Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/0092(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0099/2023

Podneseni tekstovi :

A9-0099/2023

Rasprave :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Glasovanja :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Objašnjenja glasovanja
PV 17/01/2024 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Usvojeni tekstovi
PDF 237kWORD 69k
Četvrtak, 11. svibnja 2023. - Strasbourg
Jačanje položaja potrošača u zelenoj tranziciji
P9_TA(2023)0201A9-0099/2023

Amandmani koje je donio Europski parlament 11. svibnja 2023. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2005/29/EZ i 2011/83/EU u pogledu jačanja položaja potrošača u zelenoj tranziciji boljom zaštitom od nepoštenih praksi i boljim informiranjem (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Kako bi se suzbile nepoštene poslovne prakse koje sprečavaju potrošače da odabiru održivu potrošnju, kao što su prakse povezane s ranim zastarijevanjem robe, zavaravajućim tvrdnjama o prihvatljivosti za okoliš („manipulativni zeleni marketing”), netransparentnim i nevjerodostojnim oznakama održivosti ili alatima za informiranje o održivosti, u potrošačko pravo Unije treba uvesti posebna pravila. To bi nacionalnim nadležnim tijelima omogućilo da djelotvorno suzbijaju takve prakse. Osiguravanjem poštenih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš potrošači će moći odabrati proizvode koji su istinski bolji za okoliš od konkurentskih proizvoda. Time će se potaknuti tržišno natjecanje koje je usmjereno prema okolišno održivijim proizvodima, čime će se smanjiti negativan utjecaj na okoliš.
(1)  Kako bi se suzbile nepoštene poslovne prakse koje zavaravaju potrošače i sprečavaju ih da odabiru održivu potrošnju, kao što su prakse povezane s ranim zastarijevanjem robe, zavaravajućim ili lažnim tvrdnjama o prihvatljivosti za okoliš („manipulativni zeleni marketing”), netransparentnim, necertificiranim i nevjerodostojnim oznakama održivosti ili alatima za informiranje o održivosti, u potrošačko pravo Unije treba uvesti posebna pravila. To bi nacionalnim nadležnim tijelima omogućilo da djelotvorno suzbijaju takve prakse. Osiguravanjem pouzdanih, jasnih, razumljivih i poštenih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš potrošači će moći odabrati proizvode koji su istinski bolji za okoliš od konkurentskih proizvoda. Time će se potaknuti tržišno natjecanje koje je usmjereno prema okolišno održivijim proizvodima, čime će se smanjiti negativan utjecaj na okoliš. Poduzeća također imaju ulogu u promicanju zelene tranzicije i veće održivosti proizvoda koje proizvode i prodaju na unutarnjem tržištu.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Kako bi se trgovci odvratili od obmanjivanja potrošača u pogledu okolišnog ili društvenog učinka, trajnosti ili mogućnosti popravka njihovih proizvoda, među ostalim u okviru cjelokupnog predstavljanja proizvoda, članak 6. stavak 1. Direktive 2005/29/EZ treba izmijeniti dodavanjem okolišnog ili društvenog učinka, trajnosti i mogućnosti popravka proizvoda na popis glavnih obilježja proizvoda u pogledu kojih se prakse trgovca mogu smatrati zavaravajućima nakon ocjene pojedinačnog slučaja. Trgovci ne bi trebali zavaravati potrošače ni informacijama o društvenoj održivosti proizvoda, na primjer u pogledu radnih uvjeta, priloga u dobrotvorne svrhe ili dobrobiti životinja.
(3)  Kako bi se trgovci odvratili od obmanjivanja potrošača u pogledu okolišnog ili društvenog učinka, trajnosti ili mogućnosti popravka njihovih proizvoda, među ostalim u okviru cjelokupnog predstavljanja proizvoda, članak 6. stavak 1. Direktive 2005/29/EZ treba izmijeniti dodavanjem okolišnog ili društvenog učinka, trajnosti, mogućnosti ponovne uporabe, recikliranja i popravka proizvoda na popis glavnih obilježja proizvoda u pogledu kojih se prakse trgovca mogu smatrati zavaravajućima nakon ocjene pojedinačnog slučaja. Trgovci ne bi trebali zavaravati potrošače ni informacijama o društvenoj održivosti proizvoda, na primjer u pogledu radnih uvjeta, priloga u dobrotvorne svrhe ili dobrobiti životinja.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš, posebno tvrdnje koje se odnose na klimu, u sve se većoj mjeri odnose na buduću učinkovitost u obliku prelaska na ugljičnu ili klimatsku neutralnost, ili sličan cilj, do određenog datuma. Takvim tvrdnjama trgovci stvaraju dojam da potrošači kupnjom njihovih proizvoda doprinose niskougljičnom gospodarstvu. Kako bi se osigurala pravednost i vjerodostojnost takvih tvrdnji, članak 6. stavak 2. Direktive 2005/29/EZ treba izmijeniti kako bi se, nakon ocjene pojedinačnog slučaja, zabranile takve tvrdnje ako nisu popraćene jasnim, objektivnim i provjerljivim obvezama i ciljevima koje je pružio trgovac. Takve bi tvrdnje trebale biti popraćene i neovisnim sustavom praćenja napretka trgovca s obzirom na te obveze i ciljeve.
(4)  Tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš, posebno tvrdnje koje se odnose na klimu, u sve se većoj mjeri odnose na buduću učinkovitost u obliku prelaska na ugljičnu ili klimatsku neutralnost, ili sličan cilj, do određenog datuma. Takvim tvrdnjama trgovci stvaraju dojam da potrošači kupnjom njihovih proizvoda doprinose niskougljičnom gospodarstvu. Kako bi se osigurala pravednost i vjerodostojnost takvih tvrdnji, članak 6. stavak 2. Direktive 2005/29/EZ treba izmijeniti kako bi se, nakon ocjene pojedinačnog slučaja, zabranile takve tvrdnje ako se temelje isključivo na sustavima neutralizacije emisija ugljika ili ako nisu popraćene jasnim, objektivnim, kvantificiranim, znanstveno utemeljenim i provjerljivim obvezama i ciljevima koje je pružio trgovac, uključujući i detaljan i realističan plan provedbe za postizanje te buduće okolišne učinkovitosti. Taj bi plan trebao uključivati konkretne ciljeve usklađene s postizanjem dugoročne obveze trgovca te bi trebao biti popraćen dostatnim sredstvima i dodjelom dovoljnih resursa. Tvrdnje bi trebale biti popraćene i neovisnim sustavom praćenja napretka u pogledu plana provedbe te obveza i ciljeva trgovaca.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Usporedba proizvoda na temelju njihovih okolišnih ili društvenih aspekata, među ostalim s pomoću alata za informiranje o održivosti sve je češća metoda pri stavljanju proizvoda na tržište. Kako bi se osiguralo da takve usporedbe ne zavaravaju potrošače, treba izmijeniti članak 7. Direktive 2005/29/EZ kako bi se zahtijevalo da se potrošaču pruže informacije o metodi usporedbe, proizvodima koji su predmet usporedbe i dobavljačima tih proizvoda te o mjerama za ažuriranje takvih informacija. Time bi se trebalo osigurati da potrošači pri upotrebi takvih usluga donose utemeljenije odluke o transakciji. Usporedba bi trebala biti objektivna te bi se osobito trebala provoditi tako da se uspoređuju proizvodi koji imaju istu funkciju, primjenjuju opće metode i opće pretpostavke te uspoređuju materijali i provjerljive značajke proizvoda koji se uspoređuju.
(6)  Usporedba proizvoda na temelju njihovih okolišnih ili društvenih aspekata, među ostalim s pomoću alata za informiranje o održivosti sve je češća metoda pri stavljanju proizvoda na tržište koja bi mogla zavarati potrošače koji nisu uvijek u mogućnosti ocijeniti pouzdanost tih informacija. Kako bi se osiguralo da takve usporedbe ne zavaravaju potrošače, treba izmijeniti članak 7. Direktive 2005/29/EZ kako bi se zahtijevalo da se potrošaču pruže informacije o metodi usporedbe, proizvodima koji su predmet usporedbe i dobavljačima tih proizvoda te o mjerama za ažuriranje takvih informacija. Time bi se trebalo osigurati da potrošači pri upotrebi takvih usluga donose utemeljenije odluke o transakciji. Usporedba bi trebala biti objektivna te bi se osobito trebala provoditi tako da se uspoređuju proizvodi koji imaju istu funkciju, primjenjuju opće metode i opće pretpostavke te uspoređuju materijali i provjerljive značajke proizvoda koji se uspoređuju.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Prikaz oznaka održivosti koje se ne temelje na programu certificiranja ili ih nisu utvrdila javna tijela trebalo bi zabraniti uvrštavanjem takve prakse na popis u Prilogu I. Direktivi 2005/29/EZ. Program certificiranja trebao bi ispunjavati minimalne uvjete u pogledu transparentnosti i vjerodostojnosti. Prikaz oznaka održivosti i dalje je moguć bez programa certificiranja ako je takve oznake utvrdilo javno tijelo ili u slučaju dodatnih oblika izražavanja i prezentiranja hrane u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011. Ovo pravilo dopunjuje točku 4. Priloga I. Direktivi 2005/29/EZ kojom se zabranjuje tvrditi da je trgovca, njegovu poslovnu praksu ili proizvod odobrilo, preporučilo ili potvrdilo javno ili privatno tijelo, iako to nije slučaj, ili iznositi takvu tvrdnju ako nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja, preporuke ili dopuštenja.
(7)  Prikaz oznaka održivosti koje se ne temelje na programu certificiranja ili ih nisu utvrdila javna tijela trebalo bi zabraniti uvrštavanjem takve prakse na popis u Prilogu I. Direktivi 2005/29/EZ. Program certificiranja trebao bi ispunjavati minimalne uvjete u pogledu transparentnosti i vjerodostojnosti. Praćenje sukladnosti programa certificiranja trebalo bi se poduprijeti metodama koje su razmjerne i relevantne za prirodu proizvoda, procesa i poduzeća koji podliježu programu. Trebala bi ga provoditi treća strana čije su kompetencije i neovisnost, kako o vlasniku programa tako i o trgovcu, provjerile države članice. Nadalje, programi certificiranja trebali bi uključivati sustav pritužbi koji je dostupan potrošačima i drugim vanjskim dionicima, usmjeren je na neusklađenost i osigurava povlačenje oznake održivosti u slučajevima neusklađenosti. Prikaz oznaka održivosti i dalje je moguć bez programa certificiranja ako je takve oznake utvrdilo javno tijelo ili u slučaju dodatnih oblika izražavanja i prezentiranja hrane u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011. Ovo pravilo dopunjuje točku 4. Priloga I. Direktivi 2005/29/EZ kojom se zabranjuje tvrditi da je trgovca, njegovu poslovnu praksu ili proizvod odobrilo, preporučilo ili potvrdilo javno ili privatno tijelo, iako to nije slučaj, ili iznositi takvu tvrdnju ako nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja, preporuke ili dopuštenja. Oznake održivosti koje su uspostavila javna tijela trebale bi biti dostupne svim poduzećima uz razuman trošak bez obzira na njihovu veličinu i financijsku sposobnost. Trebalo bi poticati programe certificiranja i oznake održivosti kojima se potiče postupno uvođenje održivih praksi u malim i srednjim poduzećima.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.
(9)  Treba izmijeniti i Prilog I. Direktivi 2005/29/EZ kako bi se zabranilo iznošenje općih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš koje ne uključuju priznatu izvrsnu okolišnu učinkovitost relevantnu za tvrdnju. Primjeri su takvih općih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš „pogodno za okoliš”, „ekološki prihvatljivo”, „eko”, „zeleno”, „prijatelj prirode”, „ekološki”, „ekološki ispravno”, „klimatski prihvatljivo”, „nježno za okoliš”, „ugljično prihvatljivo”, „ugljično neutralno”, „ugljično pozitivno”, „klimatski neutralno”, „energetski učinkovito”, „biorazgradivo”, „biobazirano” ili slični navodi te općenitiji navodi kao što su „osviješteno” ili „odgovorno”, koji sugeriraju ili stvaraju dojam da je riječ o proizvodu izvrsne okolišne učinkovitosti. Takve opće tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš trebalo bi zabraniti kad god na istom mediju, kao što je isti reklamni spot, ambalaža proizvoda ili sučelje za internetsku prodaju, nije dokazana izvrsna okolišna učinkovitost ili nije jasno i istaknuto navedena specifikacija tvrdnje. Na primjer, tvrdnja „biorazgradivo”, kad se odnosi na proizvod, bila bi opća tvrdnja, a tvrdnja da se „ambalaža može biorazgraditi kućnim kompostiranjem u roku od mjesec dana” bila bi specifična tvrdnja koja nije obuhvaćena ovom zabranom.
(9)  Treba izmijeniti i Prilog I. Direktivi 2005/29/EZ kako bi se zabranilo iznošenje općih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš koje ne uključuju pružanje dokaza za izvrsnu okolišnu učinkovitost relevantnu za tvrdnju. Primjeri su takvih općih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš „pogodno za okoliš”, „ekološki prihvatljivo”, „eko”, „zeleno”, „prijatelj prirode”, „prirodno”, „prihvatljivo za životinje”, „proizvedeno bez okrutnosti”, „održivo”, „ekološki”, „ekološki ispravno”, „klimatski prihvatljivo”, „nježno za okoliš“, „nije povezano s deforestacijom“, „ugljično prihvatljivo”, „klimatski neutralno”, „energetski učinkovito”, „biorazgradivo”, „plastično neutralno”, „ne sadrži plastiku”, „biobazirano” ili slični navodi te općenitiji navodi kao što su „osviješteno” ili „odgovorno”, koji sugeriraju ili stvaraju dojam da je riječ o proizvodu izvrsne okolišne učinkovitosti. Takve opće tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš trebalo bi zabraniti kad god se temelje na kompenziranju okolišnih učinaka poput kupnje ugljičnih kredita kao što je isti reklamni spot, ambalaža proizvoda ili sučelje za internetsku prodaju, nije dokazana izvrsna okolišna učinkovitost ili kada za to ne postoje znanstveni dokazi ili nije jasno i istaknuto navedena specifikacija tvrdnje na istom mediju. Na primjer, tvrdnja „biorazgradivo”, kad se odnosi na proizvod, bila bi opća tvrdnja, a tvrdnja da se „ambalaža može biorazgraditi kućnim kompostiranjem u roku od mjesec dana” bila bi specifična tvrdnja koja nije obuhvaćena ovom zabranom. U slučajevima u kojima se ne može potkrijepiti znanstvenim dokazima, posebno je važno zabraniti tvrdnje koje upućuju na to da proizvod ili usluga, na temelju neutralizacije emisija ugljika, ima neutralan, smanjen, nadoknađen ili pozitivan učinak emisija ugljika na okoliš jer može dovesti potrošače u zabludu jer oni vjeruju da proizvod koji kupuju ili poslovanje trgovca nema utjecaj na okoliš. To ne bi trebalo spriječiti poduzeća da oglašavaju svoja ulaganja u inicijative za zaštitu okoliša sve dok se takvim oglašavanjem ne tvrdi da se takvim ulaganjima ili inicijativama nadoknađuje, neutralizira ili čini pozitivnim učinak proizvoda ili učinak poslovanja trgovca na okoliš.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.
(14)  Kako bi se poboljšala dobrobit potrošača, izmjenama Priloga I. Direktivi 2005/29/EZ trebalo bi obuhvatiti i nekoliko praksi povezanih s ranim zastarijevanjem, uključujući prakse planiranog zastarijevanja, koje se smatraju poslovnom politikom koja uključuje namjerno planiranje ili dizajniranje proizvoda s ograničenim vijekom trajanja kako bi proizvod prerano zastario ili postao nefunkcionalan nakon određenog vremena. Kupnja proizvoda za koje se očekuje da će trajati dulje nego što zapravo traju štetna je za potrošače. Nadalje, prakse ranog zastarijevanja općenito negativno utječu na okoliš u obliku povećanog materijalnog otpada. Stoga bi se suzbijanjem takvih praksi trebala smanjiti količina otpada, čime bi se doprinijelo održivijoj potrošnji.
(14)  Kako bi se poboljšala dobrobit potrošača, izmjenama Priloga I. Direktivi 2005/29/EZ trebalo bi obuhvatiti i nekoliko praksi povezanih s ranim zastarijevanjem, uključujući prakse planiranog zastarijevanja, koje se smatraju poslovnom politikom koja uključuje namjerno planiranje ili dizajniranje proizvoda s ograničenim vijekom trajanja kako bi proizvod prerano zastario ili postao nefunkcionalan nakon određenog vremena. Primjena praksi koje dovode do skraćivanja životnog vijeka proizvoda ili kupnja proizvoda za koje se očekuje da će trajati dulje nego što zapravo traju štetna je za potrošače. Nadalje, prakse ranog zastarijevanja općenito negativno utječu na okoliš u obliku povećanog materijalnog otpada. Stoga bi se suzbijanjem takvih praksi trebala smanjiti količina otpada, čime bi se doprinijelo održivijoj potrošnji.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.
(16)  Trebalo bi zabraniti i neinformiranje potrošača o postojanju značajke robe koja je uvedena kako bi se ograničila njezina trajnost. Na primjer, takva značajka može biti softver koji onemogućuje ili smanjuje funkcionalnost robe nakon određenog vremena ili dio hardvera koji je dizajniran tako da se pokvari nakon određenog vremena. Zabrana izostavljanja informacija kojima se potrošači informiraju o takvim značajkama robe dopunjuje i ne utječe na pravna sredstva dostupna potrošačima u slučaju neusklađenosti robe prema Direktivi (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća26. Da bi se određena poslovna praksa smatrala nepoštenom, ne bi trebalo biti nužno dokazati da je svrha značajke poticanje na zamjenu predmetne robe. Upotrebu značajki koje ograničavaju trajnost robe treba razlikovati od proizvodnih praksi u kojima se primjenjuju materijali ili postupci koji su općenito niske kvalitete i koji zbog toga utječu na ograničenu trajnost robe. Neusklađenost robe koja je posljedica primjene materijala ili postupaka niske kvalitete i dalje bi trebala biti uređena pravilima o usklađenosti robe utvrđenima u Direktivi (EU) 2019/771.
(16)  Trebalo bi zabraniti i uvođenje značajke robe kojom se ograničava njezina trajnost. Na primjer, takva značajka može biti softver koji onemogućuje ili smanjuje funkcionalnost robe nakon određenog vremena ili dio hardvera koji je dizajniran tako da se pokvari nakon određenog vremena. Zabrana uvođenja takvih značajki robe ne utječe na pravna sredstva dostupna potrošačima u slučaju neusklađenosti robe prema Direktivi (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća26. Da bi se određena poslovna praksa smatrala nepoštenom, ne bi trebalo biti nužno dokazati da je svrha značajke poticanje na zamjenu predmetne robe. Upotrebu značajki koje ograničavaju trajnost robe treba razlikovati od proizvodnih praksi u kojima se primjenjuju materijali ili postupci koji su općenito niske kvalitete i koji zbog toga utječu na ograničenu trajnost robe. Neusklađenost robe koja je posljedica primjene materijala ili postupaka niske kvalitete i dalje bi trebala biti uređena pravilima o usklađenosti robe utvrđenima u Direktivi (EU) 2019/771.
__________________
__________________
26 Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ (SL L 136, 22.5.2019., str. 28.).”;
26 Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ (SL L 136, 22.5.2019., str. 28.).”;
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.
(17)  Praksa iznošenja tvrdnje da roba ima određenu trajnost, iako to nije slučaj, još je jedna praksa koju bi trebalo zabraniti u okviru Priloga I. Direktivi 2005/29/EZ. To bi bio slučaj, na primjer, kad bi trgovac informirao potrošače da se očekuje da će perilica rublja trajati određeni broj ciklusa pranja, a stvarna upotreba perilice rublja pokazuje da to nije slučaj.
(17)  Praksa iznošenja tvrdnje da roba ima određenu trajnost, iako to nije slučaj, još je jedna praksa koju bi trebalo zabraniti u okviru Priloga I. Direktivi 2005/29/EZ. To bi bio slučaj, na primjer, kad bi trgovac informirao potrošače da se očekuje da će perilica rublja trajati određeni broj ciklusa pranja pri normalnoj očekivanoj uporabi u skladu s uputama, a stvarna upotreba perilice rublja pokazuje da to nije slučaj.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.
(18)  Slično tome, Prilog I. Direktivi 2005/29/EZ trebalo bi izmijeniti i kako bi se zabranilo predstavljanje proizvoda tako da se iznose tvrdnje da se proizvod može popraviti, iako to nije slučaj, ili neinformiranje potrošača o tome da se roba ne može popraviti u skladu sa zakonskim zahtjevima.
(18)  Slično tome, Prilog I. Direktivi 2005/29/EZ također bi trebalo izmijeniti kako bi se zabranilo stavljanje na tržište proizvoda koji ne omogućuje popravak u skladu sa zakonskim zahtjevima ili propuštanje obavještavanja potrošača da se roba ne može popraviti.. Osim toga, Prilog I. Direktivi 2005/29/EZ trebalo bi izmijeniti i kako bi se osiguralo da je potrošač uvijek obaviješten o ograničenjima mogućnosti popravka kao što su nedostupnost usluga popravka, nedostupnost rezervnih dijelova ili odbijanje popravka u slučaju da je proizvod popravljao neovisni stručnjak, netko tko nije stručnjak ili korisnik.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.
(20)  Navođenje potrošača na zamjenu potrošnog materijala proizvoda ranije nego što bi to inače bilo potrebno iz tehničkih razloga još je jedna praksa povezana s ranim zastarijevanjem koju bi trebalo zabraniti i dodati na popis u Prilogu I. Direktivi 2005/29/EZ. Takvim se praksama potrošač pogrešno uvjerava da roba više neće biti funkcionalna ako se njezin potrošni materijal ne zamijeni, što ga navodi na kupnju više potrošnog materijala nego što je potrebno. Na primjer, zabranila bi se praksa pozivanja potrošača da, putem postavki pisača, zamijeni spremnike s tintom pisača prije nego što su zapravo prazni kako bi se potaknula kupnja dodatnih spremnika s tintom.
(20)  Stavljanje na tržište robe koja iziskuje zamjenu potrošnog materijala ranije nego što bi to inače bilo potrebno iz tehničkih razloga još je jedna praksa povezana s ranim zastarijevanjem koju bi trebalo zabraniti i dodati na popis u Prilogu I. Direktivi 2005/29/EZ. Takvim se praksama potrošač pogrešno uvjerava da roba više neće biti funkcionalna ako se njezin potrošni materijal ne zamijeni, što potrošača navodi na kupnju više potrošnog materijala nego što je potrebno. Na primjer, zabranilo bi se stavljanje na tržište pisača kod kojeg bi potrošač morao zamijeniti spremnike s tintom pisača prije nego što su zapravo prazni kako bi se potaknula kupnja dodatnih spremnika s tintom.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 21.
(21)  Prilog I. Direktivi 2005/29/EZ trebalo bi izmijeniti i kako bi se zabranilo izostavljanje informacija kojima se potrošač informira da je roba dizajnirana tako da je njezina funkcionalnost ograničena pri upotrebi potrošnog materijala, rezervnih dijelova ili pribora koje nije pružio izvorni proizvođač. Na primjer, stavljanje na tržište pisača koji su dizajnirani tako da je njihova funkcionalnost ograničena pri upotrebi spremnika s tintom koje nije pružio izvorni proizvođač pisača, a da se potrošač o tome ne informira bilo bi zabranjeno. Takva bi praksa mogla zavarati potrošača tako da ga navede da kupi alternativni spremnik s tintom koji se ne može upotrebljavati za taj pisač, što bi uzrokovalo nepotrebne troškove popravka, tokove otpada ili dodatne troškove zbog obveze upotrebe originalnog potrošnog materijala koje potrošač nije mogao predvidjeti u trenutku kupnje. Slično tome, zabranjeno bi bilo i stavljanje na tržište pametnih uređaja koji su dizajnirani tako da je njihova funkcionalnost ograničena pri upotrebi punjača ili rezervnih dijelova koje nije pružio izvorni proizvođač, a da se potrošač o tome ne informira.
(21)  Prilog I. Direktivi 2005/29/EZ trebalo bi izmijeniti i kako bi se zabranilo stavljanje na tržište robe koja je dizajnirana tako da je njezina funkcionalnost ograničena pri upotrebi potrošnog materijala, rezervnih dijelova ili pribora koje nije pružio izvorni proizvođač. Na primjer, stavljanje na tržište pisača koji su dizajnirani tako da je njihova funkcionalnost ograničena pri upotrebi spremnika s tintom koje nije pružio izvorni proizvođač pisača bilo bi zabranjeno. Takva bi praksa mogla zavarati potrošača tako da ga navede da kupi alternativni spremnik s tintom koji se ne može upotrebljavati za taj pisač, što bi uzrokovalo nepotrebne troškove popravka, tokove otpada ili dodatne troškove zbog obveze upotrebe originalnog potrošnog materijala koje potrošač nije mogao predvidjeti u trenutku kupnje. Slično tome, zabranjeno bi bilo i stavljanje na tržište pametnih uređaja koji su dizajnirani tako da je njihova funkcionalnost ograničena pri upotrebi punjača ili rezervnih dijelova koje nije pružio izvorni proizvođač.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.
(22)  Kako bi potrošači donosili utemeljenije odluke te kako bi se potaknula potražnja i ponuda trajnije robe, za sve vrste robe trebalo bi prije sklapanja ugovora pružiti određene informacije o trajnosti i mogućnosti popravka proizvoda. Nadalje, kad je riječ o robi s digitalnim elementima, digitalnom sadržaju i digitalnim uslugama, potrošače bi trebalo informirati o razdoblju u kojem je dostupno besplatno ažuriranje softvera. Stoga bi Direktivu 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća27 trebalo izmijeniti kako bi se potrošačima pružile predugovorne informacije o trajnosti, mogućnosti popravka i dostupnosti ažuriranja. Informacije bi se potrošačima trebale pružati na jasan i razumljiv način te u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive 2019/88228. Obveza pružanja takvih informacija potrošačima dopunjuje i ne utječe na prava potrošača predviđena u direktivama (EU) 2019/77029 i (EU) 2019/77130 Europskog parlamenta i Vijeća.
(22)  Kako bi potrošači donosili utemeljenije odluke te kako bi se potaknula potražnja i ponuda trajnije robe, za sve vrste robe trebalo bi prije sklapanja ugovora pružiti određene informacije o trajnosti i mogućnosti popravka proizvoda. Nadalje, kad je riječ o robi s digitalnim elementima, digitalnom sadržaju i digitalnim uslugama, potrošače bi trebalo informirati o razdoblju u kojem je dostupno besplatno ažuriranje softvera u skladu sa zahtjevima iz prava Unije ili nacionalnog prava, a koje minimalno obuhvaća razdoblje navedeno u pravu Unije i njegovo dobrovoljno produljenje, ako proizvođač stavi takve informacije na raspolaganje. Stoga bi Direktivu 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća27 trebalo izmijeniti kako bi se potrošačima pružile predugovorne informacije o trajnosti, mogućnosti popravka i dostupnosti ažuriranja. Informacije bi se potrošačima trebale pružati na jasan i razumljiv način, uključujući na službenom jeziku ili službenim jezicima države članice u kojoj se proizvod nudi te u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive 2019/88228. Obveza pružanja takvih informacija potrošačima dopunjuje i ne utječe na prava potrošača predviđena u direktivama (EU) 2019/77029, (EU) 2019/77130 i (EU) 2011/83 Europskog parlamenta i Vijeća.
__________________
__________________
27 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.).
27 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.).
28 Direktiva 2019/882/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.).
28 Direktiva 2019/882/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.).
29 Direktiva (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL L 136, 22.5.2019., str. 1.).
29 Direktiva (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL L 136, 22.5.2019., str. 1.).
30 Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ (SL L 136, 22.5.2019., str. 28.).
30 Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ (SL L 136, 22.5.2019., str. 28.).
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 23.
(23)  Dobar je pokazatelj trajnosti robe proizvođačevo komercijalno jamstvo trajnosti u smislu članka 17. Direktive (EU) 2019/771. Stoga bi Direktivu 2011/83/EU trebalo izmijeniti kako bi se od trgovaca koji prodaju robu izričito zahtijevalo da, za sve vrste robe, informiraju potrošače o postojanju proizvođačeva komercijalnog jamstva trajnosti ako proizvođač takve informacije stavlja na raspolaganje.
(23)  Dobar pokazatelj trajnosti robe jest trajanje zakonskog jamstva o sukladnosti, uključujući njegovo dobrovoljno produljenje u obliku jednakovrijednog proizvođačevog komercijalnog jamstva trajnosti u smislu članka 17. Direktive (EU) 2019/771, koje obuhvaća cijelu robu i pruža se bez dodatnih troškova. Stoga bi Direktivu 2011/83/EU trebalo izmijeniti tako da se od trgovaca izričito zahtijeva da prije sklapanja ugovora dostave oznaku kojom se barem podsjeća na zakonsko jamstvo sukladnosti i, prema potrebi, njegovo dobrovoljno produljenje u obliku komercijalnog jamstva trajnosti.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 23.a (nova)
(23a)  Kada se roba stavlja na raspolaganje potrošačima i drugim krajnjim korisnicima, oznaka bi trebala biti istaknuta vidljivo i trebala bi biti jasno čitljiva.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 24.
(24)  Suprotno očekivanjima potrošača, problem ograničene trajnosti najrelevantniji je za robu koja koristi energiju, odnosno robu čije funkcioniranje ovisi o vanjskom izvoru energije. Potrošači su isto tako najviše zainteresirani za dobivanje informacija o očekivanoj trajnosti te kategorije robe. Zbog toga bi informacije o postojanju proizvođačeva komercijalnog jamstva trajnosti za razdoblje dulje od dvije godine trebalo pružati potrošačima samo za tu kategoriju robe.
Briše se.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.
(25)  Robu koja sadržava komponente koje koriste energiju, ako su te komponente samo pribor i ne doprinose glavnoj funkciji te robe, kao što je ukrasno osvjetljenje za odjeću ili obuću ili električno svjetlo za bicikl, ne bi trebalo smatrati robom koja koristi energiju.
Briše se.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 26.
(26)  S obzirom na utvrđeni rok odgovornosti prodavatelja za neusklađenost od minimalno dvije godine u skladu s Direktivom (EU) 2019/771 i činjenicu da do mnogih kvarova na proizvodu dolazi nakon dvije godine, obveza trgovca da informira potrošače o postojanju i trajanju proizvođačeva komercijalnog jamstva trajnosti treba se primjenjivati na jamstva za razdoblja dulja od dvije godine.
Briše se.
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 27.
(27)  Kako bi se potrošačima olakšalo donošenje utemeljene odluke o transakciji pri usporedbi robe prije sklapanja ugovora, trgovci bi trebali informirati potrošače o postojanju i trajanju proizvođačeva komercijalnog jamstva trajnosti za cjelokupnu robu, a ne za njezine određene komponente.
Briše se.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.
(28)  Proizvođač i prodavatelj trebaju i dalje moći slobodno nuditi druge vrste komercijalnih jamstava i postprodajnih usluga bilo kojeg trajanja. Međutim, informacije koje se potrošaču pružaju o takvim drugim komercijalnim jamstvima ili uslugama ne bi smjele zbuniti potrošača u pogledu postojanja i trajanja proizvođačeva komercijalnog jamstva trajnosti u trajanju duljem od dvije godine kojim je obuhvaćena cjelokupna roba.
(28)  Proizvođač i prodavatelj trebaju i dalje moći slobodno nuditi druge vrste komercijalnih jamstava i postprodajnih usluga bilo kojeg trajanja. Međutim, informacije koje se potrošaču pružaju o takvim drugim komercijalnim jamstvima ili uslugama ne bi smjele zbuniti potrošača.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.
(29)  Kako bi se promicalo tržišno natjecanje između proizvođača u pogledu trajnosti robe s digitalnim elementima, trgovci koji prodaju takvu robu trebali bi informirati potrošače o minimalnom razdoblju u kojem se proizvođač obvezuje pružati ažuriranje softvera za takvu robu. Međutim, kako bi se izbjeglo preopterećenje potrošača informacijama, takve informacije trebalo bi pružati samo kad je to razdoblje dulje od razdoblja proizvođačeva komercijalnog jamstva trajnosti jer takvo jamstvo podrazumijeva pružanje ažuriranja, uključujući sigurnosna ažuriranja koja su potrebna radi održavanja potrebnih funkcija i radnih karakteristika robe s digitalnim elementima. Nadalje, informacije o proizvođačevoj obvezi pružanja ažuriranja softvera relevantne su samo ako je kupoprodajnim ugovorom u vezi s robom s digitalnim elementima predviđena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u pogledu koje se primjenjuje članak 7. stavak 3. točka (a) Direktive (EU) 2019/771. Suprotno tomu, ne bi trebalo nametnuti novu obvezu pružanja takvih informacija ako je kupoprodajnim ugovorom predviđena kontinuirana opskrba digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom u određenom razdoblju jer je u članku 7. stavku 3. točki (b) Direktive (EU) 2019/771 za takve ugovore, upućivanjem na članak 10. stavak 2. ili stavak 5., utvrđeno razdoblje u kojem prodavatelj treba osigurati da je potrošač informiran o ažuriranjima i da mu se takva ažuriranja isporučuju.
(29)  Kako bi se promicalo tržišno natjecanje između proizvođača u pogledu trajnosti robe s digitalnim elementima, trgovci koji prodaju takvu robu trebali bi informirati potrošače o minimalnom razdoblju u kojem će proizvođač pružati ažuriranje softvera za takvu robu, uključujući barem razdoblje navedeno u pravu Unije i njegovo dobrovoljno produljenje kad proizvođač stavi takve informacije na raspolaganje; informacije bi trebalo pružati samo kad je to razdoblje dulje od razdoblja proizvođačeva komercijalnog jamstva.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 30.
(30)  Isto tako, trgovci koji nude digitalni sadržaj i digitalne usluge trebali bi informirati potrošače i o minimalnom razdoblju tijekom kojeg se pružatelj digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, ako se razlikuje od trgovca, obvezuje na pružanje ažuriranja softvera, uključujući sigurnosna ažuriranja koja su potrebna radi održavanja usklađenosti digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. Informacije o obvezi pružatelja sadržaja ili usluge da pruža ažuriranja softvera relevantne su samo ako je kupoprodajnim ugovorom predviđena jednokratna isporuka ili niz pojedinačnih isporuka u pogledu kojih se primjenjuje članak 8. stavak 2. točka (b) Direktive 2019/770. Suprotno tomu, ne bi trebalo nametnuti novu obvezu pružanja takvih informacija ako je ugovorom predviđena kontinuirana opskrba u određenom razdoblju jer je u članku 8. stavku 2. točki (a) Direktive (EU) 2019/770 za takve ugovore utvrđeno razdoblje u kojem trgovac treba osigurati da je potrošač informiran o ažuriranjima i da mu se takva ažuriranja isporučuju.
(30)  Isto tako, trgovci koji nude digitalni sadržaj i digitalne usluge trebali bi informirati potrošače i o minimalnom razdoblju, nakon datuma stavljanja na tržište, tijekom kojeg će pružatelj digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, ako se razlikuje od trgovca, pružati ažuriranja softvera, uključujući sigurnosna ažuriranja koja su potrebna radi održavanja usklađenosti digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. Te informacije trebale bi uključivati barem razdoblje tijekom kojeg se moraju omogućiti ažuriranja u skladu s pravom Unije. Pružatelj će te informacije dostaviti trgovcu u svim slučajevima.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 31.
(31)  Kako bi se potrošačima omogućilo da donesu utemeljenu odluku o transakciji i odaberu robu koju je lakše popraviti, trgovci bi prije sklapanja ugovora trebali za sve vrste robe, prema potrebi, navesti ocjenu popravljivosti robe koju je naveo proizvođač u skladu s pravom Unije.
(31)  Kako bi se potrošačima omogućilo da donesu utemeljenu odluku o transakciji i odaberu robu koju je lakše popraviti, trgovci bi prije sklapanja ugovora trebali za sve vrste robe, prema potrebi, navesti ocjenu popravljivosti robe koju je naveo proizvođač u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom.
Amandman 24
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 32.
(32)  Prema članku 5. stavku 1. točki (e) i članku 6. stavku 1. točki (m) Direktive 2011/83/EU trgovci su prije obvezivanja potrošača ugovorom dužni informirati potrošača o postojanju i uvjetima postprodajnih usluga, uključujući usluge popravka, ako se takve usluge pružaju. Osim toga, kako bi se osiguralo da su potrošači dobro informirani o mogućnosti popravka robe koju kupuju, ako ocjena popravljivosti nije utvrđena u skladu s pravom Unije, trgovci bi za sve vrste robe trebali osigurati druge relevantne informacije o popravku koje je proizvođač stavio na raspolaganje, kao što su informacije o dostupnosti rezervnih dijelova i priručnik za upotrebu i popravak.
(32)  Prema članku 5. stavku 1. točki (e) i članku 6. stavku 1. točki (m) Direktive 2011/83/EU trgovci su prije obvezivanja potrošača ugovorom dužni informirati potrošača o postojanju i uvjetima postprodajnih usluga, uključujući usluge popravka. Osim toga, kako bi se osiguralo da su potrošači dobro informirani o mogućnosti popravka robe koju kupuju, ako nije utvrđena ocjena popravljivosti, trgovci bi za sve vrste robe trebali osigurati druge relevantne informacije o popravku, kao što su informacije o dostupnosti i najvećoj cijeni koja se očekuje za rezervne dijelove potrebne za popravak robe, uključujući najkraće razdoblje nakon kupnje robe tijekom kojeg su dostupni rezervni dijelovi i pribor, postupak za njihovo naručivanje, dostupnost priručnika za upotrebu i popravak, kao i dostupnost alata i usluga za dijagnostiku i popravak. Te bi informacije predmetnim trgovcima trebali dostaviti proizvođači robe.
Amandman 25
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 33.
(33)  Trgovci bi trebali informirati potrošače o postojanju i trajanju proizvođačeva komercijalnog jamstva trajnosti, minimalnom razdoblju u kojem se pružaju ažuriranja i informacijama o popravku, osim o ocjeni popravljivosti, kad proizvođač ili pružatelj digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, ako se razlikuje od trgovca, stavlja relevantne informacije na raspolaganje. Točnije, kad je riječ o robi, trgovac bi potrošačima trebao prenijeti informacije koje je proizvođač pružio trgovcu ili namjeravao na neki drugi način učiniti dostupnima potrošaču prije sklapanja ugovora tako da ih naznači na samom proizvodu, njegovoj ambalaži ili oznakama i naljepnicama koje bi potrošač obično pročitao prije sklapanja ugovora. Od trgovca se ne bi trebalo zahtijevati da aktivno traži takve informacije od proizvođača, na primjer, na internetskim stranicama o određenom proizvodu.
(33)  Trgovci bi trebali informirati potrošače o postojanju oznake, minimalnom razdoblju u kojem se pružaju ažuriranja i informacijama o popravku, osim o ocjeni popravljivosti. Točnije, kad je riječ o robi, trgovac bi potrošačima trebao prenijeti informacije koje je proizvođač pružio trgovcu ili namjeravao na neki drugi način učiniti dostupnima potrošaču prije sklapanja ugovora tako da ih naznači na samom proizvodu, njegovoj ambalaži ili oznakama i naljepnicama koje bi potrošač obično pročitao prije sklapanja ugovora. Od trgovca se ne bi trebalo zahtijevati da aktivno traži takve informacije od proizvođača, na primjer, na internetskim stranicama o određenom proizvodu. Ako trgovci nisu proizvođači robe, njihov utjecaj na dizajn proizvoda i njihov doprinos u pogledu informacija koje prate proizvode mogao bi biti ograničen. U tom bi slučaju proizvođači trebali pružiti relevantne informacije trgovcima koji komuniciraju s potrošačima. Nadalje, trgovci bi trebali biti odgovorni za daljnje prosljeđivanje informacija potrošačima.
Amandman 26
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 36.a (nova)
(36a)  Komisija bi trebala predstaviti lako razumljive smjernice za poduzeća sa zahtjevima ove Direktive. Pri izradi takvih smjernica Komisija bi trebala uzeti u obzir potrebe MSP-ova kako bi se administrativno i financijsko opterećenje svelo na najmanju moguću mjeru te istodobno olakšala njihova usklađenost s ovom Direktivom. Komisija bi se trebala savjetovati s relevantnim dionicima sa stručnim znanjem u području marketinga.
Amandman 27
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – uvodni dio
(1)  u članku 2. dodaju se sljedeće točke od (o) do (y):
(1)  u članku 2. dodaju se sljedeće točke od (o) do (ya):
Amandman 28
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka o
(o)  „tvrdnja o prihvatljivosti za okoliš” znači svaka poruka ili prikaz, koji nisu obvezni prema pravu Unije ili nacionalnom pravu, uključujući tekstualni, slikovni, grafički ili simbolički prikaz, u bilo kojem obliku, uključujući oznake, imena brendova, imena poduzeća ili proizvoda, u kontekstu komercijalne komunikacije, u kojima se navodi ili implicira da proizvod ili trgovac pozitivno utječe ili ne utječe na okoliš ili da je manje štetan za okoliš od drugih proizvoda ili trgovaca ili da je poboljšao svoj utjecaj tijekom vremena;
(o)  „tvrdnja o prihvatljivosti za okoliš” znači svaka poruka ili prikaz, koji nisu obvezni prema pravu Unije ili nacionalnom pravu, uključujući tekstualni, slikovni, grafički ili simbolički prikaz, u bilo kojem obliku, uključujući oznake, imena brendova, imena poduzeća ili proizvoda, u kontekstu komercijalne komunikacije, i u kojima se navodi ili implicira da proizvod, kategorija proizvoda, brend ili trgovac pozitivno utječe ili ne utječe na okoliš ili da je manje štetan za okoliš od drugih proizvoda, brendova ili trgovaca ili da je poboljšao svoj utjecaj tijekom vremena;
Amandman 29
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka p
(p)  „izričita tvrdnja o prihvatljivosti za okoliš” znači tvrdnja o prihvatljivosti za okoliš koja je u tekstualnom obliku ili sadržana na oznaci održivosti;
Briše se.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka q
(q)  „opća tvrdnja o prihvatljivosti za okoliš” znači svaka izričita tvrdnja o prihvatljivosti za okoliš, koja se ne nalazi na oznaci održivosti, u okviru koje specifikacija tvrdnje nije jasno i istaknuto navedena na istom mediju;
(q)  „opća tvrdnja o prihvatljivosti za okoliš” znači tvrdnja o prihvatljivosti za okoliš, koja se ne nalazi na oznaci održivosti, u okviru koje specifikacija tvrdnje nije jasno i istaknuto navedena na istom mediju;
Amandman 31
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka s
(s)  „program certificiranja” znači program provjere treće strane koji je otvoren pod transparentnim, poštenim i nediskriminirajućim uvjetima za sve trgovce koji su voljni i sposobni ispuniti zahtjeve programa, kojim se potvrđuje da je proizvod u skladu s određenim zahtjevima i u okviru kojeg je praćenje usklađenosti objektivno i utemeljeno na međunarodnim, Unijinim ili nacionalnim standardima i postupcima, a provodi ga strana neovisna i od vlasnika programa i od trgovca;
(s)  „sustav certificiranja” znači sustav provjere treće strane:
i.   koji je otvoren pod javno dostupnim, transparentnim, poštenim i nediskriminirajućim uvjetima i uz razuman trošak za trgovce i subjekte koji su voljni i sposobni ispuniti zahtjeve programa;
ii.   kojim se potvrđuje da je proizvod, proces ili poduzeće u skladu s određenim javno dostupnim i neovisno razvijenim zahtjevima;
iii.   u okviru kojeg je praćenje usklađenosti i dodjela certifikata objektivno, utemeljeno na međunarodnim, Unijinim ili nacionalnim standardima i postupcima uzimajući u obzir prirodu proizvoda, procese ili dotična poduzeća;
iv.  kojim se osigurava da praćenje usklađenosti iz podtočke iii. provodi treća strana čije su kompetencije i neovisnost od vlasnika programa i od trgovca provjerile države članice; i
v.  koji uključuje sustav pritužbi koji je dostupan potrošačima i drugim vanjskim dionicima, koji je usmjeren na neusklađenost i osigurava povlačenje oznake održivosti u slučajevima neusklađenosti;
Amandman 32
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka t
(t)  „alat za informiranje o održivosti” znači softver, uključujući internetske stranice, dio internetske stranice ili aplikacije kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, koji potrošačima pruža informacije o okolišnim ili društvenim aspektima proizvoda ili usporedbu proizvoda u pogledu tih aspekata;
(t)  „alat za informiranje o održivosti i uspoređivanje” znači softver, uključujući internetske stranice, dio internetske stranice ili aplikacije kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, koji potrošačima pruža informacije o okolišnim ili društvenim aspektima proizvoda ili usporedbu proizvoda u pogledu tih aspekata.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka w
(w)  „ažuriranje softvera” znači besplatno ažuriranje, uključujući sigurnosno ažuriranje, koje je potrebno radi održavanja usklađenosti robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga u skladu s direktivama (EU) 2019/770 i (EU) 2019/ 771;
(w)  „ažuriranje softvera” znači besplatno ažuriranje, uključujući bilo sigurnosno ažuriranje bilo ažuriranje funkcionalnosti ili značajki, koje je potrebno radi održavanja usklađenosti robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga u skladu s direktivama (EU) 2019/770 i (EU) 2019/ 771 ili kojim se poboljšava ili smanjuje njezina trajnost;
Amandman 34
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka wa (nova)
(wa)  „sigurnosno ažuriranje” znači ažuriranje operativnog sustava, uključujući sigurnosne zakrpe, ako je to relevantno za određeni uređaj, čija je glavna svrha pružanje veće sigurnosti za uređaj;
Amandman 35
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka wb (nova)
(wb)  „ažuriranje funkcionalnosti” znači ažuriranje operativnog sustava čija je glavna svrha uvođenje novih funkcionalnosti;
Amandman 36
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka x
x.  „potrošni materijal” znači svaka komponenta robe koja se stalno troši i koju je potrebno zamijeniti da bi roba funkcionirala kako je predviđeno;
x.  „potrošni materijal” znači svaka komponenta robe koja se stalno troši i koju je potrebno zamijeniti ili dopuniti da bi roba funkcionirala kako je predviđeno;
Amandman 37
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka ya (nova)
(ya)  „kompenzacija emisija ugljika” znači kupnja ugljičnih kredita ili pružanje financijske potpore projektima zaštite okoliša čiji je cilj neutralizirati, smanjiti, nadoknaditi ili kompenzirati vlastiti utjecaj kupca na okoliš ili učinak njegove robe ili usluga na okoliš.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 2. − podtočka a
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 6. – stavak 1. – točka b
(b)   glavna obilježja proizvoda kao što su njegova raspoloživost, pogodnosti, rizici, izvedba, sastav, okolišni ili društveni učinak, pripadajući pribor, trajnost, mogućnost popravka, postprodajne usluge za korisnike, metoda i datum proizvodnje odnosno nabave, isporuka, spremnost za uporabu, korištenje, količina, specifikacija, zemljopisno odnosno trgovačko podrijetlo, rezultati koji se očekuju od njegove uporabe odnosno rezultati i materijalna obilježja testova ili kontrola provedenih na proizvodu.;
(b)  glavna obilježja proizvoda kao što su njegova raspoloživost, pogodnosti, rizici, izvedba, sastav, okolišni ili društveni učinak, pripadajući pribor, trajnost, mogućnost popravka, ponovne upotrebe i recikliranja, postprodajne usluge za korisnike, metoda i datum proizvodnje odnosno nabave, isporuka, spremnost za uporabu, korištenje, količina, specifikacija, zemljopisno odnosno trgovačko podrijetlo, rezultati koji se očekuju od njegove uporabe odnosno rezultati i materijalna obilježja testova ili kontrola provedenih na proizvodu.;
Amandman 39
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 2. − podtočka aa (nova)
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 6. – stavak 2. – točka c
(aa)  u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:
(c)   svako stavljanje robe na tržište u jednoj državi članici uz tvrdnju da je identična robi stavljenoj na tržište u drugim državama članicama iako se ta roba značajno razlikuje po sastavu ili obilježjima, osim ako je to opravdano legitimnim i objektivnim čimbenicima.
„(c) svako stavljanje robe na tržište u jednoj državi članici s naizgled identičnom prezentacijom kakvu ima druga roba stavljena na tržište u drugim državama članicama pod istom robnom markom, žigom ili oznakom, iako ta roba pokazuje razlike u sastavu ili obilježjima, uključujući njezin osjetilni profil;”
Amandman 40
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 2. − podtočka b – uvodni dio
(b)  u stavku 2. dodaju se sljedeće točke (d) i (e):
(b)  u stavku 2. dodaju se sljedeće točke od (d) do (ea):
Amandman 41
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 2. − podtočka b
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 6. – stavak 2. – točka d
(d)  iznošenje tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš u vezi s budućom okolišnom učinkovitošću bez jasnih, objektivnih i provjerljivih obveza i ciljeva i bez neovisnog sustava praćenja;
(d)  iznošenje tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš u vezi s budućom okolišnom učinkovitošću isključivo na temelju sustava kompenzacije emisija ugljika ili bez jasnih, objektivnih, kvantificiranih, znanstveno utemeljenih i provjerljivih obveza, bez detaljnog i realističnog plana provedbe s upućivanjima na proračunske i tehnološke obveze i bez ostvarivih ciljeva te bez neovisnog sustava praćenja koji je utemeljen na relevantnim podacima;
Amandman 42
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 2. − podtočka b
Direktiva 2005/29/EZ
Članak 6. – stavak 2. – točka ea (nova)
(ea)  prakse s učinkom ili vjerojatnim učinkom ugrožavanja ili narušavanja autonomije, donošenja odluka ili izbora primatelja usluge, namjerno ili u praksi, putem strukture, dizajna ili funkcionalnosti internetskog sučelja ili njegova dijela.
Amandman 43
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 1. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 2. – stavak 1. – točka 3.a
(a)  umeće se sljedeća točka 3.a:
Briše se.
„(3.a) „roba koja koristi energiju” znači svaka roba koja ovisi o korištenju energije (električne energije, fosilnih goriva i energije iz obnovljivih izvora) kako bi funkcionirala kako je predviđeno;
Amandman 44
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 1. − podtočka b
Direktiva 2011/83/EU
Članak 2. – stavak 1. – točka 14.d
(14.d)  „ocjena popravljivosti” znači ocjena koja označuje mogućnost popravka robe na temelju metode utvrđene u skladu s pravom Unije;
(14.d)  „ocjena popravljivosti” znači ocjena koja označuje mogućnost popravka robe na temelju usklađene metode utvrđene na razini Unije;
Amandman 45
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka -a (nova)
(-a)  točka (e) briše se;
Amandman 46
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka a – uvodni dio
(a)  umeću se sljedeće točke od (ea) do (ed):
(a)  umeću se sljedeće točke od (ea) do (ec):
Amandman 47
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka ea
(ea)  za svu robu, informacije, ako ih je proizvođač stavio na raspolaganje, o komercijalnom jamstvu trajnosti kao pogodnosti robe i njegovu trajanju u jedinicama vremena ako jamstvo obuhvaća cjelokupnu robu i razdoblje dulje od dvije godine;
(ea)  za svu robu, oznaka iz Priloga Z na kojoj se navodi trajanje zakonskog jamstva sukladnosti i, prema potrebi, njegovo dobrovoljno produljenje u obliku komercijalnog jamstva trajnosti;
Amandman 48
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka eb
(eb)  (eb) za robu koja koristi energiju, ako proizvođač ne stavlja na raspolaganje informacije iz točke (ea), informacije o tome da proizvođač nije pružio informacije o postojanju komercijalnog jamstva trajnosti za razdoblje dulje od dvije godine. Te informacije moraju biti barem jednako istaknute kao i sve druge informacije o postojanju i uvjetima postprodajnih usluga i komercijalnih jamstava pruženih u skladu s točkom (e);
Briše se.
Amandman 49
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka ec
(ec)   za robu s digitalnim elementima, ako proizvođač stavlja na raspolaganje takve informacije, minimalno razdoblje u jedinicama vremena u kojem proizvođač pruža ažuriranja softvera, osim ako je ugovorom predviđena kontinuirana opskrba digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom u određenom razdoblju. Ako su pružene informacije o postojanju komercijalnog jamstva trajnosti u skladu s točkom (ea), informacije o ažuriranjima pružaju se ako se ta ažuriranja isporučuju u razdoblju duljem od razdoblja obuhvaćenog komercijalnim jamstvom trajnosti;
(ec)  za robu s digitalnim elementima, minimalno razdoblje u jedinicama vremena, nakon datuma stavljanja na tržište, tijekom kojeg proizvođač pruža ažuriranja softvera, što obuhvaća barem razdoblje predviđeno pravom Unije i njegovo dobrovoljno produljenje, ako proizvođač takve informacije stavi na raspolaganje za koje se ažuriranja dostavljaju;
Amandman 50
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka ed
(ed)  za digitalni sadržaj i digitalne usluge, ako se pružatelj sadržaja ili usluge razlikuje od trgovca i stavlja na raspolaganje takve informacije, minimalno razdoblje u jedinicama vremena u kojem pružatelj sadržaja ili usluge pruža ažuriranja softvera, osim ako je ugovorom predviđena kontinuirana opskrba digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom u određenom razdoblju;”
(ed)  za digitalni sadržaj i digitalne usluge, ako se pružatelj sadržaja ili usluge razlikuje od trgovca, minimalno razdoblje, nakon datuma stavljanja na tržište, u jedinicama vremena u kojem pružatelj sadržaja ili usluge pruža ažuriranja softvera, što obuhvaća barem razdoblje tijekom kojeg se ažuriranja pružaju u skladu s primjenjivim pravom Unije;
Amandman 51
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka b
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka j
(j)  ako točka (i) nije primjenjiva, informacije koje je proizvođač stavio na raspolaganje o dostupnosti rezervnih dijelova, uključujući postupak njihove narudžbe, te o dostupnosti priručnika za upotrebu i popravak.”;
(j)  ako točka (i) nije primjenjiva, informacije koje je proizvođač pružio o dostupnosti i najvećoj očekivanoj cijeni rezervnih dijelova potrebnih za popravak robe, uključujući najkraće razdoblje nakon kupnje robe tijekom kojeg su rezervni dijelovi i pribor dostupni, postupak njihove narudžbe, te o dostupnosti priručnika za upotrebu i popravak, kao i dostupnosti alata i usluga za dijagnostiku i popravak;
Amandman 52
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (nova)
Neovisno o točki (ea), ako trgovci nude proizvode u više od jedne države članice, mogu odabrati upućivanje na minimalno dvogodišnje zakonsko jamstvo sukladnosti u Uniji na oznaci iz Priloga Z. U skladu s tom opcijom trgovci osiguravaju da oznaka bude popraćena izjavom u kojoj se navodi da „potrošač ima pravo na minimalno zakonsko jamstvo od dvije godine, osim ako je primjenjivim nacionalnim pravom predviđeno jamstvo dulje od dvije godine”.
Amandman 53
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka ba (nova)
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1.a (novi)
(ba)  umeće se sljedeći stavak 1.a:
„1.a Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom XXX. radi izmjene Priloga Z uvođenjem, izmjenom, dodavanjem ili uklanjanjem bilo kakvih pojedinosti u vezi s informacijama ili tekstualnim elementima utvrđenima u ovom članku.”;
Amandman 54
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 2. − podtočka bb (nova)
Direktiva 2011/83/EU
Članak 5. – stavak 1.b (novi)
(bb)  umeće se sljedeći stavak 1.b:
„1.b Proizvođač trgovcu stavlja na raspolaganje sve relevantne informacije, uključujući informacije navedene u točkama (ea), (eb), (ec), (i) i (j) kako bi osigurao da trgovac može ispuniti relevantne obveze informiranja utvrđene u stavku 1.”
Amandman 55
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka -a (nova)
Direktiva 2011/83/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka g
(-a)   podtočka (g) zamjenjuje se sljedećim:
„(g) aranžmane za plaćanje, isporuku, izvršenje, rok do kojeg se trgovac obvezuje isporučiti robu ili izvršiti usluge te, ako je primjenjivo, postojanje mogućnosti isporuke koje emitiraju manje CO2 i, ako je primjenjivo, politiku trgovca za rješavanje pritužbi;“;
Amandman 56
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka -aa (nova)
(-aa)   točke (l) i (m) brišu se;
Amandman 57
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka ma
(ma)  za sve vrste robe, informacije, ako ih je proizvođač stavio na raspolaganje, o komercijalnom jamstvu trajnosti kao pogodnosti robe i njegovu trajanju u jedinicama vremena ako jamstvo obuhvaća cjelokupnu robu i razdoblje dulje od dvije godine;
(ma)  za svu robu oznaka iz Priloga Z na kojoj se navodi trajanje zakonskog jamstva sukladnosti i, ako je relevantno, njezino dobrovoljno produljenje u obliku komercijalnog jamstva trajnosti;
Amandman 58
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka mb
(mb)  za robu koja koristi energiju, ako proizvođač ne stavlja na raspolaganje informacije iz točke (ma), informacije o tome da proizvođač nije pružio informacije o postojanju komercijalnog jamstva trajnosti za razdoblje dulje od dvije godine. Te informacije moraju biti barem jednako istaknute kao i sve druge informacije o postojanju i uvjetima postprodajnih usluga i komercijalnih jamstava pruženih u skladu s točkom (m);
Briše se.
Amandman 59
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka mc
(mc)  za robu s digitalnim elementima, ako proizvođač stavlja na raspolaganje takve informacije, minimalno razdoblje u jedinicama vremena u kojem proizvođač pruža ažuriranja softvera, osim ako je ugovorom predviđena kontinuirana opskrba digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom u određenom razdoblju. Ako su pružene informacije o postojanju komercijalnog jamstva trajnosti u skladu s točkom (ma), informacije o ažuriranjima pružaju se ako se ta ažuriranja isporučuju u razdoblju duljem od razdoblja obuhvaćenog komercijalnim jamstvom trajnosti;
(mc)  za robu s digitalnim elementima, minimalno razdoblje u jedinicama vremena, nakon datuma stavljanja na tržište, tijekom kojeg proizvođač pruža ažuriranja softvera, što minimalno obuhvaća razdoblje predviđeno pravom Unije i njegovo dobrovoljno produljenje, ako proizvođač takve informacije stavi na raspolaganje, za koje se ažuriranja pružaju;
Amandman 60
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka a
Direktiva 2011/83/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka md
(md)  za digitalni sadržaj i digitalne usluge, ako se pružatelj sadržaja ili usluge razlikuje od trgovca i stavlja na raspolaganje takve informacije, minimalno razdoblje u jedinicama vremena u kojem pružatelj sadržaja ili usluge pruža ažuriranja softvera, osim ako je ugovorom predviđena kontinuirana opskrba digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom u određenom razdoblju;”
(md)  za digitalni sadržaj i digitalne usluge, ako se pružatelj sadržaja ili usluge razlikuje od trgovca, minimalno razdoblje nakon datuma stavljanja na tržište u jedinicama vremena u kojem pružatelj sadržaja ili usluge pruža ažuriranja softvera, što obuhvaća barem razdoblje tijekom kojeg se pružaju ažuriranja u skladu s primjenjivim pravom Unije;“
Amandman 61
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka b
Direktiva 2011/83/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka v
(v)  ako točka (u) nije primjenjiva, informacije koje je proizvođač stavio na raspolaganje o dostupnosti rezervnih dijelova, uključujući postupak njihove narudžbe, te o dostupnosti priručnika za upotrebu i popravak.”;
(v)  ako točka (u) nije primjenjiva, informacije koje je proizvođač pružio o dostupnosti i najvećoj očekivanoj cijeni rezervnih dijelova potrebnih za popravak robe, uključujući najkraće razdoblje nakon kupnje robe tijekom kojeg su dostupni rezervni dijelovi i pribor, postupak njihove narudžbe, te o dostupnosti priručnika za upotrebu i popravak, kao i alata i usluga za dijagnostiku i popravak.”;
Amandman 62
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka b
Direktiva 2011/83/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka va (nova)
(va)  adresa dostupnih centara za popravak u kojima potrošač vraća robu u svrhu popravka.
Amandman 63
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. − točka 3. − podtočka bb (nova)
Direktiva 2011/83/EU
Članak 6. – stavak 1.a (novi)
(bb)  umeće se sljedeći stavak 1.a:
„1.a Proizvođač trgovcu stavlja na raspolaganje sve relevantne informacije, uključujući informacije navedene u stavku 1. točkama (ea), (eb), (ec), (i) i (j) kako bi osigurao da trgovac može ispuniti relevantne obveze informiranja utvrđene u stavku 1.”
Amandman 64
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.
Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije do [pet godina nakon donošenja].
Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive i o razini ostvarenog napretka Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije do [pet godina nakon donošenja].
Amandman 65
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
To izvješće sadržava procjenu toga je li Direktiva doprinijela poboljšanju zaštite potrošača od nepoštene poslovne prakse i obmanjujućeg oglašavanja proizvoda koji se oglašavaju kao održivi, kao i sažetak pozitivnih i negativnih učinaka na poduzeća, a posebno na mala i srednja poduzeća.
Amandman 66
Prijedlog direktive
Prilog Z
Prilog Z
Sadržaj i oblik oznake
1.  Oznaka je prikazana u sljedećem obliku:
XX godina + YY godina
2.  Slova „XX” zamjenjuju se brojem koji odgovara trajanju zakonskog jamstva o sukladnosti. Slova „YY” zamjenjuju se brojem koji odgovara dobrovoljnom produljenju zakonskog jamstva sukladnosti u obliku jednakovrijednog komercijalnog jamstva trajnosti.
3.  Oznaka mora biti istaknuta vidljivo i na način koji je potrošaču jasno čitljiv.
Amandman 67
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – uvodni dio
(2)  umeću se sljedeće točke 4.a i 4.b:
(2)  umeću se sljedeće točke od 4.a do 4.bb:
Amandman 68
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 4.a
4.a  Iznošenje opće tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš, a da trgovac ne može dokazati priznatu izvrsnu okolišnu učinkovitost relevantnu za tvrdnju.
4.a  Iznošenje opće tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš, a da trgovac ne daje dokaz za priznatu izvrsnu okolišnu učinkovitost relevantnu za tvrdnju.
Amandman 69
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 4.b
4.b  Iznošenje tvrdnje o prihvatljivosti cjelokupnog proizvoda za okoliš kad se ona zapravo odnosi samo na određeni aspekt proizvoda.;
4.b  Iznošenje tvrdnje o prihvatljivosti cjelokupnog proizvoda ili poslovanja trgovca za okoliš kad se ona zapravo odnosi samo na određeni aspekt proizvoda ili poslovanja trgovca.
Amandman 70
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 4.ba (nova)
4.ba  Tvrdeći, na temelju neutralizacije ugljika, da proizvod ima neutralan, smanjen, kompenziran ili pozitivan učinak emisija stakleničkih plinova na okoliš.
Amandman 71
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 4.bb (nova)
4.bb  Iznošenje tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš koja se ne može potkrijepiti u skladu s pravnim zahtjevima.
Amandman 72
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 7.a (nova)
(2.a)  umeće se sljedeća točka 7.a:
„7.a i isticanje pojedinih izbora kad se od primatelja internetske usluge traži da donese odluku;
ii.  činjenje postupka otkazivanja usluge znatno više opterećujućim nego što je bilo njezino naručivanje.
Amandman 73
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 3.a (nova)
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 13.a (nova)
(3.a)  umeće se sljedeća točka 13.a:
„13.a Svako stavljanje robe na tržište uz tvrdnju da je identična ili naizgled identična drugoj robi koja se stavlja na tržište u jednoj ili više država članica, dok ta roba ima različit sastav ili obilježja koja nisu jasno označena na pakiranju, tako da budu vidljiva potrošaču.”
Amandman 74
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 4.
(4)  umeću se sljedeće točke 23.d to 23.i:
(4)  umeću se sljedeće točke 23.d do 23.ib:
Amandman 75
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.da (nova)
23.da  Izostanak jasnog i razumljivog informiranja potrošača o tome da ažuriranje funkcionalnosti nije potrebno kako bi proizvod ostao sukladan.
Amandman 76
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.e
23.e  neinformiranje potrošača o postojanju značajke robe koja je uvedena kako bi se ograničila njezina trajnost.
23.e  Uvođenje značajke za ograničavanje trajnosti robe.
Amandman 77
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.ea (nova)
23.ea  Stavljanje robe na tržište bez rješavanja problema dizajna, u razumnom roku nakon što je postao poznat, što dovodi do ranog kvara te robe.
Amandman 78
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.g
23.g  Predstavljanje robe tako da se iznose tvrdnje da se proizvod može popraviti, iako to nije slučaj, ili neinformiranje potrošača o tome da se roba ne može popraviti u skladu sa zakonskim zahtjevima.
23.g  Stavljanje na tržište robe koja se ne može popraviti u skladu sa zakonskim zahtjevima ili neinformiranje potrošača da se roba ne može popraviti.
Amandman 79
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.ga (nova)
23.ga  Neinformiranje potrošača o nedostupnosti rezervnih dijelova i drugim ograničenjima mogućnosti popravka.
Amandman 80
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.gb (nova)
23.gb  Propuštanje informiranja potrošača da će trgovac odbiti popraviti proizvod koji je prethodno popravio neovisni stručnjak, netko tko nije stručnjak ili korisnik.
Amandman 81
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.h
23.h  Navođenje potrošača na zamjenu potrošnog materijala robe ranije nego što bi to bilo potrebno zbog tehničkih razloga.
23.h  Stavljanje na tržište robe koja zahtijeva zamjenu potrošnog materijala ranije nego što bi to bilo potrebno zbog tehničkih razloga.
Amandman 82
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.i
23.i  Izostavljanje informacija o tome da je roba dizajnirana tako da je njezina funkcionalnost ograničena pri upotrebi potrošnog materijala, rezervnih dijelova ili pribora koje nije pružio izvorni proizvođač.
23.i  Stavljanje na tržište proizvoda koji je dizajniran tako da je njegova funkcionalnost ograničena pri upotrebi potrošnog materijala, rezervnih dijelova ili pribora koje nije pružio izvorni proizvođač.
Amandman 83
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.ia (nova)
23.ia  Isti proizvođač ili trgovac koji nudi isti proizvod uz nepovoljne uvjete ili kraće razdoblje komercijalnog jamstva u jednoj ili više država članica, što dovodi do nepovoljne situacije za potrošače.
Amandman 84
Prijedlog direktive
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2005/29/EZ
Prilog I. – točka 23.ib (nova)
23.ib  Stavljanje na tržište robe koja nije u skladu sa zahtjevima iz zakonodavstva Unije o proizvodima.

(1)Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0099/2023).

Posljednje ažuriranje: 11. listopada 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti