Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2023/2650(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0212/2023

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/04/2023 - 8.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0116

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 43k
Torsdag den 20. april 2023 - Strasbourg
Risikoen for, at sangeren Yahaya Sharif-Aminu idømmes dødsstraf og henrettes for blasfemi i Nigeria
P9_TA(2023)0116RC-B9-0212/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2023 om risikoen for, at sangeren Yahaya Sharif-Aminu idømmes dødsstraf og henrettes for blasfemi i Nigeria (2023/2650(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at den nigerianske sanger Yahaya Sharif-Aminu den 10. august 2020 blev stillet for en øverste shariadomstol i staten Kano, hvor han blev stillet for retten uden advokatbistand og dømt til døden ved hængning for påstået blasfemi i en sang, som han havde skrevet og delt på sociale medier, der angiveligt indeholdt nedsættende bemærkninger vedrørende profeten Muhammad;

B.  der henviser til, at High Court i staten Kano den 21. januar 2021 traf afgørelse om fornyet prøvelse på grund af proceduremæssige uregelmæssigheder, og den 17. august 2022 fastholdt appelretten blasfemibestemmelsernes overensstemmelse med sharia-straffeloven og stadfæstede kendelsen om fornyet prøvelse;

C.  der henviser til, at Yahaya Sharif-Aminu i november 2022 iværksatte appel af sin dom til Supreme Court (højesteret) med påstand om, at blasfemiloven i henhold til staten Kanos sharia-straffelov er i direkte strid med Nigerias forfatning og bindende internationale menneskerettighedstraktater; der henviser til, at han fortsat er fængslet;

D.  der henviser til, at mange andre mennesker har lidt skade som følge af Nigerias blasfemilovgivning; der henviser til, at den studerende Deborah Yakubu blev stenet og pryglet til døde i 2022; der henviser til, at Rhoda Jatau blev angrebet af en gruppe og er stillet for retten uden ret til kaution; der henviser til, at humanisten Mubarak Bala blev idømt 24 års fængsel;

E.  der henviser til, at den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, i hvilken Nigeria er part, begrænser dødsstraf til de alvorligste forbrydelser; der henviser til, at sharia, som praktiseres i mindst 12 stater i det nordlige Nigeria, idømmer dødsstraf for blasfemi;

F.  der henviser til, at blasfemilove i Nigeria er i strid med landets internationale menneskerettighedsforpligtelser, det afrikanske charter og den nigerianske forfatning;

1.  opfordrer indtrængende de nigerianske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade Yahaya Sharif-Aminu, frafalde alle anklager mod ham og garantere hans ret til en retfærdig rettergang; opfordrer til løsladelse af Rhoda Jatau, Mubarak Bala og andre, der står over for beskyldninger om blasfemi;

2.  minder om, at blasfemilove er i klar modstrid med internationale menneskerettighedsforpligtelser, navnlig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, og er i strid med den nigerianske forfatning, der sikrer religionsfrihed og ytringsfrihed;

3.  opfordrer indtrængende de nigerianske myndigheder til at værne om menneskerettighederne i hele landet ved at sikre, at forbunds- og stats- samt sharialovgivning ikke nægter nigerianere beskyttelse i henhold til den nationale forfatning og internationale konventioner; opfordrer indtrængende de nigerianske myndigheder til at ophæve blasfemilovene på forbunds- og statsniveau;

4.  minder om, at Nigeria har enorm indflydelse i hele Afrika og den muslimske verden, og understreger, at denne sag er en hidtil uset mulighed for vise vejen mod afskaffelse af blasfemilove;

5.  opfordrer indtrængende Nigerias regering til at bekæmpe straffrihed for beskyldninger om blasfemi;

6.  minder om det internationale samfunds bestræbelser på at afskaffe dødsstraffen og opfordrer indtrængende Nigeria til øjeblikkeligt at trække anvendelsen af dødsstraf for blasfemi tilbage og tage skridt i retning af fuldstændig afskaffelse;

7.  opfordrer EU og dens medlemsstater til som vigtige udviklingspartnere at rejse individuelle sager, menneskerettighedsspørgsmål og blasfemilove over for de nigerianske myndigheder;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til de nigerianske myndigheder og internationale institutioner.

Seneste opdatering: 21. april 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik