Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/0092(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0099/2023

Texte depuse :

A9-0099/2023

Dezbateri :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Voturi :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Explicaţii privind voturile
PV 17/01/2024 - 8.4

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Texte adoptate
PDF 247kWORD 73k
Joi, 11 mai 2023 - Strasbourg
Consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi
P9_TA(2023)0201A9-0099/2023

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 11 mai 2023 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și o mai bună informare (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Pentru a combate practicile comerciale neloiale care îi împiedică pe consumatori să facă alegeri de consum durabile, precum practicile asociate obsolescenței premature a bunurilor, afirmațiile înșelătoare legate de mediu („dezinformare ecologică”), etichetele de durabilitate sau instrumentele de informare netransparente și necredibile privind durabilitatea, în legislația Uniunii în materie de protecție a consumatorilor ar trebui introduse norme specifice. Acest lucru ar permite organismelor naționale competente să abordeze în mod eficace practicile respective. Prin asigurarea corectitudinii afirmațiilor legate de mediu, consumatorii vor putea alege produse care sunt cu adevărat mai bune pentru mediu decât produsele concurente. Acest lucru va încuraja concurența pentru produse mai durabile din punctul de vedere al mediului, reducând astfel impactul negativ asupra mediului.
(1)  Pentru a combate practicile comerciale neloiale care induc în eroare consumatorii și îi împiedică să facă alegeri de consum durabile, precum practicile asociate obsolescenței premature a bunurilor, afirmațiile înșelătoare sau false legate de mediu („dezinformare ecologică”), etichetele de durabilitate sau instrumentele de informare netransparente, necertificate și necredibile privind durabilitatea, în legislația Uniunii în materie de protecție a consumatorilor ar trebui introduse norme specifice. Acest lucru ar permite organismelor naționale competente să abordeze în mod eficace practicile respective. Prin asigurarea fiabilității, clarității, înțelegerii și corectitudinii afirmațiilor legate de mediu, consumatorii vor putea alege produse care sunt cu adevărat mai bune pentru mediu decât produsele concurente. Acest lucru va încuraja concurența pentru produse mai durabile din punctul de vedere al mediului, reducând astfel impactul negativ asupra mediului. Întreprinderile au, de asemenea, un rol în promovarea unei tranziții verzi și a unei mai mari sustenabilități a produselor pe care le produc și le vând pe piața internă.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Pentru a descuraja comercianții să inducă în eroare consumatorii în ceea ce privește impactul social sau asupra mediului, durabilitatea sau posibilitatea de reparare a produselor lor, inclusiv prin prezentarea generală a produselor, articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2005/29/CE ar trebui modificat prin adăugarea impactului social sau asupra mediului, a durabilității și a posibilității de reparare a produsului pe lista principalelor caracteristici ale produsului cu privire la care practicile comerciantului pot fi considerate înșelătoare, în urma unei evaluări de la caz la caz. La rândul lor, informațiile furnizate de comercianți cu privire la durabilitatea socială a produselor, cum ar fi condițiile de muncă, contribuțiile de caritate sau bunăstarea animalelor nu ar trebui să inducă în eroare consumatorii.
(3)  Pentru a descuraja comercianții să inducă în eroare consumatorii în ceea ce privește impactul social sau asupra mediului, durabilitatea sau posibilitatea de reparare a produselor lor, inclusiv prin prezentarea generală a produselor, articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2005/29/CE ar trebui modificat prin adăugarea impactului social sau asupra mediului, a durabilității și a posibilității de reutilizare, de reciclare și de reparare a produsului pe lista principalelor caracteristici ale produsului cu privire la care practicile comerciantului pot fi considerate înșelătoare, în urma unei evaluări de la caz la caz. La rândul lor, informațiile furnizate de comercianți cu privire la durabilitatea socială a produselor, cum ar fi condițiile de muncă, contribuțiile de caritate sau bunăstarea animalelor nu ar trebui să inducă în eroare consumatorii.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Afirmațiile legate de mediu, în special afirmațiile legate de climă, se referă tot mai mult la performanța viitoare sub forma unei tranziții către neutralitatea climatică sau a emisiilor de dioxid de carbon sau sub forma unui obiectiv similar, până la o anumită dată. Prin astfel de afirmații, comercianții creează impresia că consumatorii contribuie la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin achiziționarea produselor lor. Pentru a asigura corectitudinea și credibilitatea unor astfel de afirmații, articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2005/29/CE ar trebui modificat pentru a interzice astfel de afirmații, în urma unei evaluări de la caz la caz, atunci când acestea nu sunt susținute de angajamente și ținte clare, obiective și verificabile, asumate de comerciant. Astfel de afirmații ar trebui, de asemenea, să fie susținute de un sistem independent de monitorizare menit să urmărească progresele înregistrate de comerciant în ceea ce privește angajamentele și obiectivele.
(4)  Afirmațiile legate de mediu, în special afirmațiile legate de climă, se referă tot mai mult la performanța viitoare sub forma unei tranziții către neutralitatea climatică sau a emisiilor de dioxid de carbon sau sub forma unui obiectiv similar, până la o anumită dată. Prin astfel de afirmații, comercianții creează impresia că consumatorii contribuie la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin achiziționarea produselor lor. Pentru a asigura corectitudinea și credibilitatea unor astfel de afirmații, articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2005/29/CE ar trebui modificat pentru a interzice astfel de afirmații, în urma unei evaluări de la caz la caz, atunci când acestea se bazează numai pe programe de compensare a emisiilor de dioxid de carbon sau nu sunt susținute de angajamente și ținte clare, obiective, cuantificate, bazate pe date științifice și verificabile, asumate de comerciant, inclusiv un plan de punere în aplicare detaliat și realist pentru a atinge această performanță de mediu viitoare. Planul respectiv ar trebui să includă obiective concrete, care să corespundă angajamentului pe termen lung al comerciantului, susținute de un buget suficient și de alocarea unor resurse suficiente. Afirmațiile ar trebui, de asemenea, să fie susținute de un sistem independent de monitorizare menit să urmărească progresele înregistrate în ceea ce privește planul de punere în aplicare, angajamentele și obiectivele comerciantului.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Compararea produselor pe baza aspectelor lor de mediu sau sociale, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de informare privind durabilitatea, este o tehnică de comercializare tot mai frecventă. Pentru a se asigura că astfel de comparații nu induc în eroare consumatorii, articolul 7 din Directiva 2005/29/CE ar trebui modificat pentru a impune să i se furnizeze consumatorului informații cu privire la metoda de comparare, la produsele care fac obiectul comparației și la furnizorii produselor respective, precum și la măsurile de actualizare a informațiilor. Acest lucru ar trebui să asigure faptul că, atunci când utilizează astfel de servicii, consumatorii iau decizii comerciale în mai bună cunoștință de cauză. Comparația ar trebui să fie obiectivă, în special prin compararea produselor care îndeplinesc aceeași funcție, utilizând o metodă comună și ipoteze comune și comparând caracteristicile esențiale și verificabile ale produselor comparate.
(6)  Compararea produselor pe baza aspectelor lor de mediu sau sociale, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de informare privind durabilitatea, este o tehnică de comercializare tot mai frecventă, dar care poate fi înșelătoare pentru consumatori, întrucât aceștia nu sunt întotdeauna în măsură să evalueze fiabilitatea informațiilor respective. Pentru a se asigura că astfel de comparații nu induc în eroare consumatorii, articolul 7 din Directiva 2005/29/CE ar trebui modificat pentru a impune să i se furnizeze consumatorului informații cu privire la metoda de comparare, la produsele care fac obiectul comparației și la furnizorii produselor respective, precum și la măsurile de actualizare a informațiilor. Acest lucru ar trebui să asigure faptul că, atunci când utilizează astfel de servicii, consumatorii iau decizii comerciale în mai bună cunoștință de cauză. Comparația ar trebui să fie obiectivă, în special prin compararea produselor care îndeplinesc aceeași funcție, utilizând o metodă comună și ipoteze comune și comparând caracteristicile esențiale și verificabile ale produselor comparate.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Afișarea etichetelor de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau nu este instituită de autoritățile publice ar trebui interzisă prin includerea unor astfel de practici în lista din anexa I la Directiva 2005/29/CE. Sistemul de certificare ar trebui să îndeplinească condițiile minime de transparență și credibilitate. Afișarea etichetelor de durabilitate rămâne posibilă fără un sistem de certificare în cazul în care astfel de etichete sunt stabilite de o autoritate publică sau în cazul unor forme suplimentare de exprimare și de prezentare a produselor alimentare în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Această normă completează punctul 4 din anexa I la Directiva 2005/29/CE, care interzice afirmația potrivit căreia un comerciant, practicile comerciale ale unui comerciant sau un produs a(u) fost agreat(e), aprobat(e) sau autorizat(e) de un organism public sau privat fără un temei real sau fără a îndeplini condițiile necesare pentru agrearea, aprobarea sau autorizarea obținută.
(7)  Afișarea etichetelor de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau nu este instituită de autoritățile publice ar trebui interzisă prin includerea unor astfel de practici în lista din anexa I la Directiva 2005/29/CE. Sistemul de certificare ar trebui să îndeplinească condițiile minime de transparență și credibilitate. Monitorizarea conformității sistemului de certificare ar trebui asigurată prin metode proporționale și relevante pentru natura produselor, proceselor sau întreprinderilor care fac obiectul sistemului. Aceasta ar trebui să fie efectuată de o parte terță ale cărei competențe și independență, atât față de proprietarul sistemului, cât și față de comerciant, au fost verificate de statele membre. În plus, sistemele de certificare ar trebui să includă un sistem de reclamații pus la dispoziția consumatorilor și a altor părți interesate externe, care să se axeze pe o posibilă neconformitate și să asigure retragerea etichetei de durabilitate în caz de neconformitate. Afișarea etichetelor de durabilitate rămâne posibilă fără un sistem de certificare în cazul în care astfel de etichete sunt stabilite de o autoritate publică sau în cazul unor forme suplimentare de exprimare și de prezentare a produselor alimentare în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Această normă completează punctul 4 din anexa I la Directiva 2005/29/CE, care interzice afirmația potrivit căreia un comerciant, practicile comerciale ale unui comerciant sau un produs a(u) fost agreat(e), aprobat(e) sau autorizat(e) de un organism public sau privat fără un temei real sau fără a îndeplini condițiile necesare pentru agrearea, aprobarea sau autorizarea obținută. Etichetele de durabilitate stabilite de autoritățile publice ar trebui să fie accesibile la un preț rezonabil tuturor întreprinderilor, indiferent de dimensiunea și capacitatea lor financiară. Ar trebui încurajate sistemele de certificare și etichetele de durabilitate care favorizează adoptarea treptată a practicilor durabile de către întreprinderile mici și mijlocii.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui, de asemenea, modificată pentru a interzice formularea afirmațiilor generice legate de mediu fără o performanță de mediu excelentă recunoscută, care este relevantă pentru afirmație. Exemple de astfel de afirmații generice legate de mediu sunt: „prietenos cu mediul”, „respectuos față de mediu”, „eco”, „verde”, „benefic pentru natură”, „ecologic”, „sigur pentru mediu”, „benefic pentru climă”, „agreabil pentru mediu”, „cu emisii reduse de carbon”, „neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon”, „pozitiv din punctul de vedere al emisiilor de carbon”, „neutru din punct de vedere climatic”, „eficient din punct de vedere al energiei”, „biodegradabil”, „bioprodus” sau afirmații similare, precum și afirmațiile mai generale, cum ar fi „conștient” sau „responsabil”, care sugerează sau creează impresia unei performanțe de mediu excelente. Astfel de afirmații generice legate de mediu ar trebui interzise ori de câte ori nu s-a demonstrat performanța de mediu excelentă sau ori de câte ori specificația afirmației nu este furnizată în termeni clari și vizibili pe același suport, cum ar fi același spot publicitar, același ambalaj al produsului sau aceeași interfață de vânzare online. De exemplu, mențiunea „biodegradabil”, referitoare la un produs, ar fi o afirmație generică, în timp ce afirmația potrivit căreia „ambalajul este biodegradabil prin compostarea la domiciliu în termen de o lună” ar fi o mențiune specifică, ce nu intră sub incidența acestei interdicții.
(9)  Anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui, de asemenea, modificată pentru a interzice formularea afirmațiilor generice legate de mediu fără furnizarea de dovezi privind performanța de mediu excelentă, care este relevantă pentru afirmație. Exemple de astfel de afirmații generice legate de mediu sunt: „prietenos cu mediul”, „respectuos față de mediu”, „eco”, „verde”, „benefic pentru natură”, „natural”, „prietenos cu animalele”, „fără cruzime”, „durabil”, „ecologic”, „sigur pentru mediu”, „benefic pentru climă”, „agreabil pentru mediu”, „fără defrișări”, „cu emisii reduse de carbon”, „neutru din punct de vedere climatic”, „eficient din punctul de vedere al energiei”, „biodegradabil”, „neutru din punctul de vedere al plasticului”, „fără plastic”, „bioprodus” sau afirmații similare, precum și afirmațiile mai generale, cum ar fi „conștient” sau „responsabil”, care sugerează sau creează impresia unei performanțe de mediu excelente. Astfel de afirmații generice legate de mediu ar trebui interzise ori de câte ori se bazează pe compensarea impactului asupra mediului, cum ar fi achiziționarea de credite de carbon, sau ori de câte ori nu s-a demonstrat performanța de mediu excelentă sau nu există dovezi științifice care să o confirme, sau ori de câte ori specificația afirmației nu este furnizată în termeni clari și vizibili pe același suport, cum ar fi același spot publicitar, același ambalaj al produsului sau aceeași interfață de vânzare online. De exemplu, mențiunea „biodegradabil”, referitoare la un produs, ar fi o afirmație generică, în timp ce afirmația potrivit căreia „ambalajul este biodegradabil prin compostarea la domiciliu în termen de o lună” ar fi o mențiune specifică, ce nu intră sub incidența acestei interdicții. În cazurile în care nu pot fi susținute prin dovezi științifice, este deosebit de important să se interzică afirmațiile care sugerează, pe baza compensării emisiilor de dioxid de carbon, că un produs sau un serviciu are un impact asupra mediului neutru, redus, compensat sau pozitiv din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, deoarece pot induce în eroare consumatorii, făcându-i să creadă că produsul pe care îl cumpără sau activitatea comerciantului nu are niciun impact asupra mediului. Acest lucru nu ar trebui să împiedice întreprinderile să își promoveze investițiile în inițiative de mediu, atât timp cât o astfel de publicitate nu susține că investițiile sau inițiativele respective compensează, neutralizează sau fac pozitiv impactul produsului sau impactul activității comerciantului asupra mediului.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 14
(14)  Pentru a îmbunătăți bunăstarea consumatorilor, modificările aduse anexei I la Directiva 2005/29/CE ar trebui să vizeze, de asemenea, mai multe practici asociate obsolescenței premature, inclusiv practicile de obsolescență programată, înțelese ca o politică comercială care implică planificarea în mod deliberat sau conceperea unui produs cu o durată de viață utilă limitată, astfel încât acesta să devină caduc în mod prematur sau nefuncțional după o anumită perioadă de timp. Achiziționarea de produse a căror durată de viață se preconizează că este mai îndelungată decât în realitate cauzează prejudicii consumatorilor. În plus, practicile de obsolescență prematură au un impact negativ general asupra mediului sub forma creșterii cantității de deșeuri de materiale. Prin urmare, este probabil ca abordarea acestor practici să reducă cantitatea de deșeuri, contribuind la un consum mai durabil.
(14)  Pentru a îmbunătăți bunăstarea consumatorilor, modificările aduse anexei I la Directiva 2005/29/CE ar trebui să vizeze, de asemenea, mai multe practici asociate obsolescenței premature, inclusiv practicile de obsolescență programată, înțelese ca o politică comercială care implică planificarea în mod deliberat sau conceperea unui produs cu o durată de viață utilă limitată, astfel încât acesta să devină caduc în mod prematur sau nefuncțional după o anumită perioadă de timp. Practicile care duc la scurtarea duratei de viață a unui produs sau achiziționarea de produse a căror durată de viață se preconizează că este mai îndelungată decât în realitate cauzează prejudicii consumatorilor. În plus, practicile de obsolescență prematură au un impact negativ general asupra mediului sub forma creșterii cantității de deșeuri de materiale. Prin urmare, este probabil ca abordarea acestor practici să reducă cantitatea de deșeuri, contribuind la un consum mai durabil.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  De asemenea, ar trebui interzisă omiterea informării consumatorului cu privire la existența unei caracteristici a unui bun, introduse pentru a-i limita durabilitatea. De exemplu, o astfel de caracteristică ar putea fi un software care oprește sau reduce funcționalitatea bunului după o anumită perioadă de timp sau ar putea fi o componentă de hardware care este proiectată să se defecteze după o anumită perioadă de timp. Interdicția de a omite informarea consumatorilor cu privire la astfel de caracteristici ale bunurilor completează și nu aduce atingere măsurilor corective aflate la dispoziția consumatorilor atunci când acestea constituie o neconformitate în temeiul Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului26. Pentru ca o astfel de practică comercială să fie considerată neloială, nu ar trebui să fie necesar să se demonstreze că scopul caracteristicii este de a stimula înlocuirea bunului respectiv. Ar trebui să se facă distincția între utilizarea unor caracteristici care limitează durabilitatea bunurilor și practicile de fabricație care utilizează materiale sau procese de calitate inferioară generală, care au ca rezultat o durabilitate limitată a bunurilor. Neconformitatea unui bun care rezultă din utilizarea unor materiale sau procese de calitate inferioară ar trebui reglementată în continuare de normele privind conformitatea bunurilor prevăzute în Directiva (UE) 2019/771.
(16)  De asemenea, ar trebui interzisă introducerea unei caracteristici a unui bun care îi limitează durabilitatea. De exemplu, o astfel de caracteristică ar putea fi un software care oprește sau reduce funcționalitatea bunului după o anumită perioadă de timp sau ar putea fi o componentă de hardware care este proiectată să se defecteze după o anumită perioadă de timp. Interdicția de a introduce astfel de caracteristici ale bunurilor nu aduce atingere măsurilor corective aflate la dispoziția consumatorilor atunci când acestea constituie o neconformitate în temeiul Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului26. Pentru ca o astfel de practică comercială să fie considerată neloială, nu ar trebui să fie necesar să se demonstreze că scopul caracteristicii este de a stimula înlocuirea bunului respectiv. Ar trebui să se facă distincția între utilizarea unor caracteristici care limitează durabilitatea bunurilor și practicile de fabricație care utilizează materiale sau procese de calitate inferioară generală, care au ca rezultat o durabilitate limitată a bunurilor. Neconformitatea unui bun care rezultă din utilizarea unor materiale sau procese de calitate inferioară ar trebui reglementată în continuare de normele privind conformitatea bunurilor prevăzute în Directiva (UE) 2019/771.
__________________
__________________
26 Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO L 136, 22.5.2019, p. 28).
26 Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO L 136, 22.5.2019, p. 28).
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)  O altă practică ce ar trebui interzisă în temeiul anexei I la Directiva 2005/29/CE este aceea de a afirma că un bun are o anumită durabilitate atunci când nu este cazul. Acest lucru ar fi valabil, de exemplu, atunci când un comerciant informează consumatorii că se preconizează că o mașină de spălat va dura un anumit număr de cicluri de spălare, în timp ce utilizarea efectivă a mașinii de spălat rufe arată că această afirmație nu este valabilă.
(17)  O altă practică ce ar trebui interzisă în temeiul anexei I la Directiva 2005/29/CE este aceea de a afirma că un bun are o anumită durabilitate atunci când nu este cazul. Acest lucru ar fi valabil, de exemplu, atunci când un comerciant informează consumatorii că se preconizează că o mașină de spălat va dura un anumit număr de cicluri de spălare în cazul unei utilizări normale preconizate, în conformitate cu instrucțiunile, în timp ce utilizarea efectivă a mașinii de spălat rufe arată că această afirmație nu este valabilă.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  În mod similar, anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui, de asemenea, să fie modificată pentru a interzice prezentarea produselor ca permițând repararea în cazul în care o astfel de repare nu este posibilă, precum și omiterea informării consumatorilor cu privire la faptul că repararea bunurilor nu este posibilă în conformitate cu cerințele legale.
(18)  În mod similar, anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui, de asemenea, să fie modificată pentru a interzice comercializarea unui produs care nu permite repararea în conformitate cu cerințele legale, sau lipsa de informare a consumatorilor cu privire la imposibilitatea de reparare a unui produs. În plus, anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui modificată și pentru a asigura informarea consumatorului în toate cazurile cu privire la restricțiile de reparare, cum ar fi indisponibilitatea serviciilor de reparații, indisponibilitatea pieselor de schimb sau refuzul de a repara produsul dacă acesta a fost reparat de un profesionist independent, un neprofesionist sau un utilizator.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 20
(20)  O altă practică asociată obsolescenței premature, care ar trebui să fie interzisă și adăugată la lista din anexa I la Directiva 2005/29/CE, este aceea de a incita consumatorul să înlocuiască consumabilele unui produs mai devreme decât ar fi altfel necesar din motive tehnice. Astfel de practici induc în eroare consumatorul făcându-l să creadă că bunurile nu vor mai funcționa decât dacă consumabilele lor sunt înlocuite, determinând astfel consumatorul să cumpere mai multe consumabile decât este necesar. De exemplu, practica de a îndemna consumatorul, prin intermediul setărilor imprimantei, să înlocuiască, înainte ca acestea să se golească efectiv, cartușele de cerneală pentru a stimula achiziționarea altor cartușe de cerneală ar fi interzisă.
(20)  O altă practică asociată obsolescenței premature, care ar trebui să fie interzisă și adăugată la lista din anexa I la Directiva 2005/29/CE, este comercializarea bunurilor care necesită înlocuirea consumabilelor mai devreme decât ar fi altfel necesar din motive tehnice. Astfel de practici induc în eroare consumatorul făcându-l să creadă că bunurile nu vor mai funcționa decât dacă consumabilele lor sunt înlocuite, determinând astfel consumatorii să cumpere mai multe consumabile decât este necesar. De exemplu, comercializarea unei imprimante care le impune consumatorilor să înlocuiască, înainte ca acestea să se golească efectiv, cartușele de cerneală pentru a stimula achiziționarea altor cartușe de cerneală ar fi interzisă.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui, de asemenea, modificată pentru interzice omiterea informării consumatorului cu privire la faptul că bunul este conceput pentru a i se limita funcționalitatea atunci când se utilizează consumabile, piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate de producătorul original. De exemplu, comercializarea imprimantelor care sunt concepute pentru a li se limita funcționalitatea atunci când se utilizează cartușe de cerneală care nu sunt furnizate de producătorul original al imprimantei, fără a se divulga aceste informații consumatorului, ar fi interzisă. Această practică ar putea induce în eroare consumatorii pentru a achiziționa un cartuș de cerneală alternativ care nu poate fi utilizat pentru imprimanta respectivă, conducând astfel la costuri de reparații, fluxuri de deșeuri sau costuri suplimentare nenecesare din cauza obligației de a utiliza consumabilele producătorului original, pe care consumatorul nu o putea prevedea la momentul achiziției. În mod similar, comercializarea de dispozitive inteligente concepute astfel încât să li se limiteze funcționalitatea atunci când se utilizează încărcătoare sau piese de schimb care nu sunt furnizate de producătorul original, fără a se divulga aceste informații consumatorului, ar fi, de asemenea, interzisă.
(21)  Anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui, de asemenea, modificată pentru a interzice comercializarea bunurilor care sunt concepute într-un mod care le limitează funcționalitatea atunci când se utilizează consumabile, piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate de producătorul original. De exemplu, comercializarea imprimantelor care sunt concepute pentru a li se limita funcționalitatea atunci când se utilizează cartușe de cerneală care nu sunt furnizate de producătorul original al imprimantei ar fi interzisă. Această practică ar putea induce în eroare consumatorii pentru a achiziționa un cartuș de cerneală alternativ care nu poate fi utilizat pentru imprimanta respectivă, conducând astfel la costuri de reparații, fluxuri de deșeuri sau costuri suplimentare nenecesare din cauza obligației de a utiliza consumabilele producătorului original, pe care consumatorul nu o putea prevedea la momentul achiziției. În mod similar, comercializarea de dispozitive inteligente concepute astfel încât să li se limiteze funcționalitatea atunci când se utilizează încărcătoare sau piese de schimb care nu sunt furnizate de producătorul original ar fi, de asemenea, interzisă.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 22
(22)  Pentru a se permite consumatorilor să ia decizii în mai bună cunoștință de cauză și să stimuleze cererea și oferta de bunuri mai durabile, înainte de încheierea contractului ar trebui furnizate informații specifice cu privire la durabilitatea și posibilitatea de reparare a unui produs pentru toate tipurile de bunuri. În plus, în ceea ce privește bunurile cu elemente digitale, conținut digital și servicii digitale, consumatorii ar trebui să fie informați cu privire la perioada de timp în care sunt disponibile actualizări gratuite de software. Prin urmare, Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului27 ar trebui modificată pentru a oferi consumatorilor informații precontractuale privind durabilitatea, posibilitatea de reparare și disponibilitatea actualizărilor. Informațiile ar trebui furnizate consumatorilor într-un mod clar și inteligibil și în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute de Directiva 2019/88228. Obligația de a furniza aceste informații consumatorilor completează și nu aduce atingere drepturilor consumatorilor prevăzute în Directivele (UE) 2019/77029 și (UE) 2019/77130 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
(22)  Pentru a se permite consumatorilor să ia decizii în mai bună cunoștință de cauză și să stimuleze cererea și oferta de bunuri mai durabile, înainte de încheierea contractului ar trebui furnizate informații specifice cu privire la durabilitatea și posibilitatea de reparare a unui produs pentru toate tipurile de bunuri. În plus, în ceea ce privește bunurile cu elemente digitale, conținut digital și servicii digitale, consumatorii ar trebui să fie informați cu privire la perioada de timp în care sunt disponibile actualizări gratuite de software în conformitate cu cerințele prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, care trebuie să fie cel puțin la fel de lungă ca și perioada prevăzută în dreptul Uniunii și prelungirea voluntară a acesteia, în cazul în care producătorul pune la dispoziție astfel de informații. Prin urmare, Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului27 ar trebui modificată pentru a oferi consumatorilor informații precontractuale privind durabilitatea, posibilitatea de reparare și disponibilitatea actualizărilor. Informațiile ar trebui furnizate consumatorilor, inclusiv într-o limbă oficială sau în limbile oficiale ale statului membru în care bunul este oferit, într-un mod clar și inteligibil și în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute de Directiva 2019/88228. Obligația de a furniza aceste informații consumatorilor completează și nu aduce atingere drepturilor consumatorilor prevăzute în Directivele (UE) 2019/77029, (UE) 2019/77130 și (UE) 2011/83 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
__________________
__________________
27 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
27 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
28 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).
28 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).
29 Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale (JO L 136, 22.5.2019, p. 1).
29 Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale (JO L 136, 22.5.2019, p. 1).
30 Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO L 136, 22.5.2019, p. 28).
30 Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO L 136, 22.5.2019, p. 28).
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 23
(23)  Un bun indicator al durabilității unui bun este garanția comercială de durabilitate a producătorului în sensul articolului 17 din Directiva (UE) 2019/771. Prin urmare, Directiva 2011/83/UE ar trebui modificată pentru a impune în mod specific comercianților care vând bunuri să informeze consumatorii cu privire la existența garanției comerciale de durabilitate a producătorului pentru toate tipurile de bunuri, în cazul în care producătorul pune la dispoziție aceste informații.
(23)  Un bun indicator al durabilității unui bun este durata garanției legale de conformitate, precum și prelungirea voluntară a acesteia sub forma garanției comerciale de durabilitate echivalente a producătorului în sensul articolului 17 din Directiva (UE) 2019/771, acoperind întregul bun și fiind furnizată fără costuri suplimentare. Prin urmare, Directiva 2011/83/UE ar trebui modificată pentru a impune în mod specific comercianților să furnizeze, înainte de încheierea contractului, o etichetă care să includă cel puțin o atenționare referitoare la garanția legală de conformitate și, dacă este cazul, la extinderea voluntară a acesteia sub forma unei garanții comerciale de durabilitate.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)
(23a)  Atunci când bunurile sunt puse la dispoziția consumatorilor și a altor utilizatori finali, eticheta ar trebui să fie afișată în mod vizibil și clar lizibil.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 24
(24)  Problema durabilității limitate contrare așteptărilor consumatorilor este cea mai relevantă pentru bunurile consumatoare de energie, care sunt bunuri care funcționează dintr-o sursă externă de energie. Consumatorii sunt, de asemenea, cei mai interesați să primească informații cu privire la durabilitatea preconizată a acestei categorii de bunuri. Din aceste motive, numai pentru această categorie de bunuri, trebuie să se aducă la cunoștința consumatorilor că producătorul nu a furnizat informații privind existența unei garanții comerciale de durabilitate a producătorului de peste doi ani.
eliminat
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  Produsele care conțin componente consumatoare de energie, în cazul în care acestea sunt simple accesorii și nu contribuie la funcția principală a produselor respective, precum iluminatul decorativ pentru îmbrăcăminte sau încălțăminte sau farul electric de bicicletă, nu ar trebui clasificate drept produse consumatoare de energie.
eliminat
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 26
(26)  Având în vedere durata minimă stabilită de doi ani a răspunderii vânzătorului pentru neconformitate în temeiul Directivei (UE) 2019/771 și faptul că numeroase defecțiuni ale produsului au loc după doi ani, obligația comerciantului de a informa consumatorii cu privire la existența și durata garanției comerciale de durabilitate a producătorului ar trebui să se aplice garanțiilor cu o durată mai mare de doi ani.
eliminat
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 27
(27)  Pentru a facilita luarea de către consumatori a unei decizii comerciale în cunoștință de cauză atunci când compară bunuri înainte de încheierea unui contract, comercianții ar trebui să informeze consumatorii cu privire la existența și durata garanției comerciale de durabilitate a producătorului pentru întregul bun, și nu pentru anumite componente ale bunului.
eliminat
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 28
(28)  Producătorul și vânzătorul ar trebui să aibă în continuare libertatea de a oferi alte tipuri de garanții comerciale și servicii postvânzare de orice durată. Cu toate acestea, informațiile furnizate consumatorului cu privire la astfel de alte garanții comerciale sau servicii nu ar trebui să determine confuzie în rândul consumatorilor în ceea ce privește existența și durata garanției comerciale de durabilitate a producătorului care acoperă întregul bun și are o durată mai mare de doi ani.
(28)  Producătorul și vânzătorul ar trebui să aibă în continuare libertatea de a oferi alte tipuri de garanții comerciale și servicii postvânzare de orice durată. Cu toate acestea, informațiile furnizate consumatorului cu privire la astfel de alte garanții comerciale sau servicii nu ar trebui să determine confuzie în rândul consumatorilor.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 29
(29)  Pentru a promova concurența între producători în ceea ce privește durabilitatea bunurilor cu elemente digitale, comercianții care vând bunurile respective ar trebui să informeze consumatorii cu privire la perioada minimă în care producătorul se angajează să furnizeze actualizări de software pentru astfel de bunuri. Cu toate acestea, pentru a evita supraîncărcarea consumatorilor cu informații, aceste informații ar trebui furnizate numai atunci când această perioadă este mai mare decât perioada de garanție comercială de durabilitate a producătorului, deoarece această garanție implică furnizarea de actualizări, inclusiv actualizări de securitate care sunt necesare pentru a menține performanța și funcțiile necesare ale bunurilor cu elemente digitale. În plus, informațiile cu privire la angajamentul producătorului de a furniza actualizări de software sunt relevante numai în cazul în care contractul de vânzare a bunurilor cu elemente digitale prevede un singur act de furnizare a conținutului digital sau a serviciului digital cu privire la care se aplică articolul 7 alineatul (3) litera (a) din Directiva (UE) 2019/771. În schimb, nu ar trebui să existe o obligație nouă de a furniza informațiile respective în cazul în care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei perioade, deoarece, în cazul acestor contracte, articolul 7 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2019/771 specifică, prin trimitere la articolul 10 alineatul (2) sau (5), perioada în care vânzătorul trebuie să se asigure că consumatorul este informat cu privire la actualizări și că îi sunt furnizate actualizări.
(29)  Pentru a promova concurența între producători în ceea ce privește durabilitatea bunurilor cu elemente digitale, comercianții care vând bunurile respective ar trebui să informeze consumatorii cu privire la perioada minimă în care producătorul va furniza actualizări de software pentru astfel de bunuri, inclusiv, cel puțin, perioada prevăzută în dreptul Uniunii și prelungirea voluntară a acesteia, în cazul în care producătorul pune la dispoziție astfel de informații. Aceste informații ar trebui furnizate numai atunci când această perioadă este mai mare decât perioada de garanție comercială.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 30
(30)  În mod similar, comercianții care oferă conținut digital și servicii digitale ar trebui, de asemenea, să informeze consumatorii cu privire la perioada minimă în care furnizorul de conținut digital sau de serviciu digital, în cazul în care furnizorul este diferit de comerciant, se angajează să furnizeze actualizări de software, inclusiv actualizări de securitate, care sunt necesare pentru a menține conformitatea conținutului digital și a serviciilor digitale. Informațiile cu privire la angajamentul furnizorului de a furniza actualizări sunt relevante numai în cazul în care contractul prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte individuale de furnizare cu privire la care se aplică articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Directiva (UE) 2019/770. În schimb, nu ar trebui să existe o obligație nouă de a furniza informațiile respective în cazul în care contractul prevede furnizarea continuă pe parcursul unei perioade, deoarece, în cazul acestor contracte, articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Directiva (UE) 2019/770 specifică perioada în care comerciantul trebuie să se asigure că consumatorul este informat cu privire la actualizări și că îi sunt furnizate actualizări.
(30)  În mod similar, comercianții care oferă conținut digital și servicii digitale ar trebui, de asemenea, să informeze consumatorii cu privire la perioada minimă, după data introducerii pe piață, în care furnizorul de conținut digital sau de serviciu digital, în cazul în care furnizorul este diferit de comerciant, va furniza actualizări de software, inclusiv actualizări de securitate, care sunt necesare pentru a menține conformitatea conținutului digital și a serviciilor digitale. Aceste informații ar trebui să includă cel puțin perioada în care actualizările trebuie furnizate în conformitate cu dreptul Uniunii. Furnizorul va pune aceste informații la dispoziția comerciantului în toate cazurile.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 31
(31)  Pentru a permite consumatorilor să ia o decizie comercială în cunoștință de cauză și să aleagă bunuri care sunt mai ușor de reparat, comercianții ar trebui să furnizeze, înainte de încheierea contractului, pentru toate tipurile de bunuri, după caz, punctajul posibilității de reparare al bunului, astfel cum este furnizat de producător în conformitate cu dreptul Uniunii.
(31)  Pentru a permite consumatorilor să ia o decizie comercială în cunoștință de cauză și să aleagă bunuri care sunt mai ușor de reparat, comercianții ar trebui să furnizeze, înainte de încheierea contractului, pentru toate tipurile de bunuri, după caz, punctajul posibilității de reparare al bunului, astfel cum este furnizat de producător în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 32
(32)  În temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (e) și cu articolul 6 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2011/83/UE, comercianții sunt obligați să îi furnizeze consumatorului, înainte ca contractul să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, informații referitoare la existența și condițiile privind serviciile postvânzare, inclusiv serviciile de reparații, în cazul în care aceste servicii sunt furnizate. În plus, pentru a se asigura că consumatorii sunt bine informați cu privire la posibilitatea de reparare a bunurilor pe care le achiziționează, în cazul în care nu se stabilește un punctaj al posibilității de reparare în conformitate cu dreptul Uniunii, comercianții ar trebui să furnizeze, pentru toate tipurile de bunuri, alte informații relevante privind repararea care sunt puse la dispoziție de producător, cum ar fi informații privind disponibilitatea pieselor de schimb, precum și un manual de utilizare și de reparare.
(32)  În temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (e) și cu articolul 6 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2011/83/UE, comercianții sunt obligați să îi furnizeze consumatorului, înainte ca contractul să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, informații referitoare la existența și condițiile privind serviciile postvânzare, inclusiv serviciile de reparații. În plus, pentru a se asigura că consumatorii sunt bine informați cu privire la posibilitatea de reparare a bunurilor pe care le achiziționează, în cazul în care nu se stabilește un punctaj al posibilității de reparare, comercianții ar trebui să furnizeze, pentru toate tipurile de bunuri, alte informații relevante privind reparațiile, cum ar fi informații privind disponibilitatea și prețul maxim prevăzut al pieselor de schimb necesare pentru repararea unui bun, inclusiv perioada minimă după achiziționarea bunului în care sunt disponibile piesele de schimb și accesoriile, procedura prin care pot fi comandate acestea, disponibilitatea unui manual de utilizare și de reparații, precum și disponibilitatea instrumentelor și serviciilor de diagnosticare și reparare. Producătorii bunurilor ar trebui să furnizeze aceste informații comercianților respectivi.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 33
(33)  Comercianții ar trebui să ofere consumatorilor informații cu privire la existența și durata garanției comerciale de durabilitate a producătorului, perioada minimă pentru actualizări și informații privind repararea, altele decât punctajul posibilității de reparare, în cazul în care producătorul sau furnizorul conținutului digital sau al serviciului digital, atunci când este diferit de comerciant, pune la dispoziție informațiile relevante. În special, în ceea ce privește bunurile, comerciantul ar trebui să transmită consumatorilor informațiile pe care producătorul le-a furnizat comerciantului sau a intenționat într-un alt mod să le pună la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului, indicând aceste informații pe produsul însuși, pe ambalajul sau pe etichetele acestuia pe care consumatorul le-ar consulta în mod normal înainte de încheierea contractului. Comerciantul nu ar trebui să fie obligat să caute în mod activ astfel de informații de la producător, de exemplu pe site-urile web specifice produsului.
(33)  Comercianții ar trebui să ofere consumatorilor informații cu privire la existența etichetei, perioada minimă pentru actualizări și informații privind repararea, altele decât punctajul posibilității de reparare. În special, în ceea ce privește bunurile, comerciantul ar trebui să transmită consumatorilor informațiile pe care producătorul le-a furnizat comerciantului sau a intenționat într-un alt mod să le pună la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului, indicând aceste informații pe produsul însuși, pe ambalajul sau pe etichetele acestuia pe care consumatorul le-ar consulta în mod normal înainte de încheierea contractului. Comerciantul nu ar trebui să fie obligat să caute în mod activ astfel de informații de la producător, de exemplu pe site-urile web specifice produsului. În cazul în care comercianții nu sunt producători de bunuri, influența lor asupra proiectării produselor și contribuția lor la informațiile care însoțesc produsele ar putea fi limitate. În acest caz, producătorii ar trebui să furnizeze informațiile relevante comercianților care interacționează cu consumatorii. În plus, comercianții ar trebui să își asume răspunderea pentru transmiterea informațiilor către consumatori.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 36 a (nou)
(36a)  Comisia ar trebui să pună la dispoziția întreprinderilor orientări ușor de înțeles cu privire la cerințele prezentei directive. Atunci când elaborează astfel de orientări, Comisia ar trebui să țină seama de nevoile IMM-urilor, astfel încât sarcinile administrative și financiare să fie menținute la un nivel minim, înlesnind în același timp respectarea prezentei directive. Comisia ar trebui să consulte părțile interesate relevante și cu expertiză în domeniul comercializării.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă
(1)  la articolul 2, se adaugă următoarele litere (o)-(y):
(1)  la articolul 2, se adaugă următoarele litere (o)-(ya):
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o
(o)  «afirmație legată de mediu» înseamnă orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatoriu (obligatorie) în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, inclusiv text, imagine, reprezentare grafică sau simbolică, sub orice formă, inclusiv etichete, mărci, denumiri de societăți sau denumiri de produse, în contextul unei comunicări comerciale, care afirmă sau implică faptul că un produs sau un comerciant are un impact pozitiv sau nu are niciun impact asupra mediului sau este mai puțin dăunător pentru mediu decât alte produse sau, respectiv, ați comercianți ori și-a îmbunătățit impactul în timp;
(o)  «afirmație legată de mediu» înseamnă orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatoriu (obligatorie) în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, inclusiv text, imagine, reprezentare grafică sau simbolică, sub orice formă, inclusiv etichete, mărci, denumiri de societăți sau denumiri de produse, în contextul unei comunicări comerciale, care afirmă sau implică faptul că un produs, o categorie de produse, o marcă sau un comerciant are un impact pozitiv sau nu are niciun impact asupra mediului sau este mai puțin dăunător (dăunătoare) pentru mediu decât alte produse, mărci sau, respectiv, ați comercianți ori și-a îmbunătățit impactul în timp;
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera p
(p)  «afirmație explicită legată de mediu» înseamnă o afirmație legată de mediu care este sub formă de text sau este inclusă pe o etichetă de durabilitate;
eliminat
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q
(q)  «afirmație generică legată de mediu» înseamnă orice afirmație explicită legată de mediu, neinclusă pe o etichetă de durabilitate, în cazul în care specificația afirmației nu este furnizată în termeni clari și vizibili pe același suport;
(q)  «afirmație generică legată de mediu» înseamnă o afirmație legată de mediu, neinclusă pe o etichetă de durabilitate, în cazul în care specificația afirmației nu este furnizată în termeni clari și vizibili pe același suport;
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera s
(s)  «sistem de certificare» înseamnă un sistem de verificare de către terți care este deschis în condiții transparente, echitabile și nediscriminatorii tuturor comercianților care doresc și sunt în măsură să respecte cerințele sistemului, care certifică faptul că un produs respectă anumite cerințe și pentru care monitorizarea conformității este obiectivă, bazată pe standarde și proceduri internaționale, ale Uniunii sau naționale și efectuată de o parte independentă atât de proprietarul sistemului, cât și de comerciant;
(s)  «sistem de certificare» înseamnă un sistem de verificare de către terți:
(i)   care este disponibil în mod public, transparent, echitabil și nediscriminatoriu și la un preț rezonabil pentru comercianții și entitățile care doresc și sunt în măsură să respecte cerințele sistemului;
(ii)   care certifică faptul că un produs, un proces sau o întreprindere respectă anumite cerințe disponibile în mod public și elaborate în mod independent;
(iii)   pentru care monitorizarea conformității și acordarea certificării sunt obiective, bazate pe standarde și proceduri internaționale, ale Uniunii sau naționale, ținând seama de natura produselor, a proceselor sau a întreprinderilor în cauză;
(iv)  care garantează că monitorizarea conformității menționate la punctul (iii) este efectuată de o parte terță ale cărei competențe și independență, atât față de proprietarul sistemului, cât și față de comerciant, au fost verificate de statele membre; și
(v)  care include un sistem de reclamații pus la dispoziția consumatorilor și a altor părți interesate externe, se axează pe neconformitate și asigură retragerea etichetei de durabilitate în caz de neconformitate;
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera t
(t)  «instrument de informare privind durabilitatea» înseamnă un software, inclusiv un site web, o parte a unui site web sau o aplicație, gestionat de un comerciant sau în numele acestuia, care le furnizează consumatorilor informații cu privire la aspectele de mediu sau sociale ale produselor sau care compară produse cu privire la aceste aspecte;
(t)  «instrument de informare și comparare privind durabilitatea» înseamnă un software, inclusiv un site web, o parte a unui site web sau o aplicație, gestionat de un comerciant sau în numele acestuia, care le furnizează consumatorilor informații cu privire la aspectele de mediu sau sociale ale produselor sau care compară produse cu privire la aceste aspecte.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera w
(w)  «actualizare de software» înseamnă o actualizare gratuită, inclusiv o actualizare de securitate, necesară pentru a menține conformitatea bunurilor cu elemente digitale, conținut digital și servicii digitale în conformitate cu Directivele (UE) 2019/770 și (UE) 2019/771;
(w)  «actualizare de software» înseamnă o actualizare gratuită, inclusiv fie o actualizare de securitate, fie o actualizare a funcționalității sau a caracteristicilor, necesară pentru a menține conformitatea bunurilor cu elemente digitale, conținut digital și servicii digitale în conformitate cu Directivele (UE) 2019/770 și (UE) 2019/771 sau care îmbunătățește sau reduce durabilitatea acestora;
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera wa (nouă)
(wa)  «actualizare de securitate» înseamnă o actualizare a sistemului de operare, inclusiv corecții de securitate, dacă sunt relevante pentru un anumit dispozitiv, al cărei scop principal este de a îmbunătăți securitatea dispozitivului;
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera wb (nouă)
(wb)  «actualizare a funcționalităților» înseamnă o actualizare a sistemului de operare al cărei scop principal este de a implementa noi funcționalități;
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera x
(x)  «consumabil» înseamnă orice componentă a unui bun care este utilizată în mod repetat și care trebuie înlocuită pentru ca bunul să funcționeze conform destinației;
(x)  «consumabil» înseamnă orice componentă a unui bun care este utilizată în mod repetat și care trebuie înlocuită sau reîncărcată pentru ca bunul să funcționeze conform destinației;
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/29/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ya (nouă)
(ya)  «compensare a emisiilor de CO2» înseamnă achiziționarea de credite de carbon sau acordarea de sprijin financiar pentru proiecte de mediu menite să neutralizeze, să reducă, să compenseze sau să absoarbă la nivel intern („insetting”) impactul pe care îl are cumpărătorul asupra mediului sau impactul bunurilor sau serviciilor sale asupra mediului.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2005/29/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b
(b)  principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi disponibilitatea, avantajele, riscurile, execuția, compoziția, impactul social sau asupra mediului, accesoriile, durabilitatea, posibilitatea de reparare, asistența post-vânzare a consumatorilor, soluționarea reclamațiilor, metoda și data fabricației sau furnizării, livrarea, adecvarea pentru utilizarea preconizată, utilizarea, cantitatea, specificațiile, originea geografică sau comercială sau rezultatele care pot fi așteptate în urma utilizării sau rezultatele și caracteristicile esențiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului.;
(b)  principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi disponibilitatea, avantajele, riscurile, execuția, compoziția, impactul social sau asupra mediului, accesoriile, durabilitatea, posibilitatea de reparare, de reutilizare și de reciclare, asistența post-vânzare a consumatorilor, soluționarea reclamațiilor, metoda și data fabricației sau furnizării, livrarea, adecvarea pentru utilizarea preconizată, utilizarea, cantitatea, specificațiile, originea geografică sau comercială sau rezultatele care pot fi așteptate în urma utilizării sau rezultatele și caracteristicile esențiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului.;
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a a (nouă)
Directiva 2005/29/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c
(aa)  la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
(c)  orice activitate de comercializare a unui bun, într-un stat membru, ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre, deși bunul respectiv are o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de factori legitimi și obiectivi.
„(c) orice activitate de comercializare a unui bun, într-un stat membru, cu o prezentare aparent identică cu un alt bun care este comercializat în alte state membre, sub aceeași marcă, marcă comercială sau denumire, deși bunul respectiv prezintă diferențe de compoziție sau caracteristici, inclusiv în ceea ce privește profilul său senzorial;”
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b – partea introductivă
(b)  la alineatul (2) se adaugă următoarele litere (d) și (e):
(b)  la alineatul (2) se adaugă următoarele litere (d)-(ea):
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2005/29/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera d
(d)  formularea unei afirmații legate de mediu cu privire la performanța de mediu viitoare fără angajamente și ținte clare, obiective și verificabile și fără un sistem independent de monitorizare;
(d)  formularea unei afirmații legate de mediu cu privire la performanța de mediu viitoare bazată exclusiv pe programe de compensare a emisiilor de dioxid de carbon sau fără angajamente clare, obiective, cuantificate, bazate pe date științifice și verificabile, fără un plan detaliat și realist de punere în aplicare referitor la angajamentele bugetare și tehnologice, fără ține fezabile și fără un sistem independent de monitorizare bazat pe date relevante;
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2005/29/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera e a (nouă)
(ea)  practicile al căror efect sau efect probabil este de a denatura sau de a afecta autonomia, procesul decizional sau alegerea destinatarilor serviciului, în mod voit sau în fapt, prin structura, proiectarea sau funcționalitățile unei interfețe online sau ale unei părți a acesteia.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a
(a)  se introduce următorul punct 3a:
eliminat
„(3a) «bun consumator de energie» înseamnă orice bun care depinde de alimentarea cu energie (energie electrică, combustibili fosili și surse regenerabile de energie) pentru a funcționa conform destinației;”;
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/83/UE
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 d
(14d)  «punctaj al posibilității de reparare» înseamnă un punctaj care exprimă capacitatea unui bun de a fi reparat, pe baza unei metode stabilite în conformitate cu dreptul Uniunii;
(14d)  «punctaj al posibilității de reparare» înseamnă un punctaj care exprimă capacitatea unui bun de a fi reparat, pe baza unei metode armonizate stabilite la nivelul Uniunii;
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – paragraful 1 – litera -a (nouă)
(-a)  litera (e) se elimină;
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – partea introductivă
(a)  se introduc următoarele litere (ea)-(ed):
(a)  se introduc următoarele litere (ea)-(ec):
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea
(ea)  pentru toate bunurile, în cazul în care producătorul le pune la dispoziție, informații conform cărora bunurile beneficiază de o garanție comercială de durabilitate și durata acesteia în unități de timp, în cazul în care garanția respectivă acoperă întregul bun și are o durată mai mare de doi ani;
(ea)  pentru toate bunurile, o etichetă, așa cum se prevede în anexa Z, care să indice durata garanției legale de conformitate și, dacă este cazul, prelungirea voluntară a acesteia sub forma unei garanții comerciale de durabilitate;
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb
(eb)  pentru bunurile consumatoare de energie, în cazul în care producătorul nu pune la dispoziție informațiile menționate la litera (ea), informații conform cărora producătorul nu a furnizat informații privind existența unei garanții comerciale de durabilitate mai mare de doi ani. Aceste informații trebuie să fie cel puțin la fel de vizibile ca orice alte informații referitoare la existența și condițiile serviciilor postvânzare și ale garanțiilor comerciale oferite în conformitate cu litera (e);
eliminat
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ec
(ec)  pentru bunurile cu elemente digitale, în cazul în care producătorul pune la dispoziție astfel de informații, perioada minimă în unități de timp în care producătorul furnizează actualizări de software, cu excepția cazului în care contractul prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade. În cazul în care informațiile privind existența unei garanții comerciale de durabilitate sunt furnizate în conformitate cu litera (ea), informațiile privind actualizările sunt furnizate dacă actualizările respective sunt furnizate pe o perioadă mai mare decât garanția comercială de durabilitate;
(ec)  pentru bunurile cu elemente digitale, perioada minimă în unități de timp, după data introducerii pe piață, în care producătorul furnizează actualizări de software, care acoperă cel puțin perioada prevăzută în dreptul Uniunii și prelungirea voluntară a acesteia, în cazul în care producătorul pune la dispoziție astfel de informații pentru care trebuie furnizate actualizările;
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ed
(ed)  pentru conținutul digital și serviciile digitale, în cazul în care furnizorul lor este diferit de comerciant și pune la dispoziție astfel de informații, perioada minimă în unități de timp în care furnizorul furnizează actualizări de software, cu excepția cazului în care contractul prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade;
(ed)  pentru conținutul digital și serviciile digitale, în cazul în care furnizorul lor este diferit de comerciant, perioada minimă, după data introducerii pe piață, în unități de timp în care furnizorul furnizează actualizări de software, care acoperă cel puțin perioada în care actualizările sunt furnizate în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii;
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera j
(j)  în cazul în care litera (i) nu se aplică, informații puse la dispoziție de producător cu privire la disponibilitatea pieselor de schimb, inclusiv procedura de comandare a acestora, precum și cu privire la disponibilitatea unui manual de utilizare și de reparare.;
(j)  în cazul în care litera (i) nu se aplică, informații furnizate de producător cu privire la disponibilitatea și prețul maxim preconizat al pieselor de schimb necesare pentru repararea bunurilor, inclusiv perioada minimă de după cumpărarea bunului în care sunt disponibile piese de schimb și accesorii, procedura de comandare a acestora și disponibilitatea unui manual de utilizare și de reparare, precum și cu privire la disponibilitatea instrumentelor și serviciilor de diagnosticare și reparare.;
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
În pofida dispozițiilor de la litera (ea), atunci când comercianții oferă produse în mai multe state membre, ei pot opta să facă referire la perioada minimă de doi ani de garanție legală de conformitate la nivelul Uniunii pe eticheta menționată în anexa Z. În cadrul acestei opțiuni, comercianții se asigură că eticheta este însoțită de o declarație care prevede că „un consumator beneficiază de o garanție legală minimă de doi ani, cu excepția cazului în care legislația națională aplicabilă prevede o garanție mai mare de doi ani”.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)
(ba)  se introduce următorul alineat (1a):
„(1a) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul XXX pentru a modifica anexa Z prin introducerea, modificarea, adăugarea sau eliminarea oricăror detalii referitoare la informațiile sau elementele textuale prevăzute în prezentul articol.”;
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b b (nouă)
Directiva 2011/83/UE
Articolul 5 – paragraful 1 b (nou)
(bb)  se introduce următorul alineat (1b):
„(1b) Producătorul pune la dispoziția comerciantului toate informațiile relevante, inclusiv informațiile enumerate la literele (ea), (eb), (ec), (i) și (j), pentru a se asigura că comerciantul este în măsură să respecte obligațiile de informare relevante prevăzute la alineatul (1).”
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 2011/83/UE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g
(-a)   litera (g) se înlocuiește cu următorul text:
„(g) modalitățile de plată, livrare, executare, data până la care comerciantul se angajează să livreze bunurile sau să presteze serviciile și, după caz, existența unor opțiuni de livrare care emit mai puțin CO2 și, după caz, politica comerciantului de tratare a reclamațiilor;”;
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -aa (nouă)
(-aa)   literele (l) și (m) se elimină;
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ma
(ma)  pentru toate tipurile de bunuri, în cazul în care producătorul le pune la dispoziție, informații conform cărora bunurile beneficiază de o garanție comercială de durabilitate și durata acesteia în unități de timp, cu condiția ca garanția de durabilitate să acopere întregul bun și să aibă o durată mai mare de doi ani;
(ma)  pentru toate bunurile, o etichetă, așa cum se prevede în anexa Z, care să indice durata garanției legale de conformitate și, dacă este cazul, prelungirea voluntară a acesteia sub forma unei garanții comerciale de durabilitate;
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera mb
(mb)  pentru bunurile consumatoare de energie, în cazul în care producătorul nu pune la dispoziție informațiile menționate la litera (ma), informații conform cărora producătorul nu a furnizat informații privind existența unei garanții comerciale de durabilitate mai mare de doi ani. Aceste informații trebuie să fie cel puțin la fel de vizibile ca orice alte informații referitoare la existența și condițiile serviciilor postvânzare și ale garanțiilor comerciale oferite în conformitate cu litera (m);
eliminat
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera mc
(mc)  pentru bunurile cu elemente digitale, în cazul în care producătorul pune la dispoziție astfel de informații, perioada minimă în unități de timp în care producătorul furnizează actualizări de software, cu excepția cazului în care contractul prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade. În cazul în care informațiile privind existența unei garanții comerciale de durabilitate sunt furnizate în conformitate cu litera (ma), informațiile privind actualizările sunt furnizate dacă actualizările respective sunt furnizate pe o perioadă mai mare decât garanția comercială de durabilitate;
(mc)  pentru bunurile cu elemente digitale, perioada minimă în unități de timp, după data introducerii pe piață, în care producătorul furnizează actualizări de software, care acoperă cel puțin perioada prevăzută în dreptul Uniunii și prelungirea voluntară a acesteia, în cazul în care producătorul pune la dispoziție aceste informații pentru care trebuie furnizate actualizările;
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2011/83/UE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera md
(md)  pentru conținutul digital și serviciile digitale, în cazul în care furnizorul lor este diferit de comerciant și pune la dispoziție astfel de informații, perioada minimă în unități de timp în care furnizorul furnizează actualizări de software, cu excepția cazului în care contractul prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade;
(md)  pentru conținutul digital și serviciile digitale, în cazul în care furnizorul lor este diferit de comerciant, perioada minimă, după data introducerii pe piață, în unități de timp în care furnizorul furnizează actualizări de software, care acoperă cel puțin perioada în care actualizările sunt furnizate în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii;
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2011/83/UE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera v
(v)  în cazul în care litera (u) nu se aplică, informații puse la dispoziție de producător cu privire la disponibilitatea pieselor de schimb, inclusiv procedura de comandare a acestora, precum și cu privire la disponibilitatea unui manual de utilizare și de reparare.;
(v)  în cazul în care litera (u) nu se aplică, informații furnizate de producător cu privire la disponibilitatea și prețul maxim preconizat al pieselor de schimb necesare pentru repararea bunurilor, inclusiv perioada minimă de după cumpărarea bunului în care sunt disponibile piese de schimb și accesorii, procedura de comandare a acestora și disponibilitatea unui manual de utilizare și de reparare, precum și cu privire la disponibilitatea instrumentelor și serviciilor de diagnosticare și reparare.;
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2011/83/UE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera va (nouă)
(va)  adresa centrelor de reparații disponibile la care consumatorul returnează bunurile în scopul reparării.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b b (nouă)
Directiva 2011/83/UE
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
(bb)  se introduce următorul alineat (1a):
„1a. Producătorul pune la dispoziția comerciantului toate informațiile relevante, inclusiv informațiile enumerate la alineatul (1) literele (ea), (eb), (ec), (i) și (j), pentru a se asigura că comerciantul este în măsură să respecte obligațiile de informare relevante prevăzute la alineatul (1).”
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1
Până la [5 ani de la adoptare], Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentei directive.
Până la [5 ani de la adoptare], Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentei directive și la progresele realizate.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)
Raportul respectiv conține o evaluare a măsurii în care directiva a contribuit la îmbunătățirea protecției consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale și a publicității înșelătoare pentru produsele promovate ca fiind durabile, precum și un rezumat al efectelor pozitive și negative asupra întreprinderilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Anexa Z
Anexa Z
Conținutul și formatul etichetei
1.  Eticheta trebuie să aibă următorul format:
XX ani + YY ani
2.  Literele „XX” se înlocuiesc cu cifrele corespunzătoare duratei garanției legale de conformitate. Literele YY se înlocuiesc cu cifrele corespunzătoare prelungirii voluntare a garanției legale de conformitate sub forma unei garanții comerciale de durabilitate echivalente.
3.  Eticheta este afișată în mod vizibil și într-un mod care să fie clar lizibil pentru consumator.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă
(2)  se introduc următoarele puncte 4a și 4b:
(2)  se introduc următoarele puncte 4a-4bb:
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 4a
4a.  A face o afirmație generică legată de mediu pentru care comerciantul nu poate demonstra o performanță de mediu excelentă recunoscută, relevantă pentru afirmație.
4a.  A face o afirmație generică legată de mediu pentru care comerciantul nu furnizează o dovadă a performanței de mediu excelentă recunoscută, relevantă pentru afirmație.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 4b
4b.  A face o afirmație legată de mediu cu privire la întregul produs, atunci când aceasta se referă de fapt doar la un anumit aspect al produsului.
4b.  A face o afirmație legată de mediu cu privire la întregul produs sau la activitatea comerciantului, atunci când aceasta se referă de fapt doar la un anumit aspect al produsului sau al activității comerciantului.
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 4 ba (nou)
4ba.  A declara, pe baza compensării emisiilor de CO2, că un produs are un impact neutru, redus, compensat sau pozitiv asupra mediului în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră.
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 4 bb (nou)
4bb.  A face o afirmație legată de mediu care nu poate fi justificată în conformitate cu cerințele legale.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 7 a (nou)
(2a)  se introduce următorul punct 7a:
„7a (i) A evidenția anumite opțiuni atunci când se solicită o decizie din partea destinatarului serviciului online.
(ii)  A îngreuna semnificativ procedura de renunțare la un serviciu, comparativ cu cea de solicitare a serviciului respectiv.”
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 13 a (nou)
(3a)  se introduce următorul punct 13a:
„13a. Orice comercializare a unui produs ca fiind identic sau aparent identic cu un alt produs comercializat într-unul sau mai multe state membre, deși respectivele bunuri au o compoziție sau caracteristici diferite care nu au fost marcate în mod clar pe ambalaj, astfel încât să fie vizibile pentru consumator.”
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 4
(4)  se introduc următoarele puncte 23d-23i:
(4)  se introduc următoarele puncte 23d-23ib:
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 da (nou)
23da.  A nu informa consumatorul într-un mod clar și ușor de înțeles că actualizarea funcționalității nu este necesară pentru a asigura conformitatea produsului.
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 e
23e.  A omite informarea consumatorului cu privire la existența unei caracteristici a unui bun, introduse pentru a-i limita durabilitatea.
23e.  A introduce o caracteristică care să limiteze durabilitatea unui bun.
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 ea (nou)
23ea.  A comercializa un bun fără a remedia, într-un interval de timp rezonabil după ce a fost identificată, o problemă de design care duce astfel la o defecțiune timpurie a bunului respectiv.
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 g
23g.  A prezenta bunurile ca permițând repararea atunci când acest lucru nu este posibil sau a omite informarea consumatorului cu privire la faptul că bunurile nu permit repararea în conformitate cu cerințele legale.
23g.  A comercializa un bun care nu permite repararea în conformitate cu cerințele legale sau a nu informa consumatorul cu privire la faptul că bunul nu poate fi reparat.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 ga (nou)
23ga.  A nu informa consumatorul despre indisponibilitatea pieselor de schimb și alte limitări privind repararea.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 gb (nou)
23gb.  A nu informa consumatorul că comerciantul va refuza să repare un produs care a fost reparat anterior de către un specialist independent, un neprofesionist sau un utilizator.
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 h
23h.  A incita consumatorul să înlocuiască consumabilele unui produs mai devreme decât ar fi necesar din motive tehnice.
23h.  A comercializa un bun care necesită înlocuirea consumabilelor mai devreme decât este necesar din motive tehnice.
Amendamentul 82
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 i
23i.  A omite informarea cu privire la faptul că un bun este conceput pentru a i se limita funcționalitatea atunci când se utilizează consumabile, piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate de producătorul original.
23i.  A comercializa un produs care este conceput pentru a i se limita funcționalitatea atunci când se utilizează consumabile, piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate de producătorul original.
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 ja (nou)
23ia.  Același producător sau comerciant care oferă același produs în condiții dezavantajoase sau o perioadă mai scurtă de garanție comercială într-unul sau mai multe state membre, ceea ce duce la o situație dezavantajoasă pentru consumatori.
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 23 ib (nou)
23ib.  A comercializa un bun care nu este conform cu cerințele legislației Uniunii privind produsele.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0099/2023).

Ultima actualizare: 11 octombrie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate