Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2022/0104(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0216/2023

Predložena besedila :

A9-0216/2023

Razprave :

PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Glasovanja :

PV 11/07/2023 - 8.10
CRE 11/07/2023 - 8.10
Obrazložitev glasovanja
PV 12/03/2024 - 8.4
CRE 12/03/2024 - 8.4

Sprejeta besedila :

P9_TA(2023)0259
P9_TA(2024)0123

Sprejeta besedila
PDF 432kWORD 181k
Torek, 11. julij 2023 - Strasbourg
Direktiva o industrijskih emisijah
P9_TA(2023)0259A9-0216/2023

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 11. julija 2023, o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) in Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlagališčih odpadkov (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Evropski zeleni dogovor55 je evropska strategija za zagotovitev podnebno nevtralnega, čistejšega in krožnega gospodarstva do leta 2050, v katerem se optimizira gospodarjenje z viri, zmanjšuje onesnaževanje, hkrati pa priznava potreba po politikah za korenito preobrazbo. Unija je prav tako zavezana agendi za trajnostni razvoj do leta 203056 in njenim ciljem trajnostnega razvoja57 . Strategija EU na področju kemikalij za trajnostnost58 iz oktobra 2020 in akcijski načrt za ničelno onesnaževanje59 , sprejet maja 2021, posebej obravnavata vidike evropskega zelenega dogovora glede onesnaževanja. Vzporedno nova industrijska strategija za Evropo60 dodatno poudarja morebitno vlogo prelomnih tehnologij. Druge posebno pomembne politike za to pobudo vključujejo sveženj z naslovom „Pripravljeni na 55“61 , strategijo za metan62 in zavezo iz Glasgowa za metan63 , strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam64 , strategijo za biotsko raznovrstnost65 , strategijo „od vil do vilic“66 in pobudo za trajnostne izdelke67 . Poleg tega pobuda REPowerEU68, ki je del odziva EU na vojno med Rusijo in Ukrajino v letu 2022, vsebuje predlog skupnih evropskih ukrepov za podporo diverzifikacije oskrbe z energijo, pospešitev prehoda na energijo iz obnovljivih virov in izboljšanje energijske učinkovitosti.
(1)  Evropski zeleni dogovor55 je evropska strategija za zagotovitev podnebno nevtralnega, čistejšega in krožnega gospodarstva do leta 2050, v katerem se optimizira (ponovna) uporaba virov in gospodarjenje z njimi, zmanjšuje onesnaževanje, hkrati pa priznava potreba po politikah za korenito preobrazbo, pravičnem prehodu ter potreba po varovanju zdravja in dobrega počutja državljanov pred tveganji in vplivi, povezanimi z okoljem. Unija je prav tako zavezana Pariškemu sporazumu55a, agendi za trajnostni razvoj do leta 203056 in njenim ciljem trajnostnega razvoja57 ter udejstvovanju v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Strategija EU na področju kemikalij za trajnostnost58 iz oktobra 2020 in akcijski načrt za ničelno onesnaževanje59, sprejet maja 2021, posebej obravnavata vidike evropskega zelenega dogovora glede onesnaževanja. Vzporedno nova industrijska strategija za Evropo60 dodatno poudarja morebitno vlogo prelomnih tehnologij. Druge posebno pomembne politike za to pobudo vključujejo evropska podnebna pravila60a, sveženj z naslovom „Pripravljeni na 55“61, strategijo za metan62 in zavezo iz Glasgowa za metan63, strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam64, strategijo za biotsko raznovrstnost65, strategijo „od vil do vilic“66, strategijo za tla66a in pobudo za trajnostne izdelke67. Poleg tega pobuda REPowerEU68, ki je del odziva EU na vojno med Rusijo in Ukrajino v letu 2022, vsebuje predlog skupnih evropskih ukrepov za podporo diverzifikacije oskrbe z energijo, pospešitev prehoda na energijo iz obnovljivih virov in izboljšanje energijske učinkovitosti.
_________________
_________________
55 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropski zeleni dogovor“ COM(2019)0640.
55 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropski zeleni dogovor“ COM(2019)0640.
55a Sklep Sveta (EU) 2016/1841 z dne 5. oktobra 2016 o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 282, 19.10.2016, str. 4).
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
57 https://sdgs.un.org/goals
57 https://sdgs.un.org/goals
58 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija na področju kemikalij za trajnostnost – Okolju brez strupov naproti“ (COM(2020)0667).
58 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija na področju kemikalij za trajnostnost – Okolju brez strupov naproti“ (COM(2020)0667).
59 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Pot do zdravega planeta za vse – Akcijski načrt EU: Naproti ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal“ (COM(2021)0400).
59 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Pot do zdravega planeta za vse – Akcijski načrt EU: Naproti ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal“ (COM(2021)0400).
60 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Nova industrijska strategija za Evropo“ (COM(2020)0102).
60 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Nova industrijska strategija za Evropo“ (COM(2020)0102).
60a Uredba (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)
61 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „‚Pripravljeni na 55‘: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti“ (COM(2021)0550).
61 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „‚Pripravljeni na 55‘: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti“ (COM(2021)0550).
62 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za zmanjšanje emisij metana (COM(2020)0663).
62 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za zmanjšanje emisij metana (COM(2020)0663).
63 https://www.globalmethanepledge.org/
63 https://www.globalmethanepledge.org/
64 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam“ (COM(2021)0082).
64 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam“ (COM(2021)0082).
65 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje narave v naša življenja“ (COM(2020)0380).
65 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje narave v naša življenja“ (COM(2020)0380).
66 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija ‚od vil do vilic‘ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem“ (COM(2020)0381).
66 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija ‚od vil do vilic‘ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem“ (COM(2020)0381).
66a Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Strategija EU za tla do leta 2030 Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje; COM(2021)0699.
67 COM(2022)0142.
67 COM(2022)0142.
68 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo“ COM(2022)0108.
68 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo“ COM(2022)0108.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  V evropskem zelenem dogovoru je bil napovedan pregled ukrepov Unije za obravnavanje onesnaževanja iz velikih industrijskih obratov, vključno s pregledom sektorskega področja uporabe zakonodaje in možnosti za njeno popolno uskladitev s politikami na področju podnebja, energije in krožnega gospodarstva. Poleg tega tudi akcijski načrt za ničelno onesnaževanje, akcijski načrt za krožno gospodarstvo in strategija „od vil do vilic“ pozivajo k zmanjšanju emisij onesnaževal pri viru, vključno z viri, ki trenutno ne spadajo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta69 . Obravnavanje onesnaževanja iz nekaterih kmetijsko-industrijskih dejavnosti zato zahteva njihovo vključitev na področje uporabe navedene direktive.
(2)  V evropskem zelenem dogovoru je bil napovedan pregled ukrepov Unije za obravnavanje onesnaževanja iz velikih industrijskih obratov, vključno s pregledom sektorskega področja uporabe zakonodaje in možnosti za njeno popolno uskladitev s politikami na področju podnebja, energije, vode, kakovosti zraka in krožnega gospodarstva ob hkratnem varovanju zdravja in dobrobiti državljanov ter zaščiti živali pred tveganji in vplivi, povezanimi z okoljem, ter ob upoštevanju medsebojnih povezav med zdravjem ljudi in živali. Poleg tega tudi akcijski načrt za ničelno onesnaževanje, akcijski načrt za krožno gospodarstvo in strategija „od vil do vilic“ pozivajo k izboljšanju gospodarnosti z viri in njihove ponovne uporabe ter istočasnemu zmanjšanju emisij onesnaževal pri viru, vključno z viri, ki trenutno ne spadajo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta69. Obravnavanje onesnaževanja iz nekaterih kmetijsko-industrijskih dejavnosti ob spodbujanju trajnostnih kmetijskih praks, ki imajo več dodatnih koristi za okoljske in podnebne cilje iz evropskega zelenega dogovora, zato zahteva njihovo vključitev na področje uporabe navedene direktive.
_________________
_________________
69 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17-119).
69 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Ekstraktivna industrija Unije je ključna za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora in industrijske strategije EU, vključno z njihovo posodobitvijo. Surovine so strateškega pomena za digitalni in zeleni prehod, energetsko preobrazbo, preobrazbo materialov in krožnega gospodarstva ter za krepitev gospodarske odpornosti EU. Da bi se dosegli ti cilji, je treba nadalje razvijati trajnostne domače zmogljivosti. Za to so potrebni učinkoviti, prilagojeni in usklajeni ukrepi, s katerimi se bosta zagotovila vzpostavitev in uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, kar pomeni uporabo postopkov, ki so najučinkovitejši, hkrati pa imajo najmanjši možen vpliv na zdravje ljudi in okolje. Mehanizmi upravljanja iz Direktive 2010/75/EU, ki strokovnjake iz industrije tesno povezujejo z razvojem sporazumnih in prilagojenih okoljskih zahtev, bodo podpirali trajnostno rast navedenih dejavnosti v Uniji. Razvoj in razpoložljivost skupno dogovorjenih standardov bosta izenačila pogoje Unije, hkrati pa zagotovila visoko raven varstva zdravja ljudi in okolja. Zato je primerno, da se navedene dejavnosti vključijo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU.
(3)  Ekstraktivna industrija Unije je ključna za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora in industrijske strategije EU, vključno z njihovo posodobitvijo. Surovine so strateškega pomena za digitalni in zeleni prehod, energetsko preobrazbo, preobrazbo materialov in krožnega gospodarstva ter za krepitev gospodarske odpornosti in avtonomije EU. Da bi se dosegli ti cilji, je treba nadalje razvijati trajnostne domače zmogljivosti in oskrbo, zlasti glede na naraščajoče svetovno povpraševanje, ranljivost dobavnih verig in geopolitične napetosti. Za to so potrebni učinkoviti, prilagojeni in usklajeni ukrepi samo za dejavnosti v zvezi z nekaterimi kovinskimi rudami in posebnimi industrijskimi rudami, ki pomembno vplivajo na okolje in/ali porabo vode in energije, kot je kemična predelava, kar potrjuje ocena učinka, da se zagotovi vzpostavitev in uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, kar pomeni uporabo postopkov, ki so najučinkovitejši, hkrati pa imajo najmanjši možen vpliv na zdravje ljudi in okolje. Komisija bi morala na podlagi ocene učinka pripraviti izčrpen seznam takih dejavnosti v zvezi z določenimi industrijskimi rudami. Mehanizmi upravljanja iz Direktive 2010/75/EU, ki strokovnjake iz industrije tesno povezujejo z razvojem sporazumnih in prilagojenih okoljskih zahtev, bodo podpirali trajnostno rast navedenih dejavnosti v Uniji. Razvoj in razpoložljivost skupno dogovorjenih standardov bosta izenačila pogoje Unije, hkrati pa zagotovila visoko raven varstva zdravja ljudi in okolja. Zato je primerno, da se navedene dejavnosti vključijo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU ter da se v primeru novih velikih odkritij mineralov v Uniji, ki bodo imeli pomemben vpliv na okolje, na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta za spremembo ustreznih določb Priloge I k Direktivi 2010/75/EU.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)   Trdovratne težave z vonjavami (v nadaljnjem besedilu: onesnaževanje z vonjem) in težave z odvajanjem industrijskih odpadnih voda, ki jih lahko zaostrijo sezonska nihanja okoljskih razmer, so na številnih področjih v Uniji še posebej zaskrbljujoče in niso ustrezno obravnavane v obstoječi zakonodaji Unije. Ta akt o spremembi bi moral upoštevati vpliv onesnaževanja z vonjem in industrijskimi odpadnimi vodami na zdravje, kakovost okolja in kakovost življenja državljanov.
Sprememba 289
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Reja prašičev, perutnine in goveda povzroča znatne emisije onesnaževal v zrak in vodo. Za zmanjšanje emisij takih onesnaževal, vključno z amoniakom, metanom, nitrati in emisijami toplogrednih plinov, s tem pa za izboljšanje kakovosti zraka, vode in tal je treba znižati prag, nad katerim so obrati za rejo prašičev in perutnine vključeni na področje uporabe Direktive 2010/75/EU, na navedeno področje uporabe pa vključiti tudi rejo goveda. Ustrezne zahteve za najboljše razpoložljive tehnike upoštevajo naravo, velikost, gostoto in kompleksnost teh obratov, vključno s posebnostmi sistemov živinoreje na pašnikih, v katerih se živali redijo le sezonsko v zaprtih obratih, ter vrsto vplivov na okolje, ki jih lahko imajo. Namen zahtev glede sorazmernosti v najboljših razpoložljivih tehnikah je spodbuditi kmete k izvajanju potrebnega prehoda na okolju čedalje prijaznejše kmetijske prakse.
(4)  Reja prašičev, perutnine in goveda, ki sicer prispeva k prehranski varnosti, povzroča znatne emisije onesnaževal v zrak in vodo. Za zmanjšanje emisij takih onesnaževal, vključno z amoniakom, metanom, nitrati in emisijami toplogrednih plinov, s tem pa za izboljšanje kakovosti zraka, vode in tal je treba znižati prag, nad katerim so obrati za rejo velikih prašičev in perutnine vključeni na področje uporabe Direktive 2010/75/EU, na navedeno področje uporabe pa vključiti tudi rejo velikega goveda. Ustrezne zahteve za najboljše razpoložljive tehnike upoštevajo naravo, velikost, gostoto in kompleksnost teh obratov, vključno s posebnostmi sistemov živinoreje na pašnikih, v katerih se živali redijo le sezonsko v zaprtih obratih, ter vrsto vplivov na okolje, ki jih lahko imajo. Med najboljše razpoložljive tehnike ne bi smeli vključiti priporočil, ki bi povzročila prehod s pašnih sistemov na popolnoma hlevsko rejo. Namen zahtev glede sorazmernosti v najboljših razpoložljivih tehnikah je spodbuditi kmete k izvajanju potrebnega prehoda na okolju čedalje prijaznejše kmetijske prakse. Visoki okoljski standardi za industrijske dejavnosti in intenzivno živinorejo običajno povečujejo proizvodno vrednost proizvodov, ki so skladni z zahtevami okoljske zakonodaje Unije. Zato je za spodbujanje višjih okoljskih standardov po vsem svetu bistveno uvesti vzajemnost s proizvajalci zunaj Unije, s čimer bi spodbudili uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo podobne okoljske obveznosti, na notranji trg, začenši s kmetijsko proizvodnjo v skladu s Prilogo Ia, kot je določeno v tej direktivi, in morebitno razširitvijo te vzajemnosti na industrijske dejavnosti.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Znatno povečanje števila velikih obratov za proizvodnjo baterij za električna vozila bo v Uniji verjetno potekalo vse do leta 2040, s čimer se bo povečal delež Unije na področju svetovne proizvodnje baterij. Čeprav Direktiva 2010/75/EU že ureja več dejavnosti vrednostne verige baterij, baterije kot proizvode pa ureja Uredba (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta*+., je na področje uporabe Direktive še vedno treba vključiti velike obrate za proizvodnjo baterij, zagotoviti, da so zajeti v zahtevah iz Direktive 2010/75/EU, in tako prispevati k bolj trajnostni rasti proizvodnje baterij. Z vključitvijo velikih obratov za proizvodnjo baterij na področje uporabe Direktive 2010/75/EU se bo celostno izboljšala trajnostnost baterij in zmanjšal njihov vpliv na okolje v njihovem celotnem življenjskem ciklu.
(5)  Znatno povečanje števila velikih obratov za proizvodnjo baterij za električna vozila bo v Uniji verjetno potekalo vse do leta 2030, s čimer se bo povečal delež Unije na področju svetovne proizvodnje baterij. Čeprav Direktiva 2010/75/EU že ureja več dejavnosti vrednostne verige baterij, pa druge dejavnosti, kot je sestavljanje baterijskih modulov in baterijskih sklopov, očitno ne spadajo v njeno področje uporabe. Poleg tega baterije kot proizvode ureja Uredba (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta*+. Vendar je na področje uporabe direktive še vedno treba vključiti velike obrate za proizvodnjo baterij, razen obratov za sestavljanje baterijskih modulov in baterijskih sklopov, ter s tem zagotoviti, da so taki veliki obrati za proizvodnjo zajeti tudi v zahtevah iz Direktive 2010/75/EU, in tako prispevati k bolj trajnostni rasti proizvodnje baterij. Z vključitvijo velikih obratov za proizvodnjo baterij na področje uporabe Direktive 2010/75/EU se bo celostno izboljšala trajnostnost baterij in zmanjšal njihov vpliv na okolje v njihovem celotnem življenjskem ciklu.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Obnovljivi vodik bo ključen za nadomestitev fosilnih goriv v energijsko intenzivnih panogah in prometu, ki jih je težko razogljičiti, diverzifikacijo mešanice virov energije v Uniji in spodbujanje napredka pri doseganju podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050. Proizvodnja vodika z elektrolizo vode ima veliko manjši vpliv na okolje kot njegova proizvodnja v konvencionalnih obratih za proizvodnjo vodika, pri čemer je vodni odtis ključnega pomena, parameter, ki je zelo specifičen za lokacijo, pa je odvisen od lokalne razpoložljivosti, porabe, degradacije in onesnaževanja vode. Čeprav vodik kot nosilec energije za proizvodnjo potrebuje visokokakovostno vodo, ponuja velik potencial za samozadostnost za mala in srednja podjetja.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Za nadaljnjo krepitev dostopa javnosti do informacij o okolju je treba pojasniti, da morajo biti dovoljenja za obrate, izdana v skladu z Direktivo 2010/75/EU, javnosti na voljo prek spleta, brezplačna in neomejeno dostopna registriranim uporabnikom. Prav tako bi moral biti javnosti pod enakimi pogoji na voljo enoten povzetek dovoljenj.
(6)  Za nadaljnjo krepitev dostopa javnosti do informacij o okolju je treba pojasniti, da morajo biti dovoljenja za obrate, izdana v skladu z Direktivo 2010/75/EU, javnosti na voljo prek spleta, brezplačna in neomejeno dostopna registriranim uporabnikom, pri čemer je treba zagotoviti varstvo zaupnih poslovnih informacij. Prav tako bi moral biti javnosti pod enakimi pogoji na voljo enoten povzetek dovoljenj. V ta namen bi morala Komisija določiti smernice za objavo dovoljenj.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Države članice bi morale sprejeti tudi ukrepe za zagotavljanje skladnosti, s katerimi spodbujajo, spremljajo in izvršujejo izpolnjevanje obveznosti, ki jih Direktiva 2010/75/EU nalaga fizičnim ali pravnim osebam. V okviru ukrepov za zagotavljanje skladnosti bi morali pristojni organi imeti možnost, da prekinejo dejavnost obrata, kadar nadaljnja kršitev pogojev iz dovoljenja in neizvajanje ugotovitev iz poročila o inšpekcijskem pregledu povzroča ali grozi, da povzroči nevarnost za zdravje ljudi ali znatni škodljivi vpliv na okolje, da bi odpravili navedeno nevarnost.
(8)  Države članice bi morale sprejeti tudi ukrepe za zagotavljanje skladnosti, s katerimi spodbujajo, spremljajo in izvršujejo izpolnjevanje obveznosti, ki jih Direktiva 2010/75/EU nalaga fizičnim ali pravnim osebam. V okviru ukrepov za zagotavljanje skladnosti bi morali pristojni organi za odpravo te nevarnosti prekiniti dejavnost obrata, kadar nadaljnja kršitev pogojev iz dovoljenja in neizvajanje ugotovitev iz poročila o inšpekcijskem pregledu povzroča ali grozi, da povzroči nevarnost za zdravje ljudi ali znatni škodljivi vpliv na okolje ene ali več držav članic na primer z izpusti odpadne vode, in škodljivo vpliva na ekosistemske storitve, kot je zagotavljanje pitne vode. Pristojni organ bi moral izboljšati komunikacijo s prizadetimi deležniki ter obvestiti upravljavce pitne vode in odpadne vode ter čezmejne pristojne organe, ki jih zadeva kršitev.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Za spodbujanje energijske učinkovitosti obratov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU in opravljajo dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/EU, je primerno, da se navedenim obratom naložijo zahteve glede energijske učinkovitosti za kurilne naprave ali druge naprave, ki izpuščajo ogljikov dioksid na lokaciji.
(9)  Za spodbujanje energijske učinkovitosti obratov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU in opravljajo dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/EU, je primerno uporabljati načelo „energijska učinkovitost na prvem mestu“ in obratom, ki ne ne izvajajo potrjenega sistema upravljanja z energijo ali ki ne izvajajo rezultatov certificiranega energetskega pregleda, naložiti zahteve glede energijske učinkovitosti in gospodarnosti z viri za kurilne naprave ali druge naprave, ki izpuščajo ogljikov dioksid na lokaciji. V načrtu REPowerEU je navedeno, da lahko ukrepi za energijsko učinkovitost povečajo odpornost v primeru motenj pri uvozu energije iz tretjih držav v Unijo in njene države članice, zlasti v primeru geopolitičnih konfliktov.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 10
(10)  V oceni Direktive 2010/75/EU je bilo ugotovljeno, da je treba okrepiti povezave med navedeno direktivo in Uredbo (ES) št. 1907/200671 zaradi boljšega obravnavanja tveganj uporabe kemikalij v obratih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU. Da bi se razvile sinergije med delom, ki ga izvaja Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v zvezi s kemikalijami, in pripravo referenčnih dokumentov BAT v skladu z Direktivo 2010/75/EU, bi bilo treba agenciji ECHA pri taki pripravi referenčnih dokumentov BAT dodeliti formalno vlogo.
(10)  V oceni Direktive 2010/75/EU je bilo ugotovljeno, da je treba okrepiti povezave med navedeno direktivo in Uredbo (ES) št. 1907/200671 zaradi boljšega obravnavanja tveganj uporabe kemikalij v obratih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU. Da bi se razvile sinergije, zlasti glede zmanjšanja emisij obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi, med delom, ki ga izvaja Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v zvezi s kemikalijami, in pripravo referenčnih dokumentov BAT v skladu z Direktivo 2010/75/EU, bi bilo treba agenciji ECHA pri taki pripravi referenčnih dokumentov BAT dodeliti formalno vlogo. Poleg tega bi bilo pri tem procesu koristno strokovno znanje Evropske agencije za okolje.
_________________
_________________
71 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
71 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 11
(11)  Da bi se olajšala izmenjava informacij, na podlagi katerih se določajo ravni emisij in ravni okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, hkrati pa ohranila celovitost zaupnih poslovnih informacij, bi bilo treba določiti postopke za ravnanje z informacijami, za katere se šteje, da so zaupne poslovne informacije ali poslovno občutljive informacije in da so bile zbrane od industrije v okviru izmenjave informacij, ki jo Komisija organizira za namene priprave, pregleda in posodobitve referenčnih dokumentov BAT. Treba bi bilo zagotoviti, da posamezniki, ki sodelujejo pri izmenjavi informacij, ne delijo informacij, ki se štejejo za zaupne poslovne informacije ali poslovno občutljive informacije, z nobenimi predstavniki podjetij ali trgovinskih združenj, ki imajo gospodarski interes v zadevnih industrijskih dejavnostih in na povezanih trgih. Taka izmenjava informacij ne posega v konkurenčno pravo Unije, zlasti v člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
(11)  Da bi se olajšala izmenjava informacij, na podlagi katerih se določajo ravni emisij in ravni okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, hkrati pa ohranila celovitost zaupnih poslovnih informacij, bi bilo treba določiti postopke za ravnanje z informacijami, za katere se šteje, da so zaupne poslovne informacije ali poslovno občutljive informacije in da so bile zbrane od industrije v okviru izmenjave informacij, ki jo Komisija organizira za namene priprave, pregleda in posodobitve referenčnih dokumentov BAT. Treba bi bilo zagotoviti, med drugim na primer s sporazumi o zaupnosti ali nerazkritju in anonimizacijo podatkov, da posamezniki, ki sodelujejo pri izmenjavi informacij, ne delijo informacij, ki se štejejo za zaupne poslovne informacije ali poslovno občutljive informacije, z nobenimi predstavniki podjetij ali trgovinskih združenj, ki imajo gospodarski interes v zadevnih industrijskih dejavnostih in na povezanih trgih. Taka izmenjava informacij ne posega v konkurenčno pravo Unije, zlasti v člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 12
(12)  Da bi se zagotovilo varstvo zdravja ljudi in okolja kot celote, so potrebne sinergije in usklajevanje z drugo ustrezno okoljsko zakonodajo Unije na vseh stopnjah njenega izvajanja. Zato bi se bilo treba pred izdajo dovoljenja v skladu z Direktivo 2010/75/EU ustrezno posvetovati z vsemi zadevnimi pristojnimi organi, ki zagotavljajo skladnost z ustrezno okoljsko zakonodajo Unije.
(12)  Da bi se zagotovilo varstvo zdravja ljudi in okolja kot celote, so potrebne sinergije in usklajevanje z drugo ustrezno okoljsko zakonodajo Unije na vseh stopnjah njenega izvajanja. Zato bi se bilo treba pred izdajo dovoljenja v skladu z Direktivo 2010/75/EU ustrezno posvetovati z vsemi zadevnimi pristojnimi organi, ki zagotavljajo skladnost z ustrezno okoljsko zakonodajo Unije, zlasti z Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 13
(13)  Da bi se nenehno izboljševali okoljska učinkovitost in varnost obratov, vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov ter optimizacijo rabe virov in ponovne uporabe vode, ter preprečila ali zmanjšala tveganja, povezana z uporabo nevarnih snovi, bi moral upravljavec v skladu z ustreznimi zaključki o BAT vzpostaviti in izvajati sistem ravnanja z okoljem in ga dati na voljo javnosti. Sistem ravnanja z okoljem bi moral zajemati tudi obvladovanje tveganj, povezanih z uporabo nevarnih snovi in analizo morebitne nadomestitve nevarnih snovi z varnejšimi alternativami.
(13)  Da bi se nenehno izboljševali okoljska učinkovitost in varnost obratov, vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov ter optimizacijo rabe in ponovne uporabe virov in vode, ter preprečila ali zmanjšala tveganja, povezana z uporabo nevarnih snovi, bi moral upravljavec v skladu z ustreznimi zaključki o BAT vzpostaviti in izvajati sistem ravnanja z okoljem. Sistem ravnanja z okoljem bi moral biti oblikovan tako, da bi odražal naravo, obseg in kompleksnost obrata ter vplive, ki jih lahko ima na okolje. Treba bi ga bilo pregledovati in dati na voljo javnosti na spletu. Sistem ravnanja z okoljem bi moral zajemati tudi obvladovanje tveganj, povezanih z uporabo nevarnih snovi in analizo morebitne nadomestitve nevarnih snovi z varnejšimi alternativami.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 14
(14)  Treba je podrobneje določiti pogoje, pod katerimi lahko pristojni organ pri določitvi mejnih vrednosti emisij, ki se v dovoljenju, izdanem v skladu z Direktivo 2010/75/ES, uporabljajo za izpuste onesnaževal v vodo, upošteva postopke obdelave dolvodno v čistilni napravi, da bi se zagotovilo, da taki izpusti ne povzročijo povečane obremenitve z onesnaževali v sprejemnih vodah v primerjavi s položajem, v katerem obrat uporablja najboljšo razpoložljivo tehniko in izpolnjuje ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami za neposredne izpuste.
(14)  Treba je podrobneje določiti pogoje, pod katerimi lahko pristojni organ pri določitvi mejnih vrednosti emisij, ki se v dovoljenju, izdanem v skladu z Direktivo 2010/75/ES, uporabljajo za izpuste onesnaževal v vodo, upošteva postopke obdelave dolvodno v čistilni napravi, da bi se zagotovilo, da taki izpusti ne povzročijo povečane obremenitve z onesnaževali v sprejemnih vodah ali zmanjšajo zmogljivosti ali potenciala za predelavo virov iz toka za čiščenje odpadne vode v primerjavi s položajem, v katerem obrat uporablja najboljšo razpoložljivo tehniko in izpolnjuje ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami za neposredne izpuste.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 15
(15)  Zagotavljanje visoke ravni varstva zdravja ljudi in okolja kot celote med drugim zahteva, da se v dovoljenih določijo mejne vrednosti emisij na ravni, ki zagotavlja skladnost z veljavnimi ravnmi emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, določenimi v zaključkih o BAT. Ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, so običajno izražene kot spektri in ne kot posamezne vrednosti, ki izražajo razlike znotraj zadevne vrste obrata, ki pri uporabi najboljše razpoložljive tehnike povzročijo razlike v doseženih okoljskih učinkovitostih. Na primer, z zadevno najboljšo razpoložljivo tehniko ne bo dosežena enaka učinkovitost v različnih obratih, nekatere najboljše razpoložljive tehnike morda niso primerne za uporabo v nekaterih obratih ali pa je lahko kombinacija najboljših razpoložljivih tehnik učinkovitejša za nekatera onesnaževala ali prvine okolja od drugih. Doseganje visoke ravni varstva zdravja ljudi in okolja kot celote je ogrozila praksa določanja mejnih vrednosti emisij na skrajnem koncu spektra ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, ne da bi se upošteval potencial danega obrata za doseganje nižjih ravni emisij z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik. Taka praksa vodilna podjetja odvrača od izvajanja učinkovitejših tehnik in ovira doseganje enakih konkurenčnih pogojev na visoki ravni varstva zdravja ljudi in okolja. Zato bi bilo treba od pristojnih organov zahtevati, da v dovoljenjih določijo čim nižje mejne vrednosti emisij, ki odražajo učinkovitost najboljše razpoložljive tehnike za posamezne obrate, ob upoštevanju celotnega spektra ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, in zaradi doseganja čim boljše okoljske učinkovitosti za obrate, razen če upravljavec dokaže, da uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, kot so opisane v zaključkih o BAT, le zadevnemu obratu omogoča izpolnjevanje manj strogih mejnih vrednosti emisij.
(15)  Zagotavljanje visoke ravni varstva zdravja ljudi in okolja kot celote med drugim zahteva, da se v dovoljenih določijo mejne vrednosti emisij na ravni, ki zagotavlja skladnost z veljavnimi ravnmi emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, določenimi v zaključkih o BAT. Ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, so običajno izražene kot spektri in ne kot posamezne vrednosti, ki izražajo razlike znotraj zadevne vrste obrata, ki pri uporabi najboljše razpoložljive tehnike povzročijo razlike v doseženih okoljskih učinkovitostih. Na primer, z zadevno najboljšo razpoložljivo tehniko ne bo dosežena enaka učinkovitost v različnih obratih, nekatere najboljše razpoložljive tehnike morda niso primerne za uporabo v nekaterih obratih ali pa je lahko kombinacija najboljših razpoložljivih tehnik učinkovitejša za nekatera onesnaževala ali prvine okolja od drugih. Doseganje visoke ravni varstva zdravja ljudi in okolja kot celote je ogrozila praksa določanja mejnih vrednosti emisij na skrajnem koncu spektra ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, ne da bi se upošteval potencial danega obrata za doseganje nižjih ravni emisij z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik. Taka praksa vodilna podjetja odvrača od izvajanja učinkovitejših tehnik in ovira doseganje enakih konkurenčnih pogojev na visoki ravni varstva zdravja ljudi in okolja. Zato bi moral pristojni organ določiti mejne vrednosti emisij, in sicer čim strožje vrednosti za posamezen obrat, pri tem pa upoštevati celotni spekter ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. Pri mejnih vrednostih emisij bi bilo treba upoštevati učinke na različne prvine okolja, temeljiti pa bi morale na oceni upravljavca, ki analizira izvedljivost doseganja najstrožjega konca razpona ravni emisij na podlagi BAT in si prizadeva za najboljšo splošno okoljsko učinkovitost posameznega obrata pod standardnimi običajnimi obratovalnimi pogoji, pri čemer se upoštevajo standardna nihanja obratovanja v primeru kratkoročnih povprečij, razen če upravljavec dokaže, da uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, kot so opisane v zaključkih o BAT, zadevnemu obratu omogoča le doseganje manj strogih mejnih vrednosti emisij.
Spremembi 290 in 299
Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)   V zaključkih o BAT bi bilo treba opredeliti tehnike, ki jih lahko uporabljajo industrijski upravljavci, da bi ravnali v skladu s cilji EU za ničelno onesnaževanje in krožno gospodarstvo ter cilji za ogljično nevtralnost. Industrijski upravljavci bi morali imeti dovolj časa za uvedbo tehnik korenite industrijske preobrazbe, opisanih v zaključkih o BAT ter določenih v načrtu preoblikovanja.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 16
(16)  Učinkovitost prispevka Direktive 2010/75/EU h gospodarnosti z viri in energijski učinkovitosti ter krožnemu gospodarstvu v Uniji bi bilo treba povečati ob upoštevanju vodilnega načela energetske politike Unije, tj. načela „energijska učinkovitost na prvem mestu“. Zato bi morala dovoljenja, kadar je mogoče, določati obvezne mejne vrednosti okoljske učinkovitosti za ravni porabe in gospodarnosti z viri, vključno z uporabo vode, energije in recikliranih materialov na podlagi ravni okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, določenih v zaključkih o BAT.
(16)  Učinkovitost prispevka Direktive 2010/75/EU h gospodarnosti z viri in energijski učinkovitosti ter krožnemu gospodarstvu v Uniji bi bilo treba povečati ob upoštevanju vodilnega načela energetske politike Unije, tj. načela „energijska učinkovitost na prvem mestu“. Zato bi morala dovoljenja, kadar je mogoče, določati okvirne mejne vrednosti okoljske učinkovitosti, pod pogojem, da je za ravni porabe in gospodarnosti z viri zagotovljen nižji konec razpona obveznega spektra, vključno z uporabo vode, energije in recikliranih materialov na podlagi ravni okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, določenih v zaključkih o BAT, pri tem pa upoštevati večjo porabo energije, povezano z nekaterimi dejavnostmi in postopki razogljičevanja in odpravljanja onesnaževanja ter z nastajajočimi in inovativnimi tehnikami in celotnim industrijskim ekosistemom. Pristojni organi bi morali možnost, da odobrijo začasno odstopanje, le če se pri oceni izkaže, da bi doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške glede na koristi za okolje in učinke na prvine okolja, in kadar je dosežena visoka raven varstva okolja na splošno.
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 17
(17)  Da bi se preprečile ali zmanjšale emisije onesnaževal obratov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU, in zagotovili enaki konkurenčni pogoji v celotni Uniji, bi morali biti pogoji, pod katerimi se lahko odobrijo odstopanja od mejnih vrednosti emisij, bolj omejeni s splošnimi načeli, da bi se zagotovilo bolj usklajeno izvajanje takih odstopanj v vsej Uniji. Poleg tega se odstopanja od mejnih vrednosti emisij ne bi smela odobriti, kadar utegnejo ogroziti skladnost s predpisano kakovostjo okolja.
(17)  Da bi se preprečile ali zmanjšale emisije onesnaževal obratov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2010/75/EU, in zagotovili enaki konkurenčni pogoji v celotni Uniji, bi morali biti pogoji, pod katerimi se lahko odobrijo odstopanja od mejnih vrednosti emisij, bolj omejeni s splošnimi načeli. Določiti je treba jasna merila, vključno z najdaljšim trajanjem in časovnim načrtom za pregled odstopanj, da bi se zagotovilo bolj usklajeno izvajanje takih odstopanj po vsej Uniji. Poleg tega se odstopanja od mejnih vrednosti emisij ne bi smela odobriti, kadar utegnejo ogroziti skladnost s predpisano kakovostjo okolja.
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 18
(18)  V oceni Direktive 2010/75/EU je bilo ugotovljenih nekaj razlik v pristopih k ocenjevanju skladnosti za obrate, zajete v poglavju II navedene direktive. Da bi se dosegli visoka raven varstva okolja kot celote, dosledno izvajanje prava Unije in enaki konkurenčni pogoji v vsej Uniji, hkrati pa zmanjšalo upravno breme podjetij in javnih organov, bi morala Komisija določiti skupna pravila za ocenjevanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij in potrjevanje izmerjenih vrednosti emisij v zrak in vodo na podlagi najboljših razpoložljivih tehnik. Navedena pravila za ocenjevanje skladnosti bi morala imeti prednost pred predpisi, določenimi v poglavju III in IV o ocenjevanju skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij, ki jih vsebujeta prilogi V in VI k Direktivi 2010/75/EU.
(18)  V oceni Direktive 2010/75/EU je bilo ugotovljenih nekaj razlik v pristopih k ocenjevanju skladnosti za obrate, zajete v poglavju II navedene direktive. Da bi se dosegli visoka raven varstva okolja kot celote, dosledno izvajanje prava Unije in enaki konkurenčni pogoji v vsej Uniji, hkrati pa zmanjšalo upravno breme podjetij in javnih organov ter preprečila korupcijska tveganja, bi morala Komisija določiti skupna pravila za ocenjevanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij in potrjevanje izmerjenih vrednosti emisij v zrak in vodo na podlagi najboljših razpoložljivih tehnik. Navedena pravila za ocenjevanje skladnosti bi morala imeti prednost pred predpisi, določenimi v poglavju III in IV o ocenjevanju skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij, ki jih vsebujeta prilogi V in VI k Direktivi 2010/75/EU.
Sprememba 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)
(18a)   Države članice bi morale ob podpori Komisije zagotoviti racionalizacijo harmoniziranih metod okoljskega spremljanja, vključno z novimi tehnikami spremljanja, na primer prek družin medonosnih čebel, za odkrivanje ustreznih onesnaževal.
Sprememba 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 19
(19)  Predpisana kakovost okolja se nanaša na vse zahteve, določene v pravu Unije, kot je zakonodaja Unije o zraku in vodi, ki jih mora v danem trenutku izpolnjevati zadevno okolje ali njegov določen del. Zato je primerno pojasniti, da pristojni organi pri izdaji dovoljenja obratu ne bi smeli le določiti pogojev za zagotavljanje skladnosti obratovanja obrata z zaključki o BAT, temveč bi morali, kadar je to primerno za zmanjšanje posameznega prispevka obrata k onesnaževanju, povzročenem na zadevnem območju, v dovoljenje vključiti tudi posamezne dodatne pogoje, strožje od tistih, ki so določeni v ustreznih zaključkih o BAT, da bi zagotovili skladnost obrata s predpisano kakovostjo okolja. Taki pogoji lahko vključujejo določitev strožjih mejnih vrednosti emisij ali omejitev obratovanja ali zmogljivosti obrata.
(19)  Predpisana kakovost okolja se nanaša na vse zahteve, določene v pravu Unije, kot je zakonodaja Unije o zraku in vodi, ki jih mora v danem trenutku izpolnjevati zadevno okolje ali njegov določen del. Zato je primerno pojasniti, da pristojni organi pri izdaji dovoljenja obratu ne bi smeli le določiti pogojev za zagotavljanje skladnosti obratovanja obrata z zaključki o BAT, temveč bi morali, kadar je to primerno za zmanjšanje posameznega prispevka obrata k onesnaževanju, povzročenem na zadevnem območju, in ob upoštevanju kumulativnega učinka obratov na istem geografskem območju, v dovoljenje vključiti tudi posamezne dodatne pogoje, strožje od tistih, ki so določeni v ustreznih zaključkih o BAT, da bi zagotovili skladnost obrata s predpisano kakovostjo okolja. Taki pogoji lahko vključujejo določitev strožjih mejnih vrednosti emisij ali omejitev obratovanja ali zmogljivosti obrata.
Sprememba 22
Predlog direktive
Uvodna izjava 20
(20)  Pogoje dovoljenja bi moral pristojni organ redno preverjati in po potrebi posodobiti, da bi zagotovil njihovo skladnost z ustrezno zakonodajo. Tako preverjanje ali posodobitev bi morala potekati tudi, kadar mora obrat izpolnjevati predpisano kakovost okolja, tudi v primeru nove ali revidirane kakovosti okolja ali kadar stanje sprejemnega okolja zahteva preverjanje dovoljenja, da bi se zagotovila skladnost z načrti in programi, določenimi v skladu z zakonodajo Unije, kot so načrti upravljanja povodij v skladu z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta72.
(20)  Da bi zagotovili, da bodo dovoljenja, odobrena v skladu z Direktivo 2010/75/EU obravnavala potrebo po izboljšanju delovanja, bi moral pristojni organ pogoje za dovoljenja redno preverjati in po potrebi posodobiti, da bi zagotovil njihovo skladnost z ustrezno zakonodajo. Preverjanja bi bilo treba izvajati vsakih osem let. Tako ponovno preverjanje dovoljenja bi moralo potekati tudi, kadar mora obrat izpolnjevati predpisano kakovost okolja, tudi v primeru nove ali revidirane kakovosti okolja ali kadar stanje sprejemnega okolja zahteva preverjanje dovoljenja, da bi se zagotovila skladnost z načrti in programi, določenimi v skladu z zakonodajo Unije, kot so načrti upravljanja povodij v skladu z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta72.
_________________
_________________
72 Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).
72 Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).
Sprememba 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)
(20a)   Glede na splošno načelo, da zakoni ne veljajo za nazaj, bi se morale nove zahteve za mejne vrednosti emisij in mejne vrednosti okoljske učinkovitosti za obrate uporabljati le, kadar je potrebna posodobitev dovoljenja zaradi sprejetja novega zaključka o BAT po končnem datumu roka za prenos te direktive ali kadar je posodobitev potrebna zaradi standardov kakovosti okolja ali obratovalne varnosti obrata in najpozneje 10 let po začetku veljavnosti. Nasprotno pa bi morali za nove obrate, ki so začeli postopek uporabe po datumu prenosa te direktive, uporabljati nove zahteve za mejne vrednosti emisij.
Sprememba 24
Predlog direktive
Uvodna izjava 23
(23)  Čezmejno sodelovanje bi moralo potekati pred izdajo dovoljenj, kadar lahko dejavnost obrata vpliva na več kot eno državo članico, ter vključevati predhodne informacije in posvetovanja z zadevno javnostjo in pristojnimi organi v drugih državah članicah, na katere navedena dejavnost vpliva.
(23)  Čezmejno sodelovanje prek ustreznih regionalnih komunikacijskih kanalov bi moralo potekati pred ponovnim preverjanjem ali izdajo dovoljenj, kadar lahko dejavnost obrata vpliva na več kot eno državo članico, ter vključevati predhodne informacije in posvetovanja z zadevno javnostjo in pristojnimi organi v drugih državah članicah, na katere navedena dejavnost vpliva.
Sprememba 25
Predlog direktive
Uvodna izjava 24
(24)  V oceni Direktive 2010/75/EU je bilo ugotovljeno, da čeprav bi morala spodbujati preobrazbo evropske industrije, ni dovolj dinamična in ne podpira uporabe inovativnih postopkov in tehnologij v zadostni meri. Zato je primerno, da se olajšata preizkušanje in uporaba nastajajočih tehnik z boljšo okoljsko učinkovitostjo, da bi se olajšalo sodelovanje z raziskovalci in panogami pri javno financiranih raziskovalnih projektih, za katere veljajo pogoji, predvideni v ustreznih evropskih in nacionalnih instrumentih financiranja, pa tudi da bi se ustanovil namenski center za podporo inovacijam z zbiranjem in analizo informacij o inovativnih tehnikah, vključno z nastajajočimi tehnikami, pomembnimi za dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Direktive, in da bi se opredelila njihovo stanje razvoja od raziskav do uporabe (raven tehnološke pripravljenosti ali RTP) in njihova okoljska učinkovitost. To bo uporabljeno tudi pri izmenjavi informacij o pripravi, pregledu in posodobitvi referenčnih dokumentov BAT. Inovativne tehnike, ki jih bo zbiral in analiziral center, bi morale biti vsaj na ravni tehnologije, predstavljene v ustreznem okolju (okolje, ustrezno za industrijo, v primeru ključnih omogočitvenih tehnologij), ali predstavitve prototipa sistema v operativnem okolju (RTP 6–7).
(24)  V oceni Direktive 2010/75/EU je bilo ugotovljeno, da čeprav bi morala spodbujati preobrazbo evropske industrije, ni dovolj dinamična in ne podpira uporabe inovativnih postopkov in tehnologij v zadostni meri, niti tistih, ki so bistveni za dvojni zeleni in digitalni prehod ter doseganje ciljev evropskih podnebnih pravil. Brez predpisovanja uporabe katerekoli metode ali določenega tehnološkega postopka je torej primerno, da se olajšata preizkušanje in uporaba nastajajočih tehnik z boljšo okoljsko učinkovitostjo, da bi se olajšalo sodelovanje z raziskovalci in panogami pri javno financiranih raziskovalnih projektih, za katere veljajo pogoji, predvideni v ustreznih evropskih in nacionalnih instrumentih financiranja, pa tudi da bi se ustanovil namenski center za podporo inovacijam z zbiranjem in analizo informacij o inovativnih tehnikah, vključno z nastajajočimi tehnikami, pomembnimi za dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe direktive, in da bi se opredelila njihovo stanje razvoja od raziskav do uporabe (raven tehnološke pripravljenosti ali RTP) in ocenila raven okoljske učinkovitosti teh tehnik ob upoštevanju vseh morebitnih omejitev v zvezi z razpoložljivostjo podatkov. To bo uporabljeno tudi pri izmenjavi informacij o pripravi, pregledu in posodobitvi referenčnih dokumentov BAT. Inovativne tehnike, ki jih bo zbiral in analiziral center, bi morale biti vsaj na ravni tehnologije, predstavljene v ustreznem okolju (okolje, ustrezno za industrijo, v primeru ključnih omogočitvenih tehnologij), ali predstavitve prototipa sistema v operativnem okolju (RTP 6–7).
Sprememba 26
Predlog direktive
Uvodna izjava 25
(25)  Doseganje ciljev Unije v zvezi s čistejšim, krožnim in podnebno nevtralnim gospodarstvom do leta 2050 zahteva korenito preobrazbo gospodarstva Unije. Skladno z 8. okoljskim akcijskim programom bi bilo zato treba od upravljavcev obratov, zajetih z Direktivo 2010/75/EU, zahtevati, da v svoje sisteme ravnanja z okoljem vključijo načrte preoblikovanja. Taki načrti preoblikovanja bodo dopolnjevali tudi zahteve glede poročanja podjetij o trajnostnosti v skladu z Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta75 z zagotovitvijo sredstva za konkretno izvajanje teh zahtev na ravni obrata. Prva prednostna naloga je preoblikovanje energijsko intenzivnih dejavnosti iz Priloge I. Zato bi morali upravljavci energijsko intenzivnih obratov načrte preoblikovanja izdelati do 30. junija 2030. Od upravljavcev obratov, ki izvajajo druge dejavnosti iz Priloge I, bi bilo treba zahtevati, da načrte preoblikovanja izdelajo v okviru ponovnega preverjanja dovoljenja in njegove obnove po objavi odločitev o zaključkih o BAT, objavljenih po 1. januarju 2030. Čeprav bi morali biti načrti preoblikovanja še naprej okvirni dokumenti, pripravljeni na odgovornost upravljavcev, bi morala organizacija za presojo, s katero upravljavci sklenejo pogodbo v okviru svojih sistemov ravnanja z okoljem, preveriti, ali vsebujejo minimalne informacije, ki jih določi Evropska komisija v izvedbenem aktu, upravljavci pa bi morali načrte preoblikovanja objaviti.
(25)  Doseganje ciljev Unije v zvezi s čistejšim, krožnim in podnebno nevtralnim gospodarstvom do leta 2050 zahteva korenito preobrazbo gospodarstva Unije. Skladno z 8. okoljskim akcijskim programom bi bilo zato treba od upravljavcev obratov, zajetih z Direktivo 2010/75/EU, zahtevati, da v svoje sisteme ravnanja z okoljem vključijo okvirne načrte preoblikovanja na ravni skupine, podjetja ali obrata. Taki načrti preoblikovanja bodo dopolnjevali tudi zahteve glede poročanja podjetij o trajnostnosti v skladu z Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta75, saj bi moralo biti za načrte preoblikovanja možno, da se za informacije ali podatke, ki so že sporočeni v skladu z drugim pravom Unije, kot je Direktiva (EU) 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta75a ali Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti [UL: prosimo, vstavite referenčno številko za 2022/0051(COD)]75b, preprosto navede sklice, če so skladni z elementi načrta za preoblikovanje. Prva prednostna naloga je preoblikovanje energijsko intenzivnih dejavnosti iz Priloge I. Zato bi morali upravljavci energijsko intenzivnih obratov, za katere je odobreno odstopanje ali ki so med 200 najbolj onesnažujočimi obrati, razen obratov z načrtom za zaprtje do leta 2035, na ravni obrata izdelati načrte preoblikovanja do 30. junija 2027. Druga prednostna naloga je, da vsi drugi upravljavci energetsko intenzivnih obratov pripravijo načrte preoblikovanja do 30. junija 2029 na ravni skupine ali podjetja za vsako napravo. Podobno bi bilo treba od upravljavcev obratov, ki izvajajo druge dejavnosti iz Priloge I, zahtevati, da načrte preoblikovanja izdelajo do 1. januarja 2030. Čeprav bi morali biti načrti preoblikovanja še naprej okvirni dokumenti, pripravljeni na odgovornost upravljavcev, bi morala organizacija za presojo, s katero upravljavci sklenejo pogodbo v okviru svojih sistemov ravnanja z okoljem, preveriti, ali vsebujejo minimalne informacije, ki jih določi Evropska komisija v delegiranem aktu, upravljavci pa bi morali načrte preoblikovanja objaviti, pri čemer morajo spoštovati zaupnost in ne smejo razkriti občutljivih poslovnih informacij. Komisija bi morala leta 2035 izvesti vmesni pregled delegiranega akta o načrtu preoblikovanja, nato pa revidirati načrte preoblikovanja.
_________________
_________________
75 Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 76).
75 Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).
75a Direktiva (EU) 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti (UL L 322, 16.12.2022, str. 15).
75b Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937.
Sprememba 27
Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)
(25a)   Glede na z vodo povezana tveganja in tveganja za vodo zaradi industrijskih dejavnosti, zlasti ob upoštevanju trenutnih razmer v zvezi s sušami in poplavami v Evropi ali dvigom morske gladine, bi lahko digitalna orodja, kot so digitalizirani sistemi upravljanja, pomagala količinsko in kvalitativno oceniti, obvladovati tveganja, povezana z vodo, in pomagati upravljavcem pri preoblikovanju njihovih obratov.
Sprememba 28
Predlog direktive
Uvodna izjava 29
(29)  Za zagotovitev, da Direktiva 2010/75/EU še naprej izpolnjuje svoje cilje preprečevanja ali zmanjšanja emisij onesnaževal in doseganja visoke ravni zdravja ljudi in okolja, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU, s katerimi bi se navedena direktiva dopolnila tako, da bi se določili predpisi o obratovanju, ki bi vsebovali zahteve glede dejavnosti v zvezi z rejo perutnine, prašičev in goveda, in spremenili prilogi I in Ia k navedeni direktivi z dodajanjem kmetijsko-industrijske dejavnosti, da bi se zagotovilo, da izpolnjuje svoje cilje preprečevanja ali zmanjševanja emisij onesnaževal in doseganja visoke ravni zdravja ljudi in okolja. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201677. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
(29)  Za zagotovitev, da Direktiva 2010/75/EU še naprej izpolnjuje svoje cilje preprečevanja ali zmanjšanja emisij onesnaževal in doseganja visoke ravni zdravja ljudi in okolja, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU, s katerimi bi se navedena direktiva dopolnila tako, da bi se določili predpisi o obratovanju, ki bi vsebovali zahteve glede dejavnosti v zvezi z masovno rejo živali iz Priloge Ia te direktive, ne glede na njihove postopke izdaje dovoljenj ali registracije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201677. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
_________________
_________________
77 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).
77 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).
Sprememba 29
Predlog direktive
Uvodna izjava 30
(30)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Direktive 2010/75/EU je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo (i) obrazca, ki ga je treba uporabiti za povzetek dovoljenj, (ii) standardizirano metodologijo za ocenjevanje nesorazmernosti med stroški izvajanja zaključkov o BAT in morebitnimi koristmi za okolje, (iii) metodo merjenja za ocenjevanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v dovoljenju v zvezi z emisijami v zrak in vodo, (iv) podrobnih ureditev, potrebnih za ustanovitev in delovanje inovacijskega centra za industrijsko preobrazbo in emisije, ter (v) obrazca, ki ga je treba uporabljati za načrte preoblikovanja. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta78 .
(30)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Direktive 2010/75/EU je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo (i) obrazca, ki ga je treba uporabiti za povzetek dovoljenj, (ii) standardizirano metodologijo za ocenjevanje nesorazmernosti med stroški izvajanja zaključkov o BAT in morebitnimi koristmi za okolje, pri čemer se po potrebi upošteva metoda za statistično oceno življenjske dobe, (iii) metodo merjenja za ocenjevanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v dovoljenju v zvezi z emisijami v zrak in vodo, (iv) podrobnih ureditev, potrebnih za ustanovitev in delovanje inovacijskega centra za industrijsko preobrazbo in emisije, ter (v) obrazca, ki ga je treba uporabljati za načrte preoblikovanja. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta78.
_________________
_________________
78 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
78 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 30
Predlog direktive
Uvodna izjava 31
(31)  Za zagotovitev učinkovitega izvajanja in izvrševanja obveznosti, določenih v Direktivi 2010/75/EU, je treba določiti minimalno vsebino učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni. Neskladja v sistemih kazni, dejstvo, da se naložene kazni v številnih primerih štejejo za prenizke, da bi zares odvračale od nezakonitih ravnanj, ter neenotno izvajanje v državah članicah ogrožajo enake konkurenčne pogoje za industrijske emisije v vsej Uniji. Treba bi bilo upoštevati Direktivo 2008/99/ES o kazenskopravnem varstvu okolja, kadar odkrita kršitev v skladu s to direktivo pomeni kaznivo dejanje s področja uporabe Direktive 2008/99/ES.
(31)  Za zagotovitev učinkovitega izvajanja in izvrševanja obveznosti, določenih v Direktivi 2010/75/EU, je treba določiti minimalno vsebino učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni. Neskladja v sistemih kazni, dejstvo, da se naložene kazni v številnih primerih štejejo za prenizke, da bi zares odvračale od nezakonitih ravnanj, ter neenotno izvajanje v državah članicah ogrožajo enake konkurenčne pogoje za industrijske emisije v vsej Uniji. Komisija bi morala s sprejetjem smernic podpreti države članice pri enotnem izvajanju. Take smernice bi morale vključevati načelo prednostnega nadomestila za lokalne skupnosti, v katerih je bila škoda povzročena. Države članice bi morale spoštovati določbe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem načelo ne bis in idem ter načelo sorazmernosti. Treba bi bilo upoštevati Direktivo 2008/99/ES o kazenskopravnem varstvu okolja, kadar odkrita kršitev v skladu s to direktivo pomeni kaznivo dejanje s področja uporabe Direktive 2008/99/ES.
Sprememba 31
Predlog direktive
Uvodna izjava 32
(32)  Kadar je bila zaradi kršitve nacionalnih ukrepov, sprejetih v skladu z Direktivo 2010/75/EU, povzročena škoda zdravju ljudi, bi morale države članice zagotoviti, da lahko zadevni posamezniki od ustreznih fizičnih in pravnih oseb in, kadar je primerno, od ustreznih pristojnih organov, odgovornih za kršitev, za navedeno škodo zahtevajo in prejmejo odškodnino. Taki predpisi o odškodnini prispevajo k uresničevanju ciljev ohranjanja, varstva in izboljšanja kakovosti okolja in varovanja človekovega zdravja, kot je določeno v členu 191 PDEU. Prav tako podpirajo pravico do življenja, osebne celovitosti in varovanja zdravja iz členov 2, 3 in 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva iz člena 47 Listine. Poleg tega Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta zasebnim strankam ne daje pravice do odškodnine zaradi okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode.
(32)  Kadar je bila zaradi kršitve nacionalnih ukrepov, sprejetih v skladu z Direktivo 2010/75/EU, povzročena škoda zdravju ljudi, bi morale države članice zagotoviti, da lahko zadevni posamezniki od ustreznih fizičnih in pravnih oseb in, kadar je primerno, od ustreznih pristojnih organov, odgovornih za kršitev, za navedeno škodo zahtevajo in prejmejo odškodnino, če je škodo povzročila ali k njej prispevala odločitev, dejanje ali opustitev organa. Taki predpisi o odškodnini prispevajo k uresničevanju ciljev ohranjanja, varstva in izboljšanja kakovosti okolja in varovanja človekovega zdravja, kot je določeno v členu 191 PDEU. Prav tako podpirajo pravico do življenja, osebne celovitosti in varovanja zdravja iz členov 2, 3 in 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva iz člena 47 Listine. Poleg tega Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta zasebnim strankam ne daje pravice do odškodnine zaradi okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode.
Sprememba 32
Predlog direktive
Uvodna izjava 32 a (novo)
(32a)   V izjemnih okoliščinah, kot je pandemija covida-19 ali ruska vojna proti Ukrajini, bi bilo morda treba, kadar se obrat zaradi višje sile sooča s stalno prekinitvijo oskrbe s surovinami ali gorivi ali z motnjo, povezano z elementi tehnike za zmanjšanje emisij, začasno določiti manj stroge mejne vrednosti emisij ali okoljske učinkovitosti, pri čemer je treba zagotoviti splošno varstvo okolja.
Sprememba 33
Predlog direktive
Uvodna izjava 33
(33)  Zato je primerno, da Direktiva 2010/75/EU obravnava pravico do odškodnine za škodo, ki jo utrpijo posamezniki. Da bi se zagotovilo, da lahko posamezniki zaščitijo svoje pravice pred škodo, ki so jo zdravju povzročile kršitve Direktive 2010/75/ES, in da bi se s tem zagotovilo učinkovito izvajanje navedene direktive, bi bilo treba nevladne organizacije, ki spodbujajo varstvo zdravja ljudi ali okolja, vključno s tistimi, ki spodbujajo varstvo potrošnikov in izpolnjujejo vse zahteve v skladu z nacionalnim pravom, kot člane zadevne javnosti opolnomočiti, da sodelujejo v postopkih, če države članice tako določijo, bodisi v imenu vsake žrtve ali v njeno podporo, brez poseganja v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z zastopanjem in obrambo pred sodišči. Države članice imajo običajno procesno avtonomijo, da bi zagotovile učinkovito pravno sredstvo zoper kršitve prava Unije, za katero velja spoštovanje načel enakovrednosti in učinkovitosti. Vendar izkušnje kažejo, da čeprav obstajajo obsežni epidemiološki dokazi o negativnih učinkih onesnaževanja na zdravje prebivalstva, zlasti v zvezi z zrakom, pa žrtve kršitev Direktive 2010/75/EU v skladu s postopkovnimi pravili o dokaznem bremenu, ki se na splošno uporabljajo v državah članicah, težko dokažejo vzročno zvezo med povzročeno škodo in kršitvijo. Posledično v večini primerov žrtvam kršitev Direktive 2010/75/EU ni na voljo učinkovit način za pridobitev odškodnine za škodo, ki jo povzročijo take kršitve. Da bi se okrepile pravice posameznikov do pridobitve odškodnine zaradi kršitev Direktive 2010/75/EU in da bi se prispevalo k učinkovitejšemu izvajanju njenih zahtev v vsej Uniji, je treba prilagoditi dokazno breme, ki se uporablja v takih primerih. Kadar lahko posameznik predloži dovolj trdne dokaze, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da kršitev Direktive 2010/75/EU izhaja iz škode, povzročene zdravju posameznika, ali da je znatno prispevala k njenemu nastanku, bi morala tožena stranka navedeno domnevo ovreči, da bi se izognila svoji odškodninski odgovornosti.
(33)  Zato je primerno, da Direktiva 2010/75/EU obravnava pravico do odškodnine za škodo, ki jo utrpijo posamezniki. Da bi se zagotovilo, da lahko posamezniki zaščitijo svoje pravice pred škodo, ki so jo zdravju povzročile kršitve Direktive 2010/75/ES, in da bi se s tem zagotovilo učinkovito izvajanje navedene direktive, bi bilo treba nevladne organizacije, ki spodbujajo varstvo zdravja ljudi ali okolja, vključno s tistimi, ki spodbujajo varstvo potrošnikov in izpolnjujejo vse zahteve v skladu z nacionalnim pravom, kot člane zadevne javnosti opolnomočiti, da sodelujejo v postopkih, če države članice tako določijo, bodisi v imenu vsake žrtve ali v njeno podporo, brez poseganja v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z zastopanjem in obrambo pred sodišči. Države članice imajo procesno avtonomijo, da bi zagotovile učinkovito pravno sredstvo zoper kršitve prava Unije, za katero velja spoštovanje načel enakovrednosti in učinkovitosti. Izkušnje kažejo, da čeprav obstajajo obsežni epidemiološki dokazi o negativnih učinkih onesnaževanja na zdravje prebivalstva, zlasti v zvezi z zrakom, pa žrtve kršitev Direktive 2010/75/EU v skladu s postopkovnimi pravili težko dokažejo vzročno zvezo med povzročeno škodo in kršitvijo. Posledično v večini primerov žrtvam kršitev Direktive 2010/75/EU ni na voljo učinkovit način za pridobitev odškodnine za škodo, ki jo povzročijo take kršitve. Da bi se okrepile pravice posameznikov do pridobitve odškodnine zaradi kršitev Direktive 2010/75/EU in da bi se prispevalo k učinkovitejšemu izvajanju njenih zahtev v vsej Uniji, je treba prilagoditi nacionalno zakonodajo o izpodbojni domnevi, ki se uporablja v takih primerih. Izpodbojne domneve so skupni mehanizem za ublažitev dokaznih težav tožeče stranke, pri čemer se ohranijo pravice tožene stranke. Izpodbojne domneve se uporabljajo le, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Da bi ohranili pravično porazdelitev tveganja in se izognili obrnjenemu dokaznemu bremenu, bi bilo treba od tožeče stranke zahtevati, da predloži dovolj relevantne dokaze, vključno z znanstvenimi podatki, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je kršitev povzročila škodo ali prispevala k njej. Glede na izzive v zvezi z dokazovanjem, s katerimi se soočajo oškodovanci, zlasti v zapletenih primerih, bi mehanizem izpodbojne domneve dosegel pravično ravnotežje za posameznika, ki je utrpel škodo za svoje zdravje, industrijo in po potrebi organe. Kot dokaz v skladu z nacionalno zakonodajo bi bilo treba omogočiti tudi uporabo ustreznih znanstvenih podatkov, ne glede na to, ali so objavljeni na portalu. Kadar taki ustrezni znanstveni podatki niso na voljo, bi moralo biti mogoče uporabiti druge dokaze v podkrepitev zahtevka v skladu z nacionalnim pravom.
Sprememba 34
Predlog direktive
Uvodna izjava 35
(35)  Izvajanje Direktive 2010/75/EU kaže različno uporabo v državah članicah v zvezi z vključitvijo obratov za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem, saj je besedilo opredelitve te dejavnosti državam članicam omogočilo, da se odločijo, ali bodo uporabile obe merili ali le eno od meril o proizvodni zmogljivosti in zmogljivosti peči. Za zagotovitev doslednega izvajanja navedene direktive in enakih konkurenčnih pogojev v vsej Uniji bi bilo treba take obrate vključiti na področje uporabe navedene direktive vedno, ko je izpolnjeno katero koli od navedenih meril.
(35)  Izvajanje Direktive 2010/75/EU kaže različno uporabo v državah članicah v zvezi z vključitvijo obratov za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem, saj je besedilo opredelitve te dejavnosti državam članicam omogočilo, da se odločijo, ali bodo uporabile obe merili ali le eno od meril o proizvodni zmogljivosti in zmogljivosti peči. Za zagotovitev doslednega izvajanja navedene direktive, tudi skladnosti z Direktivo 2003/87/ES, in enakih konkurenčnih pogojev v vsej Uniji bi bilo treba določiti jasna in nedvoumna merila za vključitev industrijske proizvodnje keramičnih izdelkov z žganjem na področje uporabe Direktive 2010/75/EU. Ta merila bi morala ustrezati merilom iz Direktive 2003/87/ES.
Sprememba 35
Predlog direktive
Uvodna izjava 36
(36)  Pri določitvi mejnih vrednosti emisij za onesnaževala, bi moral pristojni organ upoštevati vse snovi, vključno s snovmi, ki vzbujajo zaskrbljenost in ki jih lahko posamezni obrat izpušča ter lahko znatno vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Pri tem bi bilo treba upoštevati nevarne lastnosti, količino in vrsto snovi, ki se izpuščajo, in njihov potencial za onesnaževanje katere koli prvine okolja. Zaključki o BAT so po potrebi referenčna točka za izbiro snovi, za katere je treba določiti mejne vrednosti emisij, čeprav se lahko pristojni organ odloči, da bo izbral dodatne snovi. Trenutno so posamezna onesnaževala neizčrpno našteta v Prilogi II k Direktivi 2010/75/EU, kar pa ni združljivo s celostnim pristopom navedene direktive in ne odraža potrebe, da pristojni organi upoštevajo vsa pomembna onesnaževala, tudi tista, ki vzbujajo zaskrbljenost. Neizčrpen seznam onesnaževal bi zato bilo treba črtati. Namesto tega bi bilo treba navesti sklic na seznam onesnaževal iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 166/200679.
(36)  Pri določitvi mejnih vrednosti emisij za onesnaževala, bi moral pristojni organ upoštevati vse snovi, vključno s snovmi, ki vzbujajo zaskrbljenost in onesnaževanje z vonjem in ki jih lahko posamezni obrat izpušča v zrak, tla, površinsko in podzemno vodo ter lahko znatno vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Pri tem bi bilo treba upoštevati nevarne lastnosti, količino in vrsto snovi, ki se izpuščajo, in njihov potencial za onesnaževanje katere koli prvine okolja, pa tudi sezonska okoljska nihanja, ki jih je treba prav tako upoštevati. Zaključki o BAT so po potrebi referenčna točka za izbiro snovi, za katere je treba določiti mejne vrednosti emisij, čeprav se lahko pristojni organ odloči, da bo izbral dodatne snovi. Trenutno so posamezna onesnaževala neizčrpno našteta v Prilogi II k Direktivi 2010/75/EU, kar pa ni združljivo s celostnim pristopom navedene direktive in ne odraža potrebe, da pristojni organi upoštevajo vsa pomembna onesnaževala, tudi tista, ki vzbujajo zaskrbljenost. Neizčrpen seznam onesnaževal bi zato bilo treba črtati. Namesto tega bi bilo treba navesti sklic na seznam onesnaževal iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 166/200679.
_________________
_________________
79 Uredba (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).
79 Uredba (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).
Sprememba 36
Predlog direktive
Uvodna izjava 37
(37)  Čeprav so odlagališča odpadkov vključena na področje uporabe Direktive 2010/75/EU, pa zanje ni zaključkov o BAT, saj navedena dejavnost spada na področje uporabe Direktive Sveta 1999/31/ES80 in se zahteve slednje direktive štejejo za najboljšo razpoložljivo tehniko. Zaradi tehničnega razvoja in inovacij, do katerih je prišlo od sprejetja Direktive Sveta 1999/31/ES, so zdaj na voljo učinkovitejše tehnike za varstvo zdravja ljudi in okolja. Sprejetje zaključkov o BAT v skladu z Direktivo 2010/75/EU bi omogočilo obravnavanje ključnih okoljskih vprašanj v zvezi z obratovanjem odlagališč odpadkov, vključno z znatnimi emisijami metana. Direktiva Sveta 1999/31/ES bi zato morala omogočati sprejetje zaključkov o BAT za odlagališča odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU.
(37)  Čeprav so odlagališča odpadkov vključena na področje uporabe Direktive 2010/75/EU, pa zanje ni zaključkov o BAT, saj navedena dejavnost spada na področje uporabe Direktive Sveta 1999/31/ES80 in se zahteve slednje direktive štejejo za najboljšo razpoložljivo tehniko. Zaradi tehničnega razvoja in inovacij, do katerih je prišlo od sprejetja Direktive Sveta 1999/31/ES, so zdaj na voljo učinkovitejše tehnike za varstvo zdravja ljudi in okolja. Sprejetje zaključkov o BAT v skladu z Direktivo 2010/75/EU bi omogočilo obravnavanje ključnih okoljskih vprašanj v zvezi z obratovanjem odlagališč odpadkov, vključno z znatnimi emisijami metana. Direktiva Sveta 1999/31/ES bi zato morala omogočati sprejetje zaključkov o BAT za odlagališča odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU. Direktivi 2010/75/EU in 1999/31/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
_________________
_________________
80 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlagališčih odpadkov (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
80 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlagališčih odpadkov (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
Sprememba 37
Predlog direktive
Uvodna izjava 38
(38)   Direktivi 2010/75/EU in 1999/31/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
črtano
Sprememba 38
Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)
(38a)   Zadevne panoge menijo, da so postopki iz Direktive 2010/75/EU, vključno s pripravo BAT in nacionalnimi postopki za izdajo dovoljenj, predolgi in povzročajo negotovost za zadevno javnost, kar je v veliki meri posledica nezadostne upravne zmogljivosti. V zvezi s tem je znatna razširitev področja uporabe Direktive 2010/75/EU dodaten izziv za Komisijo, forum iz člena 13 in zlasti za pristojne nacionalne organe. Komisija bi morala predstaviti akcijski načrt za povečanje upravne zmogljivosti na ravni Unije in nacionalni ravni, s čimer bi omogočila pospešitev postopkov iz Direktive, zlasti za omogočitvene tehnologije. Komisija bi morala poleg tega državam članicam zagotoviti tehnično pomoč pri upoštevanju novih zakonodajnih in tehničnih postopkov, na primer z enotnim digitalnim orodjem za predložitev vlog za dovoljenja.
Sprememba 39
Predlog direktive
Uvodna izjava 38 b (novo)
(38b)   Od začetka veljavnosti tega akta o spremembi bi morale države članice sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da bodo lahko pristojni organi obvladovali povečano delovno obremenitev, povezano z izvajanjem Direktive 2010/75/EU, kakor je bila spremenjena s to direktivo, ter zagotovili hiter, učinkovit in nemoten postopek izdajanja dovoljenj, zlasti v primeru hitre izdaje dovoljenj za obrate, ki uporabljajo nastajajoče tehnologije, s čimer bi čim bolj zmanjšali negotovost za podjetja in podprli preobrazbo v čisto, krožno in podnebno nevtralno industrijo, hkrati pa zaščitili zdravje in pravice zadevne javnosti.
Sprememba 291
Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)
(41a)   Kurilne naprave, ki so del majhnih izdvojenih sistemov, zlasti tiste v najbolj oddaljenih regijah, so lahko zaradi geografske lege in slabe povezanosti s celinskim omrežjem držav članic ali omrežjem druge države članice postavljene pred posebne izzive, zaradi katerih je potrebnega več časa za izpolnitev obveznosti iz Direktive 2010/75/EU. Zadevne države članice bi morale pripraviti načrt za zagotavljanje skladnosti, ki bi zajemal kurilne naprave, ki so del majhnega izdvojenega sistema, in določal ukrepe, ki naj bi jih država članica sprejela za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij najpozneje do 31. decembra 2029. V načrtu bi morali biti opisani ukrepi, sprejeti za zagotavljanje skladnosti, uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, kot je ustrezno, ter ukrepi za zmanjšanje obsega in trajanja emisij onesnaževal v obdobju, ki ga zajema, ter informacije o ukrepih za upravljanje povpraševanja in možnostih za prehod na čistejša goriva, kot sta uvedba obnovljivih virov energije in povezanost z omrežji na celini ali omrežjem druge države članice. Zadevne države članice bi morale svoje načrte skladnosti predložiti Komisiji. Če bi Komisija načrtom nasprotovala, bi jih morale države članice posodobiti. Zadevne države članice bi morale vsako leto poročati o napredku pri doseganju skladnosti.
Sprememba 292
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1
Direktiva 2010/75/EU
Naslov
Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
(-1)  Naslov se nadomesti z naslednjim:
„Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih in kmetijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)“;
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2010/75/EU
Člen 1 – odstavek 2
„Ta direktiva določa tudi pravila za preprečevanje ali, če to ni izvedljivo, za zmanjševanje emisij v zrak, vodo in tla ter za preprečevanje nastajanja odpadkov, da bi dosegli visoko stopnjo varstva zdravja ljudi in okolja kot celote.“;
„Ta direktiva določa tudi pravila za preprečevanje ali, če to ni izvedljivo, za stalno zmanjševanje emisij v zrak, vodo in tla ter za preprečevanje nastajanja odpadkov, da bi dosegli visoko stopnjo varstva zdravja ljudi in okolja kot celote.
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2010/75/EU
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
Poleg tega določa pravila za izboljšanje gospodarnosti z viri, da bi se zmanjšala poraba vode, energije in surovin.
Sprememba 263
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)
(1a)   v členu 1 se doda naslednji odstavek:
„Države članice pri sprejemanju ukrepov iz tega člena upoštevajo, da je treba zagotoviti pošten in socialno pravičen prehod za vse. Komisija lahko v zvezi s tem objavi smernice za podporo državam članicam.“
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2
(-a)   točka 2 se nadomesti z naslednjim:
(2)  „onesnaževanje“ pomeni neposredno ali posredno vnašanje snovi, vibracij, toplote ali hrupa v zrak, vodo ali tla, ki je posledica človekove dejavnosti in lahko škoduje zdravju ljudi ali kakovosti okolja, poškoduje materialno lastnino ali škoduje ali posega v uživanje in druge dovoljene rabe okolja;
„(2) „onesnaževanje“ pomeni neposredno ali posredno vnašanje snovi, vibracij, toplote, hrupa ali vonjav (onesnaževanje z vonjem) v zrak, vodo ali tla, ki je posledica človekove dejavnosti in lahko škoduje zdravju ljudi ali kakovosti okolja, poškoduje materialno lastnino ali škoduje ali posega v uživanje in druge dovoljene rabe okolja;“
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
(-aa)   vstavi se naslednja točka:
(2a)   „onesnaževanje z vonjem“ pomeni onesnaževanje, ki ga povzročajo plinaste emisije v ozračju in lahko pri ljudeh, ki živijo v bližini obrata, povzroči poškodbe ali znatno splošno slabo počutje ali bolezen;
Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
(ab)   vstavi se naslednja točka:
(5a)   „mejna vrednost okoljske učinkovitosti“ pomeni okvirno vrednost okoljske učinkovitosti v zavezujočem razponu ravni okoljske učinkovitosti, vključno z vrednostmi porabe, ravnmi gospodarnosti z viri, ki zajemajo surovinske, vodne in energetske vire, ravni odpadkov in druge ravni, nastale pod posebnimi referenčnimi pogoji, pri čemer razpon ne sme biti presežen v enem ali več časovnih obdobjih.
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 9
(ac)   točka 9 se nadomesti z naslednjim:
(9)  „znatna sprememba“ pomeni spremembo v vrsti ali delovanju obrata ali kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov, ali njihove razširitve, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje;
"(9) „znatna sprememba“ pomeni spremembo v vrsti ali delovanju obrata ali kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov, njihove razširitve ali podaljšanja veljavnosti dovoljenja, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje;
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a d (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 10 – točka b in c
(ad)   točki (b) in (c) točke 10 se nadomestita z naslednjim:
(b)   „razpoložljive tehnologije“ pomeni tehnologije na takšni ravni, ki omogoča uporabo v ustrezni industrijski panogi pod ekonomsko in tehnično izvedljivimi pogoji, ob upoštevanju stroškov in prednosti, ne glede na to, ali se tehnologije uporabljajo ali razvijajo znotraj zadevne države članice, če je le upravljavcu primerno dostopna;
(b) „razpoložljive tehnologije“ pomeni tehnologije na takšni ravni, ki omogoča uporabo v ustrezni industrijski panogi pod ekonomsko in tehnično izvedljivimi pogoji, ob upoštevanju stroškov in prednosti, ne glede na to, ali se tehnologije uporabljajo ali razvijajo znotraj Unije, če je le upravljavcu primerno dostopna;
(c)  „najboljša“ pomeni najučinkovitejša pri doseganju visoke splošne ravni varstva okolja kot celote;
(c)  „najboljša“ pomeni najučinkovitejša pri doseganju visoke splošne ravni varstva okolja kot celote, vključno z zdravjem ljudi in varstvom podnebja.“
Sprememba 47
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12
(12)  „zaključki o BAT“ pomeni dokument, ki vsebuje dele referenčnega dokumenta BAT, ki vsebuje zaključke o najboljših razpoložljivih tehnikah, njihov opis, informacije za oceno njihove ustreznosti, ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, ravni okoljske učinkovitosti, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, minimalno vsebino sistema ravnanja z okoljem, vključno s primerjalnimi vrednostmi, povezanimi z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, z njimi povezano spremljanje, z njimi povezane vrednosti porabe in po potrebi zadevne ukrepe za sanacijo lokacije;“;
(12)  „zaključki o BAT“ pomeni dokument, ki vsebuje dele referenčnega dokumenta BAT, ki vsebuje zaključke o najboljših razpoložljivih tehnikah, njihov opis, informacije za oceno njihove ustreznosti, ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, ravni okoljske učinkovitosti, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, minimalno vsebino sistema ravnanja z okoljem, vključno s primerjalnimi vrednostmi, povezanimi z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, ravni emisij, povezane z nastajajočimi tehnikami, ravni okoljske učinkovitosti, povezane z nastajajočimi tehnikami, z njimi povezano spremljanje, z njimi povezane vrednosti porabe in po potrebi zadevne ukrepe za sanacijo lokacije;
Sprememba 48
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 13a
(13a)  „ravni okoljske učinkovitosti, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami“ pomeni spekter ravni okoljske učinkovitosti, razen ravni emisij, nastalih pri običajnih pogojih obratovanja ob uporabi najboljše razpoložljive tehnike ali kombinaciji najboljših razpoložljivih tehnik;“;
(13a)  „ravni okoljske učinkovitosti, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ pomeni zavezujoč spekter ravni okoljske učinkovitosti za obrate v okviru istih sektorskih dejavnosti in s podobnimi značilnostmi, kot so nosilci energije, surovine, proizvodne enote in končni izdelki, kadar so podatki, ki so na voljo pri izmenjavi informacij, ki podpirajo določitev najboljših razpoložljivih tehnik, dovolj zanesljivi po vsej Uniji, kar vključuje ravni porabe in gospodarnosti z viri, za zaključke o BAT po prvi ugotovitvi po [vstaviti končni datum za prenos te direktive o spremembi], ravni ponovne uporabe vode, energije in surovin, razen ravni emisij, nastalih pri običajnih pogojih obratovanja ob uporabi najboljše razpoložljive tehnike ali kombinaciji najboljših razpoložljivih tehnik, kot je opisano v zaključkih o BAT, izražene kot povprečje v danem časovnem obdobju pod določenimi referenčnimi pogoji;
Sprememba 49
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 13 a a (novo)
(ca)   vstavi se naslednja točka:
(13aa)   „industrijska čistilna naprava“ pomeni čistilno napravo za odpadno vodo, ki jo zajema Direktiva 2010/75/EU;
Sprememba 50
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 13 a b (novo)
(cb)   vstavi se naslednja točka:
(13ab)   „komunalna čistilna naprava“ pomeni čistilno napravo za odpadno vodo, ki jo zajema Direktiva 91/271/EGS;
Sprememba 51
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 14
(cc)   točka 14 se nadomesti z naslednjim:
(14)  „nastajajoča tehnologija“ pomeni novo tehnologijo za industrijsko dejavnost, ki bi pod pogojem, da bi bila tržno razvita, lahko zagotovila bodisi večjo stopnjo varstva okolja ali vsaj enako stopnjo varstva okolja in večje prihranke pri stroških kot obstoječe najboljše razpoložljive tehnologije;
„(14) „nastajajoča tehnologija“ pomeni novo tehnologijo za industrijsko dejavnost, ki bi pod pogojem, da bi bila tržno razvita, lahko zagotovila bodisi večjo stopnjo varstva okolja in zdravja ljudi ali vsaj enako stopnjo varstva zdravja ljudi in okolja ter večje prihranke pri stroških kot obstoječe najboljše razpoložljive tehnologije;“
Sprememba 52
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 23
(da)  točka (23) se nadomesti z naslednjim:
(23)   „perutnina“ pomeni perutnino, kot je opredeljena v točki 1 člena 2 Direktive 90/539/EGS o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav*;
„(23) „perutnina“ pomeni perutnino, kot je opredeljena v členu 4, točka 9, Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali*;“;
__________________
__________________
* UL L 303, 31.10.1990, str. 6.
* UL L 084, 31.3.2016, str. 1
Sprememba 251
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka e
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 23 b
(23b)  ‚govedo‘ pomeni domače živali vrste Bos taurus;
črtano
Sprememba 252
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka e
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 23 c
(23c)  ‚glava velike živine‘ ali ‚GVŽ‘ pomeni pašo odrasle krave molznice, ki da 3 000 kg mleka na leto brez dodanih koncentriranih živil, ki se uporablja za izražanje velikosti farm, ki redijo različne kategorije živali, ob uporabi količnikov za pretvorbo iz Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 808/2014**, ki se nanašajo na dejansko proizvodnjo v koledarskem letu;“;
(23c)  ‚glava velike živine‘ ali ‚GVŽ‘ pomeni standardno mersko enoto, ki omogoča združevanje kategorij glav velike živine, ki zajemajo prašiče in perutnino, katerih koeficienti so navedeni v Prilogi -Ia, za primerjavo navedenih kategorij;
* Direktiva Sveta 2008/120/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (UL L 47, 18.2.2009, str. 5).
** Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 227, 31.7.2014, str. 18).“;
Sprememba 54
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka e
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 23c a (novo)
(23ca)   „ekstenzivno kmetovanje“ se nanaša na vrsto reje živali, za katero je značilna nizka raven vnosa na enoto površine zemljišča, ki temelji na ekstenzivnih praksah, pri kateri je gostota živali na enoto enaka ali manjša od 2,0 glav velike živine (GVŽ) na hektar (gostota GVŽ/ha), ki se uporablja za pašo, ali na podlagi kmetijskih praks, certificiranih v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, z gostoto živali na enoto, ki je enaka ali manjša od 2,0 GVŽ na hektar (gostota GVŽ/ha), ki se uporablja za pašo ali krmo, ali za živinorejske prakse, pri katerih se za živino uporablja sezonsko pašništvo vsaj 180 dni na leto ali dokler vremenske razmere to omogočajo, zlasti v alpskih regijah.
Sprememba 55
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 48
(48)   „industrijski minerali“ pomenijo minerale, ki se uporabljajo v industriji za proizvodnjo polizdelkov ali končnih izdelkov, razen kovinskih rud, mineralnih surovin za energijo, mineralnih surovin za gradbeništvo in dragih kamnov;
črtano
Sprememba 56
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 49
(49)   „kovinske rude“ pomenijo rude, iz katerih se pridobivajo kovine ali kovinske snovi;
črtano
Sprememba 57
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 50
(50)  „ravni emisij, povezane z nastajajočimi tehnikami“ pomeni spekter ravni emisij, nastalih pri običajnih pogojih obratovanja ob uporabi nastajajoče tehnike ali kombinaciji nastajajočih tehnik; te ravni so izražene kot povprečje v določenem časovnem obdobju pod posebnimi referenčnimi pogoji;
(50)  „ravni emisij, povezane z nastajajočimi tehnikami“ pomeni spekter ravni emisij, nastalih pri običajnih pogojih obratovanja ob uporabi nastajajoče tehnike ali kombinaciji nastajajočih tehnik, kot je opisano v zaključkih o BAT; te ravni so izražene kot povprečje v določenem časovnem obdobju pod posebnimi referenčnimi pogoji;
Sprememba 58
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 51
(51)  „ravni okoljske učinkovitosti, povezane z nastajajočimi tehnikami“ pomeni spekter ravni okoljske učinkovitosti, razen ravni emisij, nastalih pri običajnih pogojih obratovanja ob uporabi nastajajoče tehnike ali kombinaciji nastajajočih tehnik;
(51)  „ravni okoljske učinkovitosti, povezane z nastajajočimi tehnikami“ pomeni okvirni spekter ravni okoljske učinkovitosti, razen ravni emisij, vključno z ravnmi porabe surovin, vode in energije, nastalih pri običajnih pogojih obratovanja ob uporabi nastajajoče tehnike ali kombinaciji nastajajočih tehnik, za obrate v okviru istih sektorskih dejavnosti in s podobnimi značilnostmi, kot so nosilci energije, surovine, proizvodne enote in končni izdelki, izraženimi kot povprečje v danem časovnem obdobju, pod določenimi referenčnimi pogoji;
Sprememba 59
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 53 – točka a
(a)  vrednosti porabe;
(a)  vrednosti porabe energije in vode;
Sprememba 60
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 1 – odstavek 1 – točka 53 – točka b
(b)  ravni gospodarnosti z viri in ravni ponovne uporabe, ki zajemajo surovinske, vodne in energijske vire;
(b)  ravni gospodarnosti vode, energije in surovin; ravni ponovne uporabe vode, energije in surovin;
Sprememba 61
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 1 – odstavek 1 – točka 53 – točka f
(e)  ravni odpadkov in druge ravni, nastale pod posebnimi referenčnimi pogoji.
(e)  ravni odpadkov in druge ravni, nastale pod posebnimi referenčnimi pogoji, kot so opisane v zaključkih o BAT, izražene kot povprečje v določenem časovnem obdobju.
Sprememba 62
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 53 a (novo)
(53a)   „sistem za ponovno uporabo vode“ pomeni infrastrukturo in druge tehnične elemente, potrebne za proizvodnjo predelane vode, oskrbo z njo in njeno uporabo; zajema vse elemente od začetne točke proizvodnega procesa do točke, kjer se predelana voda uporablja, vključno, po potrebi, z infrastrukturo za distribucijo in shranjevanje;
Sprememba 63
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 53 b (novo)
(53b)   „predelana voda“ pomeni vodo, pridobljeno iz prejšnje uporabe, ki je bila predelana in se uporabi za drug koristen namen;
Sprememba 64
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka f
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka 53 c (novo)
(53c)   „ponovna uporaba vode“ pomeni postopek, pri katerem se voda iz prejšnje uporabe predela in prek sistema za ponovno uporabo vode pretvori v vodo, ki se lahko ponovno uporabi za najrazličnejše namene;
Sprememba 65
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 3 a (novo)
(3a)   vstavi se naslednji člen 3a:
Člen 3a
Zaupne poslovne informacije
1.   V skladu z Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS ter v skladu z Direktivo (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta so v skladu z določbami te direktive javno dostopne le nezaupne informacije.
2.   Ne glede na to, kdo objavi informacije, države članice zagotovijo, da imajo upravljavci pred objavo možnost, da na sorazmeren način ter v razumnem in jasno opredeljenem roku od pristojnega organa zahtevajo zaupno obravnavo zadevnih elementov. Informacije se lahko redigirajo, ali, če to ni mogoče, izključijo v primeru zaupnih poslovnih informacij.
3.   Pristojni organ najpozneje en mesec po zahtevi, vloženi v skladu z odstavkom 2, oceni zahtevo in o svoji odločitvi obvesti upravljavca. Če dogovor ni dosežen, lahko upravljavec izpodbija odločitev pri pristojnem sodnem ali upravnem organu države članice najpozneje en mesec po odločitvi pristojnega organa.
4.   Če upravljavec zahteva zaupno obravnavo, pristojni organ odloži objavo spornih elementov le, dokler ni dosežen dogovor s pristojnimi organi ali dokler pristojni sodni ali upravni organ države članice ne sprejme končne odločitve.
Sprememba 66
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 5 – odstavek 2
(4a)   v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so pogoji v dovoljenju in postopki za njegovo izdajo popolnoma usklajeni, kadar je vključen več kot eden pristojen organ ali upravljavec ali je izdano več kot eno dovoljenje, tako da se zagotovi učinkovit celostni pristop vseh organov, pristojnih za ta postopek.
„2 Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so pogoji v dovoljenju in postopki za njegovo izdajo popolnoma usklajeni, kadar je vključen več kot eden pristojen organ ali upravljavec ali je izdano več kot eno dovoljenje. Za zagotovitev učinkovitega celostnega pristopa vseh organov, pristojnih za ta postopek, se vzpostavi elektronski sistem za izdajanje dovoljenj.
Sprememba 67
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2010/75/EU
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a
(a)  pregled glavnih pogojev za dovoljenje;
(a)  pregled glavnih pogojev za dovoljenje, tudi zahtev za spremljanje emisij;
Sprememba 68
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2010/75/EU
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 2
Komisija sprejme izvedbeni akt za določitev obrazca, ki se uporablja za povzetek iz drugega pododstavka. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom preučitve iz člena 75(2).
Komisija do 31. decembra 2024 sprejme izvedbeni akt za določitev obrazca, ki se uporablja za povzetek iz drugega pododstavka, in smernice za objavo dovoljenj iz prvega pododstavka. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom preučitve iz člena 75(2).
Sprememba 69
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2010/75/EU
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)
4a.   Države članice do 31. decembra 2024 Komisiji predložijo oceno ukrepov, potrebnih zaradi sprememb te direktive, vključno z napovedjo in ocenami delovne obremenitve pristojnih organov, da se zagotovi, da imajo ustrezne upravne zmogljivosti za zagotovitev pravočasnega, učinkovitega in nemotenega postopka izdaje dovoljenj.
Sprememba 70
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2010/75/EU
Člen 5 – odstavek 4 b (novo)
4b.   Brez poseganja v drugo zadevno pravo Unije države članice zagotovijo, da postopek izdaje hitrih dovoljenj za obrate, ki uporabljajo nastajajočo tehnologijo, povezano z glavno dejavnostjo obrata v skladu s členom 27c, ne presega 18 mesecev, razen v izjemnih okoliščinah.
Če je potrebno podaljšanje za največ šest mesecev, država članica obvesti upravljavca o izjemnih okoliščinah, zaradi katerih je podaljšanje upravičeno.
Pristojni organi zaključijo obravnavo vlog za dovoljenje najpozneje 90 dni po prejemu.
Pristojni organ v 90 dneh po tem, ko vlagatelj predloži ustrezno zahtevo, izda mnenje o obsegu in ravni podrobnosti informacij, ki jih je treba vključiti v presojo vplivov na okolje. Če tudi druga zakonodaja Unije zahteva presojo vplivov na okolje, pristojni nacionalni organ zagotovi usklajene in skupne postopke, ki izpolnjujejo zahteve navedene zakonodaje Unije.
V 12 mesecih po tem, ko upravljavec predloži vlogo za dovoljenje, pristojni organi dokončajo javno posvetovanje v okviru presoje vplivov projekta na okolje.
Sprememba 71
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2010/75/EU
Člen 5 – odstavek 4 c (novo)
4c.   Pravila iz odstavka 4a se uporabljajo tudi, kadar upravljavec v skladu s členom 4(2) zaprosi za dovoljenje, ki zajema več kot en obrat.
Sprememba 72
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 6 – odstavek 2
(5a)   v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
Če so sprejeti splošni zavezujoči predpisi, lahko dovoljenje vključuje le sklic na takšne predpise.
„Če so sprejeti splošni zavezujoči predpisi, lahko dovoljenje vključuje sklic na takšne predpise. Pri sprejemanju splošnih zavezujočih predpisov države članice zagotovijo celostni pristop in visoko stopnjo varstva okolja, enakovredno tisti, ki jo je mogoče doseči s posameznimi pogoji v dovoljenju.“
Sprememba 73
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)
V primeru onesnaževanja, ki vpliva na vire pitne vode, vključno s čezmejnimi viri, ali na infrastrukturo za odpadne vode v primeru posrednega izpusta, pristojni organ prizadete upravljavce pitne vode in odpadnih voda, vključno s čezmejnimi upravljavci odpadnih voda, obvesti o ukrepih, sprejetih za preprečitev ali odpravo škode, ki jo to onesnaževanje povzroča zdravju ljudi in okolju.
Sprememba 74
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 7 – odstavek 2
V primeru vsakega izrednega dogodka ali nesreče, ki pomembno vliva na zdravje ljudi ali okolje v drugi državi članici, država članica, na katere ozemlju je prišlo do nesreče ali izrednega dogodka, zagotovi, da je pristojni organ druge države članice o tem nemudoma obveščen. Čezmejno ali večdisciplinarno sodelovanje med zadevnimi državami članicami je namenjeno omejevanju okoljskih posledic in posledic za zdravje ljudi ter preprečevanju morebitnih nadaljnjih izrednih dogodkov ali nesreč.
V primeru vsakega izrednega dogodka ali nesreče, ki pomembno vliva na zdravje ljudi ali okolje v drugi državi članici, država članica, na katere ozemlju je prišlo do nesreče ali izrednega dogodka, zagotovi, da je pristojni organ druge države članice o tem nemudoma obveščen prek uveljavljenih komunikacijskih kanalov iz člena 26(5). Čezmejno ali večdisciplinarno sodelovanje med zadevnimi državami članicami je namenjeno omejevanju okoljskih posledic in posledic za zdravje ljudi ter preprečevanju morebitnih nadaljnjih izrednih dogodkov ali nesreč.
Sprememba 75
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 8 – naslov
Neizpolnjevanje
Skladnost
Sprememba 76
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2
Poleg tega sprejmejo ukrepe za zagotavljanje skladnosti, s katerimi spodbujajo, spremljajo in izvršujejo izpolnjevanje obveznosti, ki jih ta direktiva nalaga fizičnim ali pravnim osebam.
Poleg tega sprejmejo ukrepe za zagotavljanje skladnosti, s katerimi spodbujajo, spremljajo in izvršujejo izpolnjevanje obveznosti, ki jih ta direktiva nalaga fizičnim ali pravnim osebam*.
Sprememba 77
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
V primeru kršitve pogojev iz dovoljenja države članice zagotovijo, da:
V primeru kršitve pogojev iz dovoljenja, ki izhajajo iz te direktive, države članice zagotovijo:
Sprememba 78
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2
Kadar kršitev pogojev iz dovoljenja povzroča neposredno nevarnost za zdravje ljudi ali grozi, da povzroči neposreden znatni škodljivi vpliv na okolje, in dokler skladnost ni ponovno vzpostavljena v skladu s prvim pododstavkom, točki (b) in (c), se dejavnost obrata, kurilne naprave, sežigalnice odpadkov, naprave za sosežig odpadkov ali njihovega zadevnega dela nemudoma prekine.
Kadar kršitev pogojev iz dovoljenja povzroča neposredno nevarnost za zdravje ljudi ali za vnos pitne vode ali grozi, da povzroči neposreden znatni škodljivi vpliv na okolje, in dokler skladnost ni ponovno vzpostavljena v skladu s prvim pododstavkom, točki (b) in (c), se dejavnost obrata, kurilne naprave, sežigalnice odpadkov, naprave za sosežig odpadkov ali njihovega zadevnega dela nemudoma prekine.
Sprememba 79
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
2a.   V primeru neskladnosti, ki vpliva na vire pitne vode, vključno s čezmejnimi viri, ali na infrastrukturo za odpadne vode v primeru posrednega izpusta, pristojni organ prizadete upravljavce pitne vode in odpadnih voda ter vse pristojne organe, ki zagotavljajo skladnost z zadevno okoljsko zakonodajo, vključno s čezmejnimi organi, obvesti o kršitvi in o ukrepih, sprejetih za preprečitev ali odpravo škode, povzročene zdravju ljudi in okolju.
Sprememba 80
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 8 – odstavek 3
Kadar kršitev pogojev iz dovoljenja še naprej povzroča nevarnost za zdravje ljudi ali znatni škodljivi vpliv na okolje in če se ukrepi, potrebni za ponovno vzpostavitev skladnosti, določeni v poročilu o inšpekcijskem pregledu iz člena 23(6), ne izvajajo, lahko pristojni organ prekine dejavnost obrata, kurilne naprave, sežigalnice odpadkov, naprave za sosežig odpadkov ali njihovega zadevnega dela, dokler skladnost s pogoji za dovoljenje ni ponovno vzpostavljena.
Kadar kršitev pogojev iz dovoljenja še naprej povzroča nevarnost za zdravje ljudi ali znatni škodljivi vpliv na okolje in če se ukrepi, potrebni za ponovno vzpostavitev skladnosti, določeni v poročilu o inšpekcijskem pregledu iz člena 23(6), ne izvajajo, pristojni organ prekine dejavnost obrata, kurilne naprave, sežigalnice odpadkov, naprave za sosežig odpadkov ali njihovega zadevnega dela, dokler skladnost s pogoji za dovoljenje ni ponovno vzpostavljena.
Sprememba 81
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Prekinitev iz odstavkov 2 in 3 tega člena se izvrši na učinkovit način in se ne sme odložiti ali prekiniti, tudi če upravljavec izpodbija odločitev o prekinitvi z upravnimi ali sodnimi sredstvi, razen če se sprejme dokončna sodna odločba, v skladu s katero se delovanje lahko nadaljuje.
Sprememba 82
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2010/75/EU
Člen 8 – odstavek 3 b (novo)
3b.   V primeru kršitve pogojev iz dovoljenja, ki vpliva na zdravje ljudi ali okolje v drugi državi članici, država članica, na katere ozemlju je prišlo do kršitve pogojev iz dovoljenja, zagotovi, da je pristojni organ druge države članice o tem obveščen prek uveljavljenih komunikacijskih kanalov iz člena 26(5).
Sprememba 257
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2010/75/EU
Člen 9 – odstavek 2
(7)   v členu 9 se odstavek 2 črta.
črtano
Sprememba 84
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 11 – odstavek 1 – točka c
(7a)   v členu 11 se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  ni povzročeno znatno onesnaženje okolja;
„(c) ni povzročeno znatno onesnaženje okolja, vključno z onesnaženjem z vonjem;
Sprememba 85
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 11 – odstavek 1 – točka f
(7b)   v členu 11 se točka (f) nadomesti z naslednjim:
(f)  energija se rabi učinkovito;
„(f) energija se rabi učinkovito, uporaba in proizvodnja energije iz obnovljivih virov pa se spodbuja;
Sprememba 86
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2010/75/EU
Člen 11 – odstavek 1 – točka fa
(fa)  materialni viri in voda se rabijo učinkovito, tudi s ponovno uporabo;
(fa)  materialni viri in voda se rabijo učinkovito, tudi s ponovno uporabo in recikliranjem;
Sprememba 87
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2010/75/EU
Člen 11 – odstavek 1 – točka fb
(fb)   po potrebi se upošteva celotna okoljska učinkovitost dobavne verige v njenem življenjskem krogu;
črtano
Sprememba 88
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 11 – odstavek 1 – točka g
(8a)   v členu 11(1) se točka (g) nadomesti z naslednjim:
(g)  izvajajo se potrebni ukrepi za preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic;
„(g)  izvajajo se potrebni ukrepi za zaščito zdravja ljudi, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic;
Sprememba 89
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 12 – odstavek 1 – točka b
(8b)   v členu 12(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  surovin in pomožnih materialov, drugih snovi in energije, uporabljenih ali proizvedenih v obratu;
„(b) surovin in pomožnih materialov, drugih snovi ter energije in vode, uporabljenih ali proizvedenih v obratu;
Sprememba 90
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 12 – odstavek 1 – točka c
(8c)   v členu 12(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  virov emisij iz obrata;
„(c) virov emisij iz obrata, vključno z emisijami vonjav;
Sprememba 91
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 d (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 12 – odstavek 1 – točka f
(8d)   v členu 12(1) se točka (f) nadomesti z naslednjim:
(f)  vrste in količine predvidljivih emisij iz obrata v vsako prvino okolja kot tudi opredelitev pomembnih vplivov emisij na okolje;
„(f) vrste in količine predvidljivih emisij, vključno z emisijami vonjav v obliki koncentracij, in, če je mogoče, vsaj za vodo, v obremenitvah obrata v vsako prvino okolja kot tudi opredelitev pomembnih vplivov emisij na okolje;
Sprememba 92
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a
Direktiva 2010/75/EU
Člen 13 – odstavek 1
1.  Komisija organizira izmenjavo informacij med državami članicami, zadevnimi panogami, nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo varstvo okolja, Evropsko agencijo za kemikalije in Komisijo, da se pripravijo, pregledajo in po potrebi posodobijo referenčni dokumenti BAT.
1.  Komisija organizira izmenjavo informacij med državami članicami, zadevnimi panogami, nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo zdravje ljudi in varstvo okolja, Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za okolje in Komisijo, da se pripravijo, pregledajo in po potrebi posodobijo referenčni dokumenti BAT.
Sprememba 93
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)
aa.   vstavi se naslednji odstavek:
1a.   Komisija do končnega roka za prenos te direktive spremeni Izvedbeni sklep 2012/119/EU ter tehnični delovni skupini in forumu v Sevilli iz člena 13 te direktive zagotovi potrebne vire ter prilagodi njuno strukturo, pristojnosti in financiranje v skladu z razširitvijo področja uporabe te direktive.
Sprememba 94
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b
Direktiva 2010/75/EU
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2
Brez poseganja v konkurenčno pravo Unije se informacije, ki se štejejo za zaupne poslovne informacije ali poslovno občutljive informacije, posredujejo le Komisiji in naslednjim posameznikom, ki so podpisali sporazum o zaupnosti in nerazkrivanju podatkov: uradnikom in drugim javnim uslužbencem, ki so predstavniki držav članic ali agencij Unije, ter predstavnikom nevladnih organizacij, ki spodbujajo varstvo zdravja ljudi ali okolja. Izmenjava informacij, ki se štejejo za zaupne poslovne informacije ali poslovno občutljive informacije, je omejena na to, kar je potrebno za pripravo, pregled in po potrebi posodobitev referenčnih dokumentov BAT, take zaupne poslovne informacije ali občutljive gospodarske informacije pa se ne uporabljajo za druge namene.“;
Z odstopanjem od člena 3a in brez poseganja v konkurenčno pravo Unije se informacije, ki se štejejo za zaupne poslovne informacije ali poslovno občutljive informacije, posredujejo le Komisiji. Te informacije se anonimizirajo in se ne nanašajo na določenega upravljavca ali obrat, preden se posredujejo naslednjim posameznikom, ki so podpisali sporazum o zaupnosti in nerazkrivanju podatkov: uradnikom in drugim javnim uslužbencem, ki so predstavniki držav članic ali agencij Unije, predstavnikom nevladnih organizacij, ki spodbujajo varstvo zdravja ljudi ali okolja, ter predstavnikom združenj, ki zastopajo zadevne industrijske sektorje. Izmenjava informacij, ki se štejejo za zaupne poslovne informacije ali poslovno občutljive informacije, je omejena na to, kar je tehnično potrebno za pripravo, pregled in po potrebi posodobitev referenčnih dokumentov BAT, take zaupne poslovne informacije ali občutljive gospodarske informacije pa se ne uporabljajo za druge namene. Komisija sprejme izvedbeni akt, ki zagotavlja vzorec za sporazum o zaupnosti in nerazkrivanju podatkov, ki omogoča izmenjavo informacij v skladu s tem odstavkom.
Sprememba 95
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1
(ba)   v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
Komisija vzpostavi in redno sklicuje forum, v katerega so vključeni predstavniki držav članic, zadevnih industrijskih panog in nevladnih organizacij, ki spodbujajo varstvo okolja.
Komisija vzpostavi in redno sklicuje uravnotežen forum, v katerega so vključeni predstavniki držav članic, zadevnih industrijskih panog in nevladnih organizacij, ki spodbujajo varovanje zdravja ljudi in varstvo okolja.“
Sprememba 96
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka d
(bb)   v odstavku 3 se točka (d) nadomesti z naslednjim:
(d)  navodil za pripravo referenčnih dokumentov BAT in zagotavljanja njihove kakovosti, vključno s primernostjo njihove vsebine in oblike.
„(d)  navodil za pripravo referenčnih dokumentov BAT, vključno z učinki na različne prvine, ob upoštevanju večjih zakonodajnih ambicij na področju razogljičenja in energetske neodvisnosti in zagotavljanja njihove kakovosti, vključno s primernostjo njihove vsebine in oblike ter navedbe ustreznega instrumenta, kot so referenčne vrednosti ali vrednost okoljske učinkovitosti, ob upoštevanju priporočil tehnične delovne skupine.
Sprememba 97
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 13 – odstavek 5
(bc)   odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:
5.  Odločitve glede zaključkov o BAT se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 75(2).
5. Izmenjava informacij za pripravo, pregled in po potrebi posodobitev referenčnega dokumenta BAT ne sme trajati dlje kot štiri leta. Mnenje foruma iz odstavka 3 o predlagani vsebini referenčnega dokumenta BAT se predloži v šestih mesecih po zadnjem sestanku strokovne skupine, odgovorne za revizijo referenčnega dokumenta BAT.
Odločitve glede zaključkov o BAT se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 75(2). Referenčni dokumenti BAT se pregledajo in po potrebi posodobijo vsaj vsakih osem let.“
Sprememba 98
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b d (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 13 – odstavek 6
(bd)   odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:
6.  Po sprejetju odločitve skladno z odstavkom 5 Komisija brez odlašanja omogoči dostop javnosti do referenčnega dokumenta BAT ter zagotovi, da so zaključki o BAT na voljo v vseh uradnih jezikih Unije.
„6. Po sprejetju odločitve skladno z odstavkom 5 Komisija v enem mesecu omogoči dostop javnosti do referenčnega dokumenta BAT in zaključkov o BAT na spletni strani, ki jo je enostavno najti. Zaključki o BAT se objavijo v vseh uradnih jezikih Unije in so na voljo na spletu na portalu industrijskih emisij.
Sprememba 99
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a – točka i a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
(ia)   za prvim pododstavkom se vstavi naslednji pododstavek:
Kadar industrijski obrat neposredno ali posredno odvaja odpadno vodo v površinske vode, se je treba pred izdajo dovoljenja posvetovati z upravljavci pitne vode in odpadnih voda o možnih posledicah emisij za njihovo infrastrukturo ter varovanju zdravja ljudi in okolja. Organi te informacije ustrezno upoštevajo pri opredelitvi pogojev za dovoljenje. Tak postopek ne sme neupravičeno odložiti izdaje dovoljenja.
Sprememba 100
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a – točka ii
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a
(a)  mejne vrednosti emisij za onesnaževala, našteta v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 166/2006*, in za druga onesnaževala, za katera je verjetno, da jih posamezni obrat izpušča v pomembnih količinah, pri čemer je treba upoštevati njihovo vrsto in zmožnost prenašanja onesnaženja iz ene prvine okolja v drugo;
(a)  mejne vrednosti emisij za onesnaževala, našteta v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 166/2006 in za druga onesnaževala, zlasti emisije vonjav in snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ki so določene kot prednostne snovi v skladu z direktivama 2000/60/ES ali 2008/105/ES, na nadzornih seznamih, vzpostavljenih v okviru direktiv 2006/118/ES ali 2008/105/ES, ali za druge snovi, za katere veljajo mejne vrednosti ali druge omejitve v skladu z direktivami 2008/50/ES, 2004/107/ES ali 2006/118/ES, do sprejetja delegiranega akta o razširitvi Priloge II k uredbi o portalu industrijskih emisij, za katera je verjetno, da jih posamezni obrat izpušča v pomembnih količinah, pri čemer je treba upoštevati njihovo vrsto in zmožnost prenašanja onesnaženja iz ene prvine okolja v drugo, upoštevajo sezonska nihanja v okolju;
______________________
___________________
* Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).“;
* Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).“;
Sprememba 101
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a – točka iii
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a a
(aa)  mejne vrednosti okoljske učinkovitosti;“;
(aa)  mejne vrednosti okoljske učinkovitosti iz člena 3 in člena 15(3a);“;
Sprememba 102
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a – točka iv
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b
(b)  ustrezne zahteve, ki zagotavljajo varstvo tal, podtalnice in površinske vode ter ukrepe za spremljanje odpadkov, nastalih v obratu, in ravnanje z njimi;“;
(b)  ustrezne zahteve, ki zagotavljajo varstvo tal, podtalnice in površinske vode ter ukrepe za spremljanje odpadkov, nastalih v obratu, in ravnanje z njimi, s posebnim poudarkom na proizvodnji pitne vode;“;
Sprememba 103
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a – točka v
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka ba
(ba)  ustrezne zahteve za sistem ravnanja z okoljem, kot je določen v členu 14a;“;
(ba)  ustrezne zahteve, ki določajo, kakšne splošne značilnosti ima sistem ravnanja z okoljem v skladu s členom 14a;“;
Sprememba 104
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a – točka vi a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c – podtočka ii a (novo)
(via)   v točki (c) se doda naslednja podtočka (iia novo):
(iia)   zahteve za nadzor kakovosti laboratorijev, ki izvajajo spremljanje, na podlagi mednarodnih standardov, kot je ISO 17025.
Sprememba 105
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a – točka vii a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka e
(viia)   točka (e) se nadomesti z naslednjim:
(e)  ustrezne zahteve za redno vzdrževanje in nadzor nad ukrepi za preprečevanje emisij v tla in podtalnico v skladu s točko (b) in ustrezne zahteve v zvezi z rednim spremljanjem stanja tal in podtalnice glede zadevnih nevarnih snovi, za katere je verjetno, da bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice na lokaciji obrata;
„(e) ustrezne zahteve za redno vzdrževanje in nadzor nad ukrepi za preprečevanje emisij v tla, površinske vode in podtalnico v skladu s točko (b) in ustrezne zahteve v zvezi z rednim spremljanjem stanja tal, površinske vode in podtalnice glede zadevnih nevarnih snovi, za katere je verjetno, da bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal, površinske vode in podtalnice na lokaciji obrata;
Sprememba 106
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)
(aa)   vstavi se naslednji odstavek:
2a.   Države članice lahko odobrijo odstopanja od ukrepa iz odstavka 1, pododstavek 2, točka (bb), in sicer za največ dvanajst mesecev. Odstopanje se lahko uporablja šele po izdaji dovoljenja, če so bila v tem obdobju že opravljena zadostna prizadevanja za dokončanje sistema ravnanja z okoljem.
Sprememba 107
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 a – odstavek 1 – pododstavek 1
Države članice od upravljavca zahtevajo, da za vsak obrat, ki spada na področje uporabe tega poglavja, pripravi in izvaja sistem ravnanja z okoljem. Sistem ravnanja z okoljem je skladen z določbami, ki jih vsebujejo ustrezni zaključki o BAT, v katerih so določeni vidiki, ki jih navedeni sistem zajema.
Države članice od upravljavca zahtevajo, da za vsak obrat, ki spada na področje uporabe tega poglavja, vključno z obrati, ki so v skladu s členom 4(2) zajeti v skupno dovoljenje, pripravi in izvaja sistem ravnanja z okoljem. Države članice zagotovijo, da so zahteve v zvezi z značilnostmi sistema ravnanja z okoljem, ki jih je treba navesti v dovoljenju, zgolj splošne narave.
Sistem ravnanja z okoljem je skladen z določbami, ki jih vsebujejo ustrezni zaključki o BAT, v katerih so določeni vidiki, ki naj jih sistem zajema, in sicer na podlagi standardiziranega besedila, ki ga Evropska komisija objavi v referenčnih dokumentih BAT na podlagi mnenja foruma iz člena 13.
Sprememba 108
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 a – odstavek 1 – pododstavek 2
Sistem ravnanja z okoljem se redno pregleduje, da se zagotovi, da je še naprej primeren, ustrezen in učinkovit.
Okoljski preveritelj, kot je opredeljen v členu 2(20) Uredbe (ES) št. 1221/2009, vsaj vsaka tri leta pregleda sistem ravnanja z okoljem, in sicer preveri skladnost sistema ravnanja z okoljem in njegovega izvajanja s tem členom. Licenca ali akreditacija iz člena 2(20) Uredbe (ES) št. 1221/2009 vključuje zahteve iz tega člena.
Sprememba 109
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14a – odstavek 2 – uvodni del
2.  Sistem ravnanja z okoljem vključuje najmanj naslednje:
2.  Sistem ravnanja z okoljem vključuje najmanj naslednje informacije:
Sprememba 110
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14a – odstavek 2 – točka b
(b)  cilje in kazalnike uspešnosti v zvezi s pomembnimi okoljskimi vidiki, pri katerih se upoštevajo primerjalne vrednosti, določene v ustreznih zaključkih o BAT in okoljski učinkovitosti dobavne verige v njenem življenjskem krogu;
(b)  cilje in kazalnike uspešnosti v zvezi s pomembnimi okoljskimi vidiki, pri katerih se upoštevajo primerjalne vrednosti, določene v ustreznih zaključkih o BAT;
Sprememba 111
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 a – odstavek 2 – točka d
(d)  evidenco kemikalij v nevarnih snoveh, ki so v samem obratu prisotne kot sestavine drugih snovi ali kot del mešanic, oceno tveganja vpliva takih snovi na zdravje ljudi in okolje ter analizo možnosti, da se nadomestijo z varnejšimi alternativami;
(d)  evidenco kemikalij v relevantnih nevarnih snoveh, ki so v samem obratu prisotne kot sestavine drugih snovi ali kot del mešanic, oceno tveganja vpliva takih snovi na zdravje ljudi in okolje ter analizo možnosti, da se nadomestijo z varnejšimi alternativami;
Sprememba 112
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14a – odstavek 2 – pododstavki 2, 3 in 4
Stopnja podrobnosti sistema ravnanja z okoljem je skladna z naravo, obsegom in kompleksnostjo obrata ter naborom vplivov, ki jih lahko ima na okolje.
Če je sistem ravnanja z okoljem vključen v zaključek o BAT, a ne zajema elementov iz člena 14a(2), točke (a) do (e), država članica od upravljavca zahteva, da ga pripravi in začne izvajati v 12 mesecih po končnem datumu prenosa te direktive.
Kadar so elementi sistema ravnanja z okoljem ali pa s sistemom povezani kazalniki uspešnosti, cilji in ukrepi že zasnovani v drugi ustrezni zakonodaji Unije in so skladni s tem odstavkom, zadošča sklic na ustrezne dokumente v sistemu ravnanja z okoljem.
Sprememba 113
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2010/75/EU
Člen 14 a – odstavek 3
3.  Sistem ravnanja z okoljem, ki se izvaja v obratu, je brezplačno na voljo preko spleta in neomejeno dostopen registriranim uporabnikom.“;
3.  Sistem ravnanja z okoljem, ki se izvaja v obratu, je brezplačno na voljo preko spleta in neomejeno dostopen registriranim uporabnikom v skladu s členom 4a te direktive.“;
Sprememba 114
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del
Pri določanju mejne vrednosti emisij za zadevni obrat pri posrednih izpustih onesnaževal v vodo se lahko upošteva učinek čistilne naprave za odpadne vode zunaj obrata, če upravljavec zagotovi, da so izpolnjene vse naslednje zahteve:
Pri določanju mejne vrednosti emisij za zadevni obrat v skladu s členom 14 Direktive [direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (prenova)] pri posrednih izpustih onesnaževal v vodo se v prvi fazi upošteva učinek na komunalno ali industrijsko čistilno napravo zunaj obrata. V drugi fazi se lahko pri določanju mejne vrednosti emisij za zadevni obrat upošteva učinek komunalne ali industrijske čistilne naprave za odpadne vode zunaj obrata. Fazi iz tega odstavka se izvedeta, če je zagotovljena enakovredna raven varstva okolja kot celote, če ne privedeta do večjega onesnaženja okolja in če upravljavec zagotovi, da so izpolnjene vse naslednje zahteve:
Sprememba 115
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a
(a)  izpuščena onesnaževala ne ovirajo delovanja čistilne naprave za odpadne vode;
(a)  izpuščena onesnaževala ne ovirajo delovanja čistilne naprave za odpadne vode niti zmogljivosti ali potenciala za predelavo virov iz toka za čiščenje odpadne vode;
Sprememba 116
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del
Pristojni organ določi čim strožje mejne vrednosti emisij, ki so skladne z najnižjimi emisijami z uporabo najboljše razpoložljive tehnike v obratu in zagotavljajo, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot je določeno v odločitvah glede zaključkov o BAT iz člena 13(5). Mejne vrednosti emisij temeljijo na oceni upravljavca, v kateri je analiziral izvedljivosti izpolnjevanja najstrožjega konca spektra ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, in prikazal najboljšo učinkovitost, ki jo lahko obrat doseže z uporabo najboljše razpoložljive tehnike, kot je opisana v zaključkih o BAT. Mejne vrednosti emisij se določijo, in sicer:
Če se po prenosu te direktive v skladu s členom 21(3) objavijo novi ali spremenjeni zaključki o BAT ali če se dovoljenje izda ali posodobi v skladu s členom 21(5) ali [datum prvega dne v mesecu, ki sledi 10 let po datumu začetka veljavnosti te direktive], kar od tega nastopi prej, in za upravljavce, ki vložijo vlogo za uporabo dovoljenja po datumu prenosa te direktive, ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije 2012/119/EU (v nadaljnjem besedilu: smernice o referenčnih dokumentih BAT) pristojni organ določi najstrožje dosegljive mejne vrednosti emisij za dani obrat, ki so skladne z najnižjimi emisijami z uporabo najboljše razpoložljive tehnike v obratu. Pri teh mejnih vrednostih se upoštevajo učinki na različne prvine okolja, in te vrednosti zagotavljajo, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot je določeno v odločitvah glede zaključkov o BAT iz člena 13(5). Mejne vrednosti emisij temeljijo na oceni upravljavca o vsem spektru ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, v kateri analizira izvedljivosti izpolnjevanja najstrožjega konca spektra ravni emisij, povezanih z na splošno najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, in prikaže najboljšo učinkovitost, ki jo lahko dani obrat doseže z uporabo najboljše razpoložljive tehnike, kot je opisana v zaključkih o BAT, v običajnih pogojih obratovanja in z upoštevanjem standardnih nihanj obratovanja v kratkoročnih povprečjih. Mejne vrednosti emisij se določijo, in sicer:
Sprememba 117
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)
Če se sprejmejo splošni zavezujoči predpisi v zvezi s členom 15(3), države članice določijo splošna zavezujoča pravila o najstrožjih mejnih vrednostih emisij z uporabo BAT samo za kategorije obratov v okviru istih sektorskih dejavnosti, ki imajo podobne značilnosti, in na podlagi ocene držav članic, v kateri je analizirana izvedljivost najstrožjega konca spektra, ki ga je moč doseči.
Sprememba 273
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 3 a
3a.  Pristojni organ določi mejne vrednosti okoljske učinkovitosti, ki zagotavljajo, da take mejne vrednosti učinkovitosti pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot je določeno v odločitvah glede zaključkov o BAT iz člena 13(5).
3a.  Ob upoštevanju objave novih ali spremenjenih zaključkov o BAT v skladu s to direktivo in po njenem prenosu ter ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije 2012/119/EU (v nadaljnjem besedilu: smernice o referenčnih dokumentih BAT) pristojni organ določi okvirne vrednosti okoljske učinkovitosti, ki zagotavljajo, da take mejne vrednosti učinkovitosti pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot je določeno v odločitvah glede zaključkov o BAT iz člena 13(5), ob upoštevanju učinkov na različne prvine okolja, tudi v obratih s heterogenimi in industrijskimi emisijami.
Sprememba 119
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b
(b)  tehničnih značilnosti zadevnega obrata.
(b)  tehničnih značilnosti zadevnega obrata, v primeru dogovorjenega načrta za zaprtje obrata pa v štirih letih po objavi zaključka o BAT.
Sprememba 120
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 4
Pri odstopanjih iz tega odstavka se spoštujejo načela iz Priloge II. Pristojni organ v vsakem primeru zagotovi, da se ne povzroči znatno onesnaženje in da se doseže visoka raven varstva okolja na splošno. Odstopanja se ne odobrijo, če ogrožajo izpolnjevanje predpisane kakovosti okolja iz člena 18.
Odstopanja iz tega odstavka, odobrena po prenosu te direktive, se odobrijo za največ pet let, in ob tem se spoštujejo načela iz Priloge II. Pristojni organ si prizadeva preprečiti onesnaženje, v vsakem primeru pa zagotovi, da se ne povzroči znatno onesnaženje in da se doseže visoka raven varstva okolja na splošno. Odstopanja se ne odobrijo, če ogrožajo izpolnjevanje predpisane kakovosti okolja iz člena 18.
Sprememba 121
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 5
Pristojni organ vsaka štiri leta ali ob vsakem ponovnem preverjanju pogojev v dovoljenju v skladu s členom 21, kadar je tako ponovno preverjanje izvedeno prej kot v štirih letih po odobritvi odstopanja, ponovno oceni, ali je odstopanje, odobreno v skladu s tem odstavkom, upravičeno.
Pristojni organ vsakih pet let ali ob vsakem ponovnem preverjanju pogojev v dovoljenju v skladu s členom 21, kadar je tako ponovno preverjanje izvedeno prej kot v petih letih po odobritvi odstopanja, ponovno oceni, ali je odstopanje, odobreno v skladu s tem odstavkom, upravičeno.
Sprememba 122
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)v– pododstavka 1 in 2
4a.   Z odstopanjem od odstavka 3a in brez poseganja v člen 18 lahko pristojni organ v posebnih primerih določi manj stroge mejne vrednosti okoljske učinkovitosti kot za obvezni zgornji konec spektra. Tako odstopanje je dopustno le, če se pri oceni izkaže, da bi doseganje mejnih vrednosti okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške glede na koristi za okolje in učinke na prvine okolja, in sicer zaradi:
(a)   geografskega položaja ali podnebnih pogojev obrata ali
(b)   tehničnih značilnosti obrata, v primeru dogovorjenega načrta za zaprtje obrata pa v štirih letih po objavi zaključkov o BAT.
Odstopanje od mejnih vrednosti okoljske učinkovitosti v zvezi z vodo iz prvega pododstavka je pogojeno s temeljito oceno sprotnega in prihodnjega vodnega tveganja za obrat.
Sprememba 123
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)– pododstavek 3
Pristojni organ v prilogi k pogojem iz dovoljenja zabeleži razloge za uporabo prvega pododstavka, vključno z rezultatom ocene, in postavljene pogoje utemelji.
Sprememba 124
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)– pododstavek 4
Pristojni organ v vsakem primeru zagotovi, da ne pride do znatnega vpliva na okolje in da se na splošno doseže visoka raven varstva okolja. Odstopanja se ne odobrijo, če bi utegnila ogrožati izpolnjevanje predpisane kakovosti okolja iz člena 18.
Sprememba 125
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)– pododstavek 5
Pristojni organ vsakih pet let ali ob vsakem ponovnem preverjanju pogojev v dovoljenju v skladu s členom 21, kadar se ponovno preverjanje izvede prej kot v petih letih po odobritvi odstopanja, ponovno oceni upravičenost odstopanja, odobrenega v skladu s tem odstavkom.
Sprememba 126
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)– pododstavek 5
Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim določi standardizirano metodo za ocenjevanje elementov iz prvega pododstavka. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom preučitve iz člena 75(2).
Sprememba 127
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 – odstavek 4 b (novo)
4b.   Kadar pride do vztrajne prekinitve v oskrbi obrata s surovinami ali goriva ali do motenj v elementih tehnik za zmanjševanje emisij, lahko pristojni organ z odstopanjem od odstavka 3, brez poseganja v člen 18, za največ tri mesece določi manj stroge mejne vrednosti emisij in ravni okoljske učinkovitosti, kar se lahko podaljša za tri mesece, kadar izredne razmere iz tega odstavka vztrajajo dlje časa, pri čemer se opravi poenostavljena ocena, s katero se utemeljijo razlogi in obdobje za to začasno prilagoditev. Takoj ko se ponovno vzpostavijo pogoji oskrbe ali zmanjšanja emisij, država članica zagotovi, da to odstopanje preneha veljati.
Države članice Komisijo obvestijo o vsakem odstopanju v izrednih razmerah, odobrenem v skladu s prvim pododstavkom.
Komisija ob ustreznem upoštevanju meril iz tega pododstavka oceni, ali je uporaba klavzule o odstopanju upravičena. Če Komisija temu nasprotuje, države članice predvideno odstopanje nemudoma ustrezno spremenijo. Takoj ko se razmere v oskrbi spet uredijo, se odstopanje preneha uporabljati.
Sprememba 128
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 a – odstavek 1
1.  Za namene ocenjevanja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij v skladu s členom 14(1), točka (h), popravek merjenj za določitev validiranih povprečnih vrednosti emisij ne presega merilne negotovosti metode merjenja.
1.  Za namene ocenjevanja skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij v skladu s členom 14(1), točka (h), popravek merjenj za določitev validiranih povprečnih vrednosti emisij ne presega merilne negotovosti, določene v skladu z metodo iz referenčnega poročila Evropskega urada za celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (EIPPCB) o spremljanju emisij.
Referenčno poročilo Evropskega urada za celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (EIPPCB) o spremljanju emisij se posodobi do ... [Urad za publikacije: vstaviti datum = prvi dan meseca 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive].
Sprememba 129
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 a – odstavek 2 – pododstavek 1
Komisija do [Urad za publikacije: vstavite datum = prvi dan meseca, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] sprejme izvedbeni akt, ki določa metodo merjenja za ocenjevanje skladnosti emisij v zrak in vodo z mejnimi vrednostmi emisij iz dovoljenja. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom preučitve iz člena 75(2).
Komisija do ... [Urad za publikacije: vstavite datum = prvi dan meseca, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] sprejme izvedbeni akt, ki določa metodo za ocenjevanje skladnosti emisij v zrak in vodo z mejnimi vrednostmi emisij iz dovoljenja. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom preučitve iz člena 75(2).
Sprememba 130
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2010/75/EU
Člen 15 a – odstavek 2 – pododstavek 2
Pri metodi iz prvega pododstavka se obravnava najmanj določitev validiranih povprečnih vrednosti emisij in določa, kako se pri ocenjevanju skladnosti upoštevata merilna negotovost in pogostost preseganja mejnih vrednosti emisij.
Pri metodi iz prvega pododstavka se obravnava najmanj določitev validiranih povprečnih vrednosti emisij in določa, kako se pri ocenjevanju skladnosti upoštevata merilna negotovost, kot je opredeljena v referenčnem poročilu Evropskega urada za celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (EIPPCB) o spremljanju emisij, in pogostost preseganja mejnih vrednosti emisij.
Sprememba 131
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 16 – odstavek 2
(13a)   v členu 16 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Pogostost rednega spremljanja iz točke (e) člena 14(1) določi pristojni organ v dovoljenju za vsak posamezni obrat ali v splošnih zavezujočih predpisih.
„2. Pogostost rednega spremljanja iz točke (e) člena 14(1) določi pristojni organ v dovoljenju za vsak posamezni obrat ali v splošnih zavezujočih predpisih.
Redno spremljanje se brez poseganja v prvi pododstavek izvaja najmanj enkrat na pet let za podtalnico in deset let za tla, razen če to spremljanje temelji na sistematičnem ocenjevanju tveganj za onesnaženje.
Redno spremljanje se brez poseganja v prvi pododstavek po možnosti izvaja, kot je določeno v zaključkih o BAT, ter najmanj enkrat na tri leta za podtalnico in na sedem let za tla, razen če to spremljanje temelji na sistematičnem ocenjevanju tveganj za onesnaženje.“
Sprememba 132
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)
(13b)   v členu 16 se doda naslednji odstavek:
2a.   Nadzor kakovosti laboratorijev, ki izvajajo spremljanje, poteka na podlagi mednarodnih standardov, kot je ISO 17025.
Sprememba 133
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 17 – odstavek 1
(14a)   člen 17, odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
1.  Pri sprejemanju splošnih zavezujočih predpisov države članice zagotovijo celostni pristop in visoko stopnjo varstva okolja, enakovredno tisti, ki jo je mogoče doseči s posameznimi pogoji v dovoljenju.
„1. Pri sprejemanju splošnih zavezujočih predpisov države članice zagotovijo celostni pristop v skladu s členom 15(3), pododstavek 2a (novo), in visoko stopnjo varstva okolja, enakovredno tisti, ki jo je mogoče doseči s posameznimi pogoji v dovoljenju.“
Sprememba 134
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15
Direktiva 2010/75/EU
Člen 18 – odstavek 1
Kadar predpisana kakovost okolja zahteva pogoje, strožje od tistih, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, se v dovoljenje vključijo dodatni ukrepi, da se zmanjša posamezni prispevek obrata k onesnaževanju, povzročenem na zadevnem območju.
Kadar predpisana kakovost okolja zahteva pogoje, strožje od tistih, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, se v dovoljenje vključijo dodatni ukrepi, kot je določitev dodatnih meja obremenitve za zadevna onesnaževala, zato da se zmanjša posamezni prispevek obrata k onesnaževanju, povzročenem na zadevnem območju, a brez poseganja v druge ukrepe, ki se lahko sprejmejo za izpolnitev okoljskih standardov kakovosti.
Sprememba 135
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15
Direktiva 2010/75/EU
Člen 18 – odstavek 2
Kadar so bili v skladu s prvim pododstavkom v dovoljenje vključeni strožji pogoji, se od upravljavca zahteva redno spremljanje koncentracije zadevnih onesnaževal v sprejemnem okolju, ki so posledica dejavnosti zadevnih obratov, rezultati takega spremljanja pa se dajo na voljo pristojnemu organu. Kadar so metode spremljanja in merjenja za zadevna onesnaževala določene v drugi ustrezni zakonodaji Unije, se take metode uporabljajo za namene spremljanja iz tega odstavka.“;
Kadar so bili v skladu s prvim pododstavkom v dovoljenje vključeni strožji pogoji, se od upravljavca zahteva redno spremljanje koncentracije in obremenitev zadevnih onesnaževal na mestu izpusta, ki so posledica dejavnosti zadevnih obratov, rezultati takega spremljanja pa se čim prej, največ v enem mesecu od nastanka informacije, posredujejo pristojnemu organu ter upravljavcem obratov za pitno vodo in/ali za čiščenje odpadne vode nižje v verigi, kakor je ustrezno. Kadar so metode spremljanja in merjenja za zadevna onesnaževala, vključno s tako imenovanimi kemičnimi koktajli, določene v drugi ustrezni zakonodaji Unije, se take metode uporabljajo za namene spremljanja iz tega odstavka.
Sprememba 136
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 19
(15a)  člen 19 se nadomesti z naslednjim:
Člen 19
„Člen 19
Razvoj najboljših razpoložljivih tehnologij
Razvoj najboljših razpoložljivih tehnologij
Države članice zagotovijo, da pristojni organ sledi razvoju najboljših razpoložljivih tehnologij ali je o njem obveščen ter da je obveščen o objavi kakršnih koli novih ali posodobljenih zaključkov o BAT ter te informacije da na voljo zadevni javnosti.
Države članice zagotovijo, da pristojni organ sledi razvoju najboljših razpoložljivih tehnologij ali je o njem obveščen ter da je obveščen o objavi kakršnih koli novih ali posodobljenih zaključkov o BAT ali predpisov o obratovanju ter te informacije da na voljo zadevni javnosti.
Sprememba 137
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 20 – odstavek 1
(15b)   v členu 20 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da upravljavec obvesti pristojni organ o vsaki načrtovani spremembi v vrsti ali delovanju obrata ali razširitvi obrata, ki bi lahko vplivala na okolje. Če je primerno, pristojni organ posodobi dovoljenje.
„1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da upravljavec obvesti pristojni organ o vsaki načrtovani spremembi v vrsti ali delovanju obrata ali razširitvi obrata, ki bi lahko vplivala na okolje vsaj šest mesecev pred izvedbo spremembe ali razširitve. Če je primerno, pristojni organ posodobi dovoljenje, vključno z ustreznimi postopki za to razširitev.
Sprememba 138
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 21 – odstavek 1
(15c)   v členu 21 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pristojni organ v rednih časovnih presledkih skladno z odstavki 2 do 5 ponovno preveri in za zagotovitev skladnosti s to direktivo po potrebi posodobi pogoje v dovoljenju.
„1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pristojni organ v rednih časovnih presledkih skladno z odstavki 2 do 5 ponovno preveri in za zagotovitev skladnosti s to direktivo po potrebi posodobi pogoje v dovoljenju. Države članice zagotovijo, da pristojni organi dovoljenje ponovno preučijo vsaj vsakih 8 let.“
Sprememba 139
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 d (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a
(15d)   v členu 21, odstavek 3, pododstavek 1, se točka (a) nadomesti z naslednjim:
(a)   se vsi pogoji v dovoljenju za zadevni obrat ponovno preverijo in po potrebi posodobijo zaradi zagotovitve skladnosti s to direktivo, še posebej s členom 15(3) in (4), kjer je to ustrezno;
„(a) se vsi pogoji v dovoljenju za zadevni obrat ponovno preverijo in po potrebi posodobijo zaradi zagotovitve skladnosti s to direktivo, še posebej s členom 15(3), (3a) in (4), kjer je to ustrezno;
Sprememba 305
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 e (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 21 – odstavek 3 a (novo)
(15e)   v členu 21 se vstavi naslednji odstavek:
„3a. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko pristojni organ v primeru, da podjetja izvajajo korenito industrijsko preobrazbo v skladu s členom 3 za doseganje ciljev Unije na področju čistega, krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva z gradnjo novih obratov ali pridobitvijo dovoljenja zanje, odloži ponovno preučitev in posodobitev dovoljenja za zadevne dejavnosti – brez poseganja v ustrezne določbe iz poglavij o posameznih sektorjih – do zaključka preobrazbe, vendar najpozneje do leta 2035.“
Sprememba 140
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2
(16a)   v členu 22(2) se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:
2.   Če dejavnost vključuje uporabo, proizvodnjo ali izpust zadevnih nevarnih snovi ter ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice na območju obrata, upravljavec pripravi izhodiščno poročilo in ga predloži pristojnemu organu, preden začne z obratovanjem obrata ali preden je dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 7. januarju 2013.
„2. Če dejavnost vključuje uporabo, proizvodnjo ali izpust zadevnih nevarnih snovi ter ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal, površinskih voda in podtalnice na območju obrata, upravljavec pripravi izhodiščno poročilo in ga predloži pristojnemu organu, preden začne z obratovanjem obrata ali preden je dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 7. januarju 2013.
Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki so potrebne za določitev stanja onesnaženja tal in podtalnice, s čimer se izvede količinska primerjava s stanjem po dokončnem prenehanju dejavnosti iz odstavka 3.
Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki so potrebne za določitev stanja onesnaženja tal, površinskih voda in podtalnice, s čimer se izvede količinska primerjava s stanjem po dokončnem prenehanju dejavnosti iz odstavka 3.
Sprememba 141
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1
(16b)   v členu 22, odstavek 3, se pododstavek 1 nadomesti z naslednjim:
Ob dokončnem prenehanju dejavnosti upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, ki so se uporabljale ali nastajale v obratu ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v primerjavi s stanjem, določenim v izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, povzročil znatno onesnaženje tal ali podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, upravljavec sprejme potrebne ukrepe za reševanje problema tega onesnaženja, da bi se lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta namen se lahko upošteva tehnična izvedljivost takšnih ukrepov.
„Ob dokončnem prenehanju dejavnosti upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, ki so se uporabljale ali nastajale v obratu ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v primerjavi s stanjem, določenim v izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, povzročil znatno onesnaženje tal, površinskih voda ali podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, upravljavec sprejme potrebne ukrepe za reševanje problema tega onesnaženja, da bi se lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta namen se lahko upošteva tehnična izvedljivost takšnih ukrepov.
Sprememba 142
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2
(16c)   v členu 23, odstavek 4, se pododstavek 2 nadomesti z naslednjim:
Časovni razmik med dvema obiskoma na kraju samem temelji na sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj dovoljenju zadevnih obratov in ne sme presegati enega leta za najnevarnejše obrate in treh let za najmanj nevarne obrate.
Časovni razmik med dvema obiskoma na kraju samem temelji na sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj dovoljenju zadevnih obratov in ne sme presegati enega leta za najnevarnejše obrate in treh let za najmanj nevarne obrate. Javnost je obveščena o oceni okoljskih tveganj teh obratov.“
Sprememba 143
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 d (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 5
(16d)   V členu 23(4) se pododstavek 5 nadomesti z naslednjim besedilom:
Komisija lahko sprejme navodila glede meril za ocenjevanje okoljskih tveganj.
Komisija najpozneje dve leti po prenosu te direktive sprejme in po potrebi redno posodablja navodila glede meril za ocenjevanje okoljskih tveganj.
Sprememba 144
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a – točka i (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 24 – odstavek 1 – točka b
(-i)   V členu 24(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  izdaja dovoljenja za vsako večjo spremembo;
„(b) izdaja ali ponovno preverjanje dovoljenja za vsako večjo spremembo;
Sprememba 145
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka b – točka i
Direktiva 2010/75/EU
Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu preverjanju ali posodobitvi dovoljenja sprejeta, pristojni organ da javnosti na razpolago, vključno sistematično preko spleta, brezplačno in neomejeno dostopno registriranim uporabnikom, če gre za točke (a), (b) in (f), naslednje podatke:“;
2.  Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu preverjanju ali posodobitvi dovoljenja sprejeta, pristojni organ da javnosti na razpolago, vključno sistematično preko spleta, na svojem spletnem mestu, na lahko najdljivi spletni strani, brezplačno in neomejeno dostopno registriranim uporabnikom, če gre za točke (a), (b) in (f), naslednje podatke:“;
Sprememba 146
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka b – točka i a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 24 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(ia)   v členu 24, odstavek 2, se vstavi naslednja točka:
(aa)   povzetek dovoljenja iz člena 5(4);
Sprememba 147
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka b – točka ii a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 24 – odstavek 2 – točka e
(iia)   v členu 24(2) se točka (e) nadomesti z naslednjim:
(e)  kako so bili določeni pogoji v dovoljenju iz člena 14, tudi mejne vrednosti emisij, glede na najboljše razpoložljive tehnologije in ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami;
„(e) kako so bili določeni pogoji v dovoljenju iz člena 14, tudi mejne vrednosti emisij in ravni okoljske učinkovitosti, glede na najboljše razpoložljive tehnologije ter ravni emisij in okoljske učinkovitosti, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami;
Sprememba 148
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka c
Direktiva 2010/75/EU
Člen 24 – odstavek 3 – uvodni del
3.  Pristojni organ da javnosti tudi na voljo, vključno sistematično preko spleta, brezplačno in neomejeno dostopno registriranim uporabnikom, naslednje:
3.  Pristojni organ da javnosti tudi na voljo, vključno sistematično preko spleta, na svojem spletnem mestu, na zlahka najdljivi spletni strani, brezplačno in neomejeno dostopno registriranim uporabnikom, naslednje:
Sprememba 149
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka c
Direktiva 2010/75/EU
Člen 24 – odstavek 3 – točka b
(b)  rezultate spremljanja emisij, ki jih zahtevajo pogoji v dovoljenju, in jih hrani pristojni organ;
(b)  rezultate spremljanja emisij, ki se zahtevajo v skladu s pogoji v dovoljenju in jih hrani pristojni organ v podatkovni zbirki, in sicer v obliki, ki omogoča prenos naborov podatkov na podlagi poizvedb;
Sprememba 150
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 25 – odstavek 1 – uvodni del
(17a)   v členu 25 se uvodni stavek odstavka 1 nadomesti z naslednjim:
Države članice v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo članom zadevne javnosti zagotovijo dostop do revizije postopka pred sodiščem ali pa pred drugim neodvisnim in nepristranskim organom, vzpostavljenim z zakonom, da izpodbijajo materialno in postopkovno zakonitost odločitev, dejanj ali opustitev ob upoštevanju člena 24, ko je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
Države članice v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo članom zadevne javnosti zagotovijo dostop do revizije postopka pred sodiščem ali pa pred drugim neodvisnim in nepristranskim organom, vzpostavljenim z zakonom, da izpodbijajo materialno in postopkovno zakonitost odločitev, dejanj ali opustitev ob upoštevanju člena 14, člena 17(1) do (3), člena 22 in člena 24, ko je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
Sprememba 151
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18
Direktiva 2010/75/EU
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2
Položaj v reviziji postopka ne sme biti pogojen z vlogo, ki jo je član zadevne javnosti imel med participativno fazo postopkov odločanja v skladu s to direktivo.
Položaj v reviziji postopka ni pogojen z vlogo, ki jo je član zadevne javnosti imel med participativno fazo postopkov odločanja v skladu s to direktivo.
Sprememba 152
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 25 – odstavek 3
(18a)   v členu 25 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
3.  Države članice skladno s ciljem omogočiti zadevni javnosti dostop do sodišč določijo, kaj predstavlja zadosten interes in kršitev pravice.
3. Države članice skladno s ciljem omogočiti zadevni javnosti dostop do sodišč določijo, kaj predstavlja zadosten interes in kršitev pravice.
S tem ciljem se interes katere koli nevladne organizacije, ki spodbuja varstvo okolja in ki izpolnjuje zahteve v okviru nacionalnega prava, šteje za zadosten za namen točke (a) odstavka 1.
S tem ciljem se interes katere koli nevladne organizacije, ki spodbuja varstvo okolja in ki izpolnjuje zahteve v okviru nacionalnega prava, ter interes podnacionalnega javnega organa, na katerega ozemlje ali prebivalstvo bi neupoštevanje te direktive lahko negativno vplivalo, štejeta za zadostna za namen točke (a) odstavka 1.
Za take organizacije se šteje, da imajo pravice, ki so lahko kršene za namen točke (b) odstavka 1.
Za take organizacije in organe se šteje, da imajo pravice, ki so lahko kršene za namen točke (b) odstavka 1.
Sprememba 153
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19
Direktiva 2010/75/EU
Člen 26 – odstavek 1
1.  Če se država članica zaveda, da lahko obratovanje naprave povzroča znatne negativne vplive na okolje druge države članice ali, če tako zahteva država članica, ki je lahko znatno prizadeta, država članica, na katere ozemlju je bila vložena vloga za dovoljenje v skladu s členom 4 ali členom 20(2), posreduje drugi državi članici vse podatke, ki jih je treba poslati ali dati na razpolago v skladu s Prilogo IV, istočasno, kot jih da na razpolago javnosti. Na podlagi teh informacij se izvedejo posvetovanja med državama članicama, hkrati pa se zagotovi, da so pripombe države članice, ki je lahko znatno prizadeta, predložene, preden pristojni organ države članice, na katere ozemlju je bila vložena vloga za dovoljenje, sprejme odločitev. Če država članica, ki je lahko znatno prizadeta, v obdobju posvetovanja z zadevno javnostjo ne predloži pripomb, pristojni organ nadaljuje postopek za izdajo dovoljenja.
1.  Če se država članica zaveda, da lahko obratovanje naprave povzroča znatne negativne vplive na okolje druge države članice, ali če tako zahteva država članica, ki je lahko znatno prizadeta, država članica, na katere ozemlju je bila vložena vloga za dovoljenje v skladu s členom 4 ali členom 20(2) ali na katere ozemlju je bilo dovoljenje ponovno preverjeno v skladu s členom 21, posreduje drugi državi članici vse podatke, ki jih je treba poslati ali dati na razpolago v skladu s Prilogo IV, istočasno, kot jih da na razpolago javnosti, najpozneje pa po treh mesecih. Na podlagi teh informacij se izvedejo posvetovanja med državama članicama, hkrati pa se zagotovi, da so pripombe države članice, ki je lahko znatno prizadeta, predložene, preden pristojni organ države članice, na katere ozemlju je bila vložena vloga za dovoljenje, sprejme odločitev. Če država članica, ki je lahko znatno prizadeta, v obdobju posvetovanja z zadevno javnostjo ne predloži pripomb, pristojni organ nadaljuje postopek za izdajo dovoljenja.
Sprememba 154
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 26 – odstavek 4 a (novo)
(19a)   v členu 26 se doda naslednji odstavek:
4a.   Države članice zagotovijo, da pristojni organi vzpostavijo ustrezne regionalne čezmejne komunikacijske kanale.
Sprememba 155
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20
Direktiva 2010/75/EU
Poglavje II a – naslov
SPODBUJANJE INOVACIJ“;
OMOGOČANJE IN SPODBUJANJE INOVACIJ“;
Sprememba 156
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 – odstavek 1
Države članice po potrebi spodbujajo razvoj in uporabo nastajajočih tehnik zlasti če so bile take tehnike opredeljene v zaključkih o BAT, referenčnih dokumentih BAT ali ugotovitvah inovacijskega centra za industrijsko preobrazbo in emisije iz člena 27a.“;
Države članice po potrebi spodbujajo razvoj in uporabo nastajajočih tehnik, ne da bi predpisovale točno določeno tehniko ali tehnologijo, zlasti če so bile take tehnike opredeljene v zaključkih o BAT, referenčnih dokumentih BAT ali ugotovitvah inovacijskega centra za industrijsko preobrazbo in emisije iz člena 27a.“;
Sprememba 157
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 a – odstavek 2
2.  Center zbira in analizira informacije o inovativnih tehnikah, vključno z nastajajočimi tehnikami, pomembnimi za dejavnosti na področju uporabe te direktive, in opredeljuje njihovo stopnjo razvitosti in okoljske učinkovitosti. Komisija upošteva ugotovitve centra pri pripravi delovnega programa za izmenjavo informacij iz člena 13(3), točka (b) ter pri pripravi, pregledu in posodobitvi referenčnih dokumentov BAT iz člena 13(1).
2.  Center zbira in analizira informacije o inovativnih tehnikah, vključno z nastajajočimi tehnikami, pomembnimi za dejavnosti na področju uporabe te direktive, in opredeljuje njihovo stopnjo razvitosti in okoljske učinkovitosti. Komisija upošteva ugotovitve centra pri pripravi delovnega programa za izmenjavo informacij iz člena 13(3), točka (b) ter pri pripravi, pregledu in posodobitvi referenčnih dokumentov BAT iz člena 13(1) po oceni ustrezne tehnične delovne skupine v Sevilli.
Sprememba 158
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27a – odstavek 3 – točka e a (novo)
(ea)   predstavniki zadevnih kmetov;
Sprememba 159
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27a – odstavek 3 – točka g
(g)  nevladne organizacije, ki spodbujajo varstvo okolja;
(g)  nevladne organizacije, ki spodbujajo varstvo zdravja ljudi ali okolja;
Sprememba 160
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27b – odstavek 1
Brez poseganja v člen 18 lahko pristojni organ odobri začasna odstopanja od zahtev iz člena 15(2) in (3) ter od načel iz člena 11, točki (a) in (b) za preizkušanje nastajajočih tehnik za skupno največ 24 mesecev.
Brez poseganja v člen 18 in člen 2(2) lahko pristojni organ odobri začasna odstopanja od zahtev iz člena 15(2) in (3) ter od načel iz člena 11, točki (a) in (b) za preizkušanje nastajajočih tehnik za skupno največ 36 mesecev, pod pogojem, da se po tem obdobju tehnika ne uporablja več ali da dejavnost doseže najmanj ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.
Sprememba 274
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 c – odstavek 1
Z odstopanjem od člena 21(3) lahko pristojni organ določi mejne vrednosti emisij, ki zagotavljajo, da v šestih letih od objave odločitve o zaključkih o BAT v skladu s členom 13(5), ki se nanaša na glavno dejavnost obrata, emisije, nastale pri običajnih pogojih obratovanja, ne presegajo ravni emisij, povezanih z nastajajočimi tehnikami, kot je določeno v odločitvah o zaključkih o BAT.
Z odstopanjem od člena 15(3) in (3a) ter člena 21(3) lahko pristojni organ na zahtevo upravljavca določi okvirne mejne vrednosti emisij, ki zagotavljajo, da v šestih letih od objave odločitve o zaključkih o BAT v skladu s členom 13(5), ki se nanaša na glavno dejavnost obrata, emisije, nastale pri običajnih pogojih obratovanja, ne presegajo ravni emisij, povezanih z nastajajočimi tehnikami, kot je določeno v odločitvah o zaključkih o BAT. Države članice ali pristojni organi obvestijo INCITE o nastajajočih tehnologijah, za katere je bilo izdano dovoljenje.
Sprememba 258
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27d – odstavek 1 – pododstavek 1
Države članice od upravljavca zahtevajo, da v svoj sistem ravnanja z okoljem iz člena 14a do 30. junija 2030 vključi načrt preoblikovanja za vsak obrat, ki izvaja dejavnost iz točk 1, 2, 3, 4, 6.1a in 6.1b Priloge I. Ob uporabi obrazca iz odstavka 4 načrt preoblikovanja vsebuje informacije o tem, kako se bo obrat preoblikoval v obdobju 2030–2050, da bo do leta 2050 prispeval k nastanku trajnostnega, čistejšega, krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva.
Države članice upravljavca pozovejo, naj v svoj sistem ravnanja z okoljem iz člena 14a do 30. junija 2030 vključi okvirni načrt preoblikovanja za skupine dejavnosti podjetja iz točk 1, 2, 3, 4, 6.1a in 6.1b Priloge I. Ob uporabi obrazca iz odstavka 4 načrt preoblikovanja vsebuje informacije o tem, kako se bo podjetje preoblikovalo v obdobju 2030–2050, da bo do leta 2050 prispevalo k nastanku trajnostnega, čistejšega, krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva. Načrt preoblikovanja vsebuje konkretne informacije o tem, kako naj bi se obrat preoblikoval v energijsko učinkovitejšega in gospodarnejšega z vodo in viri, ter določa ukrepe, ki se bodo izvajali za zmanjšanje skupne porabe in izboljšanje učinkovitosti podjetja ter njegovih dejavnosti.
Sprememba 163
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 d – odstavek 1 – pododstavek 2
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da organizacija za presojo, s katero upravljavec sklene pogodbo v okviru svojega sistema ravnanja z okoljem, do 31. decembra 2031 oceni skladnost načrtov preoblikovanja iz prvega pododstavka odstavka 1 z zahtevami, določenimi v izvedbenem aktu iz odstavka 4.
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da organizacija za presojo, s katero upravljavec sklene pogodbo v okviru svojega sistema ravnanja z okoljem, najpozneje eno leto po rokih iz prvega pododstavka, oceni skladnost načrtov preoblikovanja iz prvega pododstavka z zahtevami, določenimi v delegiranem aktu iz odstavka 4, da prispevajo k vzpostavitvi trajnostnega, čistega, krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva do leta 2050.
Sprememba 164
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 d – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
Če so bili elementi načrtov preoblikovanja zasnovani že drugje in so skladni s to določbo, se lahko v načrtu preoblikovanja navede sklic na ustrezne dokumente.
Sprememba 165
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 d – odstavek 1 a (novo)
1a.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se načrti preoblikovanja iz odstavka 1 redno pregledujejo in po potrebi dopolnijo.
Sprememba 166
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 d – odstavek 2 – pododstavek 1
Države članice od upravljavca zahtevajo, da v okviru preverjanja pogojev v dovoljenju v skladu s členom 21(3) po objavi odločitev o zaključkih o BAT po 1. januarju 2030 v svoj sistem ravnanja z okoljem iz člena 14a vključi načrt preoblikovanja za vsak obrat, ki opravlja dejavnost, navedeno v Prilogi I, ki ni navedena v odstavku 1. Ob uporabi obrazca iz odstavka 4 načrt preoblikovanja vsebuje informacije o tem, kako se bo obrat preoblikoval v obdobju 2030–2050, da bo do leta 2050 prispeval k nastanku trajnostnega, čistejšega, krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva.
Države članice od upravljavca, ki izvaja katero od dejavnosti s seznama v Prilogi I, ki ni navedena v odstavku 1, zahtevajo, da v svoj sistem ravnanja z okoljem iz člena 14a vključi načrt preoblikovanja, kot je opisan v odstavku 1 tega člena. Ob uporabi obrazca iz odstavka 4 načrt preoblikovanja vsebuje informacije o tem, kako se bo obrat preoblikoval v obdobju 2030–2050, da bo do leta 2050 prispeval k nastanku trajnostnega, čistejšega, krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva.
Sprememba 167
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 d – odstavek 2 – pododstavek 2
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da organizacija za presojo, s katero upravljavec sklene pogodbo v okviru svojega sistema ravnanja z okoljem, oceni skladnost načrtov preoblikovanja iz prvega pododstavka odstavka 2 z zahtevami, določenimi v izvedbenem aktu iz odstavka 4.
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da organizacija za presojo, s katero upravljavec sklene pogodbo v okviru svojega sistema ravnanja z okoljem, oceni skladnost okvirnih načrtov preoblikovanja iz prvega pododstavka odstavka 2 z zahtevami, določenimi v delegiranem aktu iz odstavka 4.
Sprememba 260
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27d – odstavek 3
3.  Upravljavec v okviru objave svojega sistema ravnanja z okoljem objavi tudi svoj načrt preoblikovanja in rezultate ocenjevanja iz odstavkov 1 in 2,
3.  Podjetje v okviru objave svojega sistema ravnanja z okoljem objavi tudi svoj načrt preoblikovanja, njegove posodobitve in rezultate ocenjevanja iz odstavkov 1 in 2,
Sprememba 168
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 d – odstavek 4
4.  Komisija do 30. junija 2028 sprejme izvedbeni akt, ki določa obrazec za načrte preoblikovanja. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom preučitve iz člena 75(2).
4.  Komisija do 30. junija 2026 sprejme delegirani akt v skladu s členom 76, s katerim dopolni to direktivo ter določi obrazec za načrte preoblikovanja in seznam 200 obratov, ki najbolj onesnažujejo.
Komisija do leta 2035 pregleda vsebino in obliko načrta preoblikovanja ter po potrebi z delegiranimi akti v načrte preoblikovanja doda elemente, kot so mejniki za posamezne sektorje, ter opis oblike za poročanje, kadar je to potrebno, in do leta 2040 seznam 200 naprav, ki najbolj onesnažujejo okolje, pri čemer za onesnaževali zraka upošteva tudi onesnaževala vode.
Sprememba 169
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2010/75/EU
Člen 27 d – odstavek 4 a (novo)
4a.   Države članice po potrebi od upravljavcev zahtevajo, naj ocenijo koristi uporabe digitalnih orodij za izboljšanje okoljske učinkovitosti svojih obratov.
Sprememba 170
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 30 – odstavek 5
(22a)  v členu 30 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
5.   Pristojni organ lahko za največ šest mesecev odobri odstopanje od obveznosti izpolnjevanja zahtev glede doseganja mejnih vrednosti emisij iz odstavkov 2 in 3 za žveplov dioksid za kurilno napravo, ki v ta namen navadno uporablja gorivo z nizko vsebnostjo žvepla, kadar upravljavec ne more dosegati teh mejnih vrednosti zaradi motenj v dobavi goriva z nizko vsebnostjo žvepla, ki so posledica hudega pomanjkanja.
5. Pristojni organ lahko za največ šest mesecev odobri odstopanje od obveznosti izpolnjevanja zahtev glede doseganja mejnih vrednosti emisij iz odstavkov 2 in 3 za žveplov dioksid za kurilno napravo, ki v ta namen navadno uporablja gorivo z nizko vsebnostjo žvepla, kadar upravljavec ne more dosegati teh mejnih vrednosti zaradi motenj v dobavi goriva z nizko vsebnostjo žvepla, ki so posledica hudega pomanjkanja.
Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o vsakem odstopanju, odobrenem v skladu s prvim pododstavkom.
Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o vsakem odstopanju, odobrenem v skladu s prvim pododstavkom, ter ji predložijo dokaz o tem pomanjkanju in podrobno utemeljitev, zakaj je potrebno odstopanje.
Sprememba 171
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 30 – odstavek 6 – pododstavek 3
(22b)  V členu 30(6) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:
Države članice nemudoma obvestijo Komisijo o vsakem odstopanju, odobrenem v skladu s prvim pododstavkom.
Države članice nemudoma obvestijo Komisijo o vsakem odstopanju, odobrenem v skladu s prvim pododstavkom, ter ji predložijo dokaz o prekinitvi dobave in podrobno utemeljitev, zakaj je odstopanje potrebno.
Sprememba 172
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 30 – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka c
(22c)  V členu 30(9), prvi pododstavek, se točka c nadomesti z naslednjim:
(c)  kurilne naprave, ki kot gorivo uporabljajo pline, ki niso zemeljski plin;
(c) kurilne naprave, ki kot gorivo uporabljajo pline, ki niso fosilni ali biogeni;
Sprememba 294
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 d (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 34a
(22d)   vstavi se naslednji člen 34a:
„1. Države članice lahko za kurilne naprave, ki so na dan [datum začetka veljavnosti] del majhnega izdvojenega sistema, do 31. decembra 2029 odobrijo izvzetje od obveznosti upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz člena 30(2) in člena 15(3) za žveplov dioksid, dušikove okside in prah ali, če je ustrezno, stopenj razžveplanja iz člena 31. Mejne vrednosti emisij za žveplov dioksid, dušikove okside in prah, ki so določene v dovoljenju za te kurilne naprave in so zlasti skladne z zahtevami iz direktiv 2001/80/ES in 2008/1/ES, se vsaj ohranijo.
Države članice sprejmejo ukrepe, da zagotovijo spremljanje emisij in da se ne povzroča znatno onesnaževanje. Države članice lahko obrate izvzamejo iz obveznosti upoštevanja mejnih vrednosti emisij le, če so bili prej uporabljeni vsi možni ukrepi, ki manj onesnažujejo okolje. Izvzetje se ne odobri za daljše obdobje, kot je potrebno.
2.  Zadevne kurilne naprave so od 1. januarja 2030 skladne z mejnimi vrednostmi emisij za žveplov dioksid, dušikove okside in prah iz člena 15(3)
3.  Države članice, ki so odobrile izvzetja v skladu z odstavkom 1, izvajajo načrt skladnosti, ki zajema kurilne naprave, za katere velja izvzetje v skladu z odstavkom 1. Načrt skladnosti vsebuje ukrepe, ki jih uvedejo države članice za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij za žveplov dioksid, dušikove okside in prah iz člena 15(3) do 31. decembra 2029. Načrt vključuje tudi ukrepe za zmanjšanje obsega in trajanja emisij onesnaževal v obdobju, ki ga zajema, ter informacije o ukrepih za upravljanje povpraševanja in možnostih za prehod na čistejše alternative, kot sta uvedba obnovljivih virov energije in povezanost z omrežji na celini.
4.  Države članice najpozneje [datum začetka veljavnosti + 6 mesecev] Komisiji predložijo svoje načrte skladnosti. Komisija oceni načrt in kadar v roku dvanajstih mesecev po njegovem prejetju ne poda nobenega ugovora, zadevna država članica šteje, da je njen načrt sprejet. Če Komisija izrazi nasprotovanje z utemeljitvijo, da načrt ne zagotavlja skladnosti zadevnih naprav do 31. decembra 2029 ali da ne zmanjšuje obsega in trajanja emisij onesnaževal v obdobju, ki ga zajema, država članica v šestih mesecih po tem, ko jo Komisija uradno obvesti o svojem nasprotovanju, predloži spremenjeni načrt. V zvezi z oceno nove različice načrta, ki ga država članica predloži Komisiji, je obdobje iz drugega pododstavka določeno na šest mesecev.
5.  Države članice Komisiji poročajo o napredku glede ukrepov, opisanih v načrtu, najpozneje [datum začetka veljavnosti + 18 mesecev] in ob koncu vsakega naslednjega koledarskega leta. Države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli naknadnih spremembah načrta. V zvezi z oceno nove različice načrta, ki ga država članica predloži Komisiji, je obdobje iz drugega pododstavka točke 5 določeno na šest mesecev.
6.  Država članica informacije o odstopanju in naloženih pogojih objavi v skladu s členom 24(2).“;
Sprememba 173
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23
Direktiva 2010/75/EU
Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a
(a)  sežig ne povzroča višjih emisij od tistih, nastalih pri zgorevanju najmanj onesnažujočih goriv, razpoložljivih na trgu, ki bi jih bilo mogoče kuriti v obratu;
(a)  sežig povzroča emisije, nižje od tistih, nastalih pri zgorevanju najmanj onesnažujočih goriv, razpoložljivih na trgu, ki bi jih bilo mogoče kuriti v obratu;
Sprememba 174
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 42 – odstavek 2 a (novo)
(23a)  V členu 42 se doda naslednji odstavek:
2a.  Naprave iz odstavka 2, točka (b), pristojnim organom sporočijo podatke o skupni količini sežganih odpadkov, vključno s količino in lastnostmi nevarnih odpadkov iz člena 45(2), točka (b), emisijami v zrak in vodo, pH, temperaturo in pretokom izpustov odpadne vode.
Sprememba 175
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 50 – odstavek 2 a (novo)
(23b)  V členu 50 se vstavi odstavek 2a (novo):
2a.  Emisije v zrak iz sežigalnic in napravah za sosežig se spremljajo tudi v pogojih delovanja, ki niso običajni (OTNOC), zlasti pri emisijah PCDD/F in dioksinom podobnih PCB med zagonom in ustavitvijo. Sežigalnice in naprave za sosežig preprečujejo emisije PCDD/F in dioksinom podobnih PCB med celotnim delovanjem, vključno z OTNOC, med drugim tako, da zagotovijo, da čistilni sistem dimnih plinov pred dovajanjem odpadkov v celoti deluje.
Sprememba 176
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 55 – odstavek 2
(23c)  V členu 55 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Pri sežigalnicah odpadkov ali napravah za sosežig odpadkov z nazivno zmogljivostjo dve toni ali več na uro, poročilo iz člena 72 vključuje informacije o delovanju in spremljanju naprave, opis poteka procesa sežiga ali sosežiga, navaja pa tudi količino emisij v zrak in vodo glede na mejne vrednosti emisij. Te informacije so dostopne javnosti.
2.  Pri sežigalnicah odpadkov ali napravah za sosežig odpadkov z nazivno zmogljivostjo dve toni ali več na uro, poročilo iz člena 72 vključuje informacije o delovanju in spremljanju naprave, opis poteka procesa sežiga ali sosežiga, navaja pa tudi količino emisij v zrak in vodo glede na mejne vrednosti emisij. Vključeni bi morali biti tudi podatki o emisijah, navedeni v bruto vrednostih, in izvirna poročila o laboratorijskih analizah. Te informacije so dostopne javnosti.
Sprememba 177
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 d (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 58 – odstavek 1
(23d)  V členu 58 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
Snovi ali zmesi, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F ali morajo biti označene s temi stavki zaradi deleža hlapnih organskih spojin in ki so skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ter zmesi uvrščene med kancerogene ali mutagene snovi ali za razmnoževanje strupene snovi, se v najkrajšem možnem času nadomestijo z manj škodljivimi snovmi ali zmesmi, kolikor je to mogoče.
Snovi ali zmesi, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F ali morajo biti označene s temi stavki zaradi deleža hlapnih organskih spojin in ki so skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 uvrščene med obstojne, bioakumulativne ter strupene ali endokrine motilce, ter zmesi uvrščene med kancerogene ali mutagene snovi ali za razmnoževanje strupene snovi, se v najkrajšem možnem času nadomestijo z manj škodljivimi snovmi ali zmesmi, kolikor je to mogoče.
Sprememba 178
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 e (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 63 – odstavek 2
(23e)  V členu 63 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Kadar se obstoječi obrat znatno spremeni, ali kadar je obrat po znatni spremembi prvič vključen v področje uporabe te direktive, se del obrata, ki se znatno spremeni, obravnava kot nov obrat ali kot obstoječ obrat, pod pogojem, da skupne emisije celega obrata ne presegajo emisij, ki bi nastale, če bi se znatno spremenjeni del obravnaval kot nov obrat.
.2 Kadar se obstoječi obrat znatno spremeni, ali kadar je obrat po znatni spremembi prvič vključen v področje uporabe te direktive, se del obrata, ki se znatno spremeni, obravnava kot nov obrat.
Sprememba 179
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 f (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 1 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(23f)  V členu 64, odstavek 2, se doda naslednja točka:
(da)  ovire za recikliranje in ponovno uporabo organskih topil ter načini za odpravo teh ovir.
Sprememba 180
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 g (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 – odstavek 3
(23g)  V členu 70 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:
3.  Spremljanje se izvaja v skladu s standardi CEN ali, če standardi CEN niso na voljo, standardi ISO, nacionalnimi ali drugimi mednarodnimi standardi, ki zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostne podatke.
„3. Spremljanje se izvaja v skladu s standardi CEN ali, če standardi CEN niso na voljo, standardi ISO, nacionalnimi ali drugimi mednarodnimi standardi, ki zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostne podatke. To velja tudi za sistem zagotavljanja kakovosti laboratorija, ki izvaja spremljanje. “
Sprememba 253
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 a – odstavek 1
To poglavje se uporablja za dejavnosti iz Priloge Ia, ki dosegajo prage zmogljivosti iz navedene priloge.
To poglavje se uporablja za katero koli od naslednjih dejavnosti reje prašičev in perutnine, ki dosegajo nižji prag:
(a)  farma ali kmetijski obrat:
(i)  z več kot 40 000 mesti za perutnino,
(ii)  z več kot 2 000 mesti za prašiče pitance (težje od 30 kg) ali
(iii)  z več kot 750 mesti za plemenske svinje.
ali
(b)  farma ali kmetijski obrat s 750 glavami velike živine (GVŽ) ali več. Približni ekvivalent v GVŽ temelji na količnikih, določenih v Prilogi -Ia k tej direktivi.
Sprememba 181
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 a – odstavek 1 a (novo)
Do [prvega dne v mesecu, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti delegiranega akta iz odstavka 3] se lahko proizvodi, ki izvirajo iz rejskih dejavnosti, zajetih v poglavju VIa, dajo na trg EU, če obrat, v katerem se izvaja rejska dejavnost, izpolnjuje enotne pogoje predpisov o obratovanju iz tega člena ali če uvozniki predložijo potrdila o izvoru iz tretjih držav, ki štejejo za primerljiva glede na učinkovitost. Pristojni organi države članice, v katero se uvaža, preverijo skladnost uvoženih proizvodov. Komisija do [prvega dne v mesecu, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] predloži delegirani akt za vzpostavitev metodologije, skladne s pravili STO, ki določa postopek dajanja proizvodov na trg Unije in postopek preverjanja za pristojni organ, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji.
Sprememba 182
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 b – odstavek 1
Če sta dva ali več obratov blizu drug drugega in če imajo istega upravljavca ali če obrate nadzorujejo upravljavci, ki so vključeni v ekonomsko ali pravno razmerje, se zadevni obrati za namene izračuna praga zmogljivosti iz člena 70a štejejo za eno enoto.
Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko v primeru, če sta dva ali več obratov, ki izvajajo rejne dejavnosti, blizu drug drugega in če imajo obrati istega upravljavca ali če obrate nadzorujejo upravljavci, ki so vključeni v ekonomsko ali pravno razmerje, se zadevni obrati za namene izračuna praga zmogljivosti iz člena 70a štejejo za eno enoto. Države članice poskrbijo, da se to pravilo ne uporablja za to, da bi se zaobšle obveznosti iz te direktive. Komisija do ... [prvi dan meseca, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] in po posvetovanju z državami članicami objavi smernice o merilih za obravnavo različnih obratov kot ene enote v skladu z odstavkom 1.
Sprememba 183
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 c – naslov
Dovoljenja
Dovoljenja in registracije
Sprememba 184
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 c – odstavek 1
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da noben obrat, ki spada na področje uporabe tega poglavja, ne obratuje brez dovoljenja in da njegovo obratovanje izpolnjuje predpise o obratovanju iz člena 70i.
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da noben obrat, ki spada na področje uporabe tega poglavja, ne obratuje brez dovoljenja ali brez registracije in da obratovanje vseh obratov iz Priloge Ia izpolnjuje predpise o obratovanju in enotne pogoje iz člena 70i.
Države članice za registracijo uporabijo že obstoječe podobne postopke, da ne bi ustvarjale novega upravnega bremena. Države članice v vsakem primeru uporabijo postopek za izdajo dovoljenja za intenzivno rejo perutnine in prašičev za obrate:
(a)  z več kot 40 000 mesti za perutnino,
(b)   z več kot 2 000 mesti za prašiče pitance (težje od 30 kg) ali
(c)   z več kot 750 mesti za plemenske svinje.
Sprememba 185
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 c – odstavek 2 – uvodni del
2.  Vloge za dovoljenje vključujejo najmanj opis naslednjih elementov:
2.  Registracije ali vloge za dovoljenje vključujejo najmanj opis naslednjih elementov:
Sprememba 186
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 c – odstavek 2 – točka b
(b)  vrste živali;
(b)  vrste živali in gostota živine;
Sprememba 187
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 c – odstavek 2 – točka e
(e)  vrste in količine predvidljivih emisij iz obrata v vsako prvino okolja.
(e)  vrste in količine predvidljivih emisij iz obrata v vsako prvino okolja v normalnih pogojih delovanja;
Sprememba 188
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 c – odstavek 2 – točka e a (novo)
(ea)   približnega števila dni, ki jih živali preživijo zunaj hleva.
Sprememba 189
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 c – odstavek 4
4.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da upravljavec brez odlašanja obvesti pristojni organ o vsaki načrtovani znatni spremembi obratov, ki spadajo na področje uporabe tega poglavja, ki bi lahko vplivala na okolje. Če je primerno, pristojni organ ponovno preveri in posodobi dovoljenje.
4.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da upravljavec brez odlašanja obvesti pristojni organ o vsaki načrtovani znatni spremembi obratov, ki spadajo na področje uporabe tega poglavja, ki bi lahko vplivala na okolje. Če je primerno, pristojni organ ponovno preveri in posodobi dovoljenje ali od upravljavca zahteva, da zaprosi za dovoljenje ali se na novo registrira.
Sprememba 190
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 c – odstavek 4 a (novo)
4a.   Komisija v roku dveh let po tem, ko se začnejo predpisi o obratovanju v celoti izvajati, Evropskemu parlamentu predloži poročilo, v katerem oceni vpliv sistema na ekonomsko vzdržnost kmetijskih obratov, ki spadajo na področje uporabe te direktive, stroške, pripisane sistemom izdajanja dovoljenj in registracije ter zmanjšanje emisij, dosežene z uvedenimi ukrepi, pri čemer upošteva vse stroške in koristi, povezane z izpolnjevanjem določenih pogojev, da bi ustrezno prilagodila nekatere izvedbene določbe iz te direktive.
Sprememba 191
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 d – odstavek 1 – pododstavek 1
Države članice zagotovijo, da upravljavec izvaja spremljanje emisij in povezanih ravni okoljske učinkovitosti v skladu s predpisi o obratovanju iz člena 70i.
Države članice zagotovijo, da upravljavec izvaja spremljanje emisij in povezanih ravni okoljske učinkovitosti pod enotnimi pogoji v skladu s predpisi o obratovanju, določenimi v delegiranem aktu iz člena 70i.
Sprememba 192
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 d – odstavek 1 – pododstavek 2
Upravljavec najmanj šest let vodi evidenco vseh rezultatov spremljanja in jih obdeluje tako, da omogoči preverjanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij in mejnimi vrednostmi okoljske učinkovitosti, določenimi v predpisih o obratovanju iz člena 70i.
Podatki o spremljanju se pridobijo z merilnimi metodami ali, kadar to ni izvedljivo, z metodami izračunavanja, kot je uporaba emisijskih faktorjev. V predpisih o obratovanju se opišejo merilne metode in metode izračunavanja, če je to primerno.
Upravljavec najmanj šest let vodi evidenco vseh rezultatov spremljanja in jih obdeluje tako, da omogoči preverjanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij in mejnimi vrednostmi okoljske učinkovitosti, določenimi v predpisih o obratovanju.
Komisija do ... [Urad za publikacije: vstavite datum = prvi dan meseca, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] objavi smernice o merilih za merilne metode in metode izračunavanja, pri čemer upošteva posebnosti in raznovrstnost rejnih praks po Uniji.
Sprememba 193
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 d – odstavek 2
2.  Države članice v primeru neskladnosti z mejnimi vrednostmi emisij in mejnimi vrednostmi okoljske učinkovitosti, določenimi v predpisih o obratovanju iz člena 70i, od upravljavca zahtevajo, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se skladnost v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavi.
2.  Države članice v primeru neskladnosti z mejnimi vrednostmi emisij in mejnimi vrednostmi okoljske učinkovitosti pod enotnimi pogoji, določenimi v predpisih o obratovanju, zapisanih v delegiranem aktu iz člena 70i, od upravljavca zahtevajo, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se skladnost v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavi.
Sprememba 194
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 d – odstavek 3
3.  Upravljavec zagotovi, da raztresanje odpadkov, živalskih stranskih proizvodov ali drugih ostankov, ki nastajajo v obratu, poteka v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot je določeno v predpisih o obratovanju iz člena 70i in drugi ustrezni zakonodaji Unije, in da ne povzroča znatnega onesnaževanja okolja.
3.  Upravljavec zagotovi, da ravnanje z gnojem, kar zajema tudi raztresanje odpadkov, živalskih stranskih proizvodov ali drugih ostankov, ki nastajajo v obratu, poteka v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot je določeno v predpisih o obratovanju in drugi ustrezni zakonodaji Unije, in da ne povzroča znatnega onesnaževanja okolja.
Sprememba 195
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 e – odstavek 1
1.  Države članice zagotovijo, da se ustrezno spremljanje izvaja v skladu s predpisi o obratovanju iz člena 70i.
1.  Države članice zagotovijo, da se ustrezno spremljanje pod enotnimi pogoji izvaja v skladu s predpisi o obratovanju, določenimi v delegiranem aktu iz člena 70i.
Sprememba 196
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 e – odstavek 3
3.  Upravljavec pristojnemu organu na zahtevo in brez odlašanja da na voljo podatke in informacije iz odstavka 2 tega člena. Pristojni organ lahko poda tako zahtevo za preverjanje skladnosti s predpisi o obratovanju iz člena 70i. Pristojni organ poda tako zahtevo, če kateri koli posameznik zahteva dostop do podatkov ali informacij iz odstavka 2 tega člena.
3.  Upravljavec pristojnemu organu na zahtevo in brez odlašanja da na voljo podatke in informacije iz odstavka 2 tega člena. Pristojni organ lahko poda tako zahtevo za preverjanje skladnosti s predpisi o obratovanju. Pristojni organ poda tako zahtevo, če kateri koli posameznik zahteva dostop do podatkov ali informacij iz odstavka 2 tega člena.
Sprememba 197
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 f – odstavek 1
1.  Države članice zagotovijo, da vrednosti emisij in ravni okoljske učinkovitosti, ki se spremljajo v skladu s predpisi o obratovanju iz člena 70i, ne presegajo mejnih vrednosti emisij in mejnih vrednosti okoljske učinkovitosti, določenih v navedenem členu.
1.  Države članice zagotovijo, da vrednosti emisij in ravni okoljske učinkovitosti, ki se spremljajo v skladu s predpisi o obratovanju pod enotnimi pogoji, določenimi v delegiranem aktu iz člena 70i, ne presegajo mejnih vrednosti emisij in mejnih vrednosti okoljske učinkovitosti, določenih v navedenem členu.
Sprememba 198
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 g – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)   v postopku registracije v primeru, če splošni zavezujoči predpisi niso sprejeti, države članice pa dovolijo zgolj registracijo obrata.
Sprememba 199
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 g – odstavek 2 – točka a
(a)  dovoljenje;
(a)  dovoljenje ali registracijo;
Sprememba 200
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 h – odstavek 1 – pododstavek 2
Položaj v reviziji postopka ne sme biti pogojen z vlogo, ki jo je član zadevne javnosti imel med participativno fazo postopkov odločanja v skladu s to direktivo.
Položaj v reviziji postopka ni pogojen z vlogo, ki jo je član zadevne javnosti imel med participativno fazo postopkov odločanja v skladu s to direktivo.
Sprememba 201
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 i – odstavek 1 – pododstavek 1
Komisija določi predpise o obratovanju, ki vsebujejo zahteve, skladne z uporabo najboljše razpoložljive tehnike, za dejavnosti iz Priloge Ia, ki vključujejo naslednje:
črtano
(a)   mejne vrednosti emisij;
(b)   zahteve za spremljanje;
(c)   prakse za raztresanje;
(d)   prakse za preprečevanje onesnaževanja in prakse za blažitev;
(e)   mejne vrednosti okoljske učinkovitosti;
(f)   druge ukrepe, skladne s Prilogo III.
Sprememba 202
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 i – odstavek 1 a (novo)
1a.   Komisija pred določitvijo predpisov o obratovanju pod enotnimi pogoji v skladu z odstavkom 2 organizira izmenjavo informacij med državami članicami, zadevnim sektorjem in nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo varstvo okolja, ter v njej tudi sama sodeluje.
Pri izmenjavi informacij se zlasti obravnava naslednje:
(a)   ravni emisij in okoljske učinkovitosti obratov in tehnik v smislu emisij, porabe in narave surovin, porabe vode, rabe energije in nastajanja odpadkov ter drugih ukrepov v skladu s Prilogo III;
(b)   uporabljene tehnologije, z njimi povezano spremljanje stanja, učinki na različne prvine okolja, gospodarska in tehnična upravičenost ter njihov razvoj;
(c)   najboljše razpoložljive tehnike, opredeljene po preučitvi vprašanj iz točk (a) in (b).
Sprememba 203
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 i – odstavek 2
2.  Komisija do [Urad za publikacije: vstavite datum = prvi dan meseca, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] sprejme v skladu s členom 76 delegirani akt za dopolnitev te direktive z določitvijo predpisov o obratovanju iz odstavka 1.
2.  Komisija do ... [Urad za publikacije: vstavite datum = prvi dan meseca, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] sprejme v skladu s členom 76 delegirani akt za določitev predpisov o obratovanju pod enotnimi pogoji za vsako dejavnost iz Priloge Ia, ki so posledica izmenjave informacij iz tega člena.
Taki predpisi o obratovanju pod enotnimi pogoji so skladni z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik za dejavnosti iz Priloge Ia ter upoštevajo naravo, vrsto, velikost in gostoto teh obratov, velikost čred posameznih vrst živali na mešanih kmetijah ter posebnosti sistemov reje na pašnikih, kjer se živali redijo le sezonsko v zaprtih obratih.
Pri predpisih o obratovanju se upoštevajo tehnike, ki so v nastajanju v živinoreji, in v njih so določeni pogoji, pod katerimi lahko pristojni organ izda dovoljenje kmetijskemu obratu, ki uporablja tovrstne tehnike.
Sprememba 204
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2010/75/EU
Člen 70 i – odstavek 3
3.  Države članice zagotovijo, da so vsi pogoji iz dovoljenja za zadevne obrate skladni s predpisi o obratovanju iz odstavka 1 42 mesecev od začetka veljavnosti delegiranega akta, ki določa te predpise.
3.  Države članice zagotovijo, da so vsi pogoji iz dovoljenja za zadevne obrate in obrate, ki so v postopku registracije, skladni s predpisi o obratovanju iz odstavka 1 42 mesecev od začetka veljavnosti delegiranega akta, ki določa te predpise.
Sprememba 205
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Člen 72 – odstavek 5 (novo)
(25a)   V členu 72 se doda naslednji odstavek:
5.   Države članice Komisiji vsako leto v elektronski obliki posredujejo naslednje elemente, ki se na portalu objavijo v lahko dostopni in uporabniku prijazni obliki:
(a)   povzetek dovoljenja v skladu z izvedbenim aktom iz člena 5(4) te direktive;
(b)   neposredno povezavo do sistema okoljskega upravljanja iz člena 14a te direktive;
(c)   neposredno povezavo do dovoljenja v skladu s členom 5(4) te direktive in po potrebi do priloge k dovoljenju za uporabo drugega pododstavka člena 15 te direktive;
(d)   neposredno povezavo do načrtov za preoblikovanje v skladu s členom 27d te direktive;
(e)   razpoložljive znanstvene podatke iz člena 79a;
(f)   seznam neskladnih obratov v skladu s členom 79 te direktive po končnem sklepu o neskladnosti, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ zadevne države članice v skladu z nacionalnim pravom;
(g)   neposredno povezavo do spletnega mesta pristojnih organov za javna obvestila za vsak obrat.
Komisija informacije, ki jih sporočijo države članice, vključi na portal v dveh mesecih od prejema informacij iz prvega pododstavka.
Komisija v dveh mesecih po objavi v portal vključi naslednje informacije:
(a)  zaključke o BAT iz člena 13(6) te direktive.
Sprememba 206
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26
Direktiva 2010/75/EU
Člen 73 – odstavek 1 – pododstavek 1
Do 30. junija 2028 in nato vsakih pet let Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o preučitvi izvajanja te direktive. Poročilo upošteva dinamiko inovacij in pregled iz člena 8 Direktive 2003/87/ES.
Do 30. junija 2028 in nato vsakih pet let Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o preučitvi izvajanja te direktive. Poročilo upošteva dinamiko inovacij, nastajajoče tehnologije, potrebo po nadaljnjih ukrepih za preprečevanje onesnaževanja, pri čemer se upošteva potreba po pravičnem in vključujočem industrijskem prehodu ter pregledu iz člena 8 Direktive 2003/87/ES.
Sprememba 207
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26
Direktiva 2010/75/EU
Člen 73 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del
To poročilo vključuje oceno potrebe po ukrepanju na ravni Unije z določitvijo ali posodobitvijo minimalnih zahtev za vso Unijo glede mejnih vrednosti emisij in glede pravil o spremljanju in skladnosti za dejavnosti v okviru zaključkov o BAT, sprejetih v predhodnem petletnem obdobju, na podlagi naslednjih meril:
To poročilo vključuje oceno potrebe po ukrepanju na ravni Unije z določitvijo ali posodobitvijo minimalnih zahtev za vso Unijo glede mejnih vrednosti emisij, vključno z dejavnostmi, za katere zaključki o BAT niso bili sprejeti v skladu s členom 13(7) te direktive, in glede pravil o spremljanju in skladnosti za dejavnosti v okviru zaključkov o BAT, sprejetih v predhodnem petletnem obdobju, na podlagi naslednjih meril:
Sprememba 208
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26
Direktiva 2010/75/EU
Člen 73 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)   enaki konkurenčni pogoji v zvezi z zahtevami glede okoljske učinkovitosti industrije v Uniji in tretjih državah.
Sprememba 209
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27
Direktiva 2010/75/EU
Člen 74 – odstavek 2
2.   Da se omogoči, da določbe te direktive izpolnijo njene cilje za preprečevanje ali zmanjšanje emisij onesnaževal in dosežejo visoko raven varstva zdravja ljudi in okolja, se na Komisijo v skladu s členom 76 prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta o spremembi Priloge I ali Priloge Ia, tako da se v navedeni prilogi vključi kmetijsko-industrijska dejavnost, ki izpolnjuje naslednja merila:
črtano
(a)   vpliva ali se pričakuje, da bo vplivala na zdravje ljudi ali okolje, zlasti zaradi emisij onesnaževal in rabe virov;
(b)   njena okoljska učinkovitost se razlikuje v Uniji;
(c)   ima potencial za izboljšanje v smislu njenega vpliva na okolje z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali inovativnih tehnik;
(d)   na podlagi njenih vplivov na okolje, gospodarstvo in družbo se ocenjuje, da njena vključitev na področje uporabe te direktive ustvarja ugodno razmerje med koristmi za družbo in ekonomskimi stroški.
Sprememba 210
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27
Direktiva 2010/75/EU
Člen 74 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Komisija do ... [Urad za publikacije: vstaviti datum prvi dan v mesecu, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] na podlagi ocene učinka sprejme delegirani akt v skladu s členom 76 za spremembo točke 3.6 Priloge I, tako da doda izčrpen seznam postopkov pridobivanja in obdelave za neenergetske industrijske minerale barit, bentonit, diatomejsko zemljo, glinenec, fluorit, grafit, kaolin, magnezit, perlit, pepelika, sol, žveplo in talk, kadar postopki pridobivanja in obdelave takih mineralov pomembno vplivajo na okolje glede emisij in/ali porabe vode in energije z ustreznimi mejnimi vrednostmi.
Sprememba 211
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27
Direktiva 2010/75/EU
Člen 74 – odstavek 2 b (novo)
2b.   Po ... [Urad za publikacije: vstaviti datum prvi dan v mesecu, ki sledi 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] in na podlagi ocene učinka lahko Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 76 za spremembo točke 3.6 Priloge I, tako da doda neenergetske minerale, ki so bili na novo odkriti v Uniji, če imata njihovo pridobivanje in obdelava znaten vpliv na okolje v zvezi z emisijami in/ali porabo vode in energije.
Sprememba 212
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29
Direktiva 2010/75/EU
Člen 76 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Komisija na podlagi poročila Evropske agencije za okolje ETC/ATNI 2020/4 do 30. junija 2026 sprejme delegirani akt v skladu s členom 76, da določi seznam 200 obratov, ki najbolj onesnažujejo, na podlagi mejnih stroškov škode za onesnaževala zraka (PM2,5, PM10, SO2, NH3, NOX, NMHOS, As, Cd, CrVI, Pb, Hg, Ni, 1,3 butadien, benzen, formaldehid, benzo(a)piren, dioksini in furani) in toplogrednih plinov (CO2, CH4 in N2O) v skladu s poročilom. Komisija lahko pri pripravi seznama po potrebi upošteva onesnaževanje z zadevnimi onesnaževali v vodnem okolju.
Sprememba 213
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79 – odstavek 2
2.  Kazni iz odstavka 1 vključujejo globe, sorazmerne s prometom pravne osebe ali prihodki fizične osebe, odgovorne za kršitev. Višina glob se izračuna tako, da se zagotovi, da se osebi, odgovorni za kršitev, dejansko odvzamejo gospodarske koristi, ki izhajajo iz te kršitve. Za ponavljajoče se kršitve se višina glob postopoma zvišuje. V primeru kršitve, za katero je odgovorna pravna oseba, znaša najvišji znesek takih glob najmanj 8 % letnega prometa upravljavca v zadevni državi članici.
2.  Kazni iz odstavka 1 vključujejo globe, sorazmerne s prometom pravne osebe ali prihodki fizične osebe, odgovorne za kršitev. Višina glob se izračuna tako, da se zagotovi, da se osebi, odgovorni za kršitev, dejansko odvzamejo gospodarske koristi, ki izhajajo iz te kršitve. Za ponavljajoče se kršitve se višina glob postopoma zvišuje. V primeru kršitve, za katero je odgovorna pravna oseba, znaša najvišji znesek takih glob najmanj 4 % letnega prometa upravljavca v poslovnem letu pred letom, v katerem je Unija naložila globo.
Sprememba 214
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79 – odstavek 3 – točka c
(c)  populacija ali okolje, ki jo oziroma ga je prizadela kršitev, ob upoštevanju vpliva kršitve na cilj doseganja visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja.
(c)  populacija ali okolje, ki jo oziroma ga je prizadela kršitev, ob upoštevanju vpliva kršitve na cilj doseganja visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja, vključno s popravljivostjo škode, ki je posledica kršitve, in časom, potrebnim za popravilo takšne škode.
Sprememba 215
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79 – odstavek 3 – točka c a (novo)
(ca)   relevantne predhodne kršitve tega upravljavca ali obrata.
Sprememba 216
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Države članice zagotovijo, da se prihodki iz kazni prednostno uporabijo za nadomestilo škode, povzročene lokalnim skupnostim, vključno s socialnimi posledicami prenehanja gospodarskih dejavnosti zaradi kršitev dovoljenj. Brez poseganja v člen 79a se prihodki od kazni ne uporabijo za namene člena 79a.
Sprememba 217
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79 – odstavek 3 b (novo)
3b.   Komisija spremlja, kako države članice izvajajo kazni iz tega odstavka, in v primeru očitnih razlik med sistemi kazni držav članic po potrebi sprejme smernice. 
Sprememba 218
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79 a – odstavek 1
1.  Države članice zagotovijo, da kadar je bila zaradi kršitve nacionalnih ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, povzročena škoda zdravju ljudi, imajo zadevni posamezniki od ustreznih fizičnih in pravnih oseb in, kadar je primerno, od ustreznih pristojnih organov, odgovornih za kršitev, za to škodo pravico zahtevati in prejeti odškodnino.
1.  Države članice zagotovijo, da kadar je bila zaradi kršitve nacionalnih ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, povzročena škoda zdravju ljudi, imajo zadevni posamezniki od ustreznih fizičnih in pravnih oseb, odgovornih za kršitev, in, kadar je primerno, od ustreznih pristojnih organov, če je odločitev, dejanje ali opustitev organa škodo povzročila ali je k njej prispevala, za to škodo pravico zahtevati in prejeti odškodnino.
Sprememba 282
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79a – odstavek 4
4.  Kadar je odškodninski zahtevek v skladu z odstavkom 1 podprt z dokazi, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da obstaja vzročna zveza med škodo in kršitvijo, države članice zagotovijo, da dokazno breme, da kršitev ni povzročila škode ali prispevala k njenemu nastanku, nosi oseba, odgovorna za kršitev.
4.  Kadar je odškodninski zahtevek v skladu z odstavkom 1 podprt z jasnimi in doslednimi znanstvenimi podatki, ki dokazujejo vzročno zvezo med škodo in kršitvijo, države članice zagotovijo, da se taki podatki v materialnem in procesnem pravu priznajo kot dokaz in da jih nacionalna sodišča ustrezno upoštevajo, skupaj z vsemi drugimi ustreznimi dokazi v skladu z nacionalnim pravom in brez poseganja v pravice do obrambe.
Sprememba 220
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79 a – odstavek 4 a (novo)
4a.   Države članice zagotovijo, da lahko sodišče ali upravni organ, kadar je tožeča stranka predložila dokaze, ki so dostopni pod razumnimi pogoji, v podporo odškodninskemu zahtevku v skladu z odstavkom 1 in razumno utemeljila, da tožena stranka ali tretja oseba razpolaga z dodatnimi dokazi, na zahtevo tožeče stranke odredi, da tožena stranka ali tretja oseba te dokaze predloži v skladu z nacionalnimi postopkovnimi pravili, ob upoštevanju veljavnih pravil Unije in nacionalnih pravil o zaupnosti in sorazmernosti.
Sprememba 283
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79a – odstavek 5 a (novo)
5a.   Za namene tega člena „jasni in dosledni znanstveni podatki“ pomeni statistični, epidemiološki in drugi znanstveni podatki, ki so pomembni za presojo ustreznega nacionalnega sodišča, ali obstaja trdna vzročna zveza med določenimi vrstami onesnaževanja in določenimi zdravstvenimi stanji. Države članice vzpostavijo centraliziran sistem za prejemanje, zbiranje in objavljanje jasnih in doslednih znanstvenih podatkov o vzročnih zvezah, pri čemer upoštevajo domače in mednarodne raziskave, dejavnike vpliva, strokovno pregledane publikacije, razvrstitve univerz in raziskovalnih ustanov, stopnjo sprejemljivosti v znanstveni skupnosti, zadovoljivo raven ponovitve rezultatov o vzročnih zvezah in njihovo sprejemljivost v pravnih postopkih na podlagi te direktive.
Sprememba 222
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2010/75/EU
Člen 79 a – odstavek 5 b (novo)
5b.   Države članice Evropski agenciji za okolje predložijo ustrezne znanstvene podatke o vzročnih povezavah med nekaterimi vrstami onesnaževanja in nekaterimi zdravstvenimi stanji. Agencija podatke po začetnem pregledu znanstvene zanesljivosti virov vključi v portal industrijskih emisij, vzpostavljen z Uredbo (EU) ..../... (COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)).
Sprememba 254
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 33 a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga -Ia (novo)
(33a)  vstavi se Priloga -Ia, kot je določeno v Prilogi Ia k tej direktivi.
Sprememba 223
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka -a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 1.2 a (novo)
(-a)  v Prilogi I, odstavek 3, se vstavi točka 1.2a:
1.2a  Raziskovanje nahajališč in proizvodnja nafte in zemeljskega plina na kopnem v zgornjem delu verige ter zbiranje in predelava zemeljskega plina
Sprememba 224
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka -a a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 1.2 b (novo)
(-aa)  v Prilogi I, odstavek 3, se vstavi naslednja točka:
1.2b  Raziskovanje nahajališč in proizvodnja nafte in zemeljskega plina na morju v zgornjem delu verige
Sprememba 306
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 2.3 – točka aa
(aa)   obratovanje hladnih valjarn z zmogljivostjo nad 10 ton surovega jekla na uro;
črtano
Sprememba 307
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 2.3 – točka ab
(ab)   obratovanje strojev za vlečenje žice z zmogljivostjo nad 2 toni surovega jekla na uro;
črtano
Sprememba 225
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 2.3 – točka b
(b)  obratovanje kovačnic s kladivi, katerih energija je večja od 20 kilojoulov na kladivo;
(b)  obratovanje kovačnic s kladivi, katerih energija je večja od 50 kilojoulov na kladivo;
Sprememba 226
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 2.3 – točka b a
(ba)  obratovanje kovačnic s kovaškimi stiskalnicami, katerih sila je večja od 10 mega-newtonov (MN) na stiskalnico;
črtano
Sprememba 227
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka c
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 2.7
2.7.  Proizvodnja litij-ionskih baterij (vključno s sestavljanjem baterijskih celic in baterijskih sklopov) s proizvodno zmogljivostjo 3,5 GWh ali več na leto.
2.7.  Proizvodnja litij-ionskih baterij, razen izključno sestavljanja celic v sklope in module, s proizvodno zmogljivostjo 17.500 ton baterijskih celic (katoda, anoda, elektrolit, separator in kapsula) ali več na leto.
Sprememba 228
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka d
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 3.5 – točka a
(a)  s proizvodno zmogljivostjo 75 ton na dan ali
(a)  s proizvodno zmogljivostjo 75 ton na dan in/ali
Sprememba 229
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka e
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 3.6 – uvodni del
3.6.  Ekstrakcija in obdelava (dejavnosti kot so kominucija, nadzor velikosti, bogatenja in izboljšanja) naslednjih neenergetskih mineralov:
3.6.  Ekstrakcija in obdelava (dejavnosti kot so kominucija, nadzor velikosti, bogatenja in izboljšanja) naslednjih neenergetskih kovinskih mineralov: boksit, krom, kobalt, baker, zlato, srebro, železo, svinec, litij, mangan, nikelj, paladij, platina, kositer, volfram in cink.
Sprememba 230
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka e
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 3.6 – točka a
(a)   industrijski minerali, vključno z baritom, bentonitom, diatomitom, glinencem, fluoritom, grafitom, sadro, kaolinom, magnezitom, perlitom, pepeliko, soljo, žveplom in smukcem;
črtano
Sprememba 231
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka e
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 3.6 – točka b
(b)   kovinske rude, vključno z boksitom, kromom, kobaltom, bakrom, zlatom, železom, svincem, litijem, manganom, nikljem, paladijem, platino, kositrom, volframom in cinkom.“;
črtano
Sprememba 232
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka e a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 4.2 – točka a
(ea)   v Prilogi I, točka 4.2, se točka (a) nadomesti z naslednjim:
(a)  plini, kot so amoniak, klor ali vodikov klorid, fluor ali vodikov fluorid, ogljikovi oksidi, žveplove spojine, dušikovi oksidi, vodik, žveplov dioksid, karbonilklorid;
(a) plini, kot so amoniak, klor ali vodikov klorid, fluor ali vodikov fluorid, ogljikovi oksidi, žveplove spojine, dušikovi oksidi, vodik, razen elektrolize vode za proizvodnjo vodika, kadar je zmogljivost proizvodnje vodika pod 50 MW vhodne električne moči, žveplov dioksid, karbonilklorid;“;
Sprememba 233
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka e b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 5.2 – uvodni del
(eb)   v Prilogi I, odstavek 3, pododstavek 3, točka 5.2, se uvodni del nadomesti z naslednjim:
Odstranjevanje ali predelava odpadkov v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov:
Odstranjevanje ali predelava odpadkov v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov, razen če so ti odpadki sestavljeni izključno iz biomase, kot je opredeljena v členu 3(31)(b) te direktive:“;
Sprememba 234
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka g
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I – točka 5.3 – točka a – točka i
(i)  biološko obdelavo (kot je anaerobna presnova);
(i)  biološko obdelavo (kot je anaerobna presnova ali sopresnova);
Sprememba 255
Predlog direktive
Priloga I a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga -I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Količniki za pretvorbo živali v glave velike živine (GVŽ), kot je navedeno v opredelitvi glav velike živine

Prašiči

plemenske svinje > 50 kg

0,5 GVŽ

 

drugi prašiči > 30 kg

0,3 GVŽ

Perutnina

Brojlerji

0.007 GVŽ

 

Kokoši nesnice

0,014 GVŽ

 

Noji

0,35 GVŽ

 

Purani

0,03 GVŽ

 

Race

0,01 GVŽ

 

Gosi

0,02 GVŽ

 

druga perutnina, d. n.

0,001 GVŽ

Sprememba 256
Predlog direktive
Priloga II
Direktiva 2010/75/EU
Priloga I a
Priloga Ia
črtano
1.   Reja goveda, prašičev ali perutnine v obratih s 150 glavami velike živine (GVŽ) ali več.
2.   Reja katere koli kombinacije naslednjih živali: goveda, prašičev ali perutnine v obratih s 150 glavami velike živine (GVŽ) ali več.
Približni ekvivalent v GVŽ temelji na količnikih za pretvorbo, določenih v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 808/2014*.
* Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L 227, 31.7.2014, str. 18).
Sprememba 237
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2010/75/EU
Priloga II – točka 1.5
1.5.  Stroške, ki jih ovrednoti upravljavec, pristojni organ oceni na podlagi informacij drugih virov, kot so ponudniki tehnologije, strokovne presoje ali podatki iz drugih naprav, v katerih so bile nedavno nameščene najboljše razpoložljive tehnike.
1.5.  Stroške, ki jih ovrednoti upravljavec, pristojni organ oceni na podlagi informacij drugih virov, kot so ponudniki tehnologije, strokovno pregledane raziskave, strokovne presoje ali podatki iz drugih naprav, v katerih so bile nedavno nameščene najboljše razpoložljive tehnike.
Sprememba 238
Predlog direktive
Priloga III a (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga III – točka 2
v Prilogi III se točka 2 nadomesti z naslednjim:
2.  uporaba manj nevarnih snovi;
2. uporaba manj nevarnih snovi in drugih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost;
Sprememba 239
Predlog direktive
Priloga III b (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga III – točka 5
v Prilogi III se točka 5 nadomesti z naslednjim:
5.  tehnološki napredek in nova znanstvena spoznanja;
5. tehnološki napredek, vključno z digitalnimi orodji, in nova znanstvena spoznanja;
Sprememba 240
Predlog direktive
Priloga III c (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga III – točka 9
v Prilogi III se točka 9 nadomesti z naslednjim:
9.  poraba in vrsta surovin (vključno z vodo), uporabljenih v procesu in njihovi energetski učinkovitosti;
poraba, recikliranje in vrsta surovin (vključno z vodo), uporabljenih v procesu in njihovi energetski učinkovitosti in razogljičenje;
Sprememba 241
Predlog direktive
Priloga III d (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga III – točka 11
v Prilogi III se točka 11 nadomesti z naslednjim:
11.  potreba po preprečevanju nesreč in zmanjšanju njihovih posledic za okolje na najnižjo možno raven;
11.  potreba po preprečevanju nesreč in zmanjšanju njihovih posledic za okolje in delavce na najnižjo možno raven;
Sprememba 242
Predlog direktive
Priloga III e (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga III – točka 12 b (novo)
v Prilogi III se doda naslednja točka:
12b.  potreba po preprečevanju in zmanjšanju negativnih posledic za biotsko raznovrstnost;
Sprememba 243
Predlog direktive
Priloga III f (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga IV – odstavek 1 – uvodni del
v Prilogi IV, odstavek 1, se uvodni del nadomesti z naslednjim:
1.  Javnost se obvesti (prek javnih objav ali drugih primernih načinov, na primer razpoložljivih elektronskih medijev) o naslednjih zadevah varstva okolja že na začetni stopnji postopka sprejemanja odločitve in najpozneje takrat, ko jih je mogoče razumno posredovati:
"1. Javnost se obvesti (prek javnih objav in z lahko dosegljivimi spletnimi stranmi na spletišču javnih organov, do katerega dostop ni omejen) o naslednjih zadevah varstva okolja že na začetni stopnji postopka sprejemanja odločitve in najpozneje takrat, ko jih je mogoče razumno posredovati:
Sprememba 244
Predlog direktive
Priloga III g (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga IV – točka 3
v Prilogi IV se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
3.  Zadevna javnost je upravičena izraziti pripombe in mnenja pristojnemu organu pred sprejemom odločitve.
"3. Zadevna javnost je upravičena izraziti pripombe in mnenja pristojnemu organu pravočasno pred sprejemom odločitve.
Sprememba 245
Predlog direktive
Priloga III h (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga IV – točka 5
v Prilogi IV se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
5.   Države članice podrobno določijo določbe o obveščanju javnosti (na primer z letaki v določenem dosegu ali objavo v krajevnih časopisih) in o posvetovanju z zadevno javnostjo (na primer s pismenimi prispevki ali z javno anketo). Zagotovijo se razumni časovni okviri za različne stopnje, da je dovolj časa za obveščanje javnosti in omogočanje zadevni javnosti, da se pripravi in učinkovito sodeluje v postopku okoljskega odločanja ob upoštevanju te priloge.
"5. Zagotovijo se razumni časovni okviri za različne stopnje, da je dovolj časa za obveščanje javnosti in omogočanje zadevni javnosti, da se pripravi in učinkovito sodeluje v postopku okoljskega odločanja ob upoštevanju te priloge.
Sprememba 246
Predlog direktive
Priloga III i (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga IV – točka 5 a (novo)
v Prilogi IV se doda naslednji odstavek:
5a.   Zadevna javnost, ki živi v državi članici, ki meji na državo članico, kjer se dejavnost izvaja, je enako učinkovito obveščena kot zadevna javnost, ki živi v omenjeni državi članici, kjer se dejavnost izvaja. To vključuje prevod ustreznih informacij iz odstavkov 1 in 2.
Sprememba 247
Predlog direktive
Priloga III j (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga V– del 3 – odstavek 8 – pododstavek 3
v Prilogi V, del 3, odstavek 8, se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:
Upravljavec pristojni organ obvešča o rezultatih preverjanja avtomatskih merilnih sistemov.
Upravljavec pristojni organ obvešča o rezultatih preverjanja avtomatskih merilnih sistemov v roku treh mesecev.
Sprememba 248
Predlog direktive
Priloga III k (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga V– del 3 – odstavek 10 – pododstavek 2
v prilogi V, del 3, odstavek 10, se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:
Kateri koli dan, ko so več kot tri urne povprečne vrednosti neveljavne zaradi okvare ali vzdrževanja avtomatskega merilnega sistema se razveljavi. Če se zaradi takih razmer na leto razveljavi več kot deset dni, pristojni organ zahteva od upravljavca, da ustrezno ukrepa, da se izboljša zanesljivost avtomatskega merilnega sistema.
Kateri koli dan, ko so več kot tri urne povprečne vrednosti neveljavne zaradi okvare ali vzdrževanja avtomatskega merilnega sistema se razveljavi. Če se zaradi takih razmer na leto razveljavi več kot deset dni, pristojni organ zahteva od upravljavca, da ustrezno ukrepa, da se izboljša zanesljivost avtomatskega merilnega sistema, v obdobju treh mesecev.
Sprememba 249
Predlog direktive
Priloga III l (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga VI – del 6 – točka 1.2
v Prilogi VI, del 6, se 1.2 točka nadomesti z naslednjim:
1.2.  Vzorčenje in analiza vseh onesnaževal, skupaj z dioksini in furani, ter zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih sistemov in referenčne merilne metode za njihovo kalibracijo se izvedejo v skladu s standardi CEN. Če standardi CEN niso na voljo, standardi ISO, nacionalni ali drugi mednarodni standardi, ki zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostne podatke. Avtomatski merilni sistemi se preverjajo vsaj enkrat letno z vzporednimi meritvami po referenčnih metodah.
1.2.  Vzorčenje in analiza vseh onesnaževal, skupaj z dioksini in furani, ter zagotavljanje kakovosti laboratorijev in avtomatskih merilnih sistemov in referenčne merilne metode za kalibracijo slednjih se izvedejo v skladu s standardi CEN. Če standardi CEN niso na voljo, standardi ISO, nacionalni ali drugi mednarodni standardi, ki zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostne podatke. Avtomatski merilni sistemi se preverjajo vsaj enkrat letno z vzporednimi meritvami po referenčnih metodah.
Sprememba 250
Predlog direktive
Priloga III m (novo)
Direktiva 2010/75/EU
Priloga VI – del 8 – točka 1.2
v Prilogi VI, del 8, se točka 1.2 nadomesti z naslednjim:
Polurne in 10-minutne povprečne vrednosti se določijo v času dejanskega obratovanja (razen v obdobju zagona in ustavitve, če se odpadki ne sežigajo) na podlagi izmerjenih vrednosti, potem ko se odštejejo vrednosti intervala zaupanja iz točke 1.3 dela 6. Dnevne povprečne vrednosti se določijo na podlagi teh validiranih povprečnih vrednosti.
Polurne in 10-minutne povprečne vrednosti se določijo v času dejanskega obratovanja (tudi v obdobju zagona in ustavitve za dioksine in dibenzofurane ter dioksinom podobne poliklorirane bifenile, tudi če se odpadki ne sežigajo) na podlagi izmerjenih vrednosti, potem ko se odštejejo vrednosti intervala zaupanja iz točke 1.3 dela 6. Dnevne povprečne vrednosti se določijo na podlagi teh validiranih povprečnih vrednosti.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0216/2023).

Zadnja posodobitev: 20. december 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov