Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Torstai 30. maaliskuuta 2023 - Bryssel
 Anna Júlia Donáthin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Yhteisten tutkintaryhmien toimintaa tukeva yhteistyöalusta
 Euroopan osaamisen teemavuosi 2023
 Yleistä tuoteturvallisuutta koskeva asetus
 Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittaminen
 Fluoratut kasvihuonekaasut
 Otsonikerrosta heikentävät aineet
 Oikeusvaltiokertomus 2022 – Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa
Tekstit (382 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö