Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 30 marca 2023 r. - Bruksela
 Wniosek o uchylenie immunitetu Anny Júlii Donáth
 Platforma współpracy mająca na celu wspieranie funkcjonowania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych
 Europejski Rok Umiejętności 2023
 Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 Wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości
 Rozporządzenie w sprawie gazów fluorowanych
 Substancje zubożające warstwę ozonową
 Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej
Teksty (393 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności