Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 30. marca 2023 - Brusel
 Žiadosť o zbavenie Anny Júlie Donáthovej imunity
 Platforma spolupráce na podporu fungovania spoločných vyšetrovacích tímov
 Európsky rok zručností 2023
 Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
 Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty
 Nariadenie o fluórovaných plynoch
 Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu
 Správa o právnom štáte za rok 2022 - situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii
Texty (385 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia