Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2023/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0378/2023

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2023 - 7.4
CRE 14/09/2023 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0324

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 129kWORD 41k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar
P9_TA(2023)0324RC-B9-0378/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως την περίπτωση της Odhikar (2023/2833(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές έχει επιδεινωθεί σοβαρά, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τις βίαιες εξαφανίσεις, την ελευθερία της έκφρασης και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Odhikar, κορυφαία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει αντιμετωπίσει πάνω από μια δεκαετία παρενόχλησης και ποινικοποίησης και, μεταξύ άλλων, διαγράφηκε από το μητρώο των ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο ηγέτες της Odhikar, ο Adilur Rahman Khan και ο ASM Nasiruddin Elan, αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κατηγορίες, με απόφαση που εκδόθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2023· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση της δέουσας διαδικασίας στην υπόθεση έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη καταδίκη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όργανα του ΟΗΕ και ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν καταδικάσει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και το δικαστικό σώμα του Μπαγκλαντές για τον διαρκή εκφοβισμό και παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων όταν οι εν λόγω προσωπικότητες συνεργάζονται με τον ΟΗΕ·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές· επιμένει ότι η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές πρέπει να αποκαταστήσει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τις ΜΚΟ, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους ακτιβιστές και τις θρησκευτικές μειονότητες και να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, ιδίως στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

2.  εκφράζει τη λύπη του για την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 από το Δικαστήριο Κυβερνοεγκλημάτων της Dhaka στον Γραμματέα της Odhikar Adilur Rahman Khan και στον Διευθυντή της ASM Nasiruddin Elan· καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να ακυρώσει αμέσως και άνευ όρων αυτή την ποινή και να επαναφέρει την καταχώριση της Odikhar, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένες ξένες επιχορηγήσεις·

3.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού για τη διερεύνηση των καταγγελιών για βίαιες εξαφανίσεις· επιμένει ότι πρέπει να επιτρέπεται στους διεθνείς παρατηρητές να παρίστανται σε ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων·

4.  υπενθυμίζει ότι μια διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη με το Μπαγκλαντές λόγω των σοβαρών παραβιάσεων των διεθνών συμβάσεων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η υπόθεση Odhikar αποτελεί λυπηρή οπισθοδρόμηση, με συνέπειες για το κατά πόσον οι προτιμήσεις ΟΕΟ εξακολουθούν να ισχύουν για το Μπαγκλαντές·

5.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη βίαιη δολοφονία του συνδικαλιστή Shahidul Islam τον Ιούνιο του 2023 και ζητεί την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

6.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συμμορφωθεί με τα βασικά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και να εφαρμόσει τον χάρτη πορείας της για την εργασία, σύμφωνα με τη δέσμευσή της στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας·

7.  καλεί εκ νέου την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να καταργήσει τον νόμο για την ψηφιακή ασφάλεια και την ενθαρρύνει να εγκρίνει νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια που θα συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τις μαζικές συλλήψεις εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και την υπερβολική χρήση βίας κατά διαδηλωτών στο Μπαγκλαντές· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εγγυηθεί τις συνθήκες για ελεύθερες, δίκαιες και συμμετοχικές εκλογές το 2024· υπογραμμίζει ότι η απρόσκοπτη εγχώρια και διεθνής παρατήρηση αποτελεί βασικό διεθνές πρότυπο·

9.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στο Μπανγκλαντές να εκφράσουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα υψηλότερα επίπεδα και να αυξήσουν τη στήριξή τους προς τους τοπικούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους συνδικαλιστές και τους δημοσιογράφους που δέχονται επίθεση, μεταξύ άλλων με την παρακολούθηση δικών·

10.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου