Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2023/2555(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0144/2023

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/02/2023 - 7.7

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2023)0055

Usvojeni tekstovi
PDF 125kWORD 46k
Četvrtak, 16. veljače 2023. - Strasbourg
Uspostava neovisnog tijela EU-a za etička pitanja
P9_TA(2023)0055RC-B9-0144/2023

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. veljače 2023. o uspostavi neovisnog tijela EU-a za etička pitanja (2023/2555(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 9., članak 10., članak 15. stavak 3. i članak 17. stavak 3. i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 298.,

–  uzimajući u obzir pismo predsjednice Komisije Ursule von der Leyen od 18. ožujka 2022. upućeno Vijeću, uključujući daljnje postupanje Komisije nakon nezakonodavne rezolucije Europskog parlamenta od 16. rujna 2021. o jačanju transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja,

–  uzimajući u obzir mandatno pismo predsjednice Komisije od 1. prosinca 2019. upućeno Věri Jourovoj, kandidatkinji za potpredsjednicu za vrijednosti i transparentnost,

–  uzimajući u obzir političke smjernice za sljedeću Europsku komisiju za razdoblje 2019. – 2024. koje je 16. srpnja 2019. predstavila Ursula von der Leyen u svojstvu kandidatkinje za predsjednicu Europske komisije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2022. o sumnjama na korupciju od strane Katara i većoj potrebi za transparentnošću i odgovornošću u europskim institucijama(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. rujna 2021. o jačanju transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja(2),

–  uzimajući u obzir Kodeks ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir Poslovnik, a posebno članke 2., 10. i 11., članak 176. stavak 1., članke od 1. do 3., članak 4. stavak 6., članke 5. i 6. Priloga I. i Prilog II.,

–  uzimajući u obzir Uredbu br. 31 (EEZ), br. 11 (EZAE), o utvrđivanju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju(3),

–  uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da se predsjednica Komisije u svojim političkim smjernicama u srpnju 2019. obvezala uspostaviti tijelo za etička pitanja; budući da je potpredsjednica Komisije za vrijednosti i transparentnost u svojem mandatnom pismu preuzela istu obvezu; budući da je Parlament već izrazio potporu takvom tijelu; budući da Komisija ipak još nije podnijela prijedlog međuinstitucijskog sporazuma o osnivanju neovisnog tijela za etička pitanja;

B.  budući da su nedavna otkrića korupcije s pravom povećala javni i politički nadzor nad postojećim standardima i praksama unutar Parlamenta i drugih institucija; budući da su neovisnost, transparentnost i odgovornost javnih institucija i njihovih izabranih predstavnika, povjerenika i dužnosnika od iznimne važnosti za poticanje povjerenja građana, koje je neophodno za legitimno funkcioniranje demokratskih institucija;

C.  budući da u institucijama EU-a već postoje etički standardi, ali su vrlo fragmentirani i oslanjaju se isključivo na samoregulatorni pristup; budući da bi osnivanje neovisnog tijela za etička pitanja moglo doprinijeti jačanju povjerenja u institucije EU-a, kao i njihovog demokratskog legitimiteta;

D.  budući da je u skladu s doktrinom Meroni, koju je utvrdio Sud Europske unije, nadležnosti institucija EU-a moguće delegirati vanjskim tijelima, među ostalim i kad se te nadležnosti još ne izvršavaju;

1.  ponavlja svoju veliku šokiranost i osudu navodnih koruptivnih djela u Europskom parlamentu i ističe svoju politiku nulte tolerancije na korupciju u bilo kojem obliku;

2.  ponavlja svoju potporu uspostavi neovisnog tijela za etička pitanja, kako je navedeno u njegovoj rezoluciji od 16. rujna 2021., kako bi se vratilo povjerenje građana u institucije EU-a;

3.  potiče Komisiju da do kraja ožujka 2023. podnese svoj prijedlog o osnivanju neovisnog tijela za etička pitanja za Europski parlament i Komisiju koje je otvoreno za sudjelovanje svih institucija i agencija EU-a te da prije ljetne stanke dovrši pregovore o strukturi, upravljanju, imenu, sastavu i ovlastima tog tijela kao i o svim drugim pitanjima koja bi se mogla pojaviti;

4.  ustraje u tome da je potrebno jasno razlikovati kaznena djela, kršenje institucionalnih pravila i neetično ponašanje; podsjeća da bi neovisno tijelo za etička pitanja trebalo raditi na uspostavi zajedničke definicije sukoba interesa za institucije EU-a na temelju najviših standarda;

5.  smatra da bi novom tijelu EU-a za etička pitanja trebalo delegirati niz dogovorenih zadataka predlaganja i savjetovanja o slučajevima i pravilima za povjerenike, zastupnike u Europskom parlamentu i osoblje uključenih institucija prije, tijekom i, u nekim slučajevima nakon isteka mandata ili završetka službe, u skladu s primjenjivim pravilima; smatra da bi, u cilju osiguranja dosljedne primjene etičkih standarda i predvidljivosti, savjeti trebali biti obvezujući za neovisno etičko tijelo EU-a u pogledu njegovog stajališta o istoj temi;

6.  podsjeća da bi tijelo trebalo imati pravo samostalno pokrenuti istrage i provesti ih na licu mjesta i na temelju dokaza koristeći se informacijama koje prikupi ili primi od trećih strana; podsjeća da bi tijelo također trebalo imati mogućnost provjeriti istinitost izjava o financijskim interesima i imovini;

7.  naglašava da su u slučaju „Katargate” nevladine organizacije navodno korištene kao vektori vanjskog upletanja u europsku demokraciju; poziva na reviziju postojećih propisa u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti predstavnika interesnih skupina u njihovoj interakciji sa zastupnicima;

8.  podsjeća da se u njegovu prijedlogu predviđa tijelo od devet osoba sastavljeno od etičkih stručnjaka;

9.  ističe potrebu da tijelo zaštiti zviždače, posebno europske javne dužnosnike, kako bi mogli izražavati zabrinutost u pogledu mogućih kršenja pravila bez straha od odmazde; preporučuje reviziju Pravilnika o osoblju, a posebno njegova članka 22. točke (c), kako bi ih se uskladilo sa standardima Direktive o zviždačima(4); ponavlja svoje pozive Predsjedništvu da u međuvremenu hitno revidira interna pravila Parlamenta o provedbi članka 22. točke (c) Pravilnika o osoblju kako bi ih se uskladilo sa zaštitnim mjerama predviđenima u Direktivi o zviždačima;

10.  preporučuje da neovisno tijelo za etička pitanja ima mogućnost suradnje i razmjene informacija s relevantnim tijelima EU-a kao što su Europski ured za borbu protiv prijevara, Ured europskog javnog tužitelja, Europski ombudsman i Europski revizorski sud, u okviru njihovih mandata;

11.  preporučuje usvajanje usklađenih i primjerenih razdoblja mirovanja u svim institucijama EU-a i jačanje njihove provedbe; uviđa da se pojava „rotirajućih vrata” odnosi i na nevladine organizacije te poziva na dodatnu analizu sukoba interesa u tom pogledu; poziva da se u cilju ograničavanja mogućih sukoba interesa zastupnicima u Europskom parlamentu zabrani obavljanje plaćenih dodatnih poslova ili aktivnosti u ime organizacija ili pojedinaca obuhvaćenih područjem primjene registra transparentnosti;

12.  predlaže da se unutar Europskog parlamenta bez odgode učvrste i u potpunosti ojačaju postupci sankcioniranja istodobno radeći na osnivanju neovisnog tijela za etička pitanja; u tom pogledu podsjeća na nedavne primjedbe Europske ombudsmanice u vezi sa Savjetodavnim odborom Parlamenta; ističe da Europska ombudsmanica predlaže da se ojača neovisnost Savjetodavnog odbora te da mu se proaktivno daju ovlasti za praćenje, istraživanje i osiguravanje usklađenosti s etičkim pravilima, posebno Kodeksom ponašanja, kao i da mu se osiguraju dostatna sredstva;

13.  obvezuje se da će raditi što je brže moguće u skladu s načelom lojalne suradnje kako bi se pregovori dovršili do ljeta; poziva svoju Konferenciju predsjednika da imenuje svoje pregovarače i pošalje pismo za otvaranje pregovora s Komisijom i drugim institucijama, agencijama i tijelima koji su voljni pridružiti se;

14.  nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0448.
(2) SL C 117, 11.3.2022., str. 159.
(3) SL P 045, 14.6.1962., str. 1385.
(4) Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, (SL L 305, 26.11.2019., str. 17.).

Posljednje ažuriranje: 15. svibnja 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti