Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0170(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0191/2022

Predkladané texty :

A9-0191/2022

Rozpravy :

PV 29/03/2023 - 13
CRE 29/03/2023 - 13

Hlasovanie :

PV 30/03/2023 - 5.4

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0090

Prijaté texty
PDF 130kWORD 50k
Štvrtok, 30. marca 2023 - Brusel
Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
P9_TA(2023)0090A9-0191/2022
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 30. marca 2023 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a zrušuje smernica Rady 87/357/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0346),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0245/2021),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. októbra 2021(1),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. decembra 2022, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0191/2022),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 105, 4.3.2022, s. 99.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 30. marca 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/... o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a smernica Rady 87/357/EHS
P9_TC1-COD(2021)0170

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2023/988.)

Posledná úprava: 4. júla 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia