Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2023/2587(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0170/2023

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/03/2023 - 8.1
CRE 16/03/2023 - 8.1

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0083

Teksty przyjęte
PDF 124kWORD 44k
Czwartek, 16 marca 2023 r. - Strasburg
Iran, a w szczególności próba otrucia setek uczennic
P9_TA(2023)0083RC-B9-0170/2023

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie Iranu, w szczególności otrucia setek uczennic (2023/2587(RSP))

Parlament Europejski,

A.  mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta w Iranie prowadzą zakrojone na szeroką skalę pokojowe protesty, domagając się demokracji i zakończenia systemowej dyskryminacji kobiet;

B.  mając na uwadze, że protesty zostały zainicjowane przez kobiety domagające się pociągnięcia do odpowiedzialności winnych śmierci Mahsy Jiny Amini oraz wzywające do zaprzestania przemocy i dyskryminacji kobiet w Iranie, w szczególności w formie zmuszania do zasłaniania twarzy;

C.  mając na uwadze, że od listopada 2022 r. tysiące dziewcząt i kobiet w całym Iranie zostało zaatakowanych toksycznymi substancjami chemicznymi, co uniemożliwiło dziewczętom uczęszczanie do szkoły; mając na uwadze, że 11-letnia Fatemeh Rezaei zmarła po domniemanym otruciu gazem w swojej szkole;

D.  mając na uwadze, że dzieje się to w czasie, gdy represje wobec kobiet korzystających z prawa do wolności są bardziej dotkliwe niż kiedykolwiek wcześniej;

1.  potępia w najostrzejszych słowach tę potworną próbę uciszenia kobiet i dziewcząt w Iranie; wyraża głęboką solidarność z irańskimi studentkami, które zostały otrute podczas tych incydentów, jak również z ich rodzinami;

2.  ponownie potępia politykę reżimu skierowaną przeciwko kobietom i dziewczętom oraz potwierdza swoje całkowite poparcie dla żądania Iranek i dziewcząt dotyczącego zniesienia wszelkiej systemowej dyskryminacji;

3.  wzywa Radę Praw Człowieka ONZ do powierzenia niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej (IIFFM) niezależnego dochodzenia w sprawie otrucia uczennic i wzywa do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności; wzywa władze Iranu do udzielenia pełnego dostępu tej misji ONZ i specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Islamskiej Republice Iranu;

4.  przypomina, że Islamska Republika Iranu ponosi pełną odpowiedzialność za podstawowe prawo irańskich kobiet i dziewcząt do edukacji i przypomina, że pozbawienie dziewcząt edukacji ma druzgocący wpływ na ich przyszłość; wzywa władze Iranu do zagwarantowania dziewczętom niedyskryminacyjnego dostępu do edukacji oraz do uchylenia wszelkich przepisów dyskryminujących dziewczęta i kobiety;

5.  potępia trwający od miesięcy brak działań ze strony reżimu oraz celowe tłumienie wiarygodnych doniesień o systematycznych atakach z użyciem trucizny na uczennice;

6.  potępia wszelkie politycznie umotywowane postępowania sądowe przeciwko osobom informującym o otruciach, w szczególności przeciwko Alemu Pourtabatabaeiemu; podkreśla, że należy przestrzegać prawa Irańczyków do wolności wypowiedzi i pokojowych zgromadzeń oraz wolności mediów; wzywa do natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia wszystkich osób uwięzionych lub oskarżonych za korzystanie z przysługujących im praw podstawowych oraz do wycofania wszystkich stawianych im zarzutów;

7.  ponawia swój apel do Rady o uznanie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną oraz o rozszerzenie unijnej listy sankcyjnej, w tym w ramach globalnych mechanizmów sankcji UE za naruszenia praw człowieka, na wszystkie osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka w Iranie, w tym na najwyższego przywódcę Alego Chameneiego, prezydenta Ebrahima Ra’isiego i prokuratora generalnego Mohammada Dżafara Montazeriego;

8.  ponawia swój apel do Komisji i państw członkowskich o zwiększenie wsparcia technicznego i wsparcia zdolności irańskiego społeczeństwa obywatelskiego; wzywa państwa członkowskie do ułatwienia wydawania wiz i udzielania azylu oraz dotacji nadzwyczajnych osobom, które muszą opuścić Iran, w szczególności kobietom i dziewczętom;

9.  wzywa instytucje europejskie do zastanowienia się nad głęboko zakorzenionym ruchem protestacyjnym irańskich kobiet i przyznaje, że ruch ten wykracza poza obronę praw kobiet, opowiadając się za demokratycznym państwem w Iranie zamiast brutalnej i reakcyjnej teokracji;

10.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu/wysokiemu przedstawicielowi, Islamskiemu Zgromadzeniu Konsultacyjnemu oraz Urzędowi najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności