Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0062A(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0169/2023

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0169/2023

Díospóireachtaí :

PV 09/05/2023 - 16
CRE 09/05/2023 - 16

Vótaí :

PV 10/05/2023 - 9.60
CRE 10/05/2023 - 9.60
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2023)0196

Téacsanna atá glactha
PDF 114kWORD 43k
Dé Céadaoin, 10 Bealtaine 2023 - Strasbourg
Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac – Aontachas AE: institiúidí agus riarachán poiblí an Aontais
P9_TA(2023)0196A9-0169/2023

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Bealtaine 2023 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac i ndáil le hinstitiúidí agus riarachán poiblí an Aontais (05514/2023 – C9-0037/2023 – 2016/0062A(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (05514/2023),

–  ag féachaint do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac (an ‘Coinbhinsiún’) (14868/2016 ADD1),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 336 agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0037/2023),

–  ag féachaint do rún uaithi an 12 Meán Fómhair 2017(1) ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac a bheith á thabhairt i gcrích ag an Aontas Eorpach,

–  ag féachaint don tuairim ón gCúirt Bhreithiúnais(2) maidir le comhoiriúnacht an Choinbhinsiúin leis na Conarthaí,

–  ag féachaint do rún uaithi an 15 Feabhra 2023(3) ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac a bheith á thabhairt i gcrích ag an Aontas Eorpach,

–  ag féachaint do Riail 105(1) agus (4), agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla,

–  ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne faoi Riail 58 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (A9-0169/2023),

1.  ag tabhairt a toilithe do thabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig Comhairle na hEorpa.

(1) IO C 337, 20.9.2018, lch. 167.
(2) Tuairim ón gCúirt Bhreithiúnais an 6 Deireadh Fómhair 2021, 1/19, ECLI:EU:C:2021:832.
(3) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2023)0047.

An nuashonrú is déanaí: 11 Deireadh Fómhair 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais