Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/0100(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0050/2023

Podneseni tekstovi :

A9-0050/2023

Rasprave :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Glasovanja :

PV 30/03/2023 - 5.7
CRE 30/03/2023 - 5.7
Objašnjenja glasovanja
PV 16/01/2024 - 6.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2023)0093
P9_TA(2024)0001

Usvojeni tekstovi
PDF 222kWORD 67k
Četvrtak, 30. ožujka 2023. - Bruxelles
Tvari koje oštećuju ozonski sloj
P9_TA(2023)0093A9-0050/2023

Amandmani koje je donio Europski parlament 30. ožujka 2023. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Uredbom (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća18 među ostalim se osigurava da Unija postupa u skladu s Protokolom. Komisija je u svojoj evaluaciji Uredbe (EZ) br. 1005/200919 zaključila da su kontrolne mjere utvrđene na temelju te uredbe u načelu i dalje svrsishodne.
(4)  Uredbom (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća18 među ostalim se osigurava da Unija postupa u skladu s Protokolom. Komisija je u svojoj evaluaciji Uredbe (EZ) br. 1005/200919 zaključila da su kontrolne mjere utvrđene na temelju te uredbe u načelu i dalje svrsishodne, učinkovite i da su znatno doprinijele obnavljanju ozona u stratosferi i smanjenju klimatskog zagrijavanja.
__________________
__________________
18 Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 16.9.2009., str. 1.).
18 Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 16.9.2009., str. 1.).
19 Evaluacija Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, SWD(2019)0407 final od 26. studenoga 2019.
19 Evaluacija Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, SWD(2019)0407 final od 26. studenoga 2019.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Postoje jasni dokazi za smanjenje opterećenja atmosfere tvarima koje oštećuju ozonski sloj i obnavljanje ozona u stratosferi. Međutim, ne predviđa se da će se ozonski sloj prije sredine 21. stoljeća obnoviti do razine koncentracija ozona koje su postojale prije 1980. Povećano UV zračenje stoga je i dalje ozbiljna prijetnja za zdravlje i okoliš. Sprečavanje opasnosti od još duljeg obnavljanja ozonskog sloja i dalje ovisi o tome da se postojeće obveze u cijelosti provode i da se potrebne mjere primjenjuju za brzo i učinkovito suočavanje s predstojećim izazovima.
(5)  Postoje jasni dokazi za smanjenje opterećenja atmosfere tvarima koje oštećuju ozonski sloj i obnavljanje ozona u stratosferi. Međutim, prema podacima Europske agencije za okoliš, ozonska rupa zabilježena 2021. bila je jedna od većih i dubljih posljednjih godina i bila je veća od prosjeka u posljednjih pet i deset godina. Ne predviđa se da će se ozonski sloj koji je još uvijek vrlo slab obnoviti prije sredine 21. stoljeća do razina koncentracija ozona koje su postojale prije 1980. Povećano UV zračenje stoga je i dalje ozbiljna prijetnja za zdravlje i okoliš. Sprečavanje opasnosti od još duljeg obnavljanja ozonskog sloja i dalje ovisi o tome da se postojeće obveze u cijelosti provode, da se poduzme više i da se potrebne mjere primjenjuju za brzo i učinkovito suočavanje s predstojećim izazovima.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Da bi se povećala informiranost o potencijalu globalnog zatopljenja tvari koje oštećuju ozonski sloj, trebalo bi ga navesti u ovoj Uredbi zajedno s potencijalom oštećenja ozonskog sloja tih tvari.
(7)  Da bi se povećala informiranost o potencijalu globalnog zatopljenja tvari koje oštećuju ozonski sloj, taj bi potencijal zajedno s potencijalom oštećenja ozonskog sloja tih tvari trebalo navesti i pozabaviti se njime u ovoj Uredbi i na oznakama spremnika koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj. Te bi informacije, ovisno o slučaju, trebale uključivati potencijal globalnog zatopljenja izražen u razdoblju od 100 godina i u razdoblju od 20 godina kako bi se povećala svijest o visokom kratkoročnom potencijalu globalnog zatopljenja nekih tvari koje oštećuju ozonski sloj.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7.a)  Države članice trebale bi uspostaviti obvezujuće akcijske planove na temelju smjernica koje je utvrdila Komisija kako bi se smanjio rizik od nastajanja pirukulonimbusa od šumskih požara i njihova negativnog utjecaja na stratosferu i ozonski sloj.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9.a)  Proizvodnja kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj u Uniji 2021. bila je veća nego tijekom prethodnih deset godina te se 2021. povećala za 27 % u odnosu na 2020. Udio od 90 % tog povećanja posljedica je uporabe sirovina. Uporaba sirovina povećala se za 11 % u odnosu na 2020.1a Iako je odstupanje za tvari koje oštećuju ozonski sloj koje se upotrebljavaju kao sirovine u kemijskoj proizvodnji određene robe, uključujući farmaceutske proizvode, opravdano s obzirom na njihov nizak kombinirani potencijal oštećenja ozonskog sloja (> 1tODP) i nedostatak izvedivih zamjenskih tvari, moguće je da su emisije iz uporabe sirovina podcijenjene1b. Komisija bi stoga trebala sastaviti popis tvari koje oštećuju ozonski sloj koje se smiju upotrebljavati kao sirovine i redovito procjenjivati dostupnost zamjenskih tvari za njih. Kako bi se postupno ukinule takve uporabe ako postoje zamjenske tvari, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje delegiranih akata kako bi se s vremenom predložile niže gornje granice.
__________________
1a Tvari koje oštećuju ozonski sloj 2022., Europska agencija za okoliš.
1b „Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits” (Sužavanje iznimki za sirovine u skladu s Montrealskim protokolom ima višestruke koristi za okoliš), Stephen O. Andersen, et all. 2021.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ i „Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy” (Nedovršeni poslovi nakon pet desetljeća znanosti i politike o ozonskom sloju), Susan Salomon et al. 2020.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Odbor za tehničke opcije za halone osnovan na temelju Protokola naveo je da rabljene zalihe halona za kritične primjene možda neće biti dovoljne da bi se zadovoljile svjetske potrebe od 2030. nadalje. Kako ne bi postala nužna nova proizvodnja halona da bi se zadovoljile buduće potrebe, važno je poduzeti mjere za povećanje dostupnosti zaliha halona prikupljenih iz opreme.
(12)  Odbor za tehničke opcije za halone osnovan na temelju Protokola naveo je da rabljene zalihe halona za kritične primjene možda neće biti dovoljne da bi se zadovoljile svjetske potrebe od 2030. nadalje. Kako ne bi postala nužna nova proizvodnja halona da bi se zadovoljile buduće potrebe, važno je poduzeti mjere za povećanje dostupnosti i osiguravanje adekvatnog praćenja zaliha halona prikupljenih iz opreme.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13.a)  Sve je veća zabrinutost zbog učinka nekih novih tvari iz Priloga II. na globalne emisije, uključujući, na primjer, brzo povećanje koncentracije diklormetana u atmosferi, što bi za više od deset godina moglo znatno odgoditi obnavljanje ozonske rupe1a. Proizvodnja novih tvari koje oštećuju ozonski sloj i koje nisu obuhvaćene Protokolom 2021. je u metričkim tonama bila oko četiri puta veća od proizvodnje kontroliranih tvari1b. Stoga su od ključne važnosti daljnja kontrola i praćenje. Zahtjeve koji se primjenjuju na tvari navedene u Prilogu I. u pogledu istjecanja i registracije u sustavu izdavanja dozvola trebalo bi proširiti na tvari navedene u Prilogu II. Tim pristupom ne samo da se smanjuju mogući štetni učinci na okoliš i zdravlje, nego se usklađuje s pristupom iz Uredbe (EU)2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014.
__________________
1a „The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane” (Diklormetanu kao sve veća prijetnja stratosferskom ozonu), Hossaini et al., 2017.: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
1b Tvari koje oštećuju ozonski sloj 2022., Europska agencija za okoliš.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Spremnici za jednokratnu uporabu za tvari koje oštećuju ozonski sloj trebali bi se zabraniti jer u tim spremnicima, kad se isprazne, neizbježno ostaje određena količina tvari, koja se zatim ispušta u atmosferu. U tom pogledu nužno je zabraniti njihov uvoz, stavljanje na tržište, kasniju opskrbu ili stavljanje na raspolaganje na tržištu, uporabu, osim za laboratorijsku i analitičku primjenu, i izvoz.
(16)  Spremnici za jednokratnu uporabu za tvari koje oštećuju ozonski sloj trebali bi se zabraniti jer u tim spremnicima, kad se isprazne, neizbježno ostaje određena količina tvari, koja se zatim ispušta u atmosferu. U tom pogledu nužno je zabraniti njihov uvoz, stavljanje na tržište, kasniju opskrbu ili stavljanje na raspolaganje na tržištu, uporabu, osim za laboratorijsku i analitičku primjenu, i izvoz. Kako bi se osiguralo da se spremnici za višekratnu uporabu ponovno pune umjesto da se odbacuju, poduzeća bi trebala imati obvezu da pri stavljanju takvih spremnika na tržište dostave dokaze o postupcima povrata u svrhu ponovnog punjenja.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24 predviđeno je označivanje tvari razvrstanih kao tvari koje oštećuju ozonski sloj i označivanje smjesa koje sadržavaju te tvari. Budući da je dopušteno puštanje u slobodan promet na tržištu Unije tvari koje oštećuju ozonski sloj proizvedenih za sirovine, procesne agense te laboratorijsku i analitičku primjenu, te bi tvari trebalo razlikovati od tvari proizvedenih za druge primjene.
(17)  Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24 predviđeno je označivanje tvari razvrstanih kao tvari koje oštećuju ozonski sloj i označivanje smjesa koje sadržavaju te tvari. Budući da je dopušteno puštanje u slobodan promet na tržištu Unije halona i metil bromida te proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari koje oštećuju ozonski sloj ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima, kao i drugih tvari koje oštećuju ozonski sloj proizvedenih za sirovine, procesne agense te laboratorijsku i analitičku primjenu s ciljem da se unište u Uniji, te bi tvari trebalo razlikovati od tvari proizvedenih za druge primjene.
__________________
__________________
24 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
24 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Izvoz proizvoda i opreme koji sadržavaju klorofluorougljikovodike može se iznimno odobriti ako bi bilo korisnije omogućiti da prirodni životni ciklus tih proizvoda i opreme završi u trećoj zemlji nego da ih se povuče iz uporabe i zbrine u Uniji.
(18)  Izvoz proizvoda i opreme koji sadržavaju klorofluorougljikovodike može se iznimno odobriti ako bi bilo korisnije omogućiti da prirodni životni ciklus tih proizvoda i opreme završi u trećoj zemlji nego da ih se povuče iz uporabe i zbrine u Uniji, pod uvjetom da su uspostavljeni potrebni odgovarajući objekti, kao i stručno osoblje za obavljanje takvih operacija, kako bi se izbjeglo svako daljnje onečišćenje okoliša.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Budući da postupak proizvodnje nekih tvari koje oštećuju ozonski sloj može dovesti do emisija fluoriranog stakleničkog plina trifluorometana nastalog kao nusproizvod, takve emisije nusproizvoda trebale bi se uništiti ili prikupiti za kasniju uporabu kao uvjet za stavljanje tvari koja oštećuje ozonski sloj na tržište. Osim toga, od proizvođača i uvoznika trebalo bi tražiti da dokumentiraju mjere donesene radi sprečavanja emisija trifluorometana tijekom postupka proizvodnje.
(19)  Budući da postupak proizvodnje nekih tvari koje oštećuju ozonski sloj može dovesti do emisija fluoriranog stakleničkog plina trifluorometana nastalog kao nusproizvod, takve emisije nusproizvoda trebale bi se rigorozno nadzirati, uništiti ili prikupiti za kasniju uporabu kao uvjet za stavljanje tvari koja oštećuje ozonski sloj na tržište. Osim toga, od proizvođača i uvoznika trebalo bi tražiti da dokumentiraju mjere donesene radi sprečavanja emisija trifluorometana tijekom postupka proizvodnje i dostave dokaze o uništavanju i prikupljanja u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama. Oni bi također trebali imati obvezu izvješćivanja o usklađenosti s ovom Uredbom.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Kako bi se spriječilo da tvari, proizvodi i oprema obuhvaćeni ovom Uredbom koji su nezakonito uvezeni na tržište Unije ponovno uđu na tržište, nadležna tijela trebala bi zaplijeniti ili oduzeti te proizvode radi zbrinjavanja. Ponovni izvoz proizvoda koji nisu u skladu s ovom Uredbom trebalo bi u svakom slučaju zabraniti.
(23)  Kako bi se spriječilo da tvari, proizvodi i oprema obuhvaćeni ovom Uredbom koji su nezakonito uvezeni na tržište Unije ponovno uđu na tržište, nadležna tijela trebala bi zaplijeniti ili oduzeti te proizvode i uništiti ih. Ponovni izvoz proizvoda koji nisu u skladu s ovom Uredbom trebalo bi u svakom slučaju zabraniti.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.a (nova)
(28.a)  Zahtjev za prikupljanje pjena koje sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj iz građevinskog materijala mogao bi potaknuti inovacije te istraživanje i razvoj tehnologija rušenja, oporabe i obnavljanja te bi mogao imati pozitivne učinke na zapošljavanje zbog intenzivnog rada u okviru postupka stavljanja izvan pogona i potrebe za većim kapacitetom obrade tih vrsta otpada. Međutim, taj bi zahtjev mogao stvoriti dodatnu potrebu za osposobljavanjem specijaliziranog osoblja u relevantnim poduzećima, koja su često mala i srednja poduzeća. Države članice stoga bi trebale utvrditi minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za uključeno osoblje te povećati dostupnost programa osposobljavanja za usavršavanje radnika i upotrebu održivih tehnika.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.b (nova)
(28.b)  Prelaskom na uporabu tvari koje su zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj potaknut će se zelene inovacije i zapošljavanje. Međutim, države članice trebale bi osigurati poštenu i pravednu tranziciju, u kojoj nitko ne smije biti zapostavljen, za osoblje zaposleno u poduzećima koja neće biti uspješna u prijelazu na takve zamjenske tvari.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.
(32)  Protokolom se zahtijeva izvješćivanje o trgovini tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Proizvođači, uvoznici i izvoznici tvari koje oštećuju ozonski sloj stoga bi trebali na godišnjoj razini izvješćivati o trgovini tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Trebalo bi izvješćivati i o trgovini tvarima koje oštećuju ozonski sloj koje još nisu obuhvaćene Protokolom (navedene u Prilogu II.) kako bi se mogla ocijeniti potreba za proširenjem nekih ili svih kontrolnih mjera primjenjivih na tvari navedene u Prilogu I. i na te tvari.
(32)  Protokolom se zahtijeva izvješćivanje o trgovini tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Proizvođači, uvoznici i izvoznici tvari koje oštećuju ozonski sloj stoga bi trebali na godišnjoj razini izvješćivati o trgovini tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Trebalo bi izvješćivati i o trgovini tvarima koje oštećuju ozonski sloj koje još nisu obuhvaćene Protokolom (navedene u Prilogu II.) kako bi ocijenilo buduće proširenje kontrolnih mjera za prikupljanje, uništavanje, obnavljanje ili oporabu primjenjivih na tvari navedene u Prilogu I. i na te tvari.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.a (nova)
(33.a)  Zviždači mogu nadležnim tijelima pružiti nove informacije koje bi nadležnim tijelima mogle pomoći u otkrivanju slučajeva povrede ove Uredbe i koje bi im mogle omogućiti uvođenje sankcija. Trebalo bi osigurati postojanje odgovarajućih postupaka kako bi se zviždačima omogućilo da upozore nadležna tijela o postojećim ili mogućim povredama ove Uredbe i kako bi ih se zaštitilo od odmazde.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.
(36)  Za ozbiljno kršenje ove Uredbe trebalo bi predvidjeti i kazneni progon u skladu s Direktivom 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27.
(36)  Za ozbiljno kršenje ove Uredbe trebalo bi predvidjeti i kazneni progon u skladu s Direktivom 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27. Uzimajući u obzir činjenicu da prekršaji i kaznena djela, iako su različite prirode, nisu međusobno isključivi, administrativne kazne nametalo bi nadležno tijelo u okviru upravnog postupka, a kaznene sankcije kazneni sud u državi članici u skladu s Direktivom 2008/99/EZ.
__________________
__________________
27 Direktiva 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6.12.2008., str. 28.).
27 Direktiva 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6.12.2008., str. 28.).
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.a (nova)
(40.a)  Dokazano je da je dušikov oksid (N2O), koji se ispušta u zrak iz prevelike količine dušičnih gnojiva u tlu, tvar koja oštećuje ozonski sloj. Od smanjenja klorofluorokemikalija i drugih halougljika koji oštećuju ozonski sloj N2O je prepoznat kao jedna od tvari koje najviše oštećuju ozonski sloj te bi mogao ugroziti postignuća Protokola1a. U svojoj komunikaciji od 20. svibnja 2020. naslovljenoj „Od polja do stola: Strategija za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav” Komisija se obvezala da će djelovati kako bi smanjila gubitak hranjivih tvari za najmanje 50 %, što bi pak trebalo dovesti do smanjenja upotrebe gnojiva za najmanje 20 % do 2030.
__________________
1a Vidjeti, na primjer: „Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer” (Ograničavanje N2O radi zaštite klime i ozonskog sloja), UNEP, 2013.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za proizvodnju, uvoz, izvoz, stavljanje na tržište, daljnju isporuku, uporabu, prikupljanje, obnavljanje, oporabu i uništavanje tvari koje oštećuju ozonski sloj, za dostavljanje informacija o tim tvarima i za uvoz, izvoz, stavljanje na tržište, daljnju isporuku i uporabu proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima.
Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za proizvodnju, uvoz, izvoz, stavljanje na tržište, skladištenje i daljnju isporuku, uporabu, prikupljanje, obnavljanje, oporabu i uništavanje tvari koje oštećuju ozonski sloj, za dostavljanje informacija o tim tvarima i za uvoz, izvoz, stavljanje na tržište, daljnju isporuku i korištenje proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.
2.  Primjenjuje se i na proizvode i opremu te njihove dijelove koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima.
2.  Primjenjuje se i na proizvode i opremu te njihove dijelove koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili čije funkcioniranje djelomice ili potpuno ovisi o tim tvarima.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 1.
(1)  „sirovina” znači bilo koja tvar koja oštećuje ozonski sloj podvrgnuta kemijskoj pretvorbi u procesu u kojem je njezin izvorni sastav potpuno promijenjen, a emisija neznatna;
(1)  „sirovina” znači bilo koja tvar koja oštećuje ozonski sloj podvrgnuta kemijskoj pretvorbi u procesu u kojem je njezin izvorni sastav potpuno promijenjen;
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 5.
(5)  „stavljanje na tržište” znači prva isporuka ili prvo stavljanje na raspolaganje drugoj osobi unutar Unije, uz naplatu ili besplatno, carinska izjava za puštanje u slobodan promet u Uniji i uporaba proizvedenih tvari ili uporaba proizvoda ili opreme proizvedene za vlastitu uporabu;
(5)  „stavljanje na tržište” znači prva isporuka ili prvo stavljanje na raspolaganje drugoj osobi unutar Unije, uz naplatu ili besplatno, carinska izjava za puštanje u slobodan promet u Uniji i uporaba proizvedenih tvari ili korištenje proizvoda ili opreme proizvedene za vlastitu uporabu;
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 6.a (nova)
(6.a)  „proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja unutar Unije proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj;
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 10.a (nova)
(10.a)  „spremnik” znači spremnik kako je definiran u članku [X.] Uredbe xxxx/xxxx [Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima];
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 11.
(11)  „proizvodi i oprema” znači svi proizvodi i oprema, uključujući njihove dijelove, osim spremnika, koji se upotrebljavaju za prijevoz ili skladištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj;
(11)  „proizvodi i oprema” znači svi proizvodi i oprema, uključujući njihove dijelove, osim spremnika, koji se koriste za prijevoz ili skladištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj;
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.
Odstupajući od članka 4. stavka 1., tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u Prilogu I. smiju se proizvoditi, stavljati na tržište i naknadno isporučivati ili stavljati na raspolaganje drugoj osobi unutar Unije, uz naplatu ili besplatno, kako bi se upotrebljavale kao sirovine.
Odstupajući od članka 4. stavka 1., tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u Prilogu I. smiju se proizvoditi, stavljati na tržište i naknadno isporučivati ili stavljati na raspolaganje drugoj osobi unutar Unije, uz naplatu ili besplatno samo ako je dopušteno da se upotrebljavaju kao sirovine.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.a (novi)
Komisija do... [12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] donosi delegirane akte u skladu s člankom 29. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem popisa tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. za koje je dopušteno da se upotrebljavaju kao sirovine, odgovarajućih primjena sirovina za svaku od tih tvari i njihovih razina emisija.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.b (novi)
Komisija do 1. siječnja 2025., a nakon toga svake dvije i pol godine procjenjuje trenutačnu i buduću dostupnost alternativa tvarima koje oštećuju ozonski sloj navedenima u Prilogu I. za koje je dopušteno da se upotrebljavaju kao sirovine u Uniji, uzimajući u obzir znanstvene preporuke, učinke u smislu potencijala oštećenja ozonskog sloja i dostupnost preciznijih podataka o emisijama stakleničkih plinova iz sirovina, tehnološki razvoj koji dovodi do dostupnosti tehnički izvedivih alternativa te uporabu energije, učinkovitost, gospodarsku izvedivost i trošak tih alternativa. Komisija podnosi zaključke tih procjena Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.c (novi)
Ako u svojoj procjeni zaključi da postoji tvar koja je izvediva zamjena za tvar koja oštećuje ozonski sloj i koja može imati konkretnu primjenu kao sirovina, Komisija u roku od tri mjeseca donosi delegirane akte u skladu s člankom 29. kojima se dopunjuje ova Uredba kako bi utvrdila maksimalnu razinu emisija i raspored za postupno ukidanje količinskih ograničenja uporabe relevantne tvari koja oštećuje ozonski sloj s popisa iz drugog stavka ovog članka.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.d (novi)
Tvari koje oštećuju ozonski sloj koje se proizvode, stavljaju na tržište i naknadno isporučuju ili stavljaju na raspolaganje, uz plaćanje ili besplatno, drugoj osobi unutar Unije kako bi se upotrebljavale kao sirovine, mogu se upotrebljavati samo u tu svrhu. Spremnici s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i koje su namijenjene za takvu uporabu moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da se te tvari smiju upotrebljavati samo za svrhu za koju su namijenjene. Kad takve tvari podliježu zahtjevima označivanja iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008, takvo upozorenje mora biti sadržano u oznakama navedenima u toj uredbi.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 29. radi izmjene Priloga V. kad tehnički i ekonomski izvedive zamjenske tvari ili tehnologije za primjene navedene u tom prilogu nisu raspoložive u vremenskim okvirima utvrđenima u Prilogu V. ili nisu prihvatljive zbog njihova utjecaja na okoliš ili zdravlje, ili kad je potrebno osigurati ispunjavanje međunarodnih obveza Unije u pogledu kritičnih primjena halona, osobito u skladu s Protokolom, Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva (ICAO) ili Međunarodnom konvencijom o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL).
3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 29. radi izmjene Priloga V. kad su tehnički i ekonomski izvedive zamjenske tvari ili tehnologije za navedene primjene dostupne za uporabe navedene u tom Prilogu prije krajnjih datuma navedenih u tom Prilogu ili nisu raspoložive u vremenskim okvirima utvrđenima u tom Prilogu ili nisu prihvatljive zbog njihova utjecaja na okoliš ili zdravlje, ili kad je potrebno osigurati ispunjavanje međunarodnih obveza Unije u pogledu kritičnih primjena halona, osobito u skladu s Protokolom, Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva (ICAO) ili Međunarodnom konvencijom o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL).
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.
4.  Komisija može provedbenim aktima na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog tijela države članice odobriti vremenski ograničena odstupanja od krajnjih rokova ili rokova navedenih u Prilogu V. za posebne slučajeve kad je dokazano da za određenu primjenu tehnički i ekonomski izvediva zamjenska tvar nije raspoloživa. Komisija može uključiti zahtjeve u pogledu izvješćivanja u te provedbene akte i može zatražiti podnošenje dodatnih dokaza potrebnih za praćenje primjene odstupanja, uključujući dokaze o prikupljenim količinama za obnavljanje ili oporabu, rezultate provjera propuštanja i količine zaliha neupotrijebljenih halona. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
4.  Komisija može provedbenim aktima na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog tijela države članice odobriti vremenski ograničena odstupanja od krajnjih rokova ili rokova navedenih u Prilogu V. za posebne slučajeve kad je dokazano da za određenu primjenu tehnički i ekonomski izvediva zamjenska tvar nije raspoloživa. Komisija uključuje zahtjeve u pogledu izvješćivanja u te provedbene akte i traži podnošenje dodatnih dokaza potrebnih za praćenje primjene odstupanja, uključujući dokaze o prikupljenim količinama za obnavljanje ili oporabu, rezultate provjera propuštanja i količine zaliha neupotrijebljenih halona. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  U izvanrednim okolnostima, kad je to uvjetovano neočekivanom pojavom određenih štetnih organizama ili bolesti, na zahtjev nadležnog tijela države članice Komisija može provedbenim aktima odobriti privremenu proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu metil bromida pod uvjetom da su stavljanje na tržište i uporaba metil bromida dopušteni Uredbom (EZ) br. 1107/2009 odnosno Uredbom (EU) br. 528/2012. Sve neupotrijebljene količine metil bromida moraju se uništiti.
1.  U izvanrednim okolnostima, kad je to uvjetovano neočekivanom pojavom određenih štetnih organizama ili bolesti, na zahtjev nadležnog tijela države članice Komisija može provedbenim aktima i nakon obavijesti Tajništvu ozona u skladu s Odlukom IX/7 stranaka Protokola, odobriti privremenu proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu metil bromida pod uvjetom da su stavljanje na tržište i uporaba metil bromida dopušteni Uredbom (EZ) br. 1107/2009 odnosno Uredbom (EU) br. 528/2012. Sve neupotrijebljene količine metil bromida moraju se uništiti.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  U provedbenim aktima iz stavka 1. navode se mjere koje treba poduzeti za smanjenje emisija metil bromida tijekom primjene, a vrijede za razdoblje ne dulje od 120 dana i za količinu ne veću od 20 metričkih tona metil bromida. Komisija u te provedbene akte može uključiti zahtjeve u pogledu izvješćivanja i može zatražiti podnošenje dodatnih dokaza potrebnih za praćenje primjene metil bromida, uključujući dokaze o uništavanju tvari nakon isteka odstupanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
2.  U provedbenim aktima iz stavka 1. navode se mjere koje treba poduzeti za smanjenje emisija metil bromida tijekom primjene, a vrijede za razdoblje ne dulje od 120 dana i za količinu ne veću od 20 metričkih tona metil bromida. Komisija u te provedbene akte uključuje zahtjeve u pogledu izvješćivanja i traži podnošenje dodatnih dokaza potrebnih za praćenje primjene metil bromida, uključujući dokaze o uništavanju tvari nakon isteka odstupanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2.
Dozvola iz prvog podstavka nije potrebna u slučaju privremenog skladištenja.
Odstupajući od prvog podstavka ovog stavka i članka 16., Komisija provedbenim aktima utvrđuje pojednostavnjena pravila za izdavanje dozvola u slučaju privremenog smještaja kako je definiran člankom 5. točkom 17. Uredbe (EU) br. 952/2013. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.
Odstupajući od članka 5. stavka 2., Komisija može provedbenim aktima na temelju zahtjeva nadležnog tijela države članice odobriti izvoz proizvoda i opreme koji sadržavaju klorofluorougljikovodike kad se dokaže da bi, s obzirom na komercijalnu vrijednost i očekivani preostali vijek trajanja određene robe, zabrana izvoza predstavljala nerazmjerno opterećenje za izvoznika i da je taj izvoz u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje odredišta. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Odstupajući od članka 5. stavka 2., Komisija može provedbenim aktima na temelju zahtjeva nadležnog tijela države članice odobriti izvoz proizvoda i opreme koji sadržavaju klorofluorougljikovodike kad se dokaže da bi, s obzirom na komercijalnu vrijednost i očekivani preostali vijek trajanja određene robe, zabrana izvoza predstavljala nerazmjerno opterećenje za izvoznika, da je taj izvoz u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje odredišta te da će se s takvim proizvodima i opremom na kraju njihova životnog ciklusa postupati u skladu s domaćim zakonodavstvom zemlje odredišta na način koji ne dovodi do ispuštanja tvari koje oštećuju ozonski omotač u vanjsko okruženje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3. – podstavak 2.
Dozvola iz prvog podstavka nije potrebna u slučaju ponovnog izvoza nakon privremenog skladištenja.
Odstupajući od prvog podstavka ovog stavka i članka 16., Komisija provedbenim aktima utvrđuje pojednostavnjena pravila za izdavanje dozvola u slučaju privremenog smještaja kako je definiran člankom 5. točkom 17. Uredbe (EU) br. 952/2013. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2.
Zabranjene spremnike za jednokratnu uporabu iz prvog podstavka carinska tijela ili tijela za nadzor tržišta moraju zaplijeniti, oduzeti, povući ili opozvati s tržišta radi zbrinjavanja. Zabranjen je ponovni izvoz zabranjenih spremnika za jednokratnu uporabu.
Zabranjene spremnike za jednokratnu uporabu iz prvog podstavka carinska tijela ili tijela za nadzor tržišta moraju zaplijeniti, oduzeti, povući ili opozvati s tržišta i uništiti. Zabranjen je ponovni izvoz zabranjenih spremnika za jednokratnu uporabu.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.a (novi)
1.a  Poduzeća koja stavljaju na tržište spremnike za višekratnu uporabu za tvari koje oštećuju ozonski sloj moraju dostaviti izjavu o sukladnosti koja uključuje dokaze kojima se potvrđuju postupci povrata tog spremnika u svrhu ponovnog punjenja. Ti postupci sadržavaju obvezujuće obveze u pogledu sukladnosti dobavljača tih spremnika za krajnje korisnike.
Poduzeća iz prvog podstavka čuvaju izjavu o sukladnosti najmanje pet godina nakon stavljanja spremnika koje je moguće ponovno napuniti na tržište te je na zahtjev stavljaju na raspolaganje nadležnim tijelima država članica. Dobavljači tih spremnika za krajnje korisnike čuvaju dokaze o usklađenosti s tim postupcima tijekom razdoblja od najmanje pet godina nakon isporuke krajnjem korisniku te ih na zahtjev stavljaju na raspolaganje nadležnim tijelima država članica.
Komisija može u obliku provedbenih akata dopuniti ovu Uredbu tako da utvrdi pojedinosti izjave o sukladnosti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – podstavak 2.
Za potrebe dokazivanja uvoznici i proizvođači sastavljaju izjavu o sukladnosti i prilažu dokumentaciju o proizvodnom postrojenju i mjerama za ublažavanje donesenima za sprečavanje emisija trifluorometana. Proizvođači i izvoznici čuvaju izjavu o sukladnosti i priloženu dokumentaciju najmanje pet godina nakon stavljanja na tržište i stavljaju ih na raspolaganje nacionalnim nadležnim tijelima i Komisiji na zahtjev.
Za potrebe dostavljanja dokaza iz prvog podstavka stavka 1.a uvoznici i proizvođači sastavljaju izjavu o sukladnosti koju je provjerio ovlašteni revizor i prilažu dokumentaciju s:
(a)  informacijama o proizvodnom postrojenju;
(b)  dokazom o raspoloživosti i djelovanju najbolje dostupne tehnologije za smanjenje emisija u proizvodnom postrojenju;
(c)  dokazom o mjerama za ublažavanje donesenima za sprečavanje emisija trifluorometana, u skladu s najboljim dostupnim tehnikama;
(d)  dokazom o uništenju ili prikupljanju bilo koje količine ispuštenog trifluorometana, u skladu s najboljim dostupnim tehnikama i prema zahtjevima utvrđenima u članku 20. stavku 7.
Proizvođači i izvoznici čuvaju izjavu o sukladnosti i priloženu dokumentaciju najmanje pet godina nakon stavljanja na tržište i stavljaju ih na raspolaganje nadležnim tijelima i Komisiji na zahtjev.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – podstavak 3.
Komisija može provedbenim aktima utvrditi detaljne postupke u vezi s izjavom o sukladnosti i priloženom dokumentacijom iz drugog podstavka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Komisija provedbenim aktima utvrđuje detaljne postupke u vezi s izjavom o sukladnosti, detaljne elemente te izjave i priloženom dokumentacijom iz drugog podstavka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1.
Tvari koje oštećuju ozonski sloj koje su proizvedene ili stavljene na tržište kao sirovine, kao procesni agensi ili za neophodne laboratorijske i analitičke primjene iz članaka 6., 7. i 8. smiju se upotrebljavati samo za te svrhe.
Tvari koje oštećuju ozonski sloj koje su proizvedene ili stavljene na tržište i proizvodi i oprema koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima, a koji su proizvedeni ili stavljeni na tržište i naknadno isporučeni ili stavljeni na raspolaganje kako je navedeno u člancima 6., 7., 8., 9. i 10. smiju se upotrebljavati samo za te svrhe. Tvari koje oštećuju ozonski sloj te proizvodi i oprema koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima, a koji se stavljaju na tržište radi uništenja kako je navedeno u članku 12., smiju se upotrebljavati samo za tu svrhu.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2.
Spremnici s tvarima namijenjenima za primjene iz članaka 6., 7. i 8. moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da se te tvari smiju upotrebljavati samo za primjenjivu svrhu. Kad takve tvari podliježu zahtjevima označivanja iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008, takvo upozorenje mora biti sadržano u oznakama navedenima u toj uredbi.
Spremnici s tvarima namijenjenima za primjene iz članaka 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da se te tvari smiju upotrebljavati samo za primjenjivu svrhu. Oznaka nosi prihvaćenu industrijsku oznaku predmetne tvari koja oštećuje ozonski sloj ili, ako takva oznaka nije dostupna, kemijski naziv, potencijal oštećenja ozonskog omotača predmetne tvari i, ako je dostupan, njezin potencijal globalnog zatopljenja izražen u razdoblju od 100 godina i, ako je dostupno, u razdoblju od 20 godina. Ako su takve tvari oporabljene ili obnovljene, na oznaci se navode informacije o tome, informacije o broju serije te naziv i adresa postrojenja za oporabu ili obnavljanje. Kad takve tvari podliježu zahtjevima označivanja iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008, takvo upozorenje mora biti sadržano u oznakama navedenima u toj uredbi. Prema potrebi, ponovno napunjeni spremnici ponovno se označuju ažuriranim informacijama.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.
1.  Komisija uspostavlja elektronički sustav za izdavanje dozvola za tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u Prilogu I. te za proizvode i opremu koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima („sustav za izdavanje dozvola”) i upravlja njime.
1.  Komisija uspostavlja elektronički sustav za izdavanje dozvola za tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u prilozima I. i II. te za proizvode i opremu koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima („sustav za izdavanje dozvola”) i upravlja njime.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 5.
5.  Svako poduzeće koje ima dozvolu mora, tijekom razdoblja valjanosti dozvole, obavijestiti Komisiju o svim promjenama u vezi s podacima dostavljenima u skladu s Prilogom VII. do kojih bi moglo doći tijekom razdoblja valjanosti dozvole.
5.  Svako poduzeće koje ima dozvolu mora tijekom razdoblja valjanosti dozvole bez nepotrebne odgode obavijestiti Komisiju o svim promjenama u vezi s podacima dostavljenima u skladu s Prilogom VII. do kojih bi moglo doći tijekom razdoblja valjanosti dozvole.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3. – uvodni dio
3.  U slučaju uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. te proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima uvoznik ili, kad to nije moguće, deklarant naveden u carinskoj deklaraciji ili deklaraciji o privremenom skladištenju, a u slučaju izvoza izvoznik naveden u carinskoj deklaraciji carinskim tijelima dostavlja, prema potrebi, sljedeće pojedinosti u deklaraciji:
3.  U slučaju uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. te proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje djelomice ili potpuno ovisi o tim tvarima uvoznik ili, kad to nije moguće, deklarant naveden u carinskoj deklaraciji ili deklaraciji o privremenom skladištenju, a u slučaju izvoza izvoznik naveden u carinskoj deklaraciji carinskim tijelima dostavlja, prema potrebi, sljedeće pojedinosti u deklaraciji:
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 11. – podstavak 1.
Carinska tijela moraju zaplijeniti ili oduzeti tvari, proizvode i opremu koji su zabranjeni ovom Uredbom radi njihova zbrinjavanja u skladu s člancima 197. i 198. Uredbe (EU) br. 952/2013. Tijela za nadzor tržišta takve tvari, proizvode i opremu moraju povući ili opozvati s tržišta u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća33.
Carinska tijela moraju zaplijeniti ili oduzeti tvari, proizvode i opremu koji su zabranjeni ovom Uredbom radi njihova zbrinjavanja u skladu s člancima 197. i 198. Uredbe (EU) br. 952/2013. Tijela za nadzor tržišta takve tvari, proizvode i opremu moraju povući ili opozvati s tržišta u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća33.
__________________
__________________
33 Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25.6.2019., str. 1.).
33 Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25.6.2019., str. 1.).
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 12. – podstavak 1.
Carinska tijela država članica određuju ili odobravaju carinske urede ili druga mjesta te utvrđuju put do tih ureda i mjesta u skladu s člancima 135. i 267. Uredbe (EU) br. 952/2013 radi podnošenja carini tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. te proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima pri njihovu ulasku na carinsko područje Unije ili izlasku iz njega. Ti carinski uredi ili mjesta moraju biti dovoljno opremljeni za provedbu odgovarajućih fizičkih provjera utemeljenih na analizi rizika i moraju biti upućeni u pitanja koja se odnose na sprečavanje nezakonitih radnji u skladu s ovom Uredbom.
Carinska tijela država članica određuju ili odobravaju carinske urede ili druga mjesta te utvrđuju put do tih ureda i mjesta u skladu s člancima 135. i 267. Uredbe (EU) br. 952/2013 radi podnošenja carini tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. te proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima pri njihovu ulasku na carinsko područje Unije ili izlasku iz njega. Ti carinski uredi ili mjesta moraju biti dovoljno opremljeni, u smislu potrebnih ljudskih i materijalnih resursa, za provedbu odgovarajućih fizičkih provjera utemeljenih na analizi rizika i moraju biti upućeni u pitanja koja se odnose na sprečavanje nezakonitih radnji u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1.
1.  Tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u Prilogu I. koje su sadržane u rashladnoj i klimatizacijskoj opremi i dizalicama topline, opremi koja sadržava otapala ili u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara prikupljaju se pri održavanju, servisiranju, demontaži ili uklanjanju opreme radi uništavanja, obnavljanja ili oporabe.
1.  Tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u prilozima I. i II. koje su sadržane u rashladnoj i klimatizacijskoj opremi i dizalicama topline, opremi koja sadržava otapala ili u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara prikupljaju se pri održavanju, servisiranju, demontaži ili uklanjanju opreme radi uništavanja, obnavljanja ili oporabe.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 6.
6.  Tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u Prilogu I. koje su sadržane u proizvodima i opremi osim onih spomenutih u stavcima od 1. do 5. prikupljaju se za uništavanje, obnavljanje ili oporabu ako je to tehnički i ekonomski izvedivo ili se uništavaju bez prethodnog prikupljanja.
6.  Tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u prilozima I. i II. koje su sadržane u proizvodima i opremi osim onih spomenutih u stavcima od 1. do 5. prikupljaju se za uništavanje, obnavljanje ili oporabu ako je to tehnički i ekonomski izvedivo ili se uništavaju bez prethodnog prikupljanja.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 9.
9.  Države članice promiču prikupljanje, obnavljanje, oporabu i uništavanje tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. i utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje se time bavi.
9.  Države članice promiču prikupljanje, obnavljanje, oporabu i uništavanje tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. i utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje se time bavi. Države članice osiguravaju dostupnost odgovarajućih programa osposobljavanja za fizičke osobe koje obavljaju te zadaće.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 2.
2.  Poduzeća poduzimaju sve potrebne mjere opreza kako bi spriječila i smanjila na najmanju moguću mjeru nenamjerno ispuštanje tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. tijekom proizvodnje, uključujući one koje su nenamjerno proizvedene tijekom proizvodnje drugih kemikalija, postupka proizvodnje opreme, uporabe, skladištenja i prijenosa iz jednog spremnika ili sustava u drugi ili tijekom prijevoza.
2.  Poduzeća poduzimaju sve potrebne mjere opreza kako bi spriječila i smanjila na najmanju moguću mjeru nenamjerno ispuštanje tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u prilozima I. i II. tijekom proizvodnje, uključujući one koje su nenamjerno proizvedene tijekom proizvodnje drugih kemikalija, postupka proizvodnje opreme, uporabe, skladištenja i prijenosa iz jednog spremnika ili sustava u drugi ili tijekom prijevoza.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 3.
3.  Poduzeća koja upravljaju opremom koja sadržava tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u Prilogu I. osiguravaju da se svako otkriveno propuštanje popravi bez odgode, ne dovodeći u pitanje zabranu uporabe tvari koje oštećuju ozonski sloj.
3.  Poduzeća koja upravljaju opremom koja sadržava tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u prilozima I. i II. osiguravaju da se svako otkriveno propuštanje popravi bez odgode, ne dovodeći u pitanje zabranu uporabe tvari koje oštećuju ozonski sloj.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 3.a (novi)
3.a  Poduzeća koja upravljaju rashladnom i klimatizacijskom opremom te dizalicama topline ili protupožarnim sustavima, uključujući njihove cjevovode koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj, osiguravaju da se nepokretna oprema ili sustavi s tekućim punjenjem:
(a)  od 3 kg ili više tvari koja oštećuje ozon provjerava na propuštanje najmanje jednom svakih 12 mjeseci; to ne vrijedi za opremu s hermetički zatvorenim sustavima koji su označeni kao takvi i sadrže manje od 6 kg kontrolirane tvari;
(b)  od 30 kg ili više tvari koja oštećuje ozon provjerava na propuštanje najmanje jednom svakih šest mjeseci;
(c)  od 300 kg ili više tvari koja oštećuje ozon provjerava na propuštanje najmanje jednom svaka 3 mjeseca; i da se svako otkriveno propuštanje prijavi čim prije, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana; oprema odnosno sustav provjerava se s obzirom na propuštanje u roku od mjesec dana nakon što je propuštanje bilo otklonjeno kako bi se potvrdilo da je popravak bio uspješan.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 5.
5.  Države članice utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje obavlja aktivnosti iz stavka 3.
5.  Države članice utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje obavlja aktivnosti iz stavka 3. Države članice osiguravaju dostupnost odgovarajućih programa osposobljavanja za fizičke osobe koje obavljaju te aktivnosti.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 3.
3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 29. radi izmjene priloga I. i II. u pogledu potencijala globalnog zatopljenja i oštećenja ozonskog sloja koji imaju tvari navedene na popisima kad je to potrebno s obzirom na nova izvješća o procjeni Međuvladina panela o klimatskim promjenama ili nova izvješća SAP-a, uspostavljenog u skladu s Protokolom.
3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 29. radi izmjene priloga I. i II. u cilju ažuriranja potencijala globalnog zatopljenja i oštećenja ozonskog sloja koji imaju tvari navedene na popisima kad je to potrebno s obzirom na nova izvješća o procjeni Međuvladina panela o klimatskim promjenama ili nova izvješća SAP-a, uspostavljenog u skladu s Protokolom i dodavanja potencijala globalnog zatopljenja tih tvari u razdoblju od 20 godina.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)
Do 31. ožujka ... [Ured za publikacije: unijeti godinu primjene ove Uredbe] i svake godine nakon toga svako poduzeće koje je stavilo na tržište tvari koje oštećuju ozonski sloj Komisiji dostavlja izvješće kojim dokazuje sukladnost s člankom 15. stavkom 2.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2.
(2)  Komisija i nadležna tijela država članica poduzimaju odgovarajuće mjere radi zaštite povjerljivosti podataka koji su joj dostavljeni u skladu s ovim člankom.
(2)  Komisija i nadležna tijela država članica poduzimaju odgovarajuće mjere radi zaštite povjerljivosti podataka koji su joj dostavljeni u skladu s ovim člankom i uvjeta pod kojima se odobrava pristup tim podacima.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 1.
1.  Nadležna tijela država članica provode provjere kako bi utvrdila ispunjavaju li poduzeća svoje obveze u skladu s ovom Uredbom.
1.  Nadležna tijela država članica provode redovite provjere kako bi utvrdila ispunjavaju li poduzeća svoje obveze u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 4. – točka c
(c)  privremeno oduzimanje ili ukidanje odobrenja za obavljanje aktivnosti obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe.
(c)  privremeno oduzimanje ili ukidanje odobrenja za obavljanje aktivnosti obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 5. – podstavak 1.
U slučajevima nezakonite proizvodnje, uvoza, izvoza, stavljanja na tržište ili uporabe tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. ili proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima države članice predviđaju maksimalne administrativne novčane kazne koje su najmanje pet puta veće od tržišne vrijednosti predmetnih tvari ili proizvoda i opreme. U slučaju ponovljenog kršenja u razdoblju od pet godina države članice predviđaju maksimalne administrativne novčane kazne koje su najmanje osam puta veće od tržišne vrijednosti predmetnih tvari ili proizvoda i opreme.
U slučajevima nezakonite proizvodnje, uvoza, izvoza, stavljanja na tržište ili uporabe tvari koje oštećuju ozonski sloj navedenih u Prilogu I. ili proizvoda i opreme koji sadržavaju te tvari ili čije funkcioniranje ovisi o tim tvarima, države članice utvrđuju minimalne administrativne novčane kazne koje su najmanje četiri puta veće od tržišne vrijednosti predmetnih tvari koje oštećuju ozonski sloj ili proizvoda i opreme i maksimalne administrativne novčane kazne koje su najmanje šest puta veće od tržišne vrijednosti predmetnih tvari ili proizvoda i opreme. U slučaju ponovljenog kršenja u razdoblju od pet godina države članice utvrđuju minimalne administrativne novčane kazne koje su najmanje sedam puta veće od vrijednosti predmetnih tvari koje oštećuju ozonski sloj ili proizvoda i opreme i maksimalne administrativne novčane kazne koje su najmanje deset puta veće od tržišne vrijednosti predmetnih tvari ili proizvoda i opreme.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 27.a (novi)
Članak 27.a
Države članice osiguravaju da se administrativne novčane kazne, ako se trebaju izreći u skladu s člankom 27. stavkom 5., mogu izreći bilo u okviru upravnog postupka bilo pokretanjem postupka za izricanje novčanih kazni, ili na oba načina.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 4., članka 8. stavka 7., članka 9. stavka 3., članka 16. stavka 13., članka 18., članka 19. stavka 2., članka 20. stavka 8., članka 22., članka 23. stavka 3. i članka 24. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme [od datuma početka primjene Uredbe].
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 4., članka 8. stavka 7., članka 9. stavka 3., članka 16. stavka 13., članka 18., članka 19. stavka 2., članka 20. stavka 8., članka 22., članka 23. stavka 3. i članka 24. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme [od datuma početka primjene Uredbe].
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 1.
Komisija objavljuje izvješće o provedbi ove Uredbe do 1. siječnja 2033.
Komisija podnosi izvješće o provedbi i djelotvornosti ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću do 1. siječnja 2030. Komisija posebno procjenjuje dostupnost tvari koje su zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj za koje je odobreno odstupanje u skladu s člancima 6., 7., 8. i 9. Komisija također procjenjuje učinak ove Uredbe na borbu protiv nezakonite trgovine tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Nakon predstavljanja tog izvješća i zatraženih procjena Komisija može, prema potrebi, podnijeti zakonodavni prijedlog.
Europski znanstveni savjetodavni odbor za klimatske promjene osnovan u skladu s člankom 10.a Uredbe (EZ) br. 401/2009 („Savjetodavni odbor”) može na vlastitu inicijativu pružati znanstvene savjete i izdavati izvješća u vezi s ovom Uredbom. Komisija uzima u obzir relevantne savjete i izvješća Savjetodavnog odbora, posebno u pogledu usklađenosti ove Uredbe s ciljevima Uredbe (EZ) br. 401/2009 i međunarodnim obvezama Unije u okviru Pariškog sporazuma.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 2. – podtočka f
(f)  sve zalihe;
(f)  sve zalihe na početku i na kraju razdoblja izvješćivanja;
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 3. – podtočka d
(d)  sve zalihe;
(d)  sve zalihe na početku i na kraju razdoblja izvješćivanja;
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 4. – podtočka b
(b)  sve zalihe;
(b)  sve zalihe na početku i na kraju razdoblja izvješćivanja;
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 5. – stavak 1. – točka a
(a)  sve uništene količine, uključujući količine sadržane u proizvodima ili opremi;
(a)  sve uništene količine, uključujući količine sadržane u proizvodima ili opremi i količine uništene kao nusproizvod;
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 5. – stavak 1. – točka b
(b)  sve zalihe koje čekaju na uništavanje, uključujući količine sadržane u proizvodima ili opremi;
(b)  sve zalihe takvih tvari na početku i na kraju razdoblja izvješćivanja koje čekaju na uništavanje, uključujući količine sadržane u proizvodima ili opremi;
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 5. – podtočka 2.
Svako poduzeće koje uništava tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u Prilogu I. koje nisu obuhvaćene točkom 2. podtočkom (e) ovog Priloga dostavlja i podatke o svim količinama kupljenima od drugih poduzeća ili prodanima drugim poduzećima u Uniji.
Svako poduzeće koje uništava tvari koje oštećuju ozonski sloj koje nisu obuhvaćene točkom 2. podtočkom (e) ovog Priloga dostavlja i podatke o svim količinama kupljenima od drugih poduzeća ili prodanima drugim poduzećima u Uniji.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 6. – stavak 1. – točka b
(b)  sve zalihe;
(b)  sve zalihe na početku i na kraju razdoblja izvješćivanja;
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 6. – stavak 1. – točka c
(c)  postupke i sve emisije, uključujući one povezane s prijevozom i skladištenjem te premještanjem iz jednog spremnika u drugi.
(c)  vrste uporaba sirovina i postupke i sve emisije, uključujući one povezane s prijevozom i skladištenjem te premještanjem iz jednog spremnika u drugi.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – točka 6. – točka 2.
Svako poduzeće koje tvari koje oštećuju ozonski sloj navedene u Prilogu I. upotrebljava kao sirovine ili procesne agense dostavlja i podatke o svim količinama kupljenima od drugih poduzeća ili prodanima drugim poduzećima u Uniji.
Svako poduzeće koje tvari koje oštećuju ozonski sloj upotrebljava kao sirovine ili procesne agense dostavlja i podatke o svim količinama kupljenima od drugih poduzeća ili prodanima drugim poduzećima u Uniji.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0050/2023).

Posljednje ažuriranje: 4. srpnja 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti