Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/0219(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0161/2023

Texte depuse :

A9-0161/2023

Dezbateri :

PV 11/09/2023 - 17
CRE 11/09/2023 - 17

Voturi :

PV 12/09/2023 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0301

Texte adoptate
PDF 124kWORD 47k
Marţi, 12 septembrie 2023 - Strasbourg
Consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun
P9_TA(2023)0301A9-0161/2023
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2023 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2022)0349),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0287/2022),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2022(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 iulie 2023, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0161/2023),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 486, 21.12.2022, p. 168.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA)
P9_TC1-COD(2022)0219

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2023/2418.)

Ultima actualizare: 19 decembrie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate