Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2023/2905(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0453/2023

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/11/2023 - 5.22
CRE 09/11/2023 - 5.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2023)0397

Приети текстове
PDF 162kWORD 57k
Четвъртък, 9 ноември 2023 г. - Брюксел
Ефективност на санкциите на ЕС срещу Русия
P9_TA(2023)0397RC-B9-0453/2023

Резолюция на Европейския парламент от 9 ноември 2023 г. относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия (2023/2905(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Русия и Украйна, и по-специално от периода след ескалацията на агресивната война на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г.,

–  като взе предвид Устава на ООН,

–  като взе предвид 11-те последователни пакета от санкции срещу Русия, приети от ЕС от февруари 2022 г. насам,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2022/2332 на Съвета от 28 ноември 2022 г. за определяне на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза като област на престъпност, която отговаря на критериите, посочени в член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид доклада на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 7 юли 2023 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че откакто на 24 февруари 2022 г. Русия започна наново своята непровокирана, необоснована и незаконна агресивна война срещу Украйна, геополитическата ситуация в Европа се промени из основи; като има предвид, че руските сили извършиха безразборни нападения срещу жилищни райони и гражданска инфраструктура, при което бяха убити хиляди украински цивилни лица, бяха насилствено депортирани и незаконно лишени от свобода украински граждани в Русия и в окупираните от Русия украински територии и бяха извършени терористични актове в цялата държава;

Б.  като има предвид, че от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. насам ЕС е наложил 11 пакета от санкции срещу Русия, имащи за цел отслабване на нейната икономическа база и съответно ограничаване на способността ѝ да води война, включително ограничителни мерки срещу почти 1 800 лица и субекти, отговорни за войната в Украйна или участващи в нея, забрана за внос на многобройни стоки и услуги от Русия, например нефт и суровини, и забрана за износ за Русия на оръжия, военно оборудване и изделия с двойна употреба; като има предвид, че санкциите включват също така забрана на всички сделки с Централната банка на Русия, изключването на основни руски банки от системата за съобщения за финансови плащания SWIFT и спиране на предаването и разпространението на някои руски държавни или подкрепяни от държавата канали за дезинформация;

В.  като има предвид освен това, че Съветът наложи ограничителни мерки съгласно глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека на няколко лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Руската федерация и на териториите на Украйна, които Русия временно е окупирала; като има предвид, че ЕС прие и допълнителни санкции срещу Беларус в отговор на участието на страната в агресивната война срещу Украйна, както и срещу Иран във връзка с използването на ирански безпилотни летателни апарати във войната на Русия;

Г.  като има предвид, че измерването на въздействието на санкциите поражда множество предизвикателства, включително липсата на надеждни данни и статистическа информация; като има предвид, че въздействието на санкциите на ЕС не може лесно да бъде отделено от въздействието на санкциите на САЩ и други санкции, ответните санкции на Русия или въздействието на агресивната война на Русия срещу Украйна; като има предвид, че повечето експерти предупреждават, че въпреки че санкциите имат ефект, тяхното въздействие не е достатъчно тежко, за да се ограничи способността на Русия да води война срещу Украйна, и призовават за допълнителни мерки за увеличаване на обхвата и прилагането на санкциите; като има предвид, че макар санкциите на ЕС срещу Русия да са безпрецедентни, въздействието върху руската икономика до момента изглежда по-слабо от първоначално предвиденото и има тревожни признаци, че ефективността на санкциите отслабва; като има предвид, че санкциите срещу Русия принудиха и все още принуждават лицата, които са техен предмет, да търсят постоянно скъпоструващи начини за заобикалянето им;

Д.  като има предвид, че държавите – членки на ЕС, въведоха заедно с Коалицията за таван на цените тавани на цените за пренасяните по море суров нефт, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, които са с произход от Русия или се изнасят от нея; като има предвид, че те определят тези тавани на 60 щатски долара за барел за суров нефт, 45 щатски долара за барел за нефтопродуктите на цена, по-ниска от цената на суровия нефт, и 100 щатски долара за барел за нефтопродуктите на цена, по-висока от цената на суровия нефт; като има предвид, че според различни проучвания производствените разходи за руския суров нефт за барел са приблизително 15 щатски долара, а за дизеловото гориво – 20 щатски долара; като има предвид, че следователно настоящите тавани на цените все още дават възможност за значителни печалби за режима на Путин;

Е.  като има предвид, че в периода между януари 2022 г. и януари 2023 г. приходите на Русия от износ на нефт и газ са намалели с 38%; като има предвид, че делът на Русия по отношение на задоволяването на търсенето на газ в Европа намаля от 45% през 2021 г. на 23% през 2022 г. и на под 10% през януари 2023 г.; като има предвид, че според сведенията обемът на руското производство на втечнен природен газ (ВПГ) се е увеличил до рекордни равнища; като има предвид, че въпреки санкциите на ЕС върху въгледобива на Русия руското производство на въглища се е увеличило с 0,3% в сравнение с 2021 г. и е достигнало рекордно равнище; като има предвид, че от началото на войната приходите на Русия от износ на изкопаеми горива възлизат на 532 милиарда евро, от които закупените от държавите членки са на стойност над 178 милиарда евро; като има предвид, че само през 2022 г. приходите от руските енергийни ресурси възлизат на 321 милиарда щатски долара;

Ж.  като има предвид, че от август 2023 г. насам е очевидно, че Русия намира нови начини за заобикаляне на санкциите, определящи таван на цените на нефта, а цените на руския нефт на световните пазари започнаха да се увеличават; като има предвид, че Русия успя да пренасочи износа на суров нефт от Европа към алтернативни пазари като Индия, Китай и Турция; като има предвид, че рязко се е увеличил вносът в ЕС от Индия и други държави на петролни продукти, произведени с руски нефт, с което се създава обиколен маршрут за руския нефт и се подкопава въздействието на санкциите на ЕС; като има предвид, че през 2022 г. и 2023 г. плавателни съдове, собственост на ЕС, са транспортирали най-големия дял руски суров нефт; като има предвид, че през 2022 г. делът на приходите от износ на енергийни ресурси възлиза на една трета от общите приходи в бюджета на Руската федерация; като има предвид, че санкциите върху износа на руски енергийни ресурси оказват силно въздействие върху приходите за руската държава; като има предвид, че след въвеждането през декември 2022 г. на тавана на цените на нефта приходите на Русия от износ на енергийни ресурси намаляха значително в сравнение с равнищата отпреди войната; като има предвид, че през първата половина на 2023 г. приходите на Русия от нефт са се увеличили, като са достигнали най-високото си равнище от ноември 2022 г. насам;

З.  като има предвид, че покупките от държави – членки на ЕС, на руски втечнен природен газ (ВПГ) или на нефт с произход от Русия от държави извън ЕС не са ограничени и понастоящем се извършват значително над равнищата, наблюдавани преди февруари 2022 г.; като има предвид, че Русия е вторият по големина доставчик на ВПГ за ЕС, като пред нея се нареждат само Съединените щати; като има предвид, че увеличаването на вноса на ВПГ от Русия противоречи на целта на ЕС да прекрати зависимостта си от руски изкопаеми горива; като има предвид, че Русия все още реализира около 690 милиона евро на ден от износа на изкопаеми горива (данни от август 2023 г.); като има предвид, че ЕС все още изпраща на Русия 2 милиарда евро месечно за изкопаеми горива; като има предвид, че поради продължаващия внос на газ по тръбопроводи и на ВПГ, както и поради различни изключения от забраните за внос на суров нефт и нефтопродукти, ЕС продължава да бъде един от най-големите клиенти на Русия за изкопаеми горива;

И.  като има предвид, че според официалните руски данни през 2022 г. руската икономика се е свила само с 2,1%, много по-малко от очакваното, въпреки агресивната война на страната срещу Украйна и въпреки международните санкции; като има предвид, че въз основа на официалните руски данни Международният валутен фонд прогнозира, че руската икономика ще отбележи растеж с 2,2% през 2023 г. и с 1,1% през 2024 г.; като има предвид, че Русия обяви, че през 2024 г. нейният бюджет за отбрана ще бъде увеличен с почти 70% и ще достигне 107 милиарда евро или 6% от БВП (спрямо 63 милиарда евро или 3,9% от БВП през 2023 г.).

Й.  като има предвид, че въпреки това на 1 ноември 2023 г. руският президент призова длъжностните лица да разгледат въпроса за високата инфлация, като предупреди, че руската икономика е изправена пред засилен натиск от страна на западните санкции; като има предвид, че инфлацията в Русия остава висока и се покачва, тъй като икономиката е изправена пред по-слаба рубла и нарастващи военни разходи във връзка с настъплението в Украйна;

К.  като има предвид, че от февруари 2022 г. насам вносът в ЕС от Русия е намалял; като има предвид, че – въпреки санкциите – от февруари 2022 г. насам някои държави членки на практика са увеличили търговията с Русия;

Л.  като има предвид, че редица дружества от ЕС се ползват от дерогации съгласно Регламент (ЕС) № 269/2014(2) на Съвета и така продължават да имат стопански отношения с руски субекти, за които се прилагат финансови и търговски санкции; като има предвид, че компетентността за предоставяне на дерогации принадлежи на националните органи и че институциите на ЕС биват само информирани за предоставените дерогации, без да имат възможност да ги оспорват; като има предвид, че Парламентът и другите институции нямат достъп до тази съществена информация; като има предвид, че тази практика на дерогации намалява значително желаното въздействие на санкциите на ЕС, като по този начин лишава един от основните инструменти на външната политика на ЕС от ефективност и надеждност;

М.  като има предвид, че за да избегне санкциите, Русия се насочи към държави, които не прилагат санкции, в търсене на технологии и други продукти; като има предвид, че все по-близките отношения между Русия и Китай както по отношение на търговията с енергия и стоки с двойна употреба, така и по отношение на дипломатическата и стратегическата подкрепа, възпрепятстваха въздействието на санкциите на ЕС върху Русия; като има предвид, че през 2022 г. и 2023 г. търговията на Русия с Китай достигна рекордни равнища; като има предвид, че понастоящем Китай е източник на около половината от вноса на Русия, докато преди войната делът на страната възлизаше на една четвърт; като има предвид, че обемът на търговията на Русия с Индия и Турция също се е увеличил значително;

Н.  като има предвид, че няколко анализа на заловени руски оръжия показаха, че Русия продължава да внася западни компоненти от критично значение поради способността си да намери алтернативни доставчици и маршрути, като вносът на ключови изделия като полупроводници дори надхвърля равнищата от периода преди санкциите; като има предвид, че няколко държави, които не налагат санкции, като Китай, Турция, Обединените арабски емирства, Казахстан, Киргизстан, някои държави от Южен Кавказ и Сърбия са се превърнали в центрове, през които руски субекти пренасочват към Русия продуктите, които внасят от ЕС, или предоставят алтернативни маршрути за внос на стоки с двойна употреба и произведени в чужбина технологии и оборудване;

О.  като има предвид, че през декември 2022 г. ЕС назначи Дейвид О’Съливан за международен специален пратеник за прилагането на санкциите на ЕС; като има предвид, че в последния пакет от санкции, приет през юни 2023 г., беше включен специален инструмент за борба със заобикалянето на санкциите;

П.  като има предвид, че Росатом и руският сектор на ядрената енергетика все още не са включени в пакетите от санкции; като има предвид, че чрез своите дъщерни дружества Росатом внася технологии и материали от основно значение за руския военно-промишлен комплекс; като има предвид, че през периода 2022 – 2023 г. държавите членки постигнаха значителен напредък в намаляването на зависимостта си от руската ядрена промишленост;

Р.  като има предвид, че на 2 декември 2022 г. Комисията представи предложение за директива относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза(3), с цел да се улеснят разследването, наказателното преследване и санкционирането на нарушенията на санкциите на ЕС във всички държави членки;

С.  като има предвид, че руското гражданско общество и представители на опозицията, живеещи в изгнание в ЕС, се борят с непропорционалното въздействие на някои от санкциите върху ежедневието си по начини, които не съответстват на целта на политиката на санкции на ЕС и вместо това вредят на доверието в ЕС;

1.  отново осъжда по най-категоричен начин непровокираната, незаконна и неоправдана агресивна война на Русия срещу Украйна, както и намесата в нея от страна на режима на Лукашенко в Беларус; отново призовава Русия да прекрати незабавно всички военни действия в Украйна и да изтегли напълно и безусловно всички сили и военно оборудване от цялата международно призната територия на Украйна, да прекрати принудителното депортиране на украински цивилни граждани и да освободи всички задържани и депортирани украинци, особено деца;

2.  подчертава, че целта на санкциите на ЕС в отговор на агресивната война на Русия срещу Украйна е стратегическото отслабване на руската икономическа и промишлена база, по-специално на военно-промишления комплекс, за да се подкопае способността на Руската федерация да продължава да води войната, да напада цивилното население и да нарушава териториалната цялост на Украйна, както и да се възпрепятства достъпът на Русия до военни технологии и компоненти и да се предприемат действия срещу руския политически и икономически елит, за да се подкопае подкрепата му за режима;

3.  припомня, че ефективността на международните санкции зависи от твърдостта, сближаването, сътрудничеството, честността и спазването на ангажиментите на държавите, които са ги приели; призовава държавите членки да идентифицират ясно санкционираните руски чуждестранни активи, държани в техните юрисдикции, и да гарантират, че те действително са недостъпни за руските субекти; подчертава необходимостта от по-хармонизиран подход и по-голяма прозрачност при съобщаването на местоположението и общия размер на замразените активи;

4.  подчертава, че като се има предвид, че санкциите на ЕС срещу Русия са инструмент на външната политика, насочен към прекратяване на незаконна война, заобикалянето на подобни ограничения върху износа на стоки от критично значение за войната в някои тежки случаи би могло да се разглежда и преследва по съдебен ред като съучастие във военните престъпления на Русия;

5.  призовава ЕС и неговите държави членки да засилят и централизират на равнището на ЕС надзора върху прилагането на санкциите и да разработят механизъм за предотвратяване на заобикалянето на санкциите и за наблюдение, за да се ограничи способността на Русия да заобикаля санкциите; призовава органите на държавите членки да си сътрудничат по-тясно при разследването на нарушенията и на заобикалянето на санкциите и да демонстрират последиците от тези нарушения чрез динамично и енергично предотвратяване и/или наказателно преследване на нарушенията на наложените от ЕС санкции; призовава във връзка с това институциите на ЕС да постигнат бързо споразумение за амбициозна директива относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани с нарушения на ограничителните мерки на Съюза; подчертава, че санкциите следва да останат пропорционални, но също така достатъчно сериозни, за да имат възпиращ ефект; призовава Европейския съвет да приеме решение за разширяване на правомощията на Европейската прокуратура, за да включват престъплението, състоящо се в нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, което ще позволи по-голяма степен на хармонизация и последователно и еднакво преследване на тези престъпления в целия ЕС;

6.  изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващата търговия между държави членки и Русия със стоки от критично значение за войната, които са обект на санкции; изразява съжаление за сериозната липса на култура на спазване на правилата по отношение на санкциите на ЕС срещу Русия; осъжда практиката стоки, които са обект на санкции от ЕС, да се продават на дружества или физически лица от трети държави и след това да се изпращат директно за Русия; призовава ЕС и неговите държави членки да създадат системи, чрез които информацията относно сделките да може да се споделя по-ефективно, за да се подобри прилагането на санкциите, свързани с военни стоки и стоки с двойна употреба; призовава органите на държавите членки да предоставят необходимата информация и помощ на дружествата, за да се подобри спазването на санкциите на ЕС, и да работят с дружествата, чиято продукция се изнася за Русия, за да се сведе до минимум рискът от несъзнателно нарушаване на контрола върху износа; призовава държавите членки да разследват задълбочено спазването от страна на дружествата на ограниченията за износ на включените в списъка стоки и да налагат възпиращи санкции;

7.  призовава държавите членки да разширят контрола върху износа, за да обхваща повече категории стоки, да хармонизират контрола върху износа между различните юрисдикции и да прилагат последователно мерки за отстраняване на пропуските; призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат специални мерки за предотвратяване на попадането в Русия на модерни технологични продукти, които се изнасят за държави извън ЕС, и непрекъснато да наблюдават положението, така че да се установи как функционират схемите за заобикаляне на санкциите и да се адаптират по съответния начин режимите на санкции;

8.  настоятелно призовава дружествата от ЕС и държавите — кандидатки за членство в ЕС и потенциални кандидатки за членство в ЕС, да се изтеглят от Русия и да полагат особена грижа при износа на стоки, които са забранени за износ за Русия; подчертава, че дружествата от ЕС и техните дъщерни дружества, за които се установи, че нарушават ограничителните мерки на ЕС, не следва да се считат за отговарящи на изискванията за финансиране, включително за търгове и други форми на финансиране по линия на механизма за Украйна и други програми за възстановяване в Украйна; счита, че дружествата, които ползват дерогации от прилагането на санкциите на ЕС срещу Русия и като такива поддържат стопански отношения с Русия, следва да не се ползват от никакви средства на ЕС, техническа помощ или участие във финансирани от ЕС проекти; счита, че тези дружества следва автоматично да бъдат включени в системата за ранно откриване и отстраняване и че техният статут по инструмента за оценка на риска ARACHNЕ следва да бъде съответно актуализиран; счита, че същият принцип следва да се прилага mutatis mutandis за обществените поръчки, като на държавните ведомства или местните органи следва да не се разрешава да купуват труд, стоки или услуги от дружества, които се отклоняват от санкциите на ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета;

9.  призовава ЕС и неговите държави членки да подобрят стратегическата комуникация на ЕС относно санкциите на ЕС срещу Русия и да се борят с дезинформацията за тях; призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за информиране на широката общественост относно ограничителните мерки на ЕС срещу Русия, по-специално относно тяхната цел, и да използват в това отношение опита на пратеника на ЕС за санкциите в убеждаването на международните партньори, организации и ключови отрасли в необходимостта от предотвратяване на заобикалянето на усилията, насочени към намаляване на приходите за продължаване на агресивната война на Русия срещу Украйна;

10.  настоятелно призовава всички държави – кандидатки и потенциални кандидатки за присъединяване към ЕС, да се съобразяват стриктно със санкциите на ЕС в отговор на агресивната война на Русия срещу Украйна като знак на готовността им за поемане на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;

11.  осъжда поведението на държавите, доставчиците на правни услуги, както и други образувания и лица, които помагат на Русия да избягва последиците от санкциите на ЕС; припомня, че нарушаването на санкциите представлява престъпление на равнището на ЕС и има много сериозно въздействие върху финансовите интереси на ЕС; призовава държавите членки и институциите на ЕС, включително международния специален пратеник на ЕС за прилагането на санкциите на ЕС, да засилят работата си за ограничаване на избягването и заобикалянето на санкциите на ЕС срещу Русия, които сериозно подкопават ефективността на санкциите на ЕС и възпрепятстват международните усилия за спиране на войната; подчертава, че активите, конфискувани в резултат на нарушения на санкциите, трябва да се използват за обезщетяване на жертвите на руската агресия, както и за възстановяване на инфраструктурата и реформи в рамките на Механизма за Украйна; призовава ЕС и държавите членки да преразгледат отношенията си с държавите, които не полагат достатъчно усилия за ограничаване на избягването и заобикалянето на санкциите на ЕС срещу Русия, включително финансовата помощ, предоставяна на тези държави, и всякакъв преференциален достъп до пазарите на ЕС; изразява загриженост относно сведенията, че Азербайджан и други държави „изпират“ руски газ; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да използват всички възможни инструменти, за да убедят правителството на Азербайджан да прекрати тайните споразумения с руския режим;

12.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да допринасят активно за поддържане на единството по отношение на санкциите и във връзка с това призовава за систематично предвиждане на периоди на подновяване за всички режими на санкции, свързани с действията на Русия срещу Украйна, за не по-малко от дванадесет месеца, както и за приемане на допълнителни пакети от санкции, насочени към стратегическо ограничаване на способността на Русия да финансира своята военна кампания; подкрепя върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност в усилията му да продължава да допринася за дългосрочното единство и повишената ефективност, като използва в пълна степен правото си да представя предложения;

13.  призовава Комисията да преразгледа своето тълкуване на санкциите, водещо до изземване и конфискация на вещи и превозни средства, предназначени единствено за лична употреба; подчертава, че подобно преувеличено спазване дискредитира целта и инструмента на санкциите;

14.  призовава ЕС и неговите държави членки да укрепят и засилят координацията относно прилагането на съществуващите санкции върху руския износ на нефт; призовава ЕС и неговите държави членки да затворят изцяло пазара на ЕС за изкопаеми горива с произход от Русия; призовава за хармонизирани проверки на произхода на вноса на изкопаеми горива, втечнен природен газ (ВПГ) и рафинирани изкопаеми горива, за да се предотврати реекспортът на руска енергия за ЕС;

15.  призовава ЕС и неговите държави членки да работят с Г-7 за значително понижаване на тавана на цените на руския нефт и петролни продукти, за налагане на пълна забрана на вноса на руски ВПГ и втечнени нефтени газове в ЕС и на вноса на горива и други петролни продукти от държави извън ЕС, ако тези продукти са произведени с използване на руски нефт, и за забрана на износа на руски нефт и ВПГ през територията на ЕС; призовава ЕС да въведе тавани за цените и обема на вноса на торове от Русия и Беларус в ЕС;

16.  призовава ЕС и неговите държави членки да наложат санкции на всички големи руски петролни компании, Газпромбанк, техните дъщерни дружества и техните управителни съвети и ръководство; призовава ЕС и неговите държави членки да разширят санкциите срещу Русия по отношение на вноса на алуминий и да въведат санкции срещу проекта Arctic-2 за ВПГ; приканва ЕС и държавите членки да предложат ограничение на предоставянето на танкерни услуги и ембарго върху продажбата на танкери на Русия, както и ограничение за европейските застрахователни услуги за танкери, ако те се използват за износ на руски нефт; призовава държавите от Коалицията за таван на цените да забранят трансбордирането на руски нефт и ВПГ през своите териториални води и изключителни икономически зони; призовава ЕС и държавите членки да засилят прилагането на тавана на цените и спазването на тавана на цените на петрола, по-специално като изискват удостоверенията за цените на руските петролни товари да могат да се издават само от одобрени търговци, включени в „бял списък“, и като изискват всички танкери, преминаващи транзитно през европейски териториални води, да доказват, че притежават подходяща застраховка за нефтен разлив („P&I“);

17.  призовава Комисията и държавите членки да разширят обхвата на санкциите като включат пълна забрана на продажбата и обработката на диаманти с произход от Русия или реекспортирани от Русия в ЕС; призовава ЕС и неговите държави членки да санкционират държавното дружество Alrosa и масово да въведат системи за проследяване на произхода на диамантите въз основа на нови технологии;

18.  призовава ЕС и неговите държави членки да ограничат възможно най-скоро сътрудничеството си с Росатом, както и с неговото ръководство и дъщерни дружества, до строго необходимото за енергийната сигурност на ЕС; призовава Комисията и Агенцията за снабдяване към Евратом да преразгледат настоящото сътрудничество с Росатом и да предоставят подкрепа за замяната на руското гориво, резервни части и услуги с възможни алтернативи, като вземат предвид успешния опит на Украйна; призовава ЕС и неговите държави членки да не допускат плавателни съдове на дъщерното дружество на Росатом – Атомфлот, в пристанищата на ЕС и да засилят международния натиск за слагане на край на окупацията на атомната електроцентрала Запорожие и в по-общ план за гарантиране на безопасността на засегнатите от конфликта атомни електроцентрали; призовава ЕС и неговите държави членки да наложат пълна забрана на вноса на ядрени продукти от Русия;

19.  изразява загриженост, че Русия е в състояние да се сдобие със значителен брой компютърни компоненти, необходими за производството на балистични и крилати ракети, като използва космическата си програма (Роскосмос) като средство за придобиване на технологии както с граждански, така и с военни приложения; призовава ЕС и неговите държави членки да преустановят незабавно доставките на такива компоненти за Русия и да приемат допълнителни мерки, които да нарушат допълнително руската верига на военни доставки и да са насочени срещу външни участници, които се стремят да подкрепят военните усилия на Русия, включително чрез производството на безпилотни летателни апарати и ракети;

20.  призовава ЕС и неговите държави членки да намерят правни средства за конфискуването на замразени руски активи и за използването им за възстановяването на Украйна и обезщетяването на жертвите на руската агресия; приветства съобщението на белгийското правителство относно данъчното облагане на постъпленията, получени от блокираните активи, притежавани от Русия, които се държат от Euroclear;

21.  призовава ограничителните мерки срещу Беларус да бъдат изцяло приведени в съответствие с действащите понастоящем мерки срещу Русия, предвид сериозното съучастие на режима на Лукашенко в руската агресивна война срещу Украйна;

22.  призовава Европейската служба за външна дейност да предприеме съвместно с Комисията цялостен преглед на санкциите на ЕС в отговор на агресивната война на Русия срещу Украйна и да представи предложения относно начините за по-нататъшно подобряване на подготовката, поддържането, мониторинга на изпълнението и прилагането на санкциите на ЕС и тяхната координация с трансатлантическите съюзници, партньорите от Г-7 и Г-20, други партньори със сходни възгледи и членовете на ООН като цяло; отново заявява своята позиция относно поддържането на стабилно трансатлантическо сътрудничество между ЕС и САЩ по отношение на санкциите, отстраняването на всички пропуски, които биха могли да позволят на Русия да избягва санкциите, и рационализирането на контрола върху износа;

23.  призовава Съвета да ускори работата си за постигане на споразумение за бързо приемане на предложения регламент относно ограничителните мерки срещу тежки корупционни деяния; призовава Съвета бързо да налага санкции съгласно този нов режим на физически и юридически лица, отговорни за корупционни деяния в контекста на агресивната война на Русия срещу Украйна, които имат за цел да подкрепят руския режим;

24.  призовава Съвета и Комисията да повишат своята прозрачност и професионализъм по отношение на начина, по който идентифицират лицата, които следва да бъдат обект на санкции, или които следва да бъдат освободени от персонални санкции; отново заявява, че настоящият начин на работа накърнява репутацията на съществуващия режим на санкции;

25.  подчертава, че ограничената ефективност на санкциите показва необходимостта от по-всеобхватен подход към Русия; призовава поради това санкциите на ЕС в отговор на агресивната война на Русия срещу Украйна да бъдат включени във всеобхватна политическа и дипломатическа стратегия спрямо Русия, която да включва и подкрепа за руската опозиция в изгнание, гражданското общество и независимите медии и журналисти, които се противопоставят на войната, координация с международните партньори за противодействие на намесата на Русия в демократичните процеси и международните конфликти, както и ефективно многостранно сътрудничество за преодоляване на възпрепятстването от страна на Русия на или злоупотребата с многостранни институции или механизми; призовава Комисията и държавите членки да сведат до минимум отрицателните последици за руското и беларуското гражданско общество и представителите на опозицията в изгнание, тъй като тези последици не допринасят за постигането на заявената цел на санкциите, а именно ограничаване на способността на Русия да води агресивната си война срещу Украйна;

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента, правителството и Върховната рада на Украйна, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на органите на Русия и Беларус.

(1) ОВ L 308, 29.11.2022 г., стр. 18.
(2) Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6).
(3) Предложение на Европейската комисия за директива на Eвропейския парламент и на Съвета относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза (COM(2022)0684).

Последно осъвременяване: 28 февруари 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност