Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2023/2833(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0378/2023

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/09/2023 - 7.4
CRE 14/09/2023 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0324

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 41k
Torstai 14. syyskuuta 2023 - Strasbourg
Bangladeshin ihmisoikeustilanne, erityisesti Odhikarin tapaus
P9_TA(2023)0324RC-B9-0378/2023

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. syyskuuta 2023 Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti Odhikarin tapauksesta (2023/2833(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Bangladeshin ihmisoikeustilanne on heikentynyt vakavasti muun muassa laittomien teloitusten, tahdonvastaisten katoamisten, sananvapauden ja työntekijöiden oikeuksien osalta;

B.  ottaa huomioon, että johtavaan ihmisoikeusjärjestöön, Odhikariin, on kohdistunut yli vuosikymmenen ajan häirintää ja kriminalisointia ja se on poistettu kansalaisjärjestöjen rekisteristä; ottaa huomioon, että kahta Odhikarin johtajaa, Adilur Rahman Khania ja ASM Nasiruddin Elania vastaan on nostettu tekaistuja rikossyytteitä ja tuomio on annettu 14. syyskuuta 2023; ottaa huomioon, että oikeudenmukaisen menettelyn noudattamatta jättäminen tässä tapauksessa on tuomittu laajalti;

C.  ottaa huomioon, että YK:n elimet ja ihmisoikeusvaltuutettu ovat tuominneet Bangladeshin hallituksen ja maan oikeuslaitoksen jatkuvan pelottelun ja häirinnän, jotka kohdistuvat ihmisoikeuksien puolustajiin ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, myös silloin, kun nämä henkilöt ovat yhteydessä YK:hon;

1.  ilmaisee syvän huolensa Bangladeshin ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä; vaatii Bangladeshin hallitusta palauttamaan turvallisen ja suotuisan toimintaympäristön kansalaisjärjestöille, ihmisoikeuksien puolustajille, aktivisteille ja uskonnollisille vähemmistöille ja noudattamaan maan kansainvälisiä sitoumuksia, etenkin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisia sitoumuksia;

2.  pitää valitettavana vankeusrangaistusta, jonka Dhakan kybertuomioistuin on 14. syyskuuta 2023 määrännyt Odhikarin sihteerille Adilur Rahman Khanille ja johtaja ASM Nasiruddin Elanille; kehottaa Bangladeshin hallitusta kumoamaan tämän tuomion ja palauttamaan Odhikarin rekisteröinnin välittömästi ja ehdottomasti sekä varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat ottaa vastaan hyväksyttyjä ulkomaisia avustuksia;

3.  kannustaa Bangladeshin hallitusta tekemään yhteistyötä YK:n kanssa sellaisen erityismekanismin perustamiseksi, jonka avulla tutkitaan tahdonvastaisia katoamisia koskevia väitteitä; vaatii päästämään kansainväliset tarkkailijat seuraamaan tuomioistuinkäsittelyjä;

4.  palauttaa mieliin, että Bangladeshin kanssa on edelleen käynnissä tehostettu Kaikki paitsi aseet -yhteistyöprosessi, koska maa rikkoo vakavasti kansainvälisiä yleissopimuksia; on huolestunut siitä, että Odhikarin tapaus on valitettava askel taaksepäin ja vaikuttaa siihen, sovelletaanko Bangladeshiin edelleen Kaikki paitsi aseet -järjestelyn etuuksia;

5.  on tyrmistynyt ammattiyhdistysaktivisti Shahidul Islamin kesäkuussa 2023 tapahtuneesta väkivaltaisesta murhasta ja kehottaa saattamaan syylliset oikeuden eteen;

6.  kehottaa Bangladeshin hallitusta noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä normeja ja panemaan täytäntöön sen työelämää koskevan etenemissuunnitelman tehostetussa yhteistyöprosessissa antamansa sitoumuksen mukaisesti;

7.  kehottaa jälleen Bangladeshin hallitusta kumoamaan digitaalista turvallisuutta koskevan säädöksen ja kannustaa sitä hyväksymään kyberturvallisuuslainsäädäntöä, joka on täysin kansainvälisten normien mukaista;

8.  on huolestunut opposition edustajien joukkopidätyksistä ja liiallisesta voimankäytöstä mielenosoittajia vastaan Bangladeshissa; kehottaa Bangladeshin hallitusta takaamaan edellytykset vapaille, oikeudenmukaisille ja osallistaville vaaleille vuonna 2024; korostaa, että esteetön kotimainen ja kansainvälinen tarkkailu on keskeinen kansainvälinen normi;

9.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa sekä EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä Bangladeshissa ottamaan ihmisoikeuksia koskevia huolenaiheita esille korkeimmilla tasoilla ja lisäämään tukeaan hyökkäyksen kohteena oleville paikallisille ihmisoikeuksien puolustajille, ammattiyhdistystyöntekijöille ja toimittajille, myös seuraamalla oikeudenkäyntejä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö