Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 18 april 2023 - Straatsburg
 Derde landen waarvan de onderdanen al dan niet visumplichtig zijn: Kosovo
 Machineproducten
 Herziening van het emissiehandelssysteem van de EU
 Monitoring, rapportage en verificatie van broeikasgasemissies door maritiem vervoer
 Mechanisme voor koolstofgrenscorrectie
 Sociaal klimaatfonds
 Herziening van het EU-emissiehandelssysteem voor de luchtvaart
 Institutionele betrekkingen tussen de EU en de Raad van Europa
 Duurzame koolstofcycli
 E-overheid voor een snellere invoering van digitale openbare diensten die de werking van de eengemaakte markt ondersteunen
 Tenuitvoerlegging van het civiele GVDB en andere EU-veiligheidsbijstand
Teksten (256 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid