Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 30 март 2023 г. - Брюксел
 Искане за снемане на имунитета на Анна-Юлия Донат
 Платформа за сътрудничество за подпомагане на функционирането на съвместните екипи за разследване
 Европейска година на уменията (2023 г.)
 Регламент относно общата безопасност на продуктите
 Укрепване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност
 Регламент за флуорсъдържащите газове
 Вещества, които нарушават озоновия слой
 Доклад относно върховенството на закона за 2022 г. – Положението с върховенството на закона в Европейския съюз
Текстове (581 kb)
Правна информация - Политика за поверителност