Iranissa; on myös huolissaan Iranin tiedustelu- ja turvallisuusministeriön eurooppalaisiin suurlähetystöihin kohdistamista julkisista uhkauksista;

19.  kehottaa jäsenvaltioita ja kansalaisjärjestöjä tallentamaan, säilyttämään ja jakamaan kaiken saatavilla olevan todistusaineiston, joka voi edistää tutkintaa, sekä tekemään yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja tukemaan sen työtä; kehottaa Iranin viranomaisia toteuttamaan toimia Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ratifioimiseksi; korostaa, että Iranin hallinnon omaa kansaansa vastaan tekemät jatkuvat ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset vaarantavat neuvottelut yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta;

20.  tuomitsee jyrkästi islamilaisen tasavallan käytännön sulkea internet- ja matkaviestinverkkoja maassa puhjenneiden mielenosoitusten yhteydessä, sillä se estää viestinnän ja vapaan tiedonkulun iranilaisille; korostaa, että tällaiset toimet ovat selvästi kansainvälisen oikeuden vastaisia; panee tyytyväisenä merkille pakotemekanismin nojalla sortotoimiin vastaamiseksi käyttöön otetut erilaiset EU:n rajoittavat toimenpiteet, etenkin ne, jotka on kohdistettu tieto- ja viestintätekniikan alalla toimiviin henkilöihin ja yhteisöihin sekä disinformaatiosta vastuussa oleviin tahoihin; panee tyytyväisenä merkille myös Iranin tieto- ja viestintäteknologiaministerin lisäämisen EU:n pakotelistalle; kehottaa komissiota tarpeellisuusperiaatetta noudattaen harkitsemaan sitä, että EU:hun sijoittautuneet viestintäpalvelujen tarjoajat voisivat tarjota turvallisia välineitä Iranin kansalaisille ja asukkaille;

21.  kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että iranilaisille annetaan mahdollisuus käyttää vapaasti internetiä hallinnon massiivisesta internetsensuurista huolimatta; ehdottaa, että tarvittavat tekniset ja taloudelliset resurssit voitaisiin tarjota EU:n rahaston kautta;

22.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita soveltamaan tuomioistuimen yleistoimivaltaa kaikkiin Iranin virkamiehiin, joiden voidaan perustellusti epäillä olevan rikosoikeudellisessa vastuussa kansainvälisen oikeuden mukaisista rikoksista ja muista vakavista ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa niitä jäsenvaltioita, joiden kansallisessa lainsäädännössä ei vielä säädetä yleistoimivallan periaatteesta, ottamaan tällaisen lainsäädännön viipymättä käyttöön;

23.  kehottaa laajentamaan rajoittavia toimenpiteitä, koska Iranin islamilainen tasavalta toimittaa edelleen miehittämättömiä ilma-aluksia ja suunnittelee toimittavansa maasta-maahan-ohjuksia Venäjän federaatiolle käytettäväksi Ukrainaa vastaan; korostaa, että Iranin islamilainen tasavalta edesauttaa sotarikoksia Ukrainassa, koska näitä aseita käytetään siviiliväestöä ja siviili-infrastruktuuria vastaan;

24.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tukkimaan kaikki, myös taloudelliset, porsaanreiät nykyisten pakotteiden täytäntöönpanossa, varmistamaan niiden tiukan täytäntöönpanon sekä koordinoimaan tiiviisti toimia ja tekemään yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa rajoittavien toimenpiteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi;

25.  ilmaisee syvän huolensa islamilaisen tasavallan viranomaisten maansa rajojen ulkopuolella harjoittamasta jäsennellystä tukahduttamistoiminnasta, johon sisältyy vakoilua, salamurhia, pommi-iskuyrityksiä, kyberhyökkäyksiä, disinformaatiokampanjoita ja muita valvontatoimia, joita erityisesti sen suurlähetystöt ja vallankumouskaarti ovat toteuttaneet ja kohdistaneet EU:ssa asuvia iranilaisia maahanmuuttajia vastaan, ja toteaa, että tämä tukahduttaa EU:n kansalaisten ja asukkaiden sanan- ja ilmaisunvapauden, vaarantaa heidän turvallisuutensa ja on pahantahtoista sekaantumista; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita laajentamaan iranilaisten maahanmuuttajien suojelua islamilaisen tasavallan maansa rajojen ulkopuolella harjoittamalta tukahduttamistoiminnalta; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita etsimään keinoja tarjota teknistä ja valmiuksia koskevaa tukea niille, jotka auttavat Iranin kansalaisyhteiskuntaa, varmistaen samalla, että iranilaiset tuntevat nämä toimet omakseen;

26.  tuomitsee Iranin viranomaisten äskettäiset hyökkäykset Charlie Hebdo -lehteä vastaan ja panee tyytyväisenä merkille, että lehteen satiiristen pilapiirrosten julkaisemisen jälkeen kohdistetusta kyberhyökkäyksestä on käynnistetty tutkinta;

27.  kehottaa EU:ta ja myös varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa jatkossakin ottamaan ihmisoikeuskysymykset esille iranilaisviranomaisten kanssa kahden- ja monenvälisissä yhteyksissä sekä käyttämään kaikkia iranilaisviranomaisten kanssa suunniteltuja yhteydenottoja tähän tarkoitukseen, erityisesti EU:n ja Iranin korkean tason poliittisen vuoropuhelun puitteissa; toteaa jälleen kerran, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen tekijä EU:n ja Iranin suhteiden kehittämisessä;

28.  kehottaa jälleen kaikkia jäsenvaltioita antamaan yhdessä julkilausumia ja toteuttamaan diplomaattisia aloitteita epäoikeudenmukaisten oikeudenkäyntien seuraamiseksi ja niissä vankiloissa vierailemiseksi, joissa pidetään Iranissa panttivangeiksi otettuja EU:n kansalaisia sekä ihmisoikeuksien puolustajia ja muita mielipidevankeja; kannustaa Teheranissa sijaitsevia EU-maiden suurlähetystöjä koordinoimaan tehokkaammin toimintaansa; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, joilla on diplomaattinen edustus Teheranissa, käyttämään ihmisoikeuksien puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisia mekanismeja tukeakseen ja avustaakseen kuolemaan tuomittuja sekä laittomasti tuomittuja ja pidätettyjä henkilöitä; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vangit voivat vastaanottaa vierailijoita, ja seuraamaan huolellisesti heidän vankeusolojaan;

29.  kehottaa Iranin viranomaisia antamaan Iranissa toimivien jäsenvaltioiden suurlähetystöjen riippumattomille tarkkailijoille pääsyn kaikkiin mielenosoituksiin liittyviin oikeudenkäynteihin; pyytää jäsenvaltioita seuraamaan kaikkia mielenosoituksiin liittyviä oikeudenkäyntejä ja kiinnittämään erityistä huomiota kuolemantuomioita koskeviin oikeudenkäynteihin ja tuomitsemaan julkisesti niiden puutteet;

30.  kehottaa komissiota, EUH:ta ja jäsenvaltioita yhteistyössä samanmielisten kumppanien kanssa laajentamaan ja tehostamaan konkreettista tukea Iranin kansan demokraattisille pyrkimyksille erityisesti lisäämällä tukea riippumattomille ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöille sekä riippumattomille media-alustoille ja tukemalla samanmielisten kumppanien pyrkimyksiä ylläpitää internetyhteyksiä Iranissa; kannustaa Iranin demokraattista oppositiota pyrkimään mahdollisuuksien mukaan toimimaan entistä yhtenäisemmin yhteisten arvojen pohjalta ja maanpaossa olevien ja maasta muuttaneiden iranilaisten myötävaikutuksella, jotta lisätuen saaminen kansainväliseltä yhteisöltä helpottuisi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään Iranin kansalle suunnattua strategista viestintäänsä erityisesti laajentamalla EUH:n eteläisen StratCom-työryhmän toimeksianto kattamaan Iranin islamilaisen tasavallan ja lisäämällä merkittävästi työryhmän rahoitusta ja näkyvyyttä;

31.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita helpottamaan viisumien myöntämistä kaikille henkilöille, joilla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi sen vuoksi, että he ovat käyttäneet rauhanomaisesti oikeuttaan sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen Iranin mielenosoitusten yhteydessä; kehottaa EUH:ta ottamaan yhteyttä Iranin lähinaapureihin, jotta voidaan varmistaa, että rajanylityspaikat ovat avoimia Iranista pakeneville aktivisteille, ja varmistamaan, että nämä henkilöt voivat turvallisesti hakea turvapaikkaa Euroopasta näistä maista käsin;

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, islamilaiselle neuvoa-antavalle kokoukselle, Iranin islamilaisen tasavallan hallinnolle sekä Iranin islamilaisen tasavallan korkeimman johtajan toimistolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0352.
(2) EUVL C 342, 6.9.2022, s. 286.
(3) Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2022/2433, annettu 12. joulukuuta 2022, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP täytäntöönpanosta (EUVL L 318 I, 12.12.2022, s. 36).
(4) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.
(5) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.
(6) EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6.

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö