Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/0219(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0161/2023

Indgivne tekster :

A9-0161/2023

Forhandlinger :

PV 11/09/2023 - 17
CRE 11/09/2023 - 17

Afstemninger :

PV 12/09/2023 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0301

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 41k
Tirsdag den 12. september 2023 - Strasbourg
Instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)
P9_TA(2023)0301A9-0161/2023
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2023 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2022)0349),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0287/2022),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 21. september 2022 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at de kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. juli 2023 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-0161/2023),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 486 af 21.12.2022, s. 168.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2023 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/… om oprettelse af et instrument til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)
P9_TC1-COD(2022)0219

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2023/2418.)

Seneste opdatering: 19. december 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik