Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2023/2648(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0205/2023

Rozpravy :

PV 19/04/2023 - 21.1
CRE 19/04/2023 - 21.1

Hlasovanie :

PV 20/04/2023 - 8.1

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0114

Prijaté texty
PDF 123kWORD 42k
Štvrtok, 20. apríla 2023 - Štrasburg
Potlačenie práva na vzdelanie a zásah proti aktivistom za práva na vzdelanie v Afganistane vrátane prípadu Matiullaha Wesu
P9_TA(2023)0114RC-B9-0205/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2023 o potlačení práva na vzdelanie a zásahu proti aktivistom za práva na vzdelanie v Afganistane vrátane prípadu Matiullaha Wesu (2023/2648(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Afganistane,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže afganský aktivista v oblasti vzdelávania Matiullah Wesa, vedúci predstaviteľ organizácie PenPath, bol 27. marca 2023 spolu s ďalšími rodinnými príslušníkmi zatknutý režimom Talibanu a je aj naďalej zadržiavaný bez prístupu k rodine a bez možnosti napadnúť zákonnosť svojho zadržania;

B.  keďže od prevzatia moci v krajine Talibanom čelia ženy a dievčatá rodovo motivovanému prenasledovaniu a stále väčšiemu obmedzovaniu svojich základných práv, najmä v oblasti vzdelávania, slobody pohybu a práva na prácu; keďže ženy boli prakticky vyradené zo všetkých oblastí verejného života;

C.  keďže Taliban plánuje upraviť štátne učebné osnovy tak, že nahradí moderné sekulárne vzdelávanie náboženskou výučbou a vytvorí celonárodnú sieť náboženských škôl; keďže Afganistan je v súčasnosti jedinou krajinou na svete, ktorá odmieta umožniť ženám a dievčatám vyššie ako základné vzdelanie;

1.  vyzýva de facto orgány Afganistanu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili Matiullaha Wesu a všetkých tých, ktorí boli uväznení za uplatňovanie svojich základných práv; žiada, aby sa dodržiavali ich práva vrátane prístupu k rodinným príslušníkom a k právnemu zastupovaniu;

2.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby vyvíjali priamy a nepriamy diplomatický tlak na de facto orgány Afganistanu s cieľom zabezpečiť prepustenie Matiullaha Wesu a ďalších svojvoľne zadržiavaných aktivistov vrátane Rasula Abdího Parsího, Núrajela Kaliwala a Mortazu Behbudího;

3.  vyjadruje poľutovanie nad rodovo motivovaným prenasledovaním a dramatickým obmedzovaním práv žien v Afganistane; odsudzuje zákaz stredoškolského a univerzitného vzdelávania žien a zákaz práce žien v mimovládnych organizáciách a v OSN; vyjadruje solidaritu s afganskými ženami a dievčatami a s tými, ktorí riskujú svoju bezpečnosť pri poskytovaní vzdelávania;

4.  vyzýva de facto orgány Afganistanu, aby plne rešpektovali práva a základné slobody žien a dievčat a opäť umožnili ich plné, rovnocenné a zmysluplné zapojenie do verejného života;

5.  naliehavo vyzýva de facto orgány Afganistanu, aby splnili svoj záväzok a obnovili rovnaký prístup dievčat a žien k vzdelávaniu; podčiarkuje potrebu poskytovať vzdelávanie všetkým obyvateľom Afganistanu v súlade s medzinárodnými normami;

6.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby zvýšili podporu afganským skupinám poskytujúcim vzdelávanie ženám a dievčatám, a to aj využitím alternatívnych možností vzdelávania, a aby financovali osobitné programy pomoci poskytované online, ako aj formou komunitného vzdelávania;

7.  trvá na udržiavaní spolupráce s Talibanom za prísnych podmienok na základe piatich kritérií stanovených Radou pre spoluprácu s de facto orgánmi krajiny a na vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom tohto závažného porušovania práv dievčat a žien vrátane uvalenia reštriktívnych opatrení;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali prácu osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Afganistane a zaviazali sa obnoviť a posilniť jeho mandát;

9.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Organizácii Spojených národov.

Posledná úprava: 21. apríla 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia