Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2023/2587(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0170/2023

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/03/2023 - 8.1
CRE 16/03/2023 - 8.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0083

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 44k
Torsdag den 16. marts 2023 - Strasbourg
Iran, navnlig forgiftningen af hundredvis af skolepiger
P9_TA(2023)0083RC-B9-0170/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 16. marts 2023 om Iran, navnlig forgiftningen af hundredvis af skolepiger (2023/2587(RSP))

Europa-Parlamentet,

A.  der henviser til, at kvinder og piger i Iran har gennemført storstilede fredelige protester for at kræve demokrati og et stop for den systemiske forskelsbehandling af kvinder;

B.  der henviser til, at protesterne blev indledt af kvinder, der krævede ansvarlighed for Mahsa Jina Aminis død og opfordrede til, at vold og diskrimination mod kvinder i Iran, navnlig i form af at pålægge slør, bringes til ophør;

C.  der henviser til, at tusindvis af piger og kvinder i hele Iran har været udsat for angreb med giftige kemikalier siden november 2022, hvilket har forhindret piger i at gå i skole; der henviser til, at den 11-årige Fatemeh Rezaei er død efter angiveligt at være blevet forgiftet med gas på sin skole;

D.  der henviser til, at dette finder sted på et tidspunkt, hvor undertrykkelsen af kvinder, der udøver deres ret til frihed, er værre end nogensinde;

1.  fordømmer på det kraftigste dette grusomme forsøg på at bringe kvinder og piger i Iran til tavshed; udtrykker sin dybe solidaritet med de iranske studerende, der er blevet forgiftet under hændelserne, og med deres familier;

2.  gentager sin fordømmelse af regimets politikker mod kvinder og piger og bekræfter på ny sin fulde støtte til iranske kvinders og pigers krav om at afskaffe al systemisk forskelsbehandling;

3.  opfordrer indtrængende FN's Menneskerettighedsråd til at give den uafhængige internationale undersøgelsesmission (IIFFM) til opgave at foretage en uafhængig undersøgelse af forgiftningerne af skolepiger og opfordrer til, at de ansvarlige stilles til ansvar; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at give fuld adgang til FN's uafhængige internationale undersøgelsesmission og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran;

4.  minder om, at Den Islamiske Republik Iran bærer det fulde ansvar for iranske kvinders og pigers grundlæggende ret til uddannelse, og minder om, at fratagelse af pigers ret til uddannelse har en ødelæggende indvirkning på deres fremtid; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at sikre ikkediskriminerende adgang til uddannelse for piger og ophæve enhver lovgivning, der diskriminerer piger og kvinder;

5.  fordømmer regimets månedlange undladelse af at handle på og bevidste undertrykkelse af troværdige rapporter om systematiske giftangreb på skolepiger;

6.  fordømmer enhver politisk motiveret retssag mod dem, der rapporterer om forgiftningerne, navnlig Ali Pourtabatabaei; insisterer på, at iranernes ret til ytringsfrihed, til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til mediefrihed skal respekteres; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle dem, der er fængslet eller retsforfulgt for at udøve deres grundlæggende rettigheder, og til, at alle anklager mod dem frafaldes;

7.  gentager sin opfordring til Rådet om at udpege Den Islamiske Revolutionsgarde som en terrororganisation og om at udvide EU's sanktionsliste, herunder inden for rammerne af den globale EU-mekanisme for menneskerettighedssanktioner, til alle dem, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser i Iran, herunder den øverste leder Ali Khamenei, præsident Ebrahim Raisi og statsadvokaten Mohammad Jafar Montazeri;

8.  gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at øge den tekniske støtte og kapacitetsstøtten til det iranske civilsamfund; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at lette udstedelsen af visa og tildelingen af asyl og nødtilskud til dem, der har brug for at forlade Iran, navnlig kvinder og piger;

9.  opfordrer EU-institutionerne til at reflektere over de iranske kvinders dybt rodfæstede protestbevægelse og anerkender, at denne bevægelse ikke blot handler om forsvaret af kvinders rettigheder, men også slår til lyd for et demokratisk Iran i stedet for et voldeligt og reaktionært teokrati;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Islamiske Rådgivende Forsamling og Den Islamiske Republik Irans øverste leder.

Seneste opdatering: 7. september 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik