Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0381(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0009/2023

Texte depuse :

A9-0009/2023

Dezbateri :

PV 01/02/2023 - 9
CRE 01/02/2023 - 9
PV 26/02/2024 - 16
CRE 26/02/2024 - 16

Voturi :

PV 02/02/2023 - 5.9
CRE 02/02/2023 - 5.9
Explicaţii privind voturile
PV 27/02/2024 - 7.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0027
P9_TA(2024)0090

Texte adoptate
PDF 483kWORD 132k
Joi, 2 februarie 2023 - Bruxelles
Transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică
P9_TA(2023)0027A9-0009/2023

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 2 februarie 2023 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică (COM(2021)0731 – C9-0433/2021 – 2021/0381(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Cererea și oferta de publicitate politică iau amploare și au tot mai frecvent un caracter transfrontalier. Această activitate implică un număr mare și în creștere de servicii diversificate, cum ar fi furnizarea de consultanță în materie de publicitate politică, servicii oferite de agențiile de publicitate, servicii legate de materiale publicitare programatice, servicii de relații publice, servicii oferite de influențatori, analizarea datelor și brokeraj. Publicitatea politică poate lua numeroase forme, inclusiv conținut plătit, afișarea de rezultate sponsorizate atunci când se fac căutări, mesaje plătite care vizează un public-țintă, promovarea unei poziții mai bune în clasamente, promovarea de produse sau de persoane integrată în conținut, cum ar fi plasarea de produse, utilizarea influențatorilor și alte forme de susținere. Activitățile conexe pot implica, de exemplu, difuzarea de publicitate politică la cererea unui sponsor sau publicarea de conținut contra cost.
(1)  Cererea și oferta de publicitate politică iau amploare și au tot mai frecvent un caracter transfrontalier. Această activitate implică un număr mare și în creștere de servicii diversificate, cum ar fi furnizarea de consultanță în materie de publicitate politică, servicii oferite de agențiile de publicitate, servicii legate de materiale publicitare programatice, servicii de relații publice, servicii oferite de influențatori, analizarea datelor și brokeraj. Publicitatea politică poate lua numeroase forme, inclusiv conținut plătit, afișarea de rezultate sponsorizate atunci când se fac căutări, mesaje plătite care vizează un public-țintă, promovarea unei poziții mai bune în clasamente, promovarea de produse sau de persoane integrată în conținut, cum ar fi plasarea de produse, utilizarea influențatorilor și alte forme de susținere. Activitățile conexe pot implica, de exemplu, difuzarea de publicitate politică la cererea unui sponsor sau publicarea de conținut contra cost sau în schimbul altor forme de remunerare, inclusiv prestații în natură.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Publicitatea politică poate fi difuzată sau publicată în diverse moduri și mijloace de comunicare în masă transfrontaliere. Aceasta poate fi difuzată sau publicată prin intermediul mass-mediei tradiționale, offline, cum ar fi ziarele, televiziunea și radioul, precum și, din ce în ce mai mult, prin intermediul platformelor online, al site-urilor web, al aplicațiilor mobile, al jocurilor pe calculator și al altor interfețe digitale. Acestea din urmă se pretează deosebit de bine pentru difuzarea de publicitate la nivel transfrontalier, însă pun probleme noi și dificile în materie de reglementare și de asigurare a respectării legislației. Utilizarea publicității politice online este în creștere vertiginoasă, iar anumite forme liniare offline de publicitate politică, cum ar fi radioul și televiziunea, sunt, de asemenea, oferite online ca servicii la cerere. Campaniile de publicitate politică tind să fie organizate utilizându-se o gamă largă de mijloace de comunicare și de forme.
(2)  Publicitatea politică poate fi difuzată sau publicată în diverse moduri și mijloace de comunicare în masă transfrontaliere, atât online, cât și offline. Aceasta este în creștere rapidă, deoarece poate fi difuzată sau publicată prin intermediul mass-mediei tradiționale, offline, cum ar fi ziarele, televiziunea și radioul, precum și, din ce în ce mai mult, prin intermediul platformelor online, al site-urilor web, al aplicațiilor mobile, al jocurilor pe calculator și al altor interfețe digitale. Acestea din urmă se pretează deosebit de bine pentru difuzarea de publicitate la nivel transfrontalier, însă pun probleme noi și dificile în materie de reglementare și de asigurare a respectării legislației. Utilizarea publicității politice online este în creștere vertiginoasă, iar anumite forme liniare offline de publicitate politică, cum ar fi radioul și televiziunea, sunt, de asemenea, oferite online ca servicii la cerere. Campaniile de publicitate politică tind să fie organizate utilizându-se o gamă largă de mijloace de comunicare și de forme.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Necesitatea de a asigura transparența este un obiectiv public legitim, în conformitate cu valorile comune ale UE și ale statelor sale membre prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”). Nu este întotdeauna ușor pentru cetățeni să recunoască materialele publicitare politice și să își exercite drepturile democratice în cunoștință de cauză. Este necesar un nivel ridicat de transparență, printre altele, pentru a sprijini o dezbatere politică deschisă și echitabilă și alegeri sau referendumuri libere și corecte și pentru a combate dezinformarea și ingerințele ilegale, inclusiv din străinătate. Publicitatea politică poate fi un vector de dezinformare, în special atunci când nu se dezvăluie caracterul politic al acesteia și publicul-țintă vizat. Dacă publicitatea politică este transparentă, alegătorii pot să înțeleagă mai bine, atunci când li se prezintă un material publicitar politic, în numele cui se difuzează materialul publicitar și modul în care sunt vizați de un furnizor de servicii de publicitate, fiind astfel capabili într-o măsură mai mare să își exprime opțiunea de vot în cunoștință de cauză.
(4)  Necesitatea de a asigura transparența este un obiectiv public legitim, în conformitate cu valorile comune ale UE și ale statelor sale membre prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”). Nu este întotdeauna ușor pentru cetățeni să recunoască materialele publicitare politice și să își exercite drepturile democratice în cunoștință de cauză. În plus, ar trebui combătută ingerința din ce în ce mai sofisticată și intensă a actorilor străini răuvoitori în procesele noastre electorale democratice prin răspândirea dezinformării. Publicitatea politică poate fi un vector de dezinformare, în special atunci când nu se dezvăluie caracterul politic al acesteia, atunci când provine de la sponsori din afara Uniunii sau atunci când vizează un public-țintă sau amplificarea impactului. Este necesar un nivel ridicat de transparență, printre altele, pentru a sprijini o dezbatere politică deschisă și echitabilă, campanii politice și alegeri sau referendumuri libere și corecte și pentru a combate dezinformarea și ingerințele ilegale, inclusiv din partea țărilor terțe. Dacă publicitatea politică este transparentă, alegătorii și cetățenii, în general, pot să înțeleagă mai bine, atunci când li se prezintă un material publicitar politic, în numele cui se difuzează materialul publicitar, precum și modul în care și motivul pentru care sunt vizați de un furnizor de servicii de publicitate, fiind astfel capabili într-o măsură mai mare să își exprime opțiunea de vot în cunoștință de cauză.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Furnizorii de servicii de publicitate care sunt furnizori intermediari de servicii în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) implicați în prezentarea publicității politice pe interfața lor sau pe interfața unui alt furnizor de servicii ar trebui să fie încurajați stabilească, să pună în aplicare și să publice politici și măsuri adaptate pentru a preveni plasarea publicității politice împreună cu dezinformarea, inclusiv prin participarea la inițiative mai ample de demonetizare a dezinformării, cum ar fi codul de bune practici privind dezinformarea.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În contextul publicității politice se utilizează frecvent tehnici de vizare a unui public-țintă. Prin tehnici de vizare a unui public-țintă sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic ar trebui să se înțeleagă tehnicile care sunt utilizate fie pentru a adresa un material publicitar politic personalizat numai unei anumite persoane sau unui anumit grup de persoane, fie pentru a spori circulația, raza de acțiune sau audiența unui material publicitar politic. Având în vedere puterea și potențialul de utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal în tehnicile de vizare a unui public-țintă, inclusiv prin microvizarea unui public-țintă și alte tehnici avansate, astfel de tehnici pot reprezenta amenințări specifice la adresa intereselor publice legitime, cum ar fi echitatea, egalitatea de șanse și transparența procesului electoral, precum și dreptul fundamental de a fi informat într-un mod obiectiv, transparent și pluralist.
(5)  În contextul publicității politice se utilizează frecvent tehnici de vizare a unui public-țintă și de distribuire a materialelor publicitare. Prin tehnici de vizare a unui public-țintă ar trebui să se înțeleagă tehnicile care sunt utilizate pentru a personaliza un material publicitar politic pentru o anumită persoană sau un anumit grup de persoane sau pentru a le exclude prin prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin tehnici de distribuire a materialelor publicitare ar trebui să se înțeleagă tehnicile automatizate de prelucrare a datelor cu caracter personal care sunt folosite pentru a stabili un anumit public, și anume o anumită persoană sau grup de persoane, din publicul potențial, pentru difuzarea publicității politice. Astfel de tehnici sunt folosite de editorii de publicitate politică și mai ales de platformele online foarte mari, în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), pentru a transmite anunțuri publicitare politice unui public-țintă pe baza datelor cu caracter personal și a conținutului publicității. Transmiterea anunțurilor publicitare prin folosirea unor astfel de tehnici implică utilizarea unor algoritmi opaci și poate să difere față de intențiile sponsorilor și ale furnizorilor de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor, ceea ce face ca unii utilizatori să aibă șanse mai mici să vadă anumite anunțuri publicitare politice față de alții. Având în vedere puterea și potențialul de utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal în tehnicile de vizare a unui public-țintă, inclusiv prin microvizarea unui public-țintă și alte tehnici avansate, astfel de tehnici pot reprezenta amenințări specifice la adresa intereselor publice legitime, cum ar fi echitatea, libertatea de exprimare, egalitatea de șanse și transparența procesului electoral, precum și drepturile fundamentale de a fi informat într-un mod obiectiv, transparent și pluralist, dreptul la viață privată și protecția datelor și egalitatea și nediscriminarea.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Publicitatea politică este în prezent reglementată în mod eterogen în statele membre, și, în multe cazuri, reglementările în vigoare tind să se concentreze asupra mass-mediei tradiționale. Există restricții specifice, inclusiv în ceea ce privește furnizarea transfrontalieră de servicii de publicitate politică. Unele state membre interzic furnizorilor de servicii din UE stabiliți în alte state membre să presteze servicii de natură politică sau cu scop politic în timpul perioadelor electorale. În același timp, este probabil ca în unele state membre să existe lacune și deficiențe în legislația națională, ceea ce poate duce uneori la difuzarea de publicitate politică fără a se ține seama de normele naționale relevante, existând riscuri ca obiectivul reglementării transparenței în publicitatea politică să fie subminat.
(6)  Publicitatea politică este în prezent reglementată în mod eterogen în statele membre, și, în multe cazuri, reglementările în vigoare tind să se concentreze asupra mass-mediei tradiționale. Există restricții specifice, inclusiv în ceea ce privește furnizarea transfrontalieră de servicii de publicitate politică, care afectează direct capacitatea de a desfășura campanii politice la nivel transfrontalier și paneuropean. Unele state membre interzic furnizorilor de servicii din UE stabiliți în alte state membre să presteze servicii de natură politică sau cu scop politic în timpul perioadelor electorale. În același timp, este probabil să existe lacune și deficiențe în dreptul intern al unor state membre, precum și în legislația Uniunii, ceea ce poate duce uneori la difuzarea de publicitate politică fără a se ține seama de normele naționale relevante, existând riscuri ca obiectivul reglementării transparenței în publicitatea politică să fie subminat.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Această situație duce la fragmentarea pieței interne, reduce securitatea juridică pentru furnizorii de servicii de publicitate politică care pregătesc, plasează, publică sau difuzează materiale publicitare politice, creează obstacole în calea liberei circulații a serviciilor conexe, denaturează concurența pe piața internă, inclusiv între furnizorii de servicii offline și online, și implică eforturi complexe de asigurare a conformității și costuri suplimentare pentru furnizorii de servicii relevanți.
(8)  Această situație duce la fragmentarea pieței interne, reduce securitatea juridică pentru furnizorii de servicii de publicitate politică care pregătesc, plasează, promovează, publică, distribuie sau difuzează materiale publicitare politice, creează obstacole în calea liberei circulații a serviciilor conexe, denaturează concurența pe piața internă, inclusiv între furnizorii de servicii offline și online ca urmare a disparității dintre aceste tipuri diferite de furnizori de servicii în ceea ce privește nivelul obligațiilor și al conformității, și implică eforturi complexe de asigurare a conformității și costuri suplimentare pentru furnizorii de servicii relevanți.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  În acest context, este probabil ca furnizorii de servicii de publicitate politică să fie descurajați să își furnizeze serviciile în situații transfrontaliere. Acest lucru este valabil în special pentru microîntreprinderi și IMM-uri, care adesea nu dispun de resursele necesare pentru a absorbi sau a transfera costurile ridicate de asigurare a conformității legate de pregătirea, plasarea, publicarea sau difuzarea publicității politice în mai multe state membre. Acest lucru limitează disponibilitatea serviciilor și are un impact negativ asupra posibilității ca furnizorii de servicii să inoveze și să ofere campanii multimodale și multinaționale în cadrul pieței interne.
(9)  În acest context, este probabil ca furnizorii de servicii de publicitate politică să fie descurajați să își furnizeze serviciile în situații transfrontaliere. Acest lucru este valabil în special pentru microîntreprinderi și IMM-uri, care adesea nu dispun de resursele necesare pentru a absorbi sau a transfera costurile ridicate de asigurare a conformității legate de pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea sau difuzarea publicității politice în mai multe state membre. Acest lucru limitează disponibilitatea serviciilor și are un impact negativ asupra posibilității ca furnizorii de servicii să inoveze și să ofere campanii multimodale și multinaționale în cadrul pieței interne.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Prin urmare, ar trebui să se asigure un nivel ridicat și consecvent de transparență a publicității politice în întreaga Uniune atunci când se furnizează servicii de publicitate politică, prevenindu-se existența unor divergențe care împiedică libera circulație a serviciilor conexe în cadrul pieței interne prin stabilirea unor obligații uniforme de transparență pentru furnizorii de servicii de publicitate politică și garantându-se protecția uniformă a drepturilor persoanelor și supravegherea în întreaga piață internă în temeiul articolului 114 din TFUE.
(10)  Prin urmare, ar trebui să se asigure un nivel ridicat și consecvent de transparență a publicității politice în întreaga Uniune atunci când se furnizează servicii de publicitate politică, prevenindu-se existența unor divergențe care împiedică libera circulație a serviciilor conexe în cadrul pieței interne prin stabilirea unor norme armonizate privind furnizarea de servicii de publicitate politică și privind transparența și diligența necesară pentru sponsori și furnizorii de servicii de publicitate politică și garantându-se protecția uniformă a drepturilor persoanelor și supravegherea în întreaga piață internă în temeiul articolului 114 din TFUE.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Statele membre nu ar trebui să mențină sau să introducă în legislația lor internă dispoziții diferite de cele stabilite în prezentul regulament, în special dispoziții mai mult sau mai puțin stricte, care ar genera niveluri diferite de transparență în publicitatea politică. Armonizarea deplină a cerințelor de transparență legate de publicitatea politică sporește securitatea juridică și reduce fragmentarea obligațiilor pe care furnizorii de servicii le îndeplinesc în contextul publicității politice.
(11)  Statele membre nu ar trebui să mențină sau să introducă în legislația lor internă dispoziții diferite de cele stabilite în prezentul regulament, în special dispoziții mai mult sau mai puțin stricte, care ar genera niveluri diferite de transparență în publicitatea politică. Armonizarea deplină a cerințelor de transparență și de diligență necesară legate de publicitatea politică sporește securitatea juridică și reduce fragmentarea obligațiilor pe care furnizorii de servicii le îndeplinesc în contextul publicității politice.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze conținutul de fond al publicității politice și nici normele care reglementează afișarea publicității politice, inclusiv așa-numitele perioade de liniște electorală care precedă alegerile sau referendumurile.
(13)  Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze nici conținutul publicității politice și nici normele Uniunii sau ale statelor membre care reglementează conținutul publicității politice, prezentarea de materiale publicitare politice, perioadele electorale și organizarea campaniilor electorale, inclusiv interdicția publicității. În plus, prezentul regulament nu ar trebui să afecteze, în special, dreptul fundamental la libertatea de opinie și libertatea de exprimare.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  La aplicarea și asigurarea respectării prezentului regulament ar trebui să se țină seama de nevoile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu principiul proporționalității. Noțiunea de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii ar trebui înțeleasă în sensul Directivei 2013/34/UE.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Regulamentul ar trebui să prevadă cerințe armonizate de transparență care să fie aplicabile actorilor economici ce furnizează servicii de publicitate politică și servicii conexe (adică activități care sunt furnizate în mod normal în schimbul unei remunerații); aceste servicii constau în special în pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea și difuzarea publicității politice. Normele din prezentul regulament care prevăd un nivel ridicat de transparență a serviciilor de publicitate politică se bazează pe articolul 114 din TFUE. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să abordeze utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar politic în contextul publicării, difuzării sau promovării publicității politice care implică utilizarea datelor cu caracter personal. Normele din prezentul regulament care se referă la utilizarea tehnicii de vizare a unui public-țintă și a celei de amplificare a impactului unui material publicitar politic se bazează pe articolul 16 din TFUE. Publicitatea politică adresată persoanelor dintr-un stat membru ar trebui să includă publicitatea pregătită, plasată sau publicată integral de furnizori de servicii stabiliți în afara Uniunii, dar difuzată persoanelor fizice din Uniune. Pentru a stabili dacă un material publicitar politic este adresat persoanelor dintr-un stat membru, ar trebui să se țină seama de factori care leagă acel material de statul membru respectiv, inclusiv de limba, contextul, obiectivul materialului și mijloacele sale de difuzare.
(14)  Regulamentul ar trebui să prevadă cerințe armonizate de transparență și de diligență necesară care să fie aplicabile actorilor economici ce furnizează servicii de publicitate politică și servicii conexe (adică activități care sunt furnizate în mod normal în schimbul unei remunerații); aceste servicii constau în special în pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și difuzarea publicității politice. Normele din prezentul regulament care prevăd un nivel ridicat de transparență a serviciilor de publicitate politică se bazează pe articolul 114 din TFUE. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să abordeze utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de distribuire a unui material publicitar în contextul promovării, publicării, distribuirii sau difuzării publicității politice care implică utilizarea datelor cu caracter personal. Normele din prezentul regulament care se referă la utilizarea tehnicii de vizare a unui public-țintă și a celei de distribuire a unui material publicitar se bazează pe articolul 16 din TFUE. Publicitatea politică adresată persoanelor dintr-un stat membru ar trebui să includă publicitatea pregătită, plasată, promovată, publicată, distribuită sau difuzată integral de furnizori de servicii stabiliți în afara Uniunii, dar difuzată persoanelor fizice din Uniune. Pentru a stabili dacă un material publicitar politic este adresat persoanelor dintr-un stat membru, ar trebui să se țină seama de factori care leagă acel material de statul membru respectiv, inclusiv de limba, contextul, obiectivul materialului și mijloacele sale de difuzare.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  La aplicarea și asigurarea respectării prezentului regulament ar trebui să se țină seama de particularitățile mediului de publicare sau de difuzare a materialului publicitar politic.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)
(14b)  Prezentul regulament ar trebui să reamintească importanța principiului nediscriminării în furnizarea transfrontalieră de servicii de publicitate politică în Uniune. Furnizorii de servicii de publicitate politică nu ar trebui să discrimineze sponsorii stabiliți legal în Uniune, inclusiv în cazul serviciilor transfrontaliere către partidele politice europene, deoarece acest lucru ar afecta posibilitatea desfășurării de campanii politice transfrontaliere, esențiale pentru promovarea unei sfere publice europene. Însă refuzul de a presta servicii într-un stat membru în care furnizorii de servicii de publicitate politică nu desfășoară activități comerciale nu constituie o discriminare, deoarece acești furnizori de servicii nu ar trebui să fie obligați să desfășoare o activitate comercială într-un stat membru în care nu sunt activi din punct de vedere economic.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 14 c (nou)
(14c)  Un set solid de dovezi arată că actori străini au intervenit activ în funcționarea democratică a Uniunii și a statelor sale membre, mai ales în timpul alegerilor și al referendumurilor. Având în vedere că ingerințele externe constituie o încălcare gravă a valorilor și principiilor pe care se întemeiază Uniunea și, în plus, ingerințele externe, manipularea informațiilor și dezinformarea reprezintă un abuz la adresa libertăților fundamentale de exprimare și de informare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din Cartă, și pun în pericol aceste libertăți, totodată subminând procesele democratice din UE și din statele sale membre, cum ar fi organizarea de alegeri libere și corecte, este necesar să se ia măsuri adecvate pentru a combate dezinformarea și a preveni astfel de ingerințe prin intermediul unor materiale publicitare sponsorizate de actori din afara Uniunii. Pentru a sprijini asigurarea respectării normelor naționale privind ingerințele externe în alegeri, este necesar să se asigure faptul că publicitatea politică sponsorizată, pregătită, plasată, promovată, publicată, distribuită sau difuzată în Uniune sau adresată unor persoane din unul sau mai multe state membre, indiferent de locul de stabilire al furnizorilor de servicii, poate fi furnizată doar sponsorilor care sunt cetățeni ai Uniunii și furnizorilor de servicii care acționează în numele unor astfel de sponsori, pe lângă persoanele fizice sau juridice care au reședința sau sunt stabilite în Uniune. În vederea stabilirii locului de reședință sau de stabilire al unui sponsor, ar trebui să se ia în considerare locul de reședință sau de stabilire al entităților care controlează în ultimă instanță sponsorul respectiv.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Nu există nicio definiție a publicității politice sau a materialelor publicitare politice la nivelul Uniunii. Este necesară o definiție comună pentru a stabili domeniul de aplicare al obligațiilor de transparență armonizate și al normelor privind vizarea unui public-țintă și amplificarea impactului unui material publicitar politic. Această definiție ar trebui să acopere numeroasele forme pe care le poate lua publicitatea politică, precum și orice mijloace și modalități de publicare sau difuzare în cadrul Uniunii, indiferent dacă sursa se află în Uniune sau într-o țară terță.
(15)  Nu există nicio definiție a publicității politice sau a materialelor publicitare politice la nivelul Uniunii. Este necesară o definiție comună pentru a stabili domeniul de aplicare al obligațiilor de transparență armonizate și al normelor privind vizarea unui public-țintă și distribuirea de materiale publicitare. Această definiție ar trebui să acopere numeroasele forme pe care le poate lua publicitatea politică, precum și orice mijloace și modalități de publicare sau difuzare în cadrul Uniunii, indiferent dacă sursa se află în Uniune sau într-o țară terță.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Definiția publicității politice ar trebui să includă publicitatea publicată sau difuzată direct sau indirect de către sau pentru un actor politic ori în numele acestuia. Întrucât materialele publicitare difuzate de către, pentru sau în numele unui actor politic nu pot fi separate de activitatea lor în calitate de actor politic, se poate presupune că acestea sunt de natură să influențeze dezbaterea politică, cu excepția mesajelor pur private sau pur comerciale.
(16)  Definiția publicității politice ar trebui să includă publicitatea pregătită, plasată, promovată, publicată, distribuită sau difuzată direct sau indirect de către un actor politic sau pregătită, plasată, promovată, publicată, distribuită sau difuzată direct sau indirect pentru un astfel de actor ori în numele său. Întrucât materialele publicitare difuzate de către, pentru sau în numele unui actor politic nu pot fi separate de activitatea lor în calitate de actor politic, se poate presupune că acestea sunt de natură să influențeze dezbaterea politică sau rezultatul unor alegeri sau al unui referendum, cu excepția mesajelor pur private sau pur comerciale. Pentru a stabili dacă un mesaj are un caracter pur privat sau pur comercial, trebuie să se țină seama de toți factorii relevanți, cum ar fi conținutul său, limbajul folosit pentru transmiterea sa, contextul în care este transmis, obiectivul său și mijloacele prin care este promovat, publicat sau difuzat. Mesajele privind statutul familial sau activitățile comerciale ale unui actor politic pot fi pur private sau pur comerciale. În plus, definiția publicității politice ar trebui să includă mesajele pregătite, plasate, promovate, publicate, distribuite sau difuzate care pot influența rezultatul unor alegeri sau referendumuri sau al unui proces legislativ sau de reglementare ori comportamentul de vot. Aceste mesaje nu pot fi considerate pur private sau pur comerciale. Aceste mesaje pot proveni de la orice persoană fizică sau juridică, inclusiv din surse oficiale, cum ar fi guvernele, autoritățile publice, instituțiile sau organele. Cu toate acestea, dacă mesajele lor se limitează strict la anunțarea alegerilor sau a referendumurilor ori a modalităților de participare la alegeri sau referendumuri, sunt excluse din domeniul de aplicare.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Publicarea sau difuzarea de către alți actori a unui mesaj care este de natură să influențeze rezultatul unor alegeri sau al unui referendum, procesul legislativ sau de reglementare sau comportamentul de vot ar trebui, de asemenea, să constituie publicitate politică. Pentru a stabili dacă publicarea sau difuzarea unui mesaj este de natură să influențeze rezultatul unei alegeri sau al unui referendum, un proces legislativ sau de reglementare sau un comportament de vot, ar trebui să se țină seama de toți factorii relevanți, cum ar fi conținutul mesajului, limba utilizată pentru transmiterea mesajului, contextul în care este transmis mesajul, obiectivul mesajului și mijloacele prin care acesta este publicat sau difuzat. Mesajele privind aspecte societale sau controversate pot, după caz, să influențeze rezultatul unor alegeri sau al unui referendum, procesul legislativ sau de reglementare sau comportamentul de vot.
(17)  Promovarea, publicarea, distribuirea sau difuzarea de către alți actori a unui mesaj care este de natură să influențeze rezultatul unor alegeri sau al unui referendum, procesul legislativ sau de reglementare sau comportamentul de vot sau opinia publică cu privire la aspecte societale sau controversate la nivelul Uniunii, la nivel național, regional sau local sau la nivelul partidelor politice ar trebui, de asemenea, să constituie publicitate politică. Un proces legislativ sau de reglementare ar trebui să includă luarea deciziilor cu efecte obligatorii cu aplicare generală la nivel local, regional, național sau european. Pentru a stabili dacă publicarea, promovarea sau difuzarea unui mesaj este de natură să influențeze rezultatul unor alegeri sau al unui referendum, un proces legislativ sau de reglementare sau un comportament de vot, ar trebui să se țină seama de toți factorii relevanți la momentul promovării, publicării, distribuirii sau difuzării mesajului, cum ar fi identitatea sponsorului mesajului, forma și conținutul mesajului, limbajul oral sau scris utilizat pentru transmiterea mesajului, contextul în care este transmis mesajul, obiectivul mesajului și mijloacele prin care acesta este promovat, publicat, distribuit sau difuzat, publicul vizat și obiectivele mesajului.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  Comunicarea unui partid politic cu actualii sau foștii săi membri este o parte inerentă a apartenenței la un partid politic și nu ar trebui să constituie publicitate politică.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)
(17b)  Publicitatea comercială și practicile de marketing pot afecta în mod legitim percepția consumatorilor cu privire la produse și servicii sau comportamentul lor de cumpărare, inclusiv prin diferențierea mărcilor pe baza acțiunilor întreprinse de societăți în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor, care produc un impact social, sau prin orice alt tip de implicare orientată către scopuri specifice. În unele cazuri, publicitatea comercială poate fi de natură să influențeze rezultatul unor alegeri sau al unui referendum, un proces legislativ sau de reglementare sau comportamentul de vot, iar prezentul regulament ar trebui să se aplice în astfel de situații.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 17 c (nou)
(17c)  În vederea punerii în aplicare eficace a cerințelor prezentului regulament și în special pentru a sprijini sponsorii furnizorilor de publicitate sau de servicii care acționează în numele sponsorilor în declararea publicității politice și pentru a sprijini furnizorii de servicii de publicitate politică să înlesnească și să gestioneze corespunzător astfel de declarații, este necesar ca Comisia să elaboreze orientări comune.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Informațiile practice, din surse oficiale, privind organizarea și modalitățile de participare la alegeri sau referendumuri nu ar trebui să fie considerate publicitate politică.
(18)  Informațiile practice, din surse oficiale, care se limitează strict la anunțarea alegerilor sau a referendumurilor ori a modalităților de participare la alegeri sau referendumuri nu ar trebui să fie considerate publicitate politică.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Opiniile politice exprimate în programele audiovizuale liniare sau publicate în presa scrisă fără plată directă sau remunerație echivalentă nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament.
(19)  Mass-media contribuie la buna funcționare a proceselor democratice și joacă un rol esențial în libertatea de exprimare și în dreptul la informare, în special în perioadele electorale. Ea oferă un spațiu de dezbatere publică și contribuie la formarea opiniei publice. Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze libertatea editorială a mass-mediei. Opiniile și perspectivele politice sau alte conținuturi editoriale exprimate sau difuzate în scopuri jurnalistice sau sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii mass-media nu ar trebui să fie considerate publicitate politică și nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament, dacă nu este furnizată de către terți nicio plată sau altă remunerație special pentru exprimarea opiniilor sau perspectivelor. Astfel de perspective și opinii politice care sunt de asemenea promovate, publicate sau difuzate de furnizorul de servicii ar trebui considerate, în orice caz, publicitate politică. Ar trebui aplicate practicile jurnalistice stabilite fie în dreptul intern, fie de către consiliile de presă și mass-media, în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv cu Carta drepturilor fundamentale. Ar trebui interzisă orice formă de publicitate mascată.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)  Educația în domeniul mass-mediei este fundamentală pentru ca oamenii să poată să utilizeze mass-media eficient și în condiții de siguranță. De asemenea, este o competență esențială pentru ca publicul să beneficieze de accesul la informații despre publicitatea politică prevăzut de prezentul regulament. Așadar, este important să se promoveze dezvoltarea educației în domeniul mass-mediei în statele membre și la nivelul Uniunii, în toate segmentele societății, pentru oameni de toate vârstele.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Este necesar ca materialul publicitar politic să fie definit ca un caz de publicitate politică. În noțiunea de material publicitar intră și mijloacele prin care mesajul publicitar este comunicat, inclusiv în format tipărit, prin mijloace de televiziune și de radiodifuziune sau prin intermediul unui serviciu oferit de o platformă online.
(21)  Este necesar ca materialul publicitar politic să fie definit ca un caz de publicitate politică. În noțiunea de material publicitar intră și mijloacele prin care mesajul publicitar este comunicat, inclusiv în format tipărit, prin mijloace de televiziune și de radiodifuziune, portaluri de media online, pagini de internet care afișează rezultatele obținute în urma interogării motoarelor de căutare sau prin intermediul unui serviciu oferit de o platformă online.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Noțiunea de campanie de publicitate politică ar trebui să se refere la pregătirea, publicarea și difuzarea unei serii de materiale publicitare conexe în executarea unui contract de publicitate politică, pe baza unei pregătiri, sponsorizări și finanțări comune. Aceasta ar trebui să includă pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea și difuzarea unui material publicitar sau a unor versiuni ale unui material publicitar pe diferite mijloace de comunicare și în momente diferite în cadrul aceluiași ciclu electoral.
(24)  Noțiunea de campanie de publicitate politică ar trebui să se refere la pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și difuzarea unei serii de materiale publicitare conexe în executarea unui contract de servicii de publicitate politică, pe baza unei pregătiri, sponsorizări și finanțări comune. Aceasta ar trebui să includă pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și difuzarea unui material publicitar sau a unor versiuni ale unui material publicitar pe diferite mijloace de comunicare și în momente diferite în cadrul aceluiași ciclu electoral sau proces legislativ.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Definiția publicității politice nu ar trebui să afecteze definițiile naționale ale partidelor politice, ale obiectivelor politice sau ale perioadelor de campanie la nivel național.
(25)  Definiția publicității politice nu ar trebui să afecteze definițiile naționale ale partidelor politice, ale obiectivelor politice sau ale perioadelor de campanie politică la nivel național.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Pentru a acoperi gama largă de furnizori relevanți de servicii legate de serviciile de publicitate politică, noțiunea de furnizori de servicii de publicitate politică ar trebui să fie înțeleasă ca incluzând furnizorii implicați în pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea și difuzarea de publicitate politică.
(26)  Pentru a acoperi gama largă de furnizori relevanți de servicii legate de serviciile de publicitate politică, noțiunea de furnizori de servicii de publicitate politică ar trebui să fie înțeleasă ca incluzând furnizorii implicați în pregătirea, cum ar fi conceperea și planificarea unui material publicitar sau a unei campanii sau în plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și difuzarea de publicitate politică. De exemplu, furnizorii de servicii de publicitate politică pot iniția servicii de publicitate politică în numele sponsorilor. Furnizarea de tehnici de vizare a unui public-țintă și de distribuire a materialelor publicitare în contextul publicității politice ar trebui înțeleasă ca un serviciu de publicitate politică.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)
(26a)  Furnizorii de servicii pur auxiliare legate de publicitatea politică, care sunt furnizate în plus față de pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea și difuzarea publicității politice și care doar vin în completarea acestor activități, nu ar trebui să fie considerați furnizori de servicii de publicitate politică în sensul prezentului regulament. Serviciile auxiliare sunt servicii care în mod obișnuit depind de un serviciu de publicitate politică și vin în completarea sa. Astfel de servicii pot include transportul, finanțarea și investițiile, achizițiile, vânzările, serviciile de alimentație publică, marketingul, serviciile informatice, curățenia și întreținerea.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 26 b (nou)
(26b)  Prin sponsor ar trebui să se înțeleagă persoana în numele căreia este pregătită, plasată, promovată, publicată sau difuzată publicitatea politică, de exemplu un candidat individual la alegeri sau un partid politic sau organizație politică.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 26 c (nou)
(26c)  Prin editori de publicitate politică ar trebui să se înțeleagă furnizori de servicii de publicitate politică, de obicei aflați la capătul lanțului de furnizori de servicii, care promovează, publică, distribuie și difuzează publicitatea politică prin radiodifuziune și o pun la dispoziție prin intermediul unei interfețe sau o aduc în orice alt mod în atenția publicului.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Noțiunea de servicii de publicitate politică nu ar trebui să includă mesajele care sunt partajate de persoane exclusiv în nume propriu. Nu ar trebui să se considere că persoanele acționează în nume propriu dacă publică mesaje a căror difuzare sau publicare este plătită de o altă persoană.
(27)  Noțiunea de publicitate politică nu ar trebui să includă mesajele care sunt partajate de persoane exclusiv în nume propriu. Nu ar trebui să se considere că persoanele acționează în nume propriu dacă publică mesaje a căror difuzare sau publicare implică remunerare sau prestații în natură din partea unor terți.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Odată ce se identifică faptul că un material este legat de publicitatea politică, acest lucru ar trebui indicat în mod clar altor furnizori de servicii implicați în serviciile de publicitate politică. În plus, odată ce un material publicitar a fost identificat ca material publicitar politic, difuzarea sa ulterioară ar trebui să respecte în continuare cerințele de transparență. De exemplu, atunci când conținutul sponsorizat este partajat în mod natural, publicitatea ar trebui să fie etichetată în continuare ca publicitate politică.
(28)  Odată ce sponsorul declară că un material publicitar este politic, acest lucru ar trebui indicat în mod clar și fără întârziere altor furnizori de servicii implicați în serviciile de publicitate politică. În plus, odată ce un material publicitar a fost identificat ca material publicitar politic, difuzarea sa ulterioară ar trebui să respecte în continuare cerințele de transparență și diligență necesară. De exemplu, atunci când un material publicitar politic este partajat în mod natural, acesta ar trebui să fie etichetat în continuare ca material publicitar politic.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  Pentru a garanta eficacitatea cerințelor privind transparența și diligența necesară, sponsorii și furnizorii de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor ar trebui să transmită informații relevante cu bună-credință, în timp util și în mod clar, complet și exact, pentru a le oferi celorlalți furnizori de servicii din lanț posibilitatea de a se conforma regulamentului. Atunci când editorul de publicitate politică este singurul furnizor de servicii de publicitate politică, sponsorul ar trebui să îi comunice aceste informații editorului de publicitate politică.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 28 b (nou)
(28b)  Atunci când furnizorii de servicii de publicitate politică iau cunoștință de o eroare vădită, de o inexactitate sau de o omisiune în declarația conform căreia publicitatea este sau nu politică sau în informațiile comunicate, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să le ceară sponsorilor să se asigure că o astfel de eroare vădită, inexactitate sau omisiune este corectată.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 28 c (nou)
(28c)  O declarație sau informație ar trebui să fie considerată vădit eronată dacă acest lucru reiese din publicitate, din aspecte legate de sponsor sau din contextul în care este furnizat serviciul în cauză fără alte verificări sau demersuri de stabilire a faptelor.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 28 d (nou)
(28d)  Eforturile rezonabile ar trebui să includă măsuri diligente și obiective, cum ar fi contactarea sponsorului sau a furnizorilor de servicii în cauză pentru a completa sau corecta informațiile. Ar trebui să se țină seama de natura și de importanța informațiilor eronate sau lipsă în raport cu cerințele prevăzute de prezentul regulament. De asemenea, eforturile rezonabile ar trebui să se reflecte în acordurile contractuale dintre furnizorii de servicii și în cele cu sponsorul, după caz. Furnizorul de servicii de publicitate politică nu ar trebui să fie obligat să se implice în demersuri excesive sau costisitoare de stabilire a faptelor sau în legături complexe cu sponsorul sau cu furnizorii de servicii de publicitate politică în cauză.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Normele privind transparența prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de publicitate politică, și anume publicității politice care este furnizată în mod normal contra unei remunerații, care poate fi și o prestație în natură. Cerințele de transparență nu ar trebui să se aplice conținutului încărcat de un utilizator al unui serviciu intermediar online, cum ar fi o platformă online, și difuzat de către serviciul intermediar online fără o contraprestație pentru plasarea, publicarea sau difuzarea mesajului specific, cu excepția cazului în care utilizatorul a fost remunerat de un terț pentru materialul publicitar politic.
(29)  Normele privind transparența, diligența necesară și protecția datelor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de publicitate politică, și anume publicității politice care este furnizată în mod normal contra unei remunerații, care poate fi și o prestație în natură. Cerințele nu ar trebui să se aplice conținutului încărcat de un utilizator al unui serviciu intermediar online, cum ar fi o platformă online, și difuzat de către serviciul intermediar online fără o contraprestație pentru plasarea, publicarea, distribuirea sau difuzarea mesajului specific, cu excepția cazului în care utilizatorul a fost remunerat de un terț sau a primit o prestație în natură de la acesta pentru materialul publicitar politic.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Cerințele de transparență nu ar trebui să se aplice nici schimbului de informații prin intermediul serviciilor de comunicații electronice, cum ar fi serviciile de mesaje electronice sau apelurile telefonice, atât timp cât nu este implicat niciun serviciu de publicitate politică.
(30)  Cerințele de transparență nu ar trebui să se aplice nici schimbului de informații prin intermediul serviciilor de comunicații electronice interpersonale, cum ar fi serviciile de mesaje electronice sau apelurile telefonice, atât timp cât nu este implicat niciun serviciu de publicitate politică.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Libertatea de exprimare, astfel cum este protejată de articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale, include dreptul unei persoane de a avea opinii politice, de a primi și de a transmite informații politice și de a împărtăși idei politice. Orice limitare a libertății de exprimare trebuie să respecte articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale și această libertate poate face obiectul unor modulări și restricții atunci când acestea sunt justificate de urmărirea unui interes public legitim și dacă se respectă principiile generale ale dreptului Uniunii, cum ar fi proporționalitatea și securitatea juridică. Aceasta este situația în special atunci când ideile politice sunt comunicate prin intermediul furnizorilor de servicii de publicitate.
(31)  Libertatea de exprimare, astfel cum este protejată de articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale, include dreptul unei persoane de a avea opinii politice, de a primi și de a transmite informații politice și de a împărtăși idei politice. Orice limitare a libertății de exprimare trebuie să respecte articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale și această libertate poate face obiectul unor modulări și restricții atunci când acestea sunt necesare și justificate de urmărirea unui interes public legitim și dacă se respectă principiile generale ale dreptului Uniunii, cum ar fi proporționalitatea și securitatea juridică. Aceasta este situația atunci când, printre altele, ideile politice sunt comunicate prin intermediul furnizorilor de servicii de publicitate. Libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele unei dezbateri democratice dinamice.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)
(31a)  Având în vedere importanța publicității politice, este esențial ca prezentul regulament să asigure un cadru de reglementare care să garanteze accesul deplin, egal și nerestricționat la servicii de publicitate politică și la informațiile necesare în materie de transparență pentru toți destinatarii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Prin urmare, este important ca cerințele de accesibilitate pentru furnizorii de servicii de publicitate politică să fie în concordanță cu legislația existentă a Uniunii, cum ar fi Actul european privind accesibilitatea și Directiva privind accesibilitatea site-urilor web, și ca dreptul Uniunii să fie dezvoltat în continuare, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă ca o consecință a inovării digitale.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  În ceea ce privește intermediarii online, Regulamentul (UE) 2021/XX [Actul legislativ privind serviciile digitale] se aplică materialelor publicitare politice publicate sau difuzate de intermediarii online prin norme orizontale aplicabile tuturor tipurilor de publicitate online, inclusiv materialelor publicitare comerciale și politice. Pe baza definiției publicității politice stabilite în prezentul regulament, este oportun să se ofere mai multe detalii privind cerințele de transparență prevăzute pentru editorii de publicitate care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2021/XX [Actul legislativ privind serviciile digitale], în special pentru platformele foarte mari. Este vorba în special de informațiile referitoare la finanțarea materialelor publicitare politice. Cerințele prezentului regulament nu afectează dispozițiile Actului legislativ privind serviciile digitale, nici în ceea ce privește evaluarea riscurilor și obligațiile de atenuare a riscurilor pentru platformele online foarte mari din perspectiva sistemelor lor de publicitate.
(32)  În ceea ce privește intermediarii online, Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) se aplică materialelor publicitare politice publicate sau difuzate de intermediarii online prin norme orizontale aplicabile tuturor tipurilor de publicitate online, inclusiv materialelor publicitare comerciale și politice. Pe baza definiției publicității politice stabilite în prezentul regulament, este oportun să se ofere mai multe detalii privind cerințele de transparență prevăzute pentru editorii de publicitate care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2022/2065 (Actul legislativ privind serviciile digitale), în special pentru platformele online foarte mari. Este vorba în special de informațiile referitoare la finanțarea materialelor publicitare politice. Cerințele prezentului regulament nu afectează dispozițiile Actului legislativ privind serviciile digitale, dar ar trebui să contribuie la evaluarea riscurilor și la obligațiile de atenuare a riscurilor pentru platformele online foarte mari din perspectiva sistemelor lor de publicitate, inclusiv a tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de distribuire a materialelor publicitare ale serviciilor de publicitate politică folosite. Pentru a sprijini statele membre și furnizorii de servicii, Comisia ar trebui să ofere orientări cu privire interacțiunea dintre diferitele acte juridice ale Uniunii și prezentul regulament și la caracterul complementar al acestora, precum și cu privire la interpretarea oricăror cerințe similare pe care le conțin.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea și difuzarea publicității politice pot implica un lanț complex de furnizori de servicii. Acest lucru este valabil în special atunci când selectarea conținutului publicitar, alegerea criteriilor de vizare a unui public-țintă, furnizarea de date utilizate pentru vizarea unui public-țintă cu un material publicitar, furnizarea de tehnici de vizare a unui public-țintă, furnizarea unui material publicitar și difuzarea acestuia pot fi controlate de furnizori de servicii diferiți. De exemplu, serviciile automatizate pot sprijini corelarea profilului unui utilizator al unei interfețe cu conținutul publicitar care îi va fi furnizat, utilizând date cu caracter personal colectate direct de la utilizatorul serviciului și din comportamentul online al utilizatorului, precum și date deduse.
(33)  Pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și difuzarea publicității politice pot implica un lanț complex de furnizori de servicii. Acest lucru este valabil în special atunci când selectarea conținutului publicitar, alegerea criteriilor de vizare a unui public-țintă și de distribuire a materialelor publicitare, furnizarea de date utilizate pentru vizarea unui public-țintă sau pentru distribuirea unui material publicitar, furnizarea de tehnici de vizare a unui public-țintă și de distribuie a materialelor publicitare, furnizarea unui material publicitar și difuzarea acestuia pot fi controlate de furnizori de servicii diferiți.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Având în vedere importanța garantării, în special, a eficacității cerințelor de transparență, inclusiv prin facilitarea controlului respectării acestora, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să se asigure că informațiile relevante pe care le colectează în cadrul furnizării serviciilor lor, inclusiv indicația că un material publicitar este de natură politică, îi sunt furnizate editorului de publicitate politică care aduce materialul publicitar politic în atenția publicului. Pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a acestei cerințe și furnizarea corectă și la timp a acestor informații, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să sprijine automatizarea transmiterii de informații între furnizorii de servicii de publicitate politică.
(34)  Având în vedere importanța garantării, în special, a eficacității cerințelor de transparență și de diligență necesară, inclusiv prin facilitarea controlului respectării acestora, sponsorii și, după caz, furnizorii de servicii de publicitate politică care acționează în numele sponsorilor ar trebui să asigure exactitatea informațiilor pe care le furnizează. Furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să se asigure că informațiile relevante pe care le colectează în cadrul furnizării serviciilor lor, inclusiv indicația că un material publicitar este de natură politică, sunt complete și îi sunt furnizate editorului de publicitate politică care difuzează materialul publicitar politic. Pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a acestei cerințe și furnizarea corectă și la timp a acestor informații, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să transmită aceste informații în același timp în care prestează serviciul în cauză și să aibă în vedere și să sprijine automatizarea transmiterii de informații între furnizorii de servicii de publicitate politică adaptându-și interfețele online pentru a înlesni respectarea. Atunci când furnizorii de servicii de publicitate politică iau cunoștință de faptul că informațiile pe care le-au transmis au fost actualizate, ar trebui să se asigure că aceste informații actualizate sunt comunicate editorului de publicitate politică relevant.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 36
(36)  Măsurile ar putea include, de asemenea, furnizarea unui mecanism eficient pentru ca cetățenii să indice că un anumit material publicitar este de natură politică și luarea de măsuri eficace ca răspuns la astfel de indicații.
(36)  Măsurile ar putea include, de asemenea, furnizarea de către editorii de publicitate a unui mecanism eficient pentru ca cetățenii să indice că un anumit material publicitar este de natură politică și luarea de măsuri eficace ca răspuns la astfel de indicații.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  Deși implică cerințe specifice, niciuna dintre obligațiile prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui înțeleasă ca impunând în sarcina furnizorilor de servicii intermediare o obligație generală de monitorizare a conținutului politic partajat de persoane fizice sau juridice sau o obligație generală de a lua măsuri proactive în legătură cu conținutul legat de activități ilegale pe care furnizorii respectivi îl transmit sau îl stochează.
(37)  Deși implică cerințe specifice, niciuna dintre obligațiile prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui înțeleasă ca impunând în sarcina furnizorilor de servicii intermediare o obligație generală de monitorizare a conținutului politic partajat în mod natural de persoane fizice sau juridice sau o obligație generală de a lua măsuri proactive în legătură cu conținutul legat de activități ilegale pe care furnizorii respectivi îl transmit sau îl stochează.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Transparența publicității politice ar trebui să le permită cetățenilor să înțeleagă că sunt în prezența unui material publicitar politic. Editorii de publicitate politică ar trebui să asigure publicarea, în legătură cu fiecare material publicitar politic, a unei declarații clare care să ateste că este vorba despre un material publicitar politic și să indice identitatea sponsorului său. După caz, numele sponsorului ar putea include un logo politic. Editorii de publicitate politică ar trebui să utilizeze o etichetare eficace, ținând seama de evoluțiile cercetărilor științifice relevante și de cele mai bune practici privind asigurarea transparenței prin etichetarea ca publicitate. Aceștia ar trebui, de asemenea, să asigure publicarea, pentru fiecare material publicitar politic, a unor informații care să permită înțelegerea contextului mai larg al publicității politice și a obiectivelor sale, care pot fi incluse în materialul în sine sau pot fi furnizate de editor pe site-ul său web, accesibil prin intermediul unui link sau al unei instrucțiuni echivalente clare și ușor de utilizat, incluse în material.
(38)  Transparența publicității politice ar trebui să le permită persoanelor să înțeleagă că sunt în prezența unui material publicitar politic. Editorii de publicitate politică ar trebui să asigure publicarea, în fiecare material publicitar politic, a unei declarații clare care să ateste că este vorba despre un material publicitar politic și să indice identitatea sponsorului său și campania politică din care face parte. După caz, numele sponsorului ar putea include un logo politic. Editorii de publicitate politică ar trebui să se asigure că materialele publicitare politice sunt corect etichetate ca atare și să utilizeze o etichetare eficace, ținând seama de evoluțiile cercetărilor științifice relevante și de cele mai bune practici privind asigurarea transparenței prin etichetarea ca publicitate. Având în vedere evoluțiile tehnologice și de altă natură în cercetările științifice și în practicile de piață relevante, Comisia ar trebui să adopte un act delegat care să stabilească tehnici armonizate și eficiente de etichetare pentru publicitatea politică.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  Aceste informații ar trebui furnizate într-o notificare privind transparența, care ar trebui să includă, de asemenea, identitatea sponsorului, pentru a sprijini posibilitatea tragerii la răspundere în procesul politic. Ar trebui indicat în mod clar locul de rezidență sau de stabilire al sponsorului și dacă sponsorul este o persoană fizică sau juridică. Datele cu caracter personal privind persoanele implicate în publicitatea politică care nu au legătură cu sponsorul sau cu alți actori politici implicați nu ar trebui furnizate în notificarea privind transparența. Notificarea privind transparența ar trebui să conțină, de asemenea, informații privind perioada de difuzare, eventualele alegeri cu care are legătură, suma cheltuită și valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru materialul publicitar specific, precum și pentru întreaga campanie publicitară, sursa fondurilor utilizate și alte informații pentru a asigura echitatea difuzării materialelor publicitare politice. Informațiile privind sursa fondurilor utilizate se referă, de exemplu, la originea publică sau privată a acestora și la faptul că provin din interiorul sau din afara Uniunii Europene. În informațiile privind alegerile sau referendumurile cu care are legătură materialul publicitar politic ar trebui să se includă, atunci când este posibil, un link către informațiile provenite din surse oficiale cu privire la organizarea și modalitățile de participare sau de promovare a participării la aceste alegeri sau referendumuri. Notificarea privind transparența ar trebui să includă, de asemenea, informații cu privire la modul de marcare a materialelor publicitare politice în conformitate cu procedura stabilită în prezentul regulament. Această cerință nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor privind notificarea prevăzute la articolele 14, 15 și 19 din Regulamentul (UE) 2021/XXX [Actul legislativ privind serviciile digitale].
(39)  Aceste informații ar trebui furnizate într-o notificare privind transparența, care ar trebui să includă, de asemenea, identitatea sponsorului și, acolo unde este cazul, identitatea entității care controlează în ultimă instanță sponsorul pentru a sprijini posibilitatea tragerii la răspundere în procesul politic. Ar trebui indicat în mod clar locul de rezidență sau de stabilire al sponsorului și dacă sponsorul este o persoană fizică sau juridică. Datele cu caracter personal privind persoanele implicate în publicitatea politică care nu au legătură cu sponsorul sau cu alți actori politici implicați nu ar trebui furnizate în notificarea privind transparența. Notificarea privind transparența ar trebui să conțină, de asemenea, informații privind perioada de difuzare, eventualele alegeri cu care are legătură, suma cheltuită și valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru materialul publicitar specific, precum și pentru întreaga campanie publicitară, sursa fondurilor utilizate și alte informații pentru a asigura echitatea difuzării materialelor publicitare politice. Informațiile privind sursa fondurilor utilizate se referă, de exemplu, la originea publică sau privată a acestora și la faptul că provin din interiorul sau din afara Uniunii Europene. În informațiile privind alegerile sau referendumurile cu care are legătură materialul publicitar politic ar trebui să se includă, atunci când este posibil, un link către informațiile provenite din surse oficiale cu privire la organizarea și modalitățile de participare sau de promovare a participării la aceste alegeri sau referendumuri. Notificarea privind transparența ar trebui să fie disponibilă în care se publică sau se difuzează materialul publicitar, iar informațiile pe care le conține ar trebui să fie actualizate în mod permanent. Notificarea privind transparența ar trebui să includă, de asemenea, informații cu privire la modul de marcare a materialelor publicitare politice în conformitate cu procedura stabilită în prezentul regulament. Această cerință nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor privind notificarea prevăzute la articolele 16 și 17 din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale).
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Informațiile care trebuie incluse în notificarea privind transparența ar trebui să fie furnizate chiar în materialul publicitar sau să poată fi accesate cu ușurință pe baza unei indicații furnizate în material. Cerința ca informațiile referitoare la notificarea privind transparența să fie, printre altele, perceptibile în mod clar ar trebui să implice faptul că acestea sunt plasate într-un mod care le face ușor de observat în materialul publicitar sau împreună cu acesta. Cerința ca informațiile publicate în notificarea privind transparența să fie ușor accesibile, citibile automat atunci când acest este posibil din punct de vedere tehnic și ușor de utilizat ar trebui să implice abordarea nevoilor persoanelor cu dizabilități. Anexa I la Directiva 2019/882 (Actul european privind accesibilitatea) conține cerințe de accesibilitate pentru informații, inclusiv informațiile digitale, care ar trebui utilizate pentru a face informațiile privind publicitatea politică accesibile persoanelor cu dizabilități.
(40)  Editorii de publicitate politică ar trebui să se asigure că fiecare material publicitar politic conține o indicație clară privind locul în care ar putea fi accesată cu ușurință notificarea privind transparența. Prezentarea informațiilor poate varia în funcție de mijloacele utilizate. Pentru a obține cu ușurință informațiile din notificarea privind transparența, s-ar putea utiliza, de exemplu, un link către o pagină web dedicată, pe un ecran sau prin mijloace audio, un cod de răspuns rapid (cod QR) sau măsuri tehnice echivalente ușor de utilizat. Cerința ca informațiile referitoare la notificarea privind transparența să fie, printre altele, perceptibile în mod clar ar trebui să implice faptul că acestea sunt plasate într-un mod care le face ușor de observat în materialul publicitar sau împreună cu acesta. Cerința ca informațiile publicate în notificarea privind transparența să fie ușor accesibile, citibile automat atunci când acest este posibil din punct de vedere tehnic și ușor de utilizat ar trebui să implice abordarea nevoilor persoanelor cu dizabilități. Anexa I la Directiva (UE) 2019/882 (Actul european privind accesibilitatea) conține cerințe de accesibilitate pentru informații, inclusiv informațiile digitale, care ar trebui utilizate pentru a face informațiile privind publicitatea politică accesibile persoanelor cu dizabilități.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  Notificările privind transparența ar trebui concepute astfel încât să sensibilizeze utilizatorii și să îi ajute să identifice în mod clar materialele publicitare politice ca atare. Acestea ar trebui să fie concepute astfel încât să rămână în vigoare sau să rămână accesibile în cazul în care un material publicitar politic este difuzat în continuare, de exemplu publicat pe o altă platformă sau transmis între persoane. Informațiile incluse în notificarea privind transparența ar trebui să fie publicate odată cu materialele publicitare politice și să fie păstrate timp de un an de la ultima publicare a acestora. Ar trebui să se păstreze, de asemenea, informațiile privind publicitatea politică care s-a încheiat sau care a fost retrasă de editor.
(41)  Notificările privind transparența ar trebui concepute astfel încât să sensibilizeze utilizatorii și să îi ajute să identifice în mod clar materialele publicitare politice ca atare. Acestea ar trebui să fie concepute astfel încât să rămână în vigoare sau să rămână accesibile în cazul în care un material publicitar politic este difuzat în continuare, de exemplu publicat pe o altă platformă sau transmis între persoane. Informațiile incluse în notificarea privind transparența ar trebui să fie publicate odată cu materialele publicitare politice și să fie păstrate timp de zece ani de la ultima publicare a acestora. Ar trebui să se păstreze, de asemenea, informațiile privind publicitatea politică care s-a încheiat sau care a fost retrasă de editor și motivele eliminării informațiilor.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  Întrucât editorii de publicitate politică pun la dispoziția publicului materialele publicitare politice, aceștia ar trebui să publice sau să difuzeze aceste informații publicului odată cu publicarea sau difuzarea materialului publicitar politic. Editorii de publicitate politică nu ar trebui să pună la dispoziția publicului materiale publicitare politice care nu îndeplinesc cerințele de transparență prevăzute în prezentul regulament. În plus, editorii de publicitate politică care sunt platforme online foarte mari în sensul Regulamentului (UE) 2021/XXX [Actul legislativ privind serviciile digitale] ar trebui să pună la dispoziție informațiile cuprinse în notificarea privind transparența prin intermediul registrelor cu evidența comunicărilor cu caracter publicitar publicate în temeiul articolului 30 din Regulamentul [Actul legislativ privind serviciile digitale]. Acest lucru va facilita activitatea actorilor interesați, printre care se numără și cercetătorii, în rolul lor specific de a sprijini derularea de alegeri sau referendumuri libere și corecte și de campanii electorale corecte, inclusiv prin examinarea sponsorilor de materiale publicitare politice și prin analizarea peisajului de publicitate politică.
(42)  Întrucât editorii de publicitate politică pun la dispoziția publicului materialele publicitare politice, aceștia ar trebui să publice sau să difuzeze aceste informații publicului odată cu publicarea sau difuzarea materialului publicitar politic. În cazul în care editorii de publicitate politică iau cunoștință de faptul că un material publicitar politic nu îndeplinește cerințele de transparență prevăzute în prezentul regulament, ei ar trebui să depună toate eforturile pentru a îndeplini cerințele prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care informațiile nu pot fi completate sau corectate fără întârzieri nejustificate, editorii de publicitate politică nu ar trebui să pună la dispoziția publicului sau ar trebui să oprească plasarea, promovarea, publicarea, livrarea sau difuzarea de materiale publicitare politice care nu îndeplinesc cerințele de transparență prevăzute în prezentul regulament sau ar trebui să întrerupă publicarea sau difuzarea lor către public. Într-o astfel de situație, editorii de publicitate politică ar trebui să informeze furnizorul de servicii în cauză și, acolo unde este cazul, sponsorul cu privire la măsurile rezonabile luate pentru a îndeplini cerințele prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)
(42a)  Atunci când respectă aceste obligații, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să acționeze ținând cont în mod corespunzător de drepturile fundamentale și de alte drepturi și interese legitime. Furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui în special să acorde atenția cuvenită libertății de exprimare și accesului la informații, inclusiv libertății și pluralismului mijloacelor de informare în masă.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Considerentul 42 b (nou)
(42b)  Prezentul regulament ar trebui să faciliteze activitatea actorilor interesați, printre care se numără și cercetătorii, în rolul lor specific de a sprijini derularea unor alegeri sau referendumuri libere și corecte și a unor campanii electorale corecte, inclusiv prin examinarea sponsorilor de materiale publicitare politice și prin analizarea peisajului de publicitate politică. Prin urmare, editorii de publicitate politică care sunt platforme online foarte mari în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) și motoare de căutare online foarte mari în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) ar trebui să pună la dispoziție informațiile cuprinse în notificarea privind transparența și să le actualizeze în timp real prin intermediul registrelor cu evidența comunicărilor cu caracter publicitar publicate în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale).
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Considerentul 42 c (nou)
(42c)  Comisia ar trebui să creeze un repertoriu european pentru materialele publicitare politice online care să-i sprijine în respectarea dispozițiilor prezentului regulament pe editorii de publicitate politică care nu sunt nici platforme online foarte mari în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), nici motoare de căutare online foarte mari, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale). Editorii de publicitate politică care nu sunt nici platforme online foarte mari în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), nici motoare de căutare online foarte mari, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) ar trebui să se asigure că informațiile cuprinse în notificarea privind transparența sunt puse la dispoziție în repertoriul european pentru materiale publicitare politice online fără întârzieri nejustificate și în cel mult 24 de ore. Informațiile puse la dispoziție prin interfața editorilor de publicitate politică ar trebui să fie furnizate într-un format care poate fi citit automat, în conformitate cu structura și standardele comune ale datelor, elaborată de Comisie în consultare cu părțile interesate pertinente. Informațiile din arhivele platformelor online foarte mari și ale motoarelor de căutare online foarte mari și informațiile din registrul european de publicitate politică online ar trebui să fie conectate prin intermediul unei interfețe comune de programare a aplicațiilor și să fie accesibile publicului prin intermediul unui portal unic.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  Informațiile privind sumele cheltuite și valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru serviciile de publicitate politică pot contribui în mod util la dezbaterea politică. Este necesar să se asigure că din rapoartele anuale elaborate de editorii de publicitate politică relevanți se poate obținute o imagine de ansamblu adecvată asupra activității de publicitate politică. Pentru a sprijini supravegherea și posibilitatea tragerii la răspundere, aceste rapoarte ar trebui să includă informații cu privire la cheltuielile legate de vizarea unui public-țintă în publicitatea politică în perioada relevantă, agregate pe campanie sau candidat. Pentru a evita sarcinile disproporționate, aceste obligații de raportare în materie de transparență nu ar trebui să se aplice întreprinderilor care intră sub incidența articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2013/34/UE.
(44)  Informațiile privind sumele cheltuite și valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru serviciile de publicitate politică pot contribui în mod util la dezbaterea politică. Este necesar să se asigure că din rapoartele anuale elaborate de editorii de publicitate politică relevanți se poate obținute o imagine de ansamblu adecvată asupra activității de publicitate politică. Pentru a sprijini supravegherea și posibilitatea tragerii la răspundere, aceste rapoarte ar trebui să includă informații cu privire la cheltuielile legate de vizarea unui public-țintă în publicitatea politică sau de furnizarea unui material publicitar politic în perioada relevantă, agregate pe campanie sau candidat. Pentru a evita sarcinile disproporționate, aceste obligații de raportare în materie de transparență nu ar trebui să se aplice întreprinderilor care intră sub incidența articolului 3 alineatele (1)-(3) din Directiva 2013/34/UE.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 45
(45)  Editorii de publicitate politică care furnizează servicii de publicitate politică ar trebui să instituie mecanisme care să le permită persoanelor să le raporteze că un anumit material publicitar politic pe care l-au publicat editorii nu respectă prezentul regulament. Mecanismele de raportare a acestor materiale publicitare ar trebui să fie ușor de accesat și de utilizat și ar trebui adaptate la forma de publicitate distribuită de editorul de publicitate. Pe cât posibil, aceste mecanisme ar trebui să fie accesibile chiar din materialul publicitar în cauză, de exemplu pe site-ul web al editorului de publicitate. Editorii de publicitate politică ar trebui să se poată baza pe mecanismele existente, după caz. În cazul în care editorii de publicitate politică sunt furnizori de servicii de găzduire în sensul Actului legislativ privind serviciile digitale, în ceea ce privește publicitatea politică găzduită la cererea destinatarilor serviciilor lor, dispozițiile articolului 14 din Actul legislativ privind serviciile digitale continuă să se aplice în cazul notificărilor privind neconformitatea unor astfel de materiale publicitare cu prezentul regulament.
(45)  Editorii de publicitate politică care furnizează servicii de publicitate politică ar trebui să instituie mecanisme care să le permită persoanelor să le raporteze că un anumit material publicitar politic pe care l-au publicat editorii nu respectă prezentul regulament. Mecanismele de raportare a acestor materiale publicitare ar trebui să fie ușor de accesat și de utilizat și ar trebui adaptate la forma de publicitate distribuită de editorul de publicitate. Pe cât posibil, aceste mecanisme ar trebui să fie accesibile chiar din materialul publicitar în cauză, de exemplu pe site-ul web al editorului de publicitate. Editorii de publicitate politică ar trebui să se poată baza pe mecanismele existente, după caz. În cazul în care editorii de publicitate politică sunt furnizori de servicii de găzduire în sensul Actului legislativ privind serviciile digitale, în ceea ce privește publicitatea politică găzduită la cererea destinatarilor serviciilor lor, dispozițiile articolului 16 din Actul legislativ privind serviciile digitale continuă să se aplice în cazul notificărilor privind neconformitatea unor astfel de materiale publicitare cu prezentul regulament. În cazul în care editorii de publicitate politică sunt furnizori de servicii de găzduire în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), în ceea ce privește publicitatea politică găzduită la cererea destinatarilor serviciilor lor, editorii de publicitate politică ar trebui să se poată baza pe mecanismul de notificare prevăzut de Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) în cazul notificărilor privind neconformitatea unor astfel de materiale publicitare cu prezentul regulament.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Considerentul 45 a (nou)
(45a)  În cazul în care un anumit material publicitar nu respectă prezentul regulament, ar trebui ca mecanismele puse la dispoziție de furnizor să le ofere persoanelor posibilitatea de a semnala materialul publicitar respectiv. Dacă aceste mecanisme nu sunt disponibile, ar trebui ca persoanele să semnaleze materialele publicitare politice în cauză direct autorităților competente.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Considerentul 45 b (nou)
(45b)  Editorii de publicitate politică ar trebui să depună eforturi rezonabile pentru a aborda în timp util și cu diligență și obiectivitate notificările primite în temeiul prezentului regulament, contactând furnizorii de servicii pertinenți și, după caz, sponsorul. Editorul de publicitate politică ar trebui să informeze autorul notificării și furnizorii de servicii în cauză cu privire la măsurile luate ca urmare a notificării și să ofere informații cu privire la căile de atac posibile, inclusiv în temeiul Directivei (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului1a, în ceea ce privește materialul publicitar la care se referă notificarea. În cazul în care o notificare conține suficiente informații pentru a-i oferi unui furnizor diligent de servicii de publicitate politică posibilitatea de a constata, fără o examinare detaliată și fără un proces de contact complex, că este clar că lipsesc informații sau că acestea sunt incomplete, editorul de publicitate politică ar trebui să acționeze fără întârzieri nejustificate.
__________________
Directiva (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (JO L 409, 4.12.2020, p. 1).
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Considerentul 45 c (nou)
(45c)  Pentru a asigura eficacitatea cerințelor privind transparența și diligența în timpul alegerilor sau al unui referendum, în ultima lună dinaintea alegerilor sau a referendumului, editorii de publicitate politică ar trebui să prelucreze orice notificare pe care o primesc cu privire la un material publicitar legat de votarea respectivă, fără întârzieri nejustificate și în cel mult 48 de ore, prin contactarea furnizorilor de servicii în cauză și, după caz, sponsorul. Editorii de publicitate politică care sunt microîntreprinderi și întreprinderi mici ar trebui să prelucreze orice astfel de notificare fără întârzieri nejustificate.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Considerentul 45 d (nou)
(45d)  Orice acțiune întreprinsă de un editor de publicitate politică ar trebui să vizeze strict corectarea, completarea sau eliminarea anumitor informații care nu sunt în conformitate cu prezentul regulament. În acest sens, ar trebui să țină seama în mod corespunzător de libertatea de exprimare și de informare, precum și de alte drepturi fundamentale.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Considerentul 46
(46)  Pentru a le permite anumitor entități să își exercite rolul pe care îl dețin în cadrul societăților democratice, este oportun să se stabilească norme privind transmiterea informațiilor publicate împreună cu materialul publicitar politic sau cuprinse în notificarea privind transparența către actorii interesați, cum ar fi cercetătorii agreați, jurnaliștii, organizațiile societății civile și observatorii electorali acreditați, cu scopul de a-i sprijini să își îndeplinească rolurile lor respective în procesul democratic. Furnizorii de servicii de publicitate politică nu ar trebui să fie obligați să răspundă solicitărilor care sunt în mod evident nefondate sau excesive. În plus, furnizorului de servicii relevant ar trebui să i se permită să perceapă o taxă rezonabilă în cazul solicitărilor repetate și costisitoare, ținând seama de costurile administrative aferente furnizării informațiilor.
(46)  Pentru a le permite anumitor entități să își exercite rolul pe care îl dețin în cadrul societăților democratice, este oportun să se stabilească norme privind transmiterea informațiilor publicate împreună cu materialul publicitar politic sau cuprinse în notificarea privind transparența către actorii interesați, cum ar fi cercetătorii agreați, jurnaliștii, organizațiile societății civile și observatorii electorali acreditați, cu scopul de a-i sprijini să își îndeplinească rolurile lor respective în procesul democratic. Furnizorii de servicii de publicitate politică nu ar trebui să fie obligați să răspundă solicitărilor care sunt în mod evident neclare, excesive sau care vizează informații care nu sunt controlate de furnizorul de servicii. În plus, furnizorului de servicii relevant ar trebui să i se permită să perceapă o taxă rezonabilă în cazul solicitărilor repetate și costisitoare, ținând seama de costurile administrative aferente furnizării informațiilor.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Considerentul 47
(47)  Se utilizează din ce în ce mai mult date cu caracter personal colectate direct de la persoane sau indirect, cum ar fi datele deduse, atunci când se grupează persoane în funcție de interesele lor presupuse sau derivate din activitatea lor online, în urma creării de profiluri comportamentale sau a altor tehnici de analiză, pentru ca anumiți alegători individuali sau anumite grupuri de alegători sau persoane să fie vizate de mesaje politice și pentru a amplifica impactul acestor mesaje. Pe baza prelucrării datelor cu caracter personal, în special a datelor considerate sensibile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului11 și al Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului12, se pot alcătui diferite grupuri de alegători sau de persoane, iar caracteristicile sau vulnerabilitățile acestora pot fi exploatate, de exemplu prin difuzarea de materiale publicitare în anumite momente și în locuri specifice, alese astfel încât să se profite de situațiile în care aceștia ar fi sensibili la un anumit tip de informații/mesaje. Acest lucru are efecte specifice negative asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal și libertatea lor de a primi informații obiective, de a-și forma opinia, de a lua decizii politice și de a-și exercita drepturile de vot, toate acestea având un impact negativ asupra procesului democratic. Ar trebui prevăzute restricții și condiții suplimentare față de Regulamentul (UE) 2016/679 și Regulamentul (UE) 2018/1725. Condițiile prevăzute în prezentul regulament privind utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar politic ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul publicității politice ar trebui să se bazeze pe articolul 16 din TFUE.
(47)  Se utilizează din ce în ce mai mult date cu caracter personal colectate direct de la persoane sau indirect, cum ar fi datele observate sau deduse, atunci când se grupează persoane în funcție de interesele lor presupuse sau derivate din activitatea lor online, în urma creării de profiluri comportamentale sau a altor tehnici de analiză, pentru ca anumiți alegători individuali sau anumite grupuri de alegători sau persoane să fie vizate de mesaje politice și pentru a amplifica impactul acestor mesaje. Pe baza prelucrării datelor cu caracter personal, în special a datelor considerate sensibile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului[1] și al Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului[2], se pot alcătui diferite grupuri de alegători sau de persoane, iar caracteristicile sau vulnerabilitățile acestora pot fi exploatate, de exemplu prin difuzarea de materiale publicitare în anumite momente și în locuri specifice, alese astfel încât să se profite de situațiile în care aceștia ar fi sensibili la un anumit tip de informații/mesaje. Acest lucru are efecte specifice negative asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal și libertatea lor de a fi tratat în mod egal și echitabil, de a nu fi manipulat, de a primi informații obiective, de a-și forma opinia, de a lua decizii politice și de a-și exercita drepturile de vot. În plus, toate acestea au un impact negativ asupra procesului democratic, deoarece permit fragmentarea dezbaterii publice privind chestiuni societale importante, analizarea agresivă a votanților, contactarea selectivă și, în cele din urmă, manipularea electoratului. De asemenea, acestea cresc riscul de răspândire a dezinformării și au fost folosite pentru ingerințe electorale externe, îndeosebi de către entități străine nedemocratice. Publicitatea înșelătoare sau neclară în scopuri politice constituie un risc, deoarece influențează mecanismele esențiale care permit funcționarea societății noastre democratice. Toate acestea au loc în ciuda condițiilor deja existente prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Regulamentul (UE) 2018/1725 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește vizarea unui public-țintă și distribuirea publicității. Condițiile prevăzute în prezentul regulament privind utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de distribuire a unui material publicitar ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul publicității politice ar trebui să se bazeze pe articolul 16 din TFUE.
__________________
__________________
11 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
11 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
12 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
12 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)
(47a)  Căile existente prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 pentru a personaliza publicitatea și pentru a o adresa persoanelor în condiții de legalitate fac obiectul unor abuzuri sistemice, mai ales în ceea ce privește obținerea consimțământului exprimat liber și în cunoștință de cauză al persoanelor, lucru care nu poate fi soluționat în cadrul de reglementare actual.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Considerentul 47 b (nou)
(47b)  Elementele de design manipulator de pe interfețele online ale platformelor online sunt practici care denaturează sau afectează în mod semnificativ, fie intenționat, fie în fapt, capacitatea utilizatorilor serviciului de a face alegeri sau decizii autonome și în cunoștință de cauză cu privire la datele cu caracter personal pe care le furnizează în scopul publicității politice. Prin urmare, furnizorilor de platforme online ar trebui să li se interzică să facă presiuni asupra utilizatorilor serviciului și să denatureze sau să submineze autonomia, procesul decizional sau alegerea utilizatorilor.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Considerentul 47 c (nou)
(47c)  Aceasta ar trebui să includă, de asemenea, cereri repetate făcute unui utilizator al serviciului de a face o alegere atunci când o astfel de alegere a fost deja făcută, îngreunarea procedurii de anulare a unui serviciu în mod semnificativ mai mult decât înscrierea la acesta sau a face anumite alegeri mai dificile sau mai îndelungate decât altele sau prin setări implicite care sunt foarte dificil de modificat și, prin urmare, distorsionează în mod nejustificat procesul decizional al utilizatorului serviciului, într-un mod care denaturează și afectează autonomia, procesul decizional și alegerea acestuia. Totuși, normele care împiedică elementele de design manipulator nu ar trebui înțelese ca împiedicând furnizorii să interacționeze direct cu destinatarii serviciului și să le ofere acestora servicii noi sau suplimentare. Utilizarea sistematică a interfețelor înșelătoare, a acordurilor de consimțământ neclare și a informațiilor înșelătoare, precum și timpul insuficient alocat citirii clauzelor și condițiilor constituie practici des întâlnite pentru a face dificil pentru utilizatorii serviciului să dispună de informații lipsite de ambiguitate și să dețină în mod clar controlul în contextul industriei de publicitate online bazată pe supraveghere.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Considerentul 47 d (nou)
(47d)  Pentru a proteja persoanele fizice în ceea ce privește modul și scopurile în care sunt prelucrate datele lor cu caracter personal și, în special, în contexte pertinente pentru influențarea alegerilor lor democratice și a implicării lor în dezbaterea publică, precum și pentru a proteja democrația și integritatea alegerilor, este necesar să se completeze Regulamentele (UE) 2016/679 și (UE) 2018/1725 prin adăugarea de restricții suplimentare, care ar trebui să ia forma unor limitări stricte ale prelucrării datelor cu caracter personal pentru vizarea și distribuirea de publicitate politică online, în temeiul articolului 16 din TFUE.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Considerentul 47 e (nou)
(47e)  Tehnicile de vizare a unui public-țintă și de distribuire a publicității bazate pe anumite condiții și pe un volum strict limitat de date cu caracter personal furnizate care nu sunt categorii speciale de date cu caracter personal în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725 pot fi utile pentru diseminarea publicității politice și a informațiilor politice, precum și pentru contactele cu cetățenii și informarea acestora.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Considerentul 47 f (nou)
(47f)  Tehnicile de vizare a unui public-țintă și de distribuire a publicității care implică prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie permise numai pe baza datelor cu caracter personal care sunt furnizate în mod explicit editorului de publicitate de către persoana vizată în scopul specific și unic de a primi materiale publicitare politice specifice. Furnizorii nu ar trebui să solicite consimțământul în cazul în care persoana vizată își exercită dreptul de a se opune prin mijloace automatizate utilizând specificații tehnice, în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care persoanele vizate refuză să își dea consimțământul sau și-au retras consimțământul, acestora ar trebui să li se ofere alte opțiuni echitabile și rezonabile de acces la serviciile societății informaționale. Refuzul consimțământului nu ar trebui să fie mai dificil sau nu ar trebui să presupună un consum de timp mai mare pentru destinatar decât acordarea consimțământului. Nu ar trebui să fie permisă prelucrarea datelor cu caracter personal observate sau deduse, în conformitate cu Orientările 8/2020 ale Comitetului european pentru protecția datelor privind vizarea utilizatorilor platformelor de comunicare socială. Fără o astfel de restricție impusă tehnicilor de direcționare și de distribuire a anunțurilor publicitare, direcționarea și livrarea publicității politice bazate pe date cu caracter personal ar putea genera un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Considerentul 47 g (nou)
(47g)  Datele cu caracter personal furnizate ar trebui să includă categorii de date cu caracter personal furnizate în mod explicit și activ de persoana vizată numai în scopul specific și unic de a fi vizate de materiale publicitare politice de către operatorul de date căruia i-au fost furnizate. Persoanele vizate nu ar trebui să fie vizate de reclame politice din partea operatorilor de date cărora nu le-au furnizat datele lor cu caracter personal. Atunci când datele sunt furnizate editorului, acestea ar trebui introduse în interfața sau setările editorului. Prin urmare, ar trebui exclusă prelucrarea oricăror date referitoare la persoanele vizate care altfel ar fi prelucrate în cursul utilizării normale a serviciului, cum ar fi metadatele, datele de transfer și de localizare sau conținutul comunicațiilor, indiferent dacă sunt personale sau publice.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Considerentul 47 h (nou)
(47h)  Unii candidați sau partide politice care dispun de resurse suficiente ar putea eluda restricțiile privind tehnicile de vizare cu servicii interne care desfășoară activități de marketing politic la scară largă. Prin urmare, atunci când sponsorii prelucrează date cu caracter personal pentru marketing politic direcționat direct, cum ar fi trimiterea de mesaje electronice specifice sau mesaje text, la scară largă și în mod sistematic, ar trebui să se aplice restricțiile privind tehnicile de direcționare, indiferent dacă un serviciu este implicat sau nu. Acest lucru nu afectează faptul că restricțiile privind tehnicile de direcționare și de distribuire a anunțurilor publicitare nu ar trebui să se aplice doar comunicării directe, inclusiv e-mailurilor electronice personalizate sau mesajelor text care nu constituie marketing direct direcționat la scară largă, și conținutului organic publicat prin utilizarea serviciilor intermediare online fără o contraprestație pentru plasarea, publicarea sau diseminarea mesajului specific.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Considerentul 47 i (nou)
(47i)  Pentru a proteja alegerile și referendumurile și pentru a preveni orice ingerință nejustificată, manipulare și dezinformare, este necesar să se adauge restricții suplimentare privind direcționarea și livrarea anunțurilor publicitare în perioada imediat anterioară alegerilor sau referendumurilor. În cele 60 de zile care precedă orice alegeri sau referendumuri, tehnicile de direcționare și de distribuire a anunțurilor publicitare în contextul publicității politice care implică date cu caracter personal furnizate ar trebui să se limiteze strict la utilizarea locului și a limbilor vorbite de persoana vizată. Faptul că o persoană este un alegător pentru prima dată ar putea fi, de asemenea, utilizat, deoarece este important să se contacteze aceste persoane și să li se ofere informații cu privire la alegeri sau la referendum. Locul în care se află persoana vizată utilizată pentru a furniza materiale publicitare politice specifice ar trebui înțeles la nivelul circumscripției care este aplicabilă în alegerile sau referendumul pertinente. Cu toate acestea, în statele membre care au o singură circumscripție la nivel național pentru alegerile pentru Parlamentul European, locul în care se află persoana vizată ar putea fi înțeles la nivel regional sau la un nivel echivalent, în conformitate cu legislația națională, pentru publicitatea politică legată de alegerile respective.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Considerentul 47 j (nou)
(47j)  Interdicția și restricțiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru publicitatea politică nu ar trebui să împiedice sponsorii, editorii de publicitate politică sau furnizorii de servicii de publicitate, inclusiv platformele online, să afișeze publicitate politică online pe baza unor informații contextuale, inclusiv cuvinte-cheie. Această limitare este proporțională, având în vedere faptul că sponsorii au acces și la alte căi pentru publicitatea lor politică, în special prin vizarea contextuală a unui public-țintă în mediul online și prin mass-media alternativă offline. Această limitare este conformă cu dreptul de a transmite informații și idei de interes general pe care publicul are dreptul să le primească, deoarece acest drept poate fi limitat în anumite circumstanțe, dacă circumscrierea este efectuată în mod rezonabil, atent și cu bună-credință și dacă este proporțională și justificată de motive pertinente și suficiente, în special pentru protecția drepturilor altora.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Considerentul 47 k (nou)
(47k)  Atunci când selectează parametrii de direcționare, sponsorii delimitează un public potențial pentru publicitatea lor politică. Cu toate acestea, în funcție de bugetul pe care îl alocă campaniei lor publicitare, publicitatea lor politică nu va ajunge neapărat la întregul public potențial. Editorul va trebui să selecteze cine, din acest public potențial, va primi efectiv materialul publicitar politic. Pentru a preveni crearea de camere de ecou și de bule de filtrare și pentru a preveni fluctuațiile demografice de-a lungul rasei sau al genului, care conduc la forme de discriminare, platformelor online nu ar trebui să li se permită să furnizeze în mod selectiv publicitate politică în cadrul publicului potențial vizat, pe baza prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal. Destinatarii reali ai materialului publicitar politic ar trebui, prin urmare, să fie selectați doar aleatoriu de către editor, fără nicio prelucrare ulterioară a datelor cu caracter personal.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Considerentul 47 l (nou)
(47l)  Obligațiile ample privind transparența prevăzute în prezentul regulament vor contribui de asemenea la imposibilitatea de a transmite, pe neobservate, mesaje contradictorii și polarizatoare către anumite părți ale electoratului, întrucât organismele de monitorizare, societatea civilă, ziariștii și alte părți ale electoratului vor putea să își exercite controlul.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Considerentul 48
(48)  Prin urmare, ar trebui interzise tehnicile de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar în contextul publicității politice care implică prelucrarea datelor menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725. Utilizarea unor astfel de tehnici ar trebui să fie permisă numai atunci când este efectuată de un operator sau de cineva care acționează în numele acestuia, pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate sau în cadrul activităților sale legitime și cu garanții adecvate de către o fundație, o asociație sau orice alt organism fără scop lucrativ și cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiția ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foștii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale și ca datele cu caracter personal să nu fie comunicate terților fără consimțământul persoanelor vizate. Utilizarea ar trebui să fie însoțită de garanții specifice. Consimțământul corespunde noțiunii de consimțământ astfel cum este definit în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Regulamentul (UE) 2018/1725. Prin urmare, nu ar trebui să fie posibil să se invoce excepțiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2) literele (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 10 alineatul (2) literele (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) 2018/1725 pentru utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar politic în vederea publicării, promovării sau difuzării publicității politice care implică prelucrarea datelor cu caracter personal menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/725.
eliminat
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Considerentul 49
(49)  Atunci când utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar în contextul publicității politice care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorii ar trebui să aplice garanții suplimentare pentru a se asigura un grad sporit de transparență și de asumare a răspunderii. Aceștia ar trebui să adopte și să pună în aplicare o politică ce descrie utilizarea unor astfel de tehnici de vizare a anumitor persoane sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic și să țină evidența activităților lor relevante. Atunci când publică, promovează sau difuzează un material publicitar politic care utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar politic, operatorii ar trebui să furnizeze, împreună cu publicitatea politică, informații relevante pentru a-i permite persoanei în cauză să înțeleagă logica utilizată și principalii parametri utilizați în acțiunile de vizare a unui public-țintă, precum și dacă s-au folosit date provenite de la terți și tehnici analitice suplimentare, inclusiv dacă vizarea unui public-țintă în ceea ce privește materialul publicitar politic a fost optimizată în continuare pe parcursul transmiterii materialului.
(49)  Atunci când utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă și de furnizare a unui material publicitar în contextul publicității politice care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorii ar trebui să aplice garanții suplimentare pentru a se asigura un grad sporit de transparență și de asumare a răspunderii. Aceștia ar trebui să adopte și să pună în aplicare o politică ce descrie utilizarea unor astfel de tehnici de vizare a anumitor persoane sau de transmitere a conținutului anunțurilor lor publicitare, să efectueze evaluări anuale ale riscurilor utilizării acestor tehnici la adresa drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanelor și a întregii societăți și să țină evidența activităților lor relevante. Atunci când publică, promovează, furnizează sau difuzează un material publicitar politic care utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă, operatorii ar trebui să furnizeze, împreună cu publicitatea politică, informații relevante pentru a-i permite persoanei în cauză să înțeleagă logica utilizată și principalii parametri utilizați în acțiunile de vizare a unui public-țintă, precum și dacă s-au folosit date provenite de la terți și tehnici analitice suplimentare, inclusiv dacă vizarea unui public-țintă în ceea ce privește materialul publicitar politic a fost optimizată în continuare pe parcursul transmiterii materialului.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Considerentul 50
(50)  Editorii de publicitate politică care utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic ar trebui să includă în notificarea privind transparența informațiile necesare pentru a-i permite persoanei în cauză să înțeleagă logica utilizată și principalii parametri ai tehnicii utilizate, precum și dacă s-au folosit date provenite de la terți și tehnici analitice suplimentare, precum și un link către politica relevantă a operatorului. În cazul în care operatorul este diferit de editorul de publicitate, operatorul ar trebui să îi transmită editorului de publicitate politică fie politica sa internă, fie o trimitere la aceasta. Furnizorii de servicii de publicitate ar trebui să îi transmită editorului de publicitate politică, dacă se impune, informațiile necesare pentru ca aceștia să își poată îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul regulament. Furnizarea unor astfel de informații ar putea fi automatizată și integrată în procesele obișnuite de lucru pe baza unor standarde.
(50)  Editorii de publicitate politică care utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă sau de furnizare a unui material publicitar ar trebui să includă în notificarea privind transparența informațiile necesare pentru a-i permite persoanei în cauză să înțeleagă logica utilizată și principalii parametri ai tehnicii utilizate, precum și dacă s-au folosit date provenite de la terți și tehnici analitice suplimentare, precum și un link către politica relevantă a serviciului de publicitate politică. În cazul în care furnizorul de servicii de publicitate politică este diferit de editorul de publicitate, furnizorul ar trebui să îi transmită editorului de publicitate politică fie politica sa internă, fie o trimitere la aceasta. Furnizorii de servicii de publicitate ar trebui să îi transmită editorului de publicitate politică, dacă se impune, informațiile necesare pentru ca aceștia să își poată îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul regulament. Furnizarea unor astfel de informații ar putea fi automatizată și integrată în procesele obișnuite de lucru pe baza unor standarde.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Considerentul 51
(51)  Pentru ca persoanele să își poată exercita în continuare drepturile în materie de protecție a datelor, editorii de publicitate politică ar trebui să le furnizeze persoanelor vizate informații suplimentare și instrumente eficace, astfel încât să sprijine exercitarea drepturilor lor în temeiul cadrului juridic al UE privind protecția datelor, inclusiv exercitarea dreptului acestor persoane de a se opune sau de a-și retrage consimțământul atunci când sunt vizate de un material publicitar politic. Aceste informații ar trebui, de asemenea, să fie ușor accesibile direct din notificarea privind transparența. Instrumentele puse la dispoziția persoanelor pentru a le sprijini în exercitarea drepturilor lor ar trebui să reușească să împiedice vizarea anumitor persoane în ceea ce privește materialele publicitare politice, precum și să împiedice vizarea unui public-țintă pe baza unor criterii specifice și de către unul sau mai mulți operatori specifici.
(51)  Pentru ca persoanele să își poată exercita în continuare drepturile în materie de protecție a datelor, editorii de publicitate politică ar trebui să le furnizeze persoanelor vizate informații suplimentare și instrumente eficace, astfel încât să sprijine exercitarea drepturilor lor în temeiul cadrului juridic al UE privind protecția datelor, inclusiv exercitarea dreptului acestor persoane de a-și retrage consimțământul atunci când sunt vizate de un material publicitar politic. Aceste informații ar trebui, de asemenea, să fie ușor accesibile direct din notificarea privind transparența. Instrumentele puse la dispoziția persoanelor pentru a le sprijini în exercitarea drepturilor lor ar trebui să reușească să împiedice vizarea anumitor persoane în ceea ce privește materialele publicitare politice, precum și să împiedice vizarea unui public-țintă pe baza unor criterii specifice și de către unul sau mai mulți operatori specifici.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Considerentul 52
(52)  Comisia ar trebui să încurajeze elaborarea de coduri de conduită, astfel cum se menționează la articolul 40 din Regulamentul (UE) 2016/679, pentru a sprijini exercitarea drepturilor persoanelor vizate în acest context.
(52)  Comisia ar trebui să elaboreze orientări pentru a sprijini exercitarea drepturilor persoanelor vizate în acest context.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Considerentul 53
(53)  Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu toate cerințele aplicabile utilizării tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar politic în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie prezentate într-un format ușor accesibil, să fie perceptibile în mod clar și ușor de utilizat, inclusiv prin utilizarea unui limbaj simplu.
(53)  Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu toate cerințele aplicabile utilizării tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de distribuire a unui material publicitar în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie prezentate într-un format ușor accesibil, complet, să fie perceptibile în mod clar și ușor de utilizat, inclusiv prin utilizarea unui limbaj simplu, precum și adecvate pentru persoanele cu dizabilități.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Considerentul 54
(54)  Este oportun să se stabilească norme privind transmiterea – către alte entități interesate – de informații privind vizarea unui public-țintă. Regimul aplicabil ar trebui să fie în concordanță cu regimul de transmitere a informațiilor legate de cerințele în materie de transparență.
(54)  Este oportun să se stabilească norme privind transmiterea – către alte entități interesate – de informații privind vizarea unui public-țintă și privind distribuirea unui material publicitar politic. Regimul aplicabil ar trebui să fie în concordanță cu regimul de transmitere a informațiilor legate de cerințele în materie de transparență.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Considerentul 55
(55)  Furnizorii de servicii de publicitate politică stabiliți într-o țară terță care oferă servicii în Uniune ar trebui să își desemneze un reprezentant legal mandatat în Uniune pentru a permite o supraveghere eficace a respectării prezentului regulament în relație cu furnizorii respectivi. Reprezentantul legal ar putea fi cel desemnat în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cel desemnat în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale].
(55)  Furnizorii de servicii de publicitate politică stabiliți într-o țară terță care oferă servicii în Uniune ar trebui să își desemneze un reprezentant legal mandatat în Uniune care să fie înregistrat la punctul unic de contact de la nivel național pentru a permite o supraveghere eficace a respectării prezentului regulament în relație cu furnizorii respectivi. Reprezentantul legal ar putea fi cel desemnat în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cel desemnat în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale). Statele membre ar trebui să țină la dispoziția publicului un registru al tuturor reprezentanților legali înregistrați pe teritoriul lor în temeiul prezentului regulament, iar Comisia ar trebui să păstreze o bază de date ușor accesibilă publicului cu reprezentanții legali înregistrați în Uniune.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Considerentul 56
(56)  În interesul unei supravegheri eficace a punerii în aplicare a prezentului regulament, este necesar să se încredințeze autorităților de supraveghere competența de a monitoriza și de a asigura respectarea normelor relevante. În funcție de sistemul juridic al fiecărui stat membru și în conformitate cu legislația existentă a Uniunii, inclusiv cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale], pot fi desemnate diferite autorități judiciare sau administrative naționale în acest sens.
(56)  În interesul unei supravegheri eficace a punerii în aplicare a prezentului regulament, este necesar să se încredințeze autorităților de supraveghere competența de a monitoriza și de a asigura respectarea normelor relevante și să le fie furnizate resurse proporționale cu aceste competențe suplimentare. În funcție de sistemul juridic al fiecărui stat membru și în conformitate cu legislația existentă a Uniunii, inclusiv cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), pot fi desemnate diferite autorități judiciare sau administrative naționale în acest sens.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Considerentul 57
(57)  În ceea ce privește supravegherea serviciilor intermediare online în temeiul prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze autorități competente și să se asigure că această supraveghere este coerentă cu cea efectuată de autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 38 din Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale]. În fiecare stat membru, coordonatorii serviciilor digitale ar trebui, în orice caz, în temeiul Regulamentului (UE) [Actul legislativ privind serviciile digitale], să fie responsabili de asigurarea coordonării la nivel național cu privire la aceste aspecte și să se implice, atunci când este necesar, în cooperarea transfrontalieră cu alți coordonatori ai serviciilor digitale, în conformitate cu mecanismele prevăzute în Regulamentul (UE) [Actul legislativ privind serviciile digitale]. În cadrul aplicării prezentului regulament, acest mecanism ar trebui să se limiteze la cooperarea națională dintre coordonatorii serviciilor digitale și nu să se extindă la nivelul Uniunii, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) [Actul legislativ privind serviciile digitale].
(57)  În ceea ce privește supravegherea serviciilor intermediare online în temeiul prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze autorități competente și să se asigure că această supraveghere este coerentă cu cea efectuată de autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 38 din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale). În fiecare stat membru, coordonatorii serviciilor digitale ar trebui, în orice caz, în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), să fie responsabili de asigurarea coordonării la nivel național cu privire la aceste aspecte și să se implice, atunci când este necesar, în cooperarea transfrontalieră cu alți coordonatori ai serviciilor digitale, în conformitate cu mecanismele prevăzute în Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale). În cadrul aplicării prezentului regulament, acest mecanism ar trebui să se limiteze la cooperarea națională dintre coordonatorii serviciilor digitale și nu să se extindă la nivelul Uniunii, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale).
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Considerentul 58
(58)  Pentru supravegherea aspectelor din prezentul regulament care nu intră în sfera de competență a autorităților de supraveghere în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și al Regulamentului (UE) 2018/725, statele membre ar trebui să desemneze autorități competente. Pentru a sprijini respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, a statului de drept, a principiilor democratice și a încrederii publicului în supravegherea publicității politice, este necesar ca aceste autorități să fie independente din punct de vedere structural față de intervenții externe sau față de presiuni politice și să fie abilitate în mod corespunzător să monitorizeze efectiv și să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament, în special a obligațiilor prevăzute la articolul 7. Statele membre pot desemna, în special, autoritățile sau organismele naționale de reglementare prevăzute la articolul 30 din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului13.
(58)  Pentru supravegherea aspectelor din prezentul regulament care nu intră în sfera de competență a autorităților de supraveghere în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, al Regulamentului (UE) 2018/725 și al Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), statele membre ar trebui să desemneze autorități competente pentru monitorizarea și asigurarea respectării normelor pertinente. Pentru a sprijini respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, a statului de drept, a principiilor democratice și a încrederii publicului în supravegherea publicității politice, este necesar ca aceste autorități să fie independente din punct de vedere structural față de intervenții externe sau față de presiuni politice și să fie abilitate în mod corespunzător să monitorizeze efectiv și să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament, în special a obligațiilor prevăzute la articolul 7. Statele membre pot desemna, în special, autoritățile sau organismele naționale de reglementare prevăzute la articolul 30 din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului13.
__________________
__________________
13 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).
13 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Considerentul 58 a (nou)
(58a)  În scopul exercitării competențelor care le revin în temeiul prezentului regulament, autoritățile competente menționate la articolul 15 și Comitetul european pentru protecția datelor ar trebui să dispună de resurse suficiente.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Considerentul 59
(59)  În cazul în care există deja norme în dreptul Uniunii privind furnizarea de informații autorităților competente și cooperarea cu aceste autorități și între acestea, cum ar fi articolul 9 din Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale] sau cele cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679, normele respective ar trebui să se aplice prin analogie dispozițiilor relevante din prezentul regulament.
(59)  În cazul în care există deja norme în dreptul Uniunii privind furnizarea de informații autorităților competente și cooperarea cu aceste autorități și între acestea, cum ar fi articolul 9 din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) sau cele cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679, normele respective ar trebui să se aplice prin analogie dispozițiilor relevante din prezentul regulament.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Considerentul 60
(60)  Autoritățile competente cu supravegherea punerii în aplicare a prezentului regulament ar trebui să coopereze între ele atât la nivel național, cât și la nivelul UE, utilizând în mod optim structurile existente, inclusiv rețelele naționale de cooperare, Rețeaua europeană de cooperare în materie de alegeri, astfel cum se menționează în Recomandarea C(2018) 5949 final, și Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale instituit în temeiul Directivei 2010/13/UE. Această cooperare at trebui să faciliteze schimbul rapid și securizat de informații cu privire la aspecte legate de exercitarea sarcinilor de supraveghere și de asigurare a aplicării normelor pe care le au în temeiul prezentului regulament, inclusiv prin identificarea în comun a încălcărilor, prin schimbul de constatări și de know-how și prin menținerea legăturii cu privire la aplicarea și asigurarea respectării normelor relevante.
(60)  Autoritățile competente cu supravegherea punerii în aplicare a prezentului regulament ar trebui să coopereze între ele atât la nivel național, cât și la nivelul UE, utilizând în mod optim structurile existente, inclusiv rețelele naționale de cooperare, Rețeaua europeană de cooperare în materie de alegeri, astfel cum se menționează în Recomandarea C(2018) 5949 final, Comitetul european pentru servicii digitale, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) și Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale instituit în temeiul Directivei 2010/13/UE. Această cooperare ar trebui să faciliteze schimbul rapid și securizat de informații cu privire la aspecte legate de exercitarea sarcinilor de supraveghere și de asigurare a aplicării normelor pe care le au în temeiul prezentului regulament, inclusiv prin identificarea în comun a încălcărilor, prin schimbul de constatări și de know-how și prin menținerea legăturii cu privire la aplicarea și asigurarea respectării normelor relevante.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Considerentul 60 a (nou)
(60a)  În cadrul Rețelei europene de cooperare privind alegerile, ar trebui înființată o rețea permanentă de puncte de contact naționale care să servească drept platformă pentru schimbul periodic de informații și pentru cooperarea structurată între punctele de contact naționale și Comisie cu privire la toate aspectele prezentului regulament. Acesta ar trebui să lucreze în strânsă cooperare cu Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale și cu alte autorități și rețele relevante.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Considerentul 61
(61)  Pentru a facilita îndeplinirea efectivă a obligațiilor prevăzute în regulament, este necesar să se confere autorităților naționale competența de a solicita furnizorilor de servicii informații relevante privind transparența publicității politice. Informațiile care trebuie transmise autorităților competente ar putea viza o campanie publicitară, ar putea fi agregate pe ani sau s-ar putea referi la materiale publicitare specifice. Pentru a se asigura faptul că solicitările de astfel de informații pot fi îndeplinite în mod eficace și eficient și, în același timp, că furnizorii de servicii de publicitate politică nu sunt supuși niciunei sarcini disproporționate, este necesar să se stabilească anumite condiții pe care ar trebui să le îndeplinească solicitările respective. În special pentru a supraveghea în timp util un proces electoral, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să răspundă rapid solicitărilor din partea autorităților competente și întotdeauna în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În interesul securității juridice și în conformitate cu dreptul la apărare, solicitările de furnizare de informații din partea unei autorități competente ar trebui să conțină o justificare adecvată și informații privind demersurile care se pot face în acest caz. Furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să desemneze un punct de contact pentru interacțiunea cu autoritățile competente. Astfel de puncte de contact ar putea fi electronice.
(61)  Pentru a facilita îndeplinirea efectivă a obligațiilor prevăzute în regulament, este necesar să se confere autorităților naționale competența de a solicita furnizorilor de servicii informații relevante privind transparența publicității politice. Informațiile care trebuie transmise autorităților competente ar putea viza o campanie publicitară, ar putea fi agregate pe ani sau s-ar putea referi la materiale publicitare specifice. Pentru a se asigura faptul că solicitările de astfel de informații pot fi îndeplinite în mod eficace și eficient și, în același timp, că furnizorii de servicii de publicitate politică nu sunt supuși niciunei sarcini disproporționate, este necesar să se stabilească anumite condiții pe care ar trebui să le îndeplinească solicitările respective. În special pentru a supraveghea în timp util un proces electoral, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să răspundă rapid solicitărilor din partea autorităților competente și întotdeauna în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În ultima lună dinaintea alegerilor sau a referendumului, ar trebui să se considere că încălcarea prezentului regulament afectează în mod negativ și grav drepturile persoanelor și, prin urmare, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să furnizeze informațiile solicitate fără întârzieri nejustificate și, dacă nu sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici, în termen de cel mult 48 de ore. În interesul securității juridice și în conformitate cu dreptul la apărare, solicitările de furnizare de informații din partea unei autorități competente ar trebui să conțină o justificare adecvată și informații privind demersurile care se pot face în acest caz. Furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să desemneze un punct de contact pentru interacțiunea cu autoritățile competente. Astfel de puncte de contact ar putea fi electronice.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Considerentul 62
(62)  Statele membre ar trebui să desemneze un punct de contact la nivelul Uniunii în sensul prezentului regulament. Dacă este posibil, punctul de contact ar trebui să fie membru al Rețelei europene de cooperare în materie de alegeri. Punctul de contact ar trebui să faciliteze cooperarea dintre statele membre la nivel de autorități competente în ceea ce privește sarcinile lor de supraveghere și de asigurare a respectării legislației, în special prin activități de intermediere cu punctele de contact din alte state membre și cu autoritățile competente din statele membre.
(62)  Statele membre ar trebui să desemneze un punct de contact național la nivelul Uniunii în sensul prezentului regulament. Dacă este posibil, punctul de contact ar trebui să fie membru al Rețelei europene de cooperare în materie de alegeri. Punctul de contact ar trebui să faciliteze cooperarea dintre statele membre la nivel de autorități competente în ceea ce privește sarcinile lor de supraveghere și de asigurare a respectării legislației, în special prin activități de intermediere cu punctele de contact din alte state membre și cu alte autorități competente din statul membru propriu.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Considerentul 63
(63)  Autoritățile statelor membre ar trebui să se asigure că încălcările obligațiilor prevăzute în prezentul regulament sunt sancționate prin amenzi administrative sau sancțiuni financiare. În acest sens, autoritățile ar trebui să țină seama de natura, gravitatea, recurența și durata încălcării, având în vedere interesul public în cauză, raza de acțiune și tipul activităților desfășurate, precum și capacitatea economică a autorului încălcării. În acest context, ar trebui să se țină seama de rolul esențial al obligațiilor prevăzute la articolul 7 în ceea ce privește urmărirea eficace a îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament. În plus, autoritățile ar trebui să ia în considerare dacă furnizorul de servicii în cauză nu își respectă în mod sistematic sau repetat obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, inclusiv prin amânarea furnizării de informații către entitățile interesate, precum și, după caz, dacă furnizorul de servicii de publicitate politică își desfășoară activitatea în mai multe state membre. Sancțiunile financiare și amenzile administrative trebuie să fie, în fiecare caz în parte, eficace, proporționale și disuasive, ținând seama în mod corespunzător de asigurarea unor garanții procedurale suficiente și practice și, în special, de asigurarea faptului că dezbaterea politică rămâne deschisă și accesibilă.
(63)  Autoritățile statelor membre ar trebui să se asigure că încălcările obligațiilor prevăzute în prezentul regulament sunt sancționate prin amenzi administrative sau sancțiuni financiare. În acest sens, autoritățile ar trebui să țină seama de natura, gravitatea, recurența și durata încălcării, având în vedere interesul public în cauză, raza de acțiune și tipul activităților desfășurate, precum și dimensiunea și capacitatea economică a autorului încălcării. În acest context, ar trebui să se țină seama de rolul esențial al obligațiilor prevăzute la articolele 3a, 5, 7, 7a, 7b și 12 în ceea ce privește urmărirea eficace a îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament, iar încălcările acestor articole ar trebui considerate deosebit de grave. În plus, autoritățile ar trebui să ia în considerare dacă furnizorul de servicii în cauză nu își respectă în mod sistematic sau repetat obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, inclusiv prin amânarea furnizării de informații către entitățile interesate, precum și, după caz, dacă furnizorul de servicii de publicitate politică își desfășoară activitatea în mai multe state membre. Sancțiunile financiare și amenzile administrative trebuie să fie, în fiecare caz în parte, eficace, proporționale și disuasive, ținând seama în mod corespunzător de asigurarea unor garanții procedurale suficiente și practice și, în special, de asigurarea faptului că dezbaterea politică rămâne deschisă și accesibilă.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Considerentul 63 a (nou)
(63a)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile, inclusiv amenzile administrative și sancțiunile financiare, aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și ar trebui să se asigure că normele respective sunt efectiv aplicate. Amenzile și sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre pot impune, de asemenea, penalități cu titlu cominatoriu în cazul încălcării grave și repetate a prezentului regulament. La nivelul Uniunii, rețeaua de puncte naționale de contact ar trebui să faciliteze elaborarea unei abordări armonizate privind sancțiunile aplicabile la nivel național.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Considerentul 65
(65)  Statele membre ar trebui să publice durata exactă a perioadelor lor electorale, stabilite în conformitate cu tradițiile lor electorale, cu suficient timp înainte de începerea calendarului electoral.
(65)  Statele membre ar trebui să publice durata exactă a perioadelor lor electorale, stabilite în conformitate cu dreptul și tradițiile lor electorale, cu suficient timp înainte de începerea calendarului electoral.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Considerentul 67
(67)  În termen de doi ani după fiecare scrutin pentru Parlamentul European, Comisia ar trebui să prezinte un raport privind evaluarea și revizuirea prezentului regulament. La pregătirea raportului respectiv, Comisia ar trebui, de asemenea, să ia în considerare punerea în aplicare a prezentului regulament în contextul altor alegeri și referendumuri care au loc în Uniune. Raportul ar trebui să examineze, printre altele, caracterul adecvat al dispozițiilor anexelor la prezentul regulament și să analizeze necesitatea revizuirii acestora.
(67)  În termen de doi ani după fiecare scrutin pentru Parlamentul European, Comisia ar trebui să prezinte un raport privind evaluarea și revizuirea prezentului regulament. La pregătirea raportului respectiv, Comisia ar trebui să ia în considerare punerea în aplicare a prezentului regulament în contextul altor alegeri și referendumuri care au loc în Uniune. Raportul ar trebui să examineze, printre altele, caracterul adecvat al dispozițiilor prezentului regulament și al anexelor la acesta și să analizeze necesitatea revizuirii acestora. În special, Comisia ar trebui să evalueze justețea domeniului de aplicare și al definițiilor, precum și eficacitatea dispozițiilor privind obligațiile, guvernanța și punerea în aplicare, inclusiv în lumina progreselor tehnologice, a evoluțiilor pieței și a noilor dovezi științifice.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Considerentul 68 a (nou)
(68a)  Cu scopul de a garanta un nivel ridicat de transparență și a întări protecția datelor cu caracter personal individuale pentru publicitatea politică în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din 2024, furnizorii de servicii de publicitate politică ar trebui să se asigure că cerințele de etichetare și de notificare privind transparența sunt respectate imediat, fără a aduce atingere disponibilității unor elemente suplimentare care urmează să fie furnizate de Comisie. Editorii de publicitate politică ar trebui să depună toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea notificărilor privind transparența, fără a aduce atingere disponibilității unui registru european de publicitate politică online.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Considerentul 70
(70)  Prezentul regulament nu aduce atingere normelor prevăzute, în special, în Directiva 2000/31/CE și nici normelor privind răspunderea furnizorilor intermediari de servicii prevăzute la articolele 12-15 din directiva menționată, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale], Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul privind piețele digitale], Directiva 2002/58/CE și Regulamentul (UE) XXX [Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice] sau normelor prevăzute în Directiva (UE) 2010/13, Directiva 2000/31/CE, Directiva 2002/58/CE, Directiva 2005/29/CE, Directiva 2011/83/UE, Directiva 2006/114/CE, Directiva 2006/123/CE și Regulamentul (UE) 2019/1150.
(70)  Prezentul regulament nu aduce atingere normelor prevăzute, în special, în Directiva 2000/31/CE și nici normelor privind răspunderea furnizorilor intermediari de servicii prevăzute la articolele 12-15 din directiva menționată, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), Regulamentul (UE) 2022/1925 (Regulamentul privind piețele digitale), Directiva 2002/58/CE, precum și Directiva 2010/13/UE, Directiva 2000/31/CE, Directiva 2000/31/CE, Directiva 2005/29/CE, Directiva 2011/83/UE, Directiva 2006/114/CE, Directiva 2006/123/CE și Regulamentul (UE) 2019/1150. Prezentul regulament ar trebui să completeze acquis-ul Uniunii în materie de protecție a datelor, în special Regulamentele (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725 și Directiva 2002/58/CE, și să prevadă norme specifice de protecție a datelor. Prezentul regulament nu prevede un temei juridic care să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 6 din Regulamentul 2016/679 sau la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2018/1725 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul publicității politice.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Considerentul 71
(71)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 și a emis un aviz la XX 2022,
(71)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la 20 ianuarie 2022.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Prezentul regulament stabilește:
1.  Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind:
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a
(a)  obligații armonizate în materie de transparență în sarcina furnizorilor de publicitate politică și de servicii conexe, și anume obligația de a păstra, de a divulga și de a publica informații legate de furnizarea unor astfel de servicii;
(a)  furnizarea de servicii de publicitate politică și transparența și diligența necesară pentru sponsori și furnizori de servicii de publicitate politică, care le impun acestora obligația de a păstra, de a divulga și de a publica informații legate de furnizarea unor astfel de servicii pe piața internă;
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b
(b)  norme armonizate privind utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar politic în contextul publicării, difuzării sau promovării publicității politice care implică utilizarea datelor cu caracter personal.
(b)  utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de difuzare a anunțurilor publicitare în legătură cu pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea sau difuzarea de publicitate politică, în contextul furnizării de servicii de publicitate politică, care implică prelucrarea de date cu caracter personal;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  supravegherea și asigurarea respectării prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește cooperarea și coordonarea între autoritățile competente.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
2.  Prezentul regulament se aplică publicității politice care este pregătită, plasată, promovată, publicată sau difuzată în Uniune sau care este adresată unor persoane dintr-unul sau mai multe state membre, indiferent de locul de stabilire al furnizorului de servicii de publicitate și indiferent de mijloacele utilizate.
2.  Prezentul regulament se aplică publicității politice care este sponsorizată, pregătită, plasată, promovată, publicată, distribuită sau difuzată în Uniune sau care este adresată unor persoane dintr-unul sau mai multe state membre, indiferent de locul de stabilire al sponsorului sau al furnizorului de servicii de publicitate în cauză și indiferent de mijloacele utilizate.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Opiniile și părerile politice și alte conținuturi editoriale exprimate sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii nu sunt considerate publicitate politică dacă nu sunt pregătite, plasate, promovate, publicate, distribuite sau difuzate în mod specific contra cost sau în schimbul altor forme de remunerație din partea unei părți terțe.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a
(a)  să contribuie la buna funcționare a pieței interne a publicității politice și a serviciilor conexe;
(a)  să contribuie la armonizarea și buna funcționare în condiții de siguranță a unei pieței interne a publicității politice și a serviciilor conexe transparente, sigure, previzibile și de încredere;
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b
(b)  să protejeze persoanele fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
(b)  să protejeze drepturile și libertățile fundamentale consacrate în dreptul Uniunii și în dreptul intern, inclusiv cele consacrate în Carta drepturilor fundamentale, și, în special, să protejeze persoanele fizice în ceea ce privește dreptul la viață privată și prelucrarea datelor cu caracter personal.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera b
(b)  Directiva 2002/58/CE și Regulamentul (UE) XXX [Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice];
(b)  Directiva 2002/58/CE;
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera f
(f)  Directiva 2010/13/UE;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera i
1
(i)  Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale].
(i)  Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), JO L 277, 27.10.2022, p. 1;
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera i a (nouă)
(ia)  Regulamentul (UE) 2022/1925 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2022 privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital și de modificare a Directivelor (UE) 2019/1937 și (UE) 2020/1828 (Regulamentul privind piețele digitale), JO L 265, 12.10.2022, p. 1.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Normele de protecție a datelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul regulament se consideră ca fiind norme specifice privind protecția datelor în raport cu normele generale prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Regulamentul (UE) 2018/1725. Niciuna dintre dispozițiile prezentului regulament nu poate fi aplicată sau interpretată astfel încât să diminueze sau să limiteze nivelul de protecție oferit de dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal și de dreptul la libertatea de exprimare, astfel cum sunt protejate în Carta drepturilor fundamentale și în dreptul Uniunii privind protecția datelor și a vieții private, în special în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Regulamentul (UE) 2018/1725.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 b (nou)
4b.  Prezentul regulament nu afectează nici conținutul publicității politice, nici normele Uniunii sau ale statelor membre care reglementează conținutul publicității politice, perioadele electorale și organizarea și desfășurarea campaniilor politice.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă
2.  „publicitate politică” înseamnă pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea sau difuzarea, prin orice mijloace, a unui mesaj:
2.  „publicitate politică” înseamnă pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea sau difuzarea, prin orice mijloace, a unui mesaj:
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
(b)  care este de natură să influențeze rezultatul unui scrutin sau al unui referendum, un proces legislativ sau de reglementare sau un comportament de vot.
(b)  care este de natură să influențeze comportamentul de vot sau rezultatul unui scrutin, al unui referendum sau al unui proces legislativ sau de reglementare.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d
(d)  un candidat la orice mandat electiv de la nivel european, național, regional și local sau la una dintre funcțiile de conducere din cadrul unui partid politic;
(d)  un candidat la orice mandat electiv sau deținătorul unui mandat electiv de la nivelul Uniunii, de la nivel național, regional și local sau un candidat la una dintre funcțiile de conducere din cadrul unui partid politic sau deținătorul unei astfel de funcții;
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera e
(e)  un funcționar ales în cadrul unei instituții publice de la nivel european, național, regional sau local;
eliminat
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera f
(f)  un membru neales cu funcție de conducere din cadrul administrației de la nivel european, național, regional sau local;
(f)  un membru neales cu funcție de conducere din cadrul administrației de la nivelul Uniunii sau de la nivel național, regional sau local;
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera g
(g)  o organizație de campanie politică cu sau fără personalitate juridică, înființată pentru a obține un rezultat specific în cadrul unui scrutin sau al unui referendum;
(g)  o organizație de campanie politică cu sau fără personalitate juridică, înființată cu scopul de a influența rezultatul unui scrutin, al unui referendum sau al unui proces legislativ sau de reglementare;
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera h
(h)  orice persoană fizică sau juridică care reprezintă sau acționează în numele oricăreia dintre persoanele sau organizațiile menționate la literele (a)-(g) și care promovează obiectivele politice ale oricăreia dintre acestea;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
5.  „serviciu de publicitate politică” înseamnă un serviciu care constă în publicitate politică, cu excepția serviciilor intermediare online în sensul articolului 2 litera (f) din Regulamentul (UE) 2021/XXX [Actul legislativ privind serviciile digitale] care sunt furnizate fără o contraprestație pentru plasarea, publicarea sau difuzarea mesajului specific;
5.  „serviciu de publicitate politică” înseamnă un serviciu care constă în publicitate politică, cu excepția serviciilor intermediare online în sensul articolului 3 litera (g) din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), care sunt furnizate fără o contraprestație pentru pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea sau difuzarea mesajului specific;
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1– punctul 5 a (nou)
5a.  „furnizor de servicii de publicitate politică” înseamnă o persoană fizică sau juridică implicată în furnizarea de servicii de publicitate politică, cu excepția serviciilor pur auxiliare;
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
6.  „campanie de publicitate politică” înseamnă pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea sau difuzarea unei serii de materiale publicitare conexe în executarea unui contract de publicitate politică, pe baza unei pregătiri, sponsorizări sau finanțări comune;
6.  „campanie de publicitate politică” înseamnă pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea sau difuzarea unei serii de materiale publicitare conexe în executarea unui contract de publicitate politică, pe baza unei pregătiri, sponsorizări sau finanțări comune;
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1– punctul 6 a (nou)
6a.  „platformă online foarte mare” înseamnă o platformă online desemnată drept platformă online foarte mare în temeiul articolului 33 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Actul legislativ privind serviciile digitale);
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)
6b.  „motor de căutare online foarte mare” înseamnă un motor de căutare online desemnat drept motor de căutare online foarte mare în temeiul articolului 33 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Actul legislativ privind serviciile digitale);
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7
7.  „sponsor” înseamnă persoana fizică sau juridică în numele căreia este pregătit, plasat, publicat sau difuzat un material publicitar politic;
7.  „sponsor” înseamnă persoana fizică sau juridică în numele căreia este pregătit, plasat, promovat, publicat, distribuit sau difuzat un material publicitar politic;
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
8.  „tehnici de vizare a unui public-țintă sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic” înseamnă tehnici care sunt utilizate fie pentru a adresa un material publicitar politic personalizat numai unei anumite persoane sau unui anumit grup de persoane, fie pentru a spori circulația, raza de acțiune sau audiența unui material publicitar politic;
8.  „tehnici de vizare a unui public-țintă” înseamnă tehnici care sunt utilizate de sponsori, de editorii de publicitate politică sau furnizorii de servicii de publicitate pentru a personaliza un material publicitar politic numai pentru o anumită persoană sau un anumit grup de persoane sau pentru a le exclude prin prelucrarea datelor personale, îndeosebi prin colectarea datelor acestora;
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1– punctul 8 a (nou)
8a.  „tehnici de distribuire a unui material publicitar” înseamnă tehnici automatizate de prelucrare a datelor cu caracter personal care se bazează, de regulă, pe algoritmi sau pe prelucrarea automată a datelor și care sunt utilizate de editorii de publicitate politică sau de furnizorii de servicii de publicitate politică implicați în promovarea, publicarea și difuzarea de materiale publicitare politice pentru a stabili un public specific din cadrul publicului potențial definit de sponsori și de furnizorii de servicii de publicitate, care acționează în numele sponsorilor.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
9.  „perioadă electorală” înseamnă perioada care precedă un scrutin sau un referendum dintr-un stat membru, perioada pe parcursul căreia are loc scrutinul sau referendumul respectiv, precum și perioada imediat următoare încheierii acestora și în timpul căreia activitățile campaniei fac obiectul unor norme specifice;
9.  „perioadă electorală” înseamnă perioada care precedă un scrutin sau un referendum dintr-un stat membru, perioada pe parcursul căreia are loc scrutinul sau referendumul respectiv, precum și perioada imediat următoare încheierii acestora, în conformitate cu legislația națională, și în timpul căreia activitățile campaniei fac obiectul unor norme specifice;
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11
11.  „editor de publicitate politică” înseamnă o persoană fizică sau juridică care difuzează, pune la dispoziție prin intermediul unei interfețe sau aduce în alt mod în domeniul public publicitate politică prin orice mijloc de comunicare;
11.  „editor de publicitate politică” înseamnă un furnizor de servicii de publicitate politică care plasează, promovează, publică, distribuie sau difuzează publicitate politică prin orice mijloc de comunicare;
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2
În sensul primului paragraf, mesajele prevăzute la punctul 2 care provin din surse oficiale și se referă la organizarea alegerilor sau a referendumurilor și la modalitățile de participare la acestea ori la promovarea participării la alegeri sau referendumuri nu constituie publicitate politică.
În sensul primului paragraf, mesajele prevăzute la punctul (2) care provin din surse oficiale nu constituie publicitate politică dacă se limitează strict la anunțarea alegerilor sau a referendumurilor sau la modalitățile de participare la alegeri sau referendumuri.
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Statele membre nu mențin și nu introduc, din motive legate de transparență, dispoziții sau măsuri diferite de cele prevăzute în prezentul regulament.
1.  Statele membre nu mențin și nu introduc, din motive legate de transparența publicității politice, dispoziții sau măsuri diferite de cele prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Furnizarea serviciilor de publicitate politică nu poate fi interzisă sau restricționată din motive legate de transparență atunci când sunt respectate cerințele prezentului regulament.
2.  Furnizarea serviciilor de publicitate politică nu poate fi interzisă sau restricționată, inclusiv geografic, din motive legate de transparență atunci când sunt respectate cerințele prezentului regulament.
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)
Articolul 3a
Furnizarea de servicii de publicitate politică în Uniune
1.  Furnizorii de servicii de publicitate politică nu discriminează sponsorii pe baza locului de reședință sau, după caz, a locului de stabilire atunci când sponsorii respectivi solicită, încheie sau dețin un contract de servicii de publicitate politică.
2.  Prin derogare de la alineatul (1), serviciile de publicitate politică sunt furnizate numai unui sponsor sau unui furnizor de servicii care acționează în numele unui sponsor care este cetățean al Uniunii, sau unei persoane fizice sau juridice rezidente sau stabilite în Uniune.
3.  Furnizarea de servicii transfrontaliere de publicitate politică pentru partide politice europene în sensul Regulamentului [Regulamentul privind partidele politice] nu face obiectul altor restricții decât cele prevăzute de prezentul regulament sau de alte acte legislative ale Uniunii sau naționale, după caz.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Capitolul II – titlu
OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ PENTRU SERVICIILE DE PUBLICITATE POLITICĂ
OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ ȘI DE DILIGENȚĂ PENTRU SERVICIILE DE PUBLICITATE POLITICĂ
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu
Transparența
Obligații de transparență și de diligență pentru serviciile de publicitate politică
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Serviciile de publicitate politică se furnizează în mod transparent, în conformitate cu obligațiile prevăzute la articolele 5-11 și articolul 14 din prezentul regulament.
Serviciile de publicitate politică se furnizează în mod transparent, în conformitate cu obligațiile prevăzute la articolele 4-11 și la articolul 14 din prezentul regulament.
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)
Furnizorii de servicii de publicitate politică se asigură că contractele încheiate pentru furnizarea de servicii de publicitate politică stabilesc în mod clar modul în care trebuie respectate efectiv dispozițiile relevante ale prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește diligența necesară și alocarea responsabilității pentru furnizare, precum și exhaustivitatea și exactitatea informațiilor.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  Furnizorii de servicii de publicitate le solicită sponsorilor și furnizorilor de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor să declare dacă serviciul de publicitate a cărui furnizare o solicită furnizorului de servicii constituie un serviciu de publicitate politică în sensul articolului 2 punctul 5. Sponsorii și furnizorii de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor trebuie să facă o astfel de declarație.
1.  Furnizorii de servicii de publicitate le solicită sponsorilor și furnizorilor de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor să declare dacă serviciul de publicitate a cărui furnizare o solicită furnizorului de servicii constituie un serviciu de publicitate politică în sensul articolului 2 punctul 5. Sponsorii și furnizorii de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor trebuie să facă o astfel de declarație cu bună-credință și în termeni clari și sunt responsabili de acuratețea acesteia.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Furnizorii de servicii de publicitate care primesc o declarație din partea unui sponsor sau a unui furnizor de servicii care acționează în numele unui sponsor, conform căreia publicitatea constituie publicitate politică, depun toate eforturile pentru a se asigura că aceste declarații sunt făcute în conformitate cu alineatul (1), înainte de furnizarea serviciului.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Furnizorii de servicii de publicitate politică se asigură că acordurile contractuale încheiate pentru furnizarea unui serviciu de publicitate politică specifică modul în care sunt respectate dispozițiile relevante ale prezentului regulament.
2.  Furnizorii de servicii de publicitate politică se asigură că acordurile contractuale încheiate pentru furnizarea unui serviciu de publicitate politică prevăd obligația sponsorului și, după caz, a furnizorilor de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorului de a furniza informațiile necesare pentru a respecta articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (1) și articolul 7a alineatul (1), după caz.
Sponsorii furnizează informațiile necesare pentru respectarea articolului 6 alineatul (1) literele (ca) și (d), a articolului 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (ba) și a articolului 7a alineatul (1) literele (a) și (b) și asigură acuratețea acestor informații.
Sponsorii sau, după caz, furnizorii de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor furnizează informațiile necesare pentru respectarea articolului 6 alineatul (1) literele (a), (b), (ba), (c) și (da) și a articolului 7a alineatul (1) literele (c), (d) și (e) și asigură acuratețea acestor informații.
Sponsorii și furnizorii de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor furnizează informațiile respective în timp util și în mod complet și exact.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Furnizorii de servicii de publicitate le solicită sponsorilor sau furnizorilor de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor, care prezintă, în conformitate cu prezentul articol, o declarație sau informații vădit eronate să își corecteze declarația respectivă sau informațiile respective. Sponsorii sau furnizorii de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor dau curs acestei solicitări fără întârzieri nejustificate.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Atunci când este cazul, furnizorii de servicii de publicitate își proiectează și își organizează interfața online într-un mod care să le permită sponsorilor și furnizorilor de servicii de publicitate care acționează în numele sponsorilor să își respecte obligațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol și la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)
2c.  Editorii de publicitate politică care sunt, de asemenea, platforme online foarte mari și motoare de căutare online foarte mari identifică, analizează și evaluează cu atenție orice riscuri sistemice pe care le prezintă serviciile lor de publicitate politică în contextul evaluărilor lor de risc în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Actul legislativ privind serviciile digitale) și stabilesc măsuri de atenuare rezonabile, proporționale și eficace în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Actul legislativ privind serviciile digitale) pentru a aborda aceste riscuri.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)
Articolul 5a
Identificarea unui material publicitar politic
Pentru a stabili dacă un mesaj constituie material publicitar politic în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (b), se ține seama de toate caracteristicile sale și, în special, de următorii factori:
(a)  conținutul mesajului;
(b)  sponsorul mesajului;
(c)  limbajul scris sau oral utilizat pentru transmiterea mesajului;
(d)  forma mesajului sau mijloacele prin care mesajul este pregătit, plasat, promovat, publicat, distribuit sau difuzat;
(e)  publicul-țintă;
(f)  contextul în care este transmis mesajul, inclusiv perioada de difuzare, cum ar fi perioadele alegerilor sau ale referendumurilor, sau difuzarea mesajului în timpul unui proces legislativ sau de reglementare;
(g)  obiectivul mesajului.
Comisia elaborează orientări comune pentru a contribui la aplicarea corespunzătoare a prezentului articol.
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu
Păstrarea evidențelor și transmiterea informațiilor
Păstrarea evidențelor și transmiterea informațiilor către editorul de publicitate politică
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Furnizorii de servicii de publicitate politică păstrează informațiile pe care le colectează în cadrul furnizării serviciilor lor, cu privire la:
1.  Furnizorii de servicii de publicitate politică păstrează informațiile pe care le colectează în cadrul furnizării serviciilor lor, în măsura necesară pentru respectarea prezentului regulament, cu privire la:
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b
(b)  serviciul sau serviciile specifice furnizate în legătură cu publicitatea politică;
(b)  serviciul sau serviciile specifice pe care le-au furnizat în legătură cu publicitatea politică;
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  data de începere și, dacă este cazul, perioada în care serviciul sau serviciile au fost furnizate;
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c
(c)  sumele facturate pentru serviciul sau serviciile furnizate și valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru serviciul sau serviciile furnizate și
(c)  sumele facturate pentru serviciul sau serviciile furnizate și valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru serviciul sau serviciile furnizate;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca)  informațiile privind originea publică sau privată a acestor sume și a altor beneficii, precum și dacă acestea provin din interiorul sau din afara Uniunii;
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d
(d)  după caz, identitatea sponsorului și datele sale de contact.
(d)  identitatea sponsorului materialului publicitar politic și datele sale de contact și, după caz, identitatea și datele de contact ale persoanei juridice sau fizice care controlează în ultimă instanță sponsorul și, pentru persoanele juridice, locul de stabilire; și
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d a (nouă)
(da)  după caz, precizarea alegerilor sau a referendumurilor cu care are legătură materialul publicitar politic.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se păstrează în scris și pot fi în format electronic. Aceste informații se păstrează pentru o perioadă de cinci ani de la data ultimei pregătiri, plasări, publicări sau diseminări, după caz.
2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se păstrează atât în format scris, cât și în format electronic. Aceste informații se păstrează într-un format care poate fi citit automat, pentru o perioadă de zece ani de la data ultimei pregătiri, plasări, promovări, publicări, distribuiri sau difuzări, după caz.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Furnizorii de servicii de publicitate politică se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) sunt comunicate editorului de publicitate politică care va difuza materialul publicitar politic, pentru a le permite editorilor de publicitate politică să își respecte obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament. Aceste informații se transmit, în timp util și cu exactitate, în conformitate cu cele mai bune practici și cu standardele din domeniu, prin intermediul unui proces automat standardizat, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
3.  Furnizorii de servicii de publicitate politică se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) sunt comunicate în timp util și în mod exact editorului de publicitate politică care va plasa, promova, publica, distribui sau difuza materialul publicitar politic, pentru a le permite editorilor de publicitate politică să își respecte obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament. Furnizorii de servicii de publicitate politică depun eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile păstrate în temeiul alineatului (1) sunt complete și exacte.
Atunci când editorul de publicitate politică este singurul furnizor de servicii de publicitate politică, sponsorul îi comunică informațiile pertinente editorului de publicitate politică.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Atunci când un furnizor de servicii de publicitate politică furnizează un serviciu, acesta îi transmite, de asemenea, editorului de publicitate politică relevant informațiile păstrate în temeiul alineatului (1), în conformitate cu cele mai bune practici și cu standardele sectorului, prin intermediul unui proces automatizat standardizat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)
3b.  Atunci când furnizorii de servicii de publicitate politică iau cunoștință de faptul că informațiile pe care le-au transmis unui editor de publicitate politică au fost actualizate, aceștia se asigură că informațiile actualizate sunt comunicate editorului de publicitate politică.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu
Cerințe de transparență pentru fiecare material publicitar politic
Cerințe de etichetare pentru materialele publicitare politice
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
1.  În contextul furnizării de servicii de publicitate politică, fiecare material publicitar politic este pus la dispoziție împreună cu următoarele informații, în mod clar, proeminent și lipsit de ambiguitate:
1.  Editorii de publicitate politică se asigură că fiecare material publicitar politic conține următoarele informații:
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  o declarație care să ateste că este vorba de un material publicitar politic;
(a)  o declarație clară că este vorba de un material publicitar politic;
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  identitatea sponsorului materialului publicitar politic și entitatea care controlează în ultimă instanță sponsorul;
(b)  identitatea sponsorului materialului publicitar politic și, dacă este cazul, entitatea sau persoana care controlează sau finanțează în ultimă instanță sponsorul;
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba)  dacă este cazul, alegerile, referendumul sau procesul legislativ sau de reglementare pertinent de care este legată publicitatea politică.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  o notificare privind transparența, care să permită înțelegerea contextului mai larg al materialului publicitar politic și al obiectivelor sale, sau o indicație clară a locului în care aceasta poate fi accesată cu ușurință.
(c)  o indicație clară a locului în care o copie permanentă a notificării privind transparența care conține informațiile menționate la articolul 7a poate fi accesată cu ușurință și în mod direct și, dacă este necesar și posibil, o actualizare a indicației respective;
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Editorii de publicitate politică asigură caracterul complet al informațiilor menționate la alineatele (1a), (1b), (1ba) și (1c) și exactitatea informațiilor menționate la alineatul (1c).
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2
În acest sens, editorii de publicitate politică utilizează tehnici de marcare și etichetare eficientă și proeminentă care permit identificarea cu ușurință ca atare a materialelor publicitare politice și se asigură că marcajul sau etichetarea rămâne vizibil(ă) în cazul în care un material publicitar politic este difuzat mai departe.
eliminat
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Informațiile menționate la alineatul (1) literele (a)-(c) se pun la dispoziție sub formă de etichete.
Etichetele respective trebuie să fie vizibile, să permită persoanelor să identifice cu ușurință o publicitate politică ca atare și să rămână în vigoare în cazul în care materialul publicitar politic este diseminat în continuare.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Până la [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a completa alineatul (1a) de la prezentul articol, stabilind tehnici standardizate și eficiente de etichetare a publicității politice, inclusiv pentru sectorul audiovizual, mass-media tipărită, publicitatea online și offline, ținând seama de caracteristicile specifice ale suportului în care este publicată.
Atunci când adoptă actele delegate respective țin seama de cele mai recente evoluții tehnologice și ale pieței, de cercetarea științifică relevantă și de cele mai bune practici.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 c (nou)
1c.  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a alineatelor (1) și (1a) din prezentul articol, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc etichete uniforme.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 19a alineatul (2).
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Notificarea privind transparența se include în fiecare material publicitar politic sau poate fi accesată cu ușurință din acesta și include următoarele informații:
eliminat
(a)  identitatea sponsorului și datele sale de contact;
(b)  perioada în care se intenționează publicarea și difuzarea materialului publicitar politic;
(c)  pe baza, printre altele, a informațiilor primite în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), informații privind sumele agregate cheltuite sau alte beneficii primite parțial sau integral pentru pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea și difuzarea materialului publicitar relevant și a campaniei de publicitate politică, dacă este cazul, și sursele acestora;
(d)  după caz, indicarea alegerilor sau a referendumurilor cu care are legătură materialul publicitar;
(e)  dacă este cazul, linkuri către registrele online cu evidența comunicărilor cu caracter publicitar;
(f)  informații privind modul de utilizare a mecanismelor prevăzute la articolul 9 alineatul (1).
(g)  Informațiile care trebuie incluse în notificarea privind transparența se furnizează utilizând câmpurile de date specifice prevăzute în anexa I.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
3.  Editorii de publicitate politică depun eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt complete și, în caz contrar, nu pun la dispoziție materialele publicitare politice.
eliminat
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4
4.  Notificările privind transparența trebuie să fie actualizate și prezentate într-un format ușor accesibil și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, citibil automat, perceptibil în mod clar și ușor de utilizat, inclusiv prin folosirea unui limbaj simplu. Informațiile sunt publicate de editorul de publicitate politică împreună cu materialul publicitar politic de la prima publicare a materialului publicitar până la un an de la ultima publicare a acestuia.
eliminat
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
5.  Editorii de publicitate politică păstrează notificările privind transparența, împreună cu eventualele modificări, pentru o perioadă de cinci ani de la încheierea perioadei menționate la alineatul (4).
eliminat
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6
6.  Editorii de publicitate politică care sunt platforme online foarte mari în sensul articolului 25 din Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale] se asigură că în registrele pe care le pun la dispoziție în temeiul articolului 30 din regulamentul respectiv [Actul legislativ privind serviciile digitale] există, pentru fiecare material publicitar politic din registru, informațiile menționate la alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7
7.  Statele membre, inclusiv autoritățile competente, și Comisia încurajează elaborarea de coduri de conduită menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a prezentului articol, ținând seama de caracteristicile specifice ale furnizorilor de servicii relevanți implicați și de nevoile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii, în sensul articolului 3 din Directiva 2013/34/UE.
eliminat
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 8
8.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a modifica anexa I prin adăugarea, modificarea sau eliminarea unor elemente din lista informațiilor care trebuie furnizate în temeiul alineatului (2), atunci când, având în vedere evoluțiile tehnologice, aceste modificări sunt necesare pentru a permite înțelegerea contextului mai larg al materialelor publicitare politice și a obiectivelor acestora.
eliminat
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
Articolul 7a
Notificările privind transparența
1.  Notificarea privind transparența menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) este pusă la dispoziție de editorii de publicitate și include următoarele informații:
(a)  identitatea, adresa sau locul de stabilire și datele de contact ale sponsorului;
(b)  dacă este cazul, identitatea persoanei sau a entității care în ultimă instanță finanțează sau controlează în alt mod sponsorul, locul său de stabilire și datele de contact;
(c)  perioada în care se intenționează publicarea și difuzarea materialului publicitar politic;
(d)  sumele agregate cheltuite sau alte beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică, inclusiv cele primite de editor parțial sau integral pentru pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și difuzarea materialului publicitar relevant și, dacă este cazul, a campaniei de publicitate politică și originea sumelor și a altor prestații;
(e)  după caz, indicarea alegerilor, referendumurilor și a proceselor legislative sau de reglementare cu care are legătură materialul publicitar;
(f)  modul de utilizare a mecanismelor prevăzute la articolul 9 alineatul (1);
(g)  dacă materialul publicitar a fost suspendat sau întrerupt anterior din cauza încălcării prezentului regulament;
(h)  după caz, o declarație potrivit căreia publicitatea politică a fost vizată pe baza utilizării datelor cu caracter personal;
(i)  după caz, grupurile specifice de persoane vizate;
(j)  după caz, categoriile și sursele de date cu caracter personal utilizate pentru vizare;
(k)  după caz, impactul mesajului politic, numărul de vizualizări și de interacțiuni cu materialul publicitar;
Informațiile care trebuie incluse în notificarea privind transparența se furnizează utilizând câmpurile de date specifice prevăzute în anexa I.
2.  Sponsorii asigură exactitatea informațiilor pe care trebuie să le furnizeze în sensul alineatului (1) literele (a) și (b) înainte și în timpul perioadei de publicare, livrare sau difuzare a materialului publicitar politic.
Sponsorii sau, după caz, furnizorii de servicii de publicitate politică care acționează în numele sponsorilor asigură exactitatea informațiilor pe care trebuie să le furnizeze în sensul alineatului (1) literele (c), (d) și (e) înainte și în timpul perioadei de publicare, livrare sau difuzare a materialului publicitar politic.
Editorii de publicitate politică asigură exactitatea informațiilor pe care trebuie să le furnizeze în sensul alineatului (1) literele (g)-(l) înainte și în timpul perioadei de publicare, livrare sau difuzare a materialului publicitar politic.
Editorii de publicitate politică se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) sunt complete.
Atunci când sponsorul sau furnizorul de servicii de publicitate politică ia cunoștință de faptul că toate informațiile transmise editorului de publicitate politică sau publicate de acesta sunt incomplete sau inexacte, acesta trebuie să contacteze, fără întârzieri nejustificate, editorul de publicitate politică în cauză și să îi transmită informațiile complete sau corecte.
În cazul în care editorul de publicitate politică ia cunoștință de faptul că informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) și la alineatul (1) din prezentul articol sunt incomplete sau inexacte, el depune toate eforturile, inclusiv contactând sponsorul sau furnizorii de servicii de publicitate politică, pentru a completa sau a corecta informațiile fără întârzieri nejustificate.
În cazul în care informațiile nu pot fi completate sau corectate, editorul de publicitate politică nu pune la dispoziție materialul publicitar politic sau întrerupe fără întârzieri nejustificate plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea sau difuzarea materialului publicitar politic.
Editorul de publicitate politică informează fără întârzieri nejustificate sponsorii sau furnizorii de servicii de publicitate politică în cauză cu privire la orice decizie luată în legătură cu al șaptelea paragraf de la prezentul alineat.
3.  Notificările privind transparența se pot accesa cu ușurință în orice moment în perioada de la prima lor publicare până la retragerea lor.
Notificările privind transparența sunt actualizate, prezentate într-un format ușor accesibil și disponibile într-un format care poate fi citit automat. Acestea se redactează în limba materialului publicitar politic. Editorii de publicitate politică care oferă servicii în Uniune se asigură că notificările privind transparența respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în Directiva (UE) 2019/882.
Notificările privind transparența sunt disponibile ușor de utilizat, inclusiv prin utilizarea unui limbaj simplu.
4.  Editorii de publicitate politică își păstrează notificările privind transparența, împreună cu eventualele modificări, pentru o perioadă de zece ani de la ultima publicare.
5.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a modifica anexa I, având în vedere evoluțiile tehnologice din cercetarea științifică relevantă, practicile pieței, practicile de supraveghere de către autoritățile competente și orientările relevante emise de organismele competente.
6.  Până la ... (12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a completa cerințele de informare prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, prin stabilirea de specificații tehnice adaptate la sectorul audiovizual, mass-media tipărită, publicitatea online și offline și în special care țin seama de caracteristicile specifice ale furnizorilor de servicii relevanți implicați și de nevoile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii, în sensul articolului 3 din Directiva 2013/34/UE.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)
Articolul 7b
Registrul european de publicitate politică online
1.  Comisia creează și asigură gestionarea unui registru public pentru toate materialele publicitare politice online. Acest registru asigură:
(a)  găzduirea unei baze de date care să conțină fiecare material publicitar politic online, împreună cu informațiile necesare în temeiul articolului 7a alineatul (1) cu privire la fiecare publicitate politică online destinată editorilor de publicitate politică care nu sunt platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari și care pun la dispoziție publicitate politică prin intermediul unui serviciu online;
(b)  accesul public la toate materialele publicitare politice online, împreună cu informațiile necesare în temeiul articolului 7a alineatul (1), cu privire la fiecare material publicitar politic online.
Se aplică o structură de date comună, standarde comune și o interfață comună de programare a aplicațiilor pentru schimbul de informații cu editorii. Informațiile sunt disponibile într-un format care poate fi citit automat, permit interogări cu mai multe criterii și sunt accesibile publicului prin intermediul unui portal unic.
2.  Editorii de publicitate politică care sunt platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari pun la dispoziția publicului, în timp real, informațiile solicitate în temeiul articolului 7a alineatul (1) disponibile în registrele prevăzute la articolul 39 din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Actul legislativ privind serviciile digitale) și accesibile publicului prin intermediul Registrului european pentru materiale publicitare politice online și actualizează aceste informații, după caz.
3.  În cazul în care un furnizor de platformă online foarte mare sau de motor de căutare online foarte mare a eliminat sau a blocat accesul la un anumit material publicitar politic pe baza unei presupuse ilegalități sau incompatibilități cu condițiile sale generale de utilizare, în plus față de cerințele de la articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Actul legislativ privind serviciile digitale), registrul trebuie să includă, pentru comunicarea cu caracter publicitar specifică în cauză, informațiile prevăzute la articolul 7a alineatul (1) din prezentul regulament.
4.  Editorii de publicitate politică care nu sunt platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari și care pun la dispoziție publicitate politică prin intermediul unui serviciu online pun la dispoziție informațiile necesare în temeiul articolului 7a alineatul (1), împreună cu o copie a fiecărui material publicitar politic online din Registrul european pentru materiale publicitare politice online, fără întârziere și nu mai târziu de 24 de ore de la prima publicare a acestuia.
5.  În cazul în care editorii de publicitate politică care nu sunt platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari și care pun la dispoziție publicitate politică prin intermediul unui serviciu online au eliminat sau au blocat accesul la un anumit material publicitar politic pe baza unei presupuse ilegalități sau incompatibilități cu termenii și condițiile sale, Registrul european pentru materiale publicitare politice online include, pentru publicitatea specifică în cauză, informațiile menționate la articolul 17 alineatul (3) literele (a)-(e) sau la articolul 9 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Actul legislativ privind serviciile digitale), după caz, precum și informațiile prevăzute la articolul 7a alineatul (1) din prezentul regulament.
6.  Până la ... [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia, în consultare cu părțile interesate relevante și având în vedere evoluțiile tehnologice și științifice și evoluțiile pieței, adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a completa alineatul (1) de la prezentul articol prin stabilirea din prezentul articol prin stabilirea unor modalități detaliate de furnizare a unei structuri și a unor standarde comune de date, a unei interfețe comune de programare a aplicațiilor și a unui portal unic.
Atunci când adoptă respectivele acte delegate, Comisia vizează atingerea următoarelor obiective:
(a)  să permită accesarea în ansamblu a informațiilor furnizate de editorii de publicitate politică în conformitate cu alineatele (1)-(3) de către public, într-un registru european unic pentru publicitatea politică online;
(b)  să permită sponsorilor și furnizorilor de servicii de publicitate politică să comunice editorului de publicitate politică, prin mijloace automatizate, informațiile necesare în temeiul articolului 7a alineatul (1) pentru fiecare material publicitar politic online;
(c)  să permită editorilor de publicitate politică să pună la dispoziție online și prin intermediul unei structuri și standarde comune ale datelor, informațiile cerute în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) ca notificare privind transparența;
(d)  să permită accesul ușor al publicului la notificările online privind transparența, prin utilizarea unei interfețe comune de programare a aplicațiilor, care să facă posibilă accesarea notificărilor și efectuarea de interogări în bazelor de date relevante;
(e)  să sprijine accesului părților terțe și al publicului la notificările privind transparența, inclusiv prin facilitarea analizării notificărilor online de transparență și a prezentării lor printr-un portal unic și servicii de căutare ușor de utilizat.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.  În cazul în care furnizează servicii de publicitate politică, editorii de publicitate includ în situațiile lor financiare anuale informații cu privire la sumele sau valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru aceste servicii, inclusiv cu privire la utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar politic, agregate în funcție de campanie, ca parte a raportului administratorilor lor, în sensul articolului 19 din Directiva 2013/34/UE.
1.  Editorii de publicitate politică includ informații care le-au fost furnizate direct de sponsori sau de furnizorii de servicii de publicitate politică cu privire la sumele sau valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru aceste servicii, inclusiv cu privire la utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de distribuire de materiale publicitare, agregate în funcție de campanie, ca o parte separată a raportului administratorilor lor, în sensul articolului 19 din Directiva 2013/34/UE.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Alineatul (1) nu se aplică întreprinderilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2013/34/UE.
2.  Alineatul (1) nu se aplică microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii în temeiul articolului 3 din Directiva 2013/34/UE.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Furnizorii de servicii de publicitate politică raportează periodic, în conformitate cu legislația națională, cu privire la sumele sau valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru serviciile respective autorităților naționale competente responsabile cu auditarea sau supravegherea actorilor politici.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.  În cazul în care furnizează servicii de publicitate politică, editorii de publicitate instituie mecanisme care să le permită persoanelor să notifice editorilor, în mod gratuit, faptul că un anumit material publicitar politic pe care l-au publicat editorii nu respectă prezentul regulament.
1.  În cazul în care furnizează servicii de publicitate politică, editorii de publicitate instituie mecanisme care să le permită persoanelor fizice sau juridice să notifice editorilor faptul că un anumit material publicitar politic pe care l-au publicat editorii nu respectă prezentul regulament.
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Aceste mecanisme sunt gratuite, ușor de utilizat și ușor de accesat, inclusiv din notificarea privind transparența. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, mecanismele respective permit transmiterea notificărilor prin mijloace electronice.
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Informațiile privind modul de notificare a materialelor publicitare politice, astfel cum se menționează la alineatul (1), trebuie să fie ușor de utilizat și de accesat, inclusiv din notificarea privind transparența.
eliminat
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Mecanismele menționate la alineatul (1) facilitează transmiterea de notificări precise și justificate, astfel încât editorii de publicitate politică să poată identifica ilegalitatea materialului publicitar în cauză. În acest scop, editorii de publicitate trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite și a facilita transmiterea de notificări care să conțină toate elementele următoare:
(a)  o explicație justificată a motivelor pentru care persoana fizică sau entitatea care prezintă notificarea susține că informațiile în cauză nu sunt conforme cu prezentul regulament;
(b)  informații care să permită identificarea materialului publicitar politic;
(c)  numele și adresa de e-mail ale persoanei fizice sau ale entității care transmite notificarea;
(d)  o declarație prin care se confirmă că persoana fizică sau entitatea care transmite notificarea consideră, cu bună-credință, că informațiile conținute în notificare sunt exacte și complete.
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
3.  Editorii de publicitate politică permit transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1) prin mijloace electronice. Editorul de publicitate politică informează persoanele cu privire la măsurile luate ca urmare a notificării menționate la alineatul (1).
3.  Editorii de publicitate politică trimit persoanelor care au transmis-o, fără întârzieri nejustificate, o confirmare de primire a notificării.
Editorii de publicitate politică examinează și abordează notificarea în timp util, cu diligență și obiectivitate.
Editorii de publicitate politică informează fără întârzieri nejustificate sponsorii sau furnizorii de servicii de publicitate politică în cauză cu privire la efectul notificării.
Editorii de publicitate politică furnizează informații clare și ușor de utilizat cu privire la căile de atac în ceea ce privește materialele publicitare la care se referă notificarea și, după caz, cu privire la utilizarea mijloacelor automatizate de prelucrare a notificărilor.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)
3a.  În luna anterioară alegerilor sau referendumului, editorii de publicitate politică prelucrează fără întârzieri nejustificate și în termen de maxim 48 de ore orice notificare pe care o primesc cu privire la materialul publicitar legat de alegerile sau de referendumul în cauză. Editorii de publicitate politică care sunt microîntreprinderi și întreprinderi mici în sensul articolului 3 din Directiva 2013/34/UE prelucrează fără întârzieri nejustificate orice notificare pe care o primesc cu privire la publicitatea legată de alegerile sau referendumul respectiv.
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
4.  La notificările repetate efectuate în temeiul alineatului (1) cu privire la același material publicitar sau campanie de publicitate se poate răspunde colectiv, inclusiv prin trimitere la un anunț de pe site-ul web al editorului de publicitate politică în cauză.
4.  La notificările repetate efectuate în temeiul alineatului (1) cu privire la același material publicitar sau campanie de publicitate se poate răspunde colectiv prin utilizarea unor instrumente automatizate, inclusiv prin trimitere la un anunț de pe site-ul web al editorului de publicitate politică în cauză.
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a completa alineatul (1) din prezentul articol prin stabilirea specificațiilor tehnice pentru mecanismul menționat la alineatul respectiv, adaptat pentru sectorul audiovizual, mass-media tipărită, publicitatea online și offline.
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
Autoritățile naționale competente pot să îi solicite unui furnizor de servicii de publicitate politică să transmită informațiile menționate la articolele 6, 7 și 8. Informațiile transmise trebuie să fie complete, exacte și de încredere și să fie furnizate într-un format clar, coerent, consolidat și inteligibil. În cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, informațiile se transmit într-un format care poate fi citit automat.
Autoritățile naționale competente pot să îi solicite unui furnizor de servicii de publicitate politică să transmită informațiile menționate la articolele 6, 7, 7a și 8. Informațiile transmise sunt complete, exacte și de încredere și furnizate într-un format clar, coerent, consolidat și inteligibil. În cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, informațiile se transmit într-un format standardizat și care poate fi citit automat.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
(a)  o expunere de motive în care se explică obiectivul pentru care sunt solicitate informațiile și motivul pentru care solicitarea este necesară și proporțională, cu excepția cazului în care solicitarea urmărește obiectivul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor și în măsura în care dezvăluirea motivelor solicitării ar periclita acest obiectiv;
(a)  o scurtă expunere de motive în care se explică obiectivul pentru care sunt solicitate informațiile, cu excepția cazului în care solicitarea urmărește obiectivul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor și în măsura în care dezvăluirea motivelor solicitării ar periclita acest obiectiv;
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.  La primirea unei solicitări în temeiul alineatului (1), furnizorii de servicii de publicitate politică confirmă, în termen de două zile lucrătoare, primirea solicitării respective și informează autoritatea cu privire la măsurile luate pentru a se conforma acesteia. Furnizorul de servicii relevant furnizează informațiile solicitate în termen de zece zile lucrătoare.
2.  La primirea unei solicitări în temeiul alineatului (1), furnizorii de servicii de publicitate politică confirmă, în termen de două zile lucrătoare, primirea solicitării respective și informează autoritatea cu privire la măsurile luate pentru a se conforma acesteia. Furnizorul de servicii relevant furnizează informațiile solicitate în termen de opt zile lucrătoare.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)
3a.  În luna care precedă alegerile sau referendumul, furnizorii de servicii de publicitate politică furnizează informațiile solicitate la articolele 6, 7 și 8 care se află sub controlul lor fără întârzieri nejustificate și în cel mult 48 de ore. Furnizorii de servicii de publicitate politică care sunt microîntreprinderi și mici întreprinderi în sensul articolului 3 din Directiva 2013/34/UE furnizează informațiile cerute fără întârzieri nejustificate.
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1
Furnizorii de servicii de publicitate politică iau măsurile corespunzătoare pentru a transmite informațiile menționate la articolul 6 entităților interesate, la cerere și fără costuri.
Furnizorii de servicii de publicitate politică transmit informațiile menționate la articolele 6, 7 și 7a entităților interesate, prompt, la cerere, fără costuri și atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul în care furnizorul de servicii de publicitate politică este editor de publicitate politică, acesta ia, de asemenea, măsurile corespunzătoare pentru a transmite informațiile menționate la articolul 7 entităților interesate, la cerere și fără costuri.
eliminat
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  cercetători agreați, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale];
(a)  cercetători agreați, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale);
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d a (nouă)
(da)  jurnaliști.
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2
Astfel de entități interesate includ, de asemenea, jurnaliști acreditați într-un stat membru de către organisme naționale, europene sau internaționale.
eliminat
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
3.  În urma unei solicitări din partea unei entități interesate, furnizorul de servicii depune toate eforturile pentru a furniza informațiile solicitate sau răspunsul său motivat în conformitate cu alineatul (5), în termen de o lună.
3.  În urma unei solicitări din partea unei entități interesate, furnizorul de servicii depune toate eforturile pentru a furniza informațiile solicitate sau răspunsul său motivat în conformitate cu alineatul (5), cât mai curând cu putință și cel mai târziu în termen de o lună.
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5
5.  În cazul în care solicitările formulate în temeiul alineatului (1) sunt în mod evident nefondate, neclare sau excesive, în special din cauza lipsei lor de claritate, furnizorul de servicii poate refuza să răspundă. În acest caz, furnizorul de servicii relevant trimite un răspuns motivat entității interesate care a formulat solicitarea.
5.  În cazul în care solicitările formulate în temeiul alineatului (1) sunt în mod evident prea neclare sau privesc informații care nu se află sub controlul furnizorului de servicii, furnizorul de servicii poate refuza să furnizeze informațiile solicitate. În astfel de cazuri, furnizorul de servicii relevant trimite entității interesate care a formulat cererea un răspuns motivat, inclusiv informații privind posibilitățile de recurs, inclusiv cele existente în temeiul Directivei (UE) 2020/1828.
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7
7.  Furnizorii de servicii au sarcina de a demonstra că o solicitare este în mod evident nefondată, neclară sau excesivă ori că solicitările sunt repetate și presupun costuri semnificative de prelucrare.
7.  Furnizorii de servicii au sarcina de a demonstra că o solicitare este în mod evident neclară, excesivă sau că informațiile în cauză nu se află sub controlul furnizorului de servicii, ori că solicitările sunt repetate și presupun costuri semnificative de prelucrare.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Capitolul III – titlu
VIZAREA UNUI PUBLIC-ȚINTĂ ȘI AMPLIFICAREA IMPACTULUI UNUI MATERIAL PUBLICITAR ÎN PUBLICITATEA POLITICĂ
VIZAREA UNUI PUBLIC-ȚINTĂ ȘI DISTRIBUIREA DE PUBLICITATE POLITICĂ
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul -12 (nou)
Articolul -12
Interzicerea tehnicilor de vizare a unui public-țintă și de distribuire de publicitate politică care implică prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal
Sunt interzise tehnicile de vizare a unui public-țintă sau de distribuire de publicitate politică care implică prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725 în contextul publicității politice.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu
Cerințe specifice referitoare la vizarea unui public-țintă și la amplificarea impactului unui material publicitar politic
Cerințe specifice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru tehnici de vizare a unui public-țintă și de distribuire de publicitate politică online
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Sunt interzise tehnicile de vizare a unui public-țintă sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic care implică prelucrarea datelor cu caracter personal menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 în contextul publicității politice.
1.  Tehnicile de vizare a unui public-țintă și de difuzare a publicității care implică prelucrarea datelor cu caracter personal care nu reprezintă categorii speciale de date cu caracter personal în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725 în contextul serviciilor de publicitate politică se limitează strict la situațiile prevăzute în prezentul articol.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Tehnicile de distribuire a publicității menționate la prezentul articol determină audiența din cadrul publicului-țintă fără prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal, numai prin selecție aleatorie.
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Sunt interzise tehnicile de vizare a unui public-țintă și de distribuire a publicității care implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor despre care operatorul de date are cunoștință, cu un grad rezonabil de certitudine, că se află cu cel puțin un an sub vârsta de vot stabilită de legislația națională. Respectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol nu obligă furnizorii de platforme online să prelucreze date cu caracter personal suplimentare pentru a evalua dacă destinatarul serviciului este minor.
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 c (nou)
1c.  Tehnicile de vizare a unui public-țintă și de distribuire a publicității care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se limitează la datele cu caracter personal furnizate în mod explicit de persoana vizată cu consimțământul său, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2016/679, dat exclusiv în scopul publicității politice online.
Datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată în virtutea utilizării unui serviciu sau a unui dispozitiv, inclusiv conținutul furnizat, nu sunt considerate date cu caracter personal furnizate și, prin urmare, nu sunt utilizate de furnizor în scopul direcționării și al furnizării de publicitate politică.
Operatorul de date informează persoana vizată, atunci când îi solicită consimțământul, că datele cu caracter personal furnizate de aceasta pot fi prelucrate exclusiv în scopul prezentării de publicitate politică persoanei vizate. Refuzul de a-și da consimțământul nu trebuie să fie mai dificil sau să necesite mai mult timp pentru persoana vizată decât acordarea consimțământului. Furnizorii nu solicită consimțământul în cazul în care persoana vizată își exercită dreptul de a se opune prin mijloace automatizate care utilizează specificații tehnice, în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care persoana vizată refuză să își dea consimțământul sau și-a retras consimțământul, acesteia i se oferă alte opțiuni echitabile și rezonabile de acces la serviciile societății informaționale.
Tehnicile de vizare a unui public-țintă și de difuzare a anunțurilor publicitare menționate la prezentul alineat nu combină mai mult de patru categorii de date cu caracter personal, inclusiv localizarea persoanei vizate.
În cazul în care publicitatea politică este legată de alegeri sau de un referendum, se înțelege că localizarea persoanei vizate se face la nivelul circumscripției electorale aplicabile pentru alegerile sau referendumul în cauză, astfel cum se menționează la alineatul (1d) litera (b).
În cazul în care publicitatea politică nu este legată de alegeri sau de un referendum, locația utilizată pentru tehnicile de vizare a unui public-țintă și de distribuire a anunțurilor publicitare nu se situează sub nivelul municipalității.
În cazul în care publicitatea politică nu este legată de alegeri sau de un referendum și în cazul combinării a două sau mai multe categorii de date, grupul vizat cuprinde cel puțin 0,4 % din populația statului membru, dar cel puțin 50 000 de cetățeni.
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 d (nou)
1d.  Fără a aduce atingere alineatului (1c), 60 de zile imediat înainte de alegeri sau de un referendum, tehnicile de vizare a unui public-țintă și de difuzare a publicității care implică prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate se limitează la următoarele date cu caracter personal furnizate în mod explicit de persoana vizată editorului de publicitate cu consimțământul acesteia, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2016/679, dat exclusiv în scopul publicității politice online:
(a)  limbile vorbite de persoana vizată;
(b)  locul în care se află persoana vizată la nivelul circumscripției care este aplicabil în alegerile sau referendumul relevant;
(c)  informația că persoana vizată votează pentru prima dată.
Paragrafele 2 și 3 de la alineatul (1c) se aplică mutatis mutandis.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 e (nou)
1e.  Prezentul articol nu se aplică comunicărilor interne ale niciunui partid politic, fundație, asociație sau ale oricărui alt organism fără scop lucrativ, membrilor și foștilor membri ai acestora și comunicărilor, cum ar fi buletinele informative, legate de activitățile lor politice, atât timp cât aceste comunicări se bazează exclusiv pe date legate de abonare și, prin urmare, se limitează strict la membrii, foștii membri sau abonații lor și se bazează pe datele cu caracter personal furnizate de aceștia și nu implică prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal pentru a viza sau a selecta în alt mod destinatarii și mesajele pe care le primesc. Astfel de forme de marketing direct intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2016/679 și al Directivei 2002/58/CE.
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Interdicția prevăzută la prima teză nu se aplică situațiilor menționate la articolul 9 alineatul (2) literele (a) și (d) din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725.
eliminat
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Atunci când utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă sau de amplificare a impactului unui material publicitar în contextul publicității politice care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorii trebuie să respecte, în plus față de cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și, după caz, în Regulamentul (UE) 2018/1725, următoarele cerințe:
3.  Atunci când utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă în contextul serviciilor de publicitate politică care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorii trebuie să respecte, în plus față de cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, Regulamentul (UE) 2018/1725 și, după caz, în Regulamentul (UE) 2022/2065, următoarele cerințe:
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a
(a)  să adopte și să aplice o politică internă care descrie în mod clar și într-un limbaj simplu, în special, utilizarea unor astfel de tehnici de vizare a anumitor persoane sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic și să mențină o astfel de politică pentru o perioadă de cinci ani;
(a)  să adopte, să aplice și să facă publică o politică internă care descrie în mod clar și într-un limbaj simplu, în special, utilizarea unor astfel de tehnici de vizare a anumitor persoane a impactului unui material publicitar politic și să mențină o astfel de politică pentru o perioadă de zece ani;
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b
(b)  să țină evidența utilizării tehnicilor de vizare a unui public-țintă sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic, a mecanismelor, tehnicilor și parametrilor relevanți utilizați și a sursei (surselor) datelor cu caracter personal utilizate;
(b)  să țină evidența utilizării tehnicilor de vizare a unui public-țintă, a mecanismelor, tehnicilor și parametrilor relevanți utilizați și a sursei (surselor) datelor cu caracter personal utilizate;
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera c
(c)  să furnizeze, împreună cu materialul publicitar politic, informațiile suplimentare necesare pentru a-i permite persoanei în cauză să înțeleagă logica utilizată și principalii parametri ai tehnicii utilizate, precum și dacă s-au folosit date provenite de la terți și tehnici analitice suplimentare. Aceste informații cuprind elementele prevăzute în anexa II.
(c)  să furnizeze, împreună cu mențiunea că este vorba despre un material publicitar politic, informațiile suplimentare necesare pentru a-i permite persoanei în cauză să înțeleagă logica utilizată și principalii parametri ai tehnicii utilizate, precum și dacă s-au folosit date provenite de la terți și tehnici analitice suplimentare;
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera c a (nouă)
(ca)  să efectueze o evaluare anuală internă a riscurilor utilizării acestor tehnici în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor și ale societății în ansamblu; rezultatele acestor evaluări ale riscului sunt puse la dispoziția publicului.
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
4.  Editorii de publicitate politică care utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic includ în notificarea privind transparența prevăzută la articolul 7 informațiile menționate la alineatul (3) litera (c) și un link către politica menționată la alineatul (3) litera (a). În cazul în care operatorul este diferit de editorul de publicitate, operatorul transmite politica internă sau o trimitere la aceasta editorului de publicitate politică.
4.  Editorii de publicitate politică care utilizează tehnici de vizare a unui public-țintă care implică prelucrarea datelor cu caracter personal includ în notificarea privind transparența prevăzută la articolul 7a alineatul (1) informațiile suplimentare necesare pentru a-i permite persoanei în cauză să înțeleagă logica aplicată și principalii parametri ai tehnicii utilizate, precum și utilizarea datelor provenite de la terți și a tehnicilor analitice suplimentare.
Acestea includ, în special, următoarele informații:
(a)  obiectivele, mecanismele și logica vizării unui public-țintă, inclusiv parametrii de includere și excludere, precum și motivele pentru alegerea acestor parametri;
(b)  perioada de difuzare, numărul de persoane cărora le este difuzat materialul publicitar;
(c)   un link către politica menționată la alineatul (3) litera (a) sau indicarea clară a locului unde aceasta poate fi accesată cu ușurință.
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)
4a.  În cazul în care operatorul este diferit de editorul de publicitate, operatorul îi transmite politica internă menționată la alineatul (3) litera (a) editorului de publicitate politică și se asigură că informațiile menționate la prezentul alineat sau o trimitere la acestea îi sunt comunicate editorului de publicitate politică pentru a-i oferi editorului de publicitate politică posibilitatea de a-și respecta obligația care îi revine în temeiul prezentului regulament. Informațiile se transmit în timp util și în mod exact, în conformitate cu bunele practici și cu standardele din domeniu, prin intermediul unui proces automat standardizat, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5
5.  Editorii de publicitate politică care utilizează tehnicile de vizare a unui public-țintă sau de amplificare a impactului unui material publicitar politic menționate la alineatul (3) includ în sau odată cu materialul publicitar și în notificarea privind transparența impusă în temeiul articolului 7 o trimitere la mijloacele eficace de sprijinire a persoanelor fizice în exercitarea drepturilor lor în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679.
5.  Editorii de publicitate politică care utilizează tehnicile de vizare a unui public-țintă sau de distribuire a unui anunț publicitar menționate la alineatul (3) includ în sau odată cu materialul publicitar și în notificarea privind transparența impusă în temeiul articolului 7a alineatul (1) o trimitere la mijloacele eficace de sprijinire a persoanelor fizice în exercitarea drepturilor lor în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. Notificarea privind transparența face trimitere în mod vizibil la o interfață ușor accesibilă în care utilizatorii își pot retrage consimțământul sau pot modifica datele cu caracter personal pe care le-au furnizat exclusiv în scopul publicității politice online, astfel cum se menționează la alineatele (1c) și (1d).
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7
7.  Furnizorii de servicii de publicitate transmit operatorului, dacă se impune, informațiile necesare pentru a se conforma alineatului (3).
7.  Furnizorii de servicii de publicitate transmit operatorului informațiile necesare pentru a se conforma alineatelor (3), (4) și (4a).
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 8
8.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a modifica anexa II prin modificarea sau eliminarea unor elemente din lista informațiilor care trebuie furnizate în temeiul alineatului (3) litera (c) de la prezentul articol, având în vedere evoluțiile tehnologice din cercetarea științifică relevantă, precum și evoluțiile în ceea ce privește supravegherea de către autoritățile competente și orientările relevante emise de organismele competente.
eliminat
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu
Transmiterea de informații către alte entități interesate privind vizarea unui public-țintă sau amplificarea impactului unui material publicitar politic
Transmiterea de informații către alte entități interesate privind vizarea unui public-țintă online sau distribuirea de anunțuri publicitare
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
1.  Furnizorii de servicii care prestează servicii de publicitate politică în Uniune, dar nu au un sediu în Uniune, desemnează în scris o persoană fizică sau juridică drept reprezentantul lor legal într-unul dintre statele membre în care furnizorul își oferă serviciile.
1.  Furnizorii de servicii care prestează servicii de publicitate politică în Uniune, dar nu au un sediu în Uniune, desemnează în scris o persoană fizică sau juridică drept reprezentantul lor legal într-unul dintre statele membre în care furnizorul își oferă serviciile, pe care o înregistrează la punctul unic național de contact.
Furnizorii de servicii comunică numele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon ale reprezentantului lor legal punctului unic național de contact din statul membru în care își are reședința sau este stabilit reprezentantul legal respectiv.
Statele membre țin registre publice ale tuturor reprezentanților legali înregistrați pe teritoriul lor în temeiul prezentului regulament și se asigură că aceste informații sunt ușor accesibile, corecte și actualizate.
Comisia păstrează o bază de date publică, ușor accesibilă și citibilă automat a reprezentanților legali înregistrați pe teritoriul Uniunii în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
2.  Reprezentantul legal este responsabil de asigurarea respectării obligațiilor furnizorului de servicii reprezentat în temeiul prezentului regulament și este destinatarul tuturor comunicărilor cu furnizorul de servicii relevant prevăzute în prezentul regulament. Orice comunicare către reprezentantul legal respectiv se consideră a fi o comunicare către furnizorul de servicii reprezentat.
2.  Reprezentantul legal este responsabil de asigurarea respectării obligațiilor prevăzute în prezentul regulament și poate să fie considerat răspunzător pentru nerespectarea lor, fără a se aduce atingere răspunderii furnizorului de servicii și acțiunilor în justiție care ar putea fi inițiate împotriva acestuia. Reprezentantul legal este destinatarul tuturor comunicărilor cu furnizorul de servicii relevant prevăzute în prezentul regulament. Orice comunicare către reprezentantul legal respectiv se consideră a fi o comunicare către furnizorul de servicii reprezentat.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Furnizorii de servicii acordă reprezentantului lor legal competențele necesare și resurse suficiente pentru a garanta cooperarea eficientă și în timp util cu autoritățile competente ale statelor membre și, după caz, cu Comisia, precum și pentru a asigura respectarea deciziilor acestora.
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)
1a.  În cazul în care editorul de publicitate politică este o platformă online foarte mare sau un motor de căutare online foarte mare în sensul articolului 33 din Regulamentul (UE) 2022/2065, Comitetul european pentru protecția datelor poate iniția o investigație, la cererea autorităților naționale, a Comisiei sau din proprie inițiativă, după consultarea autorităților naționale pertinente, în cazul în care suspectează încălcarea articolului - 12 sau a articolului 12 din prezentul regulament.
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Inițierea investigației în temeiul alineatului (1a) de la prezentul articol de către Comitetul european pentru protecția datelor exonerează autoritatea sau autoritățile naționale de protecție a datelor sau orice autoritate de resort, după caz, de competențele privind încălcarea în cauză de a supraveghea și de a asigura respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 c (nou)
1c.  Autoritățile naționale de protecție a datelor transmit Comitetului european pentru protecția datelor, în termen de 15 zile după ce au fost informate cu privire la inițierea investigației sau în termen de șapte zile în cursul celor 60 de zile care precedă imediat alegerile sau referendumurile, astfel cum este menționat la articolul 12 alineatul (1d), orice informații pe care le dețin cu privire la încălcarea în cauză.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 d (nou)
1d.  În exercitarea competențelor sale de investigare în temeiul prezentului regulament, Comitetul european pentru protecția datelor solicită sprijinul individual sau comun al oricărei autorități naționale de protecție a datelor vizate de încălcarea suspectată, inclusiv al autorității pentru protecția datelor din țara de stabilire.
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
2.  Statele membre desemnează autorități competente care să monitorizeze respectarea de către furnizorii de servicii intermediare, în sensul Regulamentului (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale], a obligațiilor prevăzute la articolele 5-11 și articolul 14 din prezentul regulament, după caz. Autoritățile competente desemnate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale] pot fi, de asemenea, cele desemnate să monitorizeze respectarea de către intermediarii online a obligațiilor prevăzute la articolele 5-11 și articolul 14 din prezentul regulament. Coordonatorul serviciilor digitale menționat la articolul 38 din Regulamentul (UE) 2021/xxx din fiecare stat membru este responsabil de asigurarea coordonării la nivel național în ceea ce privește furnizorii de servicii intermediare, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale]. Articolul 45 alineatele (1)-(4) și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/xxx [Actul legislativ privind serviciile digitale] se aplică aspectelor legate de aplicarea prezentului regulament în ceea ce privește furnizorii de servicii intermediare.
2.  Statele membre desemnează autorități competente care să supravegheze și să monitorizeze respectarea de către furnizorii de servicii intermediare, în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale), a obligațiilor prevăzute la articolele 5-11 și articolul 14 din prezentul regulament, după caz. Autoritățile competente desemnate în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) pot fi, de asemenea, cele desemnate să monitorizeze respectarea de către intermediarii online a obligațiilor prevăzute la articolele 5-11 și articolul 14 din prezentul regulament. Coordonatorul serviciilor digitale menționat la articolul 49 din Regulamentul (UE) 2022/2065 din fiecare stat membru este responsabil de asigurarea coordonării la nivel național în ceea ce privește furnizorii de servicii intermediare, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale). Articolul 58 alineatele (1)-(4) și articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) se aplică aspectelor legate de aplicarea prezentului regulament în ceea ce privește furnizorii de servicii intermediare.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)
2a.  În măsura în care are competența exclusivă de a monitoriza respectarea de către platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 (Regulamentul privind serviciile digitale) a obligațiilor prevăzute în regulamentul respectiv, Comisia are competența de a le monitoriza conformitatea cu articolul 5 alineatul (2d) și articolul 7b alineatul (2) din prezentul regulament.
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
3.  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități competente responsabile cu aplicarea și asigurarea respectării aspectelor din prezentul regulament care nu sunt menționate la alineatele (1) și (2). Fiecare autoritate competentă desemnată în temeiul prezentului alineat beneficiază din punct de vedere structural de independență deplină atât față de sectorul de activitate în care își exercită atribuțiile, cât și față de orice intervenție externă sau presiune politică. Aceasta monitorizează în mod eficace și ia măsurile necesare și proporționale pentru a asigura respectarea prezentului regulament, în condiții de independență deplină.
3.  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități competente responsabile cu aplicarea consecventă și asigurarea respectării consecvente a aspectelor din prezentul regulament care nu sunt menționate la alineatele (1) și (2). Autoritățile naționale competente pot fi aceleași cu cele menționate la articolul 30 din Directiva 2010/13/UE. Fiecare autoritate competentă desemnată în temeiul prezentului alineat beneficiază din punct de vedere structural de independență deplină atât față de sectorul de activitate în care își exercită atribuțiile, cât și față de orice intervenție externă sau presiune politică. Aceasta monitorizează în mod eficace și ia măsurile necesare și proporționale pentru a asigura supravegherea, respectarea și aplicarea consecvente ale prezentului regulament, acționând în condiții de independență deplină.
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
4.  Atunci când își exercită atribuțiile de supraveghere în legătură cu prezentul regulament, autoritățile competente menționate la alineatul (3) au competența de a solicita acces la date, documente sau orice informații necesare de la furnizorii de servicii de publicitate politică pentru îndeplinirea sarcinilor lor de supraveghere.
4.  Atunci când își exercită atribuțiile de supraveghere în legătură cu prezentul regulament, autoritățile competente menționate la alineatul (3) au cel puțin competența de a solicita acces la date, documente sau orice informații necesare de la furnizorii de servicii de publicitate politică pentru îndeplinirea sarcinilor lor de supraveghere. Autoritățile competente utilizează datele respective numai pentru a monitoriza și a evalua respectarea prezentului regulament, în conformitate cu legislația pertinentă privind protecția datelor cu caracter personal și protecția informațiilor confidențiale, precum și cu obiectivul de a menține securitatea serviciilor.
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera a a (nouă)
(aa)  să solicite accesul la date, documente sau orice informație necesară de la furnizorii de servicii de publicitate politică;
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera a b (nouă)
(ab)  să dispună încetarea încălcărilor și, după caz, să impună măsuri corective proporționale cu încălcarea și necesare pentru a-i pune capăt efectiv;
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera c
(c)  să impună amenzi administrative și sancțiuni financiare.
(c)  să impună amenzi administrative și sancțiuni financiare, inclusiv penalități cu titlu cominatoriu;
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera c a (nouă)
(ca)  să efectueze sau, acolo unde este necesar în conformitate cu legislația națională, să solicite unei autorități judiciare din statul lor membru să dispună inspecții în orice incintă folosită de furnizorii de servicii de publicitate politică în scopuri legate de activitatea lor comercială, economică, meșteșugărească sau profesională sau să solicite altor autorități publice să facă acest lucru, pentru a examina, a confisca, a face sau a obține exemplare ale informațiilor referitoare la o presupusă încălcare, sub orice formă, indiferent de mediul de stocare;
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Alineatele (4) și (5) se aplică, mutatis mutandis, Comitetului european pentru protecția datelor.
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 b (nou)
5b.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale competente dispun de toate mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, inclusiv resurse tehnice, financiare și umane suficiente pentru a supraveghea în mod adecvat sponsorii și furnizorii de servicii de publicitate politică din sfera lor de competență.
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6
6.  Statele membre asigură cooperarea între autoritățile competente, în special în cadrul rețelelor electorale naționale, pentru a facilita schimbul rapid și securizat de informații cu privire la aspecte legate de exercitarea sarcinilor de supraveghere și de asigurare a aplicării normelor pe care le au în temeiul prezentului regulament, inclusiv prin identificarea în comun a încălcărilor, prin schimbul de constatări și de know-how și prin menținerea legăturii cu privire la aplicarea și asigurarea respectării normelor relevante.
6.  Statele membre se asigură că există o cooperare eficace și structurată între toate autoritățile competente și autoritățile de supraveghere relevante menționate la alineatele (1) și (2), în special în cadrul rețelelor electorale naționale, pentru a facilita schimbul rapid și securizat de informații cu privire la aspecte legate de exercitarea sarcinilor de supraveghere și de asigurare a aplicării normelor pe care le au în temeiul prezentului regulament, inclusiv prin identificarea în comun a încălcărilor, prin schimbul de constatări și de know-how și prin menținerea legăturii cu privire la aplicarea și asigurarea respectării normelor relevante.
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7
7.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă ca punct de contact la nivelul Uniunii în sensul prezentului regulament.
7.  În cazul în care un stat membru desemnează una sau mai multe autorități competente, acesta se asigură că sarcinile care le revin autorităților în cauză sunt clar definite și că autoritățile respective au o relație strânsă și eficientă de colaborare la îndeplinirea sarcinilor. Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă ca punct național de contact la nivelul Uniunii în sensul tuturor aspectelor prezentului regulament. Punctele de contact naționale asigură o cooperare eficace între autoritățile naționale competente, precum și cu alte puncte naționale de contact și autorități de la nivelul Uniunii. Statele membre pun la dispoziția publicului datele de contact ale punctelor lor naționale de contact. Statele membre în cauză comunică Rețelei de puncte naționale de contact numele celorlalte autorități competente și sarcinile care le revin acestora.
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8 – litera a
(a)  autoritățile competente care aplică măsuri de supraveghere sau de asigurare a respectării legislației într-un stat membru informează și consultă, prin intermediul punctului de contact prevăzut la alineatul (7), autoritățile competente din celălalt (celelalte) stat(e) membru(e) în cauză cu privire la măsurile de supraveghere și de asigurare a respectării legislației luate și la acțiunile subsecvente acestora;
(a)  autoritățile competente care aplică măsuri de supraveghere sau de asigurare a respectării legislației într-un stat membru informează și consultă, prin intermediul punctului de contact prevăzut la alineatul (7), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult o lună de la o solicitare de cooperare, autoritățile competente din celălalt (celelalte) stat(e) membru(e) în cauză cu privire la măsurile de supraveghere și de asigurare a respectării legislației luate și la acțiunile subsecvente acestora;
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8 – litera c
(c)  la primirea unei cereri justificate din partea altei autorități competente, o autoritate competentă acordă asistență celeilalte autorități competente, astfel încât măsurile de supraveghere sau de asigurare a respectării legislației menționate la alineatele (4) și (5) să poată fi puse în aplicare într-un mod eficace, eficient și consecvent. Într-un interval de timp proporțional cu urgența cererii, autoritatea competentă relevantă răspunde, prin intermediul punctelor de contact menționate la alineatul (7), fie comunicând datele solicitate, fie informând autoritatea competentă solicitantă că nu consideră că au fost îndeplinite condițiile pentru solicitarea asistenței în temeiul prezentului regulament. Orice informație transmisă în contextul asistenței solicitate și acordate în temeiul prezentului articol se utilizează numai în scopul pentru care a fost solicitată.
(c)  la primirea unei cereri justificate din partea altei autorități competente, o autoritate competentă acordă asistență celeilalte autorități competente, astfel încât măsurile de supraveghere sau de asigurare a respectării legislației menționate la alineatele (4) și (5) să poată fi puse în aplicare într-un mod eficace, eficient și consecvent. Autoritatea competentă relevantă răspunde, prin intermediul punctelor de contact menționate la alineatul (7), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult o lună de la o solicitare de cooperare, fie comunicând datele solicitate, fie informând autoritatea competentă solicitantă că nu consideră că au fost îndeplinite condițiile pentru solicitarea asistenței în temeiul prezentului regulament. Orice informație transmisă în contextul asistenței solicitate și acordate în temeiul prezentului articol se utilizează numai în scopul pentru care a fost solicitată.
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8 a (nou)
8a.  Asigurarea respectării prezentului regulament de către furnizorii de servicii de publicitate politică este de competența statului membru în care furnizorul își are sediul. În cazul în care furnizorul este stabilit în mai multe state membre, acesta se consideră a se afla sub jurisdicția statului membru în care își are sediul principal. Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), autoritatea sau autoritățile competente din toate statele membre cooperează și își acordă reciproc asistență, după caz.
În cazul în care o autoritate națională competentă are motive să suspecteze că un sponsor, un furnizor sau un editor de servicii de publicitate politică a încălcat prezentul regulament într-un mod care afectează persoane fizice din statul membru al autorității competente respective, aceasta poate solicita punctului de contact de stabilire să evalueze chestiunea și să ia măsurile de investigare și de asigurare a respectării legii necesare menționate la alineatele (4) și (5) de la prezentul articol. Cererea este motivată, justificată și proporțională și indică cel puțin:
(a)  punctul de contact sau reprezentantul legal al furnizorului de servicii de publicitate politică în cauză, astfel cum se prevede la articolul 14;
(b)  o descriere a faptelor relevante, a dispozițiilor vizate din prezentul regulament și a motivelor pentru care autoritatea competentă care a transmis solicitarea suspectează că furnizorul a încălcat prezentul regulament, inclusiv o descriere a efectelor negative ale presupusei încălcări;
(c)  orice altă informație pe care autoritatea competentă care a transmis solicitarea o consideră pertinentă, inclusiv, după caz, informații colectate din proprie inițiativă sau sugestii privind măsuri specifice de investigare sau de asigurare a respectării legii care trebuie luate, inclusiv măsuri provizorii.
Punctul de contact de stabilire ține seama în cea mai mare măsură de dispozițiile alineatului (5) de la prezentul articol. În cazul în care apreciază că nu dispune de suficiente informații pentru a da curs solicitării sau recomandării și are motive să considere că autoritatea competentă care a trimis cererea ar putea furniza informații suplimentare, acesta poate solicita aceste informații. Termenul prevăzut la prezentul articol alineatul (4) se suspendă până la furnizarea informațiilor suplimentare respective.
Punctul de contact de stabilire comunică, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de cel mult o lună de la primirea cererii în temeiul alineatului (4), autorității competente care a transmis cererea și Rețelei de puncte naționale de contact evaluarea presupusei încălcări și o explicație a oricăror măsuri de investigare sau de asigurare a respectării legii luate sau avute în vedere în legătură cu acestea pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament.
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 9
9.  Punctele de contact se reunesc periodic la nivelul Uniunii, în cadrul Rețelei europene de cooperare în materie de alegeri, pentru a facilita schimbul rapid și securizat de informații cu privire la aspecte legate de exercitarea atribuțiilor de supraveghere și de asigurare a respectării legislației pe care le au în temeiul prezentului regulament.
9.  În cadrul Rețelei europene de cooperare în materie de alegeri, se înființează o rețea permanentă de puncte naționale de contact. Rețeaua de puncte naționale de contact servește drept platformă pentru schimbul periodic de informații și cooperarea structurată dintre punctele naționale de contact și Comisie cu privire la toate aspectele prezentului regulament.
În special, rețeaua de puncte naționale de contact facilitează:
(a)   schimbul rapid și securizat de informații și bune practici între punctele naționale de contact și alte autorități pertinente;
(b)  pregătirea, în cooperare cu părțile interesate pertinente, a unor linii de acțiune comune pentru a sprijini sponsorii și furnizorii de servicii de publicitate politică să respecte cerințele prezentului regulament în mod armonizat;
(c)  dezvoltarea unei abordări armonizate privind sancțiunile aplicabile la nivel național în cazul încălcării prezentului regulament;
(d)  cooperarea la nivelul Uniunii pentru a garanta asigurarea respectării prezentului regulament în mod armonizat.
Rețeaua de puncte naționale de contact se reunește cel puțin de două ori pe an și, dacă este cazul, la cererea justificată corespunzător a Comisiei sau a unui stat membru. Aceasta lucrează în strânsă cooperare cu Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale și cu alte autorități și rețele pertinente. Comisia participă la reuniunile rețelei de puncte naționale de contact și oferă sprijin administrativ.
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)
Articolul 15a
Dreptul de a depune o plângere
Orice persoană sau entitate are dreptul de a depune o plângere împotriva sponsorilor și a furnizorilor de servicii de publicitate politică la autoritatea competentă care este punctul național de contact din statul membru în care este situată sau stabilită entitatea sau persoana respectivă, invocând o încălcare a prezentului regulament.
Punctul de contact al statului membru poate respinge orice plângere pe care o consideră vădit nefondată și informează reclamantul cu privire la decizia sa.
Punctul de contact al statului membru transmite fără întârzieri nejustificate plângerile care țin de competența unei alte autorități competente din același stat membru respectivei autorități competente. Punctul de contact al statului membru transmite plângerile care țin de competența unei alte autorități competente dintr-un alt stat membru punctului de contact al statului membru respectiv în termen de zece zile lucrătoare.
Autoritatea competentă care primește plângerea o evaluează și, după caz, îi dă curs în termen de 15 zile lucrătoare. În timpul perioadelor electorale, evaluarea are loc în termen de cinci zile lucrătoare.
În cursul acestor proceduri, toate părțile au dreptul să fie audiate și să primească informații adecvate despre stadiul plângerii, în conformitate cu legislația națională pertinentă.
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 15 b (nou)
Articolul 15b
Rapoarte de activitate
Punctele naționale de contact, desemnate în temeiul articolului 15 alineatul (7), întocmesc un raport anual standardizat privind activitățile care fac obiectul prezentului regulament desfășurate de toate autoritățile competente desemnate la articolul 15, inclusiv detalii cu privire la numărul de plângeri primite în temeiul articolului 15a și o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma acestora.
Punctele de contact naționale pun rapoartele anuale la dispoziția publicului într-un format care poate fi citit automat și le transmit Rețelei europene de cooperare privind alegerile și, în cazul alegerilor pentru Parlamentul European, Parlamentului European.
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
1.  În ceea ce privește articolele 5-11, 13 și 14, statele membre stabilesc norme privind sancțiunile, inclusiv amenzile administrative și sancțiunile financiare aplicabile furnizorilor de servicii de publicitate politică din jurisdicția lor pentru încălcarea prezentului regulament, sancțiuni care, în fiecare caz în parte, trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.
1.  În ceea ce privește articolele 3a-11, 13 și 14, statele membre stabilesc norme privind sancțiunile, inclusiv amenzile administrative și sancțiunile financiare aplicabile furnizorilor de servicii de publicitate politică din jurisdicția lor pentru încălcarea prezentului regulament, și iau toate măsurile necesare pentru a garanta punerea lor în practică. Sancțiunile trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive și aplicate în timp util.
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a
(a)  natura, gravitatea și durata încălcării;
(a)  natura, gravitatea, recurența și durata încălcării;
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d
(d)  orice încălcare anterioară relevantă și orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului și
(d)  orice încălcare anterioară relevantă și orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului;
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e
(e)  gradul de cooperare cu autoritatea competentă.
(e)  gradul de cooperare cu autoritatea competentă; și
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ea (nouă)
(ea)  dimensiunea și capacitatea economică a furnizorului de servicii de publicitate politică.
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4
4.  Încălcările articolului 7 sunt considerate deosebit de grave în cazul în care se referă la materiale publicitare politice publicate sau difuzate în timpul unei perioade electorale și adresate cetățenilor din statul membru în care se organizează alegerile relevante.
4.  Încălcările articolelor 3a, 5, 7, 7a și 7b sunt considerate deosebit de grave în cazul în care se referă la materiale publicitare politice publicate sau difuzate în timpul unei perioade electorale și adresate cetățenilor din statul membru în care se organizează referendumul sau alegerile relevante.
Statele membre pot impune, de asemenea, penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga sponsorii, furnizorii de servicii de publicitate politică și editorii să pună capăt încălcărilor grave și repetate ale prezentului regulament.
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Punctele naționale de contact transmit Comisiei tipul și cuantumul sancțiunilor impuse. Statele membre raportează anual cu privire la tipul și cuantumul sancțiunilor impuse pentru asigurarea respectării prezentului regulament. De asemenea, Comisia întocmește periodic un raport în sensul articolului 18 din prezentul regulament.
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6
6.  Pentru încălcările obligațiilor prevăzute la articolul 12, autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 pot impune, în limitele domeniului lor de competență, amenzi administrative în conformitate cu articolul 83 din Regulamentul (UE) 2016/679 până la concurența sumei menționate la articolul 83 alineatul (5) din regulamentul respectiv.
6.  Pentru încălcările obligațiilor prevăzute la articolele -12 și 12, autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 și Comitetul european pentru protecția datelor pot folosi competențele de anchetare și corecție prevăzute în respectivul regulament și pot impune, în limitele domeniului lor de competență, amenzi administrative în conformitate cu articolul 83 din Regulamentul (UE) 2016/679 până la concurența sumei menționate la articolul 83 alineatul (5) din regulamentul respectiv.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)
6a.  În cazul unor încălcări deosebit de grave și sistemice ale obligațiilor prevăzute la articolele -12 și 12 de către sponsor, dacă editorul de publicitate politică este o platformă online foarte mare sau un motor de căutare online foarte mare în sensul articolului 33 din Regulamentul (UE) 2022/2065, Comitetul european pentru protecția datelor poate ordona, pentru o perioadă strict limitată, care nu depășește 15 zile, platformei online foarte mari sau motorului de căutare foarte mare să nu furnizeze sponsorului respectiv servicii de vizare a unui public-țintă și de distribuire a anunțurilor publicitare, în temeiul articolului 15 alineatul (1a). O astfel de suspendare poate fi impusă în completarea sau în locul unei amenzi administrative.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7
7.  Pentru încălcările obligațiilor prevăzute la articolul 12, autoritatea de supraveghere menționată la articolul 52 din Regulamentul (UE) 2018/1725 poate impune, în limitele domeniului său de competență, amenzi administrative în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) 2018/1725 până la concurența sumei menționate la articolul 66 alineatul (3) din regulamentul respectiv.
7.  Pentru încălcările obligațiilor prevăzute la articolele -12 și 12, autoritatea de supraveghere menționată la articolul 52 din Regulamentul (UE) 2018/1725 poate folosi competențele de anchetare și de corecție prevăzute în respectivul regulament și poate impune, în limitele domeniului său de competență, amenzi administrative în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) 2018/1725 până la concurența sumei menționate la articolul 66 alineatul (3) din regulamentul respectiv.
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Statele membre raportează anual Comisiei cu privire la sancțiunile impuse pentru a asigura respectarea dispozițiilor prezentului regulament, în special cu privire la tipul de sancțiuni aplicate și la valoarea amenzilor administrative și a sancțiunilor financiare. Comisia rezumă și evaluează aceste rapoarte anual și le folosește în cadrul procesului de revizuire prevăzut la articolul 18.
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7 b (nou)
7b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a introduce sancțiuni minime în întreaga Uniune pentru încălcarea obligațiilor prevăzute la articolul -12 și articolul 12 alineatele (1)-(1e) după consultarea autorităților competente și a celorlalte părți interesate pertinente.
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1
În termen de doi ani de la fiecare scrutin pentru Parlamentul European și pentru prima dată la 31 decembrie 2026 cel târziu, Comisia prezintă un raport privind evaluarea și revizuirea prezentului regulament. În raport se evaluează necesitatea modificării prezentului regulament. Raportul este făcut public.
În termen de doi ani de la fiecare scrutin pentru Parlamentul European, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind evaluarea și revizuirea prezentului regulament. În raport se evaluează necesitatea modificării prezentului regulament, în special în ceea ce privește:
(a)  domeniul de aplicare al regulamentului și definiția publicității politice de la articolul 2 alineatul (2);
(b)  eficacitatea măsurilor de transparență, în special a declarației și a mecanismelor de identificare a naturii politice a unui material publicitar de la articolele 5 și 5a;
(c)  eficacitatea structurii de supraveghere și de asigurare a respectării legislației și necesitatea de a introduce sancțiuni armonizate în întreaga Uniune pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, în special pentru încălcările menționate la articolul 16 alineatul (4);
(d)  eficacitatea prezentului regulament având în vedere evoluțiile tehnologice, științifice și de altă natură;
(e)  interacțiunea dintre prezentul regulament și actele juridice menționate la articolul 1 alineatul (4).
Raportul este făcut public.
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (8) și la articolul 12 alineatul (8) se conferă Comisiei pentru o perioadă de [până la evaluarea aplicării prezentului regulament, doi ani de la următoarele alegeri pentru Parlamentul European].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (1b), la articolul 7a alineatele (5) și (6), la articolul 7b alineatul (6) și la articolul 9 alineatul (4a) se conferă Comisiei pentru o perioadă de [până la evaluarea aplicării prezentului regulament, doi ani de la următoarele alegeri pentru Parlamentul European].
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3
3.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (8) și la articolul 12 alineatul (8) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (1b), la articolul 7a alineatele (5) și (6), la articolul 7b alineatul (6) și la articolul 9 alineatul (4a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (8) sau al articolului 12 alineatul (8) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (1b), al articolului 7a alineatele (5) și (6), al articolului 7b alineatul (6) și al articolului 9 alineatul (4a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)
Articolul 19a
Procedura comitetului
1.  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
2.  Acesta se aplică de la 1 aprilie 2023.
2.  Acesta se aplică de la [3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].
Cu toate acestea, articolul 7b alineatele (1), (4) și (5) se aplică de la [un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Anexa I – titlu
Informații care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2)
Informații care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 7a alineatul (1)
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Anexa I – litera a
(a)  Dacă notificarea nu este inclusă în materialul publicitar în sine, un exemplu/o reprezentare a materialului publicitar politic sau un link către acesta.
(a)  Dacă notificarea nu este inclusă în materialul publicitar în sine sau atașată acestuia, un exemplu/o reprezentare a materialului publicitar politic sau un link către acesta.
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Anexa I – litera b
(b)  Identitatea și locul de rezidență/stabilire al sponsorului în numele căruia este difuzat materialul publicitar, inclusiv numele/denumirea, adresa, numărul de telefon și emailul, precum și dacă este o persoană fizică sau juridică.
(b)  Identitatea și locul de rezidență/stabilire al sponsorului în numele căruia este pregătit, plasat, promovat, publicat, distribuit sau difuzat materialul publicitar, inclusiv numele/denumirea, adresa, numărul de telefon sau emailul, precum și dacă este o persoană fizică sau juridică.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Anexa I – litera c
(c)  Perioada în care materialul publicitar politic este difuzat și, dacă este cazul și acest lucru este cunoscut de editor, faptul că același material publicitar a mai fost difuzat în trecut.
(c)  Perioada în care materialul publicitar politic este distribuit sau difuzat și, dacă este cazul și acest lucru este cunoscut de editor, faptul că același material publicitar a mai fost difuzat în trecut.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Anexa I – litera d
(d)  Alegerile de care este legat materialul publicitar, dacă este cazul.
(d)  Alegerile, referendumurile, procesele legislative sau de reglementare de care este legat materialul publicitar, dacă este cazul.
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Anexa I – litera e
(e)  Suma agregată provizorie cheltuită și valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru un anumit material publicitar și pentru o anumită campanie publicitară, dacă este cazul, inclusiv pentru pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea și difuzarea materialelor publicitare politice, precum și suma agregată efectiv cheltuită și valoarea altor beneficii primite, odată ce sunt cunoscute.
(e)  Suma agregată cheltuită și valoarea altor beneficii primite parțial sau integral pentru un anumit material publicitar și pentru o anumită campanie publicitară, dacă este cazul, inclusiv pentru pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și difuzarea materialelor publicitare politice, precum și suma agregată efectiv cheltuită și valoarea altor beneficii primite, odată ce sunt cunoscute.
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Anexa I – litera f
(f)  Sursele fondurilor utilizate pentru o anumită campanie publicitară, inclusiv pentru pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea și difuzarea materialelor publicitare politice.
(f)  Originea sumelor și a altor beneficii utilizate pentru o anumită campanie publicitară, inclusiv pentru pregătirea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea și difuzarea materialelor publicitare politice.
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Anexa I – litera h
(h)  În cazul în care editorul este o platformă online foarte mare, un link către locul în care se poate accesa materialul publicitar în registrul cu evidența comunicărilor cu caracter publicitare al editorului.
(h)  Un link către locul în care se poate accesa materialul publicitar în Registrul european pentru materialele publicitare politice online.
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Anexa II
Informații care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 12 alineatul (3)
eliminat
(a)  Grupurile-țintă de destinatari vizate, inclusiv parametrii utilizați pentru a stabili destinatarii cărora le este difuzat materialul publicitar, cu același nivel de detaliere ca cel utilizat pentru vizare, categoriile de date cu caracter personal utilizate pentru vizarea publicului-țintă și amplificarea impactului materialului publicitar, obiectivele, mecanismele și logica acestor tehnici de vizare și amplificare, inclusiv parametrii de includere și de excludere și motivele alegerii acestor parametri.
(b)  Perioada de difuzare, numărul de persoane cărora le este difuzat materialul publicitar și indicarea dimensiunii publicului-țintă din cadrul electoratului relevant.
(c)  Sursa datelor cu caracter personal menționate la litera (a), inclusiv, după caz, dacă datele cu caracter personal au fost derivate, deduse sau obținute de la un terț și identitatea sa, precum și un link către avizul privind protecția datelor emis de terțul respectiv pentru prelucrarea în cauză.
(d)  Un link către mijloace eficace de sprijinire a exercitării de către persoane a drepturilor lor în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 sau al Regulamentului (UE) 2018/1725, după caz, în contextul vizării unui public-țintă și al amplificării impactului unui material publicitar politic pe baza datelor lor cu caracter personal.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0009/2023).

Ultima actualizare: 16 mai 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate