Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0170(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0191/2022

Teksty złożone :

A9-0191/2022

Debaty :

PV 29/03/2023 - 13
CRE 29/03/2023 - 13

Głosowanie :

PV 30/03/2023 - 5.4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0090

Teksty przyjęte
PDF 133kWORD 51k
Czwartek, 30 marca 2023 r. - Bruksela
Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
P9_TA(2023)0090A9-0191/2022
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0346),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9‑0245/2021),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 20 października 2021 r.(1),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 21 grudnia 2022 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Prawną,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A9-0191/2022),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 105 z 4.3.2022, s. 99.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 marca 2023 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/... w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylającego dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG
P9_TC1-COD(2021)0170

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2023/988.)

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności