Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/0223(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0234/2022

Předložené texty :

A9-0234/2022

Rozpravy :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Hlasování :

PV 19/10/2022 - 7.5
CRE 19/10/2022 - 7.5
Vysvětlení hlasování
PV 11/07/2023 - 8.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0368
P9_TA(2023)0261

Přijaté texty
PDF 134kWORD 53k
Úterý, 11. července 2023 - Štrasburk
Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
P9_TA(2023)0261A9-0234/2022
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2023 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU (COM(2021)0559 – C9-0331/2021 – 2021/0223(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0559),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0331/2021),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Národním shromážděním podle protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. prosince 2021(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 26. ledna 2022(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. dubna 2023 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0234/2022),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 152, 6.4.2022, s. 138.
(2) Úř. věst. C 270, 13.7.2022, s. 38.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 19. října 2022 (Úř. věst. C 149, 28.4.2023, s. 199).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/... o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 2014/94/EU
P9_TC1-COD(2021)0223

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2023/1804.)

Poslední aktualizace: 20. prosince 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí