Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2023/2547(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0233/2023

Texte depuse :

B9-0233/2023

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0205

Texte adoptate
PDF 118kWORD 45k
Joi, 11 mai 2023 - Strasbourg
Către un sector european al algelor puternic și durabil
P9_TA(2023)0205B9-0233/2023

Rezoluția Parlamentului European din 11 mai 2023 către un sector european al algelor puternic și sustenabil (2023/2547(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicările Comisiei privind „Pactul verde european” (COM(2019)0640), Strategia „De la fermă la consumator” (COM(2020)0381) și „Economia albastră durabilă” (COM(2021)0240),

–  având în vedere rezoluțiile sale privind cele trei comunicări ale Comisiei menționate anterior(1)(2)(3),

–  având în vedere comunicarea Comisiei referitoare la „Orientările strategice pentru o acvacultură mai sustenabilă și mai competitivă în UE pentru perioada 2021-2030” (COM(2021)0236),

–  având în vedere rezoluția Parlamentului European din 4 octombrie 2022 referitoare la realizarea unei acvaculturi sustenabile și competitive în UE: calea de urmat(4),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la „Către un sector european al algelor puternic și sustenabil” (O-000015/2023 – B9‑0018/2023),

–  având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru pescuit,

1.  salută Comunicarea Comisiei intitulată „Către un sector european al algelor puternic și sustenabil” (COM(2022)0592) și este de acord că există un potențial neexploatat în acest sector; subliniază că, în timp ce se preconizează că cererea globală de alge va crește în următorii ani, 85 000 de locuri de muncă suplimentare ar putea fi create în UE dacă se realizează creșterea preconizată a producției de alge;

2.  salută obiectivul de a dezvolta piețe pentru aplicațiile alimentare și nealimentare ale algelor și de a le face accesibile publicului larg; subliniază că algele ar putea fi utilizate, printre altele, pentru hrana animalelor și a peștilor, pentru produse farmaceutice, ambalaje, produse cosmetice și biocombustibili;

3.  subliniază că sectorul trebuie să se dezvolte într-un mod care să nu afecteze echilibrul ecosistemelor marine și ar trebui să evite repetarea acelorași greșeli de mediu care au fost comise anterior pe uscat;

4.  subliniază că un sector al algelor în creștere în UE ar putea contribui la realizarea obiectivelor UE în ceea ce privește dezvoltarea unei economii albastre, care nu numai că ne-ar oferi noi produse și materiale alimentare cu emisii scăzute de dioxid de carbon, ci ar contribui și la serviciile ecosistemice, cum ar fi sechestrarea carbonului și absorbția nutrienților, precum și la reducerea poluării, contribuind astfel la regenerarea ecosistemelor noastre costiere; consideră, în acest sens, că trebuie mobilizate mai multe fonduri UE pentru cercetare;

5.  subliniază că algele și microalgele pot reprezenta o sursă complementară importantă de proteine în producția alimentară sustenabilă și în securitatea alimentară mondială, astfel cum se subliniază în Strategia „De la fermă la consumator”, și invită Comisia să ia în considerare acest potențial neexploatat în reexaminarea politicii UE privind proteinele;

6.  ia act de faptul că comunicarea identifică zone vaste din Europa, adecvate pentru cultivarea algelor marine; recunoaște necesitatea ca statele membre să integreze cultivarea algelor în planurile lor naționale sau regionale de amenajare a spațiului în temeiul Directivei privind amenajarea spațiului maritim(5);

7.  consideră că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a furniza mai multe informații cu privire la metodele de producere a algelor și la condițiile de piață și că este nevoie de un cadru de politică mai coerent pentru a reduce obstacolele care împiedică creșterea sectorului algelor; subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare pentru a maximiza potențialul sectorului de a contribui în mod pozitiv la mediu, atât în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, cât și ca absorbanți de carbon albastru;

8.  solicită un cadru de reglementare mai coerent pentru acest sector, încurajând statele membre să înființeze „ghișee unice” pentru actorii interesați să înceapă sau să extindă activitățile de creștere a algelor;

9.  salută acțiunile avute în vedere de Comisie pentru a elabora standarde pentru diferite tipuri de produse pe bază de alge și angajamentul său de a elabora un nou set de instrumente pentru fermierii de alge; salută, de asemenea, intenția de a elabora orientări specifice pentru a promova completarea hranei pe bază de pește cu hrană pe bază de alge; salută propunerea de a finanța proiecte-pilot pentru pescarii care doresc să dezvolte creșterea algelor marine;

10.  consideră că diversificarea veniturilor și crearea de noi oportunități pentru comunitățile costiere atunci când dezvoltă agricultura oceanică ar trebui considerate o completare pozitivă a practicilor de pescuit sustenabile;

11.  salută intenția de a desfășura activități de sensibilizare pentru a spori cunoștințele consumatorilor cu privire la produsele pe bază de alge; ia act de faptul că platforma EU4Ocean ar putea, împreună cu statele membre, să sensibilizeze școlile și universitățile cu privire la potențialul economiei albastre;

12.  invită Comisia să asigure o finanțare adecvată pentru sectorul algelor din UE și invită statele membre să încurajeze în continuare promovarea creșterii algelor și să înlesnească utilizarea și dezvoltarea algelor ca alimente și furaje, în special prin punerea în aplicare a unor procese de autorizare mai rapide, fără a neglija alte specii cultivate în acvacultură;

13.  salută intenția Comisiei de a prezenta o inițiativă specifică pentru a sprijini consumul de alge în Uniune;

14.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei.

(1) Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european (JO C 270, 7.7.2021, p. 2).
(2) Rezoluția Parlamentului European din 20 octombrie 2021 referitoare la o strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic (JO C 184, 5.5.2022, p. 2).
(3) Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2022 Către o economie albastră sustenabilă în UE: rolul sectoarelor pescuitului și acvaculturii (JO C 465, 6.12.2022, p. 2).
(4) JO C 132, 14.4.2023, p. 2.
(5) Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (JO L 257, 28.8.2014, p. 135).

Ultima actualizare: 11 octombrie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate