Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2022/0372(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0237/2023

Ingediende teksten :

A9-0237/2023

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2023 - 6.5

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0300

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 42k
Dinsdag 12 september 2023 - Straatsburg
Toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
P9_TA(2023)0300A9-0237/2023

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1754 inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (07424/2023 – C9-0145/2023 – 2022/0372(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07424/2023),

–  gezien de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (11510/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9‑0145/2023),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A9‑0237/2023),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2023Juridische mededeling - Privacybeleid