Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2023/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0378/2023

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2023 - 7.4
CRE 14/09/2023 - 7.4

Antagna texter :

P9_TA(2023)0324

Antagna texter
PDF 115kWORD 43k
Torsdagen den 14 september 2023 - Strasbourg
Människorättssituationen i Bangladesh, särskilt fallet Odhikar
P9_TA(2023)0324RC-B9-0378/2023

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2023 om människorättssituationen i Bangladesh, särskilt fallet Odhikar (2023/2833(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Människorättssituationen i Bangladesh har försämrats kraftigt, bland annat när det gäller utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden, yttrandefriheten och arbetstagares rättigheter.

B.  Odhikar, en ledande människorättsorganisation, har i över ett årtionde utsatts för trakasserier och kriminalisering, inbegripet avregistrering som icke-statlig organisation. Två av Odhikars ledare, Adilur Rahman Khan och ASM Nasiruddin Elan, har på falska grunder anklagats för brott och avgörandet föll den 14 september 2023. Man har inte följt ett korrekt rättsförfarande i fallet, vilket har lett till omfattande fördömanden.

C.  FN-organ och högkommissarien för mänskliga rättigheter har fördömt regeringen och rättsväsendet i Bangladesh för deras upprepade hot och trakasserier mot människorättsförsvarare och civilsamhällesaktivister, även när dessa personer samarbetar med FN.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den försämrade människorättssituationen i Bangladesh. Parlamentet insisterar på att regeringen i Bangladesh ska återställa en säker och gynnsam miljö för icke-statliga organisationer, människorättsförsvarare, aktivister och religiösa minoriteter och upprätthålla landets internationella åtaganden, särskilt inom ramen för den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

2.  Europaparlamentet fördömer det fängelsestraff som utdömdes den 14 september 2023 av cybertribunalen mot Odhikars sekreterare Adilur Rahman Khan och direktör ASM Nasiruddin Elan. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen i Bangladesh att omedelbart och villkorslöst ogiltigförklara denna dom och återinföra registreringen av Odhikar, och att se till att organisationer i det civila samhället kan få tillgång till beviljade utländska bidrag.

3.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att samarbeta med FN för att inrätta en särskild mekanism för att utreda påståendena om påtvingade försvinnanden. Parlamentet insisterar på att internationella observatörer ska tillåtas närvara vid domstolsförhandlingar.

4.  Europaparlamentet påminner om att det fortfarande pågår ett stärkt engagemang inom ramen för Allt utom vapen med Bangladesh på grund av landets allvarliga kränkningar av internationella konventioner. Parlamentet är bekymrat över att fallet Odhikar är ett beklagligt steg tillbaka och får konsekvenser för huruvida Allt utom vapen-förmånerna ska fortsätta att gälla för Bangladesh.

5.  Europaparlamentet är bestört över det våldsamma mordet på den fackföreningsaktiva Shahidul Islam i juni 2023 och kräver att de ansvariga ställs inför rätta.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen i Bangladesh att följa Internationella arbetsorganisationens grundläggande normer och genomföra sin färdplan för arbete, i enlighet med sitt åtagande inom ramen för det stärkta engagemanget.

7.  Europaparlamentet uppmanar på nytt regeringen i Bangladesh att upphäva rättsakten om digital säkerhet och uppmuntrar den att anta cybersäkerhetslagstiftning som fullt ut överensstämmer med internationella standarder.

8.  Europaparlamentet är oroat över massgripandena av oppositionsföreträdare och den överdrivna användningen av våld mot demonstranter i Bangladesh. Parlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att garantera förutsättningarna för fria, rättvisa och deltagandebaserade val under 2024. Parlamentet understryker att obehindrad inhemsk och internationell observation är en viktig internationell standard.

9.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, EU:s delegation och medlemsstaternas ambassader i Bangladesh att ta upp människorättsfrågor på högsta nivå och öka sitt stöd till lokala människorättsförsvarare, fackföreningsarbetare och journalister under attack, bland annat genom att övervaka rättegångar.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt regeringen och parlamentet i Bangladesh.

Senaste uppdatering: 19 december 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy