Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2023/2095(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0262/2023

Predložena besedila :

A9-0262/2023

Razprave :

PV 11/09/2023 - 19
CRE 11/09/2023 - 19

Glasovanja :

PV 13/09/2023 - 7.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2023)0316

Sprejeta besedila
PDF 204kWORD 72k
Sreda, 13. september 2023 - Strasbourg
Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta za krepitev integritete, neodvisnosti in odgovornosti
P9_TA(2023)0316A9-0262/2023

Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2023 o spremembah Poslovnika Evropskega parlamenta za krepitev integritete, neodvisnosti in odgovornosti (2023/2095(REG))(1)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pisma svoje predsednice z dne 9. marca 2023,

–  ob upoštevanju členov 236 in 237 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A9-0262/2023),

1.  se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2.  sklene, da začnejo te spremembe veljati 1. novembra 2023; sklene, da spremembe, na podlagi katerih lahko predsedstvo in kvestorji sprejmejo izvedbene ukrepe, veljajo od datuma sprejetja tega sklepa;

3.  sklene, da izjave o interesih, predložene na podlagi določb Poslovnika, ki veljajo na datum sprejetja tega sklepa, ostanejo v veljavi do 31. decembra 2023;

4.  naroči svoji predsednici, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Veljavno besedilo   Sprememba
Sprememba 1
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 11
Člen 11
Člen 11
Finančni interesi poslancev in register za preglednost
Pravila ravnanja v zvezi z integriteto in preglednostjo
1.  Parlament pravila, ki urejajo preglednost finančnih interesov poslancev, določi v obliki kodeksa ravnanja, ki se sprejme z večino vseh poslancev in priloži k temu poslovniku5.
1.  Parlament pravila ravnanja v zvezi z integriteto in preglednostjo določi v obliki kodeksa ravnanja, ki se sprejme z večino vseh poslancev in priloži k temu poslovniku5.
Ta pravila drugače ne vplivajo na poslanca ali ga omejujejo pri izvrševanju njegovega mandata ali s tem povezanih političnih ali drugih dejavnosti.
Ta pravila drugače ne vplivajo na poslanca ali ga omejujejo pri izvrševanju njegovega mandata ali s tem povezanih političnih ali drugih dejavnosti.
2.  Poslanci bi se morali sistematično omejiti na sestanke samo s tistimi zastopniki interesov, ki so registrirani v registru za preglednost, vzpostavljenem z medinstitucionalnim sporazumom o obveznem registru za preglednost6.
3.  Poslanci bi morali na spletu objaviti vse načrtovane sestanke z zastopniki interesov, ki spadajo na področje uporabe medinstitucionalnega sporazuma. Poročevalci, poročevalci v senci in predsedniki odborov brez poseganja v člen 4(6) Priloge I za vsako poročilo na spletu objavijo vse predvidene sestanke z zastopniki interesov, ki spadajo na področje uporabe medinstitucionalnega sporazuma. Predsedstvo poskrbi za potrebno infrastrukturo na spletišču Parlamenta.
4.  Predsedstvo zagotovi potrebno infrastrukturo na spletni strani poslancev na spletišču Parlamenta za tiste poslance, ki želijo objaviti prostovoljno revizijo ali potrditev, kot je določeno v veljavnih pravilih Statuta poslancev in njegovih izvedbenih pravilih, da je njihova uporaba nadomestila splošnih stroškov skladna z veljavnimi pravili Statuta poslancev in njegovimi izvedbenimi ukrepi.
4.  Predsedstvo zagotovi potrebno infrastrukturo na spletni strani poslancev na spletišču Parlamenta za tiste poslance, ki želijo objaviti prostovoljno revizijo ali potrditev, kot je določeno v veljavnih pravilih Statuta poslancev in njegovih izvedbenih pravilih, da je njihova uporaba nadomestila splošnih stroškov skladna z veljavnimi pravili Statuta poslancev in njegovimi izvedbenimi ukrepi.
5.  Navedena pravila drugače ne vplivajo na poslanca ali ga omejujejo pri izvrševanju njegovega mandata ali s tem povezanih političnih ali drugih dejavnosti.
6.  Kodeks ravnanja ter pravice in privilegiji nekdanjih poslancev se določijo s sklepom predsedstva. Pri obravnavanju nekdanjih poslancev se ne dela razlik.
6.  Kodeks ravnanja v zvezi z integriteto in preglednostjo za nekdanje poslance se določi s sklepom predsedstva.
__________
__________
5 Glej Prilogo I.
5 Glej Prilogo I.
6 Medinstitucionalni sporazum z dne 20. maja 2021 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za preglednost (UL L 207, 11.6.2021, str. 1).
Sprememba 2
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 35
Člen 35
Člen 35
Medskupine
Medskupine
1.  Posamezni poslanci lahko oblikujejo medskupine ali druga neuradna združenja poslancev, za namene neformalne izmenjave mnenj o določenih vprašanjih med različnimi političnimi skupinami, k čemur pritegnejo člane različnih parlamentarnih odborov, ter da spodbujajo stike med poslanci in civilno družbo.
1.  Posamezni poslanci lahko oblikujejo medskupine za namene neformalne izmenjave mnenj o določenih vprašanjih med različnimi političnimi skupinami, k čemur pritegnejo člane različnih parlamentarnih odborov, ter da spodbujajo stike med poslanci in civilno družbo.
2.  Medskupine in druga neuradna združenja svoje dejavnosti opravljajo popolnoma pregledno in ne opravljajo nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi Parlamenta ali njegovih organov. Ne smejo organizirati prireditev v tretjih državah, ki bi sovpadale z misijo uradnega organa Parlamenta, vključno z uradno delegacijo za opazovanje volitev.
2.  Medskupine svoje dejavnosti opravljajo popolnoma pregledno. Ne opravljajo nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi Parlamenta ali njegovih organov. Zlasti ne uporabljajo imena ali logotipa Parlamenta. Ne smejo organizirati prireditev v tretjih državah, ki bi sovpadale z misijo uradnega organa Parlamenta, vključno z uradno delegacijo za opazovanje volitev.
3.  Če so izpolnjeni pogoji iz notranjih pravil Parlamenta o oblikovanju teh združenj, lahko politična skupina nudi logistično podporo takšnim združenjem in jim tako olajša delo.
3.  Če so izpolnjeni pogoji iz notranjih pravil Parlamenta o oblikovanju medskupin, lahko politična skupina nudi logistično podporo takšnim združenjem in jim tako olajša delo.
4.  Medskupine morajo letno prijaviti vsakršno pomoč, denarno ali v naravi (na primer pisarniško pomoč), ki bi morala biti prijavljena v skladu s Prilogo I, če bi bila ponujena poslancem kot posameznikom.
4.  Medskupine morajo letno prijaviti vsakršno pomoč, med drugim denarno ali v naravi, ki bi morala biti prijavljena v skladu s Prilogo I, če bi bila ponujena poslancem kot posameznikom.
Druga neuradna združenja morajo ravno tako do konca naslednjega meseca prijaviti morebitno podporo v denarju ali naravi, ki je poslanci posamično niso prijavili v skladu s svojimi obveznostmi iz Priloge I.
5.  Pri dejavnostih medskupine ali drugih neuradnih skupin, organiziranih v prostorih Parlamenta, lahko sodelujejo samo zastopniki interesov, ki so registrirani v registru za preglednost, na primer z udeležbo na srečanjih ali prireditvah medskupine ali drugega neuradnega združenja, tako da ji nudijo podporo ali sogostijo njene prireditve.
5.  Pri dejavnostih medskupine, organiziranih v prostorih Parlamenta, lahko zastopniki interesov sodelujejo samo, če so vpisani v registru za preglednost, vzpostavljenem z Medinstitucionalnim sporazumom o obveznem registru za preglednost, na primer z udeležbo na srečanjih ali prireditvah medskupine, tako da ji nudijo podporo ali sogostijo njene prireditve.
6.  Register prijav iz odstavka 4 vodijo kvestorji. Kvestorji sprejmejo podrobna pravila v zvezi s takimi prijavami in zagotovijo njihovo objavo na spletišču Parlamenta.
6.  Javni register medskupin in prijav iz odstavka 4 vodijo kvestorji. Predsedstvo sprejme podrobna pravila v zvezi s takim registrom in v zvezi s takimi prijavami in zagotovi njihovo objavo na spletišču Parlamenta.
7.  Kvestorji zagotavljajo učinkovito izvrševanje tega člena.
7.  Kvestorji zagotavljajo učinkovito izvrševanje tega člena.
7a.  Kvestorji lahko v primeru kršitve tega člena medskupini prepovejo uporabo prostorov Parlamenta najdlje do izteka parlamentarnega obdobja.
____________
14a Medinstitucionalni sporazum z dne 20. maja 2021 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za preglednost (UL L 207, 11.6.2021, str. 1).
Sprememba 3
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 35 a (novo)
Člen 35a
Neuradna združenja
1.   Posamezni poslanci lahko oblikujejo neuradna združenja za namene neformalne izmenjave mnenj o določenih vprašanjih med različnimi političnimi skupinami, k čemur pritegnejo člane različnih parlamentarnih odborov, ter da spodbujajo stike med poslanci in civilno družbo.
2.   Neuradna združenja svoje dejavnosti opravljajo popolnoma pregledno. Ne opravljajo nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi Parlamenta ali njegovih organov. Zlasti ne uporabljajo imena ali logotipa Parlamenta. Ne smejo organizirati prireditev v tretjih državah, ki bi sovpadale z misijo uradnega organa Parlamenta, vključno z uradno delegacijo za opazovanje volitev. Poslanci, ki sodelujejo v neuradnih združenjih, zunanjim sogovornikom proaktivno razkrijejo, da delujejo kot posamezni poslanci.
3.   Politična skupina lahko nudi logistično podporo neuradnim združenjem in jim tako olajša delo, razen v primeru neuradnih združenj v zvezi s tretjimi državami, za katere je bila ustanovljena stalna medparlamentarna delegacija iz člena 223.
Neuradna združenja v zvezi s tretjimi državami, za katere je bila ustanovljena stalna medparlamentarna delegacija iz člena 223, za opravljanje svojih dejavnosti ne morejo koristiti prostorov Parlamenta.
Povezava s tretjo državo lahko izhaja iz imena ali dejavnosti neuradnega združenja.
4.   Neuradna združenja morajo do konca naslednjega meseca prijaviti vsakršno pomoč, med drugim denarno ali v naravi. Če take prijave ne opravijo, predsednik združenja ali, če združenje nima predsednika, prijavi katerikoli poslanec, ki sodeluje v njem, pomoč v 10 delovnih dneh po izteku navedenega roka.
5.   Pri dejavnostih neuradnega združenja, organiziranih v prostorih Parlamenta, lahko zastopniki interesov sodelujejo samo, če so vpisani v registru za preglednost, na primer z udeležbo na srečanjih ali prireditvah neuradnega združenja, tako da mu nudijo podporo ali sogostijo njegove prireditve.
6.   Javni register prijav iz odstavka 4 in neuradnih združenj, ki so jih predložila, vodijo kvestorji. Predsedstvo sprejme podrobna pravila v zvezi s takim registrom in v zvezi s takimi prijavami in zagotovi njihovo objavo na spletišču Parlamenta.
7.   Kvestorji zagotavljajo učinkovito izvrševanje tega člena.
8.   Kvestorji lahko v primeru kršitve tega člena neuradnemu združenju prepovejo uporabo prostorov Parlamenta najdlje do izteka parlamentarnega obdobja.
Sprememba 4
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123
Člen 123
Člen 123
Dostop do Parlamenta
Dostop do Parlamenta
1.  Izkaznice za vstop se poslancem, pomočnikom poslancev in tretjim osebam izdajo na podlagi pravil, ki jih določi predsedstvo. Ta pravila urejajo tudi uporabo in odvzem izkaznic za vstop.
1.  Izkaznice za vstop se poslancem, nekdanjim poslancem, pomočnikom poslancev in tretjim osebam izdajo na podlagi pravil, ki jih določi predsedstvo. Ta pravila urejajo tudi uporabo in odvzem izkaznic za vstop.
2.  Izkaznice se ne izdajo osebam iz spremstva poslanca, za katere velja medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost.
2.  Izkaznice se ne izdajo osebam iz spremstva poslanca, za katere velja medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost.
3.  Subjekti, vpisani v register za preglednost, in njihovi predstavniki z dolgoročnimi izkaznicami za vstop v Evropski parlament morajo upoštevati:
3.  Subjekti, vpisani v register za preglednost, in njihovi predstavniki z dolgoročnimi izkaznicami za vstop v Evropski parlament morajo upoštevati:
–  pravila ravnanja za registracijske zavezance, priložena medinstitucionalnemu sporazumu,
–  pravila ravnanja za registracijske zavezance, priložena medinstitucionalnemu sporazumu,
–  postopke in druge obveznosti, določene z medinstitucionalnim sporazumom, ter
–  postopke in druge obveznosti, določene z medinstitucionalnim sporazumom, ter
–  določbe, s katerimi se izvaja ta člen.
–  določbe, s katerimi se izvaja ta člen.
Brez poseganja v veljavnost splošnih pravil, ki urejajo odvzem ali začasno deaktivacijo dolgoročnih izkaznic za vstop, in razen če obstajajo pomembni razlogi proti odvzemu ali začasni deaktivaciji, generalni sekretar z dovoljenjem kvestorjev odvzame ali deaktivira dolgoročno izkaznico za vstop, če je bil njen imetnik izbrisan iz registra za preglednost zaradi kršitve pravil ravnanja za registracijske zavezance, če je zagrešil hudo kršitev obveznosti iz tega odstavka ali če je brez ustrezne utemeljitve zavrnil uraden poziv na predstavitev ali sejo odbora oziroma sodelovanje s preiskovalnim odborom.
Brez poseganja v veljavnost splošnih pravil, ki urejajo odvzem ali začasno deaktivacijo dolgoročnih izkaznic za vstop, in razen če obstajajo pomembni razlogi proti odvzemu ali začasni deaktivaciji, generalni sekretar z dovoljenjem kvestorjev odvzame ali deaktivira dolgoročno izkaznico za vstop, če je bil njen imetnik izbrisan iz registra za preglednost zaradi kršitve pravil ravnanja za registracijske zavezance, če je zagrešil hudo kršitev obveznosti iz tega odstavka ali če je brez ustrezne utemeljitve zavrnil uraden poziv na predstavitev ali sejo odbora oziroma sodelovanje s preiskovalnim odborom.
4.  Kvestorji lahko določijo, v kolikšni meri se pravila ravnanja iz odstavka 3 uporabljajo za osebe, ki kljub dolgoročni izkaznici za vstop ne spadajo na področje uporabe medinstitucionalnega sporazuma.
4.  Kvestorji lahko določijo, v kolikšni meri se pravila ravnanja iz odstavka 3 uporabljajo za osebe, ki kljub dolgoročni izkaznici za vstop ne spadajo na področje uporabe medinstitucionalnega sporazuma.
5.  Predsedstvo na predlog generalnega sekretarja sprejme potrebne ukrepe za izvedbo registra za preglednost v skladu z določbami medinstitucionalnega sporazuma.
5.  Predsedstvo na predlog generalnega sekretarja sprejme potrebne ukrepe za izvedbo registra za preglednost v skladu z določbami medinstitucionalnega sporazuma.
Sprememba 5
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 176
Člen 176
Člen 176
Kazni
Kazni
1.  V primerih hude kršitve člena 10(2) do (9) predsednik sprejme obrazložen sklep, s katerim izreče primerno kazen v skladu s tem členom.
1.  V primerih hude kršitve člena 10(2) do (9), člena 35 ali člena 35a predsednik sprejme obrazložen sklep, s katerim izreče primerno kazen v skladu s tem členom.
V zvezi s členom 10(3) ali (4) lahko predsednik na podlagi tega člena sprejme obrazložen sklep, ne glede na to, ali je bil zadevnemu poslancu predhodno naložen takojšen ukrep v smislu člena 175.
V zvezi s členom 10(3) ali (4) lahko predsednik na podlagi tega člena sprejme obrazložen sklep, ne glede na to, ali je bil zadevnemu poslancu predhodno naložen takojšen ukrep v smislu člena 175.
V zvezi s členom 10(6) lahko predsednik na podlagi tega člena sprejme obrazložen sklep le na podlagi ugotovitve, da gre za nadlegovanje v skladu z veljavnim notranjim upravnim postopkom o nadlegovanju in njegovem preprečevanju.
V zvezi s členom 10(6) lahko predsednik na podlagi tega člena sprejme obrazložen sklep le na podlagi ugotovitve, da gre za nadlegovanje v skladu z veljavnim notranjim upravnim postopkom o nadlegovanju in njegovem preprečevanju.
Predsednik lahko poslancu izreče kazen v primerih, ko ta poslovnik ali sklep, ki ga predsedstvo sprejme v skladu s členom 25, določa uporabo tega člena.
1a.  Predsednik lahko poslancu izreče kazen tudi v primerih, ko ta poslovnik, vključno s kodeksom ravnanja za poslance v zvezi z integriteto in preglednostjo32a, ali sklep, ki ga predsedstvo sprejme v skladu s členom 25, določa uporabo tega člena.
2.  Pred sprejetjem sklepa predsednik zadevnega poslanca povabi, naj predloži pisne pripombe. Predsednik se lahko odloči, da poslanca ustno zasliši, če je to bolj primerno.
2.  Pred sprejetjem sklepa predsednik zadevnega poslanca povabi, naj predloži pisne pripombe. Predsednik se lahko odloči, da poslanca ustno zasliši, če je to bolj primerno.
Zadevnemu poslancu se ta sklep vroči s priporočenim pismom ali, v nujnih primerih, prek pristojnega osebja.
Zadevnemu poslancu se ta sklep vroči.
Potem ko je bil sklep vročen zadevnemu poslancu, predsednik kazen, izrečeno poslancu, razglasi na plenarnem zasedanju. Obvestijo se tudi nosilci funkcij, ki predsedujejo organom, odborom in delegacijam, ki jim poslanec pripada.
Ko kazen postane pravnomočna, jo predsednik razglasi na plenarnem zasedanju. Obvestijo se tudi nosilci funkcij, ki predsedujejo organom, odborom in delegacijam, ki jim poslanec pripada.
Ko kazen postane pravnomočna, se objavi na vidnem mestu na spletišču Parlamenta za preostanek parlamentarnega obdobja.
Izrečena kazen se objavi na vidnem mestu na spletišču Parlamenta in na spletni strani poslanca na spletišču Parlamenta.
3.  Pri oceni opaženega ravnanja se upošteva njegova izjemnost, ponavljanje ali trajnost in resnost. Po potrebi se upošteva tudi morebitna škoda, povzročena dostojanstvu in ugledu Parlamenta.
3.  Pri oceni opaženega ravnanja se upošteva njegova izjemnost, ponavljanje ali trajnost in resnost. Po potrebi se upošteva tudi morebitna škoda, povzročena dostojanstvu in ugledu Parlamenta.
4.  Kazen je lahko sestavljena iz enega ali več naslednjih ukrepov:
4.  Izrečena kazen mora biti učinkovita, sorazmerna in odvračilna. Kazen je lahko sestavljena iz enega ali več naslednjih ukrepov:
(a)  graja;
(a)  graja;
(aa)   prepoved poslancu, da predstavlja Parlament v medparlamentarni delegaciji, na medparlamentarni konferenci ali drugem medinstitucionalnem forumu, za največ eno leto;
(ab)   v primeru kršitve zaupnosti, omejitev pravice do dostopa do zaupnih ali tajnih podatkov za največ eno leto;
(b)  izguba pravice do izplačila dnevnic za obdobje od dveh do tridesetih dni;
(b)  izguba pravice do izplačila dnevnic za obdobje od dveh do šestdesetih dni;
(c)  začasna izključitev za obdobje od dveh do tridesetih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij oziroma iz vseh ali nekaterih dejavnosti Parlamenta, brez poseganja v pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju in v tem primeru ob strogem spoštovanju pravil ravnanja za poslance;
(c)  začasna izključitev za obdobje od dveh do šestdesetih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij oziroma iz vseh ali nekaterih dejavnosti Parlamenta, brez poseganja v pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju in v tem primeru ob strogem spoštovanju pravil ravnanja za poslance;
(d)   prepoved poslancu, da predstavlja Parlament v medparlamentarni delegaciji, na medparlamentarni konferenci ali drugem medinstitucionalnem forumu, za največ eno leto;
(e)   v primeru kršitve zaupnosti, omejitev pravice do dostopa do zaupnih ali tajnih podatkov za največ eno leto.
5.  Ukrepi iz točk (b) do (e) odstavka 4 se lahko podvojijo, če se kršitve ponavljajo ali če poslanec noče izpolniti ukrepa, sprejetega na podlagi člena 175(3).
5.  Ukrepi iz točk (aa) do (c) odstavka 4 se lahko podvojijo, če se kršitve ponavljajo ali če poslanec noče izpolniti ukrepa, sprejetega na podlagi člena 175(3).
6.  Poleg tega lahko predsednik konferenci predsednikov predlaga začasen ali dokončen odvzem ene ali več funkcij, ki jih ima poslanec v Parlamentu, v skladu s postopkom iz člena 21.
6.  Poleg tega lahko predsednik konferenci predsednikov predlaga začasen ali dokončen odvzem ene ali več funkcij, ki jih ima poslanec v Parlamentu, v skladu s postopkom iz člena 21.
6a.  Predsednik odloči o trajanju objave kazni, pri čemer upošteva, da mora biti najkrajše trajanje objave, ne glede na konec mandata zadevnega poslanca:
–   dve leti za kazni iz točk (a), (aa) in (ab) odstavka 4;
–   tri leta za kazni iz točk (b) in (c) odstavka 4.
Predsednik se lahko v primerih manjših kršitev odloči za krajše trajanje objave.
_____________
32a Glej Prilogo I.
Sprememba 6
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I - naslov
PRILOGA I
PRILOGA I
KODEKS RAVNANJA ZA POSLANCE EVROPSKEGA PARLAMENTA V ZVEZI S FINANČNIMI INTERESI IN NASPROTJI INTERESOV
KODEKS RAVNANJA ZA POSLANCE EVROPSKEGA PARLAMENTA V ZVEZI Z INTEGRITETO IN PREGLEDNOSTJO
Sprememba 7
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 1
Člen 1
Člen 1
Glavna načela
Glavna načela
Poslanci Evropskega parlamenta pri izvrševanju svojih funkcij:
Poslanci Evropskega parlamenta pri izvrševanju svojih funkcij:
(a)  se zgledujejo in ravnajo po naslednjih splošnih načelih ravnanja: nepristranskost, integriteta, preglednost, marljivost, poštenost, odgovornost in spoštovanje ugleda Parlamenta;
(a)  se zgledujejo in ravnajo po naslednjih splošnih načelih ravnanja: nepristranskost, integriteta, preglednost, marljivost, poštenost, odgovornost in spoštovanje dostojanstva in ugleda Parlamenta;
(b)  delujejo izključno v splošnem interesu in ne pridobivajo niti si ne prizadevajo, da bi pridobili kakršno koli neposredno ali posredno finančno korist ali drugo nagrado.
(b)  delujejo izključno v splošnem interesu in ne pridobivajo niti si ne prizadevajo, da bi pridobili kakršno koli neposredno ali posredno korist ali drugo nagrado.
Sprememba 8
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 2
Člen 2
Člen 2
Glavne dolžnosti poslancev
Glavne dolžnosti poslancev
Poslanci Evropskega parlamenta pri izvrševanju svojih dolžnosti:
Poslanci Evropskega parlamenta pri izvrševanju svojih dolžnosti:
(a)  ne sklenejo nikakršnega dogovora, na podlagi katerega bi delovali ali glasovali v interesu tretjih pravnih ali fizičnih oseb, ki bi lahko ogrozil njihovo svobodo glasovanja iz člena 6 Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in iz člena 2 Statuta poslancev Evropskega parlamenta;
(a)  ne sklenejo nikakršnega dogovora, na podlagi katerega bi delovali ali glasovali v interesu tretjih pravnih ali fizičnih oseb, ki bi lahko ogrozil njihovo svobodo glasovanja iz člena 6 Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in iz člena 2 Statuta poslancev Evropskega parlamenta;
(b)  ne zahtevajo, ne sprejmejo oziroma nimajo nikakršne neposredne ali posredne koristi v denarju ali naravi v zameno za posebno vedenje v okviru parlamentarnega dela poslancev in vestno skrbijo za to, da se izognejo vsakršnemu položaju, ki bi lahko nakazoval na podkupovanje, korupcijo ali neprimerno vplivanje;
(b)  ne zahtevajo, ne sprejmejo oziroma nimajo nikakršne neposredne ali posredne koristi, med drugim v denarju ali naravi, v zameno za posebno vedenje v okviru parlamentarnega dela poslancev in vestno skrbijo za to, da se izognejo vsakršnemu položaju, ki bi lahko nakazoval na podkupovanje, korupcijo ali neprimerno vplivanje;
(c)  se poklicno ne ukvarjajo z dejavnostjo lobiranja, ki je neposredno povezano s postopkom odločanja Unije.
(c)  se ne ukvarjajo z dejavnostmi lobiranja, ki so neposredno povezane s postopkom odločanja Unije.
Sprememba 9
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 3
Člen 3
Člen 3
Nasprotja interesov
Nasprotja interesov
1.   Nasprotje interesov obstaja, ko ima poslanec Evropskega parlamenta osebni interes, ki bi lahko neprimerno vplival izvrševanje njegovih dolžnosti kot poslanec. Ne gre za nasprotje interesov, ko poslanec pridobi ugodnosti le zaradi dejstva, da pripada prebivalstvu kot celoti ali veliki skupini ljudi.
1.   Nasprotje interesov obstaja, ko bi lahko razlogi, ki vključujejo družino, čustveno življenje, ekonomski interes ali kakršenkoli drug neposreden ali posreden zasebni interes poslanca Evropskega parlamenta, neprimerno vplivali na njegovo izvrševanje mandata v splošnem interesu.
Ne gre za nasprotje interesov, ko poslanec pridobi ugodnosti le zaradi dejstva, da pripada prebivalstvu kot celoti ali veliki skupini ljudi.
2.   Vsak poslanec, ki ugotovi, da bo izpostavljen nasprotju interesov, takoj sprejme potrebne ukrepe, da tako stanje odpravi, v skladu z načeli in določbami tega kodeksa ravnanja. Če poslanec ne more rešiti nasprotja interesov, na to pisno opozori predsednika. V primeru negotovosti se lahko poslanec zaupno posvetuje s posvetovalnim odborom o ravnanju poslancev, ustanovljenem v skladu s členom 7.
2.  Poslanci si razumno prizadevajo odkriti nasprotja interesov.
Poslanec, ki ugotovi, da ima nasprotje interesov, se takoj potrudi ga rešiti. Če ga poslanec ne more rešiti, zagotovi, da je zadevni zasebni interes naveden na izjavi, ki jo mora predložiti v skladu s členom 4.
3.   Brez poseganja v člen 2 poslanci pred nastopom ali glasovanjem na plenarnem zasedanju ali v organih Parlamenta ali ko so predlagani za poročevalce, javno naznanijo vsakršno dejansko ali morebitno nasprotje interesov v zvezi z obravnavanim vprašanjem, če to ni očitno iz informacij, prijavljenih v skladu s členom 4. Ta naznanitev se opravi pisno ali ustno predsedniku med zadevno parlamentarno razpravo.
3.  Brez poseganja v člen 2 poslanci pred nastopom ali glasovanjem na plenarnem zasedanju ali v organih Parlamenta javno naznanijo vsakršno nasprotje interesov v zvezi z obravnavanim vprašanjem, če to ni očitno iz informacij, prijavljenih v skladu s členom 4. Ta naznanitev se opravi ustno med zadevnim zasedanjem ali sejo.
3a.   Poslanec mora pred prevzemom funkcije podpredsednika, kvestorja ali predsednika ali podpredsednika odbora ali delegacije predložiti izjavo, v kateri navede, ali je ugotovil, da ima ali da nima nasprotja interesov v zvezi s pristojnostmi te funkcije.
Če je poslanec ugotovil, da ima tako nasprotje interesov, ga mora v tej izjavi opisati. V tem primeru lahko prevzame funkcijo le, če zadevni organ odloči, da lahko poslanec kljub nasprotju interesov izvršuje svoj mandat v splošnem interesu.
Kadar tako nasprotje interesov nastane med izvrševanjem zadevnega mandata, poslanec predloži izjavo, v kateri opiše to nasprotje, in ne izvaja pristojnosti v zvezi s tem nasprotjem interesov, razen če zadevni organ odloči, da lahko poslanec kljub nasprotju interesov izvršuje svoj mandat v splošnem interesu.
3b.   Poslanec, ki je predlagan za poročevalca ali poročevalca v senci ali udeleženca uradnih delegacij ali medinstitucionalnih pogajanj, mora predložiti izjavo, v kateri navede, ali je ugotovil, da ima nasprotje interesov v zvezi z zadevnim poročilom oziroma mnenjem ali delegacijo oziroma pogajanji. Če je poslanec ugotovil, da ima tako nasprotje interesov, ga mora v tej izjavi opisati.
Kadar poslanec, ki je bil predlagan za poročevalca, izjavi, da ima nasprotje interesov, lahko zadevni odbor z večino oddanih glasov odloči, da je lahko poslanec kljub temu imenovan za poročevalca, ker lahko kljub nasprotju interesov izvršuje svoj mandat v splošnem interesu.
Kadar poslanec, ki je bil predlagan za poročevalca v senci ali udeleženca uradnih delegacij ali medinstitucionalnih pogajanj, izjavi, da ima nasprotje interesov, lahko zadevna politična skupina odloči, da je lahko poslanec kljub temu imenovan za poročevalca v senci ali udeleženca uradnih delegacij ali medinstitucionalnih pogajanj, ker lahko kljub nasprotju interesov izvršuje svoj mandat v splošnem interesu. Zadevni organ pa lahko z dvotretjinsko večino oddanih glasov nasprotuje temu imenovanju.
3c.   Predsedstvo v skladu s členom 9 pripravi obrazec za izjave iz odstavkov 3a in 3b tega člena. Take izjave se objavijo na spletni strani poslancev na spletišču Parlamenta.
Sprememba 10
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 4
Člen 4
Člen 4
Izjava poslancev
Izjava o zasebnih interesih
1.   Zaradi preglednosti poslanci Evropskega parlamenta predsedniku pred koncem prvega zasedanja po volitvah v Evropski parlament (če je to med zakonodajnim obdobjem, pa v 30 dneh po prevzemu poslanske funkcije) v skladu s svojo osebno odgovornostjo predložijo izjavo o finančnih interesih na obrazcu, ki ga v skladu s členom 9 sprejme predsedstvo. Predsednika obvestijo o vsakršni spremembi, ki vpliva na izjavo, v do konca meseca po nastopu take spremembe.
1.   Zaradi preglednosti in odgovornosti poslanci Evropskega parlamenta predsedniku pred koncem prvega zasedanja po volitvah v Evropski parlament (če je to med zakonodajnim obdobjem, pa v 30 koledarskih dneh po prevzemu poslanske funkcije) predložijo izjavo o zasebnih interesih na obrazcu, ki ga v skladu s členom 9 pripravi predsedstvo. Predsednika obvestijo o vsakršni spremembi, ki vpliva na izjavo, do konca meseca po nastopu take spremembe.
2.   V izjavi o finančnih interesih se natančno navedejo naslednje informacije:
2.   V izjavi o zasebnih interesih se podrobno in natančno navedejo naslednje informacije:
(a)  poklicne dejavnosti poslanca v treh letih pred nastopom funkcije v Parlamentu, pa tudi sodelovanje v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb v istem obdobju;
(a)  poklicne dejavnosti poslanca v treh letih pred nastopom funkcije v Parlamentu, pa tudi sodelovanje v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb v istem obdobju;
(b)   vsako nadomestilo, ki ga poslanec prejema za opravljanje mandata v drugem parlamentu;
(c)  vsaka redna plačana dejavnost, ki jo poslanec opravlja ob svoji poslanski funkciji, ne glede na to, ali gre za zaposlitev ali samostojen poklic;
(c)  vsaka plačana dejavnost, ki jo poslanec opravlja ob poslanski funkciji, vključno z imenom subjekta ter področjem in naravo dejavnosti, če skupno plačilo za vse zunanje dejavnosti poslanca presega 5 000 EUR bruto v koledarskem letu,
(d)  sodelovanje v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb ali izvajanje drugih zunanjih dejavnosti, ki se jim posveča poslanec, ne glede na to, ali sta plačana;
(d)  sodelovanje v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb ali izvajanje drugih zunanjih dejavnosti, ki se jim posveča poslanec,
(e)   vsaka druga občasna plačana zunanja dejavnost (vključno s pisanjem, konferencami ali izvedenskimi storitvami), če skupno plačilo za vse občasne zunanje dejavnosti poslanca presega 5 000 EUR v koledarskem letu;
(f)  sodelovanje v družbi ali partnerstvu, če ima to možne posledice na javno politiko ali če ima poslanec zaradi takega sodelovanja vpliv na delovanje te pravne osebe;
(f)  sodelovanje v družbi ali partnerstvu, če ima to možne posledice na javno politiko ali če ima poslanec zaradi takega sodelovanja vpliv na delovanje te pravne osebe;
(g)  kakršna koli podpora, bodisi finančna bodisi v obliki osebja ali dobrin, ki jo prejema poleg sredstev, ki jih zagotavlja Parlament, in mu jo v zvezi z njegovo politično dejavnostjo nudijo tretje osebe, katerih identiteta se razkrije;
(g)  kakršna koli podpora, bodisi finančna bodisi v obliki osebja ali dobrin, ki jo prejema poleg sredstev, ki jih zagotavlja Parlament, in mu jo v zvezi z njegovo politično dejavnostjo nudijo tretje osebe, katerih identiteta se razkrije;
(h)  drugi finančni interesi, ki bi lahko vplivali na izvrševanje poslanske funkcije.
(h)  drugi neposredni ali posredni zasebni interesi v smislu člena 3(1), ki bi lahko vplivali na izvrševanje poslanske funkcije in ki niso navedeni v točkah od (a) do (g).
Poslanec za vsako postavko, ki jo je treba prijaviti v skladu s prvim pododstavkom, po potrebi navede, ali zanjo prejema plačilo ali ne; za točke (a), (c), (d), (e) in (f) poslanec navede tudi eno od naslednjih kategorij plačil:
2a.   Poslanec za vsako postavko, ki jo je treba prijaviti v skladu z odstavkom 2, po potrebi navede, ali ustvarja prihodek ali druge koristi ali ne.
Če ustvarja prihodek, poslanec za vsako postavko posebej navede zadevni znesek tega prihodka in, kadar je ustrezno, njegovo periodičnost. Druge koristi opiše v naravi.
–   neplačano,
–   1 EUR do 499 EUR na mesec,
–   500 do 1 000 EUR na mesec,
–   1 001 do 5 000 EUR na mesec,
–   5 001 do 10 000 EUR na mesec,
–   nad 10 000 EUR na mesec z navedbo najbližje deset tisočice.
Vsa plačila, ki jih poslanec prejema, prijavljena v skladu z vsako točko prvega pododstavka, vendar neredno, se izračunajo na letni ravni, delijo z dvanajst in nato uvrstijo v eno od kategorij iz drugega pododstavka.
3.   Informacije, ki jih na podlagi tega člena dobi predsednik, se na lahko dostopen način objavijo na spletišču Parlamenta.
3.   Informacije, ki jih na podlagi odstavkov 1, 2 in 2a dobi predsednik, se na lahko dostopen način objavijo na spletišču Parlamenta.
4.   Če poslanec ni oddal izjave o finančnih interesih, ne more biti izvoljen za opravljanje funkcije v Parlamentu ali njegovih telesih in ne more biti imenovan za poročevalca ali sodelovati v uradni delegaciji ali pri medinstitucionalnih pogajanjih.
4.   Če poslanec ni oddal izjave o zasebnih interesih, ne more biti izvoljen za opravljanje funkcije v Parlamentu ali njegovih telesih in ne more biti imenovan za poročevalca ali poročevalca v senci ali sodelovati v uradni delegaciji ali pri medinstitucionalnih pogajanjih.
5.   Če predsednik na podlagi prejetih informacij meni, da bi bila lahko izjava o finančnih interesih poslanca vsebinsko napačna ali zastarana, se lahko posvetuje s posvetovalnim odborom iz člena 7. Predsednik od poslanca po potrebi zahteva, da svojo izjavo v 10 dneh popravi. Če poslanec ne upošteva predsednikove zahteve za popravek, lahko predsedstvo sprejme odločitev o uporabi odstavka 4.
5.   Če predsednik na podlagi prejetih informacij meni, da bi bila lahko izjava o zasebnih interesih poslanca vsebinsko napačna ali zastarana, zahteva pojasnilo od poslanca. Če pojasnilo ni zadostno, se predsednik posvetuje s posvetovalnim odborom o ravnanju poslancev, ustanovljenim na podlagi člena 7. Če posvetovalni odbor sklene, da izjava ni skladna s tem kodeksom ravnanja, priporoči predsedniku, naj od poslanca zahteva, da svojo izjavo popravi. Če predsednik ob upoštevanju tega priporočila sklene, da je poslanec kršil ta kodeks ravnanja, od poslanca zahteva, da izjavo v 15 koledarskih dneh popravi. Če poslanec ne upošteva te zahteve za popravek, predsednik sprejme obrazložen sklep na podlagi člena 8(3). Poslanec ima možnost za notranjo pritožbo v skladu s členom 177 Poslovnika.
6.   Poročevalci lahko v svojih obrazložitvah prostovoljno navedejo zunanje interese, s katerimi so se posvetovali o vprašanjih, povezanih s temo poročila56.
__________
56 Glej sklep predsedstva z dne 12. septembra 2016 o izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost.
Sprememba 11
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 4 a (novo)
Člen 4a
Izjava o sredstvih
Člani prijavijo svoja sredstva in obveznosti na začetku in koncu vsakega mandata. Predsedstvo določi seznam kategorij sredstev in obveznosti, ki jih je treba prijaviti, in sestavi obrazec za prijavo. Takšne izjave se predložijo predsedniku in so dostopne samo pristojnim organom, brez poseganja v nacionalno zakonodajo.
Sprememba 12
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 5
Člen 5
Člen 5
Darila ali podobne koristi
Darila ali podobne koristi
1.   Poslanci Evropskega parlamenta se pri izvrševanju njihove funkcije vzdržijo sprejemati darila ali podobne koristi, razen tistih v približni vrednosti, ki je nižja od 150 EUR in so podarjena iz vljudnosti, ali tistih, ki so podarjena iz vljudnosti, ko poslanci uradno predstavljajo Parlament.
1.   Poslanci Evropskega parlamenta se, kadar delujejo kot poslanci, vzdržijo sprejemati darila ali podobne koristi, razen tistih v približni vrednosti, ki je nižja od 150 EUR in so podarjena iz vljudnosti, ali tistih, ki so podarjena iz vljudnosti, ko poslanci uradno predstavljajo Parlament.
2.   Vsa darila, ki so poslancem podarjeni v skladu z odstavkom 1, ko poslanci uradno predstavljajo Parlament, se prepustijo predsedniku in se z njimi ravna v skladu z izvedbenimi pravili, ki jih določi predsedstvo na podlagi člena 9.
2.   Vsa darila v približni vrednosti, ki je višja od 150 EUR, ki so poslancu podarjena v skladu z odstavkom 1, ko poslanec uradno predstavlja Parlament, se prepustijo predsedniku in se z njimi ravna v skladu z izvedbenimi pravili, ki jih določi predsedstvo na podlagi člena 9.
3.   Določbe iz odstavka 1 in 2 se ne uporabljajo za povračilo potnih stroškov, stroškov bivanja in dnevnic poslancev ali neposredno plačilo teh stroškov s strani tretje strani, če se poslanec odzove vabilu in se pri izvrševanju svojih dolžnosti udeleži dogodkov, ki jih organizira tretja stran.
3.   Določbe iz odstavka 1 in 2 se ne uporabljajo za celotno ali delno povračilo potnih stroškov, stroškov bivanja in dnevnic poslancev ali neposredno plačilo teh stroškov s strani tretje strani, če se poslanec odzove vabilu in se pri izvrševanju svojih dolžnosti udeleži dogodkov, ki jih organizira tretja stran. Poslanci naznanijo predsedniku, da se bodo udeležili takih dogodkov, in mu predložijo potrebne informacije v skladu z izvedbenimi pravili, ki jih določi predsedstvo na podlagi člena 9.
Področje uporabe tega odstavka, zlasti določb za zagotavljanje preglednosti, se opredeli v izvedbenih pravilih, ki jih določi predsedstvo na podlagi člena 9.
Sprememba 13
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 5 a (novo)
Člen 5a
Objava sestankov
1.   Poslanci se lahko sestanejo le z zastopniki interesov, ki so vpisani v registru za preglednost, vzpostavljenem z Medinstitucionalnim sporazumom o obveznem registru za preglednost56a.
2.   Poslanci na spletu objavijo vse načrtovane sestanke v zvezi s parlamentarnim delom
(a)   z zastopniki interesov, ki spadajo na področje uporabe medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru za preglednost, ali
(b)   z zastopniki javnih organov tretjih držav, vključno z njihovimi diplomatskimi predstavništvi in veleposlaništvi.
3.   Obveznost iz odstavka 2 velja za sestanke, ki se jih udeleži poslanec ali njegovi parlamentarni pomočniki v njegovem imenu.
4.   Z odstopanjem od odstavka 2 poslanci ne objavijo sestanka, katerega razkritje bi ogrozilo življenje, telesno celovitost ali svobodo posameznika, ali se lahko odločijo, da ne bodo objavili sestanka, če obstajajo drugi prepričljivi razlogi za ohranitev zaupnosti. Taki sestanki se namesto objave naznanijo predsedniku, ki ohrani zaupnost te naznanitve ali se odloči za anonimizirano ali poznejšo objavo. Predsedstvo določi pogoje, pod katerimi lahko predsednik razkrije tako naznanitev.
5.   Predsedstvo poskrbi za potrebno infrastrukturo na spletišču Parlamenta.
6.   Smiselno se uporablja člen 4(5).
_________________
56a Medinstitucionalni sporazum z dne 20. maja 2021 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za preglednost (UL L 207, 11.6.2021, str. 1).
Sprememba 14
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 5 b (novo)
Člen 5b
Izjava o prispevku
Brez poseganja v zahtevo za objavo sestankov iz člena 5a poročevalci v prilogi k njihovemu poročilu ali mnenju navedejo subjekte ali osebe, ki so prispevale k zadevam, ki se nanašajo na temo dokumenta. Smiselno se uporablja člen 5a(4).
Sprememba 15
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 6
Člen 6
Člen 6
Dejavnosti nekdanjih poslancev
Dejavnosti nekdanjih poslancev
Nekdanji poslanci Evropskega parlamenta, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostmi lobiranja ali zastopanja, ki so v neposredni zvezi s postopkom odločanja Evropske unije, bi morali o tem obvestiti Evropski parlament in med opravljanjem te dejavnosti ne morejo koristiti ugodnosti, ki v skladu s pravili, ki jih je določilo predsedstvo, pripadajo nekdanjim poslancem57.
Nekdanji poslanci Evropskega parlamenta, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostmi lobiranja ali zastopanja, ki so v neposredni zvezi s postopkom odločanja Evropske unije, bi morali o tem obvestiti Evropski parlament in med opravljanjem te dejavnosti ne morejo koristiti ugodnosti, ki v skladu s pravili, ki jih je določilo predsedstvo, pripadajo nekdanjim poslancem57.
Poslanci ne smejo sodelovati z nekdanjimi poslanci, ki se jim je iztekel mandat pred manj kot šestimi meseci in ki spadajo v kategorijo oseb iz člena 5a(2), pri katerikoli dejavnosti, ki bi lahko nekdanjim poslancem omogočila vpliv na oblikovanje ali izvajanje politike ali zakonodaje ali na postopke odločanja Parlamenta.
__________
__________
57 Sklep predsedstva z dne 12. aprila 1999 o ugodnostih, dodeljenih nekdanjim poslancem Evropskega parlamenta.
57 Sklep predsedstva z dne 17. aprila 2023 o nekdanjih poslancih Evropskega parlamenta.
Spremembe 16cp, 21cp7, 25cp2-7 in 25cp9
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 7
Člen 7
Člen 7
Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev
Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev
1.   Ustanovi se posvetovalni odbor o ravnanju poslancev (v nadaljnjem besedilu: posvetovalni odbor).
1.   Ustanovi se posvetovalni odbor o ravnanju poslancev (v nadaljnjem besedilu: posvetovalni odbor).
2.   Posvetovalni odbor sestavlja pet članov, ki jih med člani Odbora za ustavne zadeve in Odbora za pravne zadeve na začetku svojega mandata imenuje predsednik, ob upoštevanju izkušenj poslancev in političnega ravnotežja.
2.   Odbor sestavlja osem sedanjih poslancev Evropskega parlamenta, ki jih na začetku svojega mandata imenuje predsednik, ob upoštevanju izkušenj poslancev in političnega in spolnega ravnotežja.
Člani posvetovalnega odbora se vsakih šest mesecev po rotacijskem sistemu izmenjajo pri predsedovanju odboru.
Funkcija predsednika vsakih šest mesecev rotira med člani posvetovalnega odbora.
3.   Predsednik na začetku svojega mandata imenuje tudi nadomestne člane posvetovalnega odbora, in sicer enega za vsako politično skupino, ki nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru.
3.   Predsednik na začetku svojega mandata imenuje tudi nadomestne člane posvetovalnega odbora, in sicer enega za vsako politično skupino, ki nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru.
V primeru domnevne kršitve kodeksa ravnanja s strani člana politične skupine, ki nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru, postane zadevni nadomestni član za preiskavo te domnevne kršitve šesti redni član posvetovalnega odbora.
V primeru domnevne kršitve tega kodeksa ravnanja s strani člana politične skupine, ki nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru, ali v primeru zahteve v skladu z odstavkom 4, ki se nanaša na tega člana, postane zadevni nadomestni član deveti redni član posvetovalnega odbora.
3a.   V primeru, da stalni ali nadomestni član posvetovalnega odbora domnevno krši ta kodeks ravnanja, zadevni stalni ali nadomestni član ne sodeluje v postopkih posvetovalnega odbora v zvezi z domnevno kršitvijo.
4.   Posvetovalni odbor poslancu na njegovo zahtevo zaupno in 30 dneh da smernice o razlagi in izvajanju določb tega kodeksa ravnanja. Poslanec se na te smernice lahko zanese.
4.   Posvetovalni odbor poslancu na njegovo zahtevo zaupno in v 30 dneh da smernice o razlagi in izvajanju določb tega kodeksa ravnanja, zlasti v zvezi z nasprotji interesov. Poslanec se na te smernice lahko zanese.
Na zahtevo predsednika posvetovalni odbor tudi presodi o domnevnih kršitvah kodeksa ravnanja in predsedniku svetuje v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo morebiti potrebno sprejeti.
Na zahtevo predsednika posvetovalni odbor tudi presodi o domnevnih kršitvah kodeksa ravnanja in predsedniku svetuje v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo morebiti treba sprejeti.
Posvetovalni odbor proaktivno spremlja, ali poslanci upoštevajo ta kodeks ravnanja in njegove izvedbene ukrepe. Predsedniku naznani vse morebitne kršitve teh določb.
Posvetovalni odbor se lahko neposredno obvesti o domnevnih kršitvah tega kodeksa ravnanja, in jih lahko oceni in predsedniku svetuje o morebitnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Predsedstvo lahko sprejme pravilnik o postopku sporočanja domnevnih kršitev.
5.   Po posvetovanju s predsednikom se posvetovalni odbor lahko posvetuje tudi z zunanjimi strokovnjaki.
5.   Posvetovalni odbor se lahko popolnoma zaupno posvetuje tudi z zunanjimi strokovnjaki.
6.   Posvetovalni odbor objavi letno poročilo o svojih dejavnostih.
6.   Posvetovalni odbor objavi letno poročilo o svojih dejavnostih in redno ozavešča poslance o tem kodeksu ravnanja in njegovih izvedbenih ukrepih.
Sprememba 17
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 8
Člen 8
Člen 8
Postopek v primeru kršitev kodeksa ravnanja
Postopek v primeru domnevnih kršitev tega kodeksa ravnanja
1.   V primeru domneve, da je poslanec Evropskega parlamenta kršil ta kodeks ravnanja, predsednik s tem seznani posvetovalni odbor, razen v očitno nadležnih primerih.
1.   Kadar obstaja razlog za domnevo, da je poslanec Evropskega parlamenta kršil ta kodeks ravnanja, predsednik s tem seznani posvetovalni odbor.
2.   Posvetovalni odbor preuči okoliščine domnevne kršitve in lahko zasliši poslanca, ki ga to zadeva. Na podlagi svojih dognanj oblikuje priporočila predsedniku glede morebitne odločitve.
2.   Posvetovalni odbor preuči okoliščine domnevne kršitve in lahko zasliši poslanca, ki ga to zadeva. Na podlagi svojih dognanj oblikuje priporočilo predsedniku, ki po potrebi vključuje kazen, ki lahko vsebuje enega ali več ukrepov iz člena 176(4), (5) in (6) Poslovnika.
V primeru, da stalni ali nadomestni član posvetovalnega odbora domnevno krši kodeks ravnanja, ne sodeluje v postopkih posvetovalnega odbora v zvezi z domnevno kršitvijo.
3.   Če na podlagi tega priporočila in po tem, ko je zadevnega poslanca povabil k predložitvi pisnih pripomb, predsednik sklene, da je zadevni poslanec kršil kodeks ravnanja, sprejme obrazložen sklep, ki določa kazen. Predsednik tega poslancu uradno obvesti o obrazloženem sklepu.
3.   Če na podlagi tega priporočila in po tem, ko je zadevnega poslanca povabil k predložitvi pisnih pripomb, predsednik sklene, da je zadevni poslanec kršil ta kodeks ravnanja, sprejme obrazložen sklep o izreku kazni. Predsednik tega poslancu uradno obvesti o obrazloženem sklepu.
Izrečena kazen lahko vsebuje enega ali več ukrepov iz člena 176(4) do (6) Poslovnika.
Izrečena kazen lahko vsebuje enega ali več ukrepov iz člena 176(4), (5) in (6) Poslovnika.
4.   Poslanec ima možnost za notranjo pritožbo v skladu s členom 177 Poslovnika.
4.   Poslanec ima možnost za notranjo pritožbo v skladu s členom 177 Poslovnika.
4a.   Predsednik seznani posvetovalni odbor tudi s sistematičnim, resnim ali ponavljajočim se neizpolnjevanjem obveznosti razkritja, določenih v tem kodeksu ravnanja.
Sprememba 18
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – člen 9
Člen 9
Člen 9
Izvajanje
Izvajanje
Predsedstvo sprejme izvedbene ukrepe tega kodeksa ravnanja, vključno s postopkom za nadzor, ter po potrebi posodobi zneske iz členov 4 in 5.
Predsedstvo sprejme izvedbene ukrepe tega kodeksa ravnanja, vključno s postopkom za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in usposabljanjem za poslance.
Lahko tudi posreduje predloge za revizijo tega kodeksa ravnanja.
Lahko tudi posreduje predloge za revizijo tega kodeksa ravnanja.

(1)* Sklici na „cp“ v naslovih sprejetih sprememb se razumejo kot ustrezni deli navedenih sprememb.

Zadnja posodobitev: 19. december 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov