Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0205(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0199/2022

Iesniegtie teksti :

A9-0199/2022

Debates :

PV 07/07/2022 - 4
CRE 07/07/2022 - 4
PV 12/09/2023 - 21
CRE 12/09/2023 - 21

Balsojumi :

PV 07/07/2022 - 9.7
CRE 07/07/2022 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/09/2023 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0297
P9_TA(2023)0319

Pieņemtie teksti
PDF 138kWORD 56k
Trešdiena, 2023. gada 13. septembris - Strasbūra
Ilgtspējīgas aviācijas degvielas (iniciatīva “ReFuelEU Aviation”)
P9_TA(2023)0319A9-0199/2022
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2023. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam (COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0561),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9‑0332/2021),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 20. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2023. gada 16. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, Sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A9‑0199/2022),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 105, 4.3.2022., 134. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2023. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/... par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam (ReFuelEU Aviation)
P9_TC1-COD(2021)0205

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2023/2405.)

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika