Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2023/2587(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0170/2023

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/03/2023 - 8.1
CRE 16/03/2023 - 8.1

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0083

Aangenomen teksten
PDF 117kWORD 44k
Donderdag 16 maart 2023 - Straatsburg
Iran: in het bijzonder de vergiftiging van honderden schoolmeisjes
P9_TA(2023)0083RC-B9-0170/2023

Resolutie van het Europees Parlement van 16 maart 2023 over Iran, en in het bijzonder de vergiftiging van honderden schoolmeisjes (2023/2587(RSP))

Het Europees Parlement,

A.  overwegende dat vrouwen en meisjes in Iran grootschalige, vreedzame protesten hebben geleid om te pleiten voor democratie en de afschaffing van de systemische discriminatie van vrouwen;

B.  overwegende dat de protesten werden gestart door vrouwen die verantwoording eisen voor de dood van Mahsa Jina Amini en die oproepen tot beëindiging van het geweld tegen en de discriminatie van vrouwen in Iran, met name in de vorm van het opleggen van de hoofddoek;

C.  overwegende dat sinds november 2022 duizenden meisjes en vrouwen in Iran zijn aangevallen met giftige stoffen en dat meisjes daardoor niet naar school kunnen gaan; overwegende dat de elfjarige Fatemeh Rezaei is overleden nadat zij naar verluidt op school met gas is vergiftigd;

D.  overwegende dat dit zich afspeelt in een tijd waarin de onderdrukking van vrouwen die hun recht op vrijheid uitoefenen, ernstiger is dan ooit;

1.  veroordeelt in de krachtigste bewoordingen deze gruwelijke poging om vrouwen en meisjes in Iran de mond te snoeren; betuigt zijn diepe solidariteit met de Iraanse studenten die tijdens de incidenten zijn vergiftigd, alsmede met hun familieleden;

2.  laakt andermaal het beleid van het regime dat tegen vrouwen en meisjes gericht is en spreekt nogmaals zijn absolute steun uit voor het pleidooi van Iraanse vrouwen en meisjes voor de afschaffing van alle systemische discriminatie;

3.  verzoekt de Mensenrechtenraad van de VN met klem de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de vergiftiging van de schoolmeisjes en dringt erop aan dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen; dringt er bij de Iraanse autoriteiten op aan de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie van de VN en de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in de Islamitische Republiek Iran volledige toegang te verlenen;

4.  herinnert eraan dat de Islamitische Republiek Iran de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de waarborging van het grondrecht van vrouwen en meisjes op onderwijs en wijst erop dat het ontnemen van onderwijs aan meisjes verwoestende gevolgen heeft voor de toekomst van de betrokken meisjes; verzoekt de Iraanse autoriteiten met klem niet-discriminerende toegang tot onderwijs te garanderen voor meisjes en alle wetgeving die discriminerend is ten aanzien van vrouwen en meisjes in te trekken;

5.  laakt het maandenlange verzuim van het regime om op te treden, alsmede het opzettelijk tegenhouden van geloofwaardige berichten van systematische gifaanvallen op schoolmeisjes;

6.  hekelt alle politiek ingegeven gerechtelijke procedures tegen personen die verslag uitbrengen over de vergiftiging, en met name Ali Pourtabatabaei; dringt erop aan dat het recht van Iraniërs op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vreedzame vergadering, evenals de mediavrijheid worden geëerbiedigd; pleit voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle personen die wegens de uitoefening van hun grondrechten gevangen zijn genomen of zijn vervolgd en eist dat alle aanklachten tegen deze personen worden ingetrokken;

7.  verzoekt de Raad andermaal de Islamitische Revolutionaire Garde aan te merken als terroristische organisatie en de lijst van EU-sancties, onder meer in het kader van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten, uit te breiden met alle personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Iran, onder wie opperste leider Ali Khamenei, president Ebrahim Raisi en procureur-generaal Mohammad Jafar Montazeri;

8.  verzoekt de Commissie en de lidstaten andermaal de technische en capaciteitsondersteuning aan het Iraanse maatschappelijk middenveld te vergroten; verzoekt de lidstaten met klem de afgifte van visa, de verlening van asiel en de verstrekking van noodsubsidies aan mensen die Iran moeten verlaten, en met name aan vrouwen en meisjes, te vergemakkelijken;

9.  vraagt de Europese instellingen na te denken over de diepgewortelde protestbeweging van Iraanse vrouwen, en ziet in dat deze beweging verder gaat dan de verdediging van de rechten van vrouwen en in feite een pleidooi is voor de totstandbrenging van een democratische Iraanse staat in plaats van een gewelddadige, reactionaire theocratie;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de VV/HV, alsmede aan de Islamitische Raadgevende Vergadering en de opperste leider van de Islamitische Republiek Iran.

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2023Juridische mededeling - Privacybeleid