Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0062A(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0169/2023

Pateikti tekstai :

A9-0169/2023

Debatai :

PV 09/05/2023 - 16
CRE 09/05/2023 - 16

Balsavimas :

PV 10/05/2023 - 9.60
CRE 10/05/2023 - 9.60
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2023)0196

Priimti tekstai
PDF 117kWORD 40k
Trečiadienis, 2023 m. gegužės 10 d. - Strasbūras
ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo: Sąjungos institucijos ir viešasis administravimas
P9_TA(2023)0196A9-0169/2023

2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su Sąjungos institucijomis ir viešuoju administravimu, projekto (05514/2023 – C9-0037/2023 – 2016/0062A(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05514/2023),

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (toliau – Konvencija) (14868/2016 ADD1),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 336 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0037/2023),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. rugsėjo 12 d.(1) rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu,

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo(2) nuomonę dėl Konvencijos suderinamumo su Sutartimis,

–  atsižvelgdamas į savo 2023 m. vasario 15 d.(3) rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į bendrus Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rekomendaciją (A9‑0169/2023),

1.  pritaria Konvencijos sudarymui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Europos Tarybai.

(1) OL C 337, 2018 9 20, p. 167.
(2) 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo nuomonė Nr. 1/19, ECLI:EU:C:2021:832.
(3) Priimti tekstai, P9_TA(2023)0047.

Atnaujinta: 2023 m. spalio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika