Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2022/0104(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0216/2023

Testi mressqa :

A9-0216/2023

Dibattiti :

PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Votazzjonijiet :

PV 11/07/2023 - 8.10
CRE 11/07/2023 - 8.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 12/03/2024 - 8.4
CRE 12/03/2024 - 8.4

Testi adottati :

P9_TA(2023)0259
P9_TA(2024)0123

Testi adottati
PDF 490kWORD 131k
It-Tlieta, 11 ta' Lulju 2023 - Strasburgu
Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali
P9_TA(2023)0259A9-0216/2023

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-11 ta’ Lulju 2023 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) u tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar ir-rimi ta’ skart f’landfill (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Il-Patt Ekoloġiku Ewropew55 huwa l-istrateġija tal-Ewropa li tiżgura, sal-2050, ekonomija newtrali għall-klima, nadifa u ċirkolari, l-ottimizzazzjoni tal-ġestjoni tar-riżorsi, it-tnaqqis tat-tniġġis filwaqt li tirrikonoxxi l-ħtieġa għal politiki trasformattivi fil-fond. L-Unjoni hija impenjata wkoll li ssegwi l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli56 u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tagħha57. L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà58 ta’ Ottubru 2020 u l-Pjan ta’ Azzjoni għal Tniġġis Żero59 adottati f’Mejju 2021 jindirizzaw speċifikament l-aspetti tat-tniġġis tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. B’mod parallel, l-Istrateġija Industrijali l-Ġdida għall-Ewropa60 tkompli tenfasizza r-rwol potenzjali tat-teknoloġiji trasformattivi. Politiki oħra partikolarment rilevanti għal din l-inizjattiva jinkludu l-pakkett “lesti għall-mira ta’ 55 %”61, l-Istrateġija tal-Metan62 u l-wegħda ta’ Glasgow b’rabta mal-metan63, l-Istrateġija tal-Adattament għall-Klima64, l-Istrateġija tal-Bijodiversità65, l-istrateġija mill-Għalqa sal-Platt66 u l-Inizjattiva dwar il-Prodotti Sostenibbli67. Barra minn hekk, bħala parti mir-rispons tal-UE għall-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna tal-2022, ir-REPowerEU68 tipproponi Azzjoni Ewropea Konġunta biex tappoġġa d-diversifikazzjoni tal-provvisti tal-enerġija, taċċellera t-tranżizzjoni għall-enerġija rinnovabbli u ttejjeb l-effiċjenza enerġetika.
(1)  Il-Patt Ekoloġiku Ewropew55 huwa l-istrateġija tal-Ewropa li tiżgura, sal-2050, ekonomija newtrali għall-klima, nadifa u ċirkolari, l-ottimizzazzjoni tal-użu (mill-ġdid) u l-ġestjoni tar-riżorsi, it-tnaqqis tat-tniġġis filwaqt li tirrikonoxxi l-ħtieġa ta’ politiki trasformattivi fil-fond, tranżizzjoni ġusta u l-ħtieġa li jiġu protetti s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini minn riskji u impatti relatati mal-ambjent. L-Unjoni hija impenjata wkoll għall-Ftehim ta’ Pariġi55a, l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli56 u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tagħha57 u l-involviment tagħha fid-WHO. L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà58 ta’ Ottubru 2020 u l-Pjan ta’ Azzjoni għal Tniġġis Żero59 adottati f’Mejju 2021 jindirizzaw speċifikament l-aspetti tat-tniġġis tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. B’mod parallel, l-Istrateġija Industrijali l-Ġdida għall-Ewropa60 tkompli tenfasizza r-rwol potenzjali tat-teknoloġiji trasformattivi. Politiki oħra partikolarment rilevanti għal din l-inizjattiva jinkludu l-liġi Ewropea dwar il-Klima60a,il-pakkett “lesti għall-mira ta’ 55 %”61, l-Istrateġija tal-Metan62 u l-wegħda ta’ Glasgow b’rabta mal-metan63, l-Istrateġija tal-Adattament għall-Klima64, l-Istrateġija tal-Bijodiversità65, l-istrateġija mill-Għalqa sal-Platt66, l-Istrateġija dwar il-Ħamrija66a u l-Inizjattiva dwar il-Prodotti Sostenibbli67. Barra minn hekk, bħala parti mir-rispons tal-UE għall-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna tal-2022, ir-REPowerEU68 tipproponi Azzjoni Ewropea Konġunta biex tappoġġa d-diversifikazzjoni tal-provvisti tal-enerġija, taċċellera t-tranżizzjoni għall-enerġija rinnovabbli u ttejjeb l-effiċjenza enerġetika.
_________________
_________________
55 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Il-Patt Ekoloġiku Ewropew; COM(2019)0640.
55 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Il-Patt Ekoloġiku Ewropew; COM(2019)0640.
55a Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1841 tal-5 ta’ Ottubru 2016 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta’ Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4)
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
57 https://sdgs.un.org/goals
57 https://sdgs.un.org/goals
58 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà, Lejn Ambjent Ħieles mit-Tossiċità COM(2020)0667.
58 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà, Lejn Ambjent Ħieles mit-Tossiċità COM(2020)0667.
59 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Perkors għal Pjaneta b’Saħħitha għal Kulħadd Pjan ta’ Azzjoni tal-UE: “Lejn Tniġġis Żero għall-Arja, għall-Ilma u għall-Ħamrija” COM(2021)0400.
59 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Perkors għal Pjaneta b’Saħħitha għal Kulħadd Pjan ta’ Azzjoni tal-UE: “Lejn Tniġġis Żero għall-Arja, għall-Ilma u għall-Ħamrija” COM(2021)0400.
60 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa COM(2020)0102.
60 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa COM(2020)0102.
60a Ir-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 401/2009 u (UE) 2018/1999 (“il-Liġi Ewropea dwar il-Klima”)
61 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, “Lesti għall-Mira ta’ 55 %”: nilħqu l-Mira Klimatika tal-UE għall-2030 fi Triqitna lejn in-Newtralità Klimatika COM/2021/550 final.
61 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, “Lesti għall-Mira ta’ 55 %”: nilħqu l-Mira Klimatika tal-UE għall-2030 fi Triqitna lejn in-Newtralità Klimatika COM/2021/550 final.
62 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar strateġija tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan COM(2020)0663.
62 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar strateġija tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan COM(2020)0663.
63 https://www.globalmethanepledge.org/
63 https://www.globalmethanepledge.org/
64 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Insawru Ewropa reżiljenti għall-klima - l-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima COM(2021)0082.
64 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Insawru Ewropa reżiljenti għall-klima - l-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima COM(2021)0082.
65 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 Inreġġgħu n-natura lura f’ħajjitna COM(2020)0380.
65 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 Inreġġgħu n-natura lura f’ħajjitna COM(2020)0380.
66 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent COM(2020)0381.
66 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent COM(2020)0381.
66a Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Strateġija tal-UE dwar il-ħamrija għall-2030 Ingawdu l-benefiċċji ta’ ħamrija b’saħħitha għan-nies, l-ikel, in-natura u l-klima; COM(2021)0699.
67 28 COM(2022)0142.
67 28 COM(2022)0142.
68 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni REPowerEU: Azzjoni Ewropea Konġunta għal enerġija aktar affordabbli, sikura u sostenibbli; COM(2022)0108.
68 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni REPowerEU: Azzjoni Ewropea Konġunta għal enerġija aktar affordabbli, sikura u sostenibbli; COM(2022)0108.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Il-Patt Ekoloġiku Ewropew ħabbar reviżjoni tal-miżuri tal-Unjoni biex jiġi indirizzat it-tniġġis minn installazzjonijiet industrijali kbar, inkluż ir-rieżami tal-kamp ta’ applikazzjoni settorjali tal-leġiżlazzjoni u kif dan isir kompletament konsistenti mal-politiki dwar il-klima, l-enerġija u l-ekonomija ċirkolari. Barra minn hekk, il-Pjan ta’ Azzjoni għal Tniġġis Żero, il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Ekonomija Ċirkolari u l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt jitolbu wkoll li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa fis-sors, inklużi sorsi li bħalissa mhumiex fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill69. Għalhekk, l-indirizzar tat-tniġġis minn ċerti attivitajiet agroindustrijali jeħtieġ l-inklużjoni tagħhom fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva.
(2)  Il-Patt Ekoloġiku Ewropew ħabbar reviżjoni tal-miżuri tal-Unjoni biex jiġi indirizzat it-tniġġis minn installazzjonijiet industrijali kbar, inkluż ir-rieżami tal-kamp ta’ applikazzjoni settorjali tal-leġiżlazzjoni u kif dan isir kompletament konsistenti mal-politiki dwar il-klima, l-enerġija, l-ilma, il-kwalità tal-arja u l-ekonomija ċirkolari filwaqt li jiġu protetti s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini, u jiġu protetti l-annimali, minn riskji u impatti relatati mal-ambjent u filwaqt li jitqiesu l-interkonnessjonijiet bejn is-saħħa tal-bniedem u s-saħħa tal-annimali. Barra minn hekk, il-Pjan ta’ Azzjoni għal Tniġġis Żero, il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Ekonomija Ċirkolari u l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt jitolbu wkoll li jitjiebu l-effiċjenza u l-użu mill-ġdid tar-riżorsi filwaqt li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa fis-sors, inklużi sorsi li bħalissa mhumiex fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill69. Għalhekk, l-indirizzar tat-tniġġis minn ċerti attivitajiet agroindustrijali filwaqt li jiġu promossi prattiki agrikoli sostenibbli li għandhom kobenefiċċji multipli għall-objettivi ambjentali u klimatiċi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew jeħtieġ l-inklużjoni tagħhom fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva.
_________________
_________________
69 Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis); ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17-119.
69 Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis); ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17-119.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  L-industrija estrattiva tal-Unjoni hija kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-istrateġija industrijali tal-UE, inkluż l-aġġornament tagħha. Il-materja prima hija ta’ importanza strateġika għat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika, għall-enerġija, għall-materjali u għat-trasformazzjoni tal-ekonomija ċirkolari u għat-tisħiħ tar-reżiljenza ekonomika tal-UE. Sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi, il-kapaċitajiet domestiċi sostenibbli jeħtieġ li jiġu żviluppati ulterjorment. Dan jeħtieġ miżuri effettivi, adattati u armonizzati biex jiġi żgurat li jiġu stabbiliti u li jintużaw l-aħjar metodi tekniċi disponibbli, u b’hekk jiġu applikati proċessi li huma kemm l-aktar effiċjenti kif ukoll li għandhom l-inqas impatti possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Il-mekkaniżmi ta’ governanza tad-Direttiva 2010/75/UE li jassoċjaw mill-qrib l-esperti tal-industrija mal-iżvilupp ta’ rekwiżiti ambjentali konsenswali u mfassla apposta se jappoġġaw it-tkabbir sostenibbli ta’ dawk l-attivitajiet fl-Unjoni. L-iżvilupp u d-disponibbiltà ta’ standards maqbula b’mod komuni se jwasslu għal kundizzjonijiet ekwi tal-Unjoni filwaqt li jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Għalhekk huwa xieraq li dawk l-attivitajiet jiġu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE.
(3)  L-industrija estrattiva tal-Unjoni hija kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-istrateġija industrijali tal-UE, inkluż l-aġġornament tagħha. Il-materja prima hija ta’ importanza strateġika għat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika, għall-enerġija, għall-materjali u għat-trasformazzjoni tal-ekonomija ċirkolari u għat-tisħiħ tar-reżiljenza u l-awtonomija ekonomika tal-UE. Sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi, il-kapaċitajiet u l-provvista domestiċi sostenibbli jeħtieġ li jiġu żviluppati aktar, speċjalment fid-dawl tad-domanda globali dejjem tikber, il-vulnerabbiltà tal-ktajjen tal-provvista u t-tensjonijiet ġeopolitiċi. Dan jeħtieġ miżuri effettivi, adattati u armonizzati biss għal attivitajiet li jikkonċernaw ċerti minerali metalliferi u minerali industrijali speċifiċi li għandhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent u/jew il-konsum tal-ilma u l-enerġija bħall-ipproċessar kimiku, ikkonfermati minn valutazzjoni tal-impatt, biex jiġi żgurat li jiġu stabbiliti u li jintużaw l-aħjar metodi tekniċi disponibbli, u b’hekk jiġu applikati proċessi li huma kemm l-aktar effiċjenti kif ukoll li għandhom l-inqas impatti possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Jenħtieġ li l-Kummissjoni, abbażi ta’ valutazzjoni tal-impatt, tistabbilixxi lista eżawrjenti ta’ tali attivitajiet li jikkonċernaw ċerti minerali industrijali. Il-mekkaniżmi ta’ governanza tad-Direttiva 2010/75/UE li jassoċjaw mill-qrib l-esperti tal-industrija mal-iżvilupp ta’ rekwiżiti ambjentali konsenswali u mfassla apposta se jappoġġaw it-tkabbir sostenibbli ta’ dawk l-attivitajiet fl-Unjoni. L-iżvilupp u d-disponibbiltà ta’ standards maqbula b’mod komuni se jwasslu għal kundizzjonijiet ekwi tal-Unjoni filwaqt li jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Għalhekk huwa xieraq li dawk l-attivitajiet jiġu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE kif ukoll li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta att delegat sabiex jiġu emendati d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE, fil-każ ta’ skoperti kbar ġodda ta’ minerali fl-Unjoni li jkollhom impatt ambjentali sinifikanti.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)
(3a)   Problemi persistenti b’irwejjaħ (“tniġġis tax-xamm”) kif ukoll problemi bl-iskariku ta’ ilma industrijali mormi li jistgħu jiġu aggravati minn fluttwazzjonijiet staġjonali tal-kundizzjonijiet ambjentali, huma kwistjoni ta’ tħassib partikolari f’bosta oqsma fl-Unjoni u mhumiex indirizzati b’mod adegwat fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni. Jenħtieġ li dan l-att emendatorju jqis l-impatt tat-tniġġis tax-xamm u tal-iskariku tal-ilma industrijali fuq is-saħħa, il-kwalità tal-ambjent u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni.
Emenda 289
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  It-trobbija tal-majjali, tat-tjur u tal-bhejjem tal-ifrat tikkawża emissjonijiet sinifikanti ta’ sustanzi niġġiesa fl-arja u fl-ilma. Sabiex jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa, inklużi l-ammonijaka, il-metan, in-nitrati u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u b’hekk tittejjeb il-kwalità tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija, huwa meħtieġ li jitnaqqas il-limitu li ’l fuq minnu l-installazzjonijiet tal-majjali u tat-tjur huma inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE u li tiġi inkluża wkoll it-trobbija tal-bhejjem tal-ifrat f’dak il-kamp ta’ applikazzjoni. Ir-rekwiżiti rilevanti tal-BAT iqisu n-natura, id-daqs, id-densità u l-kumplessità ta’ dawn l-installazzjonijiet, inkluż l-ispeċifiċitajiet tas-sistemi tat-trobbija tal-bhejjem tal-ifrat ibbażati fuq il-mergħat, fejn l-annimali jkunu mrobbija biss skont l-istaġun f’installazzjonijiet fuq ġewwa, u l-firxa ta’ impatti ambjentali li jista’ jkollhom. Ir-rekwiżiti tal-proporzjonalità fil-BATs għandhom l-għan li jinċentivaw lill-bdiewa jimplimentaw it-tranżizzjoni neċessarja lejn prattiki agrikoli li dejjem aktar ekoloġiċi.
(4)  It-trobbija tal-majjali, tat-tjur u tal-bhejjem tal-ifrat, filwaqt li tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-ikel, tikkawża emissjonijiet sinifikanti ta’ sustanzi niġġiesa fl-arja u fl-ilma. Sabiex jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa, inklużi l-ammonijaka, il-metan, in-nitrati u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u b’hekk tittejjeb il-kwalità tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija, huwa meħtieġ li jitnaqqas il-limitu li ’l fuq minnu l-installazzjonijiet kbar tal-majjali u tat-tjur huma inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE u li tiġi inkluża wkoll it-trobbija fuq skala kbira tal-bhejjem tal-ifrat f’dak il-kamp ta’ applikazzjoni. Ir-rekwiżiti rilevanti tal-BAT iqisu n-natura, id-daqs, id-densità u l-kumplessità ta’ dawn l-installazzjonijiet, inkluż l-ispeċifiċitajiet tas-sistemi tat-trobbija tal-bhejjem tal-ifrat ibbażati fuq il-mergħat, fejn l-annimali jkunu mrobbija biss skont l-istaġun f’installazzjonijiet fuq ġewwa, u l-firxa ta’ impatti ambjentali li jista’ jkollhom. Jenħtieġ li l-BAT ma jinkludu l-ebda rakkomandazzjoni li twassal għal bidla minn sistemi bbażati fuq il-mergħat għal trobbija kompletament fuq ġewwa. Ir-rekwiżiti tal-proporzjonalità fil-BATs għandhom l-għan li jinċentivaw lill-bdiewa jimplimentaw it-tranżizzjoni neċessarja lejn prattiki agrikoli li dejjem aktar ekoloġiċi. Standards ambjentali għoljin kemm fl-attivitajiet industrijali kif ukoll fit-trobbija intensiva tal-annimali għandhom it-tendenza li jżidu l-valur tal-produzzjoni tal-prodotti, u b’hekk jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni. Għalhekk, sabiex jiġu promossi standards ambjentali ogħla madwar id-dinja, huwa essenzjali li tiġi introdotta reċiproċità mal-produtturi barra mill-Unjoni, u b’hekk tiġi inċentivata l-importazzjoni fis-suq intern ta’ prodotti li jikkonformaw ma’ obbligi ambjentali simili, l-ewwel nett bil-produzzjoni agrikola skont l-Anness Ia kif previst f’din id-Direttiva u potenzjalment tali reċiproċità tiġi estiża għall-attivitajiet industrijali.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Sal-2040, fl-Unjoni x’aktarx li sseħħ żieda sinifikanti fl-għadd ta’ installazzjonijiet fuq skala kbira għall-produzzjoni ta’ batteriji għall-vetturi elettriċi, li żżid is-sehem tal-Unjoni tal-produzzjoni globali tal-batteriji. Filwaqt li bosta mill-attivitajiet tal-katina tal-valur tal-batteriji huma diġà regolati mid-Direttiva 2010/75/UE u l-batteriji huma regolati bħala prodotti mir-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* +., għadu meħtieġ li fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva jiġu inklużi installazzjonijiet kbar li jimmanifatturaw il-batteriji, jiġi żgurat li dawn ikunu koperti wkoll mir-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 2010/75/UE u għalhekk jikkontribwixxu għal tkabbir aktar sostenibbli tal-manifattura tal-batteriji. L-inklużjoni ta’ installazzjonijiet kbar li jimmanifatturaw il-batteriji fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE se ttejjeb b’mod olistiku s-sostenibbiltà tal-batteriji u se timminimizza l-impatt tagħhom fuq l-ambjent matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom.
(5)  Sal-2030, fl-Unjoni x’aktarx li sseħħ żieda sinifikanti fl-għadd ta’ installazzjonijiet fuq skala kbira għall-produzzjoni ta’ batteriji għall-vetturi elettriċi, li żżid is-sehem tal-Unjoni tal-produzzjoni globali tal-batteriji. Filwaqt li bosta mill-attivitajiet tal-katina tal-valur tal-batteriji huma diġà regolati mid-Direttiva 2010/75/UE, attivitajiet oħra, bħall-assemblaġġ ta’ moduli tal-batteriji u pakki ta’ batteriji jaqgħu b’mod ċar barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tagħha. Barra minn hekk, il-batteriji huma regolati bħala prodotti mir-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* +. Madankollu, għadu meħtieġ li fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva jiġu inklużi installazzjonijiet kbar li jimmanifatturaw il-batteriji, minbarra installazzjonijiet li jassemblaw esklużivament moduli ta’ batteriji u pakki ta’ batteriji, biex b’hekk jiġi żgurat li tali installazzjonijiet kbar ta’ manifattura jkunu koperti wkoll mir-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 2010/75/UE u għalhekk jikkontribwixxu għal tkabbir aktar sostenibbli tal-manifattura tal-batteriji. L-inklużjoni ta’ installazzjonijiet kbar li jimmanifatturaw il-batteriji fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE se ttejjeb b’mod olistiku s-sostenibbiltà tal-batteriji u se timminimizza l-impatt tagħhom fuq l-ambjent matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   L-idroġenu rinnovabbli se jkun essenzjali biex jissostitwixxi l-fjuwils fossili f’industriji u trasport li huma diffiċli biex jiġu dekarbonizzati u li huma intensivi fl-enerġija, id-diversifikazzjoni tat-taħlita tal-enerġija tal-Unjoni u t-tisħiħ tal-progress lejn in-newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050. Il-produzzjoni tal-idroġenu permezz tal-elettroliżi tal-ilma għandha impatt ambjentali ħafna aktar baxx mill-produzzjoni tiegħu f’impjanti tal-idroġenu konvenzjonali, u l-impronta tal-ilma hija kruċjali, u parametru speċifiku ħafna għall-post jiddependi mid-disponibbiltà, il-konsum, id-degradazzjoni u t-tniġġis tal-ilma lokali. Għalkemm jeħtieġ ilma ta’ kwalità għolja għall-produzzjoni tiegħu, l-idroġenu bħala trasportatur tal-enerġija joffri potenzjal kbir għall-awtosuffiċjenza għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Bil-għan li jkompli jissaħħaħ l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li l-permessi għall-installazzjonijiet mogħtija skont id-Direttiva 2010/75/UE għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fuq l-Internet, mingħajr ħlas u mingħajr ma jiġi ristrett l-aċċess għall-utenti rreġistrati. Sommarju uniformi tal-permessi jenħtieġ li jkun disponibbli wkoll għall-pubbliku taħt l-istess kundizzjonijiet.
(6)  Bil-għan li jkompli jissaħħaħ l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li l-permessi għall-installazzjonijiet mogħtija skont id-Direttiva 2010/75/UE għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fuq l-Internet, mingħajr ħlas u mingħajr ma jiġi ristrett l-aċċess għall-utenti rreġistrati filwaqt li jiġi żgurat li l-informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali tiġi salvagwardjata. Sommarju uniformi tal-permessi jenħtieġ li jkun disponibbli wkoll għall-pubbliku taħt l-istess kundizzjonijiet. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi linji gwida dwar il-pubblikazzjoni tal-permessi.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  L-Istati Membri jenħtieġ li jadottaw ukoll miżuri ta’ assigurazzjoni tal-konformità biex jippromwovu, jimmonitorjaw u jinfurzaw il-konformità mal-obbligi mqiegħda fuq persuni fiżiċi jew ġuridiċi skont id-Direttiva 2010/75/UE. Bħala parti mill-miżuri ta’ assigurazzjoni tal-konformità, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jissospendu l-operat ta’ installazzjoni fejn ksur kontinwu tal-kundizzjonijiet għal permess u n-nuqqas ta’ implimentazzjoni tas-sejbiet tar-rapport ta’ spezzjoni joħolqu jew jirriskjaw li jikkawżaw periklu għas-saħħa tal-bniedem jew effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent, sabiex jitwaqqaf dak il-periklu.
(8)  L-Istati Membri jenħtieġ li jadottaw ukoll miżuri ta’ assigurazzjoni tal-konformità biex jippromwovu, jimmonitorjaw u jinfurzaw il-konformità mal-obbligi mqiegħda fuq persuni fiżiċi jew ġuridiċi skont id-Direttiva 2010/75/UE. Bħala parti mill-miżuri ta’ assigurazzjoni tal-konformità, sabiex jitwaqqaf dak il-periklu, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jissospendu l-operat ta’ installazzjoni fejn ksur kontinwu tal-kundizzjonijiet għal permess u n-nuqqas ta’ implimentazzjoni tas-sejbiet tar-rapport ta’ spezzjoni joħolqu jew jirriskjaw li jikkawżaw periklu għas-saħħa tal-bniedem jew effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent ta’ Stat Membru wieħed jew ta’ diversi Stati Membri, pereżempju, permezz ta’ skariki tal-ilma mormi, u jaffettwaw ħażin is-servizzi tal-ekosistema, bħall-forniment tal-ilma tax-xorb. L-awtorità kompetenti jenħtieġ li ttejjeb il-komunikazzjoni mal-partijiet ikkonċernati affettwati u tinforma lill-operaturi tal-ilma tax-xorb u tal-ilma mormi u lill-awtoritajiet kompetenti transfruntiera affettwati minn ksur.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  Sabiex titrawwem l-effiċjenza enerġetika tal-installazzjonijiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE li qed iwettqu attivitajiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE, huwa xieraq li dawk l-installazzjonijiet jiġu sottomessi għar-rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika fir-rigward tal-unitajiet ta’ kombustjoni jew ta’ unitajiet oħra li jarmu d-diossidu tal-karbonju fuq is-sit.
(9)  Sabiex titrawwem l-effiċjenza enerġetika tal-installazzjonijiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE li qed iwettqu attivitajiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE, huwa xieraq li jiġi applikat il-prinċipju “l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel” u li l-installazzjonijiet li jonqsu milli jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija ċċertifikata, jew dawk li jonqsu milli jimplimentaw ir-riżultati ta’ awditu tal-enerġija ċċertifikat, jiġu sottomessi għar-rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika fir-rigward tal-unitajiet ta’ kombustjoni jew ta’ unitajiet oħra li jarmu d-diossidu tal-karbonju fuq is-sit. Il-pjan REPowerEU jirrikonoxxi li l-miżuri tal-effiċjenza enerġetika jistgħu jtejbu r-reżiljenza fil-każ ta’ tfixkil tal-importazzjonijiet tal-enerġija minn pajjiżi terzi lejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, b’mod partikolari fil-każ ta’ kunflitti ġeopolitiċi.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)  L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE kkonkludiet li hemm bżonn li jissaħħu r-rabtiet bejn dik id-Direttiva u r-Regolament (KE) Nru 1907/200671, biex jiġu indirizzati aħjar ir-riskji tal-użu tas-sustanzi kimiċi f’installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE. Sabiex jiġu żviluppati sinerġiji bejn il-ħidma mwettqa mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) dwar is-sustanzi kimiċi u t-tħejjija tad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT skont id-Direttiva 2010/75/UE, l-ECHA jenħtieġ li tingħata rwol formali fit-tali tħejjija tad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT.
(10)  L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE kkonkludiet li hemm bżonn li jissaħħu r-rabtiet bejn dik id-Direttiva u r-Regolament (KE) Nru 1907/200671, biex jiġu indirizzati aħjar ir-riskji tal-użu tas-sustanzi kimiċi f’installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE. Sabiex jiġu żviluppati sinerġiji, b’mod partikolari dwar il-minimizzazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi, bejn il-ħidma mwettqa mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) dwar is-sustanzi kimiċi, u t-tħejjija tad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT skont id-Direttiva 2010/75/UE, l-ECHA jenħtieġ li tingħata rwol formali fit-tali tħejjija tad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT. Barra minn hekk, dan il-proċess jibbenefika mill-għarfien espert tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
_________________
_________________
71 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).
71 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni li tappoġġa d-determinazzjoni tal-livelli ta’ emissjonijiet u tal-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT), filwaqt li tinżamm l-integrità ta’ informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali, il-proċeduri għall-immaniġġjar ta’ informazzjoni li tikkwalifika bħala informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew informazzjoni kummerċjali sensittiva, u kif miġbura mill-industrija fil-kuntest tal-iskambju ta’ informazzjoni organizzat mill-Kummissjoni għall-fini tal-abbozzar, ir-rieżami jew l-aġġornament tad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT jenħtieġ li jiġu speċifikati. Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-individwi li jipparteċipaw fl-iskambju ta’ informazzjoni ma jikkondividux informazzjoni li tikkwalifika bħala informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew informazzjoni kummerċjali sensittiva ma’ kwalunkwe rappreżentant ta’ impriżi jew ta’ assoċjazzjonijiet kummerċjali li jkollhom interess ekonomiku fl-attivitajiet industrijali kkonċernati u fis-swieq relatati. Tali skambju ta’ informazzjoni huwa mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
(11)  Sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni li tappoġġa d-determinazzjoni tal-livelli ta’ emissjonijiet u tal-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT), filwaqt li tinżamm l-integrità ta’ informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali, il-proċeduri għall-immaniġġjar ta’ informazzjoni li tikkwalifika bħala informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew informazzjoni kummerċjali sensittiva, u kif miġbura mill-industrija fil-kuntest tal-iskambju ta’ informazzjoni organizzat mill-Kummissjoni għall-fini tal-abbozzar, ir-rieżami jew l-aġġornament tad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT jenħtieġ li jiġu speċifikati. Jenħtieġ li jiġi żgurat, inkluż, pereżempju, permezz ta’ ftehimiet ta’ kunfidenzjalità u ta’ nuqqas ta’ divulgazzjoni u l-anonimizzazzjoni tad-data, li l-individwi li jipparteċipaw fl-iskambju ta’ informazzjoni ma jikkondividux informazzjoni li tikkwalifika bħala informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew informazzjoni kummerċjali sensittiva ma’ kwalunkwe rappreżentant ta’ impriżi jew ta’ assoċjazzjonijiet kummerċjali li jkollhom interess ekonomiku fl-attivitajiet industrijali kkonċernati u fis-swieq relatati. Tali skambju ta’ informazzjoni huwa mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent b’mod ġenerali, huma meħtieġa sinerġiji u koordinazzjoni ma’ leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti oħra tal-Unjoni, fl-istadji kollha tal-implimentazzjoni tagħha. Għalhekk, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti kollha li jiżguraw il-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu kkonsultati kif xieraq qabel l-għoti ta’ permess skont id-Direttiva 2010/75/UE.
(12)  Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent b’mod ġenerali, huma meħtieġa sinerġiji u koordinazzjoni ma’ leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti oħra tal-Unjoni, fl-istadji kollha tal-implimentazzjoni tagħha. Għalhekk, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti kollha li jiżguraw il-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-Unjoni, b’mod partikolari mad-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2016, jenħtieġ li jiġu kkonsultati kif xieraq qabel l-għoti ta’ permess skont id-Direttiva 2010/75/UE.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  Bil-ħsieb li jittejbu kontinwament il-prestazzjoni ambjentali u s-sikurezza tal-installazzjoni, inkluż billi tiġi evitata l-ġenerazzjoni tal-iskart, jiġi ottimizzat l-użu tar-riżorsi u l-użu mill-ġdid tal-ilma, u l-prevenzjoni jew it-tnaqqis tar-riskji assoċjati mal-użu ta’ sustanzi perikolużi, jenħtieġ li l-operatur jistabbilixxi u jimplimenta sistema ta’ ġestjoni ambjentali (EMS) f’konformità mal-konklużjonijiet rilevanti tal-BAT, u jenħtieġ li jagħmilha disponibbli għall-pubbliku. L-EMS jenħtieġ li tkopri wkoll il-ġestjoni tar-riskji relatati mal-użu tas-sustanzi perikolużi u analiżi tas-sostituzzjoni possibbli ta’ sustanzi perikolużi b’alternattivi aktar sikuri.
(13)  Bil-ħsieb li jittejbu kontinwament il-prestazzjoni ambjentali u s-sikurezza tal-installazzjoni, inkluż billi tiġi evitata l-ġenerazzjoni tal-iskart, jiġi ottimizzat l-użu u l-użu mill-ġdid tar-riżorsi u tal-ilma, u l-prevenzjoni jew it-tnaqqis tar-riskji assoċjati mal-użu ta’ sustanzi perikolużi, jenħtieġ li l-operatur jistabbilixxi u jimplimenta sistema ta’ ġestjoni ambjentali (EMS) f’konformità mal-konklużjonijiet rilevanti tal-BAT, u jenħtieġ li jagħmilha disponibbli għall-pubbliku. L-EMS jenħtieġ li tiġi żviluppata b’mod li jirrifletti n-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-installazzjoni, kif ukoll l-impatti ambjentali li jista’ jkollha. L-EMS jenħtieġ li tiġi awditjata u tkun disponibbli bla ħlas għall-pubbliku fuq l-internet. L-EMS jenħtieġ li tkopri wkoll il-ġestjoni tar-riskji relatati mal-użu tas-sustanzi perikolużi u analiżi tas-sostituzzjoni possibbli ta’ sustanzi perikolużi b’alternattivi aktar sikuri.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 14
(14)  Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati ulterjorment il-kundizzjonijiet li taħthom l-awtorità kompetenti, meta tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet applikabbli għar-rilaxxi ta’ sustanzi niġġiesa fl-ilma f’permess mogħti skont id-Direttiva 2010/75/UE, tista’ tqis il-proċessi ta’ trattament downstream f’impjant tat-trattament tal-ilma mormi, sabiex jiġi żgurat li tali rilaxxi ma jwasslux għal żieda fit-tagħbija ta’ sustanzi niġġiesa fl-ilmijiet riċeventi meta mqabbla ma’ sitwazzjoni fejn l-installazzjoni tapplika l-BAT u tissodisfa l-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli għar-rilaxxi diretti.
(14)  Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati aktar il-kundizzjonijiet li taħthom l-awtorità kompetenti, meta tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet applikabbli għar-rilaxxi ta’ sustanzi niġġiesa fl-ilma f’permess mogħti skont id-Direttiva 2010/75/UE, tista’ tqis il-proċessi ta’ trattament downstream f’impjant tat-trattament tal-ilma mormi, sabiex jiġi żgurat li tali rilaxxi ma jwasslux għal żieda fit-tagħbija ta’ sustanzi niġġiesa fl-ilmijiet riċeventi jew jimpedixxu l-kapaċità jew il-potenzjal li jiġu rkuprati riżorsi mill-fluss tat-trattament tal-ilma mormi meta mqabbla ma’ sitwazzjoni fejn l-installazzjoni tapplika l-BAT u tissodisfa l-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli għar-rilaxxi diretti.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  L-għoti ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent b’mod ġenerali jirrikjedi fost l-oħrajn l-istabbiliment fil-permessi tal-valuri limitu tal-emissjonijiet f’livell li jiżgura l-konformità mal-livelli ta’ emissjonijiet applikabbli assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli stabbiliti fil-konklużjonijiet tal-BAT. Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT-AELs) normalment jiġu espressi bħala meded, aktar milli bħala valuri uniċi, biex jirriflettu d-differenzi fi ħdan tip partikolari ta’ installazzjonijiet li jirriżultaw f’varjazzjonijiet fil-prestazzjonijiet ambjentali miksuba meta tiġi applikata l-BAT. Pereżempju, BAT partikolari ma tipprovdix l-istess prestazzjoni għal installazzjonijiet differenti, xi BATs jistgħu ma jkunux adattati għall-użu f’ċerti installazzjonijiet, jew taħlita ta’ BATs tista’ tkun aktar effettiva fuq xi sustanzi niġġiesa jew fuq xi setturi ambjentali minn oħrajn. Il-kisba ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent b’mod ġenerali ġiet ipperikolata mill-prattika li jiġu stabbiliti valuri limitu tal-emissjonijiet fl-aktar tarf baxx tal-firxa ta’ livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, mingħajr ma jitqies il-potenzjal ta’ installazzjoni partikolari li tikseb livelli ta’ emissjonijiet aktar baxxi permezz tal-applikazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli. Tali prattika tiskoraġġixxi lil dawk li jinsabu quddiem nett milli jimplimentaw metodi tekniċi aktar effettivi, u xxekkel il-kisba ta’ kundizzjonijiet ekwi f’livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Għalhekk, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu meħtieġa jistabbilixxu fil-permessi l-aktar valuri limitu baxxi possibbli tal-emissjonijiet li jirriflettu l-prestazzjoni tal-BAT għall-installazzjonijiet speċifiċi, filwaqt li jqisu l-firxa sħiħa tal-BAT-AELs u jimmiraw lejn l-aħjar prestazzjoni ambjentali possibbli għall-installazzjonijiet; sakemm l-operatur ma jurix li l-applikazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT tippermetti biss lill-installazzjoni kkonċernata li tissodisfa valuri limitu tal-emissjonijiet inqas stretti.
(15)  L-għoti ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent b’mod ġenerali jirrikjedi fost l-oħrajn l-istabbiliment fil-permessi tal-valuri limitu tal-emissjonijiet f’livell li jiżgura l-konformità mal-livelli ta’ emissjonijiet applikabbli assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli stabbiliti fil-konklużjonijiet tal-BAT. Il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT-AELs) normalment jiġu espressi bħala meded, aktar milli bħala valuri uniċi, biex jirriflettu d-differenzi fi ħdan tip partikolari ta’ installazzjonijiet li jirriżultaw f’varjazzjonijiet fil-prestazzjonijiet ambjentali miksuba meta tiġi applikata l-BAT. Pereżempju, BAT partikolari ma tipprovdix l-istess prestazzjoni għal installazzjonijiet differenti, xi BATs jistgħu ma jkunux adattati għall-użu f’ċerti installazzjonijiet, jew taħlita ta’ BATs tista’ tkun aktar effettiva fuq xi sustanzi niġġiesa jew fuq xi setturi ambjentali minn oħrajn. Il-kisba ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent b’mod ġenerali ġiet ipperikolata mill-prattika li jiġu stabbiliti valuri limitu tal-emissjonijiet fl-aktar tarf baxx tal-firxa ta’ livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, mingħajr ma jitqies il-potenzjal ta’ installazzjoni partikolari li tikseb livelli ta’ emissjonijiet aktar baxxi permezz tal-applikazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli. Tali prattika tiskoraġġixxi lil dawk li jinsabu quddiem nett milli jimplimentaw metodi tekniċi aktar effettivi, u xxekkel il-kisba ta’ kundizzjonijiet ekwi f’livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Għalhekk, jenħtieġ li l-awtorità kompetenti tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet, filwaqt li tqis il-medda sħiħa tal-BAT AELs, fil-livell l-aktar strett li jista’ jinkiseb għall-installazzjoni speċifika. Il-valuri limitu tal-emissjonijiet jenħtieġ li jqisu l-effetti transmedjali, jenħtieġ li jkunu bbażati fuq valutazzjoni mill-operatur li tanalizza l-fattibbiltà li jintlaħaq it-tarf l-aktar strett tal-medda tal-BAT-AEL u li timmira lejn l-aħjar prestazzjoni ambjentali ġenerali għall-installazzjoni speċifika f’kundizzjonijiet operattivi normali standard, filwaqt li jitqiesu l-fluttwazzjonijiet operattivi standard f’każijiet ta’ medji fuq terminu qasir, sakemm l-operatur ma jurix li l-applikazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT tippermetti biss lill-installazzjoni kkonċernata li tissodisfa valuri limitu tal-emissjonijiet inqas stretti.
Emendi 290 u 299
Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)
(15a)   Jenħtieġ li l-konklużjonijiet tal-BAT jidentifikaw tekniki li l-operaturi industrijali jistgħu jimplimentaw biex ikunu konsistenti mal-ambizzjoni tal-UE ta’ tniġġis żero u ekonomija ċirkolari u l-objettivi tan-newtralità karbonika. Jenħtieġ li l-operaturi industrijali jingħataw biżżejjed żmien biex jimplimentaw tekniki ta’ trasformazzjoni industrijali profondi deskritti fil-konklużjonijiet tal-BAT u stabbiliti fi pjan ta’ trasformazzjoni.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  Il-kontribut tad-Direttiva 2010/75/UE għall-effiċjenza fir-riżorsi u fl-enerġija u għall-ekonomija ċirkolari fl-Unjoni jenħtieġ li jsir aktar effettiv, filwaqt li jitqies il-prinċipju “L-Effiċjenza Enerġetika Tiġi l-Ewwel” bħala prinċipju gwida tal-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija. Għalhekk, il-permessi jenħtieġ li jistabbilixxu, fejn possibbli, valuri limitu obbligatorji tal-prestazzjoni ambjentali fuq il-livelli tal-konsum u tal-effiċjenza fir-riżorsi, inkluż dwar l-użu tal-ilma, tal-enerġija u tal-materjali riċiklati, abbażi tal-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT AELs) stabbiliti fid-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT.
(16)  Il-kontribut tad-Direttiva 2010/75/UE għall-effiċjenza fir-riżorsi u fl-enerġija u għall-ekonomija ċirkolari fl-Unjoni jenħtieġ li jsir aktar effettiv, filwaqt li jitqies il-prinċipju “L-Effiċjenza Enerġetika Tiġi l-Ewwel” bħala prinċipju gwida tal-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija. Għalhekk, il-permessi jenħtieġ li jistabbilixxu, fejn possibbli, valuri limitu indikattivi tal-prestazzjoni ambjentali, dment li jiġi żgurat it-tmiem bi prestazzjoni aktar baxxa tal-medda obbligatorja fuq il-livelli tal-konsum u tal-effiċjenza fir-riżorsi, inkluż dwar l-użu tal-ilma, tal-enerġija u tal-materjali riċiklati, abbażi tal-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT AEPLs) stabbiliti fid-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT, filwaqt li jitqies il-konsum ogħla tal-enerġija relatat ma’ ċerti attivitajiet u proċessi ta’ dekarbonizzazzjoni u ta’ tindif mit-tniġġis, u ma’ tekniki emerġenti u innovattivi u l-ekosistema industrijali kollha. L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jagħtu derogi temporanji biss meta valutazzjoni turi li l-kisba tal-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali bl-aqwa tekniki disponibbli kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT twassal għal kostijiet sproporzjonalment ogħla meta mqabbla mal-benefiċċji ambjentali u l-effetti transmedjali, u meta jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Bil-għan li tiġi evitata jew minimizzata l-emissjoni ta’ sustanzi niġġiesa minn installazzjonijiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE u biex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni, il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jingħataw derogi mill-valuri limitu tal-emissjonijiet jenħtieġ li jitfasslu aħjar permezz ta’ prinċipji ġenerali, sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni aktar armonizzata ta’ tali derogi madwar l-Unjoni. Barra minn hekk, id-derogi mill-valuri limitu tal-emissjonijiet jenħtieġ li ma jingħatawx meta jkunu jistgħu jqiegħdu f’riskju l-konformità mal-istandards ta’ kwalità ambjentali.
(17)  Bil-għan li tiġi evitata jew minimizzata l-emissjoni ta’ sustanzi niġġiesa minn installazzjonijiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE u biex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni, il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jingħataw derogi mill-valuri limitu tal-emissjonijiet jenħtieġ li jitfasslu aħjar permezz ta’ prinċipji ġenerali. Jeħtieġ li jiġu pprovduti kriterji ċari, inklużi d-durata massima u l-iskeda ta’ żmien għar-reviżjoni tad-derogi, sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni aktar armonizzata ta’ tali derogi fl-Unjoni kollha. Barra minn hekk, id-derogi mill-valuri limitu tal-emissjonijiet jenħtieġ li ma jingħatawx meta jkunu jistgħu jqiegħdu f’riskju l-konformità mal-istandards ta’ kwalità ambjentali.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE kkonkludiet li kien hemm xi diskrepanza fl-approċċi ta’ valutazzjoni tal-konformità għall-installazzjonijiet koperti mill-Kapitolu II ta’ dik id-Direttiva. Sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu, tiġi żgurata implimentazzjoni konsistenti tad-dritt tal-Unjoni u kundizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni, filwaqt li jiġi minimizzat il-piż amministrattiv fuq in-negozji u l-awtoritajiet pubbliċi, il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi regoli komuni għall-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-validazzjoni tal-livelli mkejla kemm għall-emissjonijiet fl-arja kif ukoll għall-emissjonijiet fl-ilma abbażi tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli. Dawk ir-regoli ta’ valutazzjoni tal-konformità jenħtieġ li jieħdu preċedenza fuq ir-regoli stabbiliti fil-Kapitoli III u IV dwar il-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet li jinsabu fl-Annessi V u VI tad-Direttiva 2010/75/UE.
(18)  L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE kkonkludiet li kien hemm xi diskrepanza fl-approċċi ta’ valutazzjoni tal-konformità għall-installazzjonijiet koperti mill-Kapitolu II ta’ dik id-Direttiva. Sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu, tiġi żgurata implimentazzjoni konsistenti tad-dritt tal-Unjoni u kundizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni, filwaqt li jiġi minimizzat il-piż amministrattiv fuq in-negozji u l-awtoritajiet pubbliċi u l-prevenzjoni tar-riskji ta’ korruzzjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi regoli komuni għall-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-validazzjoni tal-livelli mkejla kemm għall-emissjonijiet fl-arja kif ukoll għall-emissjonijiet fl-ilma abbażi tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli. Dawk ir-regoli ta’ valutazzjoni tal-konformità jenħtieġ li jieħdu preċedenza fuq ir-regoli stabbiliti fil-Kapitoli III u IV dwar il-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet li jinsabu fl-Annessi V u VI tad-Direttiva 2010/75/UE.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)
(18a)   L-Istati Membri, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, jenħtieġ li jiżguraw li jiġu ssimplifikati metodi armonizzati ta’ monitoraġġ ambjentali, inklużi tekniki ta’ monitoraġġ emerġenti, pereżempju permezz ta’ kolonji tan-naħal tal-għasel, għad-detezzjoni ta’ sustanzi niġġiesa rilevanti.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 19
(19)  L-istandards ta’ kwalità ambjentali jirreferu għar-rekwiżiti kollha stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni, bħal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-arja u l-ilma; li jridu jiġu ssodisfati fi żmien partikolari minn ambjent partikolari jew minn parti partikolari tiegħu. Għalhekk huwa xieraq li jiġi ċċarat li meta jagħtu permess lil installazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li ma jistabbilixxux biss kundizzjonijiet biex jiżguraw il-konformità tal-operazzjonijiet tal-installazzjoni mal-konklużjonijiet tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, iżda jenħtieġ ukoll, fejn xieraq bil-ħsieb li jitnaqqas il-kontribut speċifiku tal-installazzjoni għat-tniġġis li jseħħ fiż-żona rilevanti, li jinkludu kundizzjonijiet addizzjonali speċifiċi fil-permess li jkunu aktar stretti minn dawk stabbiliti fil-konklużjonijiet rilevanti tal-BAT, sabiex tiġi żgurata l-konformità tal-installazzjoni mal-istandards ta’ kwalità ambjentali. Tali kundizzjonijiet jistgħu jikkonsistu fl-istabbiliment ta’ valuri limitu tal-emissjonijiet aktar stretti jew fil-limitazzjoni tat-tħaddim jew tal-kapaċità tal-installazzjoni.
(19)  L-istandards ta’ kwalità ambjentali jirreferu għar-rekwiżiti kollha stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni, bħal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-arja u l-ilma; li jridu jiġu ssodisfati fi żmien partikolari minn ambjent partikolari jew minn parti partikolari tiegħu. Għalhekk huwa xieraq li jiġi ċċarat li meta jagħtu permess lil installazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li ma jistabbilixxux biss kundizzjonijiet biex jiżguraw il-konformità tal-operazzjonijiet tal-installazzjoni mal-konklużjonijiet tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, iżda jenħtieġ ukoll, fejn xieraq bil-ħsieb li jitnaqqas il-kontribut speċifiku tal-installazzjoni għat-tniġġis li jseħħ fiż-żona rilevanti, u filwaqt li jitqies l-effett kumulattiv tal-installazzjonijiet fl-istess żona ġeografika, li jinkludu kundizzjonijiet addizzjonali speċifiċi fil-permess li jkunu aktar stretti minn dawk stabbiliti fil-konklużjonijiet rilevanti tal-BAT, sabiex tiġi żgurata l-konformità tal-installazzjoni mal-istandards ta’ kwalità ambjentali. Tali kundizzjonijiet jistgħu jikkonsistu fl-istabbiliment ta’ valuri limitu tal-emissjonijiet aktar stretti jew fil-limitazzjoni tat-tħaddim jew tal-kapaċità tal-installazzjoni.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  Il-kundizzjonijiet għall-permessi jenħtieġ li jiġu riveduti regolarment u, fejn meħtieġ, aġġornati mill-awtorità kompetenti biex tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti. Tali rieżami jew aġġornament jenħtieġ li jsir ukoll fejn ikun meħtieġ li l-installazzjoni tikkonforma ma’ standard ta’ kwalità ambjentali, inkluż fil-każ ta’ standard ta’ kwalità ambjentali ġdid jew rivedut jew fejn l-istatus tal-ambjent riċeventi jeħtieġ reviżjoni tal-permess sabiex tinkiseb konformità mal-pjanijiet u mal-programmi stabbiliti skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, bħall-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċir tax-xmara skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill72.
(20)  Sabiex jiġi żgurat li l-permessi mogħtija skont id-Direttiva 2010/75/UE jindirizzaw il-ħtieġa li tittejjeb il-prestazzjoni, il-kundizzjonijiet għall-permessi jenħtieġ li jiġu rieżaminati regolarment u, fejn meħtieġ, aġġornati mill-awtorità kompetenti biex tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti. Il-frekwenza ta’ dawn ir-rieżamijiet jenħtieġ li tkun ta’ 8 snin. Tali rikunsiderazzjonijiet tal-permess jenħtieġ li jsiru wkoll fejn ikun meħtieġ li l-installazzjoni tikkonforma ma’ standard ta’ kwalità ambjentali, inkluż fil-każ ta’ standard ta’ kwalità ambjentali ġdid jew rivedut jew fejn l-istatus tal-ambjent riċeventi jeħtieġ reviżjoni tal-permess sabiex tinkiseb konformità mal-pjanijiet u mal-programmi stabbiliti skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, bħall-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċir tax-xmara skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill72.
_________________
_________________
72 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000).
72 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000).
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)
(20a)   Minħabba l-prinċipju ġenerali tal-applikazzjoni mhux retroattiva ta’ liġi, rekwiżiti ġodda għall-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali jenħtieġ li japplikaw biss għall-installazzjonijiet meta jkun meħtieġ aġġornament tal-permess bħala riżultat tal-adozzjoni ta’ Konklużjoni ġdida tal-BAT wara d-data tat-tmiem għat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva, jew meta l-istandards ta’ kwalità ambjentali jew is-sikurezza operattiva tal-installazzjoni jeħtieġu aġġornament tal-permess u sa mhux aktar tard minn 10 snin wara d-dħul fis-seħħ. Min-naħa l-oħra, għal installazzjonijiet ġodda li bdew il-proċedura ta’ applikazzjoni wara d-data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-direttiva, ir-rekwiżiti l-ġodda għall-valuri limitu tal-emissjonijiet jenħtieġ li jkunu applikabbli.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 23
(23)  Il-kooperazzjoni transkonfinali jenħtieġ li sseħħ qabel l-għoti ta’ permessi fejn aktar minn Stat Membru wieħed jista’ jiġi affettwat mill-operat ta’ installazzjoni, u jenħtieġ li tinkludi informazzjoni u konsultazzjoni minn qabel tal-pubbliku kkonċernat u tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri l-oħra li jistgħu jiġu affettwati.
(23)  Il-kooperazzjoni transfruntiera permezz ta’ kanali ta’ komunikazzjoni reġjonali xierqa jenħtieġ li sseħħ qabel ir-rikunsiderazzjoni jew l-għoti ta’ permessi fejn aktar minn Stat Membru wieħed jista’ jiġi affettwat mill-operat ta’ installazzjoni, u jenħtieġ li tinkludi informazzjoni u konsultazzjoni minn qabel tal-pubbliku kkonċernat u tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri l-oħra li jistgħu jiġu affettwati.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 24
(24)  L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE sabet li, anke jekk jenħtieġ li trawwem it-trasformazzjoni tal-industrija Ewropea, din mhijiex dinamika biżżejjed u ma tappoġġax biżżejjed l-użu ta’ proċessi u teknoloġiji innovattivi. Għalhekk huwa xieraq li jiġu ffaċilitati l-ittestjar u l-użu ta’ metodi tekniċi emerġenti bi prestazzjoni ambjentali mtejba, biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni mar-riċerkaturi u l-industriji fi proġetti ta’ riċerka ffinanzjati pubblikament soġġetti għall-kundizzjonijiet previsti fl-istrumenti ta’ finanzjament Ewropej u nazzjonali rilevanti, kif ukoll li jiġi stabbilit ċentru ddedikat biex jappoġġa l-innovazzjoni billi jiġbor u janalizza informazzjoni dwar metodi tekniċi innovattivi, inklużi metodi tekniċi emerġenti, rilevanti għal attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva u biex jiġi kkaratterizzat il-livell ta’ żvilupp tagħhom mir-riċerka sal-implimentazzjoni (livell ta’ tħejjija teknoloġika jew “TRL”) u l-prestazzjoni ambjentali tagħhom. Dan se jinforma wkoll l-iskambju ta’ informazzjoni dwar it-tfassil, ir-rieżami u l-aġġornament tad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT. Il-metodi tekniċi innovattivi li għandhom jinġabru u jiġu analizzati miċ-ċentru jenħtieġ li tal-anqas ikunu fil-livell tat-teknoloġija muri fl-ambjent rilevanti (ambjent industrijalment rilevanti fil-każ ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin) jew dimostrazzjoni tal-prototipi tas-sistema fl-ambjent operattiv (TRL 6-7).
(24)  L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE sabet li, anke jekk jenħtieġ li trawwem it-trasformazzjoni tal-industrija Ewropea, din mhijiex dinamika biżżejjed u ma tappoġġax biżżejjed l-użu ta’ proċessi u teknoloġiji innovattivi, inklużi dawk li huma essenzjali għat-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali u għall-kisba tal-objettivi tal-Liġi Ewropea dwar il-Klima. Mingħajr ma jiġi preskritt l-użu ta’ kwalunkwe teknika jew teknoloġija speċifika, għalhekk huwa xieraq li jiġu ffaċilitati l-ittestjar u l-użu ta’ metodi tekniċi emerġenti bi prestazzjoni ambjentali mtejba, biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni mar-riċerkaturi u l-industriji fi proġetti ta’ riċerka ffinanzjati pubblikament soġġetti għall-kundizzjonijiet previsti fl-istrumenti ta’ finanzjament Ewropej u nazzjonali rilevanti, kif ukoll li jiġi stabbilit ċentru ddedikat biex jappoġġa l-innovazzjoni billi jiġbor u janalizza informazzjoni dwar metodi tekniċi innovattivi, inklużi metodi tekniċi emerġenti, rilevanti għal attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva u biex jiġi kkaratterizzat il-livell ta’ żvilupp tagħhom mir-riċerka sal-implimentazzjoni (livell ta’ tħejjija teknoloġika jew “TRL”) u jiġi vvalutat il-livell tal-prestazzjoni ambjentali ta’ dawk it-tekniki, filwaqt li titqies kwalunkwe limitazzjoni potenzjali fir-rigward tad-disponibbiltà tad-data. Dan se jinforma wkoll l-iskambju ta’ informazzjoni dwar it-tfassil, ir-rieżami u l-aġġornament tad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT. Il-metodi tekniċi innovattivi li għandhom jinġabru u jiġu analizzati miċ-ċentru jenħtieġ li tal-inqas ikunu fil-livell tat-teknoloġija muri fl-ambjent rilevanti (ambjent industrijalment rilevanti fil-każ ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin) jew dimostrazzjoni tal-prototipi tas-sistema fl-ambjent operattiv (TRL 6-7).
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 25
(25)  L-ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni rigward ekonomija nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima sal-2050 jitlob trasformazzjoni profonda tal-ekonomija tal-Unjoni. B’mod konsistenti mat-Tmien Programm ta’ Azzjoni Ambjentali, l-operaturi tal-installazzjonijiet koperti mid-Direttiva 2010/75/UE jenħtieġ li jinkludu pjanijiet ta’ trasformazzjoni fis-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali tagħhom. Tali pjanijiet ta’ trasformazzjoni se jikkomplementaw ukoll ir-rekwiżiti ta’ Rapportar tas-Sostenibbiltà Korporattiva skont id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill75 billi jipprovdu mezz għall-implimentazzjoni konkreta ta’ dawn ir-rekwiżiti fil-livell tal-installazzjoni. L-ewwel prijorità hija t-trasformazzjoni tal-attivitajiet intensivi fl-enerġija elenkati fl-Anness I. Għalhekk, l-operaturi ta’ installazzjonijiet intensivi fl-enerġija jenħtieġ li jipproduċu pjanijiet ta’ trasformazzjoni sat-30 ta’ Ġunju 2030. L-operaturi tal-installazzjonijiet li jwettqu attivitajiet oħra elenkati fl-Anness I jenħtieġ li jkunu meħtieġa jipproduċu pjanijiet ta’ trasformazzjoni bħala parti mir-rikunsiderazzjoni u l-aġġornament tal-permessi wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT ippubblikati wara l-1 ta’ Jannar 2030. Filwaqt li l-pjanijiet ta’ trasformazzjoni jenħtieġ li jibqgħu dokumenti indikattivi mħejjija taħt ir-responsabbiltà tal-operaturi, l-organizzazzjoni tal-awditjar ikkuntrattata mill-operaturi bħala parti mis-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali tagħhom jenħtieġ li tivverifika li jkun fihom l-informazzjoni minima li għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni Ewropea f’att ta’ implimentazzjoni, u l-operaturi jenħtieġ li jagħmlu l-pjanijiet ta’ trasformazzjoni pubbliċi.
(25)  L-ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni rigward ekonomija nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima sal-2050 jitlob trasformazzjoni profonda tal-ekonomija tal-Unjoni. B’mod konsistenti mat-Tmien Programm ta’ Azzjoni Ambjentali, l-operaturi tal-installazzjonijiet koperti mid-Direttiva 2010/75/UE jenħtieġ li jinkludu pjanijiet ta’ trasformazzjoni indikattivi fil-livell ta’ grupp, korporattiv jew ta’ installazzjoni fis-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali tagħhom. Tali pjanijiet ta’ trasformazzjoni se jikkomplementaw ukoll ir-rekwiżiti ta’ Rapportar tas-Sostenibbiltà Korporattiva skont id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill75, filwaqt li għall-pjanijiet ta’ trasformazzjoni, l-informazzjoni jew id-data li diġà huma rrapportati skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, bħad-Direttiva (UE) 2022/2464 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill75a jew id-Direttiva dwar id-diliġenza dovuta tas-sostenibbiltà korporattiva [ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru ta’ referenza għal 2022/0051 (COD)]75b jenħtieġ li jkun possibbli li sempliċiment issir referenza jekk ikunu konformi mal-elementi tal-pjanijiet ta’ trasformazzjoni. L-ewwel prijorità hija t-trasformazzjoni tal-attivitajiet intensivi fl-enerġija elenkati fl-Anness I. Għalhekk, l-operaturi ta’ installazzjonijiet intensivi fl-enerġija, li għalihom tingħata deroga jew li huma fost il-200 installazzjoni li jniġġsu l-aktar ħlief għal installazzjonijiet bi pjan ta’ għeluq għall-2035 jenħtieġ li jipproduċu pjanijiet ta’ trasformazzjoni sat-30 ta’ Ġunju 2027 fil-livell ta’ installazzjoni. It-tieni prijorità hija li l-operaturi l-oħra kollha ta’ installazzjonijiet intensivi fl-enerġija jenħtieġ li jipproduċu pjanijiet ta’ trasformazzjoni sat-30 ta’ Ġunju 2029 fil-livell ta’ grupp jew korporattiv b’referenza għal kull installazzjoni. Bl-istess mod, l-operaturi tal-installazzjonijiet li jwettqu attivitajiet oħra elenkati fl-Anness I jenħtieġ li jkunu meħtieġa jipproduċu pjanijiet ta’ trasformazzjoni sal-1 ta’ Jannar 2030. Filwaqt li l-pjanijiet ta’ trasformazzjoni jenħtieġ li jibqgħu dokumenti indikattivi mħejjija taħt ir-responsabbiltà tal-operaturi, l-organizzazzjoni tal-awditjar ikkuntrattata mill-operaturi bħala parti mis-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali tagħhom jenħtieġ li tivverifika li jkun fihom l-informazzjoni minima li għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni Ewropea f’att delegat, u l-operaturi jenħtieġ li jagħmlu l-pjanijiet ta’ trasformazzjoni pubbliċi, filwaqt li jirrispettaw il-kunfidenzjalità u ma jiżvelawx informazzjoni kummerċjali sensittiva. Jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq rieżami ta’ nofs it-terminu tal-att delegat tal-pjan ta’ trasformazzjoni fl-2035, u wara dan jenħtieġ li tirrevedi l-pjanijiet ta’ trasformazzjoni.
_________________
_________________
75 Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ intrapriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE; ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19–76.
75 Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ intrapriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE; ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19–76.
75a Id-Direttiva (UE) 2022/2464 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2022 li temenda r-Regolament (UE) Nru 537/2014, id-Direttiva 2004/109/KE, id-Direttiva 2006/43/KE u d-Direttiva 2013/34/UE, fir-rigward tar-rapportar korporattiv dwar is-sostenibbiltà (ĠU L 322, 16.12.2022, p. 15).
75b Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-Diliġenza Dovuta tas-Sostenibbiltà Korporattiva u li temenda d-Direttiva (UE) 2019/1937.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)
(25a)   Meta jitqiesu r-riskji relatati mal-ilma għall-attivitajiet industrijali u r-riskji għall-ilma minnhom, speċjalment meta titqies is-sitwazzjoni attwali rigward in-nixfiet u l-għargħar fl-Ewropa jew il-livelli tal-baħar li qed jogħlew, l-għodod diġitali bħas-sistemi ta’ ġestjoni diġitalizzati jistgħu jgħinu biex jivvalutaw u jimmaniġġjaw ir-riskji relatati mal-ilma b’mod kwantitattiv u kwalitattiv u jgħinu lill-operaturi fit-trasformazzjoni tal-installazzjonijiet tagħhom.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 29
(29)  Sabiex jiġi żgurat li d-Direttiva 2010/75/UE tkompli tilħaq l-objettivi tagħha li tipprevjeni jew tnaqqas l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa u tikseb livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta dik id-Direttiva sabiex tistabbilixxi regoli operattivi li jkun fihom rekwiżiti għal attivitajiet relatati mat-trobbija ta’ tjur, majjali u bhejjem tal-ifrat, u li jiġu emendati l-Annessi I u Ia ta’ dik id-Direttiva billi tiżdied attività agroindustrijali biex jiġi żgurat li tissodisfa l-objettivi tagħha li tipprevjeni jew tnaqqas l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa u li jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 201677. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.
(29)  Sabiex jiġi żgurat li d-Direttiva 2010/75/UE tkompli tilħaq l-objettivi tagħha li tipprevjeni jew tnaqqas l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa u tikseb livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta dik id-Direttiva sabiex tistabbilixxi regoli operattivi li jkun fihom rekwiżiti għal attivitajiet relatati, irrispettivament mill-proċeduri ta’ permess jew ta’ reġistrazzjoni tagħhom, mat-trobbija fuq skala kbira tal-annimali skont l-Anness Ia ta’ din id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 201677. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.
_________________
_________________
77 Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1–14.
77 Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1–14.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 30
(30)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-istabbiliment ta’ (i) il-format li għandu jintuża għas-sommarju tal-permess; (ii) metodoloġija standardizzata għall-valutazzjoni tad-disproporzjonalità bejn il-kostijiet tal-implimentazzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT u l-benefiċċji ambjentali potenzjali, (iii) il-metodu ta’ kejl għall-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-permess fir-rigward tal-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma, (iv) l-arranġamenti dettaljati meħtieġa għall-istabbiliment u għall-funzjonament taċ-ċentru tal-innovazzjoni għat-trasformazzjoni u l-emissjonijiet industrijali, u (v) il-format li għandu jintuża għall-pjanijiet ta’ trasformazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill78.
(30)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-istabbiliment ta’ (i) il-format li għandu jintuża għas-sommarju tal-permess; (ii) metodoloġija standardizzata għall-valutazzjoni tad-disproporzjonalità bejn il-kostijiet tal-implimentazzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT u l-benefiċċji ambjentali potenzjali filwaqt li jitqies il-metodu “Valur tal-Ħajja Statistika” (VSL), jekk xieraq, (iii) il-metodu ta’ kejl għall-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-permess fir-rigward tal-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma, (iv) l-arranġamenti dettaljati meħtieġa għall-istabbiliment u għall-funzjonament taċ-ċentru tal-innovazzjoni għat-trasformazzjoni u l-emissjonijiet industrijali, u (v) il-format li għandu jintuża għall-pjanijiet ta’ trasformazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill78.
_________________
_________________
78 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
78 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 31
(31)  Sabiex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-infurzar effettivi tal-obbligi stabbiliti fid-Direttiva 2010/75/UE, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat il-kontenut minimu ta’ penali effettivi, proporzjonati u dissważivi. Id-disparitajiet fir-reġimi tal-penali, il-fatt li l-penali imposti jitqiesu f’ħafna każijiet baxxi wisq biex verament ikollhom effett ta’ deterrent fuq l-imġiba illegali, u n-nuqqas ta’ implimentazzjoni uniformi madwar l-Istati Membri, jimminaw il-kundizzjonijiet ekwi dwar l-emissjonijiet industrijali madwar l-Unjoni. Jenħtieġ li titqies id-Direttiva 2008/99/KE dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali fejn ksur identifikat skont din id-Direttiva jikkostitwixxi reat fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2008/99/KE.
(31)  Sabiex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-infurzar effettivi tal-obbligi stabbiliti fid-Direttiva 2010/75/UE, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat il-kontenut minimu ta’ penali effettivi, proporzjonati u dissważivi. Id-disparitajiet fir-reġimi tal-penali, il-fatt li l-penali imposti jitqiesu f’ħafna każijiet baxxi wisq biex verament ikollhom effett ta’ deterrent fuq l-imġiba illegali, u n-nuqqas ta’ implimentazzjoni uniformi madwar l-Istati Membri, jimminaw il-kundizzjonijiet ekwi dwar l-emissjonijiet industrijali madwar l-Unjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tappoġġa lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni uniformi billi tadotta linji gwida. Tali linji gwida jenħtieġ li jinkludu l-prinċipju ta’ kumpens, bħala prijorità, tal-komunitajiet lokali li fihom tkun ġiet ikkawżata l-ħsara. Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-prinċipju ta’ ne bis in idem u l-prinċipju tal-proporzjonalità. Jenħtieġ li titqies id-Direttiva 2008/99/KE dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali fejn ksur identifikat skont din id-Direttiva jikkostitwixxi reat fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2008/99/KE.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 32
(32)  Fejn ikun seħħ dannu għas-saħħa tal-bniedem bħala riżultat ta’ ksur tal-miżuri nazzjonali adottati skont id-Direttiva 2010/75/UE, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-individwi affettwati jkunu jistgħu jitolbu u jiksbu kumpens għal dak id-dannu mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi rilevanti u, fejn xieraq, mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti responsabbli għall-ksur. Tali regoli dwar il-kumpens jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-preservazzjoni, il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent u l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE. Huma jirfdu wkoll id-dritt għall-ħajja, l-integrità tal-persuna u l-kura tas-saħħa stabbiliti fl-Artikoli 2, 3 u 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-dritt għal rimedju effettiv kif stabbilit fl-Artikolu 47 tal-Karta. Barra minn hekk, id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ma tagħtix lill-partijiet privati dritt ta’ kumpens bħala konsegwenza ta’ dannu ambjentali jew ta’ theddida imminenti ta’ tali dannu.
(32)  Fejn ikun seħħ dannu għas-saħħa tal-bniedem bħala riżultat ta’ ksur tal-miżuri nazzjonali adottati skont id-Direttiva 2010/75/UE, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-individwi affettwati jkunu jistgħu jitolbu u jiksbu kumpens għal dak id-dannu mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi rilevanti u, fejn xieraq, mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti responsabbli għall-ksur meta deċiżjoni, att jew ommissjoni tal-awtorità tkun ikkawżat id-dannu u kkontribwiet għalih. Tali regoli dwar il-kumpens jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-preservazzjoni, il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent u l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE. Huma jirfdu wkoll id-dritt għall-ħajja, l-integrità tal-persuna u l-kura tas-saħħa stabbiliti fl-Artikoli 2, 3 u 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-dritt għal rimedju effettiv kif stabbilit fl-Artikolu 47 tal-Karta. Barra minn hekk, id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ma tagħtix lill-partijiet privati dritt ta’ kumpens bħala konsegwenza ta’ dannu ambjentali jew ta’ theddida imminenti ta’ tali dannu.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)
(32a)   F’każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali bħall-pandemija tal-COVID-19 jew il-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna, meta installazzjoni tiffaċċja interruzzjoni persistenti fil-provvista ta’ materja prima jew fjuwils jew tfixkil tal-elementi ta’ teknika ta’ tnaqqis minħabba force majeure, jista’ jkun meħtieġ li jiġu stabbiliti b’mod temporanju valuri limitu inqas stretti tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet jew ambjentali, filwaqt li tiġi żgurata l-protezzjoni ġenerali tal-ambjent.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 33
(33)  Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva 2010/75/UE tindirizza d-dritt għal kumpens għad-danni mġarrba minn individwi. Sabiex jiġi żgurat li l-individwi jkunu jistgħu jiddefendu d-drittijiet tagħhom kontra d-danni għas-saħħa kkawżati minn ksur tad-Direttiva 2010/75/UE u b’hekk jiġi żgurat infurzar aktar effiċjenti ta’ dik id-Direttiva, organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent, bl-inklużjoni ta’ dawk li jippromwovu l-protezzjoni tal-konsumaturi u li jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit skont id-dritt nazzjonali, bħala membri tal-pubbliku kkonċernat, jenħtieġ li jingħataw is-setgħa li jinvolvu ruħhom fi proċedimenti, kif jiddeterminaw l-Istati Membri, jew f’isem jew b’appoġġ għal kwalunkwe vittma, mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali ta’ proċedura dwar ir-rappreżentanza u d-difiża quddiem il-qrati. L-Istati Membri normalment igawdu minn awtonomija proċedurali biex jiżguraw rimedju effettiv kontra l-ksur tad-dritt tal-Unjoni, soġġett għar-rispett tal-prinċipji ta’ ekwivalenza u effettività. Madankollu, l-esperjenza turi li filwaqt li hemm evidenza epidemjoloġika qawwija fuq l-impatti negattivi tat-tniġġis fuq is-saħħa tal-popolazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward tal-arja, huwa diffiċli għall-vittmi ta’ ksur tad-Direttiva 2010/75/UE skont ir-regoli proċedurali dwar l-oneru tal-prova ġeneralment applikabbli fl-Istati Membri, li juru rabta ta’ kawżalità bejn il-ħsara mġarrba u l-ksur. B’riżultat ta’ dan, fil-maġġoranza tal-każijiet, il-vittmi ta’ ksur tad-Direttiva 2010/75/UE ma għandhomx mod effettiv biex jiksbu kumpens għall-ħsara kkawżata minn tali ksur. Sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-individwi li jiksbu kumpens għal ksur tad-Direttiva 2010/75/UE u li jikkontribwixxu għal infurzar aktar effiċjenti tar-rekwiżiti tagħha madwar l-Unjoni, huwa meħtieġ li jiġi adattat l-oneru tal-prova applikabbli għal sitwazzjonijiet bħal dawn. Għalhekk, meta individwu jkun jista’ jipprovdi evidenza robusta biżżejjed biex iwassal għal preżunzjoni li l-ksur tad-Direttiva 2010/75/UE jkun l-oriġini tad-dannu kkawżat lis-saħħa ta’ individwu, jew ikkontribwixxa b’mod sinifikanti għalih, jenħtieġ li jkun il-konvenut li jirribatti dik il-preżunzjoni sabiex jaħrab mir-responsabbiltà tiegħu.
(33)  Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva 2010/75/UE tindirizza d-dritt għal kumpens għad-danni mġarrba minn individwi. Sabiex jiġi żgurat li l-individwi jkunu jistgħu jiddefendu d-drittijiet tagħhom kontra d-danni għas-saħħa kkawżati minn ksur tad-Direttiva 2010/75/UE u b’hekk jiġi żgurat infurzar aktar effiċjenti ta’ dik id-Direttiva, organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent, bl-inklużjoni ta’ dawk li jippromwovu l-protezzjoni tal-konsumaturi u li jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit skont id-dritt nazzjonali, bħala membri tal-pubbliku kkonċernat, jenħtieġ li jingħataw is-setgħa li jinvolvu ruħhom fi proċedimenti, kif jiddeterminaw l-Istati Membri, jew f’isem jew b’appoġġ għal kwalunkwe vittma, mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali ta’ proċedura dwar ir-rappreżentanza u d-difiża quddiem il-qrati. L-Istati Membri jgawdu minn awtonomija proċedurali biex jiżguraw rimedju effettiv kontra l-ksur tad-dritt tal-Unjoni, soġġett għar-rispett tal-prinċipji ta’ ekwivalenza u effettività. L-esperjenza turi li filwaqt li hemm evidenza epidemjoloġika qawwija fuq l-impatti negattivi tat-tniġġis fuq is-saħħa tal-popolazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward tal-arja, huwa diffiċli għall-vittmi ta’ ksur tad-Direttiva 2010/75/UE skont ir-regoli proċedurali li juru rabta ta’ kawżalità bejn il-ħsara mġarrba u l-ksur. B’riżultat ta’ dan, fil-maġġoranza tal-każijiet, il-vittmi ta’ ksur tad-Direttiva 2010/75/UE ma għandhomx mod effettiv biex jiksbu kumpens għall-ħsara kkawżata minn tali ksur. Sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-individwi li jiksbu kumpens għal ksur tad-Direttiva 2010/75/UE u li jikkontribwixxu għal infurzar aktar effiċjenti tar-rekwiżiti tagħha madwar l-Unjoni, huwa meħtieġ li tiġi adattata leġiżlazzjoni nazzjonali dwar preżunzjonijiet konfutabbli applikabbli għal sitwazzjonijiet bħal dawn. Preżunzjonijiet konfutabbli huma mekkaniżmu komuni biex jittaffew id-diffikultajiet evidenzjali tar-rikorrent, filwaqt li jiġu ppreservati d-drittijiet tal-konvenut. Preżunzjonijiet konfutabbli huma applikabbli biss dment li jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. Sabiex jinżamm tqassim ġust tar-riskju, u sabiex jiġi evitat treġġigħ lura tal-oneru tal-provi, jenħtieġ li rikorrent ikun meħtieġ juri evidenza rilevanti biżżejjed, inkluża data xjentifika, li twassal għal preżunzjoni li l-ksur ikkawża jew ikkontribwixxa għad-dannu. Fid-dawl tal-isfidi evidenzjarji li jħabbtu wiċċhom magħhom il-persuni midruba, speċjalment f’każijiet kumplessi, il-mekkaniżmu ta’ preżunzjoni konfutabbli jikseb bilanċ ġust għall-individwu li jġarrab dannu għas-saħħa, għall-industrija u, fejn xieraq, għall-awtoritajiet tiegħu. Jenħtieġ li jkun possibbli wkoll li tintuża data xjentifika rilevanti, irrispettivament minn jekk tiġix ippubblikata fuq il-Portal, bħala evidenza f’konformità mad-dritt nazzjonali. Fejn tali data xjentifika rilevanti ma tkunx disponibbli, jenħtieġ li jkun possibbli li tintuża evidenza oħra biex tappoġġa t-talba f’konformità mad-dritt nazzjonali.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 35
(35)  L-implimentazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE wriet applikazzjonijiet diverġenti madwar l-Istati Membri dwar il-kopertura ta’ installazzjonijiet għall-manifattura ta’ prodotti taċ-ċeramika permezz tal-ħami, minħabba li l-formulazzjoni tad-definizzjoni ta’ din l-attività ppermettiet lill-Istati Membri jiddeċiedu jekk japplikawx iż-żewġ kriterji jew wieħed minnhom biss dwar il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità tal-forn. Bil-ħsieb li tiġi żgurata implimentazzjoni aktar konsistenti ta’ dik id-Direttiva u li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni, tali installazzjonijiet jenħtieġ li jiġu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva kull meta tiġi ssodisfata kwalunkwe waħda minn dawk iż-żewġ kriterji.
(35)  L-implimentazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE wriet applikazzjonijiet diverġenti madwar l-Istati Membri dwar il-kopertura ta’ installazzjonijiet għall-manifattura ta’ prodotti taċ-ċeramika permezz tal-ħami, minħabba li l-formulazzjoni tad-definizzjoni ta’ din l-attività ppermettiet lill-Istati Membri jiddeċiedu jekk japplikawx iż-żewġ kriterji jew wieħed minnhom biss dwar il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità tal-forn. Bil-ħsieb li tiġi żgurata implimentazzjoni aktar konsistenti ta’ dik id-Direttiva, kif ukoll konformità mad-Direttiva 2003/87/KE u li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji ċari u mhux ambigwi għall-inklużjoni ta’ manifattura fuq skala industrijali ta’ prodotti taċ-ċeramika permezz tan-nar fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE. Tali kriterji jenħtieġ li jikkorrispondu mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2003/87/KE.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Premessa 36
(36)  Meta tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet għal sustanzi niġġiesa, l-awtorità kompetenti jenħtieġ li tikkunsidra s-sustanzi kollha, inklużi s-sustanzi ta’ tħassib emerġenti, li jistgħu jiġu rilaxxati mill-installazzjoni kkonċernata u li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-bniedem. B’dan il-mod, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi tal-periklu, il-kwantità u n-natura tas-sustanzi emessi u l-potenzjal tagħhom li jniġġsu kwalunkwe settur ambjentali. Il-konklużjonijiet tal-BAT, fejn rilevanti, huma l-punt ta’ referenza għall-għażla tas-sustanzi li għalihom iridu jiġu stabbiliti l-valuri limitu tal-emissjonijiet, għalkemm l-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li tagħżel sustanzi addizzjonali. Bħalissa, is-sustanzi niġġiesa individwali huma elenkati b’mod mhux eżawrjenti fl-Anness II tad-Direttiva 2010/75/UE; li mhuwiex kompatibbli mal-approċċ olistiku ta’ dik id-Direttiva u ma jirriflettix il-ħtieġa li l-awtoritajiet kompetenti jqisu s-sustanzi niġġiesa rilevanti kollha, inklużi dawk ta’ tħassib emerġenti. Għalhekk, jenħtieġ li titħassar il-lista mhux eżawrjenti ta’ sustanzi niġġiesa. Minflok, jenħtieġ li ssir referenza għal-lista ta’ sustanzi li jniġġsu fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 166/200679.
(36)  Meta tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet għal sustanzi niġġiesa, l-awtorità kompetenti jenħtieġ li tikkunsidra s-sustanzi kollha, inklużi s-sustanzi ta’ tħassib emerġenti u t-tniġġis tax-xamm, li jistgħu jiġu rilaxxati mill-installazzjoni kkonċernata fl-arja, fil-ħamrija, fl-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art u li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-bniedem. B’dan il-mod, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi tal-periklu, il-kwantità u n-natura tas-sustanzi emessi u l-potenzjal tagħhom li jniġġsu kwalunkwe settur ambjentali kif ukoll fluttwazzjonijiet ambjentali staġjonali, li jenħtieġ li jitqiesu wkoll. Il-konklużjonijiet tal-BAT, fejn rilevanti, huma l-punt ta’ referenza għall-għażla tas-sustanzi li għalihom iridu jiġu stabbiliti l-valuri limitu tal-emissjonijiet, għalkemm l-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li tagħżel sustanzi addizzjonali. Bħalissa, is-sustanzi niġġiesa individwali huma elenkati b’mod mhux eżawrjenti fl-Anness II tad-Direttiva 2010/75/UE; li mhuwiex kompatibbli mal-approċċ olistiku ta’ dik id-Direttiva u ma jirriflettix il-ħtieġa li l-awtoritajiet kompetenti jqisu s-sustanzi niġġiesa rilevanti kollha, inklużi dawk ta’ tħassib emerġenti. Għalhekk, jenħtieġ li titħassar il-lista mhux eżawrjenti ta’ sustanzi niġġiesa. Minflok, jenħtieġ li ssir referenza għal-lista ta’ sustanzi li jniġġsu fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 166/200679.
_________________
_________________
79 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta’ Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).
79 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta’ Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Premessa 37
(37)  Għalkemm il-landfills huma inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE, ma teżisti l-ebda konklużjoni tal-BAT għal-landfills peress li dik l-attività taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE80 u r-rekwiżiti ta’ din l-aħħar Direttiva jitqiesu li jikkostitwixxu l-BAT. Minħabba l-iżviluppi tekniċi u l-innovazzjoni li seħħew mill-adozzjoni tad-Direttiva 1999/31/KE, issa hemm disponibbli metodi tekniċi aktar effettivi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. L-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT skont id-Direttiva 2010/75/UE tippermetti li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ambjentali ewlenin relatati mal-operat tal-landfills tal-iskart, inklużi l-emissjonijiet sinifikanti tal-metan. Għalhekk, jenħtieġ li d-Direttiva 1999/31/KE tippermetti l-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT dwar il-landfills skont id-Direttiva 2010/75/UE.
(37)  Għalkemm il-landfills huma inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE, ma teżisti l-ebda konklużjoni tal-BAT għal-landfills peress li dik l-attività taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE80 u r-rekwiżiti ta’ din l-aħħar Direttiva jitqiesu li jikkostitwixxu l-BAT. Minħabba l-iżviluppi tekniċi u l-innovazzjoni li seħħew mill-adozzjoni tad-Direttiva 1999/31/KE, issa hemm disponibbli metodi tekniċi aktar effettivi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. L-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT skont id-Direttiva 2010/75/UE tippermetti li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ambjentali ewlenin relatati mal-operat tal-landfills tal-iskart, inklużi l-emissjonijiet sinifikanti tal-metan. Għalhekk, jenħtieġ li d-Direttiva 1999/31/KE tippermetti l-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT dwar il-landfills skont id-Direttiva 2010/75/UE. Għalhekk, jenħtieġ li d-Direttivi 2010/75/UE u 1999/31/KE jiġu emendati skont dan.
_________________
_________________
80 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar ir-rimi ta’ skart f’landfill (ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1).
80 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar ir-rimi ta’ skart f’landfill (ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1).
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Premessa 38
(38)   Għalhekk, jenħtieġ li d-Direttivi 2010/75/UE u 1999/31/KE jiġu emendati skont dan.
imħassar
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Premessa 38a (ġdida)
(38a)   Il-proċeduri skont id-Direttiva 2010/75/UE, inkluż il-preparazzjoni tal-BAT u l-proċeduri tal-permessi nazzjonali, huma kkunsidrati mill-industriji kkonċernati bħala twal wisq u jikkawżaw inċertezza għall-pubbliku kkonċernat, li hija, fil-biċċa l-kbira, minħabba kapaċità amministrattiva insuffiċjenti. F’dan ir-rigward, l-estensjoni konsiderevoli tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE tirrappreżenta sfida oħra għall-Kummissjoni, il-Forum taħt l-Artikolu 13 u, speċjalment, għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tippreżenta pjan ta’ azzjoni għat-titjib tal-kapaċità amministrattiva fil-livell tal-Unjoni u nazzjonali, u b’hekk tippermetti l-aċċelerazzjoni tal-proċeduri previsti skont id-Direttiva, b’mod partikolari għat-teknoloġiji abilitanti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi assistenza teknika lill-Istati Membri biex tikkonforma mal-proċeduri leġiżlattivi u tekniċi l-ġodda, bħal permezz ta’ għodda diġitali uniformi għall-applikazzjoni għall-permessi.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Premessa 38b (ġdida)
(38b)   Mid-dħul fis-seħħ ta’ dan l-att ta’ emenda, l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu miżuri adegwati biex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkunu kapaċi jimmaniġġjaw l-ammont ta’ xogħol miżjud relatat mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2010/75/UE kif emendata b’din id-Direttiva u jiżguraw proċess ta’ ħruġ ta’ permessi effiċjenti u bla xkiel, b’mod partikolari, fil-każ ta’ permessi malajr għall-installazzjonijiet li japplikaw tekniki emerġenti, u b’hekk inaqqsu l-inċertezza għan-negozji għal minimu u jappoġġaw it-trasformazzjoni lejn industrija nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima, filwaqt li jissalvagwardjaw is-saħħa u d-drittijiet tal-pubbliku kkonċernat.
Emenda 291
Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)
(41a)   L-impjanti tal-kombustjoni li huma parti minn sistemi iżolati żgħar, speċifikament dawk li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi, jistgħu, minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħhom u n-nuqqas ta’ interkonnessjoni mal-grilja kontinentali tal-Istati Membri jew mal-grilja ta’ Stat Membru ieħor, jiffaċċjaw sfidi speċjali li jeħtieġu aktar żmien biex jikkonformaw mal-obbligi stabbiliti fid-Direttiva 2010/75/UE. Jenħtieġ li l-Istati Membri kkonċernati jistabbilixxu pjan għall-konformità li jkopri l-impjanti ta’ kombustjoni li jkunu parti minn sistema iżolata żgħira, li jistipula l-miżuri meħuda mill-Istat Membru biex jiżgura konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2029. Il-pjan jenħtieġ li jiddeskrivi l-miżuri meħuda biex tiġi żgurata l-konformità, japplika l-aħjar tekniki disponibbli u l-miżuri biex jiġu mminimizzati d-daqs u t-tul ta’ żmien tal-emissjonijiet tas-sustanzi niġġiesa matul il-perjodu kopert mill-pjan, u jinkludi informazzjoni dwar miżuri għall-ġestjoni tad-domanda u l-possibbiltajiet tal-qalba għal alternattivi aktar nodfa, bħall-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u interkonnessjoni mal-grilji kontinentali jew ma’ grilja ta’ Stat Membru ieħor. Jenħtieġ li l-Istati Membri kkonċernati jikkomunikaw il-Pjan ta’ Konformità tagħhom lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jaġġornaw il-pjan f’każ li l-Kummissjoni tqajjem oġġezzjonijiet. Jenħtieġ li l-Istati Membri kkonċernati jirrappurtaw kull sena dwar il-progress lejn il-konformità.
Emenda 292
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1
Direttiva 2010/75/UE
Titolu
Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis)
(-1) It-Titolu jinbidel b’dan li ġej
Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali u agrikoli(il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis)”;
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2
Tippreskrivi wkoll regoli maħsuba għall-prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx prattiku, għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fl-art u għall-prevenzjoni tal-ġenerazzjoni tal-iskart, sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent kollu kemm hu.
Tippreskrivi wkoll regoli maħsuba għall-prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx prattiku, għat-tnaqqis b’mod kontinwu ta’ emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fl-art u għall-prevenzjoni tal-ġenerazzjoni tal-iskart, sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent kollu kemm hu.
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)
Barra minn hekk, din tistabbilixxi regoli mfassla biex itejbu l-effiċjenza fir-riżorsi sabiex jitnaqqas l-użu tal-ilma, tal-enerġija u tal-materja prima.
Emenda 263
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 b (ġdid)
(1a)   Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li ġej:
“Meta jieħdu l-azzjonijiet biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom stabbiliti f’din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-ħtieġa li tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta u soċjalment ġusta għal kulħadd. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ gwida biex tappoġġa lill-Istati Membri f’dak ir-rigward.”;
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2
(-a)   il-punt 2 huwa sostitwit kif ġej:
(2)  “tniġġis” tfisser l-introduzzjoni diretta jew indiretta, bħala riżultat ta’ attivita umana, ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana jew ħsejjes fl-arja, fil-baħar jew fl-art li jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew għall-kwalità tal-ambjent, li tirriżulta fi ħsara għal proprjetà materjali, jew tgħarraq jew tfixkel il-faċilitajiet u l-użi oħra leġittimi tal-ambjent;
“(2) “tniġġis” tfisser l-introduzzjoni diretta jew indiretta, bħala riżultat ta’ attività umana, ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana, ħsejjes jew irwejjaħ (“tniġġis tax-xamm”) fl-arja, fil-baħar jew fl-art li jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew għall-kwalità tal-ambjent, li tirriżulta f’dannu għal proprjetà materjali, jew tgħarraq jew tfixkel il-faċilitajiet u l-użi oħra leġittimi tal-ambjent;
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
(-aa)   jiddaħħal il-punt li ġej:
(2a)   “tniġġis tax-xamm” tfisser tniġġis prodott minn emissjonijiet gassużi fl-atmosfera li jista’ jikkawża korrimenti jew kundizzjoni ta’ mard jew stat ta’ telqa sinifikanti ġenerali għal persuni li jgħixu qrib l-installazzjoni.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ab (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
(ab)   jiddaħħal il-punt li ġej:
(5a)   “valur limitu tal-prestazzjoni ambjentali” tfisser il-valur indikattiv tal-prestazzjoni ambjentali fil-firxa vinkolanti tal-livelli tal-prestazzjoni ambjentali, inklużi l-livelli tal-konsum, il-livelli tal-effiċjenza fir-riżorsi li jkopru l-materjali, l-ilma u r-riżorsi tal-enerġija, l-iskart, u livelli oħra miksuba skont kundizzjonijiet ta’ referenza speċifikati, meta l-firxa ma tistax tinqabeż matul perjodu wieħed jew aktar ta’ żmien.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ac (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9
(ac)   il-punt 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:
(9)  “bidla sostanzjali” tfisser bidla fin-natura jew it-tħaddim, jew estensjoni, ta’ installazzjoni jew impjant ta’ kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart li jista’ jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent;
“(9) “bidla sostanzjali” tfisser bidla fin-natura jew it-tħaddim, estensjoni jew estensjoni ta’ durata ta’ permess ta’ installazzjoni jew impjant ta’ kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart li jista’ jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent;
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ad (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 10 – punti b u c
(ad)   il-punti (b) u (c) tal-punt 10 jinbidlu b’dan li ġej:
(b)   “metodi tekniċi disponibbli” tfisser dawk żviluppati fuq skala li tkun tippermetti l-implimentazzjoni fis-settur rilevanti industrijali, taħt kondizzjonijiet ekonomiċi u teknikament vijabbli, waqt li jitqiesu l-ispejjeż u l-vantaġġi, sew jekk il-metodi tekniċi jkunu użati u prodotti ġewwa l-Istat Membru inkwistjoni sew jekk le, sakemm dawn ikunu raġonevolment aċċessibbli għall-operatur;
(b)“metodi tekniċi disponibbli” tfisser dawk żviluppati fuq skala li tkun tippermetti l-implimentazzjoni fis-settur rilevanti industrijali, taħt kondizzjonijiet ekonomiċi u teknikament vijabbli, waqt li jitqiesu l-ispejjeż u l-vantaġġi, sew jekk il-metodi tekniċi jkunu użati u prodotti ġewwa l-Unjoni sew jekk le, sakemm dawn ikunu raġonevolment aċċessibbli għall-operatur;
(c)  “l-aħjar” tfisser l-aktar waħda effettiva biex jinkiseb livell ġenerali għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu;
(c)  “l-aħjar” tfisser l-aktar waħda effettiva biex jinkiseb livell ġenerali għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu, inklużi s-saħħa tal-bniedem u l-protezzjoni tal-klima;
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12
(12)  “il-konklużjonijiet tal-BAT” tfisser dokument li jinkludi l-partijiet ta’ dokument ta’ referenza tal-BAT li jistabbilixxi l-konklużjonijiet dwar l-aħjar metodi tekniċi disponibbli, id-deskrizzjoni tagħhom, l-informazzjoni biex tiġi vvalutata l-applikabbiltà tagħhom, il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, il-monitoraġġ assoċjat, il-livelli ta’ konsum assoċjati u, fejn adatt, il-miżuri rilevanti ta’ rimedjazzjoni tas-sit;
(12)  “il-konklużjonijiet tal-BAT” tfisser dokument li jinkludi l-partijiet ta’ dokument ta’ referenza tal-BAT li jistabbilixxi l-konklużjonijiet dwar l-aħjar metodi tekniċi disponibbli, id-deskrizzjoni tagħhom, l-informazzjoni biex tiġi vvalutata l-applikabbiltà tagħhom, il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati ma’ metodi tekniċi emerġenti, il-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati ma’ metodi tekniċi emerġenti, il-monitoraġġ assoċjat, il-livelli ta’ konsum assoċjati u, fejn adatt, il-miżuri rilevanti ta’ rimedjazzjoni tas-sit;
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 13a
(13a)  “livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli” tfisser il-firxa ta’ livelli ta’ prestazzjoni ambjentali, ħlief il-livelli ta’ emissjonijiet, miksuba f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim bl-użu ta’ BAT jew taħlita ta’ BATs;
(13a)  “livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli” tfisser il-firxa vinkolanti ta’ livelli ta’ prestazzjoni ambjentali għal installazzjonijiet fl-istess attivitajiet settorjali u li għandhom karatteristiċi simili, bħal trasportaturi tal-enerġija, materja prima, unitajiet ta’ produzzjoni u prodotti finali, meta d-data magħmula disponibbli fl-iskambju ta’ informazzjoni li tappoġġa d-determinazzjoni tal-BAT tkun robusta biżżejjed madwar l-Unjoni, li għandha tinkludi livelli ta’ konsum u effiċjenza fir-riżorsi, għall-Konklużjonijiet tal-BAT wara l-ewwel konklużjoni wara [daħħal id-data tat-tmiem għat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva emendatorja], il-livelli ta’ użu mill-ġdid għall-ilma, l-enerġija, u l-materja prima, ħlief il-livelli ta’ emissjonijiet, miksuba f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim bl-użu ta’ BAT jew taħlita ta’ BATs kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT, espressi bħala medja fuq perjodu ta’ żmien partikolari, taħt kundizzjonijiet ta’ referenza speċifikati;
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ca (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 13aa (ġdid)
(ca)   jiddaħħal il-punt li ġej:
(13aa)   “Impjant Industrijali għat-Trattament tal-Ilma Mormi” tfisser impjant għat-trattament tal-ilma mormi kopert mid-Direttiva 2010/75/UE;
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt cb (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 13ab (ġdid)
(cb)   jiddaħħal il-punt li ġej:
(13ab)   “Impjant għat-Trattament tal-Ilma Mormi Urban” tfisser impjant għat-trattament tal-ilma mormi kopert mid-Direttiva 91/271/KEE;
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt cc (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14
(cc)   il-punt 14 huwa sostitwit b’dan li ġej:
(14)  “teknika emerġenti” tfisser teknika ġdida għal attività industrijali li, jekk żviluppata kummerċjalment, tista’ tipprovdi jew livell ġenerali ogħla ta’ protezzjoni tal-ambjent jew mill-anqas l-istess livell ta’ protezzjoni tal-ambjent u ffrankar akbar mill-aħjar metodi tekniċi disponibbli eżistenti;
“(14) “teknika emerġenti” tfisser teknika ġdida għal attività industrijali li, jekk żviluppata kummerċjalment, tista’ tipprovdi jew livell ġenerali ogħla ta’ protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem jew mill-anqas l-istess livell ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent u ffrankar akbar mill-aħjar metodi tekniċi disponibbli eżistenti;
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23
(da)  il-punt (23) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(23)   “tjur” tfisser it-tjur kif definit fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 90/539/KEE dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju fi, u l-importazzjonijiet ta’ tjur u bajd tat-tfaqqis minn pajjiżi terzi*
“(23) “tjur” tfisser it-tjur kif definit fl-Artikolu 4, il-punt 9, tar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali*;”;
__________________
__________________
* ĠU L 303, 31.10.1990, p. 6.
* ĠU L 084, 31.3.2016, p. 1.
Emenda 251
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b
(23b)  “bhejjem tal-ifrat” tfisser annimali domestiċi tal-ispeċi Bos taurus;
imħassar
Emenda 252
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23c
(23c)  “unità tal-bhejjem” jew “LSU” tfisser l-ekwivalenti tar-ragħa ta’ baqra tal-ħalib adult waħda li tipproduċi 3 000 kg ta’ ħalib kull sena, mingħajr oġġetti tal-ikel ikkonċentrati addizzjonali, li tintuża biex tesprimi d-daqs tal-azjendi agrikoli li jrabbu kategoriji differenti ta’ annimali, bl-użu tar-rati ta’ konverżjoni, b’referenza għall-produzzjoni attwali fis-sena kalendarja, stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014**”.
(23c)  “unità ta’ bhejjem” jew “LSU” tfisser unità ta’ kejl standard li tippermetti l-aggregazzjoni ta’ kategoriji ta’ unitajiet ta’ bhejjem li jkopru l-majjali u t-tjur li l-koeffiċjenti tagħhom huma elenkati fl-Anness -Ia, sabiex jitqabblu dawk il-kategoriji;
* Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (ĠU L 47, 18.2.2009, p. 5).
** Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 tas-17 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 18).”;.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23 c a (ġdid)
(23ca)   “biedja estensiva” tirreferi għal tip ta’ trobbija tal-annimali kkaratterizzat minn livelli baxxi ta’ input għal kull unità ta’ erja ta’ art, abbażi ta’ prattiki estensivi, b’densità ta’ unitajiet ta’ bhejjem ugwali għal jew inqas minn 2,0 LSU għal kull ettaru (LSU/ha densità) użat għar-ragħa, jew abbażi ta’ prattiki tal-biedja ċċertifikati skont ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, b’densità ta’ unitajiet ta’ bhejjem ugwali għal jew inqas minn 2,0 LSU għal kull ettaru (densità LSU/ha) użati għar-ragħa jew għall-foraġġ, jew prattiki ta’ trobbija fejn il-bhejjem ikunu soġġetti għal prattiki ta’ transumanza mill-inqas 180 jum fis-sena jew sakemm il-kundizzjonijiet klimatiċi jippermettu, b’mod partikolari fir-reġjuni alpin.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 48
(48)   “minerali industrijali” tfisser minerali użati fl-industrija għall-produzzjoni ta’ prodotti nofshom lesti jew lesti, bl-eċċezzjoni ta’ minerali li fihom il-metalli, minerali tal-enerġija, minerali tal-kostruzzjoni u ħaġar prezzjuż;
imħassar
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 49
(49)   “minerali metalliferi” tfisser minerali li jipproduċu metalli jew sustanzi metalliċi;
imħassar
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 50
(50)  “livelli ta’ emissjonijiet assoċjati ma’ metodi tekniċi emerġenti” tfisser il-firxa ta’ livelli ta’ emissjonijiet miksuba f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim bl-użu ta’ metodu tekniku emerġenti jew b’taħlita ta’ metodi tekniċi emerġenti, espressi bħala medja fuq perjodu ta’ żmien partikolari, f’kundizzjonijiet ta’ referenza speċifikati;
(50)  “livelli ta’ emissjonijiet assoċjati ma’ metodi tekniċi emerġenti” tfisser il-firxa ta’ livelli ta’ emissjonijiet miksuba f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim bl-użu ta’ metodu tekniku emerġenti jew b’taħlita ta’ metodi tekniċi emerġenti, kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT, espressi bħala medja fuq perjodu ta’ żmien partikolari, f’kundizzjonijiet ta’ referenza speċifikati;
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 51
(51)  “livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati ma’ metodi tekniċi emerġenti” tfisser il-firxa ta’ livelli ta’ prestazzjoni ambjentali, ħlief il-livelli ta’ emissjonijiet, miksuba f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim bl-użu ta’ metodu tekniku emerġenti jew b’kombinazzjoni ta’ metodi tekniċi emerġenti;
(51)  “livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati ma’ metodi tekniċi emerġenti” tfisser il-firxa indikattiva ta’ livelli ta’ prestazzjoni ambjentali, ħlief il-livelli ta’ emissjonijiet, inklużi l-livelli ta’ konsum ta’ materjal, ilma u enerġija, miksuba f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim bl-użu ta’ metodu tekniku emerġenti jew b’kombinazzjoni ta’ metodi tekniċi emerġenti, għal installazzjonijiet fi ħdan l-istess attivitajiet tas-settur u li għandhom karatteristiċi simili, bħal vetturi tal-enerġija, materja prima, unitajiet tal-produzzjoni u prodotti finali, espressi bħala medja fuq perijodu ta’ żmien partikolari, taħt kundizzjonijiet ta’ referenza speċifiċi;
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 53 – punt a
(a)  il-livelli tal-konsum;
(a)  il-livelli tal-konsum tal-ilma u tal-enerġija;
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 53 – punt b
(b)  il-livelli tal-effiċjenza fir-riżorsi u l-livelli ta’ użu mill-ġdid li jkopru r-riżorsi ta’ materjali, ilma u enerġija;
(b)  il-livelli tal-effiċjenza tal-ilma, l-enerġija, u l-materja prima; il-livelli ta’ użu mill-ġdid tal-ilma, l-enerġija u l-materja prima;
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 53 – punt f
(e)  skart u livelli oħra miksuba f’kundizzjonijiet ta’ referenza speċifikati
(e)  skart u livelli oħra miksuba f’kundizzjonijiet ta’ referenza speċifikati kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT, espressi bħala medja fuq perjodu ta’ żmien partikolari.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 53a (ġdid)
(53a)   “sistema tal-użu mill-ġdid tal-ilma” tfisser l-infrastruttura u elementi tekniċi oħra meħtieġa għall-produzzjoni, il-provvista u l-użu tal-ilma reklamat; din tinkludi l-elementi kollha mill-punt tat-tluq tal-proċess tal-produzzjoni sal-punt li fih jintuża l-ilma reklamat, inkluża l-infrastruttura tad-distribuzzjoni u tal-ħżin, meta rilevanti;
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 53b (ġdid)
(53b)   “ilma reklamat” tfisser ilma li jkun ġie reklamat minn użi preċedenti u jerġa’ jintuża għal skop ta’ benefiċċju differenti;
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 53c (ġdid)
(53c)   “użu mill-ġdid tal-ilma” tfisser il-proċess li permezz tiegħu l-ilma jiġi rkuprat minn użu preċedenti u kkonvertit permezz ta’ sistema ta’ użu mill-ġdid tal-ilma f’ilma li jista’ jerġa’ jintuża għal varjetà ta’ skopijiet;
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 3a (ġdid)
(3a)   Jiddaħħal l-Artikolu 3a li ġej:
Artikolu 3a
Informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali
1.    F’konformità mad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill90/313/KEE u d-Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-informazzjoni mhux kunfidenzjali biss għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.
2.   Irrispettivament minn min jippubblika l-informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi jingħataw opportunità qabel il-pubblikazzjoni biex jitolbu b’mod proporzjonat it-trattament kunfidenzjali tal-elementi rilevanti u f’perjodu ta’ żmien raġonevoli u definit b’mod ċar mill-awtorità kompetenti. L-informazzjoni tista’ tiġi redatta, jew jekk dan ma jkunx possibbli, tista’ tiġi eskluża fil-każ ta’ informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali.
3.   Sa mhux aktar tard minn xahar wara talba magħmula skont il-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti għandha tivvaluta t-talba u tinnotifika lill-operatur bid-deċiżjoni tagħha. Jekk ma jintlaħaq l-ebda ftehim, l-operatur jista’ jikkontesta d-deċiżjoni fl-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti tal-Istat Membru sa mhux aktar tard minn xahar wara d-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti.
4.   Jekk l-operatur jitlob trattament kunfidenzjali, l-awtorità kompetenti għandha tissospendi biss il-pubblikazzjoni tal-elementi kkontestati sakemm jintlaħaq ftehim mal-awtoritajiet kompetenti jew tittieħed deċiżjoni finali mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti tal-Istat Membru.
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 5 – paragrafu 2
(4a)   Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta’, u l-proċeduri għall-ħruġ ta’ permess jiġu koordinati kollha kemm huma meta aktar minn awtorità kompetenti waħda jew aktar minn operatur wieħed ikunu involuti jew meta jingħata aktar minn permess wieħed, sabiex jiġi garantit approċċ integrat effettiv mill-awtoritajiet kompetenti kollha għal din il-proċedura.
"2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta’, u l-proċeduri għall-ħruġ ta’ permess jiġu koordinati kollha kemm huma meta aktar minn awtorità kompetenti waħda jew aktar minn operatur wieħed ikunu involuti jew meta jingħata aktar minn permess wieħed. Sabiex jiġi garantit approċċ integrat effettiv mill-awtoritajiet kompetenti kollha għal din il-proċedura, għandha tiġi stabbilita sistema elettronika għall-permessi u għall-konformità.”
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a
(a)  ħarsa ġenerali tal-kundizzjonijiet prinċipali għal permess;
(a)  ħarsa ġenerali tal-kundizzjonijiet prinċipali li jinkludu r-rekwiżiti tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet;
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-format li għandu jintuża għas-sommarju msemmi fit-tieni subparagrafu. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 75(2).
Sal-31 ta’ Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-format li għandu jintuża għas-sommarju msemmi fit-tieni subparagrafu u linji gwida dwar il-pubblikazzjoni ta’ permessi msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 75(2).
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.   Sal-31 ta’ Diċembru 2024, l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni valutazzjoni dwar il-miżuri meħtieġa minħabba l-bidliet ta’ din id-Direttiva, inkluż pronjożi u stimi tal-ammont ta’ xogħol akkumulat tal-awtoritajiet kompetenti sabiex jiġi żgurat li jkollhom kapaċità amministrattiva xierqa biex jipprovdu proċess ta’ għoti ta’ permessi f’waqtu, effiċjenti u bla xkiel.
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 5 – paragrafu 4b (ġdid)
4b.   Mingħajr preġudizzju għal liġi rilevanti oħra tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċess għall-għoti ta’ permessi rapidi għal installazzjonijiet li japplikaw teknika emerġenti relatata mal-attività ewlenija tal-installazzjoni skont l-Artikolu 27c, ma jaqbiżx it-18-il xahar, sakemm ma jkunx hemm ċirkostanzi eċċezzjonali.
Jekk tkun meħtieġa estensjoni sa sitt xhur, l-Istat Membru għandu jinforma lill-operatur dwar iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li jiġġustifikaw l-estensjoni.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom ilestu l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal permess sa mhux aktar tard minn 90 jum wara li jirċevuhom.
Fi żmien 90 jum minn meta l-applikant jissottometti talba rispettiva, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ opinjoni dwar il-kamp ta’ applikazzjoni u l-livell ta’ dettall li għandhom jiġu inklużi fil-valutazzjoni tal-impatt ambjentali. Jekk leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni tkun teħtieġ ukoll valutazzjoni tal-effetti fuq l-ambjent, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tipprovdi proċeduri koordinati u konġunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dik il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.
Fi żmien 12-il xahar minn meta l-operatur jissottometti talba għal permess, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ilestu l-parti tal-konsultazzjoni pubblika tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-proġett.
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 5 – paragrafu 4c (ġdid)
4c.   Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 4a għandhom japplikaw ukoll fejn operatur japplika għal permess li jkopri aktar minn installazzjoni waħda taħt l-Artikolu 4(2).
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 6 – paragrafu 2
(5a)   Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
Meta jiġu adottati reġoli ġenerali vinkolanti, il-permess jista’ sempliċement jinkludi referenza għal dawn ir-regoli.
“Meta jiġu adottati reġoli ġenerali vinkolanti, il-permess jista’ jinkludi referenza għal dawn ir-regoli. Meta jiġu adottati regoli ġenerali vinkolanti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw approċċ integrat u livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu ekwivalenti għal dak li jista’ jinkiseb b’kondizzjonijiet għal permess individwali.”
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
Fil-każ ta’ tniġġis li jaffettwa r-riżorsi tal-ilma tax-xorb, inkluż ir-riżorsi transkonfinali, jew li jaffettwa l-infrastruttura tal-ilma mormi fil-każ ta’ rimi indirett, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-operaturi tal-ilma tax-xorb u l-ilma mormi affettwati, inklużi operaturi tal-ilma mormi transkonfinali, bil-miżuri meħuda biex jipprevjenu jew jirrimedjaw il-ħsara kkawżata minn dak it-tniġġis għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.
Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 7 – paragrafu 2
Fil-każ ta’ kwalunkwe inċident jew aċċident li jaffettwa b’mod sinifikanti s-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun seħħ l-aċċident jew l-inċident għandu jiżgura li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor tiġi infurmata minnufih. Il-kooperazzjoni transkonfinali u multidixxiplinari bejn l-Istati Membri affettwati għandu jkollha l-għan li tillimita l-konsegwenzi fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem u li tipprevjeni aktar inċidenti jew aċċidenti possibbli.
Fil-każ ta’ kwalunkwe inċident jew aċċident li jaffettwa b’mod sinifikanti s-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun seħħ l-aċċident jew l-inċident għandu jiżgura li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor tiġi infurmata minnufih permezz ta’ mezzi tal-komunikazzjoni stabbiliti kif imsemmi fl-Artikolu 26(5). Il-kooperazzjoni transkonfinali u multidixxiplinari bejn l-Istati Membri affettwati għandu jkollha l-għan li tillimita l-konsegwenzi fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem u li tipprevjeni aktar inċidenti jew aċċidenti possibbli.
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 8 – titolu
Nuqqas ta’ konformità
Konformità
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Huma għandhom jadottaw ukoll miżuri ta’ assigurazzjoni tal-konformità biex jippromwovu, jimmonitorjaw u jinfurzaw il-konformità mal-obbligi mqiegħda fuq persuni fiżiċi jew ġuridiċi skont din id-Direttiva.
(Ma taffettwax il-verżjoni bil-Malti).
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
Fil-każ ta’ ksur tal-kundizzjonijiet għal permess, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:
Fil-każ ta’ ksur tal-kundizzjonijiet għal permess li jirriżultaw minn din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:
Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Fejn il-ksur tal-kundizzjonijiet għal permess ikun ta’ periklu immedjat għas-saħħa tal-bniedem jew jhedded li jikkawża effett immedjat negattiv sinifikanti fuq l-ambjent, u sakemm ma jerġax ikun hemm konformità skont il-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu, it-tħaddim tal-installazzjoni, l-impjant ta’ kombustjoni, l-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart, l-impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart jew parti rilevanti tiegħu għandha tkun sospiża mingħajr ebda dewmien.
Fejn il-ksur tal-kundizzjonijiet għal permess ikun ta’ periklu immedjat għas-saħħa tal-bniedem, għat-teħid tal-ilma tax-xorb jew jhedded li jikkawża effett immedjat negattiv sinifikanti fuq l-ambjent, u sakemm ma jerġax ikun hemm konformità skont il-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu, it-tħaddim tal-installazzjoni, l-impjant ta’ kombustjoni, l-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart, l-impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart jew parti rilevanti tiegħu għandha tkun sospiża mingħajr ebda dewmien.
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   Fil-każ ta’ ksur ta’ konformità li jaffettwa r-riżorsi tal-ilma tax-xorb, inkluż ir-riżorsi transkonfinali, jew li jaffettwa l-infrastruttura tal-ilma mormi fil-każ ta’ rimi indirett, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-operaturi tal-ilma tax-xorb u l-ilma mormi, u lill-awtoritajiet rilevanti affettwati kollha li jiżguraw il-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali, inklużi l-awtoritajiet transkonfinali, bil-ksur u l-miżuri meħuda biex jipprevjenu jew jirrimedjaw il-ħsara kkawżata għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 8 – paragrafu 3
Meta l-ksur tal-kundizzjonijiet għal permess ikompli jikkawża periklu għas-saħħa tal-bniedem jew effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent, u fejn ma tkunx ġiet implimentata l-azzjoni meħtieġa biex jerġa’ jkun hemm il-konformità identifikata fir-rapport ta’ spezzjoni msemmi fl-Artikolu 23(6), it-tħaddim tal-installazzjoni, tal-impjant tal-kombustjoni, tal-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart, tal-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew tal-parti rilevanti tiegħu jista’ jiġi sospiż mill-awtorità kompetenti sakemm terġa’ tiġi stabbilita l-konformità mal-kundizzjonijiet għal permess.
Meta l-ksur tal-kundizzjonijiet għal permess ikompli jikkawża periklu għas-saħħa tal-bniedem jew effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent, u fejn ma tkunx ġiet implimentata l-azzjoni meħtieġa biex jerġa’ jkun hemm il-konformità identifikata fir-rapport ta’ spezzjoni msemmi fl-Artikolu 23(6), it-tħaddim tal-installazzjoni, tal-impjant tal-kombustjoni, tal-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart, tal-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew tal-parti rilevanti tiegħu għandu jiġi sospiż mill-awtorità kompetenti sakemm terġa’ tiġi stabbilita l-konformità mal-kundizzjonijiet għal permess.
Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.   Is-sospensjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandha tiġi infurzata b’mod effettiv u ma għandha tiġi posposta jew imwaqqfa bl-ebda mod, inkluż jekk l-operatur jikkontesta d-deċiżjoni ta’ sospensjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz amministrattiv jew ġudizzjarju, sakemm ma jkunx hemm deċiżjoni ġudizzjarja definittiva li tikkonkludi li l-operazzjoni tista’ titkompla.
Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 8 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.   Fil-każ ta’ kwalunkwe ksur tal-kundizzjonijiet għal permess li jaffettwa s-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun seħħ il-ksur tal-kundizzjonijiet għal permess għandu jiżgura li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor tiġi infurmata minnufih permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni stabbiliti kif imsemmi fl-Artikolu 26(5).
Emenda 257
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 9 – paragrafu 2
(7)   Fl-Artikolu 9, il-paragrafu (2) jitħassar.
imħassar
Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c
(7a)   Fl-Artikolu (11), il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(c)  ma jiġi kkawżat ebda tniġġis sinifikanti;
“(c) ma jiġi kkawżat ebda tniġġis sinifikanti, inkluż it-tniġġis olfattiv;”
Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f
(7b)   Fl-Artikolu 11, il-punt (f) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(f)  l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti;
“(f) l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti u l-użu u l-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli jiġu promossi;”
Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt fa
(fa)  ir-riżorsi materjali u l-ilma jintużaw b’mod effiċjenti , inkluż permezz tal-użu mill-ġdid;
(fa)  ir-riżorsi materjali u l-ilma jintużaw b’mod effiċjenti , inkluż permezz tal-użu mill-ġdid u tar-riċiklaġġ;
Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt fb
(fb)   il-prestazzjoni ambjentali ġenerali taċ-ċiklu tal-ħajja tal-katina tal-provvista titqies kif xieraq;
imħassar
Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt g
(8a)   Fl-Artikolu 11(1), il-punt (g) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(g)  għandhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġu evitati aċċidenti u jiġu limitati l-konsegwenzi tagħhom;
"(g)  għandhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem, jiġu evitati aċċidenti u jiġu limitati l-konsegwenzi tagħhom;
Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8b (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 12 – paragrafu 1– punt b
(8b)   Fl-Artikolu 12(1), il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(b)  il-materja prima u dik awżiljari, sustanzi oħra u l-enerġija użata fi jew ġenerata mill-installazzjoni;
“(b) il-materja prima u dik awżiljari, sustanzi oħra, l-enerġija u l-ilma użati fi jew iġġenerati mill-installazzjoni;”
Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8c (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 12 – paragrafu 1– punt c
(8c)   Fl-Artikolu 12(1), il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(c)  is-sorsi tal-emissjonijiet mill-installazzjoni;
“(c) is-sorsi tal-emissjonijiet mill-installazzjoni, inklużi l-emissjonijiet olfattivi;”
Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8d (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 12 – paragrafu 1– punt f
(8d)   Fl-Artikolu 12(1), il-punt (f) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(f)  in-natura u l-kwantitajiet ta’ emissjonijiet imbassra mill-installazzjoni f’kull element ambjentali kif ukoll l-identifikazzjoni tal-effetti sinifikanti tal-emissjonijiet fuq l-ambjent;
“(f) in-natura u l-kwantitajiet ta’ emissjonijiet imbassra, inklużi l-emissjonijiet olfattivi bħala konċentrazzjonijiet u, fejn possibbli, tal-anqas fl-ilma, f’tagħbijiet, mill-installazzjoni f’kull element ambjentali kif ukoll l-identifikazzjoni tal-effetti sinifikanti tal-emissjonijiet fuq l-ambjent;”
Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 13 – paragrafu 1
1.  Sabiex tfassal, tirrevedi u, fejn meħtieġ, taġġorna d-dokumenti ta’ referenza tal-BAT, il-Kummissjoni għandha torganizza skambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, l-industriji kkonċernati, l-organizzazzjonijiet nongovernattivi li jippromwovu l-protezzjoni tal-ambjent, l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi u l-Kummissjoni.”
1.  Sabiex tfassal, tirrevedi u, fejn meħtieġ, taġġorna d-dokumenti ta’ referenza tal-BAT, il-Kummissjoni għandha torganizza skambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, l-industriji kkonċernati, l-organizzazzjonijiet nongovernattivi li jippromwovu s-saħħa tal-bniedem u l-protezzjoni tal-ambjent, l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u l-Kummissjoni.
Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)
aa.   jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
1a.   Il-Kummissjoni għandha, sa tmiem it-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva, temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (2012/119/UE) u tipprovdi kemm lill-grupp ta’ ħidma tekniku ta’ Sevilla kif ukoll lill-Forum skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva r-riżorsi meħtieġa u tadatta l-istruttura, il-kompetenzi u l-finanzjament tagħhom f’konformità mal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
Emenda 94
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni, l-informazzjoni meqjusa bħala informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew informazzjoni kummerċjalment sensittiva għandha tiġi kondiviża biss mal-Kummissjoni u mal-individwi li ġejjin li jkunu ffirmaw ftehim ta’ kunfidenzjalità u ta’ nuqqas ta’ divulgazzjoni: ħaddiema taċ-ċivil u impjegati pubbliċi oħra li jirrappreżentaw lill-Istati Membri jew lill-aġenziji tal-Unjoni, u rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet nongovernattivi li jippromwovu l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent. L-iskambju ta’ informazzjoni meqjusa bħala informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew informazzjoni kummerċjali sensittiva għandu jibqa’ limitat għal dak li huwa meħtieġ biex jitfasslu, jiġu rieżaminati u, fejn meħtieġ, jiġu aġġornati d-dokumenti ta’ referenza tal-BAT u tali informazzjoni kummerċjali riżervata jew informazzjoni kummerċjali sensittiva ma għandhiex tintuża għal skopijiet oħra.
B’deroga mill-Artikolu 3a, u mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-kompetizzjoni tal-Unjoni, l-informazzjoni meqjusa bħala informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew informazzjoni kummerċjalment sensittiva għandha tiġi kondiviża biss mal-Kummissjoni. Din l-informazzjoni għandha tiġi anonimizzata, mingħajr referenza għall-operatur jew l-installazzjoni partikolari, qabel ma tiġi kondiviża mal-individwi li ġejjin li jkunu ffirmaw ftehim ta’ kunfidenzjalità u ta’ nuqqas ta’ divulgazzjoni: ħaddiema taċ-ċivil u impjegati pubbliċi oħra li jirrappreżentaw lill-Istati Membri jew lill-aġenziji tal-Unjoni, rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet nongovernattivi li jippromwovu l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent u rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw is-setturi industrijali rilevanti. L-iskambju ta’ informazzjoni meqjusa bħala informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew informazzjoni kummerċjali sensittiva għandu jibqa’ limitat għal dak li huwa teknikament meħtieġ biex jitfasslu, jiġu rieżaminati u, fejn meħtieġ, jiġu aġġornati d-dokumenti ta’ referenza tal-BAT u tali informazzjoni kummerċjali riżervata jew informazzjoni kummerċjali sensittiva ma għandhiex tintuża għal skopijiet oħra. Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jipprovdi mudell għal ftehim ta’ kunfidenzjalità u ta’ nuqqas ta’ divulgazzjoni li jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni f’konformità ma’ dan il-paragrafu.
Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
(ba)   fil-paragrafu 3, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tlaqqa’ regolarment forum magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri, l-industriji kkonċernati u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni tal-ambjent.
“Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tlaqqa’ regolarment forum ibbilanċjat magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri, l-industriji kkonċernati u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent.”
Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt bb (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d
(bb)   il-paragrafu (3), il-punt (d) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(d)  gwida dwar it-tfassil ta’ dokumenti ta’ referenza tal-BAT u dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità tagħhom inkluża l-adegwatezza tal-kontenut u l-format tagħhom.
“(d)  gwida dwar it-tfassil ta’ dokumenti ta’ referenza tal-BAT, inklużi l-effetti minn mezz għal ieħor, filwaqt li titqies l-ambizzjoni leġiżlattiva li dejjem qed tikber dwar id-dekarbonizzazzjoni u l-indipendenza tal-enerġija, u dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità tagħhom inkluża l-adegwatezza tal-kontenut u l-format tagħhom, kif ukoll indikazzjoni ċara tal-istrument xieraq, bħal punti ta’ riferiment jew livelli ta’ prestazzjoni ambjentali, b’kont meħud tar-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta’ ħidma tekniku.”
Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt bc (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 13 – paragrafu 5
(bc)   il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:
5.  Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 75(2).
“5. L-iskambju ta’ informazzjoni għat-tħejjija, ir-rieżami u, jekk meħtieġ, l-aġġornament, ta’ dokument BREF ma għandux jaqbeż perjodu ta’ erba’ snin. L-opinjoni tal-forum imsemmi fil-paragrafu 3 dwar il-kontenut propost ta’ BREF għandha tiġi ppreżentata fi żmien sitt xhur mil-laqgħa finali tal-grupp ta’ esperti responsabbli għar-rieżami tal-BREF.
Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 75(2). Id-dokumenti ta’ referenza tal-BAT għandhom jiġu rieżaminati u, meta meħtieġ, aġġornati tal-inqas kull tmien snin.
Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt bd (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 13 – paragrafu 6
(bd)   il-paragrafu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:
6.  Wara l-adozzjoni ta’ deċiżjoni skont il-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tagħmel disponibbli pubblikament id-dokument ta’ referenza tal-BAT u tiżgura li l-konklużjonijiet tal-BAT ikunu disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Istati Membri.
“6. Wara l-adozzjoni ta’ deċiżjoni skont il-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha, fi żmien xahar, tagħmel disponibbli pubblikament id-dokument ta’ referenza tal-BAT u l-konklużjonijiet tal-BAT disponibbli għall-pubbliku fuq paġna web li tkun faċli biex tinstab. Il-konklużjoni tal-BAT għandha tiġi ppubblikata fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni u għandha tkun disponibbli online fuq il-Portal tal-Emissjonijiet Industrijali.”
Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a – punt ia (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
(ia)   jiddaħħal is-subparagrafu li ġej wara l-ewwel subparagrafu:
Meta installazzjoni industrijali tirrilaxxa l-ilma mormi direttament jew indirettament fl-ilma tal-wiċċ, l-operaturi tal-ilma tax-xorb u tal-ilma mormi għandhom jiġu kkonsultati qabel ma jinħareġ il-permess dwar il-konsegwenzi potenzjali tal-emissjonijiet fuq l-infrastrutturi tagħhom u l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. L-awtoritajiet għandhom iqisu din l-informazzjoni meta jiddefinixxu l-kundizzjonijiet għal permess. Tali proċedura ma għandhiex iddewwem l-għoti tal-permess bla bżonn.
Emenda 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a – punt ii
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  il-valuri limitu tal-emissjonijiet għal sustanzi li jniġġsu elenkati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 166/2006*, u għal sustanzi oħra li jniġġsu, li x’aktarx joħorġu mill-installazzjoni kkonċernata fi kwantitajiet sinifikanti, wara li jiġu kkunsidrati n-natura u l-potenzjal tagħhom li jittrasferixxu t-tniġġis minn element ambjentali għal ieħor;
(a)  il-valuri limitu tal-emissjonijiet għal sustanzi li jniġġsu elenkati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 166/2006*, u għal sustanzi niġġiesa oħra, b’mod partikolari l-emissjonijiet tal-irwejjaħ u s-sustanzi ta’ tħassib serju ħafna fl-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, indikati bħala sustanzi prijoritarji skont id-Direttivi 2000/60/KE jew 2008/105/KE, dwar il-listi ta’ sorveljanza stabbiliti fil-qafas tad-Direttivi 2006/118/KE jew 2008/105/KE, jew sustanzi oħra li huma soġġetti għal valuri ta’ limitu jew restrizzjonijiet oħra skont id-Direttivi 2008/50/KE, 2004/107/KE jew 2006/118/KE, sal-adozzjoni tal-att delegat li jespandi l-Anness II tar-Regolament dwar il-Portal tal-Emissjonijiet Industrijali, li x’aktarx joħorġu mill-installazzjoni kkonċernata fi kwantitajiet sinifikanti, wara li jiġu kkunsidrati n-natura u l-potenzjal tagħhom li jittrasferixxu t-tniġġis minn element ambjentali għal ieħor, iqisu l-varjazzjonijiet ambjentali staġjonali;
______________________
___________________
* Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta’ Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).”;
* Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta’ Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).”;
Emenda 101
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a – punt iii
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt aa
(aa)  valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali;
(aa)  valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali, kif imsemmi fl-Artikolu 3 u l-Artikolu 15(3a);
Emenda 102
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a – punt iv
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
(b)  rekwiżiti adattati li jiżguraw il-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma ta’ taħt l-art u tal-wiċċ, u miżuri li jikkonċernaw il-monitoraġġ u l-immaniġġar tal-iskart iġġenerat mill-installazzjoni;
(b)  rekwiżiti adattati li jiżguraw il-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma ta’ taħt l-art u tal-wiċċ, u miżuri li jikkonċernaw il-monitoraġġ u l-immaniġġar tal-iskart iġġenerat mill-installazzjoni, b’attenzjoni speċifika mogħtija lill-produzzjoni tal-ilma tax-xorb;
Emenda 103
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a – punt v
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
(ba)  rekwiżiti adattati għal sistema ta’ ġestjoni ambjentali kif stabbilit fl-Artikolu 14a;
(ba)  rekwiżiti adattati li jistabbilixxu l-karatteristiċi ġenerali għal sistema ta’ ġestjoni ambjentali f’konformità mal-Artikolu 14a;
Emenda 104
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a – punt via (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – subpunt iia (ġdid)
(via)   fil-punt (c), jiżdied is-subpunt (iia) (ġdid) li ġej:
(ii a)   rekwiżiti għall-kontroll tal-kwalità tal-laboratorji li jwettqu l-monitoraġġ, abbażi ta’ standards internazzjonali bħal ISO 17025.
Emenda 105
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a – punt viia (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt e
(vii a)   il-punt (e) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(e)  rekwiżiti adatti għaż-żamma fl-ordni u s-sorveljanza regolari ta’ miżuri meħudin għall-prevenzjoni ta’ emissjonijiet fil-ħamrija u l-ilma ta’ taħt l-art skont il-punt (b) u rekwiżiti adatti li jikkonċernaw il-monitoraġġ perijodiku ta’ ħamrija u ilma ta’ taħt l-art fir-rigward ta’ sustanzi perikolużi rilevanti li x’aktarx jinstabu fuq is-sit u b’konsiderazzjoni tal-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta’ taħt l-art fuq is-sit tal-installazzjoni;
“(e) rekwiżiti adatti għaż-żamma fl-ordni u s-sorveljanza regolari ta’ miżuri meħudin għall-prevenzjoni ta’ emissjonijiet fil-ħamrija u l-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art skont il-punt (b) u rekwiżiti adatti li jikkonċernaw il-monitoraġġ perijodiku ta’ ħamrija u ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art fir-rigward ta’ sustanzi perikolużi rilevanti li x’aktarx jinstabu fuq is-sit u b’konsiderazzjoni tal-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art fuq is-sit tal-installazzjoni;
Emenda 106
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)
(aa)   jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
2a.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu derogi mill-miżura msemmija fil-paragrafu 1, is-subparagrafu 2, il-punt (bb) sa tnax-il xahar. Tali deroga tista’ tapplika biss wara l-għoti tal-permess, dment li jkunu diġà saru sforzi suffiċjenti biex l-EMS tiġi ffinalizzata f’dak il-perjodu ta’ żmien.
Emenda 107
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14a – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur iħejji u jimplimenta, għal kull installazzjoni li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu, sistema ta’ ġestjoni ambjentali (“EMS”). L-EMS għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet inklużi fil-konklużjonijiet rilevanti tal-BAT li jiddeterminaw l-aspetti li għandhom jiġu koperti fl-EMS.
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur iħejji u jimplimenta, għal kull installazzjoni, inkluż, skont l-Artikolu 4(2), għal installazzjonijiet koperti b’mod konġunt mill-permess, li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu, sistema ta’ ġestjoni ambjentali (“EMS”). L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti li għandhom jissemmew fil-kundizzjonijiet tal-permess li jikkonċernaw il-karatteristiċi tal-EMS ikunu ta’ natura ġenerali biss.
L-EMS għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet inklużi fil-konklużjonijiet rilevanti tal-BAT li jiddeterminaw l-aspetti li għandhom jiġu koperti fl-EMS, fil-forma ta’ test standardizzat kif ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fi BREFs, abbażi ta’ opinjoni mill-forum msemmi fl-Artikolu 13.
Emenda 108
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14a – paragrafu 1 – subparagrafu 2
L-EMS għandha tiġi riveduta perjodikament biex jiġi żgurat li tkompli tkun xierqa, adegwata u effettiva.
L-EMS għandha tiġi awditjata mill-inqas kull tliet snin minn verifikatur ambjentali, kif definit fl-Artikolu 2(20) tar-Regolament 1221/2009, li jivverifika l-konformità tal-EMS, u tal-implimentazzjoni tagħha, ma’ dan l-Artikolu. Il-liċenzja jew l-akkreditazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(20) tar-Regolament 1221/2009 għandha tinkludi r-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu.
Emenda 109
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14a – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  L-EMS għandha tinkludi mill-inqas dan li ġej:
2.  L-EMS għandha tinkludi mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:
Emenda 110
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14a – paragrafu 2 – punt b
(b)  objettivi u indikaturi tal-prestazzjoni fir-rigward ta’ aspetti ambjentali sinifikanti, li għandhom iqisu l-parametri referenzjarji stabbiliti fil-konklużjonijiet rilevanti tal-BAT u l-prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja tal-katina tal-provvista;
(b)  objettivi u indikaturi tal-prestazzjoni fir-rigward ta’ aspetti ambjentali sinifikanti, li għandhom iqisu l-parametri referenzjarji stabbiliti fil-konklużjonijiet rilevanti tal-BAT;
Emenda 111
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14a – paragrafu 2 – punt d
(d)  inventarju tas-sustanzi kimiċi tas-sustanzi perikolużi preżenti fl-installazzjoni bħala tali, bħala kostitwenti ta’ sustanzi oħra jew bħala parti mit-taħlitiet, valutazzjoni tar-riskju tal-impatt ta’ sustanzi bħal dawn fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u analiżi tal-possibbiltajiet li jiġu sostitwiti b’alternattivi aktar sikuri;
(d)  inventarju tas-sustanzi kimiċi tas-sustanzi perikolużi preżenti rilevanti fl-installazzjoni bħala tali, bħala kostitwenti ta’ sustanzi oħra jew bħala parti mit-taħlitiet, valutazzjoni tar-riskju tal-impatt ta’ sustanzi bħal dawn fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u analiżi tal-possibbiltajiet li jiġu sostitwiti b’alternattivi aktar sikuri;
Emenda 112
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14a – paragrafu 2 – subparagrafi 2, 3 u 4
Il-livell ta’ dettall tal-EMS għandu jkun konsistenti man-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-installazzjoni, u l-firxa tal-impatti ambjentali li jista’ jkollha.
F’każijiet fejn l-EMS hija inkluża f’konklużjoni tal-BAT iżda l-EMS ma tkoprix elementi stabbiliti fl-Artikolu 14a(2), il-punti (a) sa (e), l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur iħejji u jimplimenta l-EMS sa 12-il xahar wara d-data ta’ tmiem tat-transpożizzjoni ta’ din id-Direttiva.
Meta l-elementi tal-EMS, jew l-indikaturi tal-prestazzjoni, l-objettivi u l-miżuri relatati jkunu diġà ġew żviluppati f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni u jikkonformaw ma’ dan il-paragrafu, referenza fl-EMS għad-dokumenti rilevanti għandha tkun biżżejjed.
Emenda 113
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 14a – paragrafu 3
3.  L-EMS ta’ installazzjoni għandha tkun disponibbli fuq l-Internet, mingħajr ħlas u mingħajr ma tillimita l-aċċess għall-utenti rreġistrati.
3.  L-EMS ta’ installazzjoni għandha tkun disponibbli fuq l-Internet, mingħajr ħlas u mingħajr ma tillimita l-aċċess għall-utenti rreġistrati f’konformità mal-Artikolu 4a ta’ din id-Direttiva.
Emenda 114
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
Fir-rigward tar-rilaxxi indiretti ta’ sustanzi niġġiesa fl-ilma, l-effett ta’ impjant tat-trattament tal-ilma mormi barra mill-installazzjoni jista’ jitqies meta jiġu ddeterminati l-valuri limitu tal-emissjonijiet tal-installazzjoni kkonċernata, dment li l-operatur jiżgura li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kollha li ġejjin:
Fir-rigward tar-rilaxxi indiretti ta’ sustanzi niġġiesa fl-ilma, fl-ewwel stadju, għandu jitqies l-effett fuq impjant tat-trattament tal-ilma mormi urban jew industrijali, kif applikabbli, barra mill-installazzjoni, meta jiġu ddeterminati l-valuri limitu tal-emissjonijiet tal-installazzjoni kkonċernata f’konformità mal-Artikolu 14 tad-Direttiva [id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi (riformulazzjoni)]. Bħala t-tieni pass, l-effett ta’ impjant tat-trattament tal-ilma mormi barra urban jew industrijali mill-installazzjoni jista’ jitqies meta jiġu ddeterminati l-valuri limitu tal-emissjonijiet tal-installazzjoni kkonċernata. Il-passi, kif imsemmija f’dan il-paragrafu, għandhom jittieħdu dment li jiġi garantit livell ekwivalenti ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu, li tali passi ma jwasslux għal livelli ogħla ta’ tniġġis fl-ambjent u sakemm l-operatur jiżgura li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kollha li ġejjin:
Emenda 115
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  is-sustanzi niġġiesa rilaxxati ma jfixklux it-tħaddim tal-impjant tat-trattament tal-ilma mormi;
(a)  is-sustanzi niġġiesa rilaxxati ma jfixklux it-tħaddim tal-impjant tat-trattament tal-ilma mormi u lanqas il-kapaċità li jiġu rkuprati r-riżorsi mill-fluss tat-trattament tal-ilma mormi;
Emenda 116
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-aktar valuri limitu tal-emissjonijiet stretti possibbli li huma konsistenti mal-aktar emissjonijiet baxxi li jistgħu jinkisbu bl-applikazzjoni tal-BAT fl-installazzjoni, u li jiżguraw li, f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim, l-emissjonijiet ma jaqbżux il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT-AELs) kif stabbilit fid-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT imsemmija fl-Artikolu 13(5). Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni mill-operatur li tanalizza l-fattibbiltà li jiġi ssodisfat it-tarf l-aktar strett tal-medda tal-BAT-AEL u li tintwera l-aħjar prestazzjoni li tista’ tikseb l-installazzjoni billi tiġi applikata l-BAT kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT. Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ wieħed minn dawn li ġejjin:
Soġġett għall-pubblikazzjoni ta’ konklużjonijiet ġodda jew emendati tal-BAT, wara t-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva f’konformità mal-Artikolu 21(3), jew meta l-permess jingħata jew jiġi aġġornat skont l-Artikolu 21(5), jew [id-data tal-ewwel jum tax-xahar 10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], skont liema tiġi l-ewwel u għall-operaturi li jkunu ppreżentaw għall-applikazzjoni ta’ permess wara d-data tat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva u filwaqt li titqies id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/119/UE (“Il-Gwida BREF”) l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-aktar valuri limitu tal-emissjonijiet stretti li jistgħu jinkisbu għall-installazzjoni speċifika li huma konsistenti mal-aktar emissjonijiet baxxi li jistgħu jinkisbu bl-applikazzjoni tal-BAT fl-installazzjoni. Dawk il-valuri limitu għandhom iqisu l-effetti minn mezz għal ieħor u jiżguraw li, f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim, l-emissjonijiet ma jaqbżux il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT-AELs) kif stabbilit fid-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT imsemmija fl-Artikolu 13(5). Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni mill-operatur tal-firxa sħiħa BAT-AEL, li tanalizza l-fattibbiltà li jiġi ssodisfat it-tarf l-aktar strett tal-medda tal-BAT-AEL u li tintwera l-aħjar prestazzjoni ġenerali li tista’ tikseb l-installazzjoni speċifika taħt kundizzjonijiet normali ta’ operat, filwaqt li jitqiesu l-varjazzjonijiet fl-operat standard f’każijiet ta’ medji għal perijodu qasir, billi tiġi applikata l-BAT kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT. Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ wieħed minn dawn li ġejjin:
Emenda 117
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)
Jekk jiġu adottati regoli ġenerali vinkolanti li jikkonċernaw l-Artikolu 15(3), l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli ġenerali vinkolanti dwar l-aktar valuri limitu tal-emissjonijiet stretti li jistgħu jinkisbu billi japplikaw il-BAT biss għal kategoriji ta’ installazzjonijiet fl-istess attivitajiet settorjali li għandhom karatteristiċi simili, u bbażati fuq valutazzjoni mill-Istati Membri li tanalizza l-fattibbiltà li jintlaħaq l-aktar tarf strett tal-medda li jista’ jinkiseb.
Emenda 273
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 3a
3a.  L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali li jiżguraw li, f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim, tali valuri limitu tal-prestazzjoni ma jaqbżux il-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-BATs kif stabbilit fid-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT imsemmija fl-Artikolu 13(5).
3a.  Soġġett għall-pubblikazzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT ġodda jew emendati skont din id-Direttiva, u wara t-traspożizzjoni tagħha, filwaqt li titqies id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/119/UE (“Il-Gwida BREF”), l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi valuri indikattivi tal-prestazzjoni ambjentali li jiżguraw li, f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim, tali valuri limitu tal-prestazzjoni ma jaqbżux il-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-BATs kif stabbilit fid-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT imsemmija fl-Artikolu 13(5) filwaqt li jitqiesu l-effetti transmedjali fl-installazzjonijiet, inklużi b’emissjonijiet eteroġenji u industrijali.
Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  il-karatteristiċi tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata.
(b)  il-karatteristiċi tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata, inkluż f’każ ta’ pjan ta’ għeluq tal-installazzjoni li jkun intlaħaq qbil dwaru fi żmien erba’ snin mid-data tal-pubblikazzjoni tal-konklużjoni BAT.
Emenda 120
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 4
Id-derogi msemmija f’dan il-paragrafu għandhom jirrispettaw il-prinċipji stabbiliti fl-Anness II. Fi kwalunkwe każ, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis sinifikanti u li jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu. Id-derogi ma għandhomx jingħataw meta jkunu jistgħu jqiegħdu f’riskju l-konformità mal-istandards ta’ kwalità ambjentali msemmija fl-Artikolu 18.
Id-derogi mogħtija wara t-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva msemmija f’dan il-paragrafu għandhom jingħataw għal massimu ta’ ħames snin u jirrispettaw il-prinċipji stabbiliti fl-Anness II. Fi kwalunkwe każ, l-awtorità kompetenti għandha timmira li tipprevjeni t-tniġġis utiżgura li ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis sinifikanti u li jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu. Id-derogi ma għandhomx jingħataw meta jkunu jistgħu jqiegħdu f’riskju l-konformità mal-istandards ta’ kwalità ambjentali msemmija fl-Artikolu 18.
Emenda 121
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 5
L-awtorità kompetenti għandha tivvaluta mill-ġdid jekk id-deroga mogħtija skont dan il-paragrafu hijiex ġustifikata kull erba’ snin jew bħala parti minn kull rikunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet għal permess skont l-Artikolu 21, fejn tali rikunsiderazzjoni ssir aktar kmieni minn erba’ snin wara li tkun ingħatat id-deroga.
L-awtorità kompetenti għandha tivvaluta mill-ġdid jekk id-deroga mogħtija skont dan il-paragrafu hijiex ġustifikata kull ħames snin jew bħala parti minn kull rikunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet għal permess skont l-Artikolu 21, fejn tali rikunsiderazzjoni ssir aktar kmieni minn ħames snin wara li tkun ingħatat id-deroga.
Emenda 122
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid) – subparagrafi 1 u 2
4a.   B’deroga mill-paragrafu 3a, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 18, l-awtorità kompetenti tista’, f’każijiet speċifiċi, tistabbilixxi valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali inqas stretti mit-tarf ta’ fuq tal-medda obligatorja. Deroga ta’ dan it-tip tista’ tapplika biss fejn hemm valutazzjoni li turi li l-ilħuq ta’ valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli kif deskritti fil-konklużjonijiet tal-BAT twassal għal kostijiet sproporzjonalment ogħla meta mqabbla mal-benefiċċji ambjentali u l-effetti minn mezz għall-ieħor minħabba:
(a)   l-pożizzjoni ġeografika jew il-kundizzjonijiet klimatiċi lokali tal-installazzjoni kkonċernata; jew
(b)   il-karatteristiċi tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata, inkluż f’każ ta’ pjan ta’ għeluq tal-installazzjoni li jkun intlaħaq qbil dwaru fi żmien erba’ snin mill-pubblikazzjoni tal-konklużjonijiet BAT.
Id-deroga mill-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali relatati mal-ilma, imsemmija fl-ewwel subparagrafu, għandha tkun kondizzjonali fuq valutazzjoni robusta ta’ riskju tal-ilma preżenti u futur għall-installazzjoni.
Emenda 123
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid) – subparagrafu 3
L-awtorità kompetenti għandha tiddokumenta f’anness tal-kundizzjonijiet għal permess ir-raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-kundizzjonijiet imposti.
Emenda 124
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid) – subparagrafu 4
Fi kwalunkwe każ, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li ma jiġi kkawżat l-ebda impatt ambjentali sinifikanti u li jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu. Id-derogi ma għandhomx jingħataw meta jkunu jistgħu jqiegħdu f’riskju l-konformità mal-istandards ta’ kwalità ambjentali msemmija fl-Artikolu 18.
Emenda 125
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid) – subparagrafu 5
L-awtorità kompetenti għandha tivvaluta mill-ġdid jekk id-deroga mogħtija f’konformità ma’ dan il-paragrafu hijiex ġustifikata kull ħames snin jew bħala parti minn kull rikunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet għal permess skont l-Artikolu 21, fejn tali rikunsiderazzjoni ssir aktar kmieni minn ħames snin wara li tkun ingħatat id-deroga.
Emenda 126
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid) – subparagrafu 5
Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi metodoloġija standardizzata għall-valutazzjoni tal-elementi msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 75(2).
Emenda 127
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4b (ġdid)
4b.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 18, b’deroga mill-paragrafi 3 u 3a, l-awtorità kompetenti tista’, f’każijiet meta installazzjoni tiffaċċja interruzzjoni f’daqqa fil-provvista ta’ materja prima jew fjuwils jew tfixkil tal-elementi tat-teknika tat-tnaqqis minħabba force majeure, tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet u livelli tal-prestazzjoni ambjentali inqas stretti, għal massimu ta’ tliet xhur, li jistgħu jiġu estiżi bi tliet xhur meta jippersistu ċ-ċirkostanzi straordinarji msemmija f’dan il-paragrafu, soġġett għal valutazzjoni simplifikata li tiġġustifika r-raġunijiet u l-perjodu għal dan l-aġġustament temporanju. Hekk kif jerġgħu jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-provvista jew tat-tnaqqis, l-Istat Membru għandu jiżgura li din id-deroga tieqaf milli jkollha effett.
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih b’kull deroga mogħtija taħt iċ-ċirkostanzi staordinarji msemmija fl-ewwel suparagrafu.
Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk l-użu tal-klawżola tad-deroga huwiex ġustifikat filwaqt li tqis kif xieraq il-kriterji stabbiliti f’dan is-subparagrafu. Jekk il-Kummissjoni tqajjem oġġezzjonijiet, l-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien, jirrevedu d-deroga pprovduta skont dan. Hekk kif il-kundizzjonijiet tal-provvista jiġu rrestawrati, id-deroga għandha tieqaf milli tapplika.
Emenda 128
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15a – paragrafu 1
1.  Għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 14(1), il-punt (h), il-korrezzjoni magħmula għall-kejl biex jiġu ddeterminati l-valuri medji vvalidati tal-emissjonijiet ma għandhiex taqbeż l-inċertezza tal-kejl tal-metodu ta’ kejl.
1.  Għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 14(1), il-punt (h), il-korrezzjoni magħmula għall-kejl biex jiġu ddeterminati l-valuri medji vvalidati tal-emissjonijiet ma għandhiex taqbeż l-inċertezza tal-kejl stabbilita fir-Rapport ta’ Referenza tal-EIPPCB dwar il-Monitoraġġ.
Ir-Rapport ta’ Referenza tal-EIPPCB dwar il-Monitoraġġ għandu jiġi aġġornat sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal id-data = l-ewwel jum tax-xahar wara 18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].
Emenda 129
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15a – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Il-Kummissjoni għandha sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal id-data = l-ewwel jum tax-xahar 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] tadotta att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi l-metodu ta’ kejl għall-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-permess fir-rigward tal-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma. Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 75(2).
Il-Kummissjoni għandha sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal id-data = l-ewwel jum tax-xahar 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] tadotta att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi l-metodu għall-valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-permess fir-rigward tal-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma. Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 75(2).
Emenda 130
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 15a – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Il-metodu msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jindirizza, bħala minimu, id-determinazzjoni tal-valuri medji vvalidati tal-emissjonijiet u għandu jistabbilixxi kif għandhom jitqiesu l-inċertezza tal-kejl u l-frekwenza tal-qbiż tal-valuri limitu tal-emissjonijiet fil-valutazzjoni tal-konformità.
Il-metodu msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jindirizza, bħala minimu, id-determinazzjoni tal-valuri medji vvalidati tal-emissjonijiet u għandu jistabbilixxi kif għandhom jitqiesu l-inċertezza tal-kejl, kif stabbilita mir-Rapport ta’ Referenza tal-EIPPCB dwar il-Monitoraġġ, u l-frekwenza tal-qbiż tal-valuri limitu tal-emissjonijiet fil-valutazzjoni tal-konformità.
Emenda 131
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 16 – paragrafu 2
(13a)   Fl-Artikolu 16, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
2.  Il-frekwenza tal-monitoraġġ perijodiku kif imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 14(1) għandha tiġi ddeterminata mill-awtorità kompetenti f’permess għal kull installazzjoni individwali jew f’regoli ġenerali vinkolanti.
“2. Il-frekwenza tal-monitoraġġ perijodiku kif imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 14(1) għandha tiġi ddeterminata mill-awtorità kompetenti f’permess għal kull installazzjoni individwali jew f’regoli ġenerali vinkolanti.
Mingħajr preġudizzju għall-ewwel subparagrafu, il-monitoraġġ perijodiku għandu jitwettaq mill-inqas darba kull ħames snin għall-ilma ta’ taħt l-art u kull għaxar snin għall-ħamrija, sakemm tali monitoraġġ ma jkunx ibbażat fuq valutazzjoni sistematika tar-riskju ta’ kontaminazzjoni.
Mingħajr preġudizzju għall-ewwel subparagrafu, il-monitoraġġ perijodiku għandu jitwettaq kif stabbilit fil-Konklużjonijiet BAT, fejn applikabbli, u mill-inqas darba kull tliet snin għall-ilma ta’ taħt l-art u kull seba’ snin għall-ħamrija, sakemm tali monitoraġġ ma jkunx ibbażat fuq valutazzjoni sistematika tar-riskju ta’ kontaminazzjoni.
Emenda 132
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13b (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)
(13b)   Fl-Artikolu 16, jiżdied il-paragrafu li ġej:
2a.   Il-kontroll tal-kwalità tal-laboratorji li jwettqu l-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq standards internazzjonali, bħall-ISO 17025.
Emenda 133
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 17 – paragrafu 1
(14a)   Fl-Artikolu 17, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
1.  Meta jiġu adottati regoli ġenerali vinkolanti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw approċċ integrat u livell għoli ta’ protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu ekwivalenti għal dak li jista’ jinkiseb b’kondizzjonijiet għal permess individwali.
“1. Meta jiġu adottati regoli ġenerali vinkolanti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw approċċ integrat f’konformità mal-Artikolu 15(3), is-subparagrafu 2a (ġdid), u livell għoli ta’ protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu ekwivalenti għal dak li jista’ jinkiseb b’kondizzjonijiet għal permess individwali.”
Emenda 134
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 18 – paragrafu 1
Meta standard tal-kwalità ambjentali jkun jeħtieġ kundizzjonijiet aktar stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, għandhom jiġu inklużi miżuri addizzjonali fil-permess bil-għan li titnaqqas il-kontribuzzjoni speċifika tal-installazzjoni għat-tniġġis li jseħħ fiż-żona rilevanti.
Meta standard tal-kwalità ambjentali jkun jeħtieġ kundizzjonijiet aktar stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, għandhom jiġu inklużi miżuri addizzjonali bħall-istabbiliment ta’ limiti ta’ tagħbijiet supplementari għas-sustanzi niġġiesa rilevanti fil-permess, bil-għan li titnaqqas il-kontribuzzjoni speċifika tal-installazzjoni għat-tniġġis li jseħħ fiż-żona rilevanti mingħajr preġudizzju għal miżuri oħra li jistgħu jittieħdu biex ikun hemm konformità mal-istandards tal-kwalità ambjentali.
Emenda 135
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 18 – paragrafu 2
Fejn ikunu ġew inklużi kundizzjonijiet aktar stretti fil-permess skont l-ewwel paragrafu, għandu jkun meħtieġ monitoraġġ regolari tal-konċentrazzjoni ta’ sustanzi niġġiesa rilevanti fl-ambjent riċeventi li jirriżultaw mill-operazzjonijiet tal-installazzjonijiet ikkonċernati mill-operatur, u r-riżultati ta’ tali monitoraġġ għandhom jiġu trażmessi lill-awtorità kompetenti. Meta l-metodi ta’ monitoraġġ u ta’ kejl għas-sustanzi niġġiesa kkonċernati jkunu stabbiliti f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni, dawn il-metodi għandhom jintużaw għall-fini tal-monitoraġġ imsemmi f’dan il-paragrafu.
Fejn ikunu ġew inklużi kundizzjonijiet aktar stretti fil-permess skont l-ewwel paragrafu, għandu jkun meħtieġ monitoraġġ regolari tal-konċentrazzjoni u tat-tagħbijiet ta’ sustanzi niġġiesa rilevanti fl-ambjent riċeventi li jirriżultaw mill-operazzjonijiet tal-installazzjonijiet ikkonċernati mill-operatur, u r-riżultati ta’ tali monitoraġġ għandhom jiġu trażmessi lill-awtorità kompetenti u lill-operaturi tal-ilma tax-xorb downstream u/jew tal-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi, kif rilevanti, fl-inqas żmien possibbli wara li l-informazzjoni tkun ġiet iġġenerata, u mhux aktar tard minn xahar wara li l-informazzjoni tkun ġiet iġġenerata. Meta l-metodi ta’ monitoraġġ u ta’ kejl għas-sustanzi niġġiesa kkonċernati, inklużi l-hekk imsejħa effetti cocktail, jkunu stabbiliti f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni, dawn il-metodi għandhom jintużaw għall-fini tal-monitoraġġ imsemmi f’dan il-paragrafu.”.
Emenda 136
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 19
(15a)  L-Artikolu 19 huwa sostitwit b’dan li ġej:
Artikolu 19
“Artikolu 19
Żviluppi fl-aħjar metodi tekniċi disponibbli
Żviluppi fl-aħjar metodi tekniċi disponibbli
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ssegwi jew tkun infurmata bl-aħjar metodi tekniċi disponibbli u bil-pubblikazzjoni ta’ kwalunkwe konklużjonijiet ġodda jew aġġornati tal-BAT u għandhom jagħmlu dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku kkonċernat.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ssegwi jew tkun infurmata bl-aħjar metodi tekniċi disponibbli u bil-pubblikazzjoni ta’ kwalunkwe konklużjonijiet jew regoli operattivi ġodda jew aġġornati tal-BAT u għandhom jagħmlu dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku kkonċernat.”
Emenda 137
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15b (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 20 – paragrafu 1
(15b)   Fl-Artikolu 20, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-operatur jinforma lill-awtorità kompetenti b’kull bidla ppjanata fin-natura jew il-funzjonament, jew estensjoni tal-installazzjoni li jista’ jkollha konsegwenzi għall-ambjent. Meta xieraq, l-awtorità kompetenti għandha taġġorna l-permess.
“1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-operatur jinforma lill-awtorità kompetenti b’kull bidla ppjanata fin-natura jew il-funzjonament, jew estensjoni tal-installazzjoni li jista’ jkollha konsegwenzi għall-ambjent mill-inqas sitt xhur qabel l-implimentazzjoni ta’ tali bidla jew estensjoni. Meta jkun il-każ, l- awtorità kompetenti għandha taġġorna l-permess, inklużi l-proċessi rilevanti għall-estensjoni.”
Emenda 138
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15c (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 21 – paragrafu 1
(15c)   Fl-Artikolu 21, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-awtorità kompetenti perijodikament tirrikunsidra, f’konformità mal-paragrafi 2 sa 5, il-kondizzjonijiet kollha għal permess u, fejn meħtieġ biex tiżgura konformità ma’ din id-Direttiva, taġġorna dawk il-kondizzjonijiet.
“1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-awtorità kompetenti perijodikament tirrikunsidra, f’konformità mal-paragrafi 2 sa 5, il-kondizzjonijiet kollha għal permess u, fejn meħtieġ biex tiżgura konformità ma’ din id-Direttiva, taġġorna dawk il-kondizzjonijiet. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw mill-ġdid il-permess mill-inqas kull tmien snin.”
Emenda 139
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15d (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a
(15d)   Fl-Artikolu 21, il-paragrafu 3, is-subparagrafu 1, il-punt (a) jiġi sostwit b’dan li ġej:
(a)   il-kondizzjonijiet kollha għal permess għall-installazzjoni kkonċernata jiġu rrikunsidrati u, fejn meħtieġ, aġġornati biex tiġi żgurata l-konformità ma’ din id-Direttiva u, b’mod partikolari, mal-Artikolu 15(3) u (4), fejn applikabbli;
“(a) il-kondizzjonijiet kollha għal permess għall-installazzjoni kkonċernata jiġu rrikunsidrati u, fejn meħtieġ, aġġornati biex tiġi żgurata l-konformità ma’ din id-Direttiva u, b’mod partikolari, mal-Artikolu 15(3), (3a) u (4), fejn applikabbli;”
Emenda 305
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 e (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)
(15e)   Fl-Artikolu 21, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
“3a. B’deroga mill-paragrafu 3, l-awtorità kompetenti tista’, f’każ li l-impriżi jimplimentaw trasformazzjoni industrijali profonda f’konformità mal-Artikolu 3 lejn l-objettivi tal-Unjoni dwar ekonomija nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima billi tibni installazzjonijiet ġodda jew billi tkun irċeviet l-awtorizzazzjoni għal installazzjonijiet ġodda, tipposponi l-kunsiderazzjoni mill-ġdid u l-aġġornament tal-permess għall-attivitajiet ikkonċernati – mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet rilevanti fil-kapitoli speċifiċi għas-settur – sakemm titlesta t-trasformazzjoni, iżda mhux aktar tard mill-2035.”
Emenda 140
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafi 1 u 2
(16a)   Fl-Artikolu 22, il-paragrafu 2, l-ewwel u t-tieni subparagrafi għandhom jinbidlu b’dan li ġej:
2.   Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-produzzjoni jew ir-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi rilevanti, u fir-rigward tal-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art fuq is-sit tal-installazzjoni, l-operatur għandu jħejji u jippreżenta lill-awtorità kompetenti rapport ta’ bażi qabel ma jibda jħaddem installazzjoni jew qabel ma permess għal installazzjoni jiġi aġġornat għall-ewwel darba wara s-7 ta’ Jannar 2013.
“2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-produzzjoni jew ir-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi rilevanti, u fir-rigward tal-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art fuq is-sit tal-installazzjoni, l-operatur għandu jħejji u jippreżenta lill-awtorità kompetenti rapport ta’ bażi qabel ma jibda jħaddem installazzjoni jew qabel ma permess għal installazzjoni jiġi aġġornat għall-ewwel darba wara s-7 ta’ Jannar 2013.
Ir- rapport ta’ bażi għandu jinkludi l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi determinat l-istat ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art sabiex isir tqabbil kwantitattiv mal-istat mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet previsti taħt il-paragrafu 3.
Ir-rapport ta’ bażi għandu jinkludi l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi determinat l-istat ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art sabiex isir tqabbil kwantitattiv mal-istat mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet previsti taħt il-paragrafu 3.”
Emenda 141
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16b (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
(16b)   Fl-Artikolu 22, il-paragrafu 3, is-subparagrafu 1, huwa sostitwit b’dan li ġej:
Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-operatur għandu jivvaluta l-istat tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art minn sustanzi perikolużi rilevanti użati, prodotti jew rilaxxati mill-installazzjoni. Meta l-installazzjoni tkun ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art permezz ta’ sustanzi perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-qagħda stabbilita fir-rapport ta’ bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis jiġi indirizzat biex b’hekk is-sit imur lura għal dak l-istat. Għal dak il-għan, tista’ titqies il-fattibbiltà teknika ta’ miżuri bħal dawn.
“Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-operatur għandu jivvaluta l-istat tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art minn sustanzi perikolużi rilevanti użati, prodotti jew rilaxxati mill-installazzjoni. Meta l-installazzjoni tkun ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija, tal-ilma tal-wiċċ jew ta’ taħt l-art permezz ta’ sustanzi perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-qagħda stabbilita fir-rapport ta’ bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis jiġi indirizzat biex b’hekk is-sit imur lura għal dak l-istat. Għal dak il-għan, tista’ titqies il-fattibbiltà teknika ta’ miżuri bħal dawn.”
Emenda 142
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
(16c)   Fl-Artikolu 23, il-paragrafu 4, is-subparagrafu 2, huwa sostitwit b’dan li ġej:
Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet ikkonċernati u m’għandux jaqbeż is-sena għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u tliet snin għall-installazzjonijiet tal-anqas riskju.
“Il-perjodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet ikkonċernati u m’għandux jaqbeż is-sena għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u tliet snin għall-installazzjonijiet tal-anqas riskju. Il-pubbliku għandu jiġi infurmat dwar l-istima tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet.
Emenda 143
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16d (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 5
(16d)   Fl-Artikolu 23(4), is-subparagrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:
Il-Kummissjoni tista’ tadotta gwida dwar il-kriterji għall-valutazzjoni tar-riskji ambjentali.
Sa mhux aktar tard minn sentejn wara t-tranżposizzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tadotta u, fejn xieraq, taġġorna b’mod regolari, gwida dwar il-kriterji għall-valutazzjoni tar-riskji ambjentali.”
Emenda 144
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt a – punt -i (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b
(-i)   Fl-Artikolu 24(1), il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(b)  il-ħruġ ta’ permess għal kwalunkwe bidla sostanzjali;
“(b) il-ħruġ jew ir-rikunsiderazzjoni ta’ permess għal kwalunkwe bidla sostanzjali;”
Emenda 145
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt b – punt i
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-ħruġ, il-konsiderazzjoni mill-ġdid jew l-aġġornament ta’ permess, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel disponibbli lill-pubbliku, inkluż b’mod sistematiku permezz tal-Internet, mingħajr ħlas u mingħajr ma tillimita l-aċċess għall-utenti rreġistrati, fir-rigward tal-punti (a), (b) u (f), l-informazzjoni li ġejja:
2.  Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-ħruġ, il-konsiderazzjoni mill-ġdid jew l-aġġornament ta’ permess, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel disponibbli lill-pubbliku, inkluż b’mod sistematiku permezz tal-Internet, fuq is-sit web tagħha, fuq paġna web li tinstab faċilment,mingħajr ħlas u mingħajr ma tillimita l-aċċess għall-utenti rreġistrati, fir-rigward tal-punti (a), (b) u (f), l-informazzjoni li ġejja:”;
Emenda 146
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt b – punt ia (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
(ia)   Fl-Artikolu 24(2), jiddaħħal il-punt aa (ġdid):
(aa)   is-sommarju tal-permess imsemmi fl-Artikolu 5(4);
Emenda 147
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt b – punt iia (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt e
(iia)   Fl-Artikolu 24(2), il-punt (e) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(e)  kif il-kondizzjonijiet għal permess imsemmija fl-Artikolu 14, inklużi l-valuri limitu tal-emissjonijiet ikunu ġew determinati f’relazzjoni mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli u l-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli;
“(e) kif il-kondizzjonijiet għal permess imsemmija fl-Artikolu 14, inklużi l-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-livelli tal-prestazzjoni ambjentali ikunu ġew determinati f’relazzjoni mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli u l-livelli tal-emissjonijiet u l-livelli tal-prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli;
Emenda 148
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt c
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  L-awtorità kompetenti għandha wkoll tagħmel disponibbli għall-pubbliku, inkluż b’mod sistematiku permezz tal-Internet, mingħajr ħlas u mingħajr ma tillimita l-aċċess għall-utenti rreġistrati, dan li ġej:
3.  L-awtorità kompetenti għandha wkoll tagħmel disponibbli għall-pubbliku, inkluż b’mod sistematiku permezz tal-Internet, fuq is-sit web tagħha, fuq paġna web li tinstab faċilment, mingħajr ħlas u mingħajr ma tillimita l-aċċess għall-utenti rreġistrati, dan li ġej:
Emenda 149
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt c
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt b
(b)  ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet kif meħtieġ skont il-kundizzjonijiet għal permess u miżmumin mill-awtorità kompetenti;
(b)  ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet kif meħtieġ skont il-kundizzjonijiet għal permess u miżmumin mill-awtorità kompetenti f’bażi tad-data, f’format li jippermetti li jitniżżlu settijiet ta’ data fuq il-bażi ta’ mistoqsijiet;
Emenda 150
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja
(17a)   Fl-Artikolu 25, il-paragrafu 1, il-parti introduttorja hija sostitwita b’dan li ġej:
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f’konformità mas-sistema legali nazzjonali rilevanti, il-membri tal-pubbliku kkonċernati jkollhom aċċess għal proċedura ta’ rieżami quddiem qorti tal-ġustizzja, jew quddiem korp ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-liġi biex jikkontestaw il-legalità sostantiva jew proċedurali ta’ deċiżjonijiet, atti jew omissjonijiet soġġetti għal Aritkolu 24 meta titwettaq waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f’konformità mas-sistema legali nazzjonali rilevanti, il-membri tal-pubbliku kkonċernati jkollhom aċċess għal proċedura ta’ rieżami quddiem qorti tal-ġustizzja, jew quddiem korp ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-liġi biex jikkontestaw il-legalità sostantiva jew proċedurali ta’ deċiżjonijiet, atti jew omissjonijiet soġġetti għall-Artikolu 14, għall-Artikoli 17(1) sa (3), għall-Aritkolu 22 u għall-Artikolu 24 meta titwettaq waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
Emenda 151
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Il-proċedura ta’ rieżami tista’ ma tkunx kondizzjonali fuq ir-rwol li kellu l-membru tal-pubbliku kkonċernat matul fażi parteċipattiva tal-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonijiet skont din id-Direttiva.
Il-proċedura ta’ rieżami ma għandhiex tkunkondizzjonali fuq ir-rwol li kellu l-membru tal-pubbliku kkonċernat matul fażi parteċipattiva tal-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonijiet skont din id-Direttiva.
Emenda 152
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 25 – paragrafu 3
(18a)   Fl-Artikolu 25, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:
3.  Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti u tnaqqir ta’ dritt għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, b’mod konsistenti mal-għan li jingħata aċċess għall-ġustizzja lill-pubbliku interessat.
“3. Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti u tnaqqir ta’ dritt għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, b’mod konsistenti mal-għan li jingħata aċċess għall-ġustizzja lill-pubbliku interessat.
Għal dan il-fini, l-interess ta’ kull organizzazzjoni mhux governattiva li tippromwovi l-il-ħarsien ambjentali u li tissodisfa kwalunkwe rekwiżit skont il-liġi nazzjonali għandu jitqies biżżejjed għall-għan tal-punt (a) tal-paragrafu 1.
Għal dan il-fini, l-interess ta’ kull organizzazzjoni mhux governattiva li tippromwovi l-il-ħarsien ambjentali u li tissodisfa kwalunkwe rekwiżit skont il-liġi nazzjonali u l-interess ta’ kwalunkwe awtorità pubblika subnazzjonali li t-territorju jew il-popolazzjoni tagħha jistgħu jiġu affettwati ħażin minn nuqqas ta’ konformità ma’ din id-Direttiva għandhom jitqiesu biżżejjed għall-għan tal-punt (a) tal-paragrafu 1.
Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom jitqiesu wkoll li għandhom drittijiet li huma kapaċi li jiġu mnaqqra għall-finijiet tal-punt (b) tal-paragrafu 1.
Dawn l-organizzazzjonijiet u l-awtoritajiet għandhom jitqiesu wkoll li għandhom drittijiet li huma kapaċi li jiġu mnaqqra għall-finijiet tal-punt (b) tal-paragrafu 1.”
Emenda 153
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 26 – paragrafu 1
1.  Meta Stat Membru jkun konxju li t-tħaddim ta’ installazzjoni jista’ jkollu effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent ta’ Stat Membru ieħor, jew meta Stat Membru li x’aktarx li jiġi affettwat b’mod sinifikanti jitlob dan, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni għal permess skont l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 20(2) għandu jibgħat lill-Istat Membru l-ieħor kwalunkwe informazzjoni meħtieġa li trid tingħata jew li trid tkun magħmula disponibbli skont l-Anness IV fl-istess waqt li jagħmilha disponibbli lill-pubbliku. Abbażi ta’ dik l-informazzjoni, għandhom jitwettqu konsultazzjonijiet bejn iż-żewġ Stati Membri, filwaqt li jiġi żgurat li l-kummenti mill-Istat Membru li jista’ jiġi affettwat b’mod sinifikanti jiġu pprovduti qabel ma l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni għal permess, tasal għad-deċiżjoni tagħha. Jekk ma jingħata l-ebda kumment mill-Istat Membru li jista’ jiġi affettwat b’mod sinifikanti fil-perjodu għall-konsultazzjoni tal-pubbliku kkonċernat, l-awtorità kompetenti għandha tipproċedi bil-proċedura tal-għoti tal-permessi.
1.  Meta Stat Membru jkun konxju li t-tħaddim ta’ installazzjoni jista’ jkollu effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent ta’ Stat Membru ieħor, jew meta Stat Membru li x’aktarx li jiġi affettwat b’mod sinifikanti jitlob dan, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni għal permess skont l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 20(2) jew li fit-territorju tiegħu jkun ġie rikunsidrat permess skont l-Artikolu 21 għandu jibgħat lill-Istat Membru l-ieħor kwalunkwe informazzjoni meħtieġa li trid tingħata jew li trid tkun magħmula disponibbli skont l-Anness IV fl-istess waqt li jagħmilha disponibbli lill-pubbliku u sa mhux aktar minn tliet xhur wara. Abbażi ta’ dik l-informazzjoni, għandhom jitwettqu konsultazzjonijiet bejn iż-żewġ Stati Membri, filwaqt li jiġi żgurat li l-kummenti mill-Istat Membru li jista’ jiġi affettwat b’mod sinifikanti jiġu pprovduti qabel ma l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni għal permess, tasal għad-deċiżjoni tagħha. Jekk ma jingħata l-ebda kumment mill-Istat Membru li jista’ jiġi affettwat b’mod sinifikanti fil-perjodu għall-konsultazzjoni tal-pubbliku kkonċernat, l-awtorità kompetenti għandha tipproċedi bil-proċedura tal-għoti tal-permessi.
Emenda 154
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 26 – paragrafu 4a (ġdid)
(19a)   Fl-Artikolu 26, jiżdied il-paragrafu li ġej:
4a.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu kanali ta’ komunikazzjoni transkonfinali reġjonali xierqa.
Emenda 155
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
Direttiva 2010/75/UE
Kapitolu IIa – titolu
PROMOZZJONI TAL-INNOVAZZJONI
L-IFFAĊILITAR U L-PROMOZZJONI TAL-INNOVAZZJONI
Emenda 156
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27 – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, jinkoraġġixxu l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ metodi tekniċi emerġenti, b’mod partikolari fejn tali metodi tekniċi jkunu ġew identifikati fil-konklużjonijiet tal-BAT, fid-dokumenti ta’ referenza tal-BAT jew fis-sejbiet taċ-ċentru tal-innovazzjoni għat-trasformazzjoni u l-emissjonijiet industrijali msemmija fl-Artikolu 27a.”.
Mingħajr ma jeħtieġu l-użu ta’ metodu tekniku jew teknoloġija speċifika, l-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, jinkoraġġixxu l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ metodi tekniċi emerġenti, b’mod partikolari fejn tali metodi tekniċi jkunu ġew identifikati fil-konklużjonijiet tal-BAT, fid-dokumenti ta’ referenza tal-BAT jew fis-sejbiet taċ-ċentru tal-innovazzjoni għat-trasformazzjoni u l-emissjonijiet industrijali msemmija fl-Artikolu 27a.
Emenda 157
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27a – paragrafu 2
2.  Iċ-ċentru għandu jiġbor u janalizza informazzjoni dwar metodi tekniċi innovattivi, inklużi metodi tekniċi emerġenti rilevanti għall-attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, u jikkaratterizza l-livell ta’ żvilupp tagħhom u l-prestazzjoni ambjentali tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tqis is-sejbiet taċ-ċentru meta tħejji l-programm ta’ ħidma għall-iskambju ta’ informazzjoni msemmi fl-Artikolu 13(3), il-punt (b), u meta tfassal, tirrevedi u taġġorna d-dokumenti ta’ referenza tal-BAT imsemmija fl-Artikolu 13(1).
2.  Iċ-ċentru għandu jiġbor u janalizza informazzjoni dwar metodi tekniċi innovattivi, inklużi metodi tekniċi emerġenti rilevanti għall-attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, u jikkaratterizza l-livell ta’ żvilupp tagħhom u l-prestazzjoni ambjentali tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tqis is-sejbiet taċ-ċentru meta tħejji l-programm ta’ ħidma għall-iskambju ta’ informazzjoni msemmi fl-Artikolu 13(3), il-punt (b), u meta tfassal, tirrevedi u taġġorna, wara valutazzjoni mill-grupp ta’ ħidma tekniku rilevanti f’Sevilla, id-dokumenti ta’ referenza tal-BAT imsemmija fl-Artikolu 13(1).
Emenda 158
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27a – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)
(ea)   rappreżentanti tal-bdiewa kkonċernati;
Emenda 159
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27a – paragrafu 3 – punt g
(g)  organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni ambjentali;
(g)  organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent;
Emenda 160
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27b – paragrafu 1
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 18, l-awtorità kompetenti tista’ tagħti derogi temporanji mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 15(2) u (3) u mill-prinċipji stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 11, għall-ittestjar ta’ metodi tekniċi emerġenti għal perjodu totali ta’ żmien li ma jaqbiżx l-24 xahar.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 18 u l-Artikolu 2(2), l-awtorità kompetenti tista’ tagħti derogi temporanji mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 15(2) u (3) u mill-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 11, il-punti (a) u (b), għall-ittestjar ta’ metodi tekniċi għal perjodu totali ta’ żmien li ma jaqbiżx is-36 xahar, dment li wara l-perjodu speċifikat, jew il-metodu tekniku jitwaqqaf jew l-attività tikseb mill-inqas il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli.
Emenda 274
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27c – paragrafu 1
B’deroga mill-Artikolu 21(3), l-awtorità kompetenti tista’ tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet li jiżguraw li, fi żmien sitt snin mill-pubblikazzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-konklużjonijiet tal-BAT f’konformità mal-Artikolu 13(5) relatata mal-attività ewlenija ta’ installazzjoni, l-emissjonijiet ma għandhomx, f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim, jaqbżu l-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-metodi tekniċi emerġenti kif stabbilit fid-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT.
B’deroga mill-Artikolu 15(3) u (3a) u l-Artikolu 21(3), l-awtorità kompetenti tista’, fuq talba tal-operatur, tistabbilixxi valuri limitu indikattivi tal-emissjonijiet li jiżguraw li, fi żmien sitt snin mill-pubblikazzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-konklużjonijiet tal-BAT f’konformità mal-Artikolu 13(5) relatata mal-attività ewlenija ta’ installazzjoni, l-emissjonijiet ma għandhomx, f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim, jaqbżu l-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-metodi tekniċi emerġenti kif stabbilit fid-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT. L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-INCITE dwar il-metodi tekniċi emerġenti li għalihom ikun ingħata permess.
Emenda 258
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d - paragrafu 1 - subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li sat-30 ta’ Ġunju 2030 l-operatur jinkludi fis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tiegħu li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 14a, pjan ta’ trasformazzjoni għal kull installazzjoni li twettaq kwalunkwe attività elenkata fil-punti 1, 2, 3, 4, 6.1a, u 6.1b tal-Anness I. Il-pjan ta’ trasformazzjoni għandu jkun fih informazzjoni dwar kif l-installazzjoni se tittrasforma ruħha matul il-perjodu 2030-2050 sabiex tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ekonomija sostenibbli, nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima sal-2050, bl-użu tal-format imsemmi fil-paragrafu 4.
L-Istati Membri għandhom jitolbu li sat-30 ta’ Ġunju 2030 l-operatur jinkludi fis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tiegħu li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 14a, pjan ta’ trasformazzjoni indikattiv għall-attivitajiet raggruppati fil-livell ta’ kumpanija elenkati fil-punti 1, 2, 3, 4, 6.1a, u 6.1b tal-Anness I. Il-pjan ta’ trasformazzjoni għandu jkun fih informazzjoni dwar kif il-kumpanija se tittrasforma ruħha matul il-perjodu 2030-2050 sabiex tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ekonomija sostenibbli, nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima sal-2050, bl-użu tal-format imsemmi fil-paragrafu 4. Il-pjan ta’ trasformazzjoni għandu jinkludi informazzjoni speċifika dwar kif il-kumpanija tippjana li ssir aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija, tal-ilma u tar-riżorsi billi tistabbilixxi l-miżuri li se jiġu implimentati biex jitnaqqas il-konsum ġenerali u ttejjeb l-effiċjenza tal-operazzjonijiet tagħha.
Emenda 163
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d – paragrafu 1 – subparagrafu 2
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li sal-31 ta’ Diċembru 2031, l-organizzazzjoni tal-awditu kkuntrattata mill-operatur bħala parti mis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tiegħu, tivvaluta l-konformità tal-pjanijiet ta’ trasformazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 mar-rekwiżiti stabbiliti fl-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 4.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-organizzazzjoni tal-awditu kkuntrattata mill-operatur bħala parti mis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tiegħu tivvaluta, mhux aktar tard minn sena wara l-iskadenzi stabbiliti fl-ewwel subparagrafu, il-konformità tal-pjanijiet ta’ trasformazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu mar-rekwiżiti stabbiliti fl-att delegat imsemmi fil-paragrafu 4, sabiex tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ekonomija sostenibbli, nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima sal-2050.
Emenda 164
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
Meta elementi tal-pjanijiet ta’ trasformazzjoni jkunu diġà ġew żviluppati x’imkien ieħor u jkunu konformi ma’ din id-dispożizzjoni, fil-pjan ta’ trasformazzjoni jista’ jsir riferiment għad-dokumenti rilevanti.
Emenda 165
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d - paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-pjanijiet ta’ trasformazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jiġu rieżaminati b’mod regolari u, jekk neċessarju, riveduti.
Emenda 166
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d – paragrafu 2 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li, bħala parti mir-rieżami tal-kundizzjonijiet għal permess skont l-Artikolu 21(3) wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT wara l-1 ta’ Jannar 2030, l-operatur jinkludi fis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tiegħu msemmija fl-Artikolu 14a, pjan ta’ trasformazzjoni għal kull installazzjoni li twettaq kwalunkwe attività elenkata fl-Anness I li mhijiex imsemmija fil-paragrafu 1. Il-pjan ta’ trasformazzjoni għandu jkun fih informazzjoni dwar kif l-installazzjoni se tittrasforma ruħha matul il-perjodu 2030-2050 sabiex tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ekonomija sostenibbli, nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima sal-2050, bl-użu tal-format imsemmi fil-paragrafu 4.
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li sal-1 ta’ Jannar 2030, l-operatur li qed iwettaq kwalunkwe attività elenkata fl-Anness I li mhijiex imsemmija fil-paragrafu 1 jinkludi fis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tiegħu msemmija fl-Artikolu 14a, pjan ta’ trasformazzjoni kif stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Il-pjan ta’ trasformazzjoni għandu jkun fih informazzjoni dwar kif l-installazzjoni se tittrasforma ruħha matul il-perjodu 2030-2050 sabiex tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ekonomija sostenibbli, nadifa, ċirkolari u newtrali għall-klima sal-2050, bl-użu tal-format imsemmi fil-paragrafu 4.
Emenda 167
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d – paragrafu 2 – subparagrafu 2
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-organizzazzjoni tal-awditu kkuntrattata mill-operatur bħala parti mis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tivvaluta l-konformità tal-pjanijiet ta’ trasformazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 mar-rekwiżiti stabbiliti fl-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 4.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-organizzazzjoni tal-awditu kkuntrattata mill-operatur bħala parti mis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tivvaluta l-konformità tal-pjanijiet ta’ trasformazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu mar-rekwiżiti stabbiliti fl-att delegat imsemmi fil-paragrafu 4.
Emenda 260
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d – paragrafu 3
3.  L-operatur għandu jagħmel il-pjan ta’ trasformazzjoni tiegħu kif ukoll ir-riżultati tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 pubbliċi, bħala parti mill-pubblikazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tiegħu.
3.  Il-kumpanija għandha tagħmel il-pjan ta’ trasformazzjoni tagħha, l-aġġornamenti tiegħu kif ukoll ir-riżultati tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 pubbliċi, bħala parti mill-pubblikazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha.
Emenda 168
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni għandha sat-30 ta’ Ġunju 2028, tadotta att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi l-format għall-pjanijiet ta’ trasformazzjoni. Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 75(2)..
4.  Il-Kummissjoni għandha sat-30 ta’ Ġunju 2026, tadotta att delegat, f’konformità mal-Artikolu 76 biex jissupplimenta din id-Direttiva billi jistabbilixxi l-format għall-pjanijiet ta’ trasformazzjoni u l-lista tal-installazzjonijiet li jniġġsu l-aktar.
Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina sal-2035 il-kontenut u l-format tal-pjan ta’ trasformazzjoni, u fejn meħtieġ iżżid, permezz ta’ atti delegati, elementi, bħal objettivi intermedji settorjali, kif ukoll deskrizzjoni tal-format għar-rappurtar tagħhom, fejn meħtieġ, mal-pjanijiet ta’ trasformazzjoni u, sal-2040, il-lista tal-200 installazzjoni li jniġġsu l-aktar hekk kif jiġu kkunsidrati, wara s-sustanzi niġġiesa fl-arja, ukoll is-sustanzi niġġiesa tal-ilma.
Emenda 169
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 27d - paragrafu 4a (ġdid)
4a.   L-Istati Membri għandhom, meta jkun rilevanti, jirrikjedu li l-operaturi ta’ installazzjonijiet jivvalutaw l-benefiċċji tal-użu ta’ għodod diġitali biex itejbu l-prestazzjoni ambjentali tal-installazzjoni tagħhom.
Emenda 170
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 30 – paragrafu 5
(22a)  Fl-Artikolu 30, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:
5.   L-awtorità kompetenti tista’ tagħti deroga għal massimu ta’ sitt xhur mill-obbligu ta’ konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet previsti fil-paragrafi 2 u 3 għad-diossidu tal-kubrit fir-rigward ta’ impjant ta’ kombustjoni li għal dan l-iskop normalment juża karburant ta’ kubrit baxx, f’każijiet fejn l-operatur ma jistax jikkonforma ma’ dawk il-valuri limitu minħabba interruzzjoni fil-forniment ta’ karburant ta’ kubrit baxx kawżat minn nuqqas serju.
“5. L-awtorità kompetenti tista’ tagħti deroga għal massimu ta’ sitt xhur mill-obbligu ta’ konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet previsti fil-paragrafi 2 u 3 għad-diossidu tal-kubrit fir-rigward ta’ impjant ta’ kombustjoni li għal dan l-iskop normalment juża karburant ta’ kubrit baxx, f’każijiet fejn l-operatur ma jistax jikkonforma ma’ dawk il-valuri limitu minħabba interruzzjoni fil-forniment ta’ karburant ta’ kubrit baxx kawżat minn nuqqas serju.
L-Istati Membri għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni b’kull deroga mogħtija taħt l-ewwel suparagrafu.
L-Istati Membri għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni b’kull deroga mogħtija taħt l-ewwel subparagrafu u jipprovdu lill-Kummissjoni prova tan-nuqqas u ġustifikazzjoni dettaljata tar-raġunijiet li għalihom id-deroga hija meħtieġa.
Emenda 171
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 30 – paragrafu 6 – subparagrafu 3
(22b)  Fl-Artikolu 30(6), it-tielet subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:
L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni immedjatament b’kull deroga mogħtija taħt l-ewwel subparagrafu.
“L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni immedjatament b’kull deroga mogħtija taħt l-ewwel subparagrafu u jipprovdu lill-Kummissjoni prova tal-interruzzjoni fil-provvista u ġustifikazzjoni dettaljata tar-raġunijiet li għalihom id-deroga hija meħtieġa.
Emenda 172
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22c (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 30 – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt c
(22c)  Fl-Artikolu 30(9), is-subparagrafu 1, il-punt c huwa sostitwit b’dan li ġej:
(c)  l-impjanti ta’ kombustjoni alimentati minn gassijiet li mhumiex gass naturali;
“(c) l-impjanti ta’ kombustjoni alimentati minn gassijiet li mhumiex gassijiet fossili jew bijoġeniċi;
Emenda 294
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22 d (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 34a
(22d)   Jiddaħħal l-Artikolu 34a li ġej:
“1. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw, sal-31 ta’ Diċembru 2029, jeżentaw lill-impjanti ta’ kombustjoni li jkunu parti minn sistema iżolata żgħira fi [data tad-dħul fis-seħħ], mill-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet imsemmija fl-Artikolu 30(2) u fl-Artikolu 15(3) għad-diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab jew, fejn applikabbli, mar-rati tat-tneħħija tal-kubrit imsemmija fl-Artikolu 31. Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab imniżżla fil-permess ta’ dawn l-impjanti ta’ kombustjoni, skont b’mod partikolari r-rekwiżiti tad-Direttivi 2001/80/KE u 2008/1/KE, għandhom tal-inqas jinżammu.
L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-emissjonijiet jiġu mmonitorjati u li ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis sinifikanti. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw installazzjonijiet mill-valuri limitu tal-emissjonijiet biss meta jkunu ġew eżawriti l-miżuri kollha possibbli li jniġġsu inqas. L-eżenzjoni ma għandhiex issir għal perjodu itwal milli hu meħtieġ.
2.  Mill-1 ta’ Jannar 2030, l-impjanti ta’ kombustjoni kkonċernati għandhom jikkonformaw mal-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-dijossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab imsemmija fl-Artikolu 15(3).
3.  L-Istati Membri li jkunu pprevedew eżenzjonijiet f’konformità mal-paragrafu 1 għandhom jimplimentaw Pjan ta’ Konformità li jkopri l-impjanti ta’ kombustjoni li jibbenefikaw minn eżenzjoni f’konformità mal-paragrafu 1. Il-Pjan ta’ Konformità għandu jkun fih il-miżuri meħuda mill-Istat Membru biex jiżgura konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet fl-Artikolu 15(3) għad-dijossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab sal-31 ta’ Diċembru 2029. Il-pjan għandu jinkludi wkoll miżuri biex jiġu mminimizzati d-daqs u t-tul ta’ żmien tal-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa matul il-perjodu kopert mill-pjan u informazzjoni dwar miżuri għall-ġestjoni tad-domanda u l-possibbiltajiet tal-qalba għal alternattivi aktar nodfa bħall-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u interkonnessjoni mal-grilji kontinentali.
4.  Mhux aktar tard minn [data tad-dħul fis-seħħ + sitt xhur], l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-Pjan ta’ Konformità tagħhom lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-pjanijiet u, fejn il-Kummissjoni ma tkun qajmet l-ebda oġġezzjoni fi żmien 12-il xahar minn meta tirċievi l-pjan, l-Istat Membru kkonċernat għandu jqis li l-pjan tiegħu ikun ġie aċċettat. F’każ li l-Kummissjoni tqajjem oġġezzjonijiet għar-raġuni li l-pjan ma jiggarantixxix il-konformità tal-impjanti kkonċernati sal-31 ta’ Diċembru 2029 jew ma jimminimizzax id-daqs u t-tul ta’ żmien tal-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa matul il-perjodu kopert mill-pjan, l-Istat Membru għandu jikkomunika pjan rivedut fi żmien sitt xhur min-notifika tal-oġġezzjonijiet mill-Kummissjoni lill-Istat Membru. Fir-rigward tal-evalwazzjoni ta’ verżjoni ġdida ta’ pjan li Stat Membru jikkomunika lill-Kummissjoni, il-perjodu ta’ żmien imsemmi fit-tieni subparagrafu għandu jkun ta’ sitt xhur.
5.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar il-progress tal-azzjonijiet deskritti fil-pjan sa mhux aktar tard minn [data tad-dħul fis-seħħ + 18-il xahar], u fl-aħħar ta’ kull sena kalendarja sussegwenti. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidla sussegwenti għall-pjan. Fir-rigward tal-evalwazzjoni ta’ verżjoni ġdida ta’ pjan li Stat Membru jikkomunika lill-Kummissjoni, il-perjodu ta’ żmien imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 għandu jkun ta’ sitt xhur.
6.  L-Istat Membru għandu jagħmel id-deroga u l-kondizzjonijiet imposti disponibbli għall-pubbliku f’konformità mal-Artikolu 24(2).”;
Emenda 173
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  l-inċinerazzjoni ma tikkawżax emissjonijiet ogħla mill-kombustjoni tal-fjuwils li jniġġsu l-anqas disponibbli fis-suq li jistgħu jiġu maħruqa fl-installazzjoni;
(a)  l-inċinerazzjoni tikkawża emissjonijiet aktar baxxi mill-kombustjoni tal-fjuwils li jniġġsu l-anqas disponibbli fis-suq li jistgħu jiġu maħruqa fl-installazzjoni;
Emenda 174
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 42 – paragrafu 2a (ġdid)
(23a)  Fl-Artikolu 42, jiżdied il-paragrafu li ġej:
2a.  L-impjanti msemmija fil-paragrafu 2, il-punt b għandhom jirrapportaw lill-awtoritajiet kompetenti d-data dwar l-iskart totali inċinerat, inklużi l-kwantitajiet u l-karatteristiċi tal-iskart perikoluż imsemmi fil-Artikolu 45(2), il-punt (b) l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma, il-pH, it-temperatura u l-fluss tal-iskariki tal-ilma mormi.
Emenda 175
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 50 – paragrafu 2a (ġdid)
(23b)  Fl-Artikolu 50, jiddaħħal il-paragrafu 2a (ġdid):
2a.  L-emissjonijiet fl-arja mill-impjanti tal-inċinerazzjoni u tal-koinċinerazzjoni tal-iskart għandhom jiġu mmonitorjati wkoll waqt kundizzjonijiet mhux normali ta’ tħaddim (OTNOC), b’mod partikolari l-emissjonijiet ta’ PCDD/F u PCBs simili għad-diossina matul l-operazzjonijiet tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim. L-impjanti tal-inċinerazzjoni u tal-koinċinerazzjoni għandhom jipprevjenu l-emissjonijiet ta’ PCDD/F u PCBs simili għad-diossina matul il-ħinijiet kollha ta’ tħaddim, inkluż l-OTNOC, inter alia billi jiżguraw li s-sistema tat-tindif tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija tkun kompletament operattiva qabel ma jiddaħħal l-iskart.
Emenda 176
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23c (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 55 – paragrafu 2
(23c)  Fl-Artikolu 55, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
2.  Għall-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart b’kapaċità nominali ta’ żewġ tunnellati metriċi jew aktar fis-siegħa, ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 72 għandu jinkludi informazzjoni dwar il-ħidma u l-monitoraġġ tal-impjant u jagħti kont tal-ġestjoni tal-proċess tal-inċinerazzjoni jew tal-koinċinerazzjoni u l-livell tal-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma bi tqabbil mal-valuri limitu tal-emissjonijiet. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.
2.  Għall-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart b’kapaċità nominali ta’ żewġ tunnellati metriċi jew aktar fis-siegħa, ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 72 għandu jinkludi informazzjoni dwar il-ħidma u l-monitoraġġ tal-impjant u jagħti kont tal-ġestjoni tal-proċess tal-inċinerazzjoni jew tal-koinċinerazzjoni u l-livell tal-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma bi tqabbil mal-valuri limitu tal-emissjonijiet. Dan għandu jinkludi data dwar l-emissjonijiet mogħtija f’valuri grossi u rapporti ta’ analiżi tal-laboratorju oriġinali. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.
Emenda 177
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23d (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 58 – paragrafu 1
(23d)  Fl-Artikolu 58, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
Is-sustanzi jew taħlitiet li, minħabba l-kontenut tagħhom ta’ komposti organiċi volatili kklassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeni, jew tossiċi għar-riproduzzjoni taħt ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, huma assenjati jew jeħtieġ li jkollhom fuqhom id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu H340, H350, H350i, H360D jew H360F, għandhom jinbidlu, safejn hu possibbli b’sustanzi jew taħlitiet inqas dannużi fl-iqsar żmien possibbli.
Is-sustanzi jew taħlitiet li, minħabba l-kontenut tagħhom ta’ komposti organiċi volatili, karċinoġeni, mutaġeni, jew tossiċi għar-riproduzzjoni taħt ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, huma assenjati jew jeħtieġ li jkollhom fuqhom id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu H340, H350, H350i, H360D jew H360F, jew li huma kklassifikati bħala persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi jew li jfixklu s-sistema endokrinali fis-sens tar-Regolament 1272/2008, għandhom jinbidlu, safejn hu possibbli b’sustanzi jew taħlitiet inqas dannużi fl-iqsar żmien possibbli.
Emenda 178
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23e (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 63 – paragrafu 2
(23e)  Fl-Artikolu 63, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
2.  Fejn installazzjoni eżistenti tgħaddi minn tibdil sostanzjali, jew taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għall-ewwel darba wara t-tibdil sostanzjali, dik il-parti tal-installazzjoni li tgħaddi minn tibdil sostanzjali għandha tiġi trattata jew bħala installazzjoni ġdida jew bħala installazzjoni eżistenti, bil-kondizzjoni li l-emissjonijiet totali tal-installazzjoni kollha ma jaqbżux dawk li jirriżultaw li kellhom il-parti mibdula sostanzjalment u li jiġu trattati bħala installazzjoni ġdida.
“2. Fejn installazzjoni eżistenti tgħaddi minn tibdil sostanzjali, jew taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għall-ewwel darba wara t-tibdil sostanzjali, dik il-parti tal-installazzjoni li tgħaddi minn tibdil sostanzjali għandha tiġi trattata bħala installazzjoni ġdida.
Emenda 179
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23f (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 64 - paragrafu 2 - punt da (ġdid)
(23f)  Fl-Artikolu 64, il-paragrafu 2, il-punt li ġej huwa miżjud:
(da)  l-ostakli għar-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid ta’ solventi organiċi u modi kif jitneħħew dawn l-ostakli.
Emenda 180
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23g (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70 – paragrafu 3
(23g)  Fl-Artikolu 70, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:
3.  Il-monitoraġġ għandu jitwettaq skont l-istandards CEN jew, jekk l-istandards CEN mhumiex disponibbli, l-istandards ISO, l-istandards nazzjonali jew standards internazzjonali oħra li jiżguraw il-forniment ta’ data ta’ kwalità xjentifika ekwivalenti.
“3. Il-monitoraġġ għandu jitwettaq skont l-istandards CEN jew, jekk l-istandards CEN mhumiex disponibbli, l-istandards ISO, l-istandards nazzjonali jew standards internazzjonali oħra li jiżguraw il-forniment ta’ data ta’ kwalità xjentifika ekwivalenti. Dan japplika wkoll għas-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità tal-laboratorju li jwettaq il-monitoraġġ. ”
Emenda 253
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70a – paragrafu 1
Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-attivitajiet stabbiliti fl-Anness Ia li jilħqu l-limiti tal-kapaċità stabbiliti f’dak l-Anness.
Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kwalunkwe waħda mill-attivitajiet li ġejjin ta’ trobbija tal-ħnieżer u t-tjur li jilħqu l-limitu l-aktar baxx:
(a)  azjenda agrikola jew installazzjoni agrikola:
(i)  b’aktar minn 40 000 post għat-tjur,
(ii)  b’aktar minn 2 000 post għal majjali ta’ produzzjoni (aktar minn 30 kg), jew
(iii)  b’aktar minn 750 post għal majjali nisa.
jew
(b)  azjenda agrikola jew installazzjoni agrikola b’750 unità ta’ bhejjem (LSU) jew aktar. L-ekwivalenti approssimattiv f’LSU għandu jkun ibbażat fuq il-koeffiċjenti stabbiliti fl-Anness -Ia għal din id-Direttiva.
Emenda 181
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70a – paragrafu 1a (ġdid)
Sa [l-ewwel jum tax-xahar ta’ wara 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-att delegat kif imsemmi fil-paragrafu 3] il-prodotti li joriġinaw minn attivitajiet ta’ trobbija koperti mill-Kapitolu VIa jistgħu jitqiegħdu fis-suq tal-UE dment li l-installazzjoni fejn isseħħ l-attività ta’ trobbija tikkonforma mal-kundizzjonijiet uniformi tar-regoli operattivi msemmija f’dan l-Artikolu, jew jekk l-importaturi jipprovdu garanziji tal-oriġini minn pajjiżi terzi meqjusa bħala komparabbli fl-effettività. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn iseħħu l-importazzjonijiet għandhom jivverifikaw il-konformità tal-prodotti importati. Il-Kummissjoni għandha sa [l-ewwel jum tax-xahar wara 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] tressaq att delegat biex tistabbilixxi metodoloġija konsistenti mad-WTO li tistabbilixxi l-proċedura għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq tal-Unjoni u l-proċedura ta’ verifika għall-awtorità kompetenti, biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi.
Emenda 182
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70b – paragrafu 1
Jekk żewġ installazzjonijiet jew aktar ikunu jinsabu qrib xulxin u jekk l-operatur tagħhom ikun l-istess jew jekk l-installazzjonijiet ikunu taħt il-kontroll ta’ operaturi li jkunu involuti f’relazzjoni ekonomika jew legali, l-installazzjonijiet ikkonċernati għandhom jitqiesu bħala unità waħda għall-fini tal-kalkolu tal-limitu tal-kapaċità msemmi fl-Artikolu 70a.
L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri biex jiżguraw li jekk żewġ installazzjonijiet jew aktar, involuti f’attivitajiet ta’ trobbija, ikunu jinsabu qrib xulxin u jekk l-operatur tagħhom ikun l-istess jew jekk l-installazzjonijiet ikunu taħt il-kontroll ta’ operaturi li jkunu involuti f’relazzjoni ekonomika jew legali, l-installazzjonijiet ikkonċernati għandhom jitqiesu bħala unità waħda għall-fini tal-kalkolu tal-limitu tal-kapaċità msemmi fl-Artikolu 70a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li din ir-regola ma tintużax biex jiġu evitati l-obbligi stabbiliti f’din id-Direttiva. Sa ... [l-ewwel jum tal-24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippubblika linji gwida, wara li tikkonsulta l-Istati Membri, dwar il-kriterji biex l-installazzjonijiet differenti jitqiesu bħala unità waħda fis-sens tal-paragrafu 1.
Emenda 183
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70c – titolu
Permessi
Permessi u reġistrazzjonijiet
Emenda 184
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70c – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ebda installazzjoni li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu ma titħaddem mingħajr permess u li l-operat tagħha jikkonforma mar-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 70i.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ebda installazzjoni li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu ma titħaddem mingħajr permess jew mingħajr ma tkun irreġistrata u li l-operat tal-installazzjonijiet kollha kif imsemmija fl-Anness Ia jikkonforma mar-regoli operattivi f’kundizzjonijiet uniformi msemmija fl-Artikolu 70i.
L-Istati Membri għandhom jużaw kwalunkwe proċedura preeżistenti simili għar-reġistrazzjoni sabiex jevitaw li joħolqu piż amministrattiv. F’kull każ, l-Istati Membri għandhom japplikaw proċedura ta’ permessi għat-trobbija intensiva tat-tjur u tal-majjali:
(a)  b’aktar minn 40 000 post għat-tjur,
(b)   b’aktar minn 2 000 post għal majjali ta’ produzzjoni (aktar minn 30 kg), jew
(c)   b’aktar minn 750 post għal ħnieżer nisa.
Emenda 185
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70c – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  L-applikazzjonijiet għall-permessi għandhom jinkludu mill-inqas deskrizzjoni tal-elementi li ġejjin:
2.  Ir-reġistrazzjonijiet jew l-applikazzjonijiet għall-permessi għandhom jinkludu mill-inqas deskrizzjoni tal-elementi li ġejjin:
Emenda 186
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70c – paragrafu 2 – punt b
(b)  it-tip ta’ annimal
(b)  it-tip ta’ annimal u d-densità tal-bhejjem tiegħu;
Emenda 187
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70c – paragrafu 2 – punt e
(e)  in-natura u l-kwantitajiet ta’ emissjonijiet prevedibbli mill-installazzjoni f’kull mezz.
(e)  in-natura u l-kwantitajiet ta’ emissjonijiet prevedibbli mill-installazzjoni f’kull mezz f’kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim .
Emenda 188
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70c – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)
(ea)   l-għadd approssimattiv ta’ jiem li l-annimali qattgħu barra mill-istalla
Emenda 189
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70c – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-operatur jinforma lill-awtorità kompetenti, mingħajr dewmien, bi kwalunkwe bidla sostanzjali ppjanata għall-installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu, li jista’ jkollha konsegwenzi għall-ambjent. Meta xieraq, l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-permess.
4.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-operatur jinforma lill-awtorità kompetenti, mingħajr dewmien, bi kwalunkwe bidla sostanzjali ppjanata għall-installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu, li jista’ jkollha konsegwenzi għall-ambjent. Fejn xieraq, l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-permess jew titlob lill-operatur biex japplika għal permess jew jagħmel reġistrazzjoni ġdida.
Emenda 190
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70c - paragrafu 4a (ġdid)
4a.   Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sentejn wara l-implimentazzjoni sħiħa tar-regoli operattivi, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew li jivvaluta l-impatt tas-sistema fuq il-vijabbiltà ekonomika tal-installazzjonijiet agrikoli li jidħlu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-kostijiet attribwiti għas-sistemi ta’ permessi u ta’ reġistrazzjoni u t-tnaqqis fl-emissjonijiet miksuba permezz tal-miżuri implimentati, filwaqt li tqis il-kostijiet u l-benefiċċji kollha relatati mal-konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti, sabiex ċerti dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni mid-direttiva jiġu adattati skont dan.
Emenda 191
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70d – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operatur iwettaq monitoraġġ tal-emissjonijiet u tal-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati f’konformità mar-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 70i.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operatur iwettaq monitoraġġ tal-emissjonijiet u tal-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali assoċjati f’kundizzjonijiet uniformi u f’konformità mar-regoli operattivi stabbilit fl-att delegat imsemmi fl-Artikolu 70i.
Emenda 192
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70d – paragrafu 1 – subparagrafu 2
L-operatur għandu jżomm rekord ta’, u jipproċessa, ir-riżultati kollha tal-monitoraġġ, għal perjodu ta’ mill-inqas sitt snin, b’tali mod li tkun tista’ ssir il-verifika tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet u mal-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali stabbiliti fir-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 70i.
Id-data ta’ monitoraġġ għandha tinkiseb permezz ta’ metodi ta’ kejl jew, fejn dan mhuwiex possibbli, permezz ta’ metodi ta’ kalkolu bħall-użu ta’ fatturi ta’ emissjoni. Kemm il-metodi ta’ kejl kif ukoll il-metodi ta’ kalkolu jekk applikabbli, għandhom jiġu deskritti fir-regoli operattivi.
L-operatur għandu jżomm rekord ta’, u jipproċessa, ir-riżultati kollha tal-monitoraġġ, għal perjodu ta’ mill-inqas sitt snin, b’tali mod li tkun tista’ ssir il-verifika tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet u mal-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali stabbiliti fir-regoli operattivi.
Sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal id-data = l-ewwel jum ta’ 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippubblika linji gwida, wara l-kriterji għall-metodi ta’ kejl u kalkolu, filwaqt li tqis l-ispeċifiċitajiet u l-eteroġeneità tal-prattiki ta’ trobbija fl-Unjoni kollha.
Emenda 193
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70d – paragrafu 2
2.  Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet u mal-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali stabbiliti fir-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 70i, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li jerġa’ jkun hemm il-konformità fl-iqsar żmien possibbli.
2.  Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet u mal-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali f’kundizzjonijiet uniformi stabbiliti fir-regoli operattivi stabbiliti fl-att delegat imsemmi fl-Artikolu 70i, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li jerġa’ jkun hemm il-konformità fl-iqsar żmien possibbli.
Emenda 194
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70d – paragrafu 3
3.  L-operatur għandu jiżgura li kwalunkwe tixrid fuq l-art ta’ skart, prodotti sekondarji tal-annimali jew residwi oħra ġġenerati mill-installazzjoni jitwettaq f’konformità mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, kif speċifikat fir-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 70i, u leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni u li ma tikkawżax tniġġis sinifikanti tal-ambjent.
3.  L-operatur għandu jiżgura li kwalunkwe ġestjoni tad-demel, inkluż it-tixrid fuq l-art ta’ skart, prodotti sekondarji tal-annimali jew residwi oħra ġġenerati mill-installazzjoni jitwettaq f’konformità mal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, kif speċifikat fir-regoli operattivi, u leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni u li ma tikkawżax tniġġis sinifikanti tal-ambjent.
Emenda 195
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70e – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsir monitoraġġ xieraq f’konformità mar-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 70i.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsir monitoraġġ xieraq f’kundizzjonijiet uniformi u f’konformità mar-regoli operattivi stabbiliti fl-att delegat imsemmi fl-Artikolu 70i.
Emenda 196
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70e – paragrafu 3
3.  L-operatur għandu, mingħajr dewmien, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti, fuq talba tagħha, id-data u l-informazzjoni elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. L-awtorità kompetenti tista’ tagħmel talba bħal din sabiex tivverifika l-konformità mar-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 70i. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel talba bħal din, jekk membru tal-pubbliku jitlob aċċess għad-data jew għall-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu..
3.  L-operatur għandu, mingħajr dewmien, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti, fuq talba tagħha, id-data u l-informazzjoni elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. L-awtorità kompetenti tista’ tagħmel talba bħal din sabiex tivverifika l-konformità mar-regoli operattivi. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel talba bħal din, jekk membru tal-pubbliku jitlob aċċess għad-data jew għall-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.
Emenda 197
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70f – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-valuri għall-emissjonijiet u l-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali mmonitorjati skont ir-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 70i ma jaqbżux il-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali stabbiliti fihom.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-valuri għall-emissjonijiet u l-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali mmonitorjati skont ir-regoli operattivi f’kundizzjonijiet uniformi stabbiliti fl-att delegat imsemmi fl-Artikolu 70i ma jaqbżux il-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali stabbiliti fihom.
Emenda 198
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70g – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)   fil-proċedura għar-reġistrazzjoni, f’każ li ma jiġux adottati regoli ġenerali vinkolanti, u l-Istati Membri jippermettu li l-installazzjoni tiġi rreġistrata biss.
Emenda 199
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70g – paragrafu 2 – punt a
(a)  il-permess;
(a)  il-permess jew ir-reġistrazzjoni;
Emenda 200
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70h – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Il-proċedura ta’ rieżami tista’ ma tkunx kondizzjonali fuq ir-rwol li kellu l-membru tal-pubbliku kkonċernat matul fażi parteċipattiva tal-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonijiet skont din id-Direttiva.
Il-proċedura ta’ rieżami ma għandhiex ma tkunx kondizzjonali fuq ir-rwol li kellu l-membru tal-pubbliku kkonċernat matul fażi parteċipattiva tal-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonijiet skont din id-Direttiva.
Emenda 201
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70i - paragrafu 1 - subparagrafu 1
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi regoli operattivi li jkun fihom rekwiżiti konsistenti mal-użu tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli għall-attivitajiet elenkati fl-Anness Ia, li għandhom jinkludu dan li ġej:
imħassar
(a)   valuri limitu tal-emissjonijiet;
(b)   rekwiżiti tal-monitoraġġ;
(c)   prattiki ta’ tifrix fir-raba’;
(d)   prattiki ta’ prevenzjoni u mitigazzjoni tat-tniġġis;
(e)   valuri limitu tal-prestazzjoni ambjentali;
(f)   miżuri oħra konsistenti mal-Anness III.
Emenda 202
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70i - paragrafu 1a (ġdid)
1a.   Il-Kummissjoni għandha torganizza skambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, is-setturi kkonċernati, l-organizzazzjonijiet nongovernattivi li jippromwovu l-protezzjoni tal-ambjent u l-Kummissjoni qabel ma tistabbilixxi regoli operattivi dwar il-kundizzjonijiet uniformi f’konformità mal-paragrafu 2.
L-iskambju ta’ informazzjoni għandu b’mod partikolari jindirizza dan li ġej:
(a)   il-livelli ta’ emissjonijiet u ta’ prestazzjoni ambjentali ta’ installazzjonijiet u l-metodi tekniċi f’termini ta’ emissjonijiet, konsum u n-natura tal-materja prima, il-konsum tal-ilma, l-użu tal-enerġija u l-ġenerazzjoni tal-iskart, u miżuri oħra konsistenti mal-Anness III;
(b)   il-metodi tekniċi użati, il-monitoraġġ assoċjat, l-effetti transmedjali, il-vijabbiltà ekonomika u teknika u l-iżviluppi f’dak ir-rigward;
(c)   l-aqwa metodi tekniċi identifikati wara li jiġu kkunsidrati l-kwistjonijiet imsemmijin fil-punti (a) u (b).
Emenda 203
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70i – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal id-data = l-ewwel jum tax-xahar 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 76 biex jissupplimenta din id-Direttiva billi jistabbilixxi r-regoli operattivi msemmija fil-paragrafu 1.”.
2.  Il-Kummissjoni għandha sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal id-data = l-ewwel jum tax-xahar 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 76 biex jistabbilixxi regoli operattivi dwar il-kundizzjonijiet uniformi għal kull attività msemmija fl-Anness Ia insegwitu tal-iskambju ta’ informazzjoni kif imsemmi f’dan l-Artikolu.
Tali regoli operattivi f’kundizzjonijiet uniformi għandhom ikunu konsistenti mal-użu tal-aqwa tekniki disponibbli għall-attivitajiet elenkati fl-Anness Ia u għandhom iqisu n-natura, it-tip, id-daqs u d-densità ta’ dawn l-installazzjonijiet, id-daqs tal-merħliet ta’ tipi ta’ annimali uniċi f’azjendi agrikoli mħallta, u l-ispeċifiċitajiet tas-sistemi tat-trobbija tal-bhejjem ibbażati fuq il-mergħat, fejn l-annimali jitrabbew staġjonalment biss f’installazzjonijiet fuq ġewwa.
Ir-regoli operattivi għandhom jinkorporaw l-eżistenza ta’ metodi tekniċi emerġenti fit-trobbija tal-annimali u jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li fihom l-awtorità kompetenti tista’ tagħti permess lil installazzjoni agrikola li tuża tali metodi tekniċi.
Emenda 204
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 70i – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet kollha għall-permessi għall-installazzjonijiet ikkonċernati jkunu konformi mar-regoli operattivi msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien 42 xahar mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat li jistabbilixxi dawk ir-regoli.
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet kollha għall-permessi għall-installazzjonijiet ikkonċernati u l-installazzjonijiet li qed jiġu rreġistrati jkunu konformi mar-regoli operattivi msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien 42 xahar mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat li jistabbilixxi dawk ir-regoli.
Emenda 205
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 72 – paragrafu 5 (ġdid)
(25a)   Fl-Artikolu 72, jiżdied il-paragrafu li ġej:
5.   Kull sena, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’mod elettroniku l-elementi li ġejjin, li għandhom jiġu ppubblikati f’format faċilment aċċessibbli u faċli għall-utent fuq il-Portal:
(a)   is-sommarju tal-permess f’konformità mal-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-Artikolu 5(4) ta’ din id-Direttiva;
(b)   il-link dirett għall-EMS skont l-Artikolu 14a ta’ din id-Direttiva;
(c)   il-link dirett għall-permess skont l-Artikolu 5(4) ta’ din id-Direttiva u fejn applikabbli għall-Anness tal-permess għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 15, it-tieni subparagrafu ta’ din id-Direttiva;
(d)   il-link dirett għall-pjanijiet ta’ trasformazzjoni skont l-Artikolu 27d ta’ din id-Direttiva;
(e)   id-data xjentifika disponibbli msemmija fl-Artikolu 27d.
(f)   lista ta’ installazzjonijiet mhux konformi skont l-Artikolu 79 ta’ din id-Direttiva insegwitu tad-deċiżjoni finali dwar in-nuqqas ta’ konformità mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat f’konformità mal-liġi nazzjonali;
(g)   il-link dirett għas-sit web tal-avviżi pubbliċi għal kull installazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti.
Il-Kummissjoni għandha tinkorpora l-informazzjoni rrappurtata mill-Istati Membri fil-Portal fi żmien xahrejn minn meta tirċievi l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu.
Il-Kummissjoni għandha tinkorpora l-informazzjoni li ġejja fil-Portal fi żmien xahrejn mill-pubblikazzjoni:
(a)  il-konklużjonijiet tal-BAT imsemmija fl-Artikolu 13(6) ta’ din id-Direttiva.
Emenda 206
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Sat-30 ta’ Ġunju 2028 u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-rapport għandu jqis id-dinamiċi tal-innovazzjoni u r-rieżami msemmi fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2003/87/KE.
Sat-30 ta’ Ġunju 2028 u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-rapport għandu jqis id-dinamika tal-innovazzjoni, il-metodi tekniċi emerġenti, il-ħtieġa ta’ aktar miżuri ta’ prevenzjoni tat-tniġġis filwaqt li jqis il-ħtieġa ta’ tranżizzjoni industrijali ġusta u inklużiva u r-rieżami msemmi fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2003/87/KE.
Emenda 207
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
Dak ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-ħtieġa ta’ azzjoni tal-Unjoni permezz tal-istabbiliment jew l-aġġornar tar-rekwiżiti minimi madwar l-Unjoni għall-valuri limitu tal-emissjonijiet u għar-regoli dwar il-monitoraġġ u l-konformità għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT adottati matul il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, abbażi tal-kriterji li ġejjin:
Dak ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-ħtieġa ta’ azzjoni tal-Unjoni permezz tal-istabbiliment jew l-aġġornar tar-rekwiżiti minimi fil-livell tal-Unjoni għall-valuri limitu tal-emissjonijiet, inklużi attivitajiet li għalihom ma ġew adottati l-ebda konklużjonijiet tal-BAT skont l-Artikolu 13(7) ta’ din id-Direttiva u għar-regoli dwar il-monitoraġġ u l-konformità għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT adottati matul il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, abbażi tal-kriterji li ġejjin:
Emenda 208
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)   il-kundizzjonijiet ekwi fir-rigward tar-rekwiżiti tal-prestazzjoni ambjentali tal-industrija fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.
Emenda 209
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 74 – paragrafu 2
2.   Sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jkunu jistgħu jilħqu l-objettivi tagħha li tipprevjeni jew li tnaqqas l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa u li tikseb livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat, f’konformità mal-Artikolu 76, biex temenda l-Anness I jew l-Anness Ia billi tinkludi f’dawk l-Annessi attività agroindustrijali li tissodisfa l-kriterji li ġejjin:
imħassar
(a)   għandha jew huwa mistenni li jkollha impatt fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent, b’mod partikolari bħala konsegwenza tal-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa u tal-użu tar-riżorsi;
(b)   il-prestazzjoni ambjentali tagħha tvarja fi ħdan l-Unjoni;
(c)   tippreżenta potenzjal għal titjib f’termini tal-impatt ambjentali tiegħu permezz tal-applikazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli jew metodi tekniċi innovattivi;
(d)   l-inklużjoni tagħha fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva hija vvalutata, abbażi tal-impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali tagħha, biex ikollha proporzjon favorevoli ta’ benefiċċji tas-soċjetà għall-kostijiet ekonomiċi.
Emenda 210
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 74 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   Sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal id-data = l-ewwel jum tax-xahar 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] il-Kummissjoni għandha, abbażi ta’ valutazzjoni tal-impatt, tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 76 sabiex jemenda l-punt 3.6. tal-Anness I billi jżid lista eżawrjenti ta’ proċessi ta’ estrazzjoni u trattament ta’ minerali industrijali mhux enerġetiċi għall-barit tal-minerali industrijali mhux tal-enerġija, bħall-barit, il-bentonit, id-diatomit, il-feldspar, il-fluworspar, il-grafit, il-kaolin, il-manjeżit, il-perlite, il-potassa, il-melħ, il-kubrit u t-talc, fejn il-proċessi ta’ estrazzjoni u trattament għal tali minerali jkollhom impatt ambjentali sinifikanti fir-rigward tal-emissjonijiet u/jew tal-konsum tal-ilma u l-enerġija bil-limiti rilevanti.
Emenda 211
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 74 – paragrafu 2b (ġdid)
2b.   Sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal id-data = l-ewwel jum tax-xahar 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] il-Kummissjoni għandha, abbażi ta’ valutazzjoni tal-impatt, tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 76 sabiex jemenda l-punt 3.6. tal-Anness I billi jżid minerali mhux enerġetiċi reċentement skoperti fl-Unjoni, jekk l-estrazzjoni u t-trattament tagħhom ikollhom impatt ambjentali sinifikanti fir-rigward tal-emissjonijiet u/jew tal-konsum tal-ilma u l-enerġija bil-limiti rilevanti.
Emenda 212
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   Il-Kummissjoni għandha, abbażi tar-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ETC/ATNI 2020/4, sat-30 ta’ Ġunju 2026 tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 76 sabiex tistabbilixxi lista tal-200 installazzjoni li jniġġsu l-aktar, ibbażata fuq spejjeż ta’ ħsara marġinali għas-sustanzi li jniġġsu l-arja (PM2.5, PM10, SO2, NH3, NOX, NMVOCs, As, Cd, CrVI, Pb, Hg, Ni, 1,3 butadjen, benżen, formaldeid, benżo(a)piren, diossini u furani) u għal gassijiet serra (CO2, CH4 u N2O) f’konformità mar-rapport. Meta tkun qed tistabbilixxi l-lista, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra t-tniġġis minn sustanzi niġġiesa rispettivi fl-ambjent tal-ilma, fejn applikabbli.
Emenda 213
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79 – paragrafu 2
2.  Il-penali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu multi proporzjonati għall-fatturat tal-persuna ġuridika jew għall-introjtu tal-persuna fiżika li tkun wettqet il-ksur. Il-livell tal-multi għandu jiġi kkalkolat b’tali mod li jiġi żgurat li effettivament iċaħħad lill-persuna responsabbli għall-ksur mill-benefiċċji ekonomiċi derivati minn dak il-ksur. Il-livell tal-multi għandu jiżdied gradwalment għal ksur ripetut. Fil-każ ta’ ksur imwettaq minn persuna ġuridika, l-ammont massimu ta’ tali multi għandu jkun mill-inqas 8 % tal-fatturat annwali tal-operatur fl-Istat Membru kkonċernat.
2.  Il-penali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu multi proporzjonati għall-fatturat tal-persuna ġuridika jew għall-introjtu tal-persuna fiżika li tkun wettqet il-ksur. Il-livell tal-multi għandu jiġi kkalkolat b’tali mod li jiġi żgurat li effettivament iċaħħad lill-persuna responsabbli għall-ksur mill-benefiċċji ekonomiċi derivati minn dak il-ksur. Il-livell tal-multi għandu jiżdied gradwalment għal ksur ripetut. Fil-każ ta’ ksur imwettaq minn persuna ġuridika, l-ammont massimu ta’ tali multi għandu jkun mill-inqas % tal-fatturat annwali tal-operatur fis-sena finanzjarja li tippreċedi s-sena li fiha ġiet imposta l-multa fl-Unjoni.
Emenda 214
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt c
(c)  il-popolazzjoni jew l-ambjent affettwat mill-ksur, filwaqt li jitqies l-impatt tal-ksur fuq l-objettiv li jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent.
(c)  il-popolazzjoni jew l-ambjent affettwat mill-ksur, filwaqt li jitqies l-impatt tal-ksur fuq l-objettiv li jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, l-irriversibbiltà ta’ kwalunkwe ħsara kkawżata bħala riżultat tal-ksur u t-tul ta’ żmien meħtieġ biex tali ħsara titreġġa’ lura.
Emenda 215
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
(ca)   ksur preċedenti rilevanti mwettaq mill-operatur jew minn din l-installazzjoni;
Emenda 216
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dħul mill-penali jintuża, bħala kwistjoni ta’ prijorità, biex jikkumpensa għall-ħsara kkawżata lill-komunitajiet lokali, anki għall-konsegwenzi soċjali tat-tmiem tal-attivitajiet ekonomiċi, minħabba ksur tal-permessi. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 79a, id-dħul miġbur mill-penali ma għandux jintuża għall-fini tal-Artikolu 79a.
Emenda 217
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.   Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-penali msemmija f’dan il-paragrafu u, fil-każ ta’ disparitajiet ovvji bejn ir-reġimi ta’ penali tal-Istati Membri, għandha, fejn xieraq, tadotta linji gwida. 
Emenda 218
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79a – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn ikun seħħ dannu għas-saħħa tal-bniedem bħala riżultat ta’ ksur tal-miżuri nazzjonali li ġew adottati skont din id-Direttiva, l-individwi affettwati jkollhom id-dritt li jitolbu u jiksbu kumpens għal dak id-dannu mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi rilevanti u, fejn xieraq, mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti responsabbli għall-ksur.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn ikun seħħ dannu għas-saħħa tal-bniedem bħala riżultat ta’ ksur tal-miżuri nazzjonali li ġew adottati skont din id-Direttiva, l-individwi affettwati jkollhom id-dritt li jitolbu u jiksbu kumpens għal dak id-dannu mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi rilevanti responsabbli għall-ksur, anki, fejn xieraq, mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti fejn id-deċiżjoni, l-att jew l-ommissjoni tal-awtorità jkunu kkawżaw jew ikkontribwew għad-dannu.
Emenda 282
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79a – paragrafu 4
4.  Fejn ikun hemm talba għal kumpens f’konformità mal-paragrafu 1, appoġġata minn evidenza li minnha tista’ tiġi preżunta rabta ta’ kawżalità bejn id-dannu u l-ksur, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-responsabbiltà tkun fuq il-persuna responsabbli għall-ksur biex turi li l-ksur ma kkawżax jew ma kkontribwixxiex għad-dannu.
4.  Fejn ikun hemm talba għal kumpens f’konformità mal-paragrafu 1, appoġġata minn data xjentifika ċara u konsistenti li turi rabta ta’ kawżalità bejn id-dannu u l-ksur, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali data tiġi rikonoxxuta kemm fil-liġi sostantiva kif ukoll fil-liġi proċedurali bħala evidenza u tingħata l-piż dovut mill-qrati nazzjonali, flimkien mal-evidenza rilevanti l-oħra kollha skont il-liġi nazzjonali u mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tad-difiża.
Emenda 220
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79a – paragrafu 4a (ġdid)
4a.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn ir-rikorrent ikun ipprovda evidenza raġonevolment disponibbli biex isostni talba għal kumpens f’konformità mal-paragrafu 1, u jkun wera b’mod raġonevoli li hemm evidenza addizzjonali fil-kontroll tal-konvenut jew ta’ parti terza, jekk mitluba mir-rikorrent, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva tkun tista’ tordna li tali evidenza tiġi żvelata mill-konvenut jew mill-parti terza f’konformità mal-liġi proċedurali nazzjonali, soġġett għar-regoli tal-Unjoni u dawk nazzjonali applikabbli dwar il-kunfidenzjalità u l-proporzjonalità.
Emenda 283
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79a – paragrafu 5a (ġdid)
5a.   Għall-fini ta’ dan l-Artikolu, “data xjentifika ċara u konsistenti” tfisser data statistika, epidemjoloġika u data xjentifika oħra rilevanti għall-valutazzjoni tal-qorti nazzjonali rispettiva ta’ jekk teżistix rabta ta’ kawżalità statistikament soda bejn tipi speċifiċi ta’ tniġġis u kundizzjonijiet tas-saħħa speċifiċi. L-Istati Membri għandhom joħolqu sistema ċentralizzata biex jirċievu, jiġbru u jippubblikaw data xjentifika ċara u konsistenti dwar ir-rabtiet ta’ kawżalità, filwaqt li jqisu kemm ir-riċerka nazzjonali kif ukoll dik internazzjonali, il-kunsiderazzjonijiet tal-fatturi tal-impatt, il-pubblikazzjonijiet evalwati bejn il-pari, il-klassifikazzjonijiet tal-universitajiet u tal-istituzzjonijiet tar-riċerka, il-grad ta’ aċċettazzjoni mill-komunità xjentifika, livell sodisfaċenti ta’ replikazzjoni tar-riżultati u l-ammissibbiltà tagħha fil-proċeduri legali skont din id-Direttiva.
Emenda 222
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Direttiva 2010/75/UE
Artikolu 79a – paragrafu 5b (ġdid)
5b.   L-Istati Membri għandhom jissottomettu data xjentifika rilevanti dwar ir-rabtiet ta’ kawżalità bejn ċerti tipi ta’ tniġġis u ċerti kundizzjonijiet tas-saħħa lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. L-Aġenzija għandha tinkorpora d-data wara skrutinju inizjali tal-affidabbiltà xjentifika tas-sorsi fil-Portal dwar l-Emissjonijiet Industrijali stabbilit skont ir-Regolament (UE).../... COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)
Emenda 254
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 33a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness – Ia (ġdid)
(33a)  Jiddaħħal l-Anness -Ia stabbilit fl-Anness Ia għal din id-Direttiva.
Emenda 223
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – point -a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 1.2a (ġdid)
(-a)  Fl-Anness I, il-paragrafu 3, jiddaħħal il-punt 1.2a (ġdid):
1.2a  L-esplorazzjoni u l-produzzjoni upstream taż-żejt fuq l-art u l-gass naturali, il-ġbir u l-ipproċessar tal-gass naturali
Emenda 224
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 1.2b (ġdid)
(-a a)  Fl-Anness I, il-paragrafu 3, jiddaħħal il-punt 1.2b (ġdid):
1.2b  L-esplorazzjoni u l-produzzjoni upstream taż-żejt fuq l-art u l-gass naturali
Emenda 306
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt b
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 2.3 – punt aa
(aa)   it-tħaddim ta’ mtieħen ta’ laminazzjoni fil-kesħa b’kapaċità li taqbeż l-10 tunnellati ta’ azzar mhux maħdum fis-siegħa;
imħassar
Emenda 307
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt b
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 2.3 – punt ab
(ab)   it-tħaddim ta’ makkinarji ta’ trafilaġġ b’kapaċità li taqbeż iż-żewġ (2) tunnellati ta’ azzar mhux maħdum fis-siegħa;
imħassar
Emenda 225
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt b
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 2.3 – punt b
(b)  it-tħaddim ta’ ferreriji bl-imrietel li l-enerġija tagħhom taqbeż l-20 kilojoule għal kull martell;
(b)  it-tħaddim ta’ ferreriji bl-imrietel li l-enerġija tagħhom taqbeż l-50 kilojoule għal kull martell;
Emenda 226
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt b
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 2.3 – punt ba
(ba)  it-tħaddim ta’ ferreriji bi preses tal-forġa li l-forza tagħhom taqbeż l-10 mega-newtons (MN) għal kull pressa;”.
imħassar
Emenda 227
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt c
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 2.7
2.7.  Il-manifattura ta’ batteriji tal-joni tal-litju (inkluż l-assemblaġġ ta’ ċelloli tal-batteriji u ta’ pakki ta’ batteriji), b’kapaċità tal-produzzjoni ta’ 3,5 GWh jew aktar fis-sena.”;
2.7.  Il-manifattura ta’ batteriji tal-joni tal-litju, minbarra l-assemblaġġ esklussiv ta’ ċelloli f’pakketti u moduli, b’kapaċità ta’ produzzjoni ta’ 17, 500 tunnellata ta’ ċelloli tal-batteriji (katodu, anodu, elettrolit, separatur u kapsula) jew aktar fis-sena.
Emenda 228
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt d
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 3.5 – punt a
(a)  kapaċità tal-produzzjoni li taqbeż il-75 tunnellata kuljum; jew
(a)  kapaċità tal-produzzjoni li taqbeż il-75 tunnellata kuljum, u/jew;
Emenda 229
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt e
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 3.6 – parti introduttorja
3.6.  L-estrazzjoni u t-trattament (operazzjonijiet bħat-tifrik, il-kontroll tad-daqs, il-benefiċjazzjoni u t-titjib) tal-minerali mhux tal-enerġija li ġejjin:
3.6.  L-estrazzjoni u t-trattament (operazzjonijiet bħat-tifrik, il-kontroll tad-daqs, il-benefiċjazzjoni u t-titjib) tal-minerali mhux tal-enerġija li ġejjin: il-boksajt, il-kromu, il-kobalt, ir-ram, id-deheb, il-ħadid, iċ-ċomb, il-litju, il-manganiż, in-nikil, il-palladju, il-platinu, il-landa, it-tungstenu u ż-żingu."
Emenda 230
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt e
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 3.6 – punt a
(a)   minerali industrijali, inkluż il-barit, il-bentonit, id-diatomit, il-feldspar, il-fluworspar, il-grafit, il-ġipsum, il-kawlina, il-manjeżit, il-perlit, il-potassa, il-melħ, il-kubrit u t-talk;
imħassar
Emenda 231
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt e
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 3.6 – punt b
(b)   minerali mhux maħduma metalliferi, inkluż il-boksajt, il-kromu, il-kobalt, ir-ram, id-deheb, il-ħadid, iċ-ċomb, il-litju, il-manganiż, in-nikil, il-palladju, il-platinu, il-landa, it-tungstenu u ż-żingu.”;
imħassar
Emenda 232
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 4.2 – punt a
(e a)   Fl-Anness I, il-punt 4.2, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:
(a)  gassijiet, bħall-ammonja, il-klorin jew klorur ta’ l-idroġenu, fluworin jew fluworidu ta’ l-idroġenu, ossidi tal-faham, komposti tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, idroġenu, dijossidu tal-kubrit, klorur tal-karbonil
“(a) gassijiet, bħall-ammonja, il-klorin jew klorur tal-idroġenu, fluworin jew fluworidu tal-idroġenu, ossidi tal-faham, komposti tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, idroġenu għajr l-elettrolisi tal-ilma għall-produzzjoni tal-idroġenu, fejn l-kapaċità tal-produzzjoni tal-idroġenu hija inqas minn 50 MW, dijossidu tal-kubrit, klorur tal-karbonil"
Emenda 233
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 5.2 – parti introduttorja
(eb)  Fl-Anness I, il-paragrafu 3, is-subparagrafu 3, il-punt 5.2, il-parti introduttorja tinbidel b’dan li ġej:
Rimi jew irkupru ta’ skart f’impjanti għall-inċinerazzjoni tal-iskart jew f’impjanti ta’ koinċinerazzjoni tal-iskart:
Rimi jew irkupru ta’ skart f’impjanti għall-inċinerazzjoni tal-iskart jew f’impjanti ta’ koinċinerazzjoni tal-iskart ħlief jekk dak l-iskart ikun kompost esklussivament minn bijomassa kif definit fl-Artikolu 3(31)(b) ta’ din id-Direttiva:
Emenda 234
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt g
Direttiva 2010/75/UE
Anness I – punt 5.3 – punt a – punt i
(i)  it-trattament bijoloġiku (bħad-diġestjoni anaerobika);
(i)  it-trattament bijoloġiku (bħad-diġestjoni anaerobika jew il-kodiġestjoni);
Emenda 255
Proposta għal direttiva
Anness – I a (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness -I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ir-rati ta’ konverżjoni tal-annimali għal unitajiet ta’ bhejjem (“LSU” - livestock units) li hemm referenza għalihom fid-definizzjoni ta’ LSU

Majjali

Ħnieżer tal-għalla > 50 kg

0,5 LSU

 

Ħnieżer oħra > 30 kg

0,3 LSU

Tjur

Tiġieġ tas-simna

0,007 LSU

 

Tiġieġ tal-bajd

0,014 LSU

 

Ngħam

0,35 LSU

 

Dundjani

0,03 LSU

 

Papri

0,01 LSU

 

Wiżż

0,02 LSU

 

Tajr ieħor tar-razzett mhux ikklassifikat banda oħra

0,001 LSU

Emenda 256
Proposta għal direttiva
Anness II
Direttiva 2010/75/UE
ANNESS Ia
ANNESS Ia
imħassar
1.   It-trobbija tal-baqar, tal-ħnieżer u tat-tjur f’installazzjonijiet ta’ 150 unità ta’ bhejjem (LSU) jew aktar.
2.   It-trobbija ta’ kwalunkwe taħlita tal-annimali li ġejjin: bhejjem tal-ifrat, ħnieżer, tjur, f’installazzjonijiet ta’ 150 LSU jew aktar.
L-ekwivalenti approssimattiv f’LSU huwa bbażat fuq ir-rati ta’ konverżjoni stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014*.
* Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 tas-17 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 227, 31.07.2014, p. 18).”;.
Emenda 237
Proposta għal direttiva
Anness III
Direttiva 2010/75/UE
Anness II – punt 1.5
1.5.  Il-kostijiet evalwati mill-operatur għandhom jiġu vvalutati mill-awtorità kompetenti, abbażi tal-informazzjoni minn sorsi oħra bħal fornituri tat-teknoloġija, ġudizzji esperti jew data minn impjanti oħra fejn ġew installati reċentement l-aħjar metodi tekniċi disponibbli.
1.5.  Il-kostijiet evalwati mill-operatur għandhom jiġu vvalutati mill-awtorità kompetenti, abbażi tal-informazzjoni minn sorsi oħra bħal fornituri tat-teknoloġija, riċerka evalwata bejn il-pari, ġudizzji esperti jew data minn impjanti oħra fejn ġew installati reċentement l-aħjar metodi tekniċi disponibbli.
Emenda 238
Proposta għal direttiva
Anness IIIa (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness III – punt 2
fl-Anness III, il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:
2.  l-użu ta’ sustanzi anqas perikolużi;
2. l-użu ta’ angas sustanzi perikolużi, u sustanzi oħra ta’ tħassib serju ħafna;
Emenda 239
Proposta għal direttiva
Anness IIIb (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness III – punt 5
Fl-Anness III, il-punt 5 jinbidel b’dan li ġej:
5.  teknoloġiji avvanzati u tibdil fl-għarfien u fil-fehim xjentifiku;
5. teknoloġiji avvanzati, inklużi għodod diġitali, u tibdil fl-għarfien u fil-fehim xjentifiku;
Emenda 240
Proposta għal direttiva
Anness IIIc (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness III – punt 9
Fl-Anness III, il-punt 9 jinbidel b’dan li ġej:
9.  il-konsum u n-natura tal-materja prima (inkluż l-ilma) użata fil-proċess u l-effiċjenza ta’ enerġija tagħhom;
“9. Il-konsum, ir-riċiklaġġ u n-natura tal-materja prima (inkluż l-ilma) użata fil-proċess u l-effiċjenza ta’ enerġija u d-dekarbonizzazzjoni;
Emenda 241
Proposta għal direttiva
Anness IIId (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness III – punt 11
Fl-Anness III, il-punt 11 jinbidel b’dan li ġej:
11.  il-ħtieġa ta’ prevenzjoni ta’ aċċidenti u l-imminimizzar tal-konsegwenzi għall-ambjent;
11.  il-ħtieġa ta’ prevenzjoni ta’ aċċidenti u l-imminimizzar tal-konsegwenzi għall-ambjent u għall-ħaddiema;
Emenda 242
Proposta għal direttiva
Anness IIIe (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness III – punt 12b (ġdid)
Fl-Anness III jiġi miżjud il-punt li ġej:
12b.  Il-ħtieġa li jiġi evitat u minimizzat l-impatt negattiv fuq il-bijodiversità.
Emenda 243
Proposta għal direttiva
Anness IIIf (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness IV – paragrafu 1 – parti introduttorja
Fl-Anness IV, il-paragrafu 1, il-parti introduttorja tinbidel b’dan li ġej:
1.  Il-pubbliku għandu jiġi mgħarraf (b’avviżi pubbliċi jew b’mezzi oħra xierqa bħalma hija l-midja elettronika meta disponibbli) dwar il-materji li ġejjin kmieni fil-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonijiet jew, l-iktar tard hekk kif din l-informazzjoni tkun tista’ tiġi pprovvduta b’mod raġonevoli:
“1. Il-pubbliku għandu jiġi mgħarraf (b’avviżi pubbliċi u permezz ta’ paġna web faċli biex tinstab fis-sit web tal-awtoritajiet pubbliċi li l-aċċess għaliha mhuwiex ristrett) dwar il-materji li ġejjin kmieni fil-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonijiet jew, l-iktar tard hekk kif din l-informazzjoni tkun tista’ tiġi pprovvduta b’mod raġonevoli:
Emenda 244
Proposta għal direttiva
Anness IIIg (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness IV – paragrafu 3
Fl-Anness IV, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:
3.  Il-pubbliku kkonċernat għandu jkun intitolat li jesprimi kummenti u opinjonijiet lill-awtorità kompetenti qabel ma tittieħed deċiżjoni.
“3. Il-pubbliku kkonċernat għandu jkun intitolat li jesprimi kummenti u opinjonijiet lill-awtorità kompetenti f’ħin utli qabel ma tittieħed deċiżjoni.
Emenda 245
Proposta għal direttiva
Anness IIIh (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness IV – paragrafu 5
Fl-Anness IV, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:
5.  L-arranġamenti ddettaljati sabiex il-pubbliku jiġi mgħarraf (pereżempju, bit-twaħħil tal-kartelluni f’ċertu raġġ jew bil-pubblikazzjoni fil-gazzetti lokali) u sabiex il-pubbliku interessat jiġi kkonsultat (pereżempju, b’sottomissjonijiet bil-miktub jew permezz ta’ inkjesta pubblika) għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri. Għandhom jiġu pprovvduti perijodi raġjonevoli ta’ żmien għall-fażijiet differenti, billi jiġi permess żmien biżżejjed sabiex il-pubbliku u l-pubbliku interessat jiġu mgħarrfa sabiex iħejju ruħhom u jippartieċipaw b’mod effettiv fit-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent suġġett għal dan l-Anness.
“5. Għandhom jiġu pprovduti perjodi raġonevoli ta’ żmien għall-fażijiet differenti, billi jitħalla żmien biżżejjed sabiex il-pubbliku jiġi informat u biex il-pubbliku kkonċernat iħejji ruħu u jipparteċipa b’mod effettiv għall-proċess deċiżjonali fil-qasam tal-ambjent fis-sens ta’ dan l-Anness.
Emenda 246
Proposta għal direttiva
Anness IIIi (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness IV - paragrafu 5a (ġdid)
Fl-Anness IV, jiżdied il-paragrafu li ġej:
5a.  Il-pubbliku kkonċernat li jgħix fi Stat Membru li jikkondividi l-fruntiera mal-Istat Membru li fih qed titwettaq l-attività għandu jkun informat b’mod ugwalment effettiv għall-pubbliku kkonċernat li jgħix fl-istess Stat Membru fejn titwettaq l-attività. Dan għandu jinkludi t-traduzzjoni ta’ informazzjoni rilevanti prevista fil-paragrafi 1 u 2.
Emenda 247
Proposta għal direttiva
Anness IIIj (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness V - Parti 3 - paragrafu 8 - subparagrafu 3
Fl-Anness V, il-Parti 3, il-paragrafu 8, it-tielet subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:
L-operatur għandu jinforma lill-awtorità kompetenti dwar ir-riżultati tal-verifika tas-sistemi awtomizzati tal-kejl.
L-operatur għandu jinforma lill-awtorità kompetenti dwar ir-riżultati tal-verifika tas-sistemi awtomizzati tal-kejl fi żmien tliet xhur.
Emenda 248
Proposta għal direttiva
Anness IIIk (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness V - Parti 3 - paragrafu 10 - subparagrafu 2
Fl-Anness V, il-Parti 3, il-paragrafu 10, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:
Kwalunkwe jum li fih ikunu invalidi iktar minn tliet valuri medji kull siegħa minħabba tħaddim ħażin jew minħabba manutenzjoni tas-sistema awtomizzata ta’ kejl, għandu jkun invalidat. Jekk ikunu invalidati iktar minn għaxart ijiem matul sena għal dawn is-sitwazzjonijiet, l-awtorità kompetenti għandha tesiġi li l-operatur jieħu miżuri adegwati biex itejjeb l-affidabbiltà tas-sistema awtomizzata ta’ kejl.
Kwalunkwe jum li fih ikunu invalidi iktar minn tliet valuri medji kull siegħa minħabba tħaddim ħażin jew minħabba manutenzjoni tas-sistema awtomizzata ta’ kejl, għandu jkun invalidat. Jekk ikunu invalidati iktar minn għaxart ijiem matul sena għal dawn is-sitwazzjonijiet, l-awtorità kompetenti għandha teżiġi li l-operatur jieħu miżuri adegwati biex itejjeb l-affidabbiltà tas-sistema awtomizzata ta’ kejl fi żmien tliet xhur.
Emenda 249
Proposta għal direttiva
Anness III l (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness VI – Parti 6 – punt 1.2
Fl-Anness VI, il-Parti 6, il-punt 1.2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
1.2.  Kampjunar u analiżi tas-sustanzi li jniġġsu kollha li jinkludi dijossini u furani kif ukoll il-garanzija ta’ kwalità ta’ sistemi ta’ kejl awtomizzati u l-metodi ta’ kejl ta’ referenza biex tikkalibrahom għandhom jitwettqu skont is-CEN-standards. Jekk l-istandards CEN mhumiex disponibbli, għandhom japplikaw l-istandards ISO, standards nazzjonali jew standards internazzjonali oħra li jiżguraw l-għotja ta’ data ta’ kwalità xjentifika ekwivalenti. Is-sistemi ta’ kejl awtomizzati għandhom ikunu suġġetti għal kontroll permezz ta’ kejl parallel mal-metodi ta’ referenza mill-inqas darba fis-sena.
1.2.  Kampjunar u analiżi tas-sustanzi li jniġġsu kollha li jinkludi dijossini u furani kif ukoll il-garanzija ta’ kwalità tal-laboratorji u ta’ sistemi ta’ kejl awtomizzati u l-metodi ta’ kejl ta’ referenza biex tikkalibra dan tal-aħħar għandhom jitwettqu skont is-CEN-standards. Jekk l-istandards CEN mhumiex disponibbli, għandhom japplikaw l-istandards ISO, standards nazzjonali jew standards internazzjonali oħra li jiżguraw l-għotja ta’ data ta’ kwalità xjentifika ekwivalenti. Is-sistemi ta’ kejl awtomizzati għandhom ikunu suġġetti għal kontroll permezz ta’ kejl parallel mal-metodi ta’ referenza mill-inqas darba fis-sena.
Emenda 250
Proposta għal direttiva
Anness III m (ġdid)
Direttiva 2010/75/UE
Anness VI – Parti 8 – punt 1.2
Fl-Anness VI, il-Parti 8, il-punt 1.2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
Il-valuri medji ta’ kull nofs siegħa u l-medji ta’ għaxar minuti għandhom jiġu ddeterminati matul il-ħin tal-ħidma effettiv (il-perjodi ta’ x’ħin jinxtgħel u jintefa’ huma esklużi jekk m’hemmx skart li qiegħed jiġi inċinerat) mill-valuri mkejla wara li jiġi mnaqqas il-valur tal-intervall kunfidenzjali speċifikat fil-punt 1.3 tal-Parti 6. Il-valuri medji ta’ kull jum għandhom jiġu ddeterminati minn dawk il-valuri medji validati.
Il-valuri medji ta’ kull nofs siegħa u l-medji ta’ għaxar minuti għandhom jiġu ddeterminati matul il-ħin tal-ħidma effettiv (il-perjodi ta’ x’ħin jinxtegħlu u jintfew id-dijossini, il-furani u l-poliklorobifenili simili għad-dijossini huma inklużi anke jekk ma hemmx skart li qiegħed jiġi inċinerat) mill-valuri mkejla wara li jiġi mnaqqas il-valur tal-intervall kunfidenzjali speċifikat fil-punt 1.3 tal-Parti 6. Il-valuri medji ta’ kull jum għandhom jiġu ddeterminati minn dawk il-valuri medji validati.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għan-negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 59(4), ir-raba' subparagrafu (A9-0216/2023).

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Diċembru 2023Avviż legali - Politika tal-privatezza