Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/0231(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0042/2023

Внесени текстове :

A9-0042/2023

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2023 - 7.1

Приети текстове :

P9_TA(2023)0073

Приети текстове
PDF 120kWORD 44k
Сряда, 15 март 2023 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и САЩ: изменение на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС
P9_TA(2023)0073A9-0042/2023

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2023 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11723/2022),

–  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (11724/2022),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), точка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0007/2023),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9-0042/2023),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

Последно осъвременяване: 7 септември 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност