Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/0170(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0191/2022

Előterjesztett szövegek :

A9-0191/2022

Viták :

PV 29/03/2023 - 13
CRE 29/03/2023 - 13

Szavazatok :

PV 30/03/2023 - 5.4

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2023)0090

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 51k
2023. március 30., Csütörtök - Brüsszel
Általános termékbiztonsági rendelet
P9_TA(2023)0090A9-0191/2022
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2023. március 30-i jogalkotási állásfoglalása az általános termékbiztonságról, az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0346),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0245/2021),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. október 20-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2022. december 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A9-0191/2022),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 105., 2022.3.4., 99. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2023. március 30-án került elfogadásra az általános termékbiztonságról, az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2020/1828 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 87/357/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2021)0170

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2023/988 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2023. július 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat