Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2023/2588(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0171/2023

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/03/2023 - 8.2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0084

Aangenomen teksten
PDF 122kWORD 45k
Donderdag 16 maart 2023 - Straatsburg
Tunesië: recente aanvallen op de vrijheid van meningsuiting en vereniging en vakbonden, met name het geval van de journalist Noureddine Boutar
P9_TA(2023)0084RC-B9-0171/2023

Resolutie van het Europees Parlement van 16 maart 2023 over recente aanvallen in Tunesië op de vrijheid van meningsuiting en vereniging en op de vakbonden, met name de zaak van journalist Noureddine Boutar (2023/2588(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat president Saied sinds 25 juli 2021 alleen heerst, nadat hij de regering naar huis had gestuurd, het parlement, de grondwet van 2014, de onafhankelijke hoge autoriteit voor de verkiezingen, de Hoge Raad voor Justitie en alle gemeentebesturen had ontbonden en 57 rechters had ontslagen;

B.  overwegende dat journalist Noureddine Boutar, directeur van Tunesiës grootste onafhankelijke radiostation, op 13 februari 2023 door terrorismebestrijdingseenheden op politieke gronden en op basis van ongefundeerde aantijgingen werd gearresteerd, samen met een tiental aanhangers van de oppositie, waaronder Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki en Jaouhar Ben Mbarek; overwegende dat journalist Salah Attia door een militaire rechtbank tot drie maanden gevangenisstraf en journalist Khalifa Gasmi door een rechtbank voor terrorismebestrijding tot één jaar gevangenisstraf werden veroordeeld; overwegende dat de politie op 24 februari 2023 is binnengevallen bij de krant OneTN; overwegende dat de gearresteerde journalisten als “terroristen” en “verraders” werden gebrandmerkt;

C.  overwegende dat de democratische instellingen, rechten en vrijheden zijn ondermijnd door een aantal presidentiële decreten, zoals wetsbesluit nr. 54 inzake cybercriminaliteit, op grond waarvan op de verspreiding van nepnieuws een gevangenisstraf van vijf jaar staat;

D.  overwegende dat migranten uit gebieden ten zuiden van de Sahara er ten onrechte van zijn beschuldigd dat zij de Tunesiërs demografisch proberen te vervangen, en dat zij vervolgens zijn aangevallen;

E.  overwegende dat vakbondsafgevaardigde Anis Kaabi op 31 januari 2023 werd gearresteerd, dat meer dan 36 vakbondsleden zijn vervolgd wegens stakingen, dat Esther Lynch, algemeen secretaris van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), op 23 februari 2023 Tunesië werd uitgezet, en dat vakbonden uit zes EU-landen toegang werd geweigerd;

F.  overwegende dat in de ngo-wet naar verluidt is bepaald dat ngo’s voorafgaande goedkeuring van de regering moeten krijgen en dat buitenlandse financiering goedkeuring van de Centrale Bank moet krijgen;

1.  dringt bij de Tunesische autoriteiten aan op de onmiddellijke vrijlating van Noureddine Boutar en alle andere willekeurig gevangengehouden personen, waaronder journalisten, rechters, advocaten, politieke activisten en vakbondsafgevaardigden als Anis Kaabi, alsook op eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en vereniging en van de rechten van vakbonden en werknemers, in overeenstemming met de Tunesische grondwet en internationale verdragen, waaronder de IAO-verdragen; veroordeelt de uitzetting van Esther Lynch, algemeen secretaris van het EVV, en de criminalisering van de internationale solidariteit tussen vakbonden als een flagrante aanval op het Algemeen Tunesisch Arbeidsverbond (UGTT) en het wereldwijde syndicalisme;

2.  verzoekt de Tunesische regering te zorgen voor een sociale dialoog, collectieve arbeidsovereenkomsten te eerbiedigen en maatregelen te nemen om de crisis in verband met de kosten van levensonderhoud aan te pakken;

3.  maakt zich ernstige zorgen over de vlaag van autoritarisme bij president Saied en over zijn poging om de nijpende sociaal-economische situatie in Tunesië aan te grijpen om de historische democratische transitie van het land terug te draaien; roept er bijgevolg toe op een einde te maken aan het huidige harde optreden tegen het maatschappelijk middenveld;

4.  dringt er bij de autoriteiten op aan de willekeurig ontslagen rechters onmiddellijk in hun ambt te herstellen, alle maatregelen die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ondermijnen ongedaan te maken, en een einde te maken aan het gebruik van militaire rechtbanken om burgers te vervolgen; betreurt de weigering van de autoriteiten om gevolg te geven aan het bevel van de administratieve rechtbank om 49 rechters in hun ambt te herstellen;

5.  dringt er bij de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de lidstaten op aan de steile achteruitgang van de mensenrechtensituatie publiekelijk te veroordelen; beklemtoont dat specifieke steunprogramma’s van de EU ten behoeve van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken moeten worden opgeschort; verzoekt de EU‑delegatie en de lidstaten politieke processen te monitoren en bij te wonen en een regelmatige dialoog aan te gaan met het maatschappelijk middenveld;

6.  wijst erop dat het behoud van representatieve instellingen van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van het land; toont zich diep verontrust over de ngo-wet; beklemtoont het belang van een inclusieve nationale dialoog en een vrij en sterk maatschappelijk middenveld, met inbegrip van het met de Nobelprijs bekroonde Kwartet voor Nationale Dialoog, met name het Algemeen Tunesisch Arbeidsverbond (UGTT);

7.  spreekt zijn sterke veroordeling uit van het racistische discours van president Saied tegen migranten uit gebieden ten zuiden van de Sahara en de daaropvolgende aanvallen; verzoekt de autoriteiten het internationale en nationale recht na te leven, met name wet nr. 50-2018 tegen rassendiscriminatie;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de EDEO, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de president van Tunesië, de regering van Tunesië en de vergadering van volksvertegenwoordigers van Tunesië.

Laatst bijgewerkt op: 17 maart 2023Juridische mededeling - Privacybeleid