Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/0219(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0161/2023

Predkladané texty :

A9-0161/2023

Rozpravy :

PV 11/09/2023 - 17
CRE 11/09/2023 - 17

Hlasovanie :

PV 12/09/2023 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0301

Prijaté texty
PDF 129kWORD 44k
Utorok, 12. septembra 2023 - Štrasburg
Posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA)
P9_TA(2023)0301A9-0161/2023
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2023 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2022)0349),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0287/2022),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. septembra 2022(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorskými výbormi podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. júla 2023, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0161/2023),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 486, 21.12.2022, s. 168.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/... o zriadení nástroja na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA)
P9_TC1-COD(2022)0219

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2023/2418.)

Posledná úprava: 19. decembra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia