Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2022/2208(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0071/2023

Predložena besedila :

A9-0071/2023

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/03/2023 - 5.1

Sprejeta besedila :

P9_TA(2023)0087

Sprejeta besedila
PDF 123kWORD 45k
Četrtek, 30. marec 2023 - Bruselj
Zahteva za odvzem imunitete Anni Júlii Donáth
P9_TA(2023)0087A9-0071/2023

Sklep Evropskega parlamenta z dne 30. marca 2023 o zahtevi za odvzem imunitete Anni Júlii Donáth (2022/2208(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Anni Júlii Donáth z dne 21. oktobra 2022, ki jo je vložilo okrožno sodišče v Kecskemétu na Madžarskem v zvezi s kazenskim postopkom zoper njo z zasebno obtožnico, ki teče pred okrožnim sodiščem v Kecskemétu, in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 24. novembra 2022,

–  ob upoštevanju, da se je Anna Júlia Donáth odrekla pravici do zagovora v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju člena 4(2) temeljnega zakona Republike Madžarske, členov 10(2) in 12(1) zakona št. LVII iz leta 2004 o statusu madžarskih poslancev Evropskega parlamenta in člena 74 zakona št. XXXVI iz leta 2012 o madžarski državni skupščini,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januarja 2013 in 19. decembra 2019(1),

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9-0071/2023),

A.  ker je okrožno sodišče v Kecskemétu (Madžarska) 21. oktobra 2022 vložilo zahtevo za odvzem poslanske imunitete madžarski poslanki Evropskega parlamenta Anni Júlii Donáth v okviru kazenskega postopka zaradi obrekovanja, začetega proti njej z zasebno tožbo; ker zahteva vključuje prejšnjo zahtevo za odvzem imunitete Anni Júlii Donáth, ki jo je 28. junija 2022 vložilo isto okrožno sodišče in za katero se zdi, da je Evropski parlament ni nikoli prejel;

B.  ker je bila 20. januarja 2022 v spletnem časopisu stranke Momentum Mozgalom Párt (Gibanje Momentum) in na njeni strani na Facebooku objavljena izjava izvršnega odbora stranke o začasni prekinitvi članstva tožnika v stranki z utemeljitvijo, da je do nje prišlo po vrsti etičnih kršitev tožnika; ker se zdi, da je Anna Júlia Donáth med 21. novembrom 2021 in 29. majem 2022 predsedovala izvršnemu odboru stranke Momentum Mozgalom;

C.  ker je tožeča stranka 31. januarja 2022 pri okrožnem sodišču v Kecskemétu vložila zasebno tožbo zoper Anno Júlio Donáth kot predsednico izvršnega odbora stranke Momentum Mozgalom, v kateri ji očita kaznivo dejanje obrekovanja v javnosti v skladu s členom 226(2)(b) zakona C iz leta 2012 o madžarskem kazenskem zakoniku; ker je v skladu s členom 231(2) madžarskega kazenskega zakonika to kaznivo dejanje mogoče kaznovati le na podlagi zasebne tožbe;

D.  ker je namen poslanske imunitete zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki, povezanimi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti;

E.  ker se očitano kaznivo dejanje ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je Anna Júlia Donáth izrekla ali oddala pri opravljanju dolžnosti poslanke Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije; ker se očitano kaznivo dejanje namesto tega nanaša na dejavnosti na nacionalni ravni, ki jih je opravljala kot predsednica nacionalne stranke;

F.  ker poslanci Evropskega parlamenta v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države, na ozemlju vseh drugih držav članic pa imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom; ker sklicevanje na imuniteto ni mogoče, kadar je poslanec zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu;

G.  ker so v skladu s členom 4(2) madžarskega temeljnega zakona poslanci madžarskega parlamenta upravičeni do imunitete; ker v skladu s členom 10(2) zakona št. LVII iz leta 2004 o pravnem statusu madžarskih poslancev Evropskega parlamenta poslanci Evropskega parlamenta uživajo enako imuniteto kot poslanci madžarskega parlamenta, v skladu s členom 12(1) pa odločitev o začasnem odvzemu imunitete poslancu Evropskega parlamenta sodi v pristojnost Evropskega parlamenta; ker se lahko v skladu s členom 74(1) zakona št. XXXVI iz leta 2012 o madžarski državni skupščini kazenski postopek zoper poslanca začne samo s predhodnim soglasjem državne skupščine;

H.  ker v tem primeru Parlament ni našel dokaza o tem, da gre za fumus persecutionis, tj. dejstva, ki kažejo, da bi lahko bil namen sodnega postopka škodovati politični dejavnosti kot poslanke Evropskega parlamenta;

I.  ker lahko samo Evropski parlament odloči o tem, ali se bo imuniteta v posameznem primeru odvzela; ker lahko Evropski parlament pri odločanju o odvzemu imunitete razumno upošteva stališče poslanca(2); ker je Anna Júlia Donáth izjavila, da ne nasprotuje odvzemu poslanske imunitete;

J.  ker Parlamenta ni mogoče enačiti s sodiščem in ker poslanec v zvezi s tem postopkom za odvzem imunitete ne sme biti obravnavan kot „obtoženec“(3);

1.  sklene, da se Anni Júlii Donáth odvzame imuniteta;

2.  naroči svoji predsednici, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Madžarske in Anni Júlii Donáth.

(1) Sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008, Marra/De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013, Gollnisch /Parlament, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sodba Sodišča z dne 19. decembra 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, odstavek 28.
(3) Sodba Sodišča z dne 30. aprila 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Zadnja posodobitev: 4. julij 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov