Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2023/2558(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0126/2023

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/02/2023 - 7.8
CRE 16/02/2023 - 7.8

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0056

Prijaté texty
PDF 148kWORD 53k
Štvrtok, 16. februára 2023 - Štrasburg
Rok od začiatku ruskej invázie a útočnej vojny proti Ukrajine
P9_TA(2023)0056RC-B9-0126/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2023 o roku od začiatku ruskej invázie a útočnej vojny proti Ukrajine (2023/2558(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine a Rusku, najmä od eskalácie vojny Ruska proti Ukrajine vo februári 2022,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej(1) a na súvisiacu prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu medzi Európskou úniou a Ukrajinou podpísanú v roku 2014,

–  so zreteľom na Chartu OSN, haagske dohovory, ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly a Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na žiadosť Ukrajiny o členstvo v EÚ z 28. februára 2022 a následné udelenie štatútu kandidátskej krajiny Európskou radou 23. júna 2022 na základe kladného posúdenia Komisie a v súlade s názormi Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté po 24. samite EÚ – Ukrajina 3. februára 2023,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 9. februára 2023,

–  so zreteľom na prejav prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského v rámci jeho návštevy Európskeho parlamentu 9. februára 2023,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rusko vedie od 24. februára 2022 nezákonnú, nevyprovokovanú a neoprávnenú útočnú vojnu proti Ukrajine; keďže táto útočná vojna predstavuje očividné a zjavné porušenie Charty OSN a základných zásad medzinárodného práva; keďže Ukrajina je vystavená ruskej agresii od novembra 2013, keď vypukli protesty proti rozhodnutiu vtedajšieho prezidenta pozastaviť podpísanie Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou; keďže kroky Ruska na Ukrajine v uplynulom roku naďalej ohrozujú mier a bezpečnosť v Európe a vo svete;

B.  keďže ruské sily bez rozdielu útočia na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru; keďže tisíce civilistov vrátane stoviek detí už boli zavraždené a mnoho ďalších bolo mučených, obťažovaných, sexuálne napadnutých, unesených alebo násilne vysídlených; keďže toto neľudské konanie ruských síl a ich blízkych spojencov je v úplnom rozpore s medzinárodným humanitárnym právom; keďže 30. septembra 2022 Rusko jednostranne vyhlásilo anexiu ukrajinských oblastí čiastočne okupovaných Ruskom, a to oblastí Donecka, Chersonu, Luhanska a Záporožia, pričom predtým už anektovalo Krymský polostrov; keďže snaha Ruska etnicky vyčistiť okupované časti Ukrajiny zahŕňa masové zverstvá; keďže cieľom Ruska je zničiť ukrajinskú národnú identitu a vymazať ukrajinskú kultúru a štátnosť;

C.  keďže milióny Ukrajincov, ktorí utiekli pred ruskou agresiou, boli vysídlené na Ukrajine i mimo nej; keďže pokračujúca agresia Ruska proti Ukrajine bude naďalej nútiť ľudí opustiť svoje domovy; keďže vojnové zločiny Ruska zanechajú traumatizovanú generáciu ukrajinských detí a milióny ukrajinských civilistov a vojenského personálu budú potrebovať liečbu duševných ťažkostí, depresie, úzkosti a posttraumatickej stresovej poruchy;

D.  keďže oslobodenie ukrajinských území viedlo k odhaleniu obrovského množstva dôkazov o štrukturálnom a rozsiahlom porušovaní ľudských práv a vojnových zločinoch spáchaných ruskými silami a ich blízkymi spojencami, ako sú popravy bez riadneho konania a pochovávanie v masových hroboch, znásilňovanie a iné formy sexuálneho násilia, mučenie, využívanie civilistov ako ľudských štítov, nútené vysídľovanie civilistov (vrátane detí) do Ruska, ničenie ekosystémov, používanie výbušných zbraní s plošným účinkom vrátane nelegálnej kazetovej munície v husto obývaných oblastiach a cielené ničenie civilnej infraštruktúry vrátane nemocníc, domov a škôl;

E.  keďže ženy a dievčatá sú obzvlášť ohrozené počas humanitárnych kríz a kríz súvisiacich s vysídľovaním, keďže sú naďalej neúmerne často obeťami rodovo podmieneného násilia;

F.  keďže ruská blokáda ukrajinského vývozu obilia za posledný rok spôsobila riziko hladomoru pre mnoho miliónov ľudí na Ukrajine aj mimo nej, čo pripomína Holodomor;

G.  keďže v útočnej vojne Ruska sa ukazuje jeho koloniálny prístup k susedným krajinám; keďže kým Rusko zostane imperiálnym štátom, bude sa naďalej snažiť zachovať trvalú hrozbu agresie na európskom kontinente; keďže mnohí medzinárodní aktéri uznali Rusko za štát sponzorujúci terorizmus a štát, ktorý používa prostriedky terorizmu, po čom by teraz mali nasledovať konkrétne opatrenia;

H.  keďže Ukrajina je v súčasnosti uznanou kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii a dostáva od EÚ masívnu podporu vo všetkých oblastiach vrátane bezprecedentnej vojenskej podpory; keďže od februára 2022 celková pomoc, ktorú EÚ, jej členské štáty a európske finančné inštitúcie prisľúbili Ukrajine, predstavuje minimálne 67 miliárd EUR vrátane vojenskej pomoci;

I.  keďže napriek ruskej agresii a neistej sociálno-ekonomickej situácii sa ukrajinskej vláde podarilo dosiahnuť určitý úspech v pokračujúcich reformách v oblasti decentralizácie a demokratizácie;

J.  keďže ruská útočná vojna je najväčším vojenským konfliktom na európskom kontinente od konca druhej svetovej vojny a odráža rastúci konflikt medzi autoritárstvom a demokraciou;

1.  opätovne potvrdzuje svoju neochvejnú solidaritu s ukrajinským ľudom a vedením Ukrajiny a svoju podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc;

2.  opätovne čo najdôraznejšie odsudzuje nezákonnú, nevyprovokovanú a neospravedlniteľnú útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, ako aj zapojenie režimu v Bielorusku; žiada, aby Rusko a jeho zástupné sily ukončili všetky vojenské operácie, najmä útoky na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru, a aby Rusko stiahlo všetky vojenské sily, blízkych spojencov a vojenské vybavenie z celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny, ukončilo nútené deportácie ukrajinských civilistov a prepustilo všetkých zadržiavaných Ukrajincov;

3.  vzdáva hold statočným obyvateľom Ukrajiny, právoplatným laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2023, ktorí odvážne bránia svoju krajinu, zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť a zároveň bránia slobodu, demokraciu, právny štát a európske hodnoty proti brutálnemu režimu, ktorý sa snaží podkopať našu demokraciu a oslabiť a rozdeliť našu Úniu;

4.  vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám a blízkym odvážnych obrancov, ktorí obetovali svoje životy pri obrane Ukrajiny, jej obyvateľov, slobody a demokracie; vyzýva na nepretržitú a zvýšenú podporu zo strany EÚ a jej členských štátov v oblasti liečby a rehabilitácie zranených obrancov Ukrajiny;

5.  vyhlasuje, že je odhodlaný prispieť k zachovaniu ducha odolnosti a viery ukrajinského ľudu v lepšiu budúcnosť, v ktorej na Ukrajine a v Európe zavládne mier, žiadna časť ukrajinského územia nebude pod ruskou okupáciou a žiadny ukrajinský ani iný občan sa nebude cítiť ohrozený alebo napádaný za to, že chce žiť v mieri, bezpečí a prosperite a rešpektovať európske hodnoty a zásady;

6.  oceňuje solidaritu občanov EÚ, občianskej spoločnosti, členských štátov a samotnej EÚ voči Ukrajine a jej obyvateľom; podporuje nepretržité predlžovanie uplatňovania smernice o dočasnej ochrane(2) na osoby, ktoré utekajú z Ukrajiny v dôsledku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine;

7.  vyjadruje presvedčenie, že výsledok vojny a postoj medzinárodného spoločenstva budú zohrávať kľúčovú úlohu pri ovplyvňovaní budúceho konania iných autoritárskych režimov, ktoré pozorne sledujú priebeh tejto vojny;

8.  zdôrazňuje, že hlavným cieľom Ukrajiny je vyhrať vojnu proti Rusku, chápaným ako jej schopnosť vytlačiť všetky sily Ruska, jeho blízkych spojencov a spojencov z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny; domnieva sa, že tento cieľ možno dosiahnuť len prostredníctvom nepretržitého, trvalého a neustále sa zvyšujúceho zásobovania Ukrajiny všetkými druhmi zbraní, a to bez výnimky;

9.  žiada, aby Rusko natrvalo prestalo porušovať alebo ohrozovať zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny a iných susedných krajín; zdôrazňuje, že ruská agresia sa neobmedzuje len na Ukrajinu, keďže má škodlivý bezpečnostný a hospodársky vplyv na všetky krajiny Východného partnerstva EÚ, najmä na Moldavskú republiku, ktorá neprestajne čelí ruskému politickému vydieraniu, bezpečnostným hrozbám a provokáciám zameraným na destabilizáciu vlády a podkopávanie demokracie, čo ohrozuje jej európske smerovanie; berie na vedomie nedávne vyhlásenie prezidentky Moldavskej republiky Maie Sanduovej o riziku štátneho prevratu v krajine; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej podporovali Moldavskú republiku, pretože jej zraniteľnosť by mohla oslabiť odolnosť Ukrajiny a ovplyvniť bezpečnosť Európy; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali solidaritu a spoluprácu v rámci iniciatívy Východného partnerstva EÚ a využili všetky potrebné zdroje na primeranú reakciu na vznikajúce hrozby a na zabezpečenie stability a prosperity regiónu;

10.  zdôrazňuje, že prezident Putin, ďalší ruskí predstavitelia a ich bieloruskí spojenci, ktorí naplánovali a vydali príslušné príkazy na začatie tejto útočnej vojny proti Ukrajine, sa musia zodpovedať za zločin agresie, ktorý spáchali; ďalej trvá na tom, že títo spolupáchatelia, ktorí umožňujú ruský režim, sa musia zodpovedať aj za svoju úlohu, ktorú zohrávajú v ruskej útočnej vojne;

11.  opätovne vyzýva Komisiu, podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a členské štáty, aby podporili vyvodenie zodpovednosti za zločiny spáchané počas ruskej útočnej vojny proti Ukrajine, najmä za zločin agresie, vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a údajnú genocídu; opakuje preto svoju výzvu Komisii, PK/VP a členským štátom, aby spolupracovali s Ukrajinou a medzinárodným spoločenstvom na zriadení osobitného tribunálu na vyšetrenie a stíhanie zločinu agresie spáchaného proti Ukrajine vedúcimi predstaviteľmi Ruska a ich spojencami;

12.  vyzýva PK/VP, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty a ich diplomatické služby, aby pokračovali v čo najužšej a najintenzívnejšej spolupráci s medzinárodnými partnermi s cieľom zvýšiť jednotu medzinárodného spoločenstva pri odsudzovaní ruskej útočnej vojny a boji proti nej a pri vyvodzovaní zodpovednosti za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a zločin agresie; opätovne vyjadruje plnú podporu činnosti Medzinárodného trestného súdu, ktorá pomáha ukončiť beztrestnosť páchateľov najvážnejších zločinov znepokojujúcich medzinárodné spoločenstvo;

13.  čo najdôraznejšie odsudzuje používanie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia ako vojnovej zbrane a zdôrazňuje, že ide o vojnový zločin; vyzýva EÚ a hostiteľské krajiny žien a dievčat, ktoré utiekli z Ukrajiny, aby zaručili prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, najmä k núdzovej antikoncepcii, a to aj pre osoby, ktoré prežili znásilnenie, a aby podporovali poskytovanie týchto služieb na Ukrajine;

14.  zdôrazňuje pretrvávajúcu potrebu poskytovať humanitárnu pomoc Ukrajine, ako aj riešiť potreby miliónov osôb vysídlených z Ukrajiny a v rámci nej, a to najmä tých, ktoré patria k zraniteľným skupinám; opakuje, že pokračujúce nútené premiestňovanie a deportácia ukrajinských detí vrátane detí z ústavov do Ruska a ich nútené osvojenie ruskými rodinami je v rozpore s ukrajinským a medzinárodným právom; zdôrazňuje, že násilný presun detí z jednej skupiny do druhej predstavuje zločin genocídy podľa článku II Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy; v tejto súvislosti vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie ukrajinských orgánov o zhromažďovanie, dokumentovanie a uchovávanie dôkazov o porušovaní ľudských práv, ku ktorému došlo počas ruskej vojny proti Ukrajine;

15.  víta a plne podporuje vyhlásenie prezidenta Zelenského v jeho prejave v Európskom parlamente: „Toto je naša Európa. Toto sú naše pravidlá. Toto je náš spôsob života. A pre Ukrajinu toto znamená návrat domov.“; opätovne potvrdzuje svoj záväzok k členstvu Ukrajiny v Európskej únii; opätovne požaduje inovatívnu, komplementárnu a flexibilnú interakciu medzi prebiehajúcimi činnosťami v súvislosti s vykonávaním platnej dohody o pridružení a procesom prístupových rokovaní, čo umožní postupnú integráciu Ukrajiny do jednotného trhu EÚ a odvetvových programov vrátane prístupu k finančným prostriedkom EÚ v príslušných oblastiach, aby ukrajinskí občania mohli využívať výhody pristúpenia počas celého procesu, a nielen po jeho dokončení;

16.  zdôrazňuje, že ruská útočná vojna zásadne zmenila geopolitickú situáciu v Európe, čo si vyžaduje odvážne, nebojácne a komplexné rozhodnutia EÚ v oblasti politiky, bezpečnosti a financií; v tejto súvislosti opätovne vyjadruje svoju podporu rozhodnutiu Európskej rady udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny EÚ; vyzýva Ukrajinu, Komisiu a Radu, aby pracovali na začatí prístupových rokovaní v tomto roku; domnieva sa, že členstvo Ukrajiny v EÚ predstavuje geostrategickú investíciu do zjednotenej a silnej Európy a že to znamená preukázanie vedúceho postavenia, odhodlania a vízie;

17.  víta rozhodnutie Európskej rady udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny EÚ; zdôrazňuje, že pristúpenie k EÚ sa musí uskutočniť v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii, musí byť založené na dodržiavaní príslušných postupov a podmienené splnením stanovených kritérií, najmä tzv. kodanských kritérií pre členstvo v EÚ, a zostáva procesom založeným na zásluhách, ktorý si vyžaduje prijatie a vykonávanie príslušných reforiem, najmä v oblasti demokracie, právneho štátu, ľudských práv, trhového hospodárstva a vykonávania acquis EÚ; vyzýva ukrajinskú vládu, aby naďalej posilňovala miestnu samosprávu, čo je reforma, ktorá získala významné národné a medzinárodné uznanie, a aby začlenila úspech decentralizačnej reformy do celkovej štruktúry procesov opráv, obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny;

18.  opätovne potvrdzuje svoju podporu pri poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné; uznáva úsilie, ktoré vynaložili členské štáty a PK/VP pri poskytovaní a koordinácii vojenskej podpory s cieľom umožniť Ukrajine uplatniť svoje legitímne právo na obranu proti ruskej útočnej vojne; opakuje svoju výzvu členským štátom, aby napriek tomu podstatne zvýšili a urýchlili svoju vojenskú podporu s cieľom nielen umožniť Ukrajine brániť sa proti ruským útokom, ale tiež jej umožniť získať plnú kontrolu nad celým jej medzinárodne uznaným územím; vyzýva členské štáty, USA, Spojené kráľovstvo a Kanadu, aby urýchlene splnili svoj záväzok poskytnúť Ukrajine moderné bojové tanky; zdôrazňuje význam zachovania úzkej koordinácie a jednoty medzi spojencami Ukrajiny pri analýze kritických žiadostí ukrajinských orgánov o ťažké zbrane a moderné systémy protivzdušnej obrany; žiada, aby sa dôkladne zvážilo zásobovanie Ukrajiny západnými bojovými lietadlami, vrtuľníkmi a vhodnými raketovými systémami a aby sa podstatne zvýšili dodávky munície;

19.  vyzýva Radu, aby zachovala svoju politiku sankcií voči Rusku a Bielorusku a zároveň monitorovala, skúmala a zvyšovala jej účinnosť a vplyv; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rýchle uplatňovanie a prísne presadzovanie všetkých sankcií; vyzýva Radu, aby do konca februára 2023 prijala svoj 10. balík sankcií, podstatne rozšírila rozsah sankcií, najmä sankcií v oblasti hospodárstva a energetiky, a to zákazom dovozu fosílnych palív, uránu a diamantov z Ruska, ako aj sankcií voči osobám a subjektom, aby uvalila sankcie na všetky osoby spojené s takzvanou Wagnerovou skupinou a ďalšími ozbrojenými skupinami, milíciami a zástupcami financovanými Ruskom vrátane tých, ktoré pôsobia na okupovaných územiach Ukrajiny, a na úplné ukončenie používania plynovodov Nord Stream 1 a 2, aby sa zastavilo financovanie Putinovej vojnovej mašinérie z peňazí EÚ; vyzýva všetky členské štáty, aby zostali jednotné v reakcii na ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine, a vyzýva všetky kandidátske krajiny EÚ a potenciálne kandidátske krajiny, aby sa pripojili k sankčnej politike EÚ;

20.  žiada Komisiu o posúdenie vplyvu zamerané na účinnosť sankcií na ruské vojnové úsilie a obchádzanie sankcií; pripomína, že porušenie reštriktívnych opatrení bolo zaradené do zoznamu trestných činov EÚ;

21.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prijali ďalšie opatrenia na pokračovanie medzinárodnej izolácie Ruskej federácie, a to aj pokiaľ ide o členstvo Ruska v medzinárodných organizáciách a orgánoch, ako je Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov;

22.  je hlboko znepokojený správami o tom, že viaceré tretie krajiny spolupracujú s Ruskom s cieľom pomôcť mu obísť sankcie, vrátane správ o tom, že Irán a Severná Kórea neprestajne dodávajú Rusku vojenské vybavenie, že čínske štátne obranné spoločnosti dodávajú do Ruska vybavenie dvojakého použitia, navigačné zariadenia, rušiace technológie a súčasti stíhacích lietadiel, a správ o „temných“ aktivitách tankerov a žiada Komisiu, aby zabezpečila, že sa žiadnym dovozom plynu z tretích krajín, ako je Azerbajdžan, nebude môcť maskovať ruský plyn, na ktorý sa vzťahujú európske sankcie; vyzýva EÚ, členské štáty a ich spojencov, aby posilnili účinnosť už uložených sankcií, prijali naliehavé opatrenia na zablokovanie akýchkoľvek pokusov o obchádzanie týchto sankcií a pracovali na mechanizme sekundárnych sankcií, ktorým by sa odstránili všetky medzery; odsudzuje krajiny, ktoré pomáhajú Rusku vyhnúť sa účinkom uvalených sankcií, a vyzýva EÚ, aby prísne stíhala spoločnosti, združenia a jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na obchádzaní sankcií;

23.  vyzýva Komisiu a spoluzákonodarcov, aby dokončili právny režim, ktorý by umožňoval konfiškáciu ruského majetku zmrazeného EÚ a jeho použitie na riešenie rôznych dôsledkov ruskej agresie voči Ukrajine vrátane obnovy krajiny a odškodnenia obetí ruskej agresie; zdôrazňuje svoje presvedčenie, že po skončení vojny musí byť Rusko povinné zaplatiť odškodnenie, ktoré mu bude uložené, aby sa zabezpečilo, že významne prispeje k obnove Ukrajiny;

24.  opätovne odsudzuje nedávne rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru umožniť ruským a bieloruským športovcom súťažiť v kvalifikácii na olympijské hry v Paríži 2024 pod neutrálnou vlajkou, ktoré je v rozpore s mnohostrannou izoláciou týchto krajín a ktoré budú oba režimy využívať na propagandistické účely; vyzýva členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjali tlak na Medzinárodný olympijský výbor, aby toto rozhodnutie, ktoré je hanbou pre medzinárodný svet športu, zmenil, a aby zaujali podobné stanovisko k akýmkoľvek iným športovým, kultúrnym alebo vedeckým podujatiam;

25.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby aktívne podporovali diplomatické úsilie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá navrhla vytvorenie ochrannej zóny jadrovej bezpečnosti v okolí ukrajinskej jadrovej elektrárne Záporožie; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať integritu infraštruktúry a zabezpečiť misii MAAE ľahký prístup k jadrovým areálom; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby zakázali Rosatomu pokračovať v investíciách do kritickej infraštruktúry v EÚ a aby zastavili všetky jeho aktivity v EÚ;

26.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby rozšírili možnosti ukrajinských volených zástupcov a predstaviteľov skúmať a pozorovať prácu inštitúcií EÚ; vyzýva na začatie postupov na zriadenie Akadémie Východného partnerstva pre verejnú správu;

27.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby strategicky a aktívne odpovedali na hybridné hrozby a bránili zasahovaniu Ruska do politických, volebných a iných demokratických procesov na Ukrajine a v EÚ, najmä zlomyseľným činom zameraným na manipuláciu verejnej mienky a marenie európskej integrácie; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili odolnosť voči dezinformačným a rozvratným kampaniam zameraným na podkopávanie demokratických procesov a vytváranie rozporov na Ukrajine a v EÚ a aby odstránili rozdiely tým, že zabezpečia, aby európske vysielacie spoločnosti a televízne kanály neposkytovali služby žiadnym ruským televíznym kanálom, na ktoré sa vzťahujú sankcie, ani neprispievali k šíreniu ruského dezinformačného obsahu;

28.  vyzýva Valné zhromaždenie OSN, aby ponechalo útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine na programe svojich rokovaní, a vyzýva partnerov EÚ na celom svete, aby naďalej poskytovali politickú a humanitárnu podporu Ukrajine pri obrane jej nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby zvýšili svoju angažovanosť vo vzťahu k svetovým lídrom z iných regiónov, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny, a aby posilnili medzinárodný tlak na ruský režim;

29.  vyjadruje vďaku krajinám, ktoré preukázali bezprecedentnú jednotu, solidaritu a podporu Ukrajine od prvých hodín vojny a robia tak naďalej;

30.  vyjadruje solidaritu a podporu odvážnym ľuďom v Rusku a Bielorusku, ktorí protestujú proti útočnej vojne Ruska proti Ukrajine; žiada, aby členské štáty chránili Rusov a Bielorusov, ktorí sú prenasledovaní za vyjadrenie nesúhlasu s vojnou alebo za protest proti nej, ako aj ruských a bieloruských dezertérov a osoby, ktoré odmietajú vojnu z dôvodu svedomia, a poskytovali im azyl;

31.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi, vláde a Verchovnej rade Ukrajiny, OSN, Medzinárodnému olympijskému výboru a ruským a bieloruským orgánom.

(1) Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.
(2) Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 12).

Posledná úprava: 15. mája 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia