Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0062A(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0169/2023

Ingivna texter :

A9-0169/2023

Debatter :

PV 09/05/2023 - 16
CRE 09/05/2023 - 16

Omröstningar :

PV 10/05/2023 - 9.60
CRE 10/05/2023 - 9.60
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2023)0196

Antagna texter
PDF 113kWORD 43k
Onsdagen den 10 maj 2023 - Strasbourg
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet – EU:s anslutning: unionens institutioner och offentliga förvaltning
P9_TA(2023)0196A9-0169/2023

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 maj 2023 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet vad gäller unionens institutioner och offentliga förvaltning (05514/2023 – C9-0037/2023 – 2016/0062A(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05514/2023),

–  med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (konventionen) (14868/2016 ADD1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 336 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0037/2023),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 september 2017(1) om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet,

–  med beaktande av domstolens yttrande(2) över konventionens förenlighet med fördragen,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2023(3) om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet,

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A9-0169/2023).

1.  Europaparlamentet godkänner att konventionen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till Europarådet.

(1) EUT C 337, 20.9.2018, s. 167.
(2) Domstolens yttrande av den 6 oktober 2021, 1/19, ECLI:EU:C:2021:832.
(3) Antagna texter, P9_TA(2023)0047.

Senaste uppdatering: 11 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy