Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0419(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0265/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0265/2022

Keskustelut :

PV 02/10/2023 - 15
CRE 02/10/2023 - 15

Äänestykset :

PV 03/10/2023 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0334

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 53k
Tiistai 3. lokakuuta 2023 - Strasbourg
Tieliikenteen älykkäät liikennejärjestelmät
P9_TA(2023)0334A9-0265/2022
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. lokakuuta 2023 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta (COM(2021)0813 – C9-0471/2021 – 2021/0419(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0813),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0471/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. maaliskuuta 2022 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 21. kesäkuuta 2023 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksensä 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A9-0265/2022),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 290, 29.7.2022, s. 126.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. lokakuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2023/… antamiseksi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta
P9_TC1-COD(2021)0419

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2023/2661.)

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2024Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö