Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2208(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0071/2023

Predkladané texty :

A9-0071/2023

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/03/2023 - 5.1

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0087

Prijaté texty
PDF 131kWORD 44k
Štvrtok, 30. marca 2023 - Brusel
Žiadosť o zbavenie Anny Júlie Donáthovej imunity
P9_TA(2023)0087A9-0071/2023

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. marca 2023 o žiadosti o zbavenie Anny Júlie Donáthovej imunity (2022/2208(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Anny Júlie Donáthovej imunity, ktorú podal 21. októbra 2022 Okresný súd v Kecskeméte v Maďarsku v súvislosti s trestným konaním začatým proti nej na základe súkromnoprávnej žaloby na Okresnom súde v Kecskeméte a ktorá bola predložená na plenárnej schôdzi 24. novembra 2022,

–  keďže Anna Júlia Donáth sa vzdala svojho práva byť vypočutá v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na článok 4 ods. 2 Základného zákona Maďarska, článok 10 ods. 2 a článok 12 ods. 1 zákona LVII z roku 2004 o právnom postavení maďarských poslancov Európskeho parlamentu a článok 74 zákona XXXVI z roku 2012 o Národnom zhromaždení Maďarska,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januára 2013 a 19. decembra 2019(1),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0071/2023),

A.  keďže Okresný súd v Kecskeméte v Maďarskou 21. októbra 2022 podal žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Anny Júlie Donáthovej, poslankyne Európskeho parlamentu zvolenej v Maďarsku, v súvislosti s trestným konaním za ohováranie, ktoré sa proti nej začalo na základe súkromnoprávnej žaloby; keďže žiadosť zahŕňa predchádzajúcu žiadosť toho istého okresného súdu o zbavenie Anny Júlie Donáthovej imunity z 28. júna 2022, ktorá však podľa všetkého nebola Európskemu parlamentu nikdy doručená;

B.  keďže 20. januára 2022 vydal výkonný výbor strany Hnutie Momentum vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že došlo k pozastaveniu členstva žalobcu v strane údajne po tom, ako bol v online novinách strany a na jej facebookovej stránke uverejnený celý rad vyhlásení o tom, že žalobca porušil etické normy; keďže Anna Júlia Donáth bola podľa všetkého od 21. novembra 2021 do 29. mája 2022 predsedníčkou výkonného výboru strany Hnutie Momentum;

C.  keďže 31. januára 2022 žalobca podal na Okresný súd v Kecskeméte súkromnoprávnu žalobu proti Anne Júlii Donáthovej ako predsedníčke výkonného výboru strany Hnutie Momentum, v ktorej tvrdí, že došlo k trestnému činu ohovárania na verejnosti podľa článku 226 ods. 2 písm. b) zákona C z roku 2012 o maďarskom trestnom zákonníku; keďže podľa článku 231 ods. 2 maďarského trestného zákonníka možno tento trestný čin potrestať len v kontexte súkromnoprávnej žaloby;

D.  keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Európsky parlament a jeho poslancov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu, ktoré nemožno od výkonu tohto mandátu oddeliť;

E.  keďže údajný trestný čin sa netýka vyjadrených názorov alebo hlasovania Anny Júlie Donáthovej pri výkone jej funkcie poslankyne Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie; keďže údajný trestný čin sa namiesto toho týka činností národného charakteru, ktoré vykonávala ako predsedníčka svojej národnej strany;

F.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu a na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov; keďže imunita sa neuplatní, ak je poslanec pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov;

G.  keďže podľa článku 4 ods. 2 Základného zákona Maďarska majú poslanci maďarského parlamentu nárok na imunitu; keďže podľa článku 10 ods. 2 zákona LVII z roku 2004 o právnom postavení maďarských poslancov Európskeho parlamentu majú poslanci Európskeho parlamentu nárok na rovnakú imunitu ako poslanci maďarského parlamentu, a keďže podľa článku 12 ods. 1 patrí rozhodnutie o pozastavení imunity poslanca Európskeho parlamentu do právomoci Európskeho parlamentu; keďže podľa článku 74 ods. 1 zákona XXXVI z roku 2012 o maďarskom národnom zhromaždení sa trestné konanie proti poslancovi môže začať len s predchádzajúcim súhlasom národného zhromaždenia;

H.  keďže v tomto prípade Európsky parlament nenašiel žiadny dôkaz fumus persecutionis, konkrétne žiadne skutkové okolnosti, ktoré naznačujú, že zámerom súdneho konania môže byť poškodenie politickej činnosti poslankyne v jej funkcii poslankyne Európskeho parlamentu;

I.  keďže výlučne Európskemu parlamentu prislúcha rozhodnúť, či v konkrétnom prípade zbaví alebo nezbaví poslanca imunity; keďže Európsky parlament pri rozhodovaní o zbavení imunity môže primerane zohľadniť stanovisko príslušného poslanca(2); keďže Anna Júlia Donáth uviedla, že nemá námietky proti zbaveniu svojej poslaneckej imunity;

J.  keďže na jednej strane Európsky parlament nemožno považovať za súd a na druhej strane poslanec nemôže byť v súvislosti s postupom zbavenia imunity považovaný za „obvineného“(3);

1.  rozhodol zbaviť Annu Júliu Donáthovú imunity;

2.  poveruje svoju predsedníčku, aby bezodkladne postúpila toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Maďarska a Anne Júlii Donáthovej.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudok Súdneho dvora z 19. decembra 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, bod 28.
(3) Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Posledná úprava: 4. júla 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia