Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2023/2558(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0126/2023

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/02/2023 - 7.8
CRE 16/02/2023 - 7.8

Přijaté texty :

P9_TA(2023)0056

Přijaté texty
PDF 150kWORD 53k
Čtvrtek, 16. února 2023 - Štrasburk
Rok trvání ruské invaze a útočné války proti Ukrajině
P9_TA(2023)0056RC-B9-0126/2023

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2023 o roce trvání ruské invaze a útočné války proti Ukrajině (2023/2558(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině a Rusku, zejména od eskalace ruské války proti Ukrajině v únoru 2022,

–  s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé(1), a na související prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou, podepsané v roce 2014,

–  s ohledem na Chartu OSN, Haagské úmluvy, Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly a na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na žádost Ukrajiny o členství v EU ze dne 28. února 2022 a následné udělení statusu kandidátské země Evropskou radou dne 23. června 2022, k čemuž došlo na základě kladného posudku Komise a v souladu se stanovisky Evropského parlamentu,

–  s ohledem na společné prohlášení z 24. vrcholné schůzky mezi EU a Ukrajinou konané dne 3. února 2023,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 9. února 2023,

–  s ohledem na projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při jeho návštěvě Parlamentu dne 9. února 2023,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rusko vede od 24. února 2022 proti Ukrajině nelegální, nevyprovokovanou a neodůvodněnou útočnou válku; vzhledem k tomu, že tato útočná válka představuje zjevné porušení Charty OSN a základních principů mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že Ukrajina trpí pod ruskou agresí již od listopadu 2013, kdy vypukly protesty proti rozhodnutí tehdejšího prezidenta pozastavit podpis dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou; vzhledem k tomu, že kroky Ruska učiněné v uplynulém roce na Ukrajině nadále ohrožují mír a bezpečnost v Evropě i na celém světě;

B.  vzhledem k tomu, že ruské síly provádějí nerozlišující útoky proti rezidenčním oblastem a civilní infrastruktuře; vzhledem k tomu, že již byly zavražděny tisíce civilistů, včetně stovek dětí, a mnoho dalších osob bylo mučeno, šikanováno, sexuálně napadeno, uneseno nebo násilně vysídleno; vzhledem k tomu, že toto nelidské chování ruských sil a jejich zástupných subjektů je v naprostém rozporu s mezinárodním humanitárním právem; vzhledem k tomu, že dne 30. září 2022 Rusko jednostranně vyhlásilo anexi Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, tedy oblastí, které částečně okupuje, přičemž již dříve anektovalo Krymský poloostrov; vzhledem k tomu, že pokus Ruska o etnické čistky v okupovaných částech Ukrajiny zahrnují ukrutnosti páchané v masovém měřítku; vzhledem k tomu, že cílem Ruska je zničit ukrajinskou národní identitu a vymazat ukrajinskou kulturu a státnost;

C.  vzhledem k tomu, že miliony Ukrajinců byly vysídleny v rámci území Ukrajiny i mimo něj a uprchly před ruskou agresí; vzhledem k tomu, že pokračující agrese Ruska vůči Ukrajině bude i nadále nutit obyvatele, aby prchali ze svých domovů; vzhledem k tomu, že ruské válečné zločiny po sobě zanechají traumatizovanou generaci ukrajinských dětí a miliony ukrajinských civilistů a vojáků, pro které bude třeba zajistit léčbu duševních poruch, deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy;

D.  vzhledem k tomu, že osvobození ukrajinských území vedlo k odhalení celé řady důkazů o systematickém a rozsáhlém porušování lidských práv a o válečných zločinech spáchaných ruskými silami a jejich zástupnými subjekty, např. pokud jde o sumární popravy a pohřbívání v masových hrobech, znásilňování a další formy sexuálního násilí, mučení, používání civilistů jako lidských štítů, nucené vysídlování civilistů (včetně dětí) do Ruska, ničení ekosystémů, používání výbušných zbraní s rozsáhlými účinky, včetně nezákonné kazetové munice v hustě obydlených oblastech, a o cílené ničení civilní infrastruktury, včetně nemocnic, domů a škol;

E.  vzhledem k tomu, že ženy a dívky jsou obzvláště ohroženy během humanitární krize a krize vysídlování, neboť se i nadále neúměrně často stávají oběťmi genderově podmíněného násilí;

F.  vzhledem k tomu, že ruská blokáda ukrajinského vývozu obilovin v uplynulém roce ohrozila hladomorem mnoho milionů lidí na Ukrajině i mimo ni, což upomíná na událost známou jako Holodomor;

G.  vzhledem k tomu, že útočná válka Ruska svědčí o jeho koloniálním přístupu k jeho sousedům; vzhledem k tomu, že dokud Rusko zůstane imperiálním státem, bude pokračovat ve svém úsilí o zachování neustále přítomné hrozby agrese na evropském kontinentu; vzhledem k tomu, že mnoho mezinárodních aktérů označilo Rusko za stát, který podporuje terorismus a využívá teroristické prostředky, na což by nyní měla navazovat konkrétní opatření;

H.  vzhledem k tomu, že Ukrajina je nyní uznaným kandidátem na členství v Evropské unii a že tato země ve všech oblastech získala od EU obrovskou podporu, včetně bezprecedentní vojenské podpory; vzhledem k tomu, že od února 2022 dosáhla celková pomoc, kterou Unie, její členské státy a evropské finanční instituce přislíbily Ukrajině, nejméně 67 miliard EUR, včetně vojenské pomoci;

I.  vzhledem k tomu, že se ukrajinské vládě navzdory ruské agresi a nejisté socioekonomické situaci podařilo dosáhnout určitého úspěchu, pokud jde o její pokračující decentralizaci a demokratizační reformy;

J.  vzhledem k tomu, že ruská útočná válka je největším vojenským konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války, přičemž odráží zostřující se konflikt mezi autoritářstvím a demokracií;

1.  opětovně zdůrazňuje svou neochvějnou podporu lidu a vůdčímu duchu Ukrajiny, stejně jako svou podporu její nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic;

2.  opětovně co nejdůrazněji odsuzuje nelegální, nevyprovokovanou a neospravedlnitelnou agresivní válku Ruska proti Ukrajině, jakož i to, že se do ní zapojil běloruský režim; požaduje, aby Rusko a jeho zástupné síly ukončily své veškeré vojenské akce, zejména útoky na rezidenční oblasti a civilní infrastrukturu, a aby stáhly veškeré ozbrojené síly, zástupné síly a vojenské vybavení z celého mezinárodně uznávaného území Ukrajiny, ukončily nucené deportace ukrajinských civilistů a propustily všechny zadržované Ukrajince;

3.  vzdává hold statečnému lidu Ukrajiny, právoplatnému laureátu Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2023, který odvážně brání svou zemi a její svrchovanost, nezávislost a územní celistvost a zároveň brání svobodu, demokracii, právní stát a evropské hodnoty před brutálním režimem, který se snaží oslabit naši demokracii a podkopat a rozdělit naši Unii;

4.  vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám a blízkým osobám odvážných obránců, kteří obětovali své životy za obranu Ukrajiny a jejího lidu, svobodu a demokracii; vyzývá EU a její členské státy, aby setrvale a ve větší míře podporovaly léčbu a rehabilitaci zraněných obránců Ukrajiny;

5.  vyjadřuje své odhodlání přispět k tomu, aby si ukrajinský lid zachoval svého odolného ducha a aby nadále věřil v lepší budoucnost, v níž bude na Ukrajině a v Evropě obnoven mír, žádné ukrajinské území nebude Ruskem okupováno a žádný ukrajinský ani jiný občan se nebude cítit ohrožen nebo napadán za to, že si přeje žít v míru, bezpečí a prosperitě a v souladu s evropskými hodnotami a zásadami;

6.  chválí solidaritu, kterou občané Unie, občanská společnost, členské státy i samotná EU projevují vůči Ukrajině a jejímu lidu; vyjadřuje podporu tomu, aby se směrnice o dočasné ochraně(2) i nadále vztahovala na osoby prchající z Ukrajiny v důsledku ruské agrese proti Ukrajině;

7.  je přesvědčen, že výsledek války a postoj mezinárodního společenství budou hrát klíčovou úlohu při ovlivňování budoucích kroků jiných autoritářských režimů, které pozorně sledují průběh konfliktu;

8.  zdůrazňuje, že hlavním cílem Ukrajiny je vyhrát válku proti Rusku, tedy vytlačit všechny ruské síly, jejich zástupné subjekty a spojence z mezinárodně uznávaného území Ukrajiny; domnívá se, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze prostřednictvím soustavných, trvalých a neustále se zvyšujících dodávek všech druhů zbraní na Ukrajinu, a to bez výjimky;

9.  požaduje, aby Rusko definitivně přestalo porušovat nebo ohrožovat svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ukrajiny i dalších sousedních zemí; zdůrazňuje, že ruská agrese se neomezuje jen na Ukrajinu, neboť má škodlivý bezpečnostní a ekonomický dopad na všechny země Východního partnerství EU, zejména pak na Moldavskou republiku, která neustále čelí ruskému politickému vydírání, bezpečnostním hrozbám a provokacím zaměřeným na destabilizaci vlády a podkopání demokracie, přičemž tyto kroky hrozí zmařením evropské cesty, na kterou se země vydala; bere na vědomí nedávné prohlášení, ve kterém prezidentka Moldavské republiky Maia Sanduová uvedla, že zemi hrozí státní převrat; vyzývá EU a její členské státy, aby nadále podporovaly Moldavskou republiku, neboť její zranitelnost by mohla oslabit odolnost Ukrajiny a ovlivnit bezpečnost Evropy; vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly solidaritu a spolupráci v rámci iniciativy Východního partnerství EU s využitím všech nezbytných zdrojů s cílem adekvátně reagovat na vznikající hrozby a zajistit stabilitu a prosperitu tohoto regionu;

10.  zdůrazňuje, že prezident Putin, ostatní ruští vedoucí představitelé a jejich běloruští spojenci, kteří plánovali a vydali příslušné příkazy k zahájení této útočné války proti Ukrajině, musí být pohnáni k odpovědnosti; dále trvá na tom, že ti spolupachatelé, kteří pomáhají ruskému režimu, musí být pohnáni k odpovědnosti také za svou roli v ruské útočné válce;

11.  opakuje svou výzvu určenou Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členským státům, aby podpořili vyvození odpovědnosti za zločiny spáchané během ruské agrese proti Ukrajině, zejména za zločin agrese, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a údajnou genocidu; opakuje proto svou výzvu Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli a členským státům, aby spolupracovali s Ukrajinou a mezinárodním společenstvím na zřízení zvláštního tribunálu pro vyšetřování a souzení zločinu agrese spáchaného ruskými čelnými představiteli a jejich spojenci vůči Ukrajině;

12.  vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy a jejich diplomatické sbory, aby pokračovali v co nejužší a nejintenzivnější spolupráci s mezinárodními partnery na posilování jednoty mezinárodního společenství v zájmu odsouzení ruské útočné války a odporu vůči ní, stejně jako při vyvozování odpovědnosti za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a zločin agrese; opětovně vyjadřuje svou podporu činnosti Mezinárodního trestního soudu, kterou přispívá k ukončení beztrestnosti pachatelů nejzávažnějších trestných činů, jež znepokojují mezinárodní společenství;

13.  co nejdůrazněji odsuzuje používání sexuálního a genderově podmíněného násilí jako válečné zbraně a zdůrazňuje, že se jedná o válečný zločin; vyzývá EU a hostitelské země žen a dívek, které uprchly z Ukrajiny, aby zaručily přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, a to zejména k nouzové antikoncepci, i pro oběti znásilnění, a aby podporovaly poskytování těchto služeb na Ukrajině;

14.  zdůrazňuje, že je i nadále třeba poskytovat Ukrajině humanitární pomoc a řešit potřeby milionů lidí, kteří byli vysídleni z Ukrajiny na území jiného státu nebo kteří byli v rámci země vnitřně vysídleni, zejména těch, kteří patří ke zranitelným skupinám; opakuje, že pokračující nucené přemisťování a deportace ukrajinských dětí, včetně dětí z ústavů, do Ruska a jejich nucené adopce ruskými rodinami jsou v rozporu s ukrajinským i mezinárodním právem; zdůrazňuje, že násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné představuje trestný čin genocidy podle článku II Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia; vyzývá v této souvislosti mezinárodní společenství, aby podpořilo úsilí ukrajinských orgánů při shromažďování, dokumentaci a uchovávání důkazů o porušování lidských práv, k němuž došlo během ruské války proti Ukrajině;

15.  vítá prohlášení prezidenta Zelenského, který ve svém projevu v Evropském parlamentu řekl, že „Je to naše Evropa. Jsou to naše pravidla. Náš způsob života. A pro Ukrajinu je to cesta domů.“, a plně se s tímto prohlášením ztotožňuje; znovu potvrzuje svůj závazek k členství Ukrajiny v Evropské unii; znovu vyzývá k inovativní, doplňkové a pružné interakci mezi probíhajícími pracemi na provádění platné dohody o přidružení a procesem přístupových jednání, která by umožnila postupné začlenění Ukrajiny do jednotného trhu EU a odvětvových programů, včetně přístupu k fondům EU v příslušných oblastech, aby ukrajinští občané mohli využívat výhod přistoupení v průběhu celého procesu, a nikoli až po jeho dokončení;

16.  zdůrazňuje, že ruská útočná válka zásadně změnila geopolitickou situaci v Evropě, a EU by proto měla přijmout odvážná a komplexní politická, bezpečnostní a finanční rozhodnutí; v této souvislosti připomíná, že podporuje rozhodnutí Evropské rady udělit Ukrajině status kandidátské země EU; vyzývá Ukrajinu, Komisi a Radu, aby pracovaly na tom, aby přístupová jednání mohla začít již letos; domnívá se, že členství Ukrajiny v EU představuje geostrategickou investici do jednotné a silné Evropy, která tak prokáže své vedoucí postavení, odhodlání a svou vizi;

17.  vítá rozhodnutí Evropské rady udělit Ukrajině status kandidátské země EU; zdůrazňuje, že přistoupení k EU se musí uskutečnit v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské Unii a musí při něm být dodrženy příslušné postupy a podmínka splnění stanovených kritérií, zejména tzv. kodaňských kritérií pro členství v EU, a že toto přistoupení je procesem založeným na zásluhách, který vyžaduje přijetí a provádění příslušných reforem, zejména v oblasti demokracie, právního státu, lidských práv, tržního hospodářství a provádění acquis EU; vyzývá ukrajinskou vládu, aby i nadále posilovala místní samosprávu prostřednictvím reformy, která si získala značné národní i mezinárodní uznání, a aby úspěch této decentralizační reformy začlenila do celkové struktury procesu obnovy, oživení a rekonstrukce Ukrajiny;

18.  znovu potvrzuje svou podporu poskytování vojenské pomoci Ukrajině po nezbytnou dobu; oceňuje úsilí členských států, které poskytují vojenskou pomoc, a místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který koordinuje vojenskou podporu, s cílem umožnit Ukrajině uplatňovat její legitimní právo bránit se proti ruské útočné válce; opakuje svou výzvu členským státům, aby přesto podstatně zvýšily svou vojenskou podporu a urychlily její poskytování, aby se Ukrajina mohla nejen bránit proti ruským útokům, ale také znovu získat plnou kontrolu nad celým svým mezinárodně uznaným územím; vyzývá členské státy, USA, Spojené království a Kanadu, aby urychleně splnily svůj závazek a poskytly Ukrajině moderní bojové tanky; zdůrazňuje, že je důležité, aby spojenci Ukrajiny nadále zůstali jednotní a aby spolu úzce spolupracovali, pokud jde o analýzu kritických žádostí ukrajinských orgánů o těžké zbraně a moderní systémy protivzdušné obrany; vyzývá k důkladnému posouzení toho, zda by bylo možné Ukrajině dodat západní stíhací letouny, vrtulníky a vhodné raketové systémy a podstatně jí navýšit dodávky munice;

19.  vyzývá Radu, aby zachovala svou sankční politiku vůči Rusku a Bělorusku a zároveň sledovala, přezkoumávala a posilovala její účinnost a dopad; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily rychlé zavedení a důsledné vymáhání všech sankcí; vyzývá Radu, aby do konce února 2023 přijala desátý balíček sankcí, aby podstatně rozšířila oblast působnosti sankcí, a to zejména sankcí týkajících se hospodářství a energetiky tím, že zakáže dovoz ruských fosilních paliv, uranu a diamantů, a sankcí vůči osobám a subjektům, aby uvalila sankce na všechny osoby spojené s tzv. Wagnerovou skupinou a dalšími ozbrojenými skupinami, milicemi a jejich spojenci financovanými Ruskem, včetně těch, které působí na okupovaných územích Ukrajiny, a dále vyzývá k tomu, aby bylo zcela upuštěno od využívání plynovodů Nord Stream 1 a 2 s cílem ukončit financování Putinovy válečné mašinérie z peněz EU; vyzývá všechny členské státy, aby i nadále reagovaly na ruskou útočnou válku proti Ukrajině jednotně, a vyzývá všechny kandidátské země a potenciální kandidátské země EU, aby se k politice sankcí EU připojily;

20.  žádá Komisi, aby vypracovala posouzení dopadu týkající se účinnosti sankcí na ruské válečné úsilí a obcházení sankcí; připomíná, že porušení omezujících opatření bylo doplněno na unijní seznam trestných činů;

21.  vyzývá EU a její členské státy, aby učinily další kroky za účelem pokračující mezinárodní izolace Ruské federace, a to i s ohledem na členství Ruska v mezinárodních organizacích a subjektech, jako je Rada bezpečnosti OSN;

22.  je hluboce znepokojen zprávami o tom, že několik třetích zemí spolupracuje s Ruskem, aby mu pomohlo obcházet sankce, např. že Írán a Severní Korea údajně neustále dodávají vojenské vybavení do Ruska a že čínské státem vlastněné společnosti působící v obranném průmyslu přepravují do Ruska vybavení dvojího užití, navigační vybavení, rušicí zařízení a součástky do bojových letadel, a je také znepokojen zprávami o činnosti tzv. „stínových tankerů“, a žádá Komisi, aby zaručila, že ruský plyn, na nějž jsou uvaleny evropské sankce, nebude možné vydávat za plyn dovážený ze třetích zemí, jako je Ázerbájdžán; vyzývá EU, členské státy a jejich spojence, aby posílily účinnost již uložených sankcí, bezodkladně zablokovaly veškeré pokusy o obcházení těchto sankcí a pracovaly na sekundárním sankčním mechanismu, který by odstranil veškeré stávající nedostatky; odsuzuje země, které pomáhají Rusku vyhnout se účinkům uvalených sankcí, a vyzývá EU, aby důsledně stíhala společnosti, sdružení a jednotlivce, kteří se na obcházení sankcí podílejí;

23.  vyzývá Komisi a spolunormotvůrce, aby dotvořili právní režim, díky kterému bude možné zkonfiskovat ruská aktiva, která EU zmrazila, a využít je k řešení různých důsledků ruské agrese vůči Ukrajině, včetně její obnovy a odškodnění obětí ruské agrese; zdůrazňuje své přesvědčení, že jakmile válka skončí, musí Rusko zaplatit reparace, které mu byly uloženy, aby mohlo významně přispět k obnově Ukrajiny;

24.  opětovně odsuzuje nedávné rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru umožnit ruským a běloruským sportovcům soutěžit na kvalifikačních závodech pro olympijské hry v Paříži 2024 pod neutrální vlajkou, což narušuje mnohostrannou izolaci těchto zemí, přičemž oba režimy tuto skutečnost budou využívat k propagandě; vyzývá členské státy a mezinárodní společenství, aby na Mezinárodní olympijský výbor vyvíjely tlak s cílem zvrátit toto rozhodnutí, které je ostudou pro mezinárodní svět sportu, a aby podobný postoj zaujaly k veškerým dalším sportovním, kulturním nebo vědeckým událostem;

25.  vyzývá EU a její členské státy, aby aktivně podporovaly diplomatické úsilí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která navrhla vytvoření ochranné zóny jaderné bezpečnosti kolem ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží; zdůrazňuje, že je důležité chránit integritu infrastruktury a zajistit misi agentury MAAE snadný přístup do jaderných areálů; vyzývá orgány EU a členské státy, aby zakázaly společnosti Rosatom pokračovat v investicích do kritické infrastruktury v EU a aby byla veškerá její činnost v EU zastavena;

26.  vyzývá orgány EU, aby rozšířily možnosti ukrajinských volených zástupců a úředníků studovat a sledovat práci orgánů EU; vyzývá k zahájení postupů pro zřízení Akademie veřejné správy Východního partnerství;

27.  vyzývá EU a její členské státy, aby strategicky a aktivně bojovaly proti hybridním hrozbám, bránily ruským zásahům do politických, volebních a jiných demokratických procesů na Ukrajině a v EU a zejména aby se postavily nepřátelskému jednání, jehož cílem je manipulace s veřejným míněním a oslabení evropské integrace; vyzývá EU a její členské státy, aby zvýšily odolnost vůči dezinformacím a rozvratným kampaním, jejichž cílem je podkopat demokratické procesy a vyvolat rozkol na Ukrajině a v EU, a aby odstranily tuto propast tím, že zajistí, aby evropské vysílací společnosti a televizní kanály neposkytovaly služby žádným ruským televizním kanálům, na které byly uvaleny sankce, ani nepřispívaly k šíření ruského dezinformačního obsahu;

28.  vyzývá Valné shromáždění OSN, aby ruskou útočnou válku proti Ukrajině ponechalo na pořadu jednání svých schůzí, a vyzývá partnery EU po celém světě, aby Ukrajině nadále poskytovali politickou a humanitární podporu při obraně její nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti; vyzývá ESVČ a členské státy, aby posílily svou spolupráci se světovými lídry z jiných regionů, pokud jde o podporu Ukrajiny, a aby zintenzivnily mezinárodní tlak na ruský režim;

29.  vyjadřuje vděčnost zemím, které od prvních hodin války prokázaly nebývalou jednotu, solidaritu a podporu Ukrajině a nadále v tom pokračují;

30.  vyjadřuje svou solidaritu a podporu odvážnému lidu v Rusku a Bělorusku, který protestuje proti ruské útočné válce proti Ukrajině; požaduje, aby členské státy chránily Rusy a Bělorusy, kteří jsou pronásledováni za to, že vyjádřili svůj nesouhlas s válkou nebo proti ní protestovali, a také ruské a běloruské dezertéry a osoby odmítající vojenskou službu z důvodu svědomí a aby těmto osobám poskytly azyl;

31.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi, vládě a Nejvyšší radě Ukrajiny, Organizaci spojených národů, Mezinárodnímu olympijskému výboru a ruským a běloruským orgánům.

(1) Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.
(2) Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 12).

Poslední aktualizace: 15. května 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí