Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2023/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0378/2023

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/09/2023 - 7.4
CRE 14/09/2023 - 7.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0324

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 44k
Torsdag den 14. september 2023 - Strasbourg
Menneskerettighedssituationen i Bangladesh, navnlig sagen om Odhikar
P9_TA(2023)0324RC-B9-0378/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2023 om menneskerettighedssituationen i Bangladesh, navnlig sagen vedrørende Odikhar (2023/2833(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Bangladesh er blevet alvorligt forværret, herunder med hensyn til udenretslige henrettelser, tvungne forsvindinger, ytringsfrihed og arbejdstagerrettigheder;

B.  der henviser til, at Odhikar, en førende menneskerettighedsorganisation, har været udsat for chikane og kriminalisering i over ti år, og herunder er blevet afregistreret som en NGO; der henviser til, at to Odhikar-ledere, Adilur Rahman Khan og ASM Nasiruddin Elan, står over for opdigtede strafferetlige anklager med en dom af 14. september 2023; der henviser til, at den manglende overholdelse af en retfærdig procedure i sagen har givet anledning til udbredt fordømmelse;

C.  der henviser til, at FN's organer og højkommissæren for menneskerettigheder har fordømt Bangladeshs regering og det bangladeshiske retsvæsen for vedvarende at intimidere og chikanere menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister, herunder når sådanne personer samarbejder med FN;

1.  udtrykker dyb bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation i Bangladesh; insisterer på, at Bangladeshs regering skal genoprette et sikkert og gunstigt miljø for NGO'er, menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og religiøse mindretal og værne om landets internationale forpligtelser, navnlig i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

2.  beklager den fængselsstraf, der blev afsagt den 14. september 2023 af Dhakas cyberdomstol mod Odhikars sekretær Adilur Rahman Khan og direktør ASM Nasiruddin Elan; opfordrer indtrængende Bangladeshs regering til øjeblikkeligt og betingelsesløst at ophæve denne straf og genindføre registreringen af Odhikar og til at sikre, at civilsamfundsorganisationer kan få adgang til godkendte udenlandske tilskud;

3.  opfordrer Bangladeshs regering til at samarbejde med FN om at oprette en specialiseret mekanisme til at undersøge påstandene om tvungne forsvindinger; insisterer på, at internationale observatører skal have tilladelse til at deltage i retsmøder;

4.  minder om, at en proces med øget engagement (alt undtagen våben) fortsat er i gang med Bangladesh på grund af alvorlige krænkelser af internationale konventioner; er bekymret over, at Odhikar-sagen er et beklageligt tilbageskridt, der har konsekvenser for, om alt undtagen våben-ordningen fortsat gælder for Bangladesh;

5.  er forfærdet over det voldelige mord på fagforeningspersonen Shahidul Islam i juni 2023 og opfordrer til, at de ansvarlige retsforfølges;

6.  opfordrer indtrængende Bangladeshs regering til at overholde centrale standarder fra Den Internationale Arbejdsorganisation og gennemføre sin arbejdskøreplan i overensstemmelse med sit tilsagn inden for rammerne af processen med øget engagement;

7.  opfordrer på ny Bangladeshs regering til at ophæve retsakten om digital sikkerhed og opfordrer den til at vedtage lovgivning om cybersikkerhed, der er i fuld overensstemmelse med internationale standarder;

8.  er bekymret over masseanholdelserne af oppositionsrepræsentanter og den overdrevne magtanvendelse over for demonstranter i Bangladesh; opfordrer Bangladeshs regering til at sikre betingelserne for frie, retfærdige og deltagelsesbaserede valg i 2024; understreger, at uhindret national og international observation er en vigtig international standard;

9.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, EU-delegationen og medlemsstaternes ambassader i Bangladesh til at rejse menneskerettighedsspørgsmål på højeste niveau og øge deres støtte til lokale menneskerettighedsforkæmpere, fagforeningsfolk og journalister, der er udsat for angreb, herunder ved at overvåge retssager;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Bangladeshs regering og parlament.

Seneste opdatering: 19. december 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik