Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2023/2034(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0215/2023

Indgivne tekster :

A9-0215/2023

Forhandlinger :

PV 12/07/2023 - 20
CRE 12/07/2023 - 20

Afstemninger :

PV 13/07/2023 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0292

Vedtagne tekster
PDF 194kWORD 69k
Torsdag den 13. juli 2023 - Strasbourg
Henstillinger om reform af Europa-Parlamentets regler om gennemsigtighed, integritet, ansvarlighed og bekæmpelse af korruption
P9_TA(2023)0292A9-0215/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juli 2023 om henstillinger om reform af Europa-Parlamentets regler om gennemsigtighed, integritet, ansvarlighed og bekæmpelse af korruption (2023/2034(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2016 for en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning(1) og beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om Den Europæiske Unions forvaltningslov(2),

–  der henviser til sin beslutning af 14. september 2017 om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne(3),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2022 om udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2022 om mistanke om korruption fra Qatar og det bredere behov for gennemsigtighed og ansvarlighed i EU-institutionerne(5)

–  der henviser til de foranstaltninger til styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed, som dets Formandskonference vedtog den 8. februar 2023,

–  der henviser til sin afgørelse af 14. februar 2023 om ændring af afgørelsen af 10. marts 2022 om nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union, herunder desinformation (INGE 2), og tilpasning af dets titel og ansvarsområder(6),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2023 om oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU(7),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2023 om opfølgning af de foranstaltninger, som Parlamentet har anmodet om for at styrke EU-institutionernes integritet(8),

–  der henviser til forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab(9),

–  der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2005/684/EF, Euratom)(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54 og 207,

–  der henviser til meddelelse fra Præsidiet af 14. juni 2023 om nye regler for interesserepræsentanters deltagelse i arrangementer, der afholdes i Parlamentets lokaler,

–  der henviser til rapporten fra Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union, herunder desinformation, og styrkelse af integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed i Europa-Parlamentet (ING2) (A9-0215/2023),

A.  der henviser til, at igangværende undersøgelser under ledelse af de belgiske myndigheder har afsløret mistanke om et yderst foruroligende system af korruption, hvidvaskning af penge og deltagelse i en kriminel organisation, der indtil nu involverer tre siddende medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) og et tidligere MEP samt en akkrediteret parlamentarisk assistent (APA); der henviser til, at denne mistanke vedrører indflydelse fra Qatar og Marokko; der henviser til, at der også er påstande om, at andre stater såsom Mauretanien kan være involveret;

B.  der henviser til, at borgernes tillid til de europæiske institutioners integritet og uafhængighed er grundlaget for det europæiske politiske system, som er særlig sårbart i tiden op til valget; der henviser til, at udenlandske aktører, hvis de undergraver borgernes tillid til EU-institutionerne, kan påvirke EU's demokratiske funktion; der henviser til, at korruption har betydelige finansielle konsekvenser og udgør en alvorlig trussel mod demokratiet, retsstaten og offentlige investeringer;

C.  der henviser til, at forsøg på indblanding er et udbredt fænomen, der skal bekæmpes så ihærdigt som muligt; der henviser til, at EU-institutionerne skal stræbe efter gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet for at styrke EU-demokratiets modstandsdygtighed;

D.  der henviser til, at retten til god forvaltning omfatter enhver persons ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af EU-institutionerne; der henviser til, at Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer under udførelsen af deres opgaver skal kunne støtte sig på en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning;

E.  der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet udelukkende skal handle i samfundets interesse og udføre deres arbejde med integritet, åbenhed, omhu, ærlighed, ansvarlighed og respekt for Europa-Parlamentets omdømme og uden nogen utilbørlig påvirkning fra interesserepræsentanter; der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet skal være uafhængige og udøve deres stemmeret frit;

F.  der henviser til, at Parlamentet reagerede hurtigt på mistanken om korruption, der berører flere medlemmer af Europa-Parlamentet og dets personale, herunder ved fuldt ud at samarbejde med de belgiske myndigheder; der henviser til, at skandalens omfang har tydeliggjort talrige smuthuller i Europa-Parlamentets regler om integritet og gennemsigtighed og håndhævelsen heraf; der henviser til, at der er behov for store ambitioner for hurtigt at indføre betydelige reformer af Europa-Parlamentets interne procedurer og arbejdsmetoder og for at presse EU-institutionerne til at gennemføre en langt strengere lovgivningsramme;

G.  der henviser til, at adfærdskodeksen for MEP’er med hensyn til finansielle interesser og interessekonflikter overvåges af et rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd, der består af fem medlemmer af Europa-Parlamentet; der henviser til, at det rådgivende udvalgs arbejdsmetoder og mandat har vist sig at være utilstrækkelige; der henviser til, at der aldrig er blevet pålagt nogen som helst økonomisk sanktion for en overtrædelse af adfærdskodeksen for MEP’er på trods af de mindst 26 overtrædelser, der er dokumenteret i årsrapporterne fra det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd; der henviser til, at Formandskonferencen har vedtaget retningslinjer for Europa-Parlamentets medlemmer om interaktioner med repræsentanter for tredjelande;

H.  der henviser til, at mistanken om korruption i forbindelse med Qatar og Marokko rækker ud over Parlamentet og også berører andre EU-institutioner samt nationale politikere og indflydelsesrige stemmer i visse medlemsstater, såsom forskere;

I.  der henviser til, at lande som Qatar, Marokko, Kina, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater (UAE), Serbien og Tyrkiet har investeret kraftigt i lobbyarbejde i Bruxelles; der henviser til, at visse ekstremistiske organisationer fra Qatar og Tyrkiet har anmodet om EU-midler;

J.  der henviser til, at De Forenede Arabiske Emirater har været mistænkt for forsøg på at påvirke de europæiske beslutningstagere; der henviser til, at ved mindst én lejlighed er penge med oprindelse i De Forenede Arabiske Emirater blevet udlånt til et nationalt politisk parti;

K.  der henviser til, at nogle fremmede stater har søgt efter ukonventionelle metoder til at blande sig i EU's anliggender ved at anvende de nyeste metoder, som den moderne teknologiske udvikling har muliggjort, samt ved at gøre brug af økonomisk tvang og energitvang og ulovlig finansiering;

L.  der henviser til, at de udenlandske interessers elite capture lettes af de uindskrænkede "svingdøre" fra de europæiske institutioner til de autokratiske lande, og at der er stor risiko for skadelig indblanding i EU's interesser og værdier; der henviser til, at foranstaltningerne til at reducere elite capture er utilstrækkelige og ikke forhindrer tidligere MEP'er eller tidligere højtstående embedsmænd i at arbejde for regeringer eller enheder fra højrisikolande;

M.  der henviser til, at indblanding i EU's institutioner og de nationale institutioner er foregået i mange år, men at omfanget, intensiteten og den potentielle fare, der er forbundet med denne indblanding, er vokset markant under Ruslands angrebskrig mod Ukraine; der henviser til, at Ruslands storstilede invasion af Ukraine ifølge EU-Udenrigstjenesten dominerer den udenlandske manipulation af oplysninger og indblanding, som man har kunnet iagttage;

N.  der henviser til, at Ruslands og Kinas diplomatiske kanaler regelmæssigt fungerer som katalysatorer og multiplikatorer for udenlandsk manipulation af oplysninger og indblanding i operationer, der gennemføres inden for en lang række emner; der henviser til, at Rusland systematisk arbejder på at underminere og opdele den internationale støtte til Ukraine og på at så tvivl om, hvem aggressoren er, ved at sprede løgne om sin angrebskrig;

O.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 9. marts 2022 udpegede Rusland og Kina som de primære kilder til udenlandsk indblanding i Europa; der henviser til, at Rusland søger kontakt med politiske partier, figurer og bevægelser for at bruge dem som aktører i EU-institutionerne og i den nationale diskurs med henblik på at legitimere sine holdninger og stedfortrædende regeringer og udføre lobbyarbejde for at lette sanktionerne, afbøde konsekvenserne af landets internationale isolation og udhule idéen om sandhed og objektiv virkelighed; der henviser til, at grupper, der støttes af Kreml, iværksatte et cyberangreb på Parlamentets websted efter vedtagelsen af en beslutning, der anerkender Rusland som statssponsor for terrorisme(11);

P.  der henviser til, at flere politiske partier, der er repræsenteret i Parlamentet, har søgt finansiel støtte fra enheder uden for Europa, herunder fra Rusland; der henviser til, at Rusland ifølge den amerikanske efterretningsundersøgelse i hemmelighed har kanaliseret flere hundrede mio. EUR til udenlandske politiske partier og kandidater i mere end to dusin lande siden 2014 i et forsøg på at udforme politiske begivenheder uden for landets grænser; der henviser til, at kræfter knyttet til Kreml også har anvendt skuffefirmaer, tænketanke og andre midler til at påvirke politiske begivenheder; der henviser til, at russisk politisk finansiering undertiden blev overvåget af russiske embedsmænd og lovgivere og blev udført af statslige organer; der henviser til, at Rusland har brugt kryptovaluta, kontanter og gaver til at påvirke politiske begivenheder i andre lande;

Q.  der henviser til, at partier fra det yderste højre fra Østrig, Frankrig og Italien har underskrevet samarbejdsaftaler med præsident Putins parti Forenet Rusland, og at de står over for påstande i medierne om, at de er villige til at acceptere politisk finansiering fra Rusland; der henviser til, at andre europæiske partier fra det yderste højre såsom i Tyskland, Ungarn og Det Forenede Kongerige angiveligt også har tæt kontakt til Kreml og også har arbejdet som falske "valgobservatører" ved Kreml-kontrollerede valg, f.eks. i det russiskbesatte Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine, for at overvåge og legitimere russisksponsorerede valg;

R.  der henviser til, at der er fundet tegn på tæt og regelmæssige kontakt mellem russiske embedsmænd og repræsentanter for en gruppe catalanske separatister i Spanien samt mellem russiske embedsmænd og den største private donor til "Brexit Vote Leave"-kampagnen, hvilket kræver en tilbundsgående undersøgelse; der henviser til, at sådanne aktiviteter er en del af Ruslands bredere strategi for at udnytte enhver mulighed for at manipulere debatten med henblik på at fremme destabilisering;

S.  der henviser til, at der stadig er ansatte i Europa-Parlamentet, der har kendte forbindelser til de russiske myndigheder; der henviser til, at en sådan situation skaber en åbenlys risiko for ondsindet udenlandsk indblanding; der henviser til, at datteren af et medlem af Putins inderkreds arbejdede i Parlamentet som praktikant for et medlem af Europa-Parlamentet;

T.  der henviser til, at Aserbajdsjan har gennemført omfattende påvirkningsoperationer, der involverer en stærk mistanke om korruption, mod medlemmer af Europarådets Parlamentariske Forsamling; der henviser til, at det er lykkedes Aserbajdsjan at forhindre efterforskninger i forbindelse med valgene hertil og at hvidvaske landets menneskerettighedssituation;

U.  der henviser til, at Irans Mujahideen, der er en organisation, som Human Rights Watch har anklaget for at intimidere, torturere og undertiden myrde medlemmer af den iranske diaspora, og som har anvendt aggressive og lyssky praksisser for at møde MEP'er, bl.a. ved at skjule deres reelle tilhørsforhold; der henviser til, at denne organisation har anført medlemmer af Europa-Parlamentet som medunderskrivere af breve, som de ikke var medunderskrivere, eller har udpeget dem som medværter for konferencer, som de aldrig har godkendt; der henviser til, at de blev registreret med over 45 forskellige pseudonymer såsom "MEK", "NCRI", "ISJ", "APA" for at vildlede MEP'erne og åbenhedsregistret;

V.  der henviser til, at interesserepræsentanters evne til at dele deres synspunkter med beslutningstagere i Parlamentet gennem drøftelser er en afgørende del af det europæiske demokrati; der henviser til, at uhensigtsmæssige midler til at påvirke, bestikkelse og andre strafbare handlinger dog er uacceptable; der henviser til, at nogle organisationer, der fokuserer på generelle politiske spørgsmål og lobbyvirksomhed i Europa-Parlamentet, modtager støtte fra lande uden for EU, herunder fra Rusland og fra USA-baserede højreekstremistiske grupper, og har til hensigt at påvirke den europæiske levevis og de demokratiske processer; der henviser til, at korruption af offentlige repræsentanter undergraver de demokratiske principper og bør imødegås med nultolerance;

W.  der henviser til, at alle EU-institutioner, der opretholder forbindelserne med lande uden for EU og gennemfører EU's udenrigspolitik, skal afsætte yderligere ressourcer og øge deres indsats for at bekæmpe udenlandsk indblanding i demokratiske processer i EU's partnerlande, herunder ved at styrke den strategiske kommunikation;

X.  der henviser til, at det er nødvendigt at styrke samarbejdet mellem de europæiske institutioner og de medlemsstater, hvor de befinder sig, i kampen mod indblanding, herunder korruption; der henviser til, at disse medlemsstater skal vedtage passende lovgivning for at tackle disse fænomener; henviser i denne forbindelse til, at samarbejdet mellem efterretningstjenesterne, politiet og retsvæsenet er af afgørende betydning og bør styrkes;

Y.  der henviser til, at der allerede findes etiske standarder i EU-institutionerne, men at de er meget fragmenterede og udelukkende beror på selvregulering; der henviser til, at oprettelsen af et uafhængigt etisk organ kan bidrage til at øge tilliden til EU-institutionerne og deres demokratiske legitimitet; der henviser til, at EU-institutionernes interne overvågnings- og varslingsmekanismer ikke afslørede korruption og udenlandsk indblanding;

Z.  der henviser til, at EU's åbenhedsregister blev styrket betydeligt som følge af den interinstitutionelle aftale af 20. maj 2021(12), som fastsætter høje standarder for gennemsigtig og etisk interesserepræsentation i EU; der henviser til, at registret, selv om det stadig ikke formelt er obligatorisk, giver mulighed for, at mange møder forbliver uigennemsigtige og stadig indeholder mange unøjagtige oplysninger; der henviser til, at registret har til formål at øge gennemsigtigheden af udenlandsk indflydelse, men ikke kan afskrække fra udenlandsk indblanding; der henviser til, at ikke alle betalte eksterne aktiviteter fører til interessekonflikter; der henviser til, at de foranstaltninger, der for nylig blev indført ved den interinstitutionelle aftale om et åbenhedsregister, kræver større ambitioner fra Parlamentets side med hensyn til at sikre korrekt gennemførelse, håndhævelse og overvågning af alle gennemsigtighedsstandarder; der henviser til, at registrets anvendelsesområde ikke omfatter tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet eller repræsentanter for tredjelande; der henviser til, at registret først tages op til revision senest i juli 2025;

AA.  der henviser til, at obligatorisk offentliggørelse af interessekonflikter kan være et potentielt redskab til at styrke Parlamentets integritet;

AB.  der henviser til, at brug af målrettet overvågningsteknologi, navnlig fra undertrykkende regeringers side over hele verden, til at spore politiske modstandere eller overvåge regimekritikere er stigende; der henviser til, at typisk sårbare grupper såsom menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsaktivister, journalister og politiske modstandere er blandt de vigtigste mål, herunder inden for EU; der henviser til, at EU's værktøjskasse skal styrkes og tilpasses bedre til de udfordringer, som global spyware og overvågningsværktøjer udgør for EU-institutionerne og enkeltpersoner;

AC.  der henviser til, at arbejdet i Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union (INGE 1) og dets efterfølger, Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union, herunder desinformation, og styrkelsen af integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed i Europa-Parlamentet (INGE 2) har kastet lys over aktører, der forsøger at blande sig i europæiske anliggender, og har afsløret de strategier, de anvender; der henviser til, at begge de særlige udvalg har fremsat vidtrækkende forslag til, hvordan man håndterer ondsindet indblanding; der henviser til, at der er behov for større klarhed med hensyn til udenlandsk indblanding, hvad enten det foregår gennem udenlandske embedsmænd eller gennem interesserepræsentanter på EU-plan;

AD.  der henviser til, at en styrkelse af gennemsigtighedskravene for interesserepræsentanter og enheder såsom lobby- og konsulentvirksomheder, fonde, NGO'er eller tænketanke kan tjene til at spore udenlandsk indblanding; der henviser til, at kravene ikke bør stigmatisere legitim udenlandsk finansiering;

AE.  der henviser til, at interesserepræsentanter, såsom lobby- og konsulentvirksomheder, fonde, NGO'er og tænketanke, skal underkastes kontrol, due diligence- og gennemsigtighedsregler, navnlig med hensyn til finansiering, proportionalitetskriterier og besværlige procedurer, navnlig for små enheder og ikkekommercielle NGO'er;

AF.  der henviser til, at beslutninger vedrørende lande uden for EU, herunder uopsættelige beslutninger i henhold til forretningsordenens artikel 132 og landespecifikke eller regionspecifikke initiativbetænkninger skal vedtages i overensstemmelse med Parlamentets retningslinjer og anvendelsesområdet for dem, og de bør aldrig bruges i andet øjemed end det presserende behov for at beskytte de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for dem, der står over for en overhængende trussel i lande uden for EU; der henviser til, at uopsættelige beslutninger fortsat skal være et væsentligt redskab i Parlamentets menneskerettighedspolitik;

AG.  der henviser til, at følsomme afstemninger om handels- og samarbejdsaftaler skal underlægges særlig kontrol, da de har potentiale til at tiltrække sig særlig opmærksomhed fra de respektive modparter i forhandlingerne;

Indledning

1.  fordømmer på det kraftigste Qatars og Marokkos påståede forsøg på at påvirke MEP'er, tidligere MEP'er og personale i Parlamentet gennem korruption, hvilket udgør alvorlig udenlandsk indblanding i EU's demokratiske processer; gentager, at det er dybt chokeret over og fordømmer de påståede tilfælde af korruption, hvidvaskning af penge og deltagelse i en kriminel organisation, som tre MEP’er, et tidligere MEP og en APA har været involveret i, til gengæld for indflydelse på Parlamentets beslutninger; erklærer, at det ikke tolererer korruption af nogen som helst art; understreger, at den formodede kriminelle adfærd og de kriminelle hensigter, som de MEP’er og den APA, der er genstand for undersøgelsen, har udvist, ikke er repræsentative for Parlamentet som helhed, eftersom et meget stort flertal af MEP’erne overholder de gældende regler og de foranstaltninger, der er truffet og skal håndhæves, og er fast besluttet på at tjene på vegne af EU-borgerne;

2.  insisterer på, at den store rækkevidde af de igangværende undersøgelser kræver, at Parlamentet og de øvrige EU-institutioner reagerer med håndfaste og øjeblikkelige foranstaltninger for at forsvare demokratiet, gennemsigtigheden, integriteten og ansvarligheden og bekæmpe korruption; minder om, at de nuværende bestræbelser på yderligere at styrke de eksisterende regler for at sikre forebyggelse og beredskab med henblik på at sikre gennemsigtigheden og ansvarligheden hos Parlamentet og alle EU-institutioner og bekæmpe korruption er af allerstørste vigtighed for at fremme borgernes tillid og sikre, at de demokratiske institutioner fungerer på rette vis, og vidner om alvoren af MEP’ernes engagement i at beskytte og forsvare det europæiske demokrati;

3.  er fast besluttet på at arbejde på alle niveauer for at styrke reglerne for og kulturen med integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed i Parlamentet og opfordrer til kraftigere foranstaltninger for at håndtere alle potentielle interessekonflikter, herunder en grundig vurdering af gennemførelsen af sådanne foranstaltninger; bemærker, at det er afgørende for institutionerne at operere på en gennemsigtig måde og undgå interessekonflikter for at bevare borgernes tillid til institutionernes eget arbejde og til Unionen generelt; mener, at det er yderst vigtigt at sikre, at reglerne om gennemsigtighed og ansvarlighed gennemføres fuldt ud og styrkes yderligere, herunder adfærdskodeksen for MEP’er;

4.  bekræfter behovet for solidaritet mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne med henblik på at kunne bekæmpe aktiviteter af denne art på en effektiv måde; opfordrer til, at artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ændres med henblik på at imødegå problemet med ondsindet udenlandsk indblanding; opfordrer medlemsstaterne til at revidere deres lovgivning, hvor det er nødvendigt, med henblik på mere effektivt at imødegå udenlandsk indblanding, herunder i den demokratiske proces i EU-institutionerne;

5.  mener, at de regler, der henvender sig til MEP’er, tidligere MEP’er, ansatte i de politiske grupper, APA'er og tjenestemænd i Parlamentet og andre EU-institutioner, bør være inspireret af de højeste standarder for gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed; fastholder, at det er nødvendigt, at man systematisk identificerer og ved hjælp af effektive reformer og kontrolkapaciteter grundigt lukker potentielle smuthuller i institutionernes regler og procedurer, der giver mulighed for ulovlig adfærd; fremhæver, at det er nødvendigt at revidere nogle af de nuværende mekanismer med henblik på at forebygge interessekonflikter, øge gennemsigtigheden og forebygge, afskrække fra og opdage udenlandsk indblanding og korruption;

6.  opfordrer til en hurtig afslutning af revisionen af adfærdskodeksen for MEP'er med henblik på at indføre regler om whistleblowere, der lever op til de europæiske standarder, der er fastsat i whistleblowerdirektivet; mener, at det er afgørende at ændre artikel 3 i adfærdskodeksen for MEP’er for at præcisere reglerne om interessekonflikter og MEP’ernes forpligtelser til at løse dem; anmoder om, at artikel 4 i adfærdskodeksen for MEP'er ændres med henblik på at indføre yderligere oplysningskrav i medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser; gentager, at det er af den opfattelse, at en erklæring om aktiver fra MEP’erne i begyndelsen og ved slutningen af deres mandatperiode vil give yderligere garantier i kampen mod korruption i overensstemmelse med de gode praksisser i mange medlemsstater; mener, at formueangivelser kun bør være tilgængelige for de relevante myndigheder, uden at dette berører nationale bestemmelser;

7.  glæder sig over og støtter fuldt ud de 14 punkter, som Parlamentets Formandskonference har godkendt efter forslag fra formand Metsola om at reformere Parlamentets regler og procedurer; opfordrer til, at disse punkter hurtigst muligt omsættes til konkret handling; bemærker, at disse forslag er et vigtigt første skridt i Parlamentets interne reformproces; er fast besluttet på at sikre, at ambitiøse interne reformer, som er rettet mod MEP’erne, tager hensyn til det mandat, der er fastsat i artikel 2 i Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer; mener, at denne frihed i mandatet må bringes i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at "respektere princippet om lighed mellem Unionens borgere, der nyder lige stor opmærksomhed fra EU-institutionernes" side, og med principperne om at "enhver borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv", at "beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt", og at "Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer gennemfører deres arbejde så åbent som muligt" (artikel 9 og artikel 10, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 15, stk. 1, i TEUF);

8.  minder om, at EU-institutionerne generelt såvel som medlemsstaternes institutioner er mål for udenlandsk politisk indblanding, spionageforsøg og forsøg på korruption, som fremhævet af INGE 1- og INGE 2-udvalgenes arbejde; minder om, at den nuværende geopolitiske kontekst snarere skaber flere trusler end erstatter de allerede eksisterende trusler mod det europæiske demokrati; opfordrer indtrængende Parlamentets administration og medlemmerne af Europa-Parlamentet til at udvise særlig årvågenhed og bekæmpe ethvert forsøg på at indblanding i tiden op til valget til Europa-Parlamentet i 2024;

9.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU’s delegationer i lande uden for EU til yderligere at styrke deres respektive kapaciteter for at bekæmpe og imødegå desinformation og propaganda med tilknytning til påvirkning af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og Parlamentets rolle i FUSP; minder om, at proaktiv strategisk kommunikation er afgørende for bekæmpelsen og udryddelsen af utilbørlig udenlandsk indblanding i EU; understreger i den henseende betydningen af at styrke interinstitutionelle forbindelser og samarbejde; påpeger, at EU-Udenrigstjenesten og dens delegationer har et betydeligt potentiale til også at indsamle oplysninger om EU's geopolitiske mål; glæder sig i lyset heraf over EU-Udenrigstjenestens regelmæssige briefinger for MEP’er; mener, at der stadig er mange muligheder for forbedring, og anmoder om, at disse briefinger gennemføres hyppigere og mere dybtgående;

Styrkelse af sikkerhedskulturen i Parlamentet med henblik på at bekæmpe udenlandsk indblanding mere effektivt

10.  fremhæver behovet for at styrke sikkerhedskulturen i Parlamentet; minder om, at Parlamentet ligesom alle de andre EU-institutioner jævnligt er et mål for forsøg på indblanding som følge af den indvirkning, som dets holdninger har på den øvrige verden og adfærden hos EU's eksterne forbindelser; opfordrer derfor til obligatorisk, passende og regelmæssig uddannelse i sikkerhed, indblanding, etiske standarder, overholdelse og integritet for alle MEP’er og deres kontorer og alt personale i Parlamentet, så de bliver bevidste om, at de er potentielle mål for udenlandske statslige og ikkestatslige aktører; bemærker, at der i denne uddannelse bør indgå en komponent omhandlende digital sikkerhed;

11.  anbefaler en passende sikkerhedsgodkendelse af Parlamentets tjenestemænd og ansatte i de politiske grupper og en evaluering af, hvornår der er behov for sikkerhedsgodkendelse af APA'er i forbindelse med udenrigs-, sikkerheds- og forsvars- eller handelsspørgsmål, som det er tilfældet i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union; opfordrer derfor til et passende samarbejde med de nationale sikkerhedstjenester for at sikre, at sådanne sikkerhedsgodkendelser behandles hurtigt; opfordrer de nationale myndigheder til at følge procedurer og en fælles tidsramme, når de anmodes om at give sikkerhedsgodkendelse til MEP’er og ansatte i Parlamentet samt i forbindelse med sikkerhedsscreening relateret til EU-institutionerne;

12.  opfordrer Parlamentets tjenestegrene, politiske grupper og MEP’ernes kontorer til at undersøge muligheder for at udføre en open source-screening af praktikanter, APA'er, ansatte i de politiske grupper, Parlamentets personale og eksterne leverandører af tjenesteydelser for eventuel sårbarhed over for ikke-europæisk indflydelse ved brug af klart definerede kriterier, inden de starter på at arbejde, samt om nødvendigt under deres ansættelse; minder om, at en sådan verifikation bør standardiseres for at kontrollere de oplysninger, som ansøgere har anført i deres CV;

13.  minder om, at for at sikre, at Parlamentet fungerer korrekt og sikkert, er der ansat private tjenesteleverandører til at udføre vedligeholdelse af dets bygninger, IT-systemer og kameraer; opfordrer Parlamentets administration til at udelukke private eller offentligt ejede virksomheder fra lande uden for EU samt leverandører, der af en EU-institution eller medlemsstat er blevet betegnet som en potentiel sikkerhedsrisiko, fra sådanne kontrakter, hvis der er grund til at tro, at de kan udsætte Parlamentet for sikkerhedsrisici eller undlade at beskytte personoplysninger ordentligt; opfordrer i den forbindelse til, at man er særlig opmærksom på virksomheder, der ejes af virksomheder eller stater uden for EU, såsom Rusland og Kina;

14.  opfordrer Parlamentets tjenestegrene til at indføre effektive overvågnings- og overvågningssystemer med henblik på at afsløre udenlandsk indblanding, samtidig med at medlemmernes mandatfrihed respekteres, og til at give både MEP'er og personale mulighed for at få deres elektroniske udstyr scannet for ondsindede overvågningsværktøjer;

15.  mener, at besøgendes adgang til Parlamentets bygninger, herunder repræsentanter for lande uden for EU, lobbyister og NGO'er, bør kontrolleres strengere; anmoder sin generalsekretær om hurtigt at fremsætte nye forslag i den henseende; opfordrer til, at der indføres begrænsninger for adgang for repræsentanter og lobbyister fra lande uden for EU og NGO'er, der misbruger deres privilegerede adgang;

16.  minder om, at alle besøgende skal ledsages, mens de befinder sig i Parlamentets bygninger, med mindre de er i områder, der er indrettet til besøgende; opfordrer til streng håndhævelse af passende restriktive foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse, såsom at forhindre et personalemedlem eller en medarbejder i en MEP’s kontor, der tidligere har begået sådanne overtrædelse, i at give besøgende adgang i en begrænset periode; er fast besluttet på at gennemføre Præsidiets afgørelse om at oprette en logbog, der overholder EU’s rammer for databeskyttelse, for alle personer på 18 år og derover, som besøger Parlamentet, med angivelse af oplysninger såsom dato, klokkeslæt, formål med besøget, herunder identifikation af MEP’erne, MEP’ernes ansatte, gruppernes ansatte eller administrative enheder, som de møder, deres kontaktoplysninger og den person, der er ansvarlig for dem under besøget, herunder også muligheden for, at andre MEP’ers kontorer kan have del i ansvaret for besøgende; mener, at disse adgangsbetingelser ikke bør gælde for ansatte i andre EU-institutioner, -organer og -agenturer eller for journalister, der har en særlig ordning for adgang til Europa-Parlamentet; opfordrer til en grundig evaluering af udstedelsen af adgangskort til familiemedlemmer; opfordrer til en revision af kriterierne for udstedelse på grundlag af relevante dokumenter; opfordrer til, at indehavere af adgangskort for familiemedlemmer, der er over 18 år, gøres til genstand for en logbogsproces;

17.  glæder sig over reformen af adgangsreglerne for tidligere MEP’er og tidligere ansatte, navnlig forslaget om et nyt dagligt adgangskort til erstatning af de nuværende adgangskort, og opfordrer Parlamentet til at overveje at trække det tidligere adgangskort, der er udstedt til tidligere personale, tilbage; forventer en øjeblikkelig revision af forretningsordenens artikel 123 efterfulgt af en ændring af artikel 6 i dets adfærdskodeks; mener, at tidligere MEP’er ikke bør have ret til at give adgang til andre; mener, at den samme bestemmelse bør gælde for tidligere ansatte;

18.  bemærker, at udenlandsk indblanding og anden ulovlig indflydelse til tider har taget form af tilbud om velbetalte stillinger til tidligere MEP’er; bemærker, at EU-institutionerne bør behandle potentielle tilfælde af "svingdørssituationer" mere stringent for at forebygge interessekonflikter og undgå skade på omdømmet; opfordrer til at styrke beskyttelsen mod alvorlig ondsindet indblanding gennem "svingdørssituationer" fra højrisikolande uden for EU; opfordrer til, at problemet med elite capture håndteres i Kommissionens årlige retsstatsrapport;

19.  anbefaler, at institutionerne, de europæiske agenturer og de andre EU-enheder proaktivt overvåger deres medarbejderes erhvervsmæssige aktiviteter med henblik på at styrke deres interne procedurer og kontroller af potentielle svingdørssituationer i overensstemmelse med Den Europæiske Revisionsrets anbefalinger fra 2021(13);

20.  anfører, at der er behov for fortsatte investeringer for at sikre, at der findes en solid sikkerhedsstruktur i Parlamentet; opfordrer i den forbindelse til, at et uafhængigt organ foretager en fuldstændig og tilbundsgående revision af Parlamentets sikkerhedsforanstaltninger; fremhæver behovet for at øge investeringerne i Parlamentets IT-infrastruktur; mener, at sådanne tiltag er nødvendige for at sikre Parlamentets modstandsdygtighed over for udenlandsk indblanding;

21.  understreger nødvendigheden af en omfattende kontrol af al teknologi, der bruges i institutionerne, for at udelukke udbydere fra autokratiske stater, navnlig Rusland og Kina;

22.  opfordrer indtrængende til, at der gøres en større indsats for at sikre, at Parlamentets navn ikke misbruges af eksterne aktører til at skabe et falsk indtryk af legitimitet, sådan som det tidligere er sket med det falske EU-tidsskrift "EP Today"; opfordrer til en reform af de regler, der kræver, at MEP’erne bruger Parlamentets logo, når de afholder et arrangement i Parlamentets bygninger, idet Parlamentet ikke har nogen kontrol med indholdet af sådanne arrangementer, og denne praksis kan risikere at give tvivlsomme udtalelser eller gæster en vis legitimitet;

Forbindelser med lande og enheder uden for EU: officielle missioner (herunder valgobservationsmissioner), rejser og venskabsgrupper

23.  opfordrer til oprettelse og anvendelse af objektive kriterier til at definere lande, fra hvis side der kan risikere at komme forsøg på udenlandsk indblanding, og at følgende vurderes som led i disse kriterier: (a) hvorvidt der findes et program for tyveri af intellektuelle ejendomsrettigheder rettet mod Unionen og dens medlemsstater, b) om der findes lovgivning, der påbyder nationale ikkestatslige aktører at indlede efterretningsvirksomhed, c) om der foreligger systematiske krænkelser af menneskerettigheder, d) om der føres en revisionistisk politik for den nuværende internationale retsorden, e) om der anvendes en autoritær ideologi ekstraterritorialt, f) om der er påvist indblandingsaktiviteter eller interessekonflikter i de europæiske institutioner; opfordrer til, at EU's åbenhedsregister fører et særligt tilsyn med registrerede interesserepræsentanter fra lande, der anses som værende i risikogruppen på grundlag af disse objektive kriterier;

24.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at samarbejde med Parlamentet som medlovgiver om at styrke værktøjskassen for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (APPF) og muliggøre effektiv sporing af donationer til den endelige betaler og dermed forhindre, at reglerne om donationer omgås ved hjælp af mellemmænd; opfordrer navnlig til, at APPF får mandat til at indhente oplysninger direkte fra donorer og deres bankinstitutioner, og til, at der oprettes et system med push-meddelelser, der sendes fra de finansielle efterretningsenheder i medlemsstaterne til APPF, når der konstateres mistænkelige transaktioner;

25.  bemærker, at APPF's personale og ressourcer bør styrkes med henblik på at øge dens kontrolkapacitet og fremme samarbejdet med medlemsstaterne om at finde frem til potentielle tilfælde af ulovlig finansiering; anbefaler, at APPF gør brug af data fra meget store onlineplatforme i reklamebiblioteker og snart et europæisk register for politiske reklamer med henblik på at opdage ulovlig finansiering og påvirkningskampagner;

26.  fremhæver betydningen af at fremme fuld gennemsigtighed med hensyn til nationale partiers indtægter og udgifter til valgkampagner til Europa-Parlamentet; opfordrer i den forbindelse til, at der vedtages regler for politiske kampagner og finansiering af politiske partier, herunder også fra lande uden for EU; mener, at tilstrækkelig offentlig støtte til politiske partier, en begrænsning af privat støtte og et forbud mod støtte fra lande uden for EU er nødvendigt for at begrænse risikoen for udenlandsk indblanding gennem politiske partier;

27.  understreger, at tjenesterejser til lande uden for EU kan bruges som en mulighed for at øve utilstedelig indflydelse på MEP’er; minder om, at der forud for alle missioner bør gives obligatoriske specifikke sikkerhedsbriefinger til medlemmer af Europa-Parlamentet, hvor der er fokus på risici for udenlandsk indblanding, og som er skræddersyet til bestemmelseslandet; mener, at sådanne forberedende dokumenter og møder til tjenesterejser også bør indeholde påmindelser om integritetskrav; understreger behovet for bedre at beskytte medlemmer af Europa-Parlamentet og Parlamentets personale mod cyberangreb og hacking, når de rejser på rejser til lande uden for EU;

28.  glæder sig over Formandskonferencens vedtagelse den 13. april 2023 af retningslinjer for forbindelserne med repræsentanter for visse lande uden for EU, hvilket i nogle tilfælde begrænser de officielle kontakter; mener i den forbindelse, at det er yderst vigtigt at sikre gennemførelsen af de gennemsigtighedsforanstaltninger, der er fastsat i disse retningslinjer, navnlig ved at føre fortegnelser over enhver kontakt med repræsentanter for lande uden for EU; opfordrer imidlertid til mere generelle erklæringer i tilfælde, hvor oplysning af navne på enkeltpersoner eller organisationer kan bringe enkeltpersoners liv eller sikkerhed i fare;

29.  understreger, at det primære ansvar for at udpege MEP'er til opgaver og sende dem på tjenesterejser ligger hos Parlamentets politiske grupper; foreslår en styrkelse af reglerne om officielle tjenesterejser på vegne af Parlamentet, navnlig:

   (a) det bør først og fremmest være formanden for den officielle mission, som har det privilegium at tale offentligt på vegne af hele Parlamentet for at forsvare de holdninger, det indtager, samtidig med at MEP’ernes ret til at tale personligt altid garanteres;
   (b) under rejsen og navnlig under officielle møder med udenlandske repræsentanter og under eventuelle interviews bør andre MEP’er konsekvent og rutinemæssigt sikre, at det fremgår tydeligt og klart offentligt, at de ikke taler på vegne af Parlamentet, hvis de indtager andre holdninger end dem, som Parlamentet har vedtaget under de seneste afstemninger; MEP’er, der ikke overholder denne regel, bør kaldes til orden af formanden for missionen og kan i tilfælde af en alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af denne regel udelukkes fra at deltage i missioner;

30.  minder om betydningen af valgobservationsmissioner med hensyn til at tilvejebringe relevante oplysninger og udstede specifikke henstillinger med henblik på at gøre valgsystemet mere modstandsdygtigt og bidrage til at bekæmpe udenlandsk indblanding i valgprocesser; mener, at Parlamentet bør forbyde individuelle MEP’er at udføre uautoriserede, uofficielle valgobservationer; understreger, at medlemmer af Europa-Parlamentet kun bør deltage i valgobservationsmissioner, der er truffet afgørelse om, og som er godkendt af Formandskonferencen; minder om proceduren i Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering i forbindelse med tilfælde, hvor medlemmer af Europa-Parlamentet har udført individuel uofficiel valgobservation (vedtaget den 13. december 2018), som gør det muligt at udelukke medlemmer af Europa-Parlamentet fra Parlamentets officielle valgobservationsdelegationer i hele valgperioden; opfordrer indtrængende Parlamentets administration til at vedtage strengere sanktioner, herunder betydelige bøder og andre restriktive foranstaltninger, over for medlemmer af Europa-Parlamentet, der deltager i uofficielle valgmissioner, samt dem, der deltager i Parlamentets godkendte valgobservationsmissioner, men ikke nøje overholder de gældende regler; mener, at valgobservationsmissioner bør fokusere yderligere på faktisk eller forsøgt indblanding inden valgdagen, navnlig når denne indblanding finder sted online eller på sociale medier;

31.  insisterer på, at individuelle rejser foretaget af medlemmer af Europa-Parlamentet er en integreret del af deres frihed til at udøve deres mandat; gentager sin opfordring til obligatoriske gennemsigtighedsregler for MEP’ernes rejser, der betales af lande og enheder uden for EU, med krav til de nærmere oplysninger, der skal gives, herunder at de skal omfatte men ikke være begrænset til, navnet på betalingsagenten, en liste over udgifter og begrundelsen for turen; minder om, at sådanne rejser ikke må betragtes som officielle parlamentsdelegationsrejser, og opfordrer de MEP’er, der deltager i sådanne rejser, til at undgå enhver sammenblanding i den henseende, og til at der pålægges strenge sanktioner for undladelse heraf; mener, at tjenesterejser foretaget af MEP’er i deres egenskab af ordfører altid kan betragtes som officielle; slår til lyd for foranstaltninger med henblik på at sikre, at udgifterne til rejse til lande uden for EU i forbindelse med mandatet kan dækkes af Parlamentet;

32.  gentager sin opfordring til strengere regler for rejser, der foretages af tjenestemænd, som aflønnes fra lande og enheder uden for EU; mener, at der bør fastsættes lignende regler for rejser foretaget af APA'er eller ansatte i de politiske grupper;

33.  foreslår, at tærsklen for gaver til MEP'er begrænses til 100 EUR; opfordrer til en strengere overvågning af alle indbydelser, gaver og rejser, som MEP’er og personale modtager, når disse vedrører lande uden for EU;

34.  mener, at Parlamentet for lande uden for EU skal give absolut prioritet til det arbejde, der udføres af dets officielle delegationer for forbindelserne med disse lande; minder om, at alle uofficielle medlemsgrupperingers aktiviteter eller møder, som kunne forveksles med officielle aktiviteter fra Europa-Parlamentet, bør forbydes; opfordrer til et forbud mod venskabsgrupper med lande uden for EU, for hvilke der allerede findes officielle delegationer fra Parlamentet, samtidig med at det anerkendes, at venskabsgrupper fortsat bør eksistere efter individuelle vurderinger i forbindelse med aktiviteter, der vedrører visse ikkestatslige områder, forfulgte mindretal eller partnere, for hvilke der ikke findes en officiel delegation; fremhæver, at lande uden for EU bør samarbejde med Parlamentet gennem Udenrigsudvalget, eksisterende officielle delegationer fra Parlamentet, andre udvalg og Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering som krævet; understreger, at visse undtagelser blandt andet bør være betinget af, at officielle erklæringer indgives i åbenhedsregistret for tværpolitiske grupper og andre uformelle grupper, der hører under kvæstorerne, idet disse erklæringer indeholder navnene på alle de deltagende MEP’er og interessenter samt oplysningerne om alle de afholdte møder; mener, at venskabsgrupper offentligt skal give oplysning om økonomisk støtte eller støtte i naturalier, som de modtager, herunder de præcise beløb og assistance, som leveres af tredjeparter; mener i den forbindelse, at forretningsordenens artikel 35 bør ændres; insisterer på, at forretningsordenens artikel 176 skal ændres for at gøre det muligt effektivt at indføre sanktioner mod overtrædelser; understreger samtidig, at Parlamentet og dets medlemmer skal sikre, at parlamentariske delegationer fungerer på en tilfredsstillende måde, navnlig ved at respektere Parlamentets holdninger, som de er vedtaget på dets plenarmøder; opfordrer i den forbindelse til en hurtig strømlining af de parlamentariske delegationer, deres rolle og deres virke, og til, at de altid handler i fuld overensstemmelse med de andre parlamentariske organer, der har ansvaret for at definere Den Europæiske Unions optræden udadtil;

35.  opfordrer indtrængende MEP’erne til at være opmærksomme på visse enheder, der under påskud af at beskæftige sig med generelle politikspørgsmål, er vektorer for indflydelse og ikke oplyst indblanding fra lande uden for EU;

Integriteten af det parlamentariske arbejde

36.  minder om betydningen af uopsættelige beslutninger som led i Parlamentets indsats for at beskytte menneskerettighederne i hele verden; fordømmer ethvert forsøg på indblanding i dem; anerkender, at de skal bevare deres uopsættelige karakter, men foreslår, at der afsættes en passende tid til udarbejdelsen af dem for at sikre behørig beskyttelse mod påvirkning udefra; gentager, at der bør være nøje overholdelse af deres anvendelsesområde; understreger, at styrken og indvirkningen af Parlamentets uopsættelige beslutninger vedrørende menneskerettigheder ikke må undergraves;

37.  mener, at udenlandsk indblanding eller forsøg på udenlandsk indblanding ikke må forblive uden konsekvenser for det ansvarlige land; agter at suspendere ethvert lovgivningsmæssigt eller ikkelovgivningsmæssigt forslag om samarbejde med de statslige myndigheder i et sådant land i en periode, der står i forhold til indgrebets alvor; agter inden for rammerne af den årlige budgetprocedure at suspendere al finansiering fra EU-programmer til statsmyndighederne i et sådant land, samtidig med at finansieringen til civilsamfundsorganisationer og uafhængige medier samt til humanitær bistand bevares; mener, at Udenrigsudvalget bør indbyde et sådant lands EU-ambassadør til at møde i Udenrigsudvalget med henblik på en drøftelse;

38.  anbefaler, at beslutninger, som Parlamentet har stemt om, ledsages af et bilag med en liste over personer eller institutioner, som ordføreren og skyggeordførerne har mødt, med undtagelse af personer, hvis sikkerhed ville blive bragt i fare, hvis de blev nævnt, og hvis identitet formidles til og bevogtes behørigt af det organ, der er udpeget til formålet; anbefaler derfor, at det gøres obligatorisk for medlemmer af Europa-Parlamentet, der udarbejder betænkninger eller udtalelser, at vedlægge en liste for at vise omfanget af den eksterne ekspertise og de holdninger, som ordføreren har modtaget;

39.  mener, at det bør gøres obligatorisk for alle MEP’er at offentliggøre alle planlagte møder med tredjeparter (interesserepræsentanter); fremhæver behovet for at gøre frigivelsesprocessen så let og hurtig som muligt, samtidig med at procedurens integritet bevares; mener, at forretningsordenens artikel 11 bør ændres til at omfatte definitioner af "berammet møde" og "aktiv rolle"; mener, at forpligtelserne i henhold til denne regel bør udvides til at omfatte alle MEP'er; påpeger imidlertid, at systemet for anmeldelse af sådanne møder bør ajourføres, navnlig da det stadig ikke omfatter underudvalg; opfordrer til, at Parlamentets delegationer også optages i dette system; mener, at der bør vedtages lignende regler for møder med deltagelse af Parlamentets tjenestemænd, APA'er og ansatte i de politiske grupper; beklager, at nogle af de MEP'er, der skal gøre dette, ikke anmelder deres møder med interesserepræsentanter;

40.  opfordrer til langt strengere gennemførelse, håndhævelse og tilsyn med overholdelsen af de nuværende bestemmelser i den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret i Parlamentet; opfordrer til, at MEP'er og deres kontorer forpligtes til at anmelde møder med diplomatiske repræsentanter fra lande uden for EU samt med interesserepræsentanter, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's åbenhedsregister, idet der er mulighed for undtagelser i tilfælde, hvor angivelse af navne på enkeltpersoner eller organisationer ville bringe enkeltpersoners liv eller sikkerhed i fare; understreger, at erklæringerne bør være så klare og tilgængelige for offentligheden som muligt; mener, at der bør anvendes sanktioner for manglende indgivelse af sådanne erklæringer;

41.  insisterer på forpligtelsen til at anmelde deltagelse i enhver konference eller ethvert arrangement, der organiseres eller finansieres af udenlandske enheder, herunder udenlandske stater, private virksomheder, NGO’er og tænketanke;

42.  er bekymret over, at nogle MEP’er er medlemmer af politiske partier, der har modtaget finansiel støtte fra enheder uden for EU, herunder fra Rusland, og at deres politiske holdninger tydeligvis er blevet påvirket af denne støtte;

43.  gentager, at MEP'er, deres personale og medarbejdere i de politiske grupper bør foretage en kritisk evaluering og afholde sig fra systematisk at fremsætte ændringsforslag, der er udarbejdet på forhånd af tredjeparter;

44.  opfordrer til, at der indledes interinstitutionelle samtaler med henblik på at revidere den interinstitutionelle aftale om et åbenhedsregister længe inden fristen i juli 2025; opfordrer til en revision af den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(14) for at vurdere, hvordan princippet om gennemsigtighed og integritet kan optages blandt lovgivningsprocessens fælles forpligtelser og mål;

45.  insisterer kraftigt på behovet for gennemsigtighed ved hjælp af en registrering i EU's åbenhedsregister, hvad angår den finansiering, der modtages af interesserepræsentanter, såsom NGO’er, tænketanke og konsulenttjenester, der ønsker at have en vis kontakt med Parlamentet, navnlig når de anmoder om støtte eller sponsorering fra MEP’er til at tilrettelægge møder i Parlamentets bygninger, når de indbydes til en høringer, drøftelser eller andre planlagte møder, eller når de deltager i et studie eller en forskning på vegne af Parlamentet; glæder sig i den forbindelse over forslaget om en skærpet kontrol af interesserepræsentanter, såsom kravet om at være opført i åbenhedsregistret for at kunne tale på udvalgsmøder; tilskynder til vedtagelse af specifikke bestemmelser for interesserepræsentanter, hvis aktiviteter ikke falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde såsom repræsentanter fra lande uden for EU med diplomatstatus; opfordrer til, at der lægges særlig vægt på proportionalitetskriterier og behovet for at undgå besværlige procedurer;

46.  opfordrer til en vurdering af, hvorvidt de, der i øjeblikket er opført i EU's åbenhedsregister, har været udsat for udenlandsk indflydelse og effektivt har overholdt adfærdskodeksen; opfordrer til, at den årlige rapport om registrets funktion kommer til at indeholde et kapitel om hændelser i forbindelse med risikoen for udenlandsk indblanding;

47.  fastholder, at EU's åbenhedsregister skal styrkes ved at øge dets budget og dets personale, således at det er i stand til at kontrollere oplysningerne fra ansøgere og registrerede grundigere; opfordrer til, at det overvejes at udvide dets anvendelsesområde, at der fastsættes yderligere forpligtelser for registrerede, og at der træffes mere restriktive foranstaltninger til at imødegå overtrædelser af adfærdskodeksen;

48.  mener, at det er relevant for Parlamentet at drøfte metoder til at forbedre foranstaltninger for gennemsigtighed og bekæmpelse af korruption for interesserepræsentanter, der ønsker at påvirke lovgivningsforslag eller beslutninger, herunder ved at arrangere møder med MEP’er, deres kontorer eller personale i politiske grupper; fremhæver, at dette kunne omfatte strengere foranstaltninger vedrørende registrering af interesserepræsentanter i åbenhedsregistret;

49.  minder om, at åbenhedsregistret (bilag II) pålægger NGO'er at oplyse deres primære finansieringskilder efter kategori, hvorimod dette ikke er tilfældet for repræsentanter for kommercielle interesser eller deres mellemmænd, som blot skal levere et skøn over de årlige udgifter til lobbyvirksomhed; opfordrer til en omfattende finansiel screening af alle interessegrupper, NGO'er og konsulentvirksomheder, inden de opføres i åbenhedsregistret, og til en gennemgang af alle interesserepræsentanter, der aktuelt er registreret; anmoder om, at disse organisationer også er gennemsigtige med hensyn til sammensætningen af deres styrende organer og erklærer, at de overholder de relevante retlige forpligtelser, navnlig finansierings- og regnskabsforpligtelser; opfordrer til, at alle rådgivende agenturer, der ønsker at registrere sig, er gennemsigtige med hensyn til deres kundestruktur; anmoder om, at der udarbejdes en klar juridisk definition af ”interesserepræsentanter” og "NGO-status", som skal gælde for alle organisationer, der ønsker at blive opført i åbenhedsregistret og blive berettiget til at modtage EU-støtte; understreger, at NGO'er, der modtager penge fra tredjeparter, og for hvilke der ikke er et krav om, at de skal være opført i åbenhedsregistret, skal offentliggøre kilderne til deres finansiering ved at give de samme oplysninger som alle almindeligt registrerede; understreger, at de foranstaltninger, der pålægger NGO'er at offentliggøre alle finansieringskilder, skal tage hensyn til situationen for NGO'er, der opererer i lande under autoritære og illiberale regimer, navnlig når offentliggørelsen af sådanne oplysninger kan bringe dem og deres arbejde i fare på grund af anvendelsen af undertrykkende lovgivning såsom love om "udenlandske agenter" og lignende;

50.  bemærker, at to NGO'ers arbejde i forbindelse med den nylige korruptionsskandale blev misbrugt til at finansiere ulovlige aktiviteter og påvirke Parlamentets beslutningstagning på vegne af tredjeparter;

51.  opfordrer til øget kontrol og undersøgelse af interesserepræsentanter og andre relevante interessenter, der arbejder tæt sammen med Parlamentet eller andre EU-institutioner, med henblik på at identificere uregelmæssigheder, svig eller brud på forpligtelser, herunder aktiviteter, der er i strid med EU's værdier som defineret i artikel 2 i TEU, eller overtrædelser af forpligtelser i forbindelse med deres registrering i åbenhedsregistret; opfordrer til, at kontrakter suspenderes eller opsiges, eller at deres varighed reduceres, og at midlerne inddrives i tilfælde af sådanne overtrædelser;

52.  minder om, at de nuværende EU-foranstaltninger mod russiske TV-kanaler bør være gennemført fuldt ud for at bekæmpe russisk propaganda på en mere effektiv måde;

53.  er bekymret over indblanding af islamistiske organisationer, der er inspireret af fremmede stater;

54.  opfordrer til en hurtig gennemførelse af INGE 1-rapporten, som allerede anbefalede, at EU-institutionerne reformerer åbenhedsregistret, herunder ved at indføre strengere gennemsigtighedsregler, f.eks. for rejser, der tilbydes af lande og enheder uden for EU til tjenestemænd i EU-institutionerne, ved at øge venskabsgruppernes gennemsigtighed og ansvarlighed, ved at kortlægge udenlandsk finansiering til EU-relateret lobbyvirksomhed og ved at sikre en registrering, der gør det muligt at identificere finansiering fra udenlandske regeringer; opfordrer medlemsstaterne til at harmonisere deres lovgivning om udenlandsk indblanding og til at forbyde udenlandske donationer til politiske partier og fonde;

55.  gentager sit tilsagn om at gennemføre en seksmåneders afkølingsperiode for tidligere MEP’er; understreger, at denne periode bør begynde umiddelbart efter udløbet af deres mandatperiode; mener, at der bør føres tilsyn med overholdelsen af denne afkølingsperiode af EU's kommende etiske organ;

56.  opfordrer Parlamentets tjenestegrene til at oprette et overvågningssystem og regler for tilbagekaldelse af tidligere MEP'ers adgang, hvis de driver lobbyvirksomhed for Parlamentet på vegne af højrisikolande efter deres afkølingsperiode, anvender den viden, de har erhvervet i løbet af deres tid som offentlige tjenestemænd i strid med Unionens og offentlighedens interesser eller endog deltager i globale indflydelses- eller indblandingsaktiviteter;

57.  mener, at MEP'er skal være mere gennemsigtige med hensyn til det lønnede arbejde, de måtte udføre, ved at anvende reviderede og mere præcise regler for offentliggørelse af beløb for sideindtægter, i hvilken stilling de er indtjent, og de klienter, på hvis vegne MEP'erne arbejder mod betaling; gentager sin opfordring til strengere regler for MEP’er, der udfører lønnet arbejde, med særligt fokus på at begrænse aktiviteter på vegne af organisationer eller enkeltpersoner, der er omfattet af åbenhedsregistrets anvendelsesområde; forpligter sig til at indføre et forbud mod MEP'er, der udfører lønnet arbejde for højrisikostater uden for EU eller afhængige enheder i deres mandatperiode; gentager med henblik på at begrænse potentielle interessekonflikter under udøvelsen af medlemmernes mandat sin opfordring til et forbud mod, at MEP’er udfører lønnede bijob på vegne af organisationer eller enheder, der er omfattet af åbenhedsregistrets anvendelsesområde; mener, at statutten for Europa-Parlamentets medlemmer bør underkastes en lovgivningsmæssig revision med særligt fokus på sideløbende arbejde; mener, at Parlamentet skal være mere gennemsigtigt om dette spørgsmål; opfordrer til, at MEP’ernes erklæringer om sideløbende arbejde underkastes institutionel kontrol og understøttes af relevante dokumenter, som det allerede er tilfældet i nogle medlemsstater;

58.  opfordrer til håndhævelse af regler, der forbyder alle aktiviteter, som undergraver Parlamentets officielle aktiviteter, navnlig hvis disse aktiviteter involverer samarbejde med tredjelande; bemærker, at MEP'er frit kan påtage sig stillinger i organisationer, der er etableret uden for EU, og som falder uden for åbenhedsregistrets anvendelsesområde, eller til at arbejde for eller på vegne af lande uden for EU, med forbehold af de undtagelser, der er nævnt andetsteds i denne beslutning, og insisterer på, at MEP'erne skal oplyse størrelsen af de indtægter, der er optjent, den stilling, de har tjent pengene i, og de kunder, på hvis vegne de arbejder mod betaling, i overensstemmelse med de relevante ændringer af adfærdskodeksen;

59.  støtter revisionen af dets websted med henblik på at gøre oplysningerne på det lettere tilgængelige for offentligheden; opfordrer til, at der skabes et brugervenligt system på dets websted, som gør det muligt, at den tekst, der stemmes om, og afstemningsresultaterne for hver afstemning ved navneopråb kan filtreres efter gruppe og parlamentsmedlem; opfordrer til, at det lovgivningsmæssige fodaftryk af foreslåede tekster og ændringsforslag offentliggøres; minder om sin hidtidige gennemsigtighed og sine bestræbelser på at sikre, at dokumenter, uanset medium, er let tilgængelige for alle borgere, og understreger, at de bør stilles til rådighed i et åbent, brugervenligt og maskinlæsbart format;

60.  insisterer på, at alle EU-institutioner, der deltager i triloger, bør gøre lovgivningsdokumenter direkte tilgængelige i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001(15), medmindre deres udbredelse ville være til alvorlig skade for beslutningsprocessen; fremhæver, at Retten i den nylige dom i sag T-163/21(16) konkluderede, at aktindsigt i lovgivningsdokumenter skal være så bred som muligt; opfordrer Rådet til fuldt ud at overholde denne dom; opfordrer alle EU-institutionerne til fuldt ud at efterleve Den Europæiske Unions Rets dom i sag T-540/15(17), hvad angår adgang til trilogdokumenter;

61.  er af den holdning, at de dokumenter, der skal være direkte tilgængelige via Parlamentets offentlige register, bør omfatte dokumenter fra lovforarbejdere såsom politiske og tekniske trilogdokumenter, herunder alle versioner af det fælles flerkolonnedokument, der omtales i adfærdskodekset for forhandlinger i konteksten af den almindelig lovgivningsprocedure;

62.  glæder sig over beslutningen om at indføre obligatorisk uddannelse af whistleblowere for Parlamentets personaleledere og APA'er; opfordrer til en stærkere indsats for at forbedre beskyttelsen af whistleblowere blandt ansatte og APA'er, navnlig ved at ændre artikel 22c i forordning nr. 31 (EØF) og 11 (Euratom) ("EU's personalevedtægt") for at bringe den i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i direktiv (EU) 2019/1937 ("whistleblowerdirektivet"), og ved at revidere Parlamentets interne regler til gennemførelse af artikel 22c i personalevedtægten i overensstemmelse hermed;

63.  understreger, at en kodificering af reglerne for god forvaltning ved at fastsætte centrale aspekter af den administrative procedure, såsom meddelelser, retten til at blive hørt og enhver persons ret til at få adgang til deres egne sagsakter, vil bidrage positivt til og styrke EU-institutionernes gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed og gøre dem mindre sårbare over for korruption;

Samarbejde med andre EU-institutioner og nationale institutioner

64.  glæder sig over Kommissionens annoncerede pakke om forsvar af demokratiet, herunder et direktiv, der har til formål at indføre fælles gennemsigtigheds- og ansvarlighedsstandarder for interesserepræsentationstjenester, der dirigeres eller betales fra lande uden for EU, bidrage til et velfungerende indre marked og beskytte EU's demokratiske sfære mod skjult indblanding udefra; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at foretage en egentlig konsekvensanalyse i overensstemmelse med forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning, inden den fremsætter nye henstillinger og lovgivningsforslag;

65.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den som led i pakken om forsvar af demokratiet vil foreslå et direktiv om gennemsigtighed for interesserepræsentanter, der handler på vegne af tredjelande, som vil fastsætte harmoniserede gennemsigtighedskrav for levering af tjenesteydelser fra lande uden for EU; glæder sig endvidere over den supplerende anbefaling om sikre og modstandsdygtige valg og anbefalingen om øget støtte til og inddragelse af civilsamfundsorganisationer; forventer, at forslaget sikrer lige vilkår for interesserepræsentation i EU og overholder folkeretten og menneskerettighedslovgivningen, navnlig med hensyn til udøvelse af borgerlige frihedsrettigheder;

66.  glæder sig over Kommissionens planlagte pakke til bekæmpelse af korruption, herunder forslaget om at ajourføre EU-reglerne om strafferetlig bekæmpelse af korruption;

67.  glæder sig over Kommissionens forslag om at indføre en ny sanktionsordning til bekæmpelse af alvorlige korruptionshandlinger i hele verden;

68.  gentager sin opfordring til hurtig oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU og forpligter sig til at afslutte de interinstitutionelle forhandlinger inden udgangen af 2023; minder om, at et sådant organ skal respektere magtens tredeling mellem institutionerne; mener, at dette organs mandat bør omfatte en undersøgelse fra sag til sag af MEP’ernes og de tidligere MEP’ers intentioner om at arbejde for en hvilken som helst regering uden for EU eller en hvilken som helst enhed, der kontrolleres af en regering uden for EU, efter udløbet af deres mandat, og mener, at dette mandat bør være af vejledende karakter; opfordrer MEP’erne til at værne om Parlamentets værdier og standarder og til ikke at acceptere ansættelse hos autoritære, ikkedemokratiske regeringer eller tilknyttede statsejede enheder efter udløbet af deres mandatperiode;

69.  beklager Kommissionens forsinkelse med at fremlægge sit forslag og dens manglende ambition om oprettelse af et uafhængigt, interinstitutionelt etisk organ i EU; opfordrer institutionerne til straks at nå til enighed om betingelserne for dette organs oprettelse for at sikre større sammenhæng, hvad angår de etiske forpligtelser i institutionernes forskellige forretningsordener og adfærdskodekser; minder om behovet for at præcisere og klart formidle de regler, der gælder for tidligere MEP'er, der deltager i lobbyvirksomhed, der er omfattet af åbenhedsregistret; minder om behovet for at sikre en korrekt gennemførelse af de standarder for offentlige embeder, der er fastsat i adfærdskodeksen for MEP'er, og af andre regler, der er vedtaget af Parlamentet og dets organer, ved at undersøge overtrædelser og foreslå sanktioner; insisterer på, at det etiske organ skal oprettes på et klart retsgrundlag og bør påbegynde sit arbejde så hurtigt som muligt; understreger, at det etiske organ bør tildeles passende undersøgelsesbeføjelser, herunder evne til at handle på eget initiativ, og beføjelse til at anmode om administrative dokumenter, samtidig med at MEP'ernes immunitet og deres frihed til at udøve deres mandat respekteres, og de gældende proceduremæssige garantier beskyttes; er af den opfattelse, at det, selvom det er åbent for en bred deltagelse, vil samarbejde med Kommissionen om at sikre, at forhandlingerne ikke forsinkes af andre institutioner;

70.  understreger, at Parlamentet har til hensigt ensidigt at sikre, at medlemmer af Europa-Parlamentet har hurtig, let og systematisk adgang til rådgivning om mulige interessekonflikter fra Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd; forpligter sig til at reformere det rådgivende udvalg; opfordrer derfor til, at adfærdskodeksen for MEP'er styrkes for at sikre et mere effektivt og gennemsigtigt system for MEP’er og tidligere MEP'er, der arbejder for eksterne interesser, hvis det konstateres, at MEP'er ikke overholder regler og forpligtelser; foreslår, at det rådgivende udvalg også kan spille en proaktiv rolle, og at det herunder har mulighed for at handle på eget initiativ; mener, at det rådgivende udvalg bør kunne behandle klager direkte;

71.  påpeger Ombudsmandens relevante arbejde i denne henseende og mener, at yderligere samarbejde mellem Parlamentet og Ombudsmanden kan være nyttigt i fremtiden;

72.  opfordrer medlemsstaterne og alle EU-institutionerne til at øge samarbejdet med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), EU's Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og understreger, at det er særlig nødvendigt at øge dets eget samarbejde med disse organer; understreger, at EPPO’s rækkevidde bør udstrækkes til hele Unionen, hvilket vil fremme dens samarbejde med andre institutioner og sikre bedre retsforfølgelse af sager i lande, der på nuværende tidspunkt ikke er medlemmer af EPPO;

73.  forpligter sig til at indføre en obligatorisk erklæring om manglende interessekonflikter for ordførere og skyggeordførere;

74.  bekræfter, at den politiske afgørelse om, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt hos indstillede kommissærer, forud for høringerne af dem fortsat vil være en demokratisk og institutionel kompetence for Parlamentets Retsudvalg;

75.  opfordrer åbenhedsregistrets sekretariat til at forbyde enheder med direkte eller indirekte forbindelser med Den Russiske Føderations regering, jf. Rådets afgørelse af 3. juni 2022 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine og Ruslands ulovlige angrebskrig mod Ukraine; opfordrer til yderligere drøftelser om en tilgang, der skal anvendes over for enheder med tilknytning til Folkerepublikken Kina og andre lande, der udviser eller tilsyneladende sigter mod at udøve ondsindet udenlandsk indblanding i europæiske anliggender; bemærker, at Formandskonferencen har besluttet, at diplomater og regeringsrepræsentanter fra Kina ikke vil blive inviteret til Europa-Parlamentet; opfordrer til, at EU's åbenhedsregister ændres med henblik på at indføre sanktioner, når den registrerede direkte eller som mellemmand repræsenterer regeringers, afhængige enheders eller virksomheders interesser i strategiske sektorer i lande, for hvilke der er rapporteret om indblanding i demokratiske processer i EU;

76.  bemærker, at de nuværende retningslinjer for NGO'er og andre interessenter, der ikke er omfattet af åbenhedsregistret, har vist sig at være utilstrækkelige; understreger behovet for at gennemføre en grundig kontrol forud for registrering i åbenhedsregistret for at afdække alle finansieringskilder; bemærker, at finansiering fra EU-midler skal kunne spores fra den direkte modtager til den endelige modtager, når de sendes videre i en kæde; opfordrer til, at retningslinjerne for registrering i åbenhedsregistret revideres med henblik på at medtage et krav om at afdække alle indgående og udgående midler, herunder overførsel af midler fra en NGO eller interessent til en anden;

77.  opfordrer til, at betingelserne for medlemmer af Europa-Parlamentets udøvelse af parlamentarisk immunitet harmoniseres mellem de forskellige medlemsstater; opfordrer i den forbindelse til en revision af protokol nr. 7 til TEU og TEUF vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

78.  beslutter at styrke sin dialog og sit samarbejde med efterretnings-, rets- og retshåndhævelsesmyndighederne i de tre medlemsstater, hvor det er beliggende, for at garantere Parlamentets sikkerhed og integritet og beskytte det mod forsøg på indblanding fra lande uden for EU; opfordrer i dette øjemed medlemsstaternes sikkerhedstjenester til systematisk at underrette de kompetente europæiske myndigheder og sikkerhedstjenesterne i de stater, hvor Parlamentet er placeret, om alle oplysninger, som de måtte komme i besiddelse af vedrørende udenlandsk indblanding i de demokratiske processer i Unionen;

79.  opfordrer EU-institutionerne til at arbejde hen imod strammere interne regler i medlemsstaterne vedrørende brug, betjening og indkøb af spyware og overvågningsværktøjer og til at vurdere de aktuelt anvendte værktøjer til spyware og overvågning; bemærker, at EU bør anvende eksisterende lovgivningsmæssige foranstaltninger til at holde ondsindede internationale operatører i sektoren for kommerciel spyware og overvågningsteknologi juridisk ansvarlige;

80.  fastholder, at det må revidere listen over medlemmers aktiviteter, der kan sanktioneres, på baggrund af denne rapport; opfordrer til, at der indføres passende advarsler og påmindelser for de MEP’er, der ikke efterlever dette, og til, at der indføres passende sanktioner efter en rimelig frist; bemærker navnlig behovet for at revidere forretningsordenens artikel 176 for at gøre det muligt at pålægge sanktioner for andre lovovertrædelser end forstyrrelse af plenarforsamlingen; er af den opfattelse, at der bør anvendes yderligere sanktioner, hvis et MEP kendes skyldig i forsætligt at have begået en strafbar handling under udførelsen af sine opgaver;

81.  opfordrer til en revision af artikel 42c i personalevedtægten om orlov i tjenestens interesse, som på en ikkegennemsigtig måde gør det muligt for visse af EU-institutionernes personalemedlemmer at gå tidligt på pension;

o
o   o

82.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 86 af 6.3.2018, s. 126.
(2) EUT C 440 af 30.12.2015, s. 17.
(3) EUT C 337 af 20.9.2018, s. 120.,
(4) EUT C 347 af 9.9.2022, s. 61.
(5) EUT C 177 af 17.5.2023, s. 109.
(6) Vedtagne tekster, P9_TA(2023)0030.
(7) Vedtagne tekster, P9_TA(2023)0055.
(8) Vedtagne tekster, P9_TA(2023)0054.
(9) EFT P 45 af 14.6.1962, s. 1385 (dansk særudgave EFT 1959-1962, s. 126).
(10) EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1.
(11) Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2022 om anerkendelse af Den Russiske Føderation som statssponsor for terrorisme (EUT C 167 af 11.5.2023, s. 18).
(12) Interinstitutionel aftale af 20. maj 2021 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister (EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1).
(13) Som anført i beretningen af 27. oktober 2022 med titlen "Årsberetning om EU-agenturer for regnskabsåret 2021".
(14) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(16) Rettens dom af 25. januar 2023, De Capitani mod Rådet, sag T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.
(17) Rettens dom af 22. marts 2018, Emilio de Capitani mod Europa-Parlamentet, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.

Seneste opdatering: 20. december 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik