Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2022/2051(INL)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0337/2023

Testi mressqa :

A9-0337/2023

Dibattiti :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Votazzjonijiet :

PV 22/11/2023 - 8.16
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P9_TA(2023)0427

Testi adottati
PDF 416kWORD 156k
L-Erbgħa, 22 ta' Novembru 2023 - Strasburgu
Proposti tal-Parlament Ewropew għar-reviżjoni tat-Trattati
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Riżoluzzjoni
 Anness

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Novembru 2023 dwar proposti tal-Parlament Ewropew għar-reviżjoni tat-Trattati (2022/2051(INL))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Manifest ta’ Ventotene(1),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Schuman tad-9 ta’ Mejju 1950(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ġunju 2022 dwar it-talba biex titlaqqa’ Konvenzjoni għar-reviżjoni tat-Trattati(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 46, 54 u 85(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni fil-forma ta’ emendi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

–  wara li kkunsidra l-ittri tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A9-0337/2023),

A.  billi l-verżjoni attwali tat-Trattati daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 2009 u, minn dak iż-żmien ’l hawn, l-Unjoni Ewropea ffaċċjat sfidi bla preċedent u bosta kriżijiet, b’mod partikolari l-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna;

B.  billi l-emendar tat-Trattati huwa neċessarju, mhux bħala għan fih innifsu, iżda fl-interess taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, peress li dawn l-emendi għandhom l-għan li jsawru l-Unjoni mill-ġdid b’mod li jsaħħaħ il-kapaċità tagħha li taġixxi, kif ukoll il-leġittimità demokratika u r-responsabbiltà tagħha;

C.  billi l-emendar tat-Trattati għandu jippermetti lill-Unjoni tindirizza l-isfidi ġeopolitiċi b’mod aktar effettiv;

D.  billi l-qafas istituzzjonali tal-Unjoni, u b’mod partikolari l-proċess deċiżjonali tagħha, speċjalment dak fil-Kunsill, bilkemm huwa adegwat għal Unjoni ta’ 27 Stat Membru; billi l-prospett ta’ tkabbir futur irendi inevitabbli riforma tat-Trattati;

E.  billi fid-9 ta’ Mejju 2022, il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa temmet il-ħidma tagħha u ppreżentat il-konklużjonijiet tagħha; billi dawk il-konklużjonijiet fihom 49 proposta u 326 miżura, li ħafna minnhom jistgħu jiġu implimentati biss jekk ikun hemm bidliet fit-Trattati;

1.  Itenni l-appell tiegħu għall-emenda tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE); jistieden lill-Kunsill jippreżenta lill-Kunsill Ewropew, minnufih u mingħajr deliberazzjoni, il-proposti stabbiliti f’din ir-riżoluzzjoni u riflessi fl-Anness; jistieden lill-Kunsill Ewropew isejjaħ mill-aktar fis possibbli Konvenzjoni f’konformità mal-proċedura ta’ reviżjoni ordinarja prevista fl-Artikolu 48(2) sa (5) tat-TUE;

2.  Josserva li diversi pajjiżi tal-Balkani tal-Punent jinsabu f’diversi stadji tan-negozjati ta’ adeżjoni; jilqa’ l-għoti ta’ status ta’ kandidat lill-Ukrajna u lill-Moldova fit-23 ta’ Ġunju 2022;

Riformi Istituzzjonali

3.  Jenfasizza l-importanza tar-riforma tal-proċess deċiżjonali fl-Unjoni biex tiġi riflessa b’mod aktar preċiż sistema bikamerali billi tingħata aktar setgħa lill-Parlament Ewropew;

4.  Jitlob b’insistenza t-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni li taġixxi permezz taż-żieda konsiderevoli tal-għadd ta’ oqsma fejn l-azzjonijiet jiġu deċiżi b’votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata (VMK) u permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (OLP);

5.  Jitlob li l-Parlament jikseb id-dritt ta’ inizjattiva leġiżlattiva, b’mod partikolari d-dritt li jintroduċi, jemenda, jew jirrevoka liġi tal-Unjoni, u jsir koleġiżlatur għall-adozzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali;

6.  Jitlob li l-inverżjoni tar-rwoli tal-Kunsill u tal-Parlament fin-nomina u l-konferma tal-President tal-Kummissjoni tirrifletti b’mod aktar preċiż ir-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej; jipproponi li l-President tal-Kummissjoni jkun jista’ jagħżel il-membri tiegħu abbażi tal-preferenzi politiċi, filwaqt li jiġi żgurat bilanċ ġeografiku u demografiku; jitlob li l-Kummissjoni Ewropea tibda tissejjaħ l-Eżekuttiv Ewropew;

7.  Jipproponi li d-daqs tal-Eżekuttiv jiġi ffissat għal mhux aktar minn 15-il membru fejn il-membri jintgħażlu minn fost iċ-ċittadini tal-Istati Membri abbażi ta’ sistema ta’ rotazzjoni strettament ugwali kif diġà previst fit-Trattati attwali filwaqt li s-sottosegretarji jinħatru minn fost iċ-ċittadini ta’ dawk l-Istati Membri li ma jkollhom ebda ċittadin rappreżentat fil-Kulleġġ;

8.  Jipproponi li tiżdied it-trasparenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea billi jiġi impost fuqu r-rekwiżit li jippubblika l-pożizzjonijiet tiegħu li jiffurmaw parti mill-proċess leġiżlattiv normali, u li jorganizza dibattitu pubbliku dwar il-pożizzjonijiet tal-Kunsill; jipproponi l-ħolqien ta’ bażi ġuridika li tagħti s-setgħa lill-koleġiżlaturi biex isaħħu t-trasparenza u l-integrità tal-proċess deċiżjonali tagħhom;

9.  Jitlob li l-Konvenzjoni, minbarra l-proposti stabbiliti f’din ir-riżoluzzjoni u riflessi fl-Anness tagħha, tiddiskuti t-tqassim tas-suġġetti bejn it-TUE u t-TFUE biex tiġi indirizzata d-diffikultà li tiġi emendata il-liġi tal-Unjoni; jitlob li l-Konvenzjoni teżamina f’liema oqsma ta’ politika l-istrutturi tal-Unjoni jistgħu jżidu l-effikaċja tal-Unjoni;

10.  Jipproponi li l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew issir kompetenza tal-Parlament soġġett għall-approvazzjoni tal-Kunsill;

11.  Jipproponi li jissaħħaħ ir-rwol tas-sħab soċjali fit-tħejjija ta’ kwalunkwe inizjattiva fl-oqsma tal-politika soċjali, ekonomika u tal-impjiegi;

12.  Jappella għat-tisħiħ tal-istrumenti għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess deċiżjonali tal-UE fil-qafas tad-demokrazija rappreżentattiva;

Kompetenzi

13.  Jipproponi li tiġi stabbilita kompetenza esklużiva tal-Unjoni għall-ambjent u l-bijodiversità kif ukoll għan-negozjati dwar it-tibdil fil-klima;

14.  Jipproponi li jiġu stabbiliti kompetenzi kondiviżi dwar kwistjonijiet ta’ saħħa pubblika u l-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem, speċjalment it-theddid transfruntier għas-saħħa, il-protezzjoni ċivili, l-industrija, u l-edukazzjoni speċjalment meta jkunu kkonċernati kwistjonijiet tranżnazzjonali bħar-rikonoxximent reċiproku ta’ lawrji, gradi, kompetenzi u kwalifiki;

15.  Jipproponi li jiġu żviluppati aktar il-kompetenzi kondiviżi tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija, l-affarijiet barranin, is-sigurtà esterna u d-difiża, il-politika tal-fruntieri esterni fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, u l-infrastruttura transfruntiera;

Sussidjarjetà

16.  Jipproponi li jissaħħaħ ir-rieżami tas-sussidjarjetà mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; jitlob li l-opinjoni tal-parlamenti reġjonali b’setgħat leġiżlattivi tiġi kkunsidrata fl-opinjonijiet motivati dwar l-abbozzi leġiżlattivi tal-parlamenti nazzjonali; jipproponi li l-iskadenza għall-proċeduri tal-“karta safra” tiġi estiża għal 12-il ġimgħa;

17.  Jipproponi li jiġi introdott “mekkaniżmu ta’ karta ħadra” għall-proposti leġiżlattivi minn parlamenti nazzjonali jew reġjonali b’setgħat leġiżlattivi sabiex il-liġi tal-Unjoni tkun aktar reattiva għall-ħtiġijiet lokali;

Stat tad-Dritt

18.  Jipproponi li tissaħħaħ u tiġi riformata l-proċedura fl-Artikolu 7 tat-TUE fir-rigward tal-protezzjoni tal-istat tad-dritt billi tintemm l-unanimità, jiddaħħal perjodu ta’ żmien ċar, u billi l-Qorti tal-Ġustizzja ssir l-arbitru tal-ksur;

19.  Jissuġġerixxi li tiġi prevista ġuriżdizzjoni għal tilwim interistituzzjonali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

20.  Jissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea twettaq rieżami minn qabel tan-normi (“rieżami astratt tan-normi”), konċepit bħala dritt ta’ minoranza fil-Parlament; jissuġġerixxi, barra minn hekk, li l-Parlament jingħata s-setgħa li jressaq każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mat-Trattati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

Politika Estera, ta’ Sigurtà u ta’ Difiża

21.   Itenni t-talba tiegħu għal deċiżjonijiet dwar sanzjonijiet, passi interim fil-proċess ta’ tkabbir u deċiżjonijiet oħra ta’ politika estera li għandhom jittieħdu b’VMK; jissottolinja li l-proposti jipprevedu eċċezzjoni għal dan il-prinċipju għad-deċiżjonijiet li jawtorizzaw missjonijiet jew operazzjonijiet militari b’mandat eżekuttiv;

22.  Jitlob l-istabbiliment ta’ unjoni tad-difiża li tinkludi unitajiet militari u kapaċità permanenti ta’ skjerament rapidu, taħt il-kmand operattiv tal-Unjoni; jipproponi li l-akkwist konġunt u l-iżvilupp tal-armamenti jiġu ffinanzjati mill-Unjoni permezz ta’ baġit speċifiku adottat permezz tal-proċedura ta’ kodeċiżjoni u ta’ skrutinju tal-Parlament u jipproponi li l-kompetenzi tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża jiġu aġġustati kif xieraq; jinnota li l-klawżoli fir-rigward tat-tradizzjonijiet nazzjonali tan-newtralità u s-sħubija fl-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO) ma jiġux affettwati minn dawn il-bidliet;

23.  Jipproponi li l-Konvenzjoni teżamina modi kif ir-rifuġji fiskali ma jitħallewx ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq uniku;

Suq Uniku, Ekonomija u Baġit

24.  Jitlob miżuri li jiżguraw li l-Istati Membri jinvestu biex jintlaħqu l-objettivi Ewropej fil-qasam ekonomiku, soċjali, ambjentali u tas-sigurtà; jipproponi li l-Artikolu 122 tat-TFUE jitħassar u jiġi sostitwit bi klawżola ta’ emerġenza riformulata li tipprevedi skrutinju parlamentari sħiħ fl-Artikolu 222 tat-TFUE;

25.  Jinsisti li l-erba’ libertajiet tas-suq intern iridu jiġu applikati b’mod ugwali mill-Istati Membri kollha u mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

Politiki Soċjali u Suq tax-Xogħol

26.  Itenni t-talba tiegħu biex mat-Trattati jiġi anness protokoll dwar il-progress soċjali;

Edukazzjoni

27.  Jitlob l-Unjoni tiżviluppa objettivi u standards komuni għal edukazzjoni li tippromwovi l-valuri demokratiċi u l-istat tad-dritt kif ukoll il-litteriżmu diġitali u ekonomiku; barra minn hekk, jitlob lill-Unjoni tippromwovi l-kooperazzjoni u l-koerenza bejn is-sistemi tal-istabbilimenti edukattivi filwaqt li tiggarantixxi t-tradizzjonijiet kulturali u d-diversità reġjonali;

28.  Jitlob lill-Unjoni tiżviluppa standards komuni dwar il-formazzjoni vokazzjonali biex iżżid il-mobbiltà tal-ħaddiema; jipproponi li l-Unjoni timmira li tipproteġi u tippromwovi l-aċċess għall-edukazzjoni universali u mingħajr ħlas, il-libertà akkademika istituzzjonali u individwali, u d-drittijiet tal-bniedem, kif definiti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

Kummerċ u Investiment

29.  Jissuġġerixxi li l-promozzjoni tal-valuri demokratiċi, il-governanza tajba, id-drittijiet tal-bniedem u s-sostenibbiltà kif ukoll l-investiment barrani, il-protezzjoni tal-investiment u s-sigurtà ekonomika jiġu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-politika kummerċjali komuni; jipproponi li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, jiftħu negozjati kummerċjali; jipproponi li jiġi stabbilit mekkaniżmu permanenti għall-iskrinjar tal-investiment dirett barrani;

Nondiskriminazzjoni

30.  Jipproponi li l-protezzjonijiet tan-nondiskriminazzjoni jiġu estiżi għall-ġeneru, l-oriġini soċjali, il-lingwa, l-opinjoni politika u l-appartenenza għal minoranza nazzjonali u li tiġi introdotta OLP għal-leġiżlazzjoni dwar in-nondiskriminazzjoni; jipproponi li “l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa” tiġi sostitwita b’“ugwaljanza bejn il-ġeneri” fit-Trattati kollha; jissottolinja li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-korpi governattivi u konsultattivi tagħhom iridu jkunu komposti b’mod nondiskriminatorju u jirriflettu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-diversità tas-soċjetà;

31.  Jitlob protezzjonijiet addizzjonali għall-minoranzi nazzjonali u li l-lingwi reġjonali u minoritarji fl-Unjoni jiġu inklużi fit-Trattati;

Klima u Ambjent

32.  Jipproponi li t-tnaqqis tat-tisħin globali u s-salvagwardja tal-bijodiversità jiġu inklużi bħala għanijiet tal-Unjoni; jissuġġerixxi li l-protezzjoni tal-klima u tal-bijodiversità tiżdied mal-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli tal-Unjoni; jissuġġerixxi l-inklużjoni tas-sostenibbiltà fid-dispożizzjonijiet tat-Trattati dwar is-sajd; jitlob lill-Unjoni tipproteġi l-pedamenti naturali tal-ħajja u tal-annimali, f’konformità mal-approċċ “Saħħa Waħda”, kif ukoll tqis ir-riskju li jinqabżu l-limiti planetarji; jitlob li jiġu integrati fit-Trattati l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni li tkompli bl-isforzi biex tillimita ż-żieda fit-temperatura globali;

Politika tal-Enerġija

33.  Jappella għall-ħolqien ta’ unjoni Ewropea tal-enerġija integrata; jissuġġerixxi li s-sistema tal-enerġija tal-Unjoni trid tkun affordabbli u bbażata fuq l-effiċjenza enerġetika, l-enerġiji rinnovabbli u tkun f’konformità mal-ftehimiet internazzjonali biex jittaffa t-tibdil fil-klima;

Spazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

34.  Jipproponi li l-Europol tingħata kompetenzi addizzjonali soġġetti għall-iskrutinju parlamentari; jissuġġerixxi li l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-kriminalità ambjentali jiżdiedu mal-oqsma ta’ kriminalità li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 83(1) tat-TFUE (reati tal-Unjoni); jitlob li l-funzjonament tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ikun irregolat mill-OLP;

Migrazzjoni

35.  Jappella għal standards komuni għal viżi u permessi ta’ residenza fit-tul biex jiġu evitati l-bejgħ u l-abbuż taċ-ċittadinanza u r-residenza;

36.  Jipproponi li l-politika komuni tal-Unjoni dwar l-immigrazzjoni tissaħħaħ billi jittieħdu miżuri xierqa u meħtieġa biex jiġu żgurati l-monitoraġġ effiċjenti, is-sigurtà u l-kontroll effettiv tal-fruntieri esterni tal-Unjoni u biex il-politika tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni tqis l-istabbiltà ekonomika u soċjali tal-Istati Membri, il-kapaċità li jissodisfaw id-domandi għall-ħaddiema tas-suq uniku, kif ukoll il-ġestjoni effiċjenti tal-migrazzjoni, filwaqt li jitqies it-trattament ġust taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi;

Saħħa

37.  Jissuġġerixxi li l-Unjoni tistabbilixxi indikaturi komuni għas-sistemi tal-kura tas-saħħa; jipproponi li l-Unjoni tieħu miżuri għan-notifika bikrija, il-monitoraġġ u l-kontroll ta’ theddid transfruntier serju għas-saħħa, b’mod partikolari fil-każ ta’ pandemiji, mingħajr ma tipprevjeni lill-Istati Membri milli jżommu jew jadottaw miżuri protettivi msaħħa fejn dawn ikunu imperattivi;

38.  Jitlob lill-Unjoni tieħu miżuri għall-monitoraġġ u l-koordinazzjoni tal-aċċess għal dijanjostika, informazzjoni u kura komuni dwar mard li jittieħed u li ma jitteħidx, inkluż mard rari;

Xjenza u Teknoloġija

39.  Jitlob lill-Unjoni tirrispetta u tippromwovi l-libertà akkademika u l-libertà li wieħed iwettaq riċerka xjentifika u jgħallem;

40.  Jipproponi li l-Unjoni tfassal strateġija spazjali komuni u taħdem lejn qafas komuni għall-attivitajiet spazjali;

Dispożizzjonijiet Finali

41.  Itenni li r-rappreżentanti tas-sħab soċjali tal-Unjoni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Bank Ċentrali Ewropew, is-soċjetà ċivili tal-Unjoni u l-pajjiżi kandidati għandhom jiġu mistiedna bħala osservaturi għall-Konvenzjoni;

42.  Jitlob li l-proposti kollha għall-emenda tat-Trattati kif annessi hawnhekk jiġu diskussi matul il-Konvenzjoni;

43.  Jadotta l-proposti għall-emenda tat-Trattati annessi hawnhekk u jippreżentahom lill-Kunsill f’konformità mal-Artikolu 48(2) tat-TUE;

44.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni u l-proposti għall-emenda tat-Trattati annessi magħha lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) Il-Manifest ta’ Ventotene (Ġunju 1941)
(2) Id-Dikjarazzjoni ta’ Schuman (Pariġi, 9 ta’ Mejju 1950)
(3) ĠU C 493, 27.12.2022, p. 130.


ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI

PROPOSTI GĦAR-REVIŻJONI TAT-TRATTATI

Emenda 1

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Preambolu

Test fis-seħħ

Emenda

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-BEJĠJANI, IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAD-DANIMARKA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA, IL-PRESIDENT TA' L-IRLANDA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ELLENIKA, IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TA’ SPANJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TALJANA, L-ALTEZZA RJALI TIEGĦU L-GRAN DUKA TAL-LUSSEMBURGU, IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TA' L-OLANDA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA, IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAL-GRAN BRITTANNJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-BELĠJANI, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ĊEKA, IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAD-DANIMARKA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA, IL-PRESIDENT TAL-IRLANDA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ELLENIKA, IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TA’ SPANJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TALJANA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA, L-ALTEZZA RJALI TIEGĦU L-GRAN DUKA TAL-LUSSEMBURGU, IL-PRESIDENT TAL-UNGERIJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA’ MALTA, IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAN-NETHERLANDS, IL-PRESIDENT FEDERALI TAR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA, IL-PRESIDENT TAR-RUMANIJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA SLOVAKKA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA, IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-IŻVEZJA,

Emenda 2

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 2

Test fis-seħħ

Emenda

L-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f’soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-non-diskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

L-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f’soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Emenda 3

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  L-Unjoni għandha toffri liċ-ċittadini tagħha spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja mingħajr fruntieri interni, li fih il-moviment liberu tal-persuni jkun assigurat flimkien ma’ miżuri xierqa f’dak li jirrigwarda l-kontroll tal-fruntieri esterni, l-asil, l-immigrazzjoni kif ukoll il-prevenzjoni tal-kriminalità u l-ġlieda kontriha.

2.  L-Unjoni għandha toffri liċ-ċittadini tagħha spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja mingħajr fruntieri interni, li fih il-moviment liberu tal-persuni jkun żgurat flimkien ma’ politiki komuni fil-qasam tal-fruntieri esterni u ma’ miżuri xierqa f’dak li jirrigwarda l-kontroll tal-fruntieri esterni, l-ażil, l-immigrazzjoni kif ukoll il-prevenzjoni tal-kriminalità u l-ġlieda kontriha.

Emenda 4

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

L-Unjoni għandha tistabbilixxi suq intern. Hija għandha taħdem għall-iżvilupp sostenibbli ta’ l-Ewropa mibni fuq tkabbir ekonomiku bilanċjat u stabbiltà tal-prezzijiet, ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna, intiża li twassal għal livell massimu ta’ mpjieg u progress soċjali, u livell għoli ta’ protezzjoni u ta’ titjib tal-kwalità ta’ l-ambjent. Hija għandha tippromwovi l-iżvilupp xjentifiku u teknoloġiku.

L-Unjoni għandha tistabbilixxi suq intern. Hija għandha taħdem għall-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa mibni fuq tkabbir ekonomiku bilanċjat u stabbiltà tal-prezzijiet, fuq ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna, li għandha bħala għan livell massimu ta’ impjiegi u progress soċjali, u fuq livell għoli ta’ protezzjoni u ta’ titjib tal-kwalità tal-ambjent, kif ukoll fuq tnaqqis tat-tisħin globali u l-ħarsien tal-bijodiversità b’mod konformi mal-ftehimiet internazzjonali. Hija għandha tippromwovi l-iżvilupp xjentifiku u teknoloġiku.

Emenda 5

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Hija għandha tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni, u tippromwovi l-ġustizzja u l-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal.

Hija għandha tiġġieled l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni, u tippromwovi l-ġustizzja u l-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal.

Emenda 6

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

Hija għandha tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew.

Hija għandha tirrispetta u tippromwovi r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha tiżgura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew.

Emenda 7

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 3 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  L-Unjoni għandha tistabbilixxi unjoni ekonomika u monetarja li l-munita tagħha tkun l-euro.

4.  Il-munita tal-Unjoni hija l-euro.

Emenda 8

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

5a.  L-Unjoni għandha tipproteġi u tippromwovi l-aċċess għall-edukazzjoni universali u mingħajr ħlas, il-libertà akkademika istituzzjonali u individwali u d-drittijiet tal-bniedem, kif definiti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 9

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Fuq proposta motivata minn terz ta’ l-Istati Membri, mill-Parlament Ewropew jew mill-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b’maġġoranza ta’ erbgħa minn ħamsa tal-membri tiegħu, wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, jista’ jikkonstata li hemm riskju ċar ta’ ksur serju minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2. Qabel ma jipproċedi għal din il-konstatazzjoni, il-Kunsill għandu jisma’ l-Istat Membru in kwistjoni u jista’ jagħmillu rakkomandazzjonijiet, skond l-istess proċedura.

Fuq proposta motivata minn terz tal-Istati Membri, mill-Parlament Ewropew jew mill-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, għandu jikkonstata fi żmien sitt xhur minn meta jirċievi proposta jekk hemmx riskju ċar ta’ ksur serju minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2. Qabel ma jipproċedi għal din il-konstatazzjoni, il-Kunsill għandu jisma’ l-Istat Membru inkwistjoni u jista’ jagħmillu rakkomandazzjonijiet, skont l-istess proċedura.

Emenda 10

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 7 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’mod unanimu fuq proposta ta’ terz ta’ l-Istati Membri jew tal-Kummissjoni Ewropea u wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, jista jikkonstata li hemm ksur serju u persistenti minn Stat Membru tal- valuri msemmija fl-Artikolu 2, wara li jkunu stieden lil dan l-Istat Membru sabiex iressaq il-preżentazzjonijiet tiegħu.

2.  Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fi żmien sitt xhur minn meta jirċievi proposta ta’ terz tal-Istati Membri, tal-Parlament Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu, jew tal-Kummissjoni, jista’ jressaq applikazzjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-eżistenza ta’ ksur serju u persistenti minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2.

Emenda 11

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni wara li tistieden lill-Istat Membru inkwistjoni jressaq l-osservazzjonijiet tiegħu.

Emenda 12

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Meta tkun saret il-kostatazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, il-Kunsill, b’maġġoranza kwalifikata, jista’ jiddeċidi li jissospendi lill-Istat Membru inkwistjoni minn xi wħud mid-drittijiet li joħorġu mill-applikazzjoni tat-Trattati kompriż id-dritt tal-vot fil-Kunsill tar-rappreżentant tal-gvern ta’ l-Istat Membru. Meta jagħmel hekk, il-Kunsill għandu jqis il-konsegwenzi li jista’ jkollha sospensjoni bħal din fuq id-drittijiet u l-obbligi ta’ persuni ġuridiċi u fiżiċi.

Meta tkun saret il-kostatazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, il-Kunsill, b’maġġoranza kwalifikata, għandu jiddeċiedi fi żmien sitt xhur minn dan li jieħu miżuri xierqa. Tali miżuri jistgħu jinkludu s-sospensjoni tal-impenji u tal-pagamenti mill-baġit tal-Unjoni, jew is-sospensjoni tal-Istat Membru inkwistjoni minn xi wħud mid-drittijiet li joħorġu mill-applikazzjoni tat-Trattati inkluż id-dritt tal-vot fil-Kunsill tar-rappreżentant tal-gvern tal-Istat Membru u d-dritt tal-Istat Membru inkwistjoni li jieħu l-Presidenza tal-Kunsill. Meta jagħmel hekk, il-Kunsill għandu jqis il-konsegwenzi li jista’ jkollha sospensjoni bħal din fuq id-drittijiet u l-obbligi ta’ persuni ġuridiċi u fiżiċi.

Emenda 13

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 10 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Kull ċittadin għandu d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika ta’ l-Unjoni. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun miftuħ u qrib iċ-ċittadin.

3.  Kull ċittadin għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. L-Unjoni għandha tiżgura li jkun hemm strumenti li jippermettu liċ-ċittadini jeżerċitaw dan id-dritt.

Emenda 14

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

3a.  Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b’mod kemm jista’ jkun miftuħ u qrib iċ-ċittadin.

Emenda 15

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 10 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Il-partiti politiċi fil-livell Ewropew jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta’ l-għarfien politiku Ewropew u għall-espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni.

4.  Il-partiti politiċi fil-livell Ewropew jikkontribwixxu għall-formazzjoni tal-għarfien politiku Ewropew u għall-espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini tal-Unjoni. Il-partiti politiċi Ewropej jistgħu jippromwovu, jappoġġaw u jiffinanzjaw attivitajiet għal dawk l-għanijiet.

Emenda 16

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 10 – paragrafu 4a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

4a.  Is-sħab soċjali għandhom jiġu kkonsultati waqt it-tħejjija ta’ kwalunkwe inizjattiva fl-oqsma tal-politika soċjali, ekonomika u tal-impjiegi.

Emenda 17

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Ċittadini ta’ l-Unjoni, li l-għadd tagħhom ma jkunx anqas minn miljun, li jkunu ċittadini ta’ għadd sinifikanti mill-Istati Membri, jistgħu jieħdu l-inizjattiva li jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea, fil-qafas tal-kompetenzi mogħtija lilha, sabiex tippreżenta kull proposta xierqa dwar il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali ta’ l-Unjoni għall-implimentazzjoni tat-Trattati.

Ċittadini tal-Unjoni, li l-għadd tagħhom ma jkunx anqas minn miljun, li jkunu ċittadini ta’ għadd sinifikanti mill-Istati Membri, jistgħu jieħdu l-inizjattiva li jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea, fil-qafas tal-kompetenzi mogħtija lilha, sabiex tippreżenta kwalunkwe proposta xierqa dwar il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali tal-Unjoni.

Emenda 18

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Il-Kummissjoni jew il-Parlament Ewropew jistgħu jipproponu att legali bbażat fuq kwalunkwe inizjattiva taċ-ċittadini valida.

Emenda 19

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

4a.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet intiżi biex jiggarantixxu t-teħid ta’ deċiżjoni tagħhom u r-rispett tal-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 10 u 11.

Emenda 20

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

4a.  L-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-korpi governattivi u konsultattivi tagħha għandhom ikunu komposti b’mod mhux diskriminatorju u jirriflettu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-diversità tas-soċjetà.

Emenda 21

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Parlament Ewropew għandu jkun magħmul minn rappreżentanti taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni. Dawn m’għandhomx jaqbżu l-għadd ta’ seba’ mija u ħamsin, minbarra l-President. Ir-rappreżentanza taċ-ċittadini għandha tkun digressivament proporzjonali, b’mhux anqas minn sitt membri għal kull Stat Membru. Ebda Stat Membru m’għandu jkun allokat aktar minn sitta u disgħin siġġu.

Il-Parlament Ewropew għandu jkun magħmul minn rappreżentanti taċ-ċittadini tal-Unjoni. Dawn m’għandhomx jaqbżu l-għadd ta’ seba’ mija u ħamsin, minbarra l-President.

Emenda 22

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

2a.  Ir-rappreżentanza taċ-ċittadini għandha tkun digressivament proporzjonali, b’mhux anqas minn sitt membri għal kull Stat Membru. Ebda Stat Membru ma għandu jkun allokat aktar minn sitta u disgħin siġġu.

Emenda 23

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

2b.  Il-Parlament Ewropew għandu jistabbilixxi l-kompożizzjoni tiegħu b’maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu, filwaqt li jirrispetta l-prinċipji msemmija fil-paragrafi 2 u 2a, soġġett għall-approvazzjoni tal-Kunsill, li jagixxi b’maġġoranza kwalifikata msaħħa.

Emenda 24

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 15 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Il-Kunsill Ewropew għandu jikkonsisti mill-Kapijiet ta’ l-Istat jew tal-Gvern ta’ l-Istati Membri, flimkien mal-President tiegħu u mal-President tal-Kummissjoni. Ir-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà għandu jipparteċipa fil-ħidma tiegħu.

2.  Il-Kunsill Ewropew għandu jikkonsisti mill-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern tal-Istati Membri, flimkien mal-President tal-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà għandu jipparteċipa fil-ħidma tiegħu.

 

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni tagħha tirrikjedi tibdil korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 25

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 15 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Il-Kunsill Ewropew għandu jiltaqa’ darbtejn kull sitt xhur, fuq sejħa mill-President tiegħu. Meta jkun meħtieġ skond l-aġenda, il-membri tal-Kunsill Ewropew jistgħu jiddeċiedu li kull wieħed ikun assistit minn ministru u, fil-każ tal-President tal-Kummissjoni, minn membru tal-Kummissjoni. Meta s-sitwazzjoni tkun teħtieġ, il-President għandu jsejjaħ laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew.

3.  Il-Kunsill Ewropew għandu jiltaqa’ darbtejn kull sitt xhur, fuq sejħa mill-President tiegħu. Meta jkun meħtieġ skont l-aġenda, il-membri tal-Kunsill Ewropew jistgħu jiddeċiedu li kull wieħed ikun assistit minn ministru u, fil-każ tal-President tal-Unjoni Ewropea, minn membru tal-Kummissjoni. Meta s-sitwazzjoni tkun teħtieġ, il-President għandu jsejjaħ laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew.

Emenda 26

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 15 – paragrafu 5

Test fis-seħħ

Emenda

5.  Il-Kunsill Ewropew għandu jeleġgi l-President tiegħu b’maġġoranza kwalifikata għal perijodu ta’ sentejn u nofs, li jista' jiġġedded darba. F’każijiet ta’ impediment jew ta’ imġieba ħażina serja, l-Kunsill Ewropew jista’ jtemm il-mandat tiegħu skond l-istess proċedura.

5.  Il-Kunsill Ewropew għandu jeleġġi l-President tiegħu b’maġġoranza kwalifikata.

Emenda 27

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 15 – paragrafu 6

Test fis-seħħ

Emenda

6.  Il-President tal-Kunsill Ewropew:

imħassar

(a)  għandu jippresjedi u jmexxi ’l quddiem il-ħidma tal-Kunsill Ewropew;

 

(b)  għandu jassigura t-tħejjija u l-kontinwità tal-ħidma tal-Kunsill Ewropew f’koperazzjoni mal-President tal-Kummissjoni, u abbażi tal-ħidma tal-Kunsill ta’ l-Affarijiet Ġenerali;

 

(c)  għandu jaħdem sabiex jiffaċilita l-koeżjoni u l-konsensus fi ħdan il-Kunsill Ewropew;

 

(d)  għandu jippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew wara kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew.

 

Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu, fil-livell tiegħu u fil-kapaċità tiegħu, jassigura r-rappreżentanza esterna ta’ l-Unjoni dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-politika estera u ta’ sigurtà komuni, mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tar-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà.

 

Il-President tal-Kunsill Ewropew m’għandux ikollu kariga nazzjonali.

 

Emenda 28

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 16 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Il-Kunsill għandu jkun kompost minn rappreżentant ta’ kull Stat Membru fil-livell ministerjali, li jista’ jimpenja lill-gvern ta’ l-Istat Membru li hu jirrapreżenta u jivvota għalih.

2.  Il-Kunsill għandu jkun kompost minn rappreżentanti ta’ kull Stat Membru, li jistgħu jorbtu lill-gvern tal-Istat Membru li huma jirrappreżentaw u jeżerċitaw id-dritt tal-vot.

Emenda 29

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 16 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill għandhom jittieħdu b’maġġoranza kwalifikata, ħlief fejn it-Trattati jipprovdi mod ieħor.

3.  Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill għandhom jittieħdu b’maġġoranza kwalifikata, ħlief fejn it-Trattati jipprevedu maġġoranza sempliċi jew maġġoranza kwalifikata msaħħa.

Emenda 30

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 16 – paragrafu 5

Test fis-seħħ

Emenda

5.  Id-dispożizzjonijiet transitorji dwar id-definizzjoni tal-maġġoranza kwalifikata li għandhom japplikaw sal-31 ta’ Ottubru 2014, kif ukoll dawk li ser ikunu applikabbli bejn l-1 ta’ Novembru 2014 u l-31 ta’ Marzu 2017, għandhom ikunu stabbiliti mill-protokoll dwar id-dispożizzjonijiet transitorji.

imħassar

Emenda 31

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 16 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill jiltaqa’ f’formazzjonijiet differenti, li l-lista tagħhom għandha tkun adottata skond l-Artikolu 236 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta’ l-Unjoni Ewropea.

imħassar

Emenda 32

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 16 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill ta’ l-Affarijiet Ġenerali għandu jara li jkun hemm konsistenza fil-ħidma tal-formazzjonijiet differenti tal-Kunsill. Huwa għandu jħejji u jassigura s-segwitu tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew, flimkien mal-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni.

imħassar

Emenda 33

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 16 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill ta’ l-Affarijiet Barranin għandu jelabora l-azzjoni esterna ta’ l-Unjoni skond il-linji gwida strateġiċi stabbiliti mill-Kunsill Ewropew, u jassigura li l-azzjoni ta’ l-Unjoni tkun konsistenti.

imħassar

Emenda 34

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 16 – paragrafu 7

Test fis-seħħ

Emenda

7.  Kumitat ta’ Rappreżentanti Permanenti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri għandu jkun responsabbli sabiex iħejji l-ħidma tal-Kunsill.

imħassar

Emenda 35

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 16 – paragrafu 8

Test fis-seħħ

Emenda

8.  Il-Kunsill għandu jiltaqa’ fil-pubbliku meta jiddelibera u jivvota fuq abbozz ta’ att leġislattiv. Għal dan l-għan, kull laqgħa tal-Kunsill għandha tkun maqsuma f’żewġ partijiet, li jittrattaw rispettivament id-deliberazzjonijiet dwar l-atti legislattivi ta’ l-Unjoni u l-attivitajiet mhux leġislattivi ta’ l-Unjoni.

8.  Il-Kunsill għandu jiltaqa’ fil-pubbliku meta jiddelibera u jivvota fuq abbozz ta’ att leġiżlattiv.

Emenda 36

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 17 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Il-Kummissjoni Ewropea għandha tippromwovi l-interess ġenerali ta’ l-Unjoni u tieħu l-inizjattivi xierqa għal dan il-għan. Hija għandha tissorvelja l-applikazzjoni tat-Trattati kif ukoll tal-miżuri adottati mill-Istituzzjonijiet skond dawn it-Trattati. Hija għandha tissorvelja l-implimentazzjoni tad-dritt ta’ l-Unjoni taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-Unjoni Ewropea. Hija għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi. Għandha teżerċita funzjonijiet ta’ koordinazzjoni, eżekuzzjoni u amministrazzjoni, skond il-kondizzjonijiet previsti fit-Trattati. Bl-eċċezzjoni tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni, u ta’ każijiet oħrajn previsti fit-Trattati, hija għandha tassigura r-rappreżentanza esterna ta’ l-Unjoni. Hija għandha tieħu l-inizjattiva għall-programmazzjoni annwali u pluriennali ta’ l-Unjoni sabiex jintlaħqu ftehim interistituzzjonali.

1.   L-Eżekuttiv għandu jippromwovi l-interess ġenerali tal-Unjoni u jieħu l-inizjattivi xierqa għal dan il-għan. Għandu jissorvelja l-applikazzjoni tat-Trattati kif ukoll tal-miżuri adottati mill-istituzzjonijiet skont dawn it-Trattati. Għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Għandu jeżegwixxi l-baġit u jamministra l-programmi. Għandu jeżerċita funzjonijiet ta’ koordinazzjoni, eżekuzzjoni u amministrazzjoni, skont il-kondizzjonijiet previsti fit-Trattati. Bl-eċċezzjoni tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni, u ta’ każijiet oħrajn previsti fit-Trattati, għandu jiżgura r-rappreżentanza esterna tal-Unjoni. Għandu jibda l-programmazzjoni annwali u pluriennali tal-Unjoni sabiex jintlaħqu ftehimiet interistituzzjonali.

 

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni tagħha tirrikjedi tibdil korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 37

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 17 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  L-atti leġislattivi ta’ l-Unjoni ma jistgħux jiġu adottati ħlief fuq proposta tal-Kummissjoni, ħlief fejn it-Trattati jipprovdu mod ieħor. L-atti l-oħrajn għandhom jiġu adottati fuq proposta tal-Kummissjoni meta t-Trattati jipprovdu hekk.

2.  L-atti leġiżlattivi tal-Unjoni jistgħu jiġu adottati fuq proposta tal-Eżekuttiv, ħlief fejn it-Trattati jipprovdu mod ieħor. Atti oħrajn għandhom jiġu adottati abbażi ta’ proposta tal-Eżekuttiv meta t-Trattati jipprovdu hekk.

Emenda 38

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 17 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Il-mandat tal-Kummissjoni għandu jkun ta’ ħames snin.

3.  Il-mandat tal-Eżekuttiv għandu jkun ta’ ħames snin.

Il-membri tal-Kummissjoni għandhom jintgħażlu abbażi tal-kompetenza ġenerali tagħhom u ta’ l-impenn Ewropew tagħhom u minn fost persuni li ma jkun hemm l-ebda dubbju dwar l-indipendenza tagħhom.

Il-membri tal-Eżekuttiv għandhom jintgħażlu abbażi tal-kompetenza ġenerali tagħhom u tal-impenn Ewropew tagħhom u minn fost persuni li ma jkun hemm l-ebda dubbju dwar l-indipendenza tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha b’indipendenza totali. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 18, il-membri tal-Kummissjoni la għandhom ifittxu u lanqas għandhom jaċċettaw istruzzjonijiet minn xi gvern, xi istituzzjoni, korp jew organu. Huma għandhom iżommu lura minn kull azzjoni li ma tkunx kompatibbli mal-funzjonijiet tagħhom jew mat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

L-Eżekuttiv għandu jwettaq ir-responsabbiltajiet tiegħu b’indipendenza totali. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 18(2), il-membri tal-Eżekuttiv la għandhom ifittxu u lanqas għandhom jaċċettaw istruzzjonijiet minn xi gvern, xi istituzzjoni, korp jew organu. Huma għandhom iżommu lura minn kull azzjoni li ma tkunx kompatibbli mal-funzjonijiet tagħhom jew mat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom.

Emenda 39

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 17 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Il-Kummissjoni maħtura bejn id-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona u l-31 ta’ Ottubru 2014, għandha tkun magħmula minn ċittadin wieħed minn kull Stat Membru, inklużi l-President tagħha u r-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, li għandu jkun wieħed mill-Viċi-Presidenti tagħha.

imħassar

Emenda 40

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 17 – paragrafu 6

Test fis-seħħ

Emenda

6.  Il-President tal-Kummissjoni għandu:

6.  Il-President tal-Eżekuttiv għandu:

(a)  jistabbilixxi l-linji gwida li fuqhom għandha taħdem il-Kummissjoni;

(a)  jistabbilixxi l-linji gwida li fuqhom għandu jaħdem l-Eżekuttiv;

(b)  jiddeċiedi dwar l-organizzazzjoni interna tal-Kummissjoni, sabiex jassigura l-koerenza, l-effiċjenza u l-kolleġġjalità ta’ l-azzjoni tagħha;

(b)  jiddeċiedi dwar l-organizzazzjoni interna tal-Eżekuttiv, sabiex jiżgura l-koerenza, l-effiċjenza u l-kolleġġjalità tal-azzjoni tiegħu;

(c)  jaħtar Viċi-Presidenti, barra r-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, minn fost il-membri tal-Kummissjoni.

(c)  jaħtar Viċi Presidenti, barra s-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u s-Segretarju tal-Unjoni għall-Governanza Ekonomika, minn fost il-membri tal-Eżekuttiv.

Membru tal-Kummissjoni għandu jirriżenja jekk jiġi mitlub jagħmel hekk mill-President. Ir-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà għandu jirriżenja, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18, jekk jiġi mitlub jagħmel hekk mill-President.

Membru tal-Eżekuttiv għandu jirriżenja jekk jiġi mitlub jagħmel hekk mill-President. Is-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u s-Segretarju tal-Unjoni għall-Governanza Ekonomika għandhom jirriżenjaw, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18(1), jekk jiġu mitluba jagħmlu hekk mill-President.

Emenda 41

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 17 – paragrafu 7

Test fis-seħħ

Emenda

7.  Waqt li jitqiesu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u wara konsultazzjonijiet xierqa, il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’maġgoranza kwalifikata, għandu jipproponi lill-Parlament Ewropew kandidat għall-funzjoni ta’ President tal-Kummissjoni. Dan il-kandidat għandu jkun elett mill-Parlament Ewropew b’maġgoranza tal-membri tiegħu. Jekk dan ma jiksibx il-maġġoranza, il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, għandu fi żmien xahar jipproponi kandidat ġdid li għandu jiġi elett mill-Parlament Ewropew skond l-istess proċedura.

7.  Wara l-elezzjonijiet Ewropej, il-Parlament Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu, għandu jinnomina għall-Kunsill Ewropew kandidat għall-funzjoni ta’ President tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu. Jekk il-kandidat nominat ma jiksibx il-maġġoranza meħtieġa, il-Parlament Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu, għandu fi żmien xahar jinnomina kandidat. Il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza sempliċi, għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu.

Il-Kunsill, bi ftehim komuni mal-President elett, għandu jadotta l-lista tal-persuni l-oħra li l-Kunsill jipproponi li jaħtar bħala membri tal-Kummissjoni. Huma għandhom jintgħażlu abbażi ta’ suġġerimenti magħmula mill-Istati Membri, skond il-kriterji previsti fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, u fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5.

Il-President elett għandu jipproponi lista ta’ kandidati għall-ħatra bħala membri tal-Eżekuttiv. Huma għandhom jintgħażlu skont il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 3 u 5.

Il-President, ir-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u l-membri l-oħrajn tal-Kummissjoni għandhom ikunu suġġetti bħala grupp għal vot ta’ approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Abbażi ta’ din l-approvazzjoni l-Kummissjoni għandha tinħatar mill-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

Il-President, is-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u l-membri l-oħrajn tal-Eżekuttiv għandhom ikunu soġġetti kollettivament għal vot ta’ approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Abbażi ta’ din l-approvazzjoni l-Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza sempliċi.

Emenda 42

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 17 – paragrafu 8

Test fis-seħħ

Emenda

8.  Il-Kummissjoni bħala grupp għandha tkun responsabbli quddiem il-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew jista’ jadotta mozzjoni ta’ ċensura tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 234 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta’ l-Unjoni Ewropea. Jekk tali mozzjoni tkun adottata, il-membri tal-Kummissjoni għandhom jirriżenjaw kollettivament u r-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà għandu jirriżenja mill-funzjonijiet li jeżerċita fi ħdan il-Kummissjoni.

8.  L-Eżekuttiv għandu jkun responsabbli quddiem il-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew jista’ jadotta mozzjoni ta’ ċensura kollettiva tal-Eżekuttiv jew mozzjoni ta’ ċensura individwali ta’ membru tal-Eżekuttiv skont l-Artikolu 234 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk mozzjoni ta’ ċensura kollettiva tkun adottata, il-membri tal-Eżekuttiv għandhom jirriżenjaw kollettivament. Jekk mozzjoni ta’ ċensura individwali tkun adottata, il-President tal-Eżekuttiv għandu jikkunsidra li jitlob li l-membru tal-Eżekuttiv ikkonċernat jirriżenja. Jekk il-President jiddeċiedi li ma jitlobx lill-membru jirriżenja, l-Eżekuttiv ikollu jiġi kkonfermat mill-ġdid kollettivament skont il-proċedura fil-paragrafu 7(3).

Emenda 43

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

3a.  Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha tissorvelja l-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u tista’ tagħti deċiżjonijiet preliminari dwar jekk l-Unjoni aġixxietx ultra vires, kif ukoll tindirizza azzjonijiet imressqa skont l-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 44

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt a

Test fis-seħħ

Emenda

(a)  tissalvagwardja l-valuri, l-interessi fundamentali, is-sigurtà, l-indipendenza u l-integrità tagħha;

(a)  tissalvagwardja l-valuri, l-interessi fundamentali, is-sigurtà, l-awtonomija strateġika, l-indipendenza u l-integrità tagħha;

Emenda 45

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-politika estera u ta’ sigurtà komuni hija suġġetta għal regoli u proċeduri speċifiċi. Hija għandha tkun definita u implimentata mill-Kunsill Ewropew u mill-Kunsill li jaġixxu b’mod unanimu, ħlief fejn it-Trattati jipprovdu mod ieħor. L-adozzjoni ta’ atti leġislattivi għandha tkun eskluża. Il-politika estera u ta’ sigurtà komuni għandha titwettaq mir-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u mill-Istati Membri, skond it-Trattati. Ir-rwoli speċifiċi tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni f’dan il-qasam huma definiti mit-Trattati. Il-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-Unjoni Ewropea m’għandhiex ikollha ġurisdizzjoni fir-rigward ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, ħlief għall-kompetenza tagħha li tissorvelja l-konformità ma’ l-Artikolu 40 ta’ dan it-Trattat u sabiex tikkontrolla l-legalità ta’ ċerti deċiżjonijiet previsti fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 275 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta’ l-Unjoni Ewropea.

Il-politika estera u ta’ sigurtà komuni hija soġġetta għal regoli u proċeduri speċifiċi. Hija għandha tkun definita u implimentata mill-Kunsill Ewropew u mill-Kunsill li jaġixxu b’maġġoranza kwalifikata, wara li jiksbu l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-politika estera u ta’ sigurtà komuni għandha titwettaq mis-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u mill-Istati Membri, skont it-Trattati. Ir-rwol speċifiku tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni f’dan il-qasam huwa definit mit-Trattati. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġuriżdizzjoni fir-rigward ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

Emenda 46

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 29

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill għandu jadotta deċiżjonijiet li jiddefinixxu l-atteġġament ta’ l-Unjoni lejn materja partikolari ta’ natura ġeografika jew tematika. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-linji tal-politika nazzjonali tagħhom ikunu konformi mal-pożizzjonijiet ta’ l-Unjoni.

Il-Kunsill għandu jadotta deċiżjonijiet li jiddefinixxu l-atteġġament tal-Unjoni lejn materja partikolari ta’ natura ġeografika jew tematika. Meta deċiżjoni tipprevedi l-interruzzjoni jew it-tnaqqis, parzjali jew għalkollox, tar-relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji ma’ pajjiż terz wieħed jew aktar, il-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-politiki nazzjonali tagħhom ikunu konformi mal-pożizzjonijiet tal-Unjoni.

Emenda 47

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 31 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Id-deċiżjonijiet taħt dan it-Titolu għandhom jittieħdu mill-Kunsill Ewropew u mill-Kunsill li jaġixxu b’mod unanimu, ħlief fil-każijiet fejn dan il-kapitolu jipprovdi mod ieħor. L-adozzjoni ta’ atti leġislattivi għandha tkun eskluża.

1.   Id-deċiżjonijiet taħt dan it-Titolu għandhom jittieħdu mill-Kunsill Ewropew u mill-Kunsill li jaġixxu b’maġġoranza kwalifikata. L-adozzjoni ta’ atti leġiżlattivi għandha tkun eskluża.

Meta jastjeni minn xi vot, kull membru tal-Kunsill jista’ jikkwalifika l-astensjoni tiegħu billi jagħmel dikjarazzjoni formali skond dan is-subparagrafu. F’dak il-każ, hu ma jkunx obligat li japplika dik id-deċiżjoni, imma għandu jaċċetta li dik id-deċiżjoni tikkommetti lill-Unjoni. Fi spirtu ta’ solidarjetà reċiproka, l-Istat Membru kkonċernat għandu joqgħod lura minn xi azzjoni li aktarx toħloq kunflitt ma’, jew tostakola l-azzjoni ta’ l-Unjoni li tkun ibbażata fuq dik id-deċiżjoni u l-Istati Membri l-oħra għandhom jirrispettaw il-pożizzjoni tiegħu. Jekk il-membri tal-Kunsill li jikkwalifikaw l-astensjoni tagħhom b’dan il-mod jirrappreżentaw mill-inqas terz ta’ l-Istati Membri li jinkludu mill-inqas terz tal-popolazzjoni ta’ l-Unjoni, id-deċiżjoni m’għandhiex tiġi adottata.

 

Emenda 48

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 31 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  B’deroga mid-dispożizzjonijiet ta’ paragrafu 1, il-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata:

 

–  meta jadotta deċiżjoni li tiddefinixxi azzjoni jew pożizzjoni ta’ l-Unjoni abbażi ta’ deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-interessi u l-objettivi strateġiċi ta’ l-Unjoni, kif previst fl-Artikolu 22(1);

 

—  meta jadotta deċiżjoni li tiddefinixxi azzjoni jew pożizzjoni ta’ l-Unjoni, fuq proposta preżentata mir-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà wara talba speċifika lilu mill-Kunsill Ewropew fuq inizjattiva ta’ dan stess jew fuq dik tar-Rappreżentant Għoli;

 

–  meta jadotta xi deċiżjoni li timplimenta deċiżjoni li tiddefinixxi azzjoni jew pożizzjoni ta’ l-Unjoni;

 

–  meta jinħatar rappreżentant speċjali skond l-Artikolu 33.

 

Jekk membru tal-Kunsill jiddikjara li, minħabba raġunijiet vitali u indikati ta’ politika nazzjonali, hu jkollu l-intenzjoni li jopponi l-adozzjoni ta’ deċiżjoni meħudha b’maġġoranza kwalifikata, il-vot m’għandux jittieħed. Ir-Rappreżentant Għoli jfittex, b’konsultazzjoni mill-qrib ma’ l-Istat Membru kkonċernat, soluzzjoni aċċettabbli għal dan ta’ l-aħħar. Fin-nuqqas ta’ riżultat, il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, jista’ jitlob li l-kwistjoni titressaq quddiem il-Kunsill Ewropew għal deċiżjoni b’unanimità.

Membru tal-Kunsill jista’ jitlob li, minħabba raġunijiet vitali u ddikjarati ta’ politika nazzjonali, il-kwistjoni titressaq quddiem il-Kunsill Ewropew.

Emenda 49

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 31 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Il-Kunsill Ewropew jista’, b’mod unanimu, jadotta deċiżjoni li tipprevedi li l-Kunsill jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata f’każijiet oħra minbarra dawk previsti fil-paragrafu 2.

imħassar

Emenda 50

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 31 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Il-paragrafi 2 u 3 m’għandhomx japplikaw għal deċiżjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta’ difiża.

imħassar

Emenda 51

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 42 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni għandha tkun parti integrali mill-politika estera u ta’ sigurtà komuni. Din għandha tipprovdi lill-Unjoni b’kapaċità operattiva billi tagħmel użu minn riżorsi ċivili u militari. L-Unjoni tista’ tużahom f’missjonijiet barra mill-Unjoni għaż-żamma tal-paċi, għall-prevenzjoni ta’ konflitti u sabiex tissaħħaħ is-sigurtà internazzjonali skond il-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti. Dawn il-kompiti għandhom jitwettqu permezz tal-kapaċitajiet provduti mill-Istati Membri.

1.   Il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni għandha tkun parti integrali mill-politika estera u ta’ sigurtà komuni. Din għandha tippermetti lill-Unjoni tiddefendi lill-Istati Membri kontra t-theddid. Din għandha tipprovdi lill-Unjoni b’kapaċità operattiva billi tagħmel użu minn riżorsi ċivili u militari. L-Unjoni tista’ tużahom f’missjonijiet barra mill-Unjoni għaż-żamma tal-paċi, għall-prevenzjoni ta’ konflitti u sabiex tissaħħaħ is-sigurtà internazzjonali skont il-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni, inklużi l-akkwist u l-iżvilupp ta’ armamenti, għandha tiġi ffinanzjata mill-Unjoni permezz ta’ baġit speċifiku li fir-rigward tiegħu l-Parlament Ewropew huwa koleġiżlatur u jeżerċita funzjoni ta’ skrutinju.

Emenda 52

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 42 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Unjoni l-kapaċitajiet ċivili u militari għall-implimentazzjoni tal-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni, sabiex jikkontribwixxu għall-objettivi stabbiliti mill-Kunsill. Dawk l-Istati Membri li jistabbilixxu forzi multinazzjonali flimkien jistgħu wkoll jagħmluhom disponibbli għall-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni.

3.  L-Unjoni għandha tistabbilixxi Unjoni tad-Difiża b’kapaċitajiet ċivili u militari għall-implimentazzjoni tal-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni. Dik l-Unjoni tad-Difiża għandha tinkludi unitajiet militari, inkluża kapaċità permanenti ta’ skjerament rapidu, taħt il-kmand operattiv tal-Unjoni. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu kapaċitajiet addizzjonali. Dawk l-Istati Membri li jistabbilixxu forzi multinazzjonali flimkien jistgħu wkoll jagħmluhom disponibbli għall-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni.

L-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom sabiex itejbu progressivament il-kapaċitajiet militari tagħhom. L-Aġenzija fil-qasam ta’ l-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta’ difiża, tar-riċerka, ta’ l-akkwist u ta’ l-armamenti (minn hawn ’il quddiem imsejħa l-Aġenzija Ewropea tad-Difiża) tidentifika l-ħtiġijiet operattivi, tippromwovi l-miżuri li jissodisfaw dawn il-ħtiġijiet, tikkontribwixxi sabiex tidentifika u, fejn ikun meħtieġ, timplimenta kwalunkwe miżura meħtieġa sabiex issaħħaħ il-bażi industrijali u teknoloġika tas-settur tad-difiża, tipparteċipa sabiex tidentifika politika Ewropea dwar kapaċitajiet u armamenti u tassisti lill-Kunsill fil-valutazzjoni tat-titjib tal-kapaċitajiet militari.

L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom sabiex itejbu progressivament il-kapaċitajiet militari tagħhom. L-Aġenzija fil-qasam tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta’ difiża, tar-riċerka, tal-akkwist u tal-armamenti (minn hawn ’il quddiem imsejħa l-Aġenzija Ewropea tad-Difiża) għandha tidentifika l-ħtiġijiet operattivi, għandha timplimenta l-miżuri li jissodisfaw dawk il-ħtiġijiet, għandha takkwista armamenti f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, għandha tieħu kwalunkwe miżura meħtieġa sabiex issaħħaħ il-bażi industrijali u teknoloġika tas-settur tad-difiża, għandha tipparteċipa fid-definizzjoni ta’ politika Ewropea tal-kapaċitajiet u tal-armamenti, u għandha tevalwa t-titjib tal-kapaċitajiet militari.

Emenda 53

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 42 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Id-deċiżjonijiet dwar il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni, inklużi dawk li jibdew missjoni kif previst f’dan l-Artikolu, għandhom jiġu adottati mill-Kunsill li jaġixxi b’mod unanimu, fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà jew fuq inizjattiva minn Stat Membru. Ir-Rappreżentant Għoli jista’ jipproponi li juża kemm riżorsi nazzjonali kif ukoll strumenti ta’ l-Unjoni, flimkien mal-Kummissjoni fejn xieraq.

4.  Id-deċiżjonijiet dwar il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni, għandhom jiġu adottati mill-Kunsill li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta tas-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà jew fuq inizjattiva ta’ Stat Membru, u wara li tinkiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Is-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà jista’ jipproponi li juża kemm riżorsi nazzjonali kif ukoll strumenti tal-Unjoni, flimkien mal-Kummissjoni fejn xieraq.

Emenda 54

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 42 – paragrafu 4a – subparagrafu 1 (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

4a.  Id-deċiżjonijiet li jibdew missjonijiet għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata. Il-Parlament għandu jaġixxi b’maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu.

Emenda 55

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 42 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Jekk Stat Membru jkun il-vittma ta’ aggressjoni armata fuq it-territorju tiegħu, l-Istati Membri l-oħra jkunu obbligati jtuh l-għajnuna u l-assistenza permezz tal-mezzi kollha li jista’ jkollhom, skond l-Artikolu 51 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti. Dan m’għandux jippreġudika l-karattru speċifiku tal-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża ta’ ċerti Stati Membri.

Jekk Stat Membru jkun il-vittma ta’ aggressjoni, l-Unjoni tad-Difiża u l-Istati Membri kollha għandhom l-obbligu li jagħtuh l-għajnuna u l-assistenza permezz tal-mezzi kollha li jista’ jkollhom, skont l-Artikolu 51 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti. Attakk armat fuq Stat Membru wieħed għandu jitqies bħala attakk fuq l-Istati Membri kollha. Dan m’għandux jippreġudika l-karattru speċifiku tal-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża ta’ ċerti Stati Membri.

Emenda 56

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 43 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Il-missjonijiet previsti fl-Artikolu 42, li matulhom l-Unjoni tista’ tuża mezzi ċivili u militari, għandhom jinkludu operazzjonijiet konġunti ta’ diżarm, missjonijiet umanitarji u ta’ salvataġġ, missjonijiet ta’ għoti ta’ pariri u ta’ assistenza fi kwistjonijiet militari, missjonijiet ta’ prevenzjoni ta’ konflitti u taż-żamma tal-paċi, missjonijiet ta’ forzi ta’ kumbattiment fl-immaniġġar ta’ kriżijiet, inklużi l-missjonijiet għall-istabbiliment tal-paċi u għall-istabbilizzazzjoni wara l-konflitti. Dawn il-missjonijiet kollha jistgħu jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, inkluż bl-appoġġ għal pajjiżi terzi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu fit-territorji tagħhom.

1.  Il-missjonijiet previsti fl-Artikolu 42(1), li matulhom l-Unjoni tista’ tuża mezzi ċivili u militari, għandhom jinkludu l-ġlieda kontra t-theddid u l-gwerer ibridi, ir-rikatt enerġetiku, it-theddid ċibernetiku, il-kampanji ta’ diżinformazzjoni u l-koerċizzjoni ekonomika minn pajjiżi terzi, operazzjonijiet konġunti ta’ diżarm, missjonijiet umanitarji u ta’ salvataġġ, missjonijiet ta’ għoti ta’ pariri u ta’ assistenza fi kwistjonijiet militari, missjonijiet ta’ prevenzjoni ta’ konflitti u taż-żamma tal-paċi, missjonijiet ta’ forzi ta’ kumbattiment fl-immaniġġar ta’ kriżijiet, inklużi l-missjonijiet għall-istabbiliment tal-paċi u għall-istabbilizzazzjoni wara l-konflitti. Dawn il-missjonijiet kollha jistgħu jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, inkluż bl-appoġġ għal pajjiżi terzi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu fit-territorji tagħhom.

Emenda 57

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ

Emenda

(b)  tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet operazzjonali u l-adozzjoni ta’ metodi ta’ akkwist effettivi u kompatibbli;

(b)  takkwista armamenti għall-Unjoni tad-Difiża u f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha u tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet operazzjonali u l-adozzjoni ta’ metodi ta’ akkwist effettivi u kompatibbli;

Emenda 58

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test fis-seħħ

Emenda

(c)  tipproponi proġetti multilaterali sabiex jiġu sodisfatti l-objettivi f’termini ta’ kapaċitajiet militari, u tassigura l-koordinazzjoni tal-programmi implimentati mill-Istati Membri u l-amministrazzjoni ta’ programmi speċifiċi ta’ koperazzjoni;

(c)  tipproponi u tmexxi proġetti multilaterali sabiex jiġu ssodisfati l-objettivi f’termini ta’ kapaċitajiet militari, u tiżgura l-koordinazzjoni tal-programmi implimentati mill-Istati Membri u l-amministrazzjoni ta’ programmi speċifiċi ta’ kooperazzjoni;

Emenda 59

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 45 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  L-Aġenzija Ewropea tad-Difiża għandha tkun miftuħa għall-Istati Membri kollha li jixtiequ jipparteċipaw fiha. Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, għandu jadotta deċiżjoni li tiddefinixxi l-istatut, is-sede u r-regoli ta’ funzjonament ta’ l-Aġenzija. Din id-deċiżjoni għandha tikkunsidra l-livell ta’ parteċipazzjoni effettiva fl-attivitajiet ta’ l-Aġenzija. Għandhom jiġu stabbiliti fl-Aġenzija gruppi speċifiċi li jiġbru flimkien Stati Membri involuti fi proġetti konġunti. L-Aġenzija għandha twettaq il-missjonijiet tagħha flimkien mal-Kummissjoni meta meħtieġ.

2.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jadottaw deċiżjoni li tiddefinixxi l-istatut, is-sede u r-regoli ta’ funzjonament tal-Aġenzija.

Emenda 60

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 46 – paragrafu 6

Test fis-seħħ

Emenda

6.  Id-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fil-qafas tal-koperazzjoni strutturata permanenti, minbarra dawk previsti fil-paragrafi 2 sa 5, għandhom jiġu adottati b’mod unanimu. Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-unanimità għandha tkun magħmula biss mill-voti tar-rappreżentanti ta’ l-Istati Membri parteċipanti.

6.  Id-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fil-qafas tal-kooperazzjoni strutturata permanenti, minbarra dawk previsti fil-paragrafi 2 sa 5, għandhom jiġu adottati b’maġġoranza kwalifikata. Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, dik il-maġġoranza kwalifikata għandha tkun magħmula biss mill-voti tar-rappreżentanti tal-Istati Membri parteċipanti, b’mod konformi mar-regoli kostituzzjonali rispettivi tagħhom.

Emenda 61

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 48 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Il-gvern ta’ kwalunkwe Stat Membru, il-Parlament Ewropew jew il-Kummissjoni jistgħu jippreżentaw lill-Kunsill proposti għar-reviżjoni tat-Trattati. Dawn il-proposti jistgħu jirrigwardaw fost l-oħrajn iż-żieda jew it-tnaqqis tal-kompetenzi mogħtija lill-Unjoni fit-Trattati. Dawn il-proposti għandhom jiġu preżentati mill-Kunsill lill-Kunsill Ewropew u jiġu notifikati lill-Parlamenti nazzjonali.

2.  Il-gvern ta’ kwalunkwe Stat Membru, il-Parlament Ewropew jew il-Kummissjoni jistgħu jippreżentaw lill-Kunsill proposti għar-reviżjoni tat-Trattati. Dawn il-proposti jistgħu jirrigwardaw fost l-oħrajn iż-żieda jew it-tnaqqis tal-kompetenzi mogħtija lill-Unjoni fit-Trattati. Dawn il-proposti għandhom jiġu preżentati mill-Kunsill lill-Kunsill Ewropew immedjatament u mingħajr deliberazzjoni, u jiġu notifikati lill-Parlamenti nazzjonali.

Emenda 62

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 48 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Il-Parlament Ewropew għandu jitqies li jkun ta l-approvazzjoni tiegħu għall-emendi għat-Trattati meta maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu jivvutaw biex jagħmlu dan.

Emenda 63

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 48 – paragrafu 5

Test fis-seħħ

Emenda

5.  Jekk, sentejn wara l-iffirmar ta’ Trattat li jemenda t-Trattati, erba’ minn ħamsa ta’ l-Istati Membri jkunu rratifikaw it-Trattat imsemmi u Stat Membru wieħed jew iktar ikun iltaqa’ ma’ diffikultajiet għar-ratifika, l-kwistjoni għandha titressaq lill-Kunsill Ewropew.

5.  Jekk, sentejn wara l-iffirmar ta’ trattat li jemenda t-Trattati, anqas minn erbgħa minn kull ħamsa tal-Istati Membri jkunu rratifikawh, il-kwistjoni għandha titressaq lill-Kunsill Ewropew.

Emenda 64

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 48 – paragrafu 7 – subparagrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

Għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet previsti fl-ewwel jew it-tieni subparagrafu, il-Kunsill Ewropew għandu jaġixxi b’mod unanimu wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, li għandha tingħata bil-maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu.

Għall-adozzjoni ta’ dawk id-deċiżjonijiet, il-Kunsill Ewropew għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, li għandha tingħata bil-maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu.

Emenda 65

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 49 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-kondizzjonijiet tad-dħul u l-tibdil li jkollu jsir fit-Trattati li fuqhom hija mibnija l-Unjoni, minħabba f’dan id-dħul għandhom ikunu miftiehma bejn l-Istati Membri u l-Istat applikant. Dan il-ftehim għandu jiġi ppreżentat għar-ratifika mill-Istati Kontraenti kollha skond il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom.

Il-kondizzjonijiet tad-dħul u t-tibdil li jkollu jsir fit-Trattati li fuqhom hija mibnija l-Unjoni, minħabba f’dan id-dħul għandhom ikunu miftiehma bejn l-Istati Membri u l-Istat applikant. Dan il-ftehim għandu jiġi ppreżentat għar-ratifika mill-Istati Kontraenti kollha skont il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom. L-Istati Membri għandhom ikomplu jirrispettaw il-valuri msemmija fl-Artikolu 2 wara l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni.

Emenda 66

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 52 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  It-Trattati għandhom japplikaw għar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, Ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Renju ta’ l-Olanda, ir-Repubblika ta’ l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta’ l-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

1.  It-Trattati għandhom japplikaw għar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Iżvezja.

Emenda 67

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikolu 54 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1993, bil-kondizzjoni li l-istrumenti ta’ ratifika kollha jkunu ġew depożitati, jew fin-nuqqas, fl-ewwel ġurnata tax-xahar li jiġi wara li jkun depożitat l-istrument ta’ ratifika mill-aħħar Stat firmatarju li jagħmel dan il-pass.

2.  Dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar li jiġi wara li jkun depożitat l-istrument ta’ ratifika mill-gvernijiet ta’ erbgħa minn kull ħamsa tal-Istati Membri.

Emenda 68

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Preambolu

Test fis-seħħ

Emenda

IL-MAESTA’ TIEGĦU IR-RE TAL-BELĠJANI, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TALJANA, L-ALTEZZA TAGĦHA REALI L-GRAN DUKESSA TAL-LUSSEMBURGU, IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TA' L-OLANDA,

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-BELĠJANI, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ĊEKA, IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAD-DANIMARKA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA, IL-PRESIDENT TAL-IRLANDA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ELLENIKA, IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TA’ SPANJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TALJANA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA, L-ALTEZZA RJALI TIEGĦU L-GRAN DUKA TAL-LUSSEMBURGU, IL-PRESIDENT TAL-UNGERIJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA’ MALTA, IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAN-NETHERLANDS, IL-PRESIDENT FEDERALI TAR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA, IL-PRESIDENT TAR-RUMANIJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA SLOVAKKA, IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA, IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-IŻVEZJA,

Emenda 69

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  L-Unjoni għandha wkoll kompetenza esklużiva li tikkonkludi ftehim internazzjonali meta l-konklużjoni tiegħu tkun prevista f’att leġislattiv ta’ l-Unjoni, jew tkun meħtieġa sabiex l-Unjoni tkun tista’ teżerċita l-kompetenza interna tagħha, jew sal-punt fejn il-konklużjoni tiegħu tista’ tolqot xi regoli komuni jew tbiddel il-kamp ta’ l-applikazzjoni tagħhom.

2.  L-Unjoni għandu jkollha wkoll kompetenza esklużiva li tikkonkludi ftehim internazzjonali, inkluż fil-kuntest ta’ negozjati globali dwar it-tibdil fil-klima, meta l-konklużjoni tiegħu tkun prevista f’att leġiżlattiv tal-Unjoni, jew tkun meħtieġa sabiex l-Unjoni tkun tista’ teżerċita l-kompetenza interna tagħha, jew sal-punt fejn il-konklużjoni tiegħu tista’ tolqot xi regoli komuni jew tbiddel il-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom.

Emenda 70

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e

Test fis-seħħ

Emenda

(e)  l-ambjent,

(e)   il-kwistjonijiet ta’ saħħa pubblika, b’mod partikolari l-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem, speċjalment fir-rigward ta’ theddid transfruntier għas-saħħa, inkluż l-aċċess universali u sħiħ għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, u l-approċċ “Saħħa Waħda”;

Emenda 71

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt g

Test fis-seħħ

Emenda

(g)  it-trasport;

(g)  it-trasport, inkluża l-infrastruttura transfruntiera;

Emenda 72

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt j

Test fis-seħħ

Emenda

(j)  l-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja;

(j)  l-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-politika tal-fruntieri esterni;

Emenda 73

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt k

Test fis-seħħ

Emenda

(k)  l-interessi komuni ta’ sigurtà f’materji ta’ saħħa pubblika, għall-aspetti definiti f’dan it-Trattat.

(k)  l-affarijiet barranin, is-sigurtà esterna u d-difiża;

Emenda 74

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ka (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ka)  il-protezzjoni ċivili;

Emenda 75

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt kb (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(kb)  l-industrija;

Emenda 76

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt kc (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(kc)  l-edukazzjoni, speċjalment meta tikkonċerna kwistjonijiet tranżnazzjonali bħar-rikonoxximent reċiproku ta’ lawrji, gradi, ħiliet u kwalifiki.

Emenda 77

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 6 – punt a

Test fis-seħħ

Emenda

(a)  il-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem;

imħassar

Emenda 78

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 6 – punt e

Test fis-seħħ

Emenda

(e)  l-edukazzjoni, il-formazzjoni vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport;

(e)  il-formazzjoni vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport;

Emenda 79

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 6 – punt f

Test fis-seħħ

Emenda

(f)  il-protezzjoni ċivili;

imħassar

Emenda 80

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 8

Test fis-seħħ

Emenda

Fl-azzjonijiet kollha tagħha l-Unjoni għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi, u li tinkoraġixxi ugwaljanza, bejn l-irġiel u n-nisa.

Fl-attivitajiet kollha tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi u li tippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Emenda 81

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 9

Test fis-seħħ

Emenda

Fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg, mal-garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandha tiżgura li l-progress soċjali jkun ankrat fi protokoll soċjali.

 

L-Unjoni għandha tqis ir-rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, mal-garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, kif ukoll mal-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet kollettivi demokratiċi tat-trade unions.

Emenda 82

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 10

Test fis-seħħ

Emenda

Fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li tiġġieled kull diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.

Fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandu jkollha l-għan li tiġġieled id-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, il-ġeneru, l-oriġini razzjali, etnika jew soċjali, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.

Emenda 83

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 11

Test fis-seħħ

Emenda

Il-ħtiġijiet għall-ħarsien ta’ l-ambjent għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet ta’ l-Unjoni,partikolarment bl-għan li jinkoraġixxu żvilupp sostenibbli.

Il-ħtiġijiet għall-ħarsien tal-ambjent, il-klima u l-bijodiversità għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni, partikolarment bl-għan li jippromwovu żvilupp sostenibbli.

Emenda 84

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 5

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jassiguraw il-pubblikazzjoni tad-dokumenti dwar il-proċeduri leġislattivi skond il-kondizzjonijiet previsti fir-Regolament imsemmi fit-tieni subparagrafu.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni tad-dokumenti dwar il-proċeduri leġiżlattivi, inklużi l-pożizzjonijiet tal-membri tagħhom kif ukoll il-proposti u l-emendi għat-testi leġiżlattivi li jiffurmaw parti mill-proċess leġiżlattiv normali, skont il-kondizzjonijiet previsti fir-Regolament imsemmi fit-tieni subparagrafu.

Emenda 85

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 19 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra tat-Trattati u fil-limiti tal-poteri mogħtija minnu lill-Unjoni, il-Kunsill, li jaġixxi unanimament skond il-proċedura leġislattiva speċjali u bl-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, jista’ jieħu l-azzjoni xierqa sabiex jiġġieled id-diskriminazzjoni li tkun ibbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-disabbiltà, l-età jew it-tendenzi sesswali.

1.  Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra tat-Trattati u fil-limiti tal-poteri mogħtija minnhom lill-Unjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jieħdu azzjoni xierqa biex jiġġieldu d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, il-ġeneru, l-oriġini razzjali, etnika jew soċjali, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.

Emenda 86

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 19 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  B’ deroga għall-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja, jistgħu jadottaw il-prinċipji bażiċi għal miżuri ta’ inċentiva ta’ l-Unjoni, b’esklużjoni ta’ kull armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti ta’ l-Istati Membri, bl-għan li jappoġġja azzjoni ta’ l-Istati Membri meħuda sabiex jikkontribwixxu sabiex jinkisbu l-għanijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Emenda 87

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

2a.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fskont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet komuni dwar il-prevenzjoni tal-bejgħ ta’ passaporti, jew abbużi oħra rigward l-akkwist u t-telf taċ-ċittadinanza tal-Unjoni minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi, bl-għan li jiġu approssimati l-kundizzjonijiet skont liema tista’ tinkiseb tali ċittadinanza.

Emenda 88

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 22 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Kull ċittadin ta’ l-Unjoni li jirrisjedi fi Stat Membru li tiegħu ma jkollux iċ-ċittadinanza għandu jkollu d-dritt li jivvota u li joħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru fejn huwa jirrisjedi, taħt l-istess kondizzjonijiet li japplikaw għall-persuni li jkollhom iċ-ċittadinanza ta’ dak l-Istat. Dan id-dritt għandu jiġi eżerċitat skond arranġamenti dettaljati li għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, li jaġixxi unanimament skond il-proċedura leġislattiva speċjali wara li jkun ikkonsulta lill-Parlament Ewropew; dawn l-arranġamenti jistgħu jipprovdu għal derogi fejn ikun meħtieġ minħabba fi problemi speċifiċi għal xi Stat Membru.

1.  Kull ċittadin tal-Unjoni li jirrisjedi fi Stat Membru li tiegħu ma jkollux iċ-ċittadinanza għandu jkollu d-dritt li jivvota u li joħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru fejn huwa jirrisjedi, taħt l-istess kondizzjonijiet li japplikaw għall-persuni li jkollhom iċ-ċittadinanza ta’ dak l-Istat. Dan id-dritt għandu jiġi eżerċitat skont arranġamenti dettaljati adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Dawk l-arranġamenti jistgħu jipprevedu derogi fejn ikun meħtieġ minħabba problemi speċifiċi għal xi Stat Membru.

Emenda 89

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 22 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Mingħajr ħsara għall-Artikolu 223 u għad-dispożizzjonijiet adottati għall-implimentazzjoni tiegħu, kull ċittadin ta’ l-Unjoni li jirrisjedi fi Stat Membru li tiegħu ma jkollux iċ-ċittadinanza, ikollu d-dritt li jivvota u li joħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fl-Istat Membru fejn huwa jirrisjedi, taħt l-istess kondizzjonijiet li japplikaw għall-persuni li għandhom iċ-ċittadinanza ta’ dak l-Istat. Dan id-dritt għandu jiġi eżerċitat skond arranġamenti dettaljati li għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, li jaġixxi unanimament skond il-proċedura leġislattiva speċjali wara li jkun ikkonsulta lill-Parlament Ewropew; dawn l-arranġamenti jistgħu jipprovdu għal derogi fejn ikun meħtieġ minħabba fi problemi speċifiċi għal xi Stat Membru.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 223(1) u għad-dispożizzjonijiet adottati għall-implimentazzjoni tiegħu, kull ċittadin tal-Unjoni li jirrisjedi fi Stat Membru li tiegħu ma jkollux iċ-ċittadinanza, ikollu d-dritt li jivvota u li joħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fl-Istat Membru fejn huwa jirrisjedi, taħt l-istess kondizzjonijiet li japplikaw għall-persuni li għandhom iċ-ċittadinanza ta’ dak l-Istat. Dan id-dritt għandu jiġi eżerċitat skont arranġamenti dettaljati adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 90

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 23 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva speċjali u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, jista’ jadotta direttivi li jistabbilixxu l-miżuri ta’ koordinazzjoni u ta’ koperazzjoni meħtieġa sabiex jiffaċilitaw din il-protezzjoni.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jadottaw direttivi li jistabbilixxu l-miżuri ta’ koordinazzjoni u ta’ kooperazzjoni meħtieġa sabiex jiffaċilitaw din il-protezzjoni.

Emenda 91

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 24 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta’ regolament skond il-proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jadottaw id-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri u l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-preżentazzjoni ta’ inizjattiva taċ-ċittadini skond l-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inkluż in-numru minimu ta’ Stati Membri li minnhom iridu jiġu ċ-ċittadini li jippreżentawha.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta’ regolamenti skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jadottaw id-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri u l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-preżentazzjoni ta’ inizjattiva taċ-ċittadini skont l-Artikolu 11(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inkluż in-numru minimu ta’ Stati Membri li minnhom iridu jiġu ċ-ċittadini li jippreżentawha.

Emenda 92

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 24a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 24a

 

L-Unjoni għandha tipproteġi l-persuni li jappartjenu għal minoranzi, b’mod konformi mal-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji u l-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jadottaw dispożizzjonijiet bil-ħsieb li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet ta’ persuni li jappartjenu għal minoranzi. L-Unjoni għandha taderixxi għall-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji u l-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali.

Emenda 93

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 26 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Is-suq intern għandu jikkomprendi arja bla fruntieri interni, li fiha l-moviment liberu ta’ merkanzija, persuni, servizzi u kapital huwa żgurat skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattati.

2.  Is-suq intern għandu jinkludi żona bla fruntieri interni, li fiha l-moviment liberu ta’ persuni, merkanzija, servizzi u kapital huwa żgurat fl-Istati Membri kollha u mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati.

Emenda 94

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 43 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri dwar l-iffissar tal-prezzijiet, l-imposti, l-għajnuna u l-limitazzjonijiet kwantitattivi, kif ukoll dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd.

3.  Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri dwar l-iffissar tal-prezzijiet, l-imposti, l-għajnuna u l-limitazzjonijiet kwantitattivi, kif ukoll dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta’ opportunitajiet sostenibbli tas-sajd.

Emenda 95

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 64 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  B’deroga mill-paragrafu 2, il-Kunsill biss, li jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva speċjali, b’unanimità u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, jista’ jadotta miżuri li jikkostitwixxu pass lura fid-dritt ta’ l-Unjoni fir-rigward tal-liberalizzazzjoni tal-moviment tal-kapital lejn jew minn pajjiżi terzi.

3.  B’deroga mill-paragrafu 2, il-Kunsill biss, li jaġixxi skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali, b’maġġoranza kwalifikata u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, jista’ jadotta miżuri li jikkostitwixxu pass lura fid-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-liberalizzazzjoni tal-moviment tal-kapital lejn jew minn pajjiżi terzi.

Emenda 96

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 67 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  L-Unjoni għandha tassigura li ma jkunx hemm kontrolli fuq il-persuni fil-fruntieri interni u għandha tiżviluppa politika komuni dwar l-asil, l-immigrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri esterni ibbażata fuq is-solidarjetà bejn l-Istati Membri, li tkun ġusta lejn iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Għall-finijiet ta’ dan it-titolu, persuni apolidi għandhom jiġu trattati bħala ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

2.  L-Unjoni għandha tiżgura li ma jkunx hemm kontrolli fuq il-persuni fil-fruntieri interni u għandha tiżviluppa politika komuni dwar il-fruntieri, l-ażil u l-immigrazzjoni, ibbażata fuq is-solidarjetà bejn l-Istati Membri, li tkun ġusta fil-konfront taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Għall-finijiet ta’ dan it-titolu, persuni apolidi għandhom jiġu trattati bħala ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

Emenda 97

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 70

Test fis-seħħ

Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 258, 259 u 260, il-Kunsill jista’, fuq proposta tal-Kummissjoni, jadotta miżuri li jistabbilixxu l-arranġamenti li permezz tagħhom l-Istati Membri, f’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, jagħmlu valutazzjoni oġġettiva u imparzjali ta’ l-implimentazzjoni tal-politika ta’ l-Unjoni prevista f’dan it-Titolu mill-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri, b’mod partikolari sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali għandhom jinżammu informati bil-kontenut u bir-riżultati ta’ din il-valutazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 258, 259 u 260, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu, fuq proposta tal-Kummissjoni, jadottaw miżuri li jistabbilixxu l-arranġamenti li permezz tagħhom l-Istati Membri, f’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, jagħmlu valutazzjoni oġġettiva u imparzjali tal-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni prevista f’dan it-Titolu mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, b’mod partikolari sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Il-Parlamenti nazzjonali għandhom jinżammu informati bil-kontenut u bir-riżultati ta’ din il-valutazzjoni.

Emenda 98

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(da)   kwalunkwe miżura meħtieġa u proporzjonata biex tiżgura l-monitoraġġ effiċjenti, is-sigurtà u l-kontroll effettiv tal-fruntieri esterni tal-Unjoni, kif ukoll ir-ritorn effettiv ta’ dawk li m’għandhomx id-dritt jibqgħu fit-territorju tal-Unjoni;

Emenda 99

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 77 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Jekk jidher li tkun meħtieġa azzjoni mill-Unjoni sabiex tiffaċilita l-eżerċizzju tad-dritt, previst fl-Artikolu 20(2)(a) u biss jekk it-Trattati jkunu pprovdew is-setgħat meħtieġa, il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva speċjali, jista’ jadotta dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-passaporti, il-karti ta’ l-identità, il-permessi ta’ residenza jew kwalunkwe dokument ieħor relatat. Il-Kunsill għandu jaġixxi b’mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

3.  Jekk jidher li tkun meħtieġa azzjoni mill-Unjoni sabiex tiffaċilita l-eżerċizzju tad-dritt previst fl-Artikolu 20(2)(a), u jekk it-Trattati ma jkunux ipprovdew is-setgħat meħtieġa, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-passaporti, il-karti tal-identità, il-permessi ta’ residenza jew kwalunkwe dokument ieħor relatat.

Emenda 100

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 78 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  F’każ li Stat Membru wieħed jew iktar isibu ruħhom f’sitwazzjoni ta’ emerġenza karatterizzata minn dħul f’daqqa ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, jista’ jadotta miżuri provviżorji għall-benefiċċju ta’ l-Istat(i) Membru(i) konċernat(i). Għandu jaġixxi wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

3.  F’każ li Stat Membru wieħed jew iktar isibu ruħhom f’sitwazzjoni ta’ emerġenza karatterizzata minn dħul f’daqqa ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, jista’ jadotta miżuri provviżorji għall-benefiċċju tal-Istat(i) Membru(i) konċernat(i). Għandu jaġixxi fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew wara li jikkonsulta miegħu.

Emenda 101

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 79 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  L-Unjoni għandha tiżviluppa politika komuni ta’ immigrazzjoni maħsuba sabiex tassigura, fl-istadji kollha, l-amministrazzjoni effikaċi tal-flussi tal-migrazzjoni, it-trattament ġust ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti legalment fl-Istati Membri, kif ukoll il-prevenzjoni u l-ġlieda b’ saħħa kontra l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin.

1.  L-Unjoni għandha tiżviluppa politika komuni ta’ immigrazzjoni li tqis l-istabbiltà ekonomika u soċjali tal-Istati Membri u maħsuba sabiex tiżgura, fl-istadji kollha, il-kapaċità li jiġu ssodisfati d-domandi għall-ħaddiema tas-suq uniku b’appoġġ għas-sitwazzjoni ekonomika fl-Istati Membri, kif ukoll l-amministrazzjoni effikaċi tal-flussi tal-migrazzjoni, it-trattament ġust ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti legalment fl-Istati Membri, kif ukoll il-prevenzjoni u l-ġlieda msaħħa kontra l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin.

Emenda 102

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt a

Test fis-seħħ

Emenda

(a)  il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza, kif ukoll l-istandards dwar il-ħruġ minn Stati Membri ta’ viżi u permessi ta’ residenza għal żmien twil, inklużi dawk sabiex terġa’ tingħaqad il-familja;

(a)  il-kondizzjonijiet minimi għad-dħul, ir-residenza u l-istandards minimi għall-ħruġ minn Stati Membri ta’ viżi u permessi ta’ residenza għal żmien twil, inklużi dawk sabiex terġa’ tingħaqad il-familja;

Emenda 103

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 81 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

B’deroga mill-paragrafu 2, il-miżuri dwar il-liġi tal-familja b’implikazzjonijiet transkonfinali għandhom jiġu stabbiliti mill-Kunsill, li skond il-proċedura leġislattiva speċjali. Il-Kunsill għandu jaġixxi b’mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

B’deroga mill-paragrafu 2, il-miżuri dwar il-liġi tal-familja b’implikazzjonijiet transfruntieri għandhom jiġu stabbiliti mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 104

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 81 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kumissjoni, jista’ jadotta deċiżjoni li tiddetermina dawk l-aspetti tal-liġi tal-familja b’implikazzjonijiet transkonfinali li jistgħu jkunu s-suġġett ta’ atti adottati skond il-proċedura leġislattiva ordinarja. Il-Kunsill għandu jaġixxi b’mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq proposta tal-Kumissjoni, jistgħu jadottaw, skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, deċiżjoni li tiddetermina dawk l-aspetti tal-liġi tal-familja b’implikazzjonijiet transfruntieri li jistgħu jkunu s-suġġett ta’ atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 105

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 81 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Il-proposta prevista fit-tieni subparagrafu għandha tintbagħat lill-Parlamenti nazzjonali. Jekk Parlament nazzjonali jgħarraf l-oppożizzjoni tiegħu fi żmien sitt xhur mid-data ta’ tali notifika, id-deċiżjoni m’għandhiex tiġi adottata. Fin-nuqqas ta’ oppożizzjoni, il-Kunsill jista’ jadotta din id-deċiżjoni.

imħassar

Emenda 106

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 83 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Dawn l-oqsma ta’ kriminalità huma li ġejjin: it-terroriżmu, it-traffikar ta’ bnedmin u l-isfruttament sesswali tan-nisa u t-tfal, it-traffikar illeċitu ta’ droga, it-traffiku illeċitu ta’ armi, il-money laundering, il-korruzzjoni, il-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ ħlas, il-kriminalità fl-informatika u l-kriminalità organizzata.

Dawn l-oqsma ta’ kriminalità huma li ġejjin: it-terroriżmu, it-traffikar ta’ bnedmin u l-isfruttament sesswali tan-nisa u t-tfal, il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, il-kriminalità ambjentali, it-traffikar illeċitu ta’ droga, it-traffikar illeċitu ta’ armi, il-ħasil tal-flus, il-korruzzjoni, il-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ ħlas, il-kriminalità fl-informatika u l-kriminalità organizzata.

Emenda 107

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 83 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Abbażi ta’ l-iżviluppi fil-kriminalità, il-Kunsill jista’ jadotta deċiżjoni li tidentifika oqsma oħra ta’ kriminalità li jissodisfaw il-kriterji indikati f’dan il-paragrafu. Huwa għandu jaġixxi b’mod unanimu wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

Abbażi tal-iżviluppi fil-kriminalità, il-Parlament Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu, u l-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata msaħħa kif definita fl-Artikolu 16(4b) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jistgħu jidentifikaw oqsma oħra ta’ kriminalità li jissodisfaw il-kriterji indikati f’dan il-paragrafu.

Emenda 108

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 86 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.   Sabiex jiġġieled ir-reati kontra l-interessi finanzjarji ta’ l-Unjoni, il-Kunsill, li jaġixxi permezz ta’ regolament skond il-proċedura leġislattiva speċjali, jista’ jistabbilixxi Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mill-Eurojust. Il-Kunsill għandu jaġixxi b’mod unanimu wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

1.   L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mill-Eurojust għandu jiġġieled ir-reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta’ regolamenti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw il-funzjonament tiegħu.

Fin-nuqqas ta’ unanimità, grupp magħmul minn mill-anqas disa’ Stati Membri jista’ jitlob li l-abbozz ta’ regolament jitressaq quddiem il-Kunsill Ewropew. F’dan il-każ, il-proċedura fil-Kunsill għandha tiġi sospiża. Wara diskussjoni, u fil-każ ta’ konsensus, il-Kunsill Ewropew għandu, fi żmien erba’ xhur minn din is-sospensjoni, jirriferi l-abbozz lura lill-Kunsill għall-adozzjoni.

 

Fl-istess perijodu ta’ żmien, fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil, u jekk mill-inqas disa’ Stati Membri jixtiequ jistabbilixxu koperazzjoni msaħħa abbażi ta’ l-abbozz ta’ regolament konċernat, Dawn għandhom jinnotifikaw b’dan lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni. F’dan il-każ, l-awtorizzazzjoni sabiex jipproċedu b’koperazzjoni msaħħa prevista fl-Artikolu 20(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 329(1) ta’ dan it-Trattat għandha titqies li ngħatat u għandhom japplikaw d-dispożizzjonijiet dwar il-koperazzjoni msaħħa.

 

Emenda 109

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 86 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Il-Kunsill Ewropew jista’, fl-istess ħin jew wara, jadotta deċiżjoni li temenda l-paragrafu 1 sabiex twessa’ l-kompetenzi ta’ l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew sabiex jinkludu l-ġlieda kontra l-kriminalità serja b’dimensjoni transkonfinali u li konsegwentement temenda l-paragrafu 2 fir-rigward ta’ l-awturi u l-kompliċi ta’ reati serji li jolqtu lil aktar minn Stat Membru wieħed. Il-Kunsill Ewropew għandu jaġixxi b’mod unanimu wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew u wara li jikkonsulta l-Kummissjoni.

4.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu, fl-istess ħin jew sussegwentement, jadottaw deċiżjoni li temenda l-paragrafu 1 sabiex jitwessgħu l-kompetenzi tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew sabiex jinkludu l-kriminalità serja b’dimensjoni transfruntiera u konsegwentement jiġi emendat il-paragrafu 2 fir-rigward tal-awturi u l-kompliċi ta’ reati serji li jolqtu lil aktar minn Stat Membru wieħed.

Emenda 110

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva speċjali, jista’ jistabbilixxi miżuri dwar il-koperazzjoni operattiva bejn l-awtoritajiet imsemmija f’dan l-Artikolu. Il-Kunsill għandu jaġixxi b’mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jistabbilixxu miżuri dwar il-kooperazzjoni operattiva bejn l-awtoritajiet imsemmija f’dan l-Artikolu.

Emenda 111

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Fin-nuqqas ta’ unanimità, grupp magħmul minn mill-anqas disa’ Stati Membri jista’ jitlob li l-abbozz ta’ miżuri jitressaq quddiem il-Kunsill Ewropew. F’dan il-każ, il-proċedura fil-Kunsill għandha tiġi sospiża. Wara diskussjoni, u fil-każ ta’ konsensus, il-Kunsill Ewropew għandu, fi żmien erba’ xhur minn din is-sospensjoni, jirriferi l-abbozz lura lill-Kunsill għall-adozzjoni.

Grupp magħmul minn mill-anqas disa’ Stati Membri jista’ jitlob li l-abbozz ta’ miżuri jitressaq quddiem il-Kunsill Ewropew. F’dan il-każ, il-proċedura fil-Kunsill għandha tiġi sospiża. Wara diskussjoni, u fil-każ ta’ konsensus, il-Kunsill Ewropew għandu, fi żmien erba’ xhur minn din is-sospensjoni, jirriferi l-abbozz lura lill-Kunsill għall-adozzjoni.

Emenda 112

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 108 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha teżamina kostantement ma’ l-Istati Membri is-sistemi kollha ta’ għajnuna li jeżistu f’dawk l-Istati. Hija għandha tipproponi lil dawn ta’ l-aħħar kull miżura xierqa meħtieġa għall-iżvilupp progressiv u għall-funzjonament tas-suq intern.

1.  Il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, teżamina kostantement is-sistemi kollha ta’ għajnuna li jeżistu f’dawk l-Istati, filwaqt li tirrispetta l-objettivi tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Hija għandha tipproponi lil dawn l-Istati Membri kull miżura xierqa meħtieġa għall-iżvilupp progressiv, għat-twettiq ta’ dawn l-objettivi jew għall-funzjonament tas-suq intern.

Emenda 113

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 115

Test fis-seħħ

Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 114, il-Kunsill għandu, waqt li jaġixxi unanimament skond il-proċedura leġislattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, joħroġ direttivi għall-approssimazzjoni ta’ dawk il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri li direttament jaffettwaw l-istabbiliment jew l-operazzjoni tas-suq intern.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 114, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, waqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u wara li jikkonsultaw il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, joħorġu direttivi għall-approssimazzjoni ta’ tali liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li direttament jaffettwaw l-istabbiliment tas-suq intern.

Emenda 114

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 119 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-attivitajiet ta’ l- Istati Membri u l-Unjoni għandhom jinkludu, kif provdut fit-Trattati, l-adozzjoni ta’ politika ekonomika li tkun ibbażata fuq il-koordinazzjoni mill-qrib tal-politika ekonomika ta’ l-Istati Membri, fuq is-suq intern kif ukoll fuq id-definizzjoni ta’għanijiet komuni, u li tkun immexxija skond il-prinċipji ta’ ekonomija ta’ suq miftuħ b’kompetizzjoni libera.

1.  Għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-attivitajiet tal-Istati Membri u l-Unjoni għandhom jinkludu, kif provdut fit-Trattati, l-adozzjoni ta’ politika ekonomika li tkun ibbażata fuq il-koordinazzjoni mill-qrib mal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri, fuq is-suq intern kif ukoll fuq id-definizzjoni ta’ objettivi komuni, u mwettqa f’konformità mal-prinċipju ta’ ekonomija ta’ suq miftuħ b’kompetizzjoni libera li għandha bħala għan il-ksib ta’ livell massimu ta’ impjiegi u progress soċjali.

Emenda 115

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 121 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, għandu jifformola abbozz għal-linji direttivi ġenerali tal-politika ekonomika ta’ l-Istati Membri u ta’ l-Unjoni, u għandu jirrapporta r-riżultati lill-Kunsill Ewropew.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom, fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u wara li jikkonsultaw is-sħab soċjali, jifformolaw abbozz għal-linji gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni, u għandhom jirrapportaw ir-riżultati tiegħu lill-Kunsill Ewropew.

Emenda 116

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 121 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Fuq il-bażi ta’ din il-konklużjoni, il-Kunsill għandu jadotta rakkomandazzjoni li tistipula dawn il-linji direttivi ġenerali. Il-Kunsill għandu jinforma lill-Parlament Ewropew bir-rakkomandazzjoni tiegħu.

Fuq il-bażi ta’ din il-konklużjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw rakkomandazzjoni li tistipula dawn il-linji direttivi ġenerali.

Emenda 117

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 121 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Sabiex jiżgura koordinazzjoni aktar stretta tal-linji ta’ politika ekonomika u l-konverġenża kontinwa fl-attività ekonomika ta’ l-Istati Membri, il-Kunsill għandu, fuq il-bażi ta’ rapporti preżentati mill-Kummissjoni, jissorvelja l-iżviluppi ekonomiċi f’kull Stat Membru u fl-Unjoni, kif ukoll il-konformità ta’ kull politika ekonomika mal-linji direttivi ġenerali imsemmijja fil-paragrafu 2, kif ukoll jagħmel stima komplessiva regolarment.

Sabiex jiżguraw koordinazzjoni aktar stretta tal-politiki ekonomiċi u l-konverġenza kontinwa fl-attivitajiet ekonomiċi tal-Istati Membri, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, fuq il-bażi ta’ rapporti preżentati mill-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mas-sħab soċjali, jissorveljaw l-iżviluppi ekonomiċi f’kull Stat Membru u fl-Unjoni, kif ukoll il-konsistenza tal-politiki ekonomiċi mal-linji direttivi ġenerali msemmija fil-paragrafu 2, kif ukoll jagħmlu valutazzjoni komplessiva regolarment.

Emenda 118

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 121 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Meta jiġi stabbilit, taħt il-proċedura prevista fil-paragrafu 3, li l-politika ekonomika ta’ Stat Membru mhijiex konformi mal-linji direttivi ġenerali previsti fil-paragrafu 2 jew li hemm ir-riskju li tipperikola l-funzjonament xieraq ta’ l-Unjoni ekonomika u monetarja, il-Kummissjoni tista’ tindirizza twissija lill-Istat Membru konċernat. Il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, jista’ jindirizza r-rakkomandazzjonijiet meħtieġa lill-Istat Membru konċernat. Il-Kunsill jista’, fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, jiddeċiedi li jippubblika r-rakkomandazzjonijiet tiegħu.

Meta jiġi stabbilit, taħt il-proċedura prevista fil-paragrafu 3, li l-politiki ekonomiċi ta’ Stat Membru mhumiex konformi mal-linji direttivi ġenerali msemmija fil-paragrafu 2 jew li hemm ir-riskju li jipperikolaw il-funzjonament xieraq tal-unjoni ekonomika u monetarja, il-Kummissjoni tista’ tindirizza twissija lill-Istat Membru konċernat. Il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, jista’ jindirizza r-rakkomandazzjonijiet meħtieġa lill-Istat Membru konċernat. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu, fuq proposta tal-Kummissjoni, jiddeċiedu li jippubblikaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill.

Emenda 119

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 122 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Mingħajr preġudizzju għal proċeduri oħrajn provduti fit-Trattati, il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, jista’ jiddeċiedi, fi spirtu ta’ solidarjetà bejn l-Istati Membri, dwar miżuri xierqa għas-sitwazzjoni ekonomika, b’mod partikolari jekk ikun hemm diffikultajiet serji fil-provvista ta’ ċerti prodotti, b’mod partikolari fil-qasam ta’ l-enerġija.

imħassar

Emenda 120

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 122 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Meta Stat Membru jsib ruħu f’diffikultajiet jew ikun mhedded b’diffikultajiet serji kkawżati min diżastri naturali jew ċirkostanzi eċċezzjonali li fuqhom ma jkollux kontroll, il-Kunsill fuq proposta tal-Kummissjoni, jista’, taħt ċerti kondizzjonijiet, jagħti għajnuna finanzjarja lill-Istat Membru konċernat. Il-President tal-Kunsill għandu jinforma l-Parlament Ewropew dwar id-deċiżjoni li tkun ittieħdet.

imħassar

Emenda 121

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 126 – paragrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru l-investimenti meħtieġa sabiex jintlaħqu l-objettivi ekonomiċi, soċjali, ambjentali u ta’ sigurtà Ewropej.

Emenda 122

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 126 – paragrafu 14 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill għandu, filwaqt li jaġixxi unanimament skond il-proċedura leġislattiva speċjali u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew, jadotta d-dispożizzjonijiet approprijati li mbagħad għandhom jieħdu post il-Protokoll imsemmi.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u wara li jikkonsultaw il-Bank Ċentrali Ewropew, għandhom jadottaw id-dispożizzjonijiet xierqa li mbagħad għandhom jissostitwixxu l-Protokoll imsemmi.

Emenda 123

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 126 – paragrafu 14 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan il-paragrafu il-Kunsill għandu, fuq proposta mill-Kummissjoni u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew, joħroġ regoli u definizzjonijiet dettaljati dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-imsemmi Protokoll.

Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan il-paragrafu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom, fuq proposta tal-Kummissjoni jistabbilixxu regoli u definizzjonijiet dettaljati dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll imsemmi.

Emenda 124

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 148 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Il-Kunsill Ewropew għandu kull sena jikkonsidra il-qagħda ta’ l-impjieg fl-Unjoni u jadotta konklużjonijiet dwarhom, fuq il-bażi ta’ rapport konġunt annwali mill-Kunsill u l-Kummissjoni.

1.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew għandhom kull sena jikkunsidraw il-qagħda tal-impjiegi fl-Unjoni u jadottaw konklużjonijiet dwarha, fuq il-bażi ta’ rapport annwali tal-Kummissjoni li jkun fih informazzjoni mir-rapporti msemmija fil-paragrafu 3.

Emenda 125

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 148 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, il-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni u wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat ta’ l-Impjieg imsemmi fl-Artikolu 150, għandu kull sena jħejji linji ta’ gwida li l-Istati Membri għandhom iqisu fil-politika tagħhom dwar l-impjiegi. Dawn il-linji ta’ gwida għandhom ikunu konsistenti mal-linji ta’ gwida ġenerali adottati skond l-Artikolu 121(2).

2.  Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li jikkonsultaw il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat tal-Impjiegi msemmi fl-Artikolu 150, għandhom kull sena jħejju linji gwida li l-Istati Membri għandhom iqisu fil-politiki tagħhom tal-impjiegi. Dawn il-linji gwida għandhom jikkomplementaw il-linji gwida ġenerali adottati skont l-Artikolu 121(2) u għandu jkollhom l-għan li jiżguraw l-implimentazzjoni tal-prinċipji u d-drittijiet inklużi fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni fl-2017 fis-Summit ta’ Gothenburg.

Emenda 126

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 148 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni b’rapport annwali fuq il-miżuri prinċipali meħudha għall-implementazzjoni tal-politika tiegħu għall-impjiegi fid-dawl ta’ linji ta’ gwida għall-impjiegi imsemmija fil-paragrafu 2.

3.  Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni b’rapport annwali fuq il-miżuri prinċipali meħuda għall-implementazzjoni tal-politika tiegħu għall-impjiegi fid-dawl ta’ linji gwida għall-impjiegi msemmija fil-paragrafu 2.

Emenda 127

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 148 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Il-Kunsill, fuq il-bażi tar-rapporti imsemmija fil-paragrafu 3 u wara li jkun irċieva il-kummenti mill-Kumitat ta’ l-Impjieg, għandu kull sena iwettaq eżami dwar l-implementazzjoni tal-politika ta’ l-impjiegi ta’ l-Istati Membri fid-dawl tal-linji ta’ gwida għall-impjieg. Il-Kunsill fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, jista, jekk jikkunsidra li jkun xieraq fid-dawl ta’ dak l-eżami, jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri.

4.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq il-bażi tar-rapporti msemmija fil-paragrafu 3, għandhom kull sena jwettqu eżami dwar l-implementazzjoni tal-politiki tal-impjiegi tal-Istati Membri fid-dawl tal-linji gwida għall-impjiegi. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, jistgħu, jekk jikkunsidraw li jkun xieraq fid-dawl ta’ dak l-eżami, jagħmlu rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri.

Emenda 128

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 148 – paragrafu 5

Test fis-seħħ

Emenda

5.  Fuq il-bażi tar-riżultat ta’ dak l-eżami, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu rapport konġunt annwali lill-Kunsill Ewropew dwar il-qagħda ta’ l-Impjieg fl-Unjoni u dwar l-implementazzjoni tal-linji ta’ gwida għall-impjieg.

5.  Fuq il-bażi tar-riżultat ta’ dak l-eżami, il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill Ewropew dwar il-qagħda tal-impjiegi fl-Unjoni u dwar l-implementazzjoni tal-linji gwida għall-impjiegi.

Emenda 129

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 151 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

L-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jżommu f’moħħhom id-drittijiet soċjali fundamentali bħalma huma dawk stabbiliti fil-Karta Soċjali Ewropea li kienet iffirmata f’Turin fit-18 ta’ Ottubru 1961 u l-Karta tal-Komunità ta’ l-1989 dwar id-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema, għandu jkollhom bħala mira il-promozzjoni ta’ l-impjieg, it-titjib tal-kondizzjonijeit tal-ħajja u tax-xogħol, sabiex jagħmlu possibli l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkompla it-titjib, il-protezzjoni soċjali xierqa, id-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema, l-iżilupp tar-riżorsi umani bil-mira ta’ livell għoli ta’ mpjieg li jdum għal żmien twil u l-ġlieda kontra l-esklużjoni.

L-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jżommu f’moħħhom id-drittijiet soċjali fundamentali bħalma huma dawk stabbiliti fil-Karta Soċjali Ewropea riveduta li kienet iffirmata fi Strażburgu fit-3 ta’ Mejju 1996, fil-Karta tal-Komunità tal-1989 dwar id-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema, fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, għandu jkollhom bħala mira il-promozzjoni tal-impjiegi, it-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol, sabiex jagħmlu possibbli l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkompla it-titjib, il-protezzjoni soċjali xierqa, id-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema, l-iżvilupp tar-riżorsi umani bil-mira ta’ livell għoli ta’ impjiegi li jdum għal żmien twil u l-ġlieda kontra l-esklużjoni.

Emenda 130

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 151 – paragrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-progress soċjali u r-relazzjoni bejn id-drittijiet soċjali fundamentali u politiki oħra tal-Unjoni għandhom jiġu definiti fi protokoll dwar il-Progress Soċjali fl-Unjoni Ewropea anness mat-Trattati.

Emenda 131

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 153 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ba)  it-tranżizzjoni ġusta u l-antiċipazzjoni tat-tibdil;

Emenda 132

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 153 – paragrafu 1 – punt e

Test fis-seħħ

Emenda

(e)  l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema;

(e)  l-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema;

Emenda 133

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 153 – paragrafu 1 – punt i

Test fis-seħħ

Emenda

(i)  l-ugwaljanza bejn irġiel u nisa rigward l-opportunitajiet u t-trattament fis-suq tax-xogħol;

(i)  il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri rigward l-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol u t-trattament fuq il-post tax-xogħol;

Emenda 134

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 153 – paragrafu 1 – punt j

Test fis-seħħ

Emenda

(j)  il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali;

(j)  il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, u l-appoġġ tal-akkomodazzjoni soċjali;

Emenda 135

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 153 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ

Emenda

(b)  jistgħu jadottaw fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1(a) sa (i), permezz ta’ direttivi, rekwiżiti minimi applikabbli progressivament, meħud qies tal-kondizzjonijiet tekniċi li jkunu jinsabu f’kull wieħed mill-Istati Membri. Direttivi bħal dawn għandhom jevitaw li jdaħħlu rabtiet amministrattivi finanzjarji u ġuridiċi li jistgħu jxekklu l-ħolqien u l-iżvilupp ta’ impriżi żgħar u medji.

(b)  jistgħu jadottaw fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1(a) sa (k), permezz ta’ direttivi, rekwiżiti minimi applikabbli progressivament, meħud qies tal-kundizzjonijiet tekniċi li jkunu jinsabu f’kull wieħed mill-Istati Membri. Direttivi bħal dawn għandhom jevitaw li jdaħħlu rabtiet amministrattivi finanzjarji u ġuridiċi li jistgħu jxekklu l-ħolqien u l-iżvilupp ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Emenda 136

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 153 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1 c), d), f) u g), il-Kunsill għandu jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva speċjali, b’ mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Kumitati msemmija.

imħassar

Emenda 137

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 153 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b’mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni, u wara li jkun ikkonsulta l-Parlament Ewropew, jista’ jiddeċiedi li l-proċedura leġislattiva ordinarja tkun applikabbli għall-paragrafu l d), f) u g).

imħassar

Emenda 138

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 153 – paragrafu 4 – inċiż 1a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

—  m’għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet validi biex jitbaxxa l-livell ta’ protezzjoni diġà mogħti lill-ħaddiema fl-Istati Membri,

Emenda 139

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 157 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Kull Stat Membru għandu jassigura li l-prinċipju ta’ paga ugwali għall-ħaddiema maskili u femminili għal xogħol ugwali jew xogħol ta’ valur ugwali, għandu jkun applikat.

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-prinċipju ta’ paga ugwali għall-ħaddiema kollha, irrispettivament mill-ġeneru tagħhom, għal xogħol ugwali jew xogħol ta’ valur ugwali, jiġi applikat.

Emenda 140

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 157 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test fis-seħħ

Emenda

Paga ugwali mingħajr diskriminazzjoni ibbażata fuq is-sess tfisser:

Paga ugwali mingħajr diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru tfisser:

Emenda 141

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 157 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja, u wara li jikkonsultaw il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandhom jadottaw miżuri li jassiguraw l-applikazzjoni tal-prinċpju ta’ opportunitajiet indaqs u trattament ugwali ta’ l-irġiel u n-nisa f’materji ta’ impjiegi u xogħol, inklużi l-prinċipji ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta’ valur ugwali.

3.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, u wara li jikkonsultaw il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandhom jadottaw miżuri li jiżguraw l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ opportunitajiet indaqs u ugwaljanza bejn il-ġeneri f’materji ta’ impjiegi u xogħol, inklużi l-prinċipji ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta’ valur ugwali.

Emenda 142

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 157 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Bl-għan li tkun assigurata l-ugwaljanza sħiħa fil-prattika bejn irġiel u n-nisa fil-ħajja tax-xogħol, il-prinċipju ta’ trattament indaqs m’għandux ifixkel lil xi Stat Membru milli jżomm jew jadotta miżuri li jipprovdu għal vantaġġi speċifiċi sabiex jagħmilha aktar faċli għal dak is-sess li jkun anqas rappreżentat sabiex jfittex attività professjonali jew sabiex jipprevjeni jew jikkumpensa għal żvantaġġi fil-karrieri professjonali.

4.  Bl-għan li tkun żgurata l-ugwaljanza sħiħa fil-prattika bejn il-ġeneri fil-ħajja tax-xogħol, il-prinċipju ta’ trattament indaqs m’għandux jipprevjeni lil xi Stat Membru milli jżomm jew jadotta miżuri li jipprovdu vantaġġi speċifiċi sabiex jagħmilha aktar faċli għall-ġeneri fid-diversità kollha tagħhom li jkunu anqas rappreżentati biex ifittxu attività professjonali jew biex jipprevjeni jew jikkumpensa għal żvantaġġi fil-karrieri professjonali.

Emenda 143

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 165 – paragrafu 2 – inċiż -1 (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

—  l-iżvilupp ta’ objettivi u standards komuni ta’ edukazzjoni li tippromwovi l-valuri demokratiċi u l-istat tad-dritt kif ukoll il-litteriżmu diġitali u ekonomiku;

Emenda 144

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 165 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test fis-seħħ

Emenda

—  il-promozzjoni ta’ koperazzjoni bejn istituzzjonijiet edukattivi;

—  il-promozzjoni ta’ kooperazzjoni u koerenza bejn is-sistemi edukattivi filwaqt li jiġu ggarantiti t-tradizzjonijiet kulturali u d-diversità reġjonali;

Emenda 145

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 166 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  L-Unjoni għandha timplimenta politika ta’ formazzjoni vokazzjonali, li għandha tappoġġa u tissuplimenta l-azzjoni ta’ l-Istati Membri, filwaqt li tirrispetta għal kollox ir-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri għall-kontenut u l-organizzazzjoni tat-formazzjoni vokazzjonali.

1.  L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, wara li jikkonsultaw lis-sħab soċjali, jimplimentaw miżuri biex itejbu l-politiki ta’ formazzjoni vokazzjonali, li jieħdu kont tad-diversi forom ta’ prattiki nazzjonali.

Emenda 146

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 166 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test fis-seħħ

Emenda

—  ittejjeb il-formazzjoni vokazzjonali inizjali u kontinwu sabiex tħaffef l-integrazzjoni u r-re-integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol;

—  tiżviluppa standards komuni dwar il-formazzjoni vokazzjonali u ttejjeb il-formazzjoni vokazzjonali inizjali u kontinwu sabiex tiffaċilita l-integrazzjoni vokazzjonali u l-integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol, u biex iżżid il-mobbiltà tal-ħaddiema fl-Unjoni;

Emenda 147

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 168 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

L-Azzjoni ta’ l-Unjoni, li għandha tikkomplementa l-politika nazzjonali, għandha tkun diretta lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, lejn il-prevenzjoni tal-mard u l-infirmità tal-bniedem, u li jevitaw il-fonti ta’ periklu għas-saħħa umana. Din l-azzjoni għandha tkopri il-ġlieda kontra il-flaġelli kbar tas-saħħa, billi tinkoraġixxi riċerka fuq il-kawża tagħhom, it-tixrid tagħhom u l-prevenzjoni tagħhom, kif ukoll informazzjoni u edukazzjoni dwar is-saħħa, kif ukoll il-monitoraġġ ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa, l-allert għal dan it-theddid u l-ġlieda kontrih.

L-azzjoni tal-Unjoni, li għandha tikkomplementa l-politiki nazzjonali, għandha tkun diretta lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, lejn il-prevenzjoni tal-mard fiżiku u mentali, u tevita s-sorsi ta’ periklu għas-saħħa fiżika u mentali. Tali azzjoni għandha tkopri il-ġlieda kontra il-flaġelli kbar tas-saħħa, billi tinkoraġġixxi riċerka fuq il-kawża tagħhom, it-trażmissjoni tagħhom u l-prevenzjoni tagħhom, kif ukoll informazzjoni u edukazzjoni dwar is-saħħa, kif ukoll il-monitoraġġ u t-twissija bikrija ta’ theddid transfruntier serju għas-saħħa u l-ġlieda kontrih f’konformità ma’ approċċ integrat u unifikat sabiex tiġi bbilanċjata u ottimizzata s-saħħa tan-nies, tal-annimali u tal-ambjent.

Emenda 148

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 168 – paragrafu 4 – punt b

Test fis-seħħ

Emenda

(b)  miżuri fl-oqsma veterenarji u fito-sanitarji, li jkollhom bħala l-objettiv dirett tagħhom il-ħarsien tas-saħħa pubblika;

(b)  miżuri fl-oqsma veterinarji, tat-trattament xieraq tal-annimali u fitosanitarji, li jkollhom bħala l-objettiv dirett tagħhom il-ħarsien tas-saħħa pubblika;

Emenda 149

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 168 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ca)   miżuri li jistabbilixxu indikaturi komuni dwar l-aċċess universali u ugwali għal servizzi tal-kura tas-saħħa affordabbli u ta’ kwalità għolja, inklużi s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati;

Emenda 150

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 168 – paragrafu 4 – punt cb (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(cb)   miżuri għan-notifika bikrija, il-monitoraġġ u l-ġestjoni ta’ theddid transfruntier serju għas-saħħa, b’mod partikolari fil-każ ta’ pandemiji. Dawn il-miżuri m’għandhomx jipprevjenu lill-Istati Membri milli jżommu jew jadottaw miżuri protettivi rinfurzati fejn dawn ikunu imperattivi;

Emenda 151

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 168 – paragrafu 4 – punt cc (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(cc)   miżuri għall-monitoraġġ u l-koordinazzjoni tal-aċċess għal dijanjostika komuni, informazzjoni u t-trattament ta’ mard komunikabbli u mard mhux komunikabbli, inkluż mard rari.

Emenda 152

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 179 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  L-Unjoni għandha jkollha l-objettiv li ssaħħaħ is-sisien xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha billi tistabbilixxi żona ta’ riċerka Ewropea li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien xjentifiku u t-teknoloġiji jiċċirkolaw liberament, u li tinkoraġixxi l-iżvilupp tal-kompetittivita tagħha u ta’ l-industrija tagħha, kif ukoll li tippromwovi l-attivitajiet kollha ta’ riċerka li huma meqjusa meħtieġa għal Kapitoli oħra tat-Trattati.

1.  L-Unjoni għandu jkollha l-objettiv li ssaħħaħ is-sisien xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha billi tistabbilixxi żona ta’ riċerka Ewropea li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien xjentifiku u t-teknoloġiji jiċċirkolaw liberament, u li tinkoraġġixxiha tkun aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija tagħha, filwaqt li tippromwovi l-attivitajiet kollha ta’ riċerka li huma meqjusa meħtieġa għal Kapitoli oħra tat-Trattati u tirrispetta u tippromwovi l-libertà akkademika u l-libertà li jitwettqu r-riċerka xjentifika u t-tagħlim.

Emenda 153

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 189 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Sabiex jiġu promossi l-progress xjentifiku u teknoloġiku, il-kompetittività industrijali u l-implimentazzjoni tal-politika tagħha, l-Unjoni għandha tfassal politika Ewropea dwar l-ispazju. Għal dan il-għan, tista’ tippromwovi inizjattivi konġunti, tagħti appoġġ lir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u tikkoordina l-isforzi meħtieġa għall-esplorazzjoni u l-isfruttament ta’ l-ispazju.

1.  Sabiex jiġu promossi l-progress xjentifiku u teknoloġiku, il-kompetittività industrijali u l-implimentazzjoni tal-politiki tagħha, l-Unjoni għandha tfassal politika u strateġija Ewropea komuni dwar l-ispazju. Għal dan il-għan, tista’ tippromwovi inizjattivi konġunti, tagħti appoġġ lir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u tikkoordina l-isforzi meħtieġa għall-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-ispazju.

Emenda 154

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 189 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Sabiex jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ l-objettivi previsti fil-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu l-miżuri meħtieġa, li jistgħu jieħdu l-forma ta’ programm Ewropew dwar l-ispazju, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe armonizzazzjoni tal-liġijiet u regolamenti ta’ l-Istati Membri.

2.  Sabiex jikkontribwixxu għat-twettiq tal-objettivi previsti fil-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu l-miżuri meħtieġa, li jistgħu jieħdu l-forma ta’ programm Ewropew dwar l-ispazju, filwaqt li ssir ħidma lejn qafas komuni għall-attivitajiet fl-ispazju u jiġu rratifikati t-trattati internazzjonali eżistenti.

Emenda 155

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 191 – paragrafu -1 (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

-1.  Konxja mir-responsabbiltà tagħha fil-konfront tal-ġenerazzjonijiet futuri, l-Unjoni Ewropea, filwaqt li taġixxi skont it-Trattati, għandha tipproteġi l-pedamenti naturali tal-ħajja u tal-annimali bid-dritt tal-Unjoni, inkluż permezz ta’ azzjoni eżekuttiva u ġudizzjarja.

Emenda 156

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 191 – paragrafu 1 – inċiż 4

Test fis-seħħ

Emenda

—  promozzjoni ta’ miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jitrattaw problemi ambjentali reġjonali jew globali, u b’mod partikolari li jiġġieldu l-bidla fil-klima.

—  promozzjoni ta’ miżuri fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali sabiex jittrattaw problemi ambjentali reġjonali jew globali, u b’mod partikolari għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-protezzjoni tal-bijodiversità, u l-implimentazzjoni tal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni.

Emenda 157

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 191 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Il-politika ta’ l-Unjoni dwar l-ambjent għandha jkollha l-mira ta’ protezzjoni ta’ livell għoli li tieħu kont tad-diversità tas-sitwazzjonijiet fid-diversi reġjuni ta’ l-Unjoni. Għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni u fuq il-prinċipji li azzjoni preventiva għandha tittieħed, li l-ħsara lill-ambjent għandha, bħala prijorità tissewwa f’ras il-għajn u li min iniġġeż għandu jħallas.

Il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandu jkollha l-mira ta’ protezzjoni ta’ livell għoli li tieħu kont tad-diversità tas-sitwazzjonijiet fid-diversi reġjuni tal-Unjoni. Għandha tkun ibbażata fuq l-approċċ “saħħa waħda” u fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni, kif ukoll fuq il-prinċipji li azzjoni preventiva għandha tittieħed, li l-ħsara lill-ambjent għandha, bħala prijorità tissewwa f’ras il-għajn u li min iniġġes għandu jħallas.

Emenda 158

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 191 – paragrafu 3 – inċiż 2a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

—   ir-riskju li jinqabżu l-limiti planetarji, bl-applikazzjoni ta’ prinċipju ta’ prekawzjoni;

Emenda 159

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 191a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 191a

 

1.  L-Unjoni, f’konformità mal-obbligi internazzjonali tagħha, għandha tagħmel sforzi biex tillimita ż-żieda fit-temperatura globali u taderixxi mal-objettiv li jiġu bbilanċjati l-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra fl-Unjoni kollha biex jinkisbu emissjonijiet negattivi.

 

2.  Fil-kuntest tal-adozzjoni ta’ kwalunkwe abbozz ta’ miżura jew proposta leġiżlattiva, inklużi proposti baġitarji, il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tallinja dawk l-abbozzi ta’ miżuri u proposti mal-objettivi msemmija fil-paragrafu 1. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità, il-Kummissjoni għandha tipprovdi r-raġunijiet għal dak in-nuqqas ta’ allinjament bħala parti mill-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja l-proposta rilevanti.

Emenda 160

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 192 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  B’deroga għall-proċedura ta’ deċizjoni prevista fil-paragrafu 1 u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 114, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b’mod unanimu skond il-proċedura leġislattiva speċjali u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni għandu jadotta:

imħassar

(a)   dispożizzjonijiet essenzjalment ta’ natura fiskali;

 

(b)   miżuri li jaffettwaw:

 

—   ippjanar ta’ l-art;

 

—   immaniġġjar kwantitattiv tar-riżorsi ta’ l-ilma, jew dak kollu li jaffettwa, direttament jew indirettament, id-disponibbiltà ta’ dawn ir-riżorsi;

 

—   użu ta’ l-art, bl-eċċezzjoni ta’ l-immaniġġjar ta’ l-iskart

 

(c)   miżuri li jaffettwaw b’mod sinifikanti l-għażla ta’ Stat Membru bejn fonti differenti ta’ enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista ta’ l-enerġija.

 

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b’mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni, jista’ jagħmel il-proċedura leġislattiva ordinarja applikabbli għall-oqsma previsti fl-ewwel subparagrafu.

 

Emenda 161

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 192 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja wara li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandhom jadottaw programmi ta’ azzjoni ġenerali li jistabbilixxu objettivi prijoritarji li għandhom jitwettqu.

imħassar

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-programmi għandhom jiġu adottati skond il-kondizzjonijiet tal-paragrafu 1 jew 2, skond il-każ.

 

Emenda 162

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 194 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Fil-kuntest ta’ l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern u b’ kont meħud tal-ħtieġa ta’ preservazzjoni u titjib ta’ l-ambjent, il-politika ta’ l-Unjoni fil-qasam ta’ l-enerġija għandha timmira li, fi spirtu ta’ solidarjetà bejn l-Istati Membri:

1.  Fil-kuntest tal-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern u b’kont meħud tal-ħtieġa ta’ preservazzjoni u titjib tal-ambjent, il-politika komuni tal-enerġija tal-Unjoni għandha timmira li, fi spirtu ta’ solidarjetà bejn l-Istati Membri:

Emenda 163

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 194 – paragrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ

Emenda

(b)  tassigura s-sigurtà tal-provvista ta’ l-energija fl-Unjoni,

(b)  tiżgura s-sigurtà u l-affordabbiltà tal-provvista tal-enerġija għal kulħadd fl-Unjoni;

Emenda 164

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 194 – paragrafu 1 – punt c

Test fis-seħħ

Emenda

(c)  tippromwovi l-effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar fl-użu ta’ l-enerġija kif ukoll l-iżvilupp ta’ forom ta’ enerġija ġodda u rinnovabbli; u

(c)  tiżgura l-effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar fl-użu tal-enerġija kif ukoll l-iżvilupp ta’ forom ta’ enerġija ġodda u rinnovabbli sabiex tinkiseb sistema tal-enerġija bbażata fuq l-effiċjenza fl-enerġija u l-enerġiji rinnovabbli; u

Emenda 165

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 194 – paragrafu 1 – punt d

Test fis-seħħ

Emenda

(d)  tippromwovi l-interkonnessjoni ta’ netwerks ta’ l-enerġija.

(d)  tiżgura l-interkonnessjoni ta’ networks tal-enerġija;

Emenda 166

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 194 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

(da)  tfassal is-sistema ġenerali tal-enerġija f’konformità mal-ftehimiet internazzjonali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Emenda 167

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 194 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Dawn m’għandhomx jolqtu d-dritt ta’ Stat Membru li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-isfruttament tar-riżorsi ta’ enerġija tiegħu, l-għażla tiegħu bejn riżorsi differenti ta’ enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista ta’ enerġija tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 192(2)(c).

imħassar

Emenda 168

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 194 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  B’deroga mill-paragrafu 2, il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva speċjali, b’mod unanimu u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, għandu jistabbilixxi l-miżuri li huma previsti fih meta dawn ikunu essenzjalment ta’ natura fiskali.

imħassar

Emenda 169

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 206

Test fis-seħħ

Emenda

Permezz ta’ l-istabbiliment ta’ unjoni doganali skond l-Artikoli 28 sa 32, l-Unjoni għandha tikkontribwixxi, fl-interess komuni, għall-iżvilupp armonjuż tal-kummerċ dinji, għall-abolizzjoni progressiva ta’ restrizzjonijiet fuq il-kummerċ internazzjonali u fuq l-investiment barrani dirett, kif ukoll għat-tnaqqis ta’ l-ostakoli doganali u ta’ xort’ oħra.

Permezz tal-istabbiliment ta’ unjoni doganali skont l-Artikoli 28 sa 32, l-Unjoni għandha tikkontribwixxi, fl-interess komuni, għall-iżvilupp armonjuż tal-kummerċ dinji bbażat fuq ir-regoli u multilaterali, għall-abolizzjoni progressiva ta’ restrizzjonijiet fuq il-kummerċ internazzjonali u fuq l-investiment barrani dirett, kif ukoll għat-tnaqqis tal-ostakoli doganali u ta’ xort’oħra filwaqt li tippromwovi, b’mod partikolari, il-valuri demokratiċi, il-governanza tajba, id-drittijiet tal-bniedem u s-sostenibbiltà fil-politika kummerċjali komuni.

Emenda 170

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 207 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Il-politika kummerċjali komuni għandha tkun ibbażata fuq prinċipji uniformi, partikolarment fir-rigward ta’ bidliet fir-rati tariffarji, il-konklużjoni ta’ ftehim tariffarji u dawk kummerċjali rigward il-kummerċ ta’ merkanzija u ta’ servizzi, u l-aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali, l-investiment barrani dirett, il-kisba ta’ l-uniformità fil-miżuri ta’ liberalizzazzjoni, il-politika dwar l-esportazzjoni kif ukoll il-miżuri għall-protezzjoni tal-kummerċ bħal dawk li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ dumping jew sussidji. Il-politika kummerċjali komuni għandha titwettaq fil-kuntest tal-prinċipji u l-objettivi ta’ l-azzjoni esterna ta’ l-Unjoni.

1.  Il-politika kummerċjali komuni għandha tkun ibbażata fuq prinċipji uniformi, partikolarment fir-rigward ta’ bidliet fir-rati tariffarji, il-konklużjoni ta’ ftehimiet tariffarji u dawk kummerċjali rigward il-kummerċ ta’ merkanzija u ta’ servizzi, u l-aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali, l-investiment barrani, inklużi l-protezzjoni tal-investiment, is-sigurtà ekonomika, il-kisba tal-uniformità fil-miżuri ta’ liberalizzazzjoni, il-politika dwar l-esportazzjoni kif ukoll il-miżuri għall-protezzjoni tal-kummerċ bħal dawk li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ dumping jew sussidji. Il-politika kummerċjali komuni għandha titwettaq fil-kuntest tal-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif ukoll l-objettiv tagħha ta’ newtralità klimatika.

Emenda 171

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 207 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tressaq rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, li għandu jawtorizzaha sabiex tiftaħ in-negozjati meħtieġa. Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikunu responsabbli sabiex jassiguraw li l-ftehim negozjati jkunu kompatibbli mal-politika u r-regoli interni ta’ l-Unjoni.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, għandhom jawtorizzaw lill-Kummissjoni tiftaħ in-negozjati meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli sabiex tiżgura li l-ftehimiet negozjati jkunu kompatibbli mal-politika u r-regoli interni tal-Unjoni.

Emenda 172

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 207 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kummissjoni għandha twettaq dawn in-negozjati b’konsultazzjoni ma’ kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill sabiex jgħin lill-Kummissjoni f’din il-ħidma u fil-qafas ta’ direttivi li l-Kunsill jista’ jindirizza lilha. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-kumitat speċjali, kif ukoll lill-Parlament Ewropew, dwar il-progress tan-negozjati.

Il-Kummissjoni għandha twettaq dawn in-negozjati b’konsultazzjoni ma’ kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew u ma’ kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill sabiex jgħin lill-Kummissjoni f’din il-ħidma u fil-qafas ta’ direttivi li l-Kunsill jista’ jindirizza lilha. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew u lill-kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill dwar il-progress tan-negozjati.

Emenda 173

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 207 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

B’deroga mill-Artikolu 218(5), il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jadottaw deċiżjoni li tawtorizza l-applikazzjoni proviżorja ta’ ftehim qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu.

Emenda 174

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 207 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Għan-negozjati u l-konklużjoni tal-ftehim previst fil-paragrafu 3, il-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

Għan-negozjati u l-konklużjoni tal-ftehimiet previsti fil-paragrafu 3, il-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza sempliċi.

Emenda 175

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 207 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Għan-negozjati u l-konklużjoni ta’ ftehim fl-oqsma tal-kummerċ fis-servizzi u ta’ l-aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali, kif ukoll ta’ l-investiment barrani dirett, il-Kunsill għandu jaġixxi b’mod unanimu fejn tali ftehim jinkludu dispożizzjonijiet li għalihom tkun meħtieġa l-unanimità għall-adozzjoni ta’ regoli interni.

Għan-negozjati u l-konklużjoni ta’ ftehimiet fl-oqsma tal-kummerċ fis-servizzi u tal-aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali, kif ukoll tal-investiment barrani dirett, il-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

Emenda 176

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 207 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill għandu wkoll jaġixxi b’mod unanimu għan-negozjati u għall-konklużjoni ta’ ftehim:

Il-Kunsill għandu wkoll jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata għan-negozjati u għall-konklużjoni ta’ ftehim:

Emenda 177

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 207 – paragrafu 5a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

5a.  Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu permanenti għall-monitoraġġ u l-eżami tal-investiment dirett barrani fl-Unjoni. Dan il-mekkaniżmu jista’ jintuża biex jipproteġi l-interess Ewropew.

Emenda 178

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 218 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Il-Kunsill għandu jawtorizza l-ftuħ tan-negozjati, jadotta direttivi ta’ negozjati, jawtorizza l-iffirmar ta’ ftehim u jikkonkludihom.

2.  Il-Kunsill, wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, għandu jawtorizza l-ftuħ tan-negozjati, jadotta direttivi ta’ negozjati, jawtorizza l-iffirmar ta’ ftehimiet u jikkonkludihom.

Emenda 179

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 218 – paragrafu 2a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

2a.  B’deroga mill-paragrafu 2, għal ftehimiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 207, il-ftuħ tan-negozjati għandu jkun kundizzjonali għall-awtorizzazzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

Emenda 180

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 218 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test fis-seħħ

Emenda

Minbarra meta l-ftehim jikkonċerna esklużivament il-politika estera u ta’ sigurtà komuni, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni li tikkonkludi l-ftehim:

Minbarra meta l-ftehim jikkonċerna esklużivament il-politika estera u ta’ sigurtà komuni, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni li tikkonkludi l-ftehim wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew:

Emenda 181

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 218 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 – punt a

Test fis-seħħ

Emenda

(a)  wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-każijiet li ġejjin:

imħassar

(i)  ftehim ta’ assoċjazzjoni;

 

(ii)  ftehim dwar l-adeżjoni ta’ l-Unjoni għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali;

 

(iii)  ftehim li jistabbilixxi qafas istituzzjonali speċifiku permezz ta’ l-organizzazzjoni ta’ proċeduri ta’ koperazzjoni;

 

(iv)  ftehim b’implikazzjonijiet baġitarji importanti għall-Unjoni;

 

(v)  ftehim li jkopri l-oqsma li għalihom tapplika l-proċedura leġislattiva ordinarja jew il-proċedura leġislattiva speċjali meta jkun meħtieġ l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

 

F’każ ta’ urġenza, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jiftiehmu fuq limitu ta’ żmien għall-approvazzjoni.

 

Emenda 182

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 218 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 – punt b

Test fis-seħħ

Emenda

(b)  wara l-konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew fil-każijiet l-oħra. Il-Parlament Ewropew għandu jagħti l-opinjoni tiegħu f’limitu ta’ żmien li l-Kunsill jista’ jistabbilixxi skond l-urġenza tal-kwistjoni. Fin-nuqqas ta’ opinjoni f’dak il-limitu ta’ żmien, il-Kunsill jista’ jaġixxi.

imħassar

Emenda 183

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 218 – paragrafu 7

Test fis-seħħ

Emenda

7.   Meta jikkonkludi ftehim, il-Kunsill jista’, b’deroga mill-paragrafi 5, 6 u 9, jawtorizza lin-negozjatur sabiex japprova f’ isem l-Unjoni emendi għall-ftehim meta dan jipprovdi li dawn l-emendi għandhom jiġu adottati skond proċedura simplifikata jew minn korp stabbilit mill-ftehim. Il-Kunsill jista’ jorbot kondizzjonijiet speċifiċi ma’ din l-awtorizzazzjoni.

7.  Meta jikkonkludu ftehim, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu, b’deroga mill-paragrafi 5, 6 u 9, jawtorizzaw lin-negozjatur sabiex japprova f’isem l-Unjoni emendi għall-ftehim meta dan jipprovdi li dawn l-emendi għandhom jiġu adottati skont proċedura simplifikata jew minn korp stabbilit mill-ftehim. Il-Kunsill jista’ jorbot kundizzjonijiet speċifiċi ma’ tali awtorizzazzjoni.

Emenda 184

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 218 – paragrafu 9

Test fis-seħħ

Emenda

9.  Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni jew tar-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u ta’ Politika ta’ Sigurtà għandu jadotta deċiżjoni li tissospendi l-applikazzjoni ta’ ftehim u li tistabbilixxi l-pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f’ isem l-Unjoni f’ sede stabbilita fi ftehim, meta dik is-sede tintalab tadotta atti li jkollhom effetti legali, sakemm dawn ma jkunux atti li jissupplimentaw jew jemendaw il-qafas istituzzjonali tal-ftehim.

9.  Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni jew tas-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, u wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament, għandu jadotta deċiżjoni li tissospendi l-applikazzjoni ta’ ftehim u li tistabbilixxi l-pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f’isem l-Unjoni f’korp stabbilit fi ftehim, meta dak il-korp jintalab jadotta atti li jkollhom effetti legali, sakemm dawn ma jkunux atti li jissupplimentaw jew jemendaw il-qafas istituzzjonali tal-ftehim.

 

(L-emenda għall-kliem “Rappreżentant Għoli tal-Unjoni” tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni tagħha tirrikjedi tibdil korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 185

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 218 – paragrafu 10

Test fis-seħħ

Emenda

10.  Il-Parlament Ewropew għandu jinżamm informat immedjatament u kompletament fl-istadji kollha tal-proċedura.

10.  Il-Parlament Ewropew għandu jinżamm informat immedjatament u kompletament fl-istadji kollha tal-proċedura, inklużi l-ftuħ u l-proċess tan-negozjati, l-iffirmar u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet, kif ukoll is-sospensjoni tal-obbligi stabbiliti f’dawk il-ftehimiet.

Emenda 186

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 222 – paragrafu -1 (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

-1.  F’każ ta’ emerġenza li taffettwa l-Unjoni Ewropea jew Stat Membru wieħed jew aktar, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jagħtu setgħat straordinarji lill-Kummissjoni, inklużi dawk li jippermettulha timmobilizza l-istrumenti kollha meħtieġa. Sabiex tiġi ddikjarata emerġenza, il-Parlament Ewropew għandu jaġixxi b’maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu u l-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, fuq proposta tal-Parlament Ewropew jew tal-Kummissjoni.

 

Dik id-deċiżjoni, li permezz tagħha tiġi ddikjarata emerġenza u jingħataw setgħat straordinarji lill-Kummissjoni, għandha tiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħat, l-arranġamenti dettaljati ta’ governanza u l-perjodu li matulu japplikaw.

 

Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill, filwaqt li jaġixxu b’maġġoranza sempliċi, jistgħu jirrevokaw id-deċiżjoni fi kwalunkwe ħin.

 

Il-Kunsill u l-Parlament, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-ewwel subparagrafu, jistgħu jirrieżaminaw jew iġeddu d-deċiżjoni fi kwalunkwe ħin.

Emenda 187

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 223 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Il-Parlament Ewropew għandu jħejji proposta bil-ħsieb li jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex il-membri tiegħu jiġu eletti b’vot dirett universali skond il-poċedura uniformi fl-Istati Membri kollha jew skond il-prinċipji komuni għall-Istati Membri kollha.

1.  Il-Parlament Ewropew għandu jħejji proposta għal regolament bil-ħsieb li jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex il-Membri tiegħu jiġu eletti b’vot dirett universali skont proċedura uniformi fl-Istati Membri kollha jew skont il-prinċipji komuni għall-Istati Membri kollha. Il-Kunsill jista’ jirrifjuta dik il-proposta b’maġġoranza kwalifikata skont proċedura leġiżlattiva speċjali.

Il-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu skond il-proċedura leġislattiva speċjali u wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, li għandha tingħata b’maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu għandu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jidħlu fis-seħħ wara l-approvazzjoni tagħhom mill-Istati Membri, skond il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom.

Il-Parlament Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu f’konformità ma’ proċedura leġiżlattiva speċjali u wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata msaħħa, għandu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa.

Emenda 188

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 223 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Il-Parlament Ewropew, li jaġixxi permezz ta’ regolament fuq inizjattiva tiegħu stess skond il-proċedura leġislattiva speċjali, wara li jkun talab l-opinjoni tal-Kummissjoni u bl-approvazzjoni tal-Kunsill għandu jifformula r-regolamenti u l-kondizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-eserċizzju tal-funzjonijiet tad-doveri tal-Membri tiegħu. Ir-regoli u l-kondizzzjonijiet kollha li għandhom x’jaqsmu mat-tassazzjoni tal-Membri jew tal-Membri ta’ qabel ikunu jeħtieġu l-unanimità fil-Kunsill.

2.  Il-Parlament Ewropew, li jaġixxi permezz ta’ regolament fuq inizjattiva proprja skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali, wara li jkun talab l-opinjoni tal-Kummissjoni u bl-approvazzjoni tal-Kunsill, għandu jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tad-dmirijiet tal-Membri tiegħu.

Emenda 189

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 225

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Parlament Ewropew jista’, b’maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu, jitlob lill-Kummissjoni tissottemetti proposti adegwati fuq dawk il-kwistjonijiet li dwarhom ikun iqis li hu neċessarju li jsir att ta’ l-Unjoni sabiex jiġu implimentata t-Trattati. Jekk il-Kummissjoni ma tippreżentax proposta, din għandha tinforma lill-Parlament Ewropew bir-raġunijiet.

Il-Parlament Ewropew jista’, f’konformità mal-Artikolu 294, u filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu, jadotta proposti dwar kwistjonijiet li għalihom tapplika l-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Qabel jagħmel dan, għandu jinforma lill-Kummissjoni bl-intenzjonijiet tiegħu.

Emenda 190

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 226 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Fil-qadi ta’ dmirijietu, l-Parlament Ewropew jista’, fuq talba ta’ kwart tal-Membri komponenti tiegħu, jistabbilixxi Kumitat ta’ Inkjesta temporanju sabiex jinvestiga, mingħajr preġudizzju għall-poteri mogħtija fit-Trattati, allegazzjonijiet ta’ ksur tal-liġi jew ta’ amministrazzjoni ħażina fl-implimentazzjoni tal-liġi ta’ l-Unjoni ħlief meta l-fatti allegati jkunu qed jiġu eżaminati minn xi Qorti u sakemm il-każ ikun għadu suġġett għall-proċeduri legali.

Fil-qadi ta’ dmirijietu, il-Parlament Ewropew għandu, fuq talba ta’ terz tal-Membri komponenti tiegħu, jistabbilixxi Kumitat ta’ Inkjesta temporanju sabiex jinvestiga, mingħajr preġudizzju għall-poteri mogħtija fit-Trattati lil istituzzjonijiet u korpi oħra, allegazzjonijiet ta’ ksur tal-liġi jew ta’ amministrazzjoni ħażina fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, ħlief meta l-fatti allegati jkunu qed jiġu eżaminati minn xi Qorti u sakemm il-każ ikun għadu soġġett għall-proċeduri legali. Il-Kumitat ta’ Inkjesta jista’ jsejjaħ lil kwalunkwe xhud biex jipparteċipa f’seduta ta’ smigħ quddiemu, jekk dan ikun meħtieġ sabiex ikun jista’ jwettaq il-kompiti tiegħu.

Emenda 191

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 226 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Id-dispożizzjonijiet dwar l-eżerċizzju tad-dritt ta’ inkjesta għandhom jiġu stabbiliti mill-Parlament Ewropew, li jaġixxi permezz ta’ regolament fuq inizjattiva tiegħu stess skond il-proċedura leġislattiva speċjali, wara l-approvazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.

Id-dispożizzjonijiet dwar l-eżerċizzju tad-dritt ta’ inkjesta għandhom jiġu stabbiliti mill-Parlament Ewropew, u mill-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, fuq proposta tal-Parlament Ewropew u wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni.

Emenda 192

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 234 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Jekk mozzjoni ta’ ċensura fuq l-operat tal-Kummissjoni tiġi ppreżentata fil-Parlament Ewropew, il-vot dwarha jista’ jittieħed biss wara terminu ta’ mhux anqas minn tlett ijiem mill-preżentata tal-mozzjoni u biss b’vot miftuħ.

Jekk mozzjoni ta’ ċensura kollettiva fuq l-operat tal-Eżekuttiv jew mozzjoni ta’ ċensura individwali fuq l-operat ta’ membru tal-Eżekuttiv tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew, il-vot dwarha jista’ jittieħed biss wara terminu ta’ mhux anqas minn tlett ijiem mill-preżentazzjoni tal-mozzjoni u biss b’vot miftuħ.

 

(L-emenda għall-kliem “Kummissjoni” u “membru tal-Kummissjoni” tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni ta’ din l-emenda se tirrikjedi tibdil korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 193

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 234 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Jekk il-mozzjoni ta’ ċensura tiġi adottata b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-voti espressi, li jirrappreżentaw maġġoranza tal-membri komponenti tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Kummissjoni għandhom jirriżenjaw kollettivament mill-kariga tagħhom u r-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà għandu jirreżenja mill-kariga li jaqdi fil-Kummissjoni. Huma għandhom jibqgħu fil-kariga u jkomplu jwettqu x-xogħol kurrenti tagħhom sakemm jiġu sostitwiti skond l-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’dan il-każ, il-mandat tal-membri tal-Kummissjoni maħtura sabiex jissostitwuhom għandu jiskadi fid-data li kellu jiskadi l-mandat tal-membri tal-Kummissjoni li kienu obbligati jirriżenjaw kollettivament.

Jekk il-mozzjoni ta’ ċensura kollettiva tiġi adottata b’maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Eżekuttiv għandhom jirriżenjaw kollettivament u s-Segretarju tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u s-Segretarju tal-Unjoni għall-Governanza Ekonomika għandhom jirriżenjaw mid-dmirijiet li jwettqu fl-Eżekuttiv. Huma għandhom jibqgħu fil-kariga u jkomplu jwettqu x-xogħol kurrenti tagħhom sakemm jiġu sostitwiti skont l-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’dan il-każ, il-mandat tal-membri tal-Eżekuttiv maħtura sabiex jissostitwuhom għandu jiskadi fid-data li kellu jiskadi l-mandat tal-membri tal-Eżekuttiv li kienu obbligati jirriżenjaw kollettivament.

Emenda 194

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 245 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Membri tal-Kummissjoni ma jistgħux, sakemm idumu fil-kariga, jeżerċitaw xi professjoni oħra, kemm bi jew bla qligħ. Fil-bidu tal-kariga tagħhom għandhom iwegħdu solennement li, kemm matul kif ukoll wara li tintemm il-kariga tagħhom, jirrispettaw l-obbligazzjonijiet li jiġu minn din il-kariga u b’mod speċjali id-dmir tagħhom li jaġixxu b’integrità u diskrezzjoni rigward l-aċċettazzjoni ta’ xi ħatriet jew benefiċċji, wara li tintemm il-kariga tagħhom. F’każ ta’ xi ksur ta’ dawn l-obligazzjonijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’, fuq talba tal-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza sempliċi, jew tal-Kummissjoni, jiddikjara lill-membru involut bħala irtirat mill-funzjoni tiegħu skond l-Artikolu 247 jew jiddikjara revokat id-dritt tiegħu għall-pensjoni jew xi benefiċċju ieħor, skond iċ-ċirkostanzi.

Il-Membri tal-Kummissjoni ma jistgħux, sakemm idumu fil-kariga, jeżerċitaw xi professjoni oħra, kemm bi qligħ jew bla qligħ. Fil-bidu tal-kariga tagħhom għandhom iwegħdu solennement li, kemm matul kif ukoll wara li tintemm il-kariga tagħhom, jirrispettaw l-obbligazzjonijiet li jiġu minn din il-kariga u b’mod speċjali id-dmir tagħhom li jaġixxu b’integrità u diskrezzjoni rigward l-aċċettazzjoni ta’ xi ħatriet jew benefiċċji, wara li tintemm il-kariga tagħhom. F’każ ta’ xi ksur ta’ dawn l-obbligi, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’, fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill li jaġixxi b’maġġoranza sempliċi, jew tal-Kummissjoni, tiddikjara lill-Membru kkonċernat, skont iċ-ċirkostanzi, irtirat skont l-Artikolu 247 jew li d-dritt tiegħu għall-pensjoni jew xi benefiċċju ieħor ikun revokat.

Emenda 195

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 246 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill li jaġixxi b’mod unanimu fuq proposta tal-President tal-Kummissjoni, jista’ jiddeċiedi li dan il-post battal m’hemmx bżonn li jimtela, b’mod partikolari meta ż-żmien li jkun fadal għall-mandat tal-Membru tal-Kummissjoni jkun qasir.

Il-Kunsill jista’, filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta tal-President tal-Eżekuttiv, jiddeċiedi li dan il-post battal m’hemmx bżonn li jimtela, b’mod partikolari meta ż-żmien li jkun fadal għall-mandat tal-Membru jkun qasir.

 

(Din l-emenda għall-kliem “President tal-Kummissjoni” tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni tagħha tirrikjedi tibdil korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 196

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 247

Test fis-seħħ

Emenda

Jekk xi membru tal-Kummissjoni ma jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet mitluba għall-qadi ta’ dmirijietu jew ikun ħati ta’ mġiba serjament ħażina, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’, fuq talba tal-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza sempliċi, jew tal-Kummissjoni, tiddikjarah irtirat.

Jekk xi Membru tal-Kummissjoni ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet mitluba għall-qadi ta’ dmirijietu jew ikun ħati ta’ mġiba serjament ħażina, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’, fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza sempliċi, jew tal-Kummissjoni, tiddikjarah irtirat.

Emenda 197

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 258 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li Stat Membru jkun naqas li jwettaq xi obbligu tiegħu skond dan it-Trattat, hija għandha toħroġ opinjoni motivata dwar il-materja wara li tagħti lill-Istat interessat l-opportunità li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu.

Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li Stat Membru jkun naqas li jwettaq xi obbligu tiegħu skont dan it-Trattat, hija għandha toħroġ opinjoni motivata dwar il-materja fi żmien 12-il xahar wara li tagħti lill-Istat interessat l-opportunità li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu.

Emenda 198

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 258 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Jekk l-Istat in kwistjoni ma jikkonformax ruħu ma’ dik l-opinjoni fil-perjodu stabbilit mill-Kummissjoni, din ta’ l-aħħar tista’ ġġib il-materja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-Unjoni Ewropea.

Jekk l-Istat ikkonċernat ma jikkonformax ruħu ma’ dik l-opinjoni fi żmien dak il-perjodu ta’ 12-il xahar, il-Kummissjoni għandha ġġib il-materja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 199

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 259 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Kull Stat Membru li jikkunsidra li Stat Membru ieħor ikun naqas li jwettaq xi obbligu tiegħu skond it-Trattati jista’ jġib il-materja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament Ewropew jew Stat Membru li jikkunsidra li Stat Membru ieħor ikun naqas li jwettaq xi obbligu tiegħu skont it-Trattati jista’ jġib il-materja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 200

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 259 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Qabel Stat Membru jibda, kontra Stat Membru ieħor, proċeduri dwar l-allegata vjolazzjoni allegata ta’ l-obbligi li jinkombu lil dak l-Istat Membru l-ieħor bis-saħħa tat-Trattati, għandu jġib il-materja quddiem il-Kummissjoni.

Qabel il-Parlament Ewropew jew Stat Membru jibdew, kontra Stat Membru, proċeduri dwar allegat ksur ta’ obbligu ta’ dan l-Istat Membru skont it-Trattati, huma għandhom iġibu l-materja quddiem il-Kummissjoni.

Emenda 201

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 259 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kummisjoni għandha toħroġ opinjoni motivita wara li l-Istati interessati jkunu ngħataw l-opportunità li jippreżentaw l-osservazzjonijiet u r-risposti għal dawn, kemm verbalment kemm bil-kitba.

Il-Kummissjoni għandha toħroġ opinjoni motivata wara kull Stat ikkonċernat u, jekk rilevanti, il-Parlament Ewropew, ikunu ngħataw l-opportunità li jippreżentaw il-każ tagħhom u l-osservazzjonijiet tagħhom b’risposta għall-partijiet l-oħra, kemm verbalment kif ukoll bil-miktub.

Emenda 202

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 260 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ħa l-miżuri li jikkonsistu fl-implimentazzjoni tas-sentenza tal-Qorti, din tista’ tressaq il-każ quddiem il-Qorti wara li tagħti lil dak l-Istat l-opportunità li jippreżenta l-oservazzjonijiet tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika l-ammont ta’ ħlas ta’ somma f’daqqa jew ta’ pagamenti ta’ penali li għandu jħallas l-Istat Membru konċernat li hi tikkunsidra xierqa fiċ-ċirkostanzi.

Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ħa l-miżuri li jikkonsistu fl-implimentazzjoni tas-sentenza tal-Qorti, din għandha tressaq il-każ quddiem il-Qorti, sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara li tingħata s-sentenza, wara li tagħti lil dak l-Istat l-opportunità li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika l-ammont ta’ ħlas ta’ somma f’daqqa jew ta’ pagamenti ta’ penali li għandu jħallas l-Istat Membru konċernat li hi tikkunsidra xierqa fiċ-ċirkostanzi.

Emenda 203

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 262

Test fis-seħħ

Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra tat-Trattati, il-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu, skond il-proċedura leġislattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament ewropew, jista’ jadotta dispożizzjonijiet li bihom jattribwixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-Unjoni Ewropea, fil-miżura li huwa stess jistabbilixxi, il-kompetenza li tiddeċiedi dwar tilwim konness ma’ l-applikazzjoni ta’ l-atti adottati taħt it-Trattati li joħolqu drittijiet Ewropej ta’ proprjetà industrijali. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jidħlu fis-seħħ wara l-approvazzjoni tagħhom mill-Istati Membri skond il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra tat-Trattati, il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali u wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, jista’ jadotta dispożizzjonijiet li bihom jattribwixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fil-miżura li huwa stess jistabbilixxi, il-kompetenza li tiddeċiedi dwar tilwim konness mal-applikazzjoni tal-atti adottati taħt it-Trattati li joħolqu drittijiet Ewropej ta’ proprjetà industrijali. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jidħlu fis-seħħ wara l-approvazzjoni tagħhom mill-Istati Membri skont il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom.

Emenda 204

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 263 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Għal dan il-għan, il-Qorti tal-Ġustizzja hija kompetenti sabiex tiddeċiedi fuq rikorsi magħmula minn Stat Membru, mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, dwar in-nuqqas ta’ kompetenza, dwar ksur tal-forom proċedurali sostanzjali, dwar ksur tat-Trattati jew ta’ xi regola tad-dritt relattiva għall-applikazzjoni tiegħu, jew dwar l-użu skorrett tas-setgħat tagħhom.

Għal dan il-għan, il-Qorti tal-Ġustizzja hija kompetenti sabiex tiddeċiedi fuq rikorsi magħmula minn Stat Membru, mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, dwar in-nuqqas ta’ kompetenza, dwar ksur tal-forom proċedurali sostanzjali, dwar ksur tat-Trattati jew ta’ xi regola tad-dritt relattiva għall-applikazzjoni tiegħu, u b’mod partikolari rigward il-prinċipju tas-sussidjarjetà, jew dwar l-użu skorrett tas-setgħat tagħhom.

Emenda 205

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 263 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika tista’, taħt il-kondizzjonijiet previsti fl-ewwel u t-tieni subparagrafi, tressaq appell kontra att indirizzat lilha jew li jirrigwardha direttament u individwalment, kif ukoll kontra att regolatorju li jirrigwardha direttament u li ma jinvolvix miżuri ta’ implimentazzjoni.

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika tista’, taħt il-kundizzjonijiet previsti fl-ewwel u t-tieni subparagrafi, tressaq appell kontra att indirizzat lilha jew li jirrigwardaha direttament, kif ukoll kontra att regolatorju li jirrigwardaha direttament u li ma jinvolvix miżuri ta’ implimentazzjoni.

Emenda 206

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 275 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Madankollu, il-Qorti għandha tkun kompetenti sabiex timmonitorja r-rispett taa’ l-Artikolu 40 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u sabiex tiddeċiedi dwar rikorsi, mressqa skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-raba’ subparagrafu ta’ l-Artikolu 263 ta’ dan it-Trattat dwar il-legalità ta’ deċiżjonijiet li jipprovdu miżuri restrittivi kontra persuni fiżiċi jew ġuridiċi adottati mill-Kunsill abbażi tal-Kapitolu 2 tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

imħassar

Emenda 207

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 285 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Għandha tkun komposta minn ċittadin wieħed minn kull Stat Membru. Il-membri tagħha għandhom jaqdu dmirijiethom f’ indipendenza sħiħa, fl-interess ġenerali ta’ l-Unjoni.

Għandha tkun komposta minn numru ta’ Membri, li jikkorrispondi għal żewġ terzi tan-numru ta’ Stati Membri, inkluż il-President tagħha. Il-Membri tagħha għandhom jaqdu dmirijiethom f’indipendenza sħiħa, fl-interess ġenerali tal-Unjoni.

Emenda 208

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 285 – paragrafu 2a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Il-Membri tal-Qorti tal-Awdituri għandhom jintgħażlu minn fost iċ-ċittadini tal-Istati Membri abbażi ta’ sistema ta’ rotazzjoni strettament ugwali bejn l-Istati Membri, li tirrifletti l-firxa demografika u ġeografika tal-Istati Membri kollha. Din is-sistema għandha tiġi stabbilita b’maġġoranza kwalifikata mill-Kunsill Ewropew skont l-Artikolu 244.

Emenda 209

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 286 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Membri tal-Qorti ta’ l-Awdituri jinħatru għal perjodu ta’ sitt snin. Il-Kunsill wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, jadotta l-lista tal-Membri magħmula skond il-proposti mressqa minn kull Stat Membru. Il-mandat tal-Membri tal-Qorti ta’ l-Awdituri jista’ jiġġedded.

Il-Membri tal-Qorti tal-Awdituri jinħatru għal perjodu ta’ sitt snin. Il-Kunsill, wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, għandu jadotta l-lista tal-Membri magħmula skont il-proposti mressqa minn kull Stat Membru. Il-mandat tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri jista’ jiġġedded.

Emenda 210

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 294 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Fejn japplika l-Artikolu 225, il-Parlament Ewropew għandu jissottometti l-proposta tiegħu lill-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha tiġi infurmata.

Emenda 211

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 294 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3.  Il-Parlament Ewropew għandu jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari u jikkomunikaha lill-Kunsill.

3.  Il-Parlament Ewropew għandu jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari u jikkomunikaha lill-Kunsill. Fejn japplika l-Artikolu 225, il-proposta tal-Parlament għandha titqies bħala l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari.

Emenda 212

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 294 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Jekk il-Kunsill japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, l-att in kwistjoni għandu jiġi adottat bil-formulazzjoni li tikkorrispondi mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew.

4.  Jekk il-Kunsill japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew jew ma jkunx ħa deċiżjoni fi żmien sena, l-att inkwistjoni għandu jiġi adottat bil-formulazzjoni li tikkorrispondi mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew.

Emenda 213

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 294 – paragrafu 7 – punt b

Test fis-seħħ

Emenda

(b)  jirrifjuta, b’maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari, l-att propost għandu jitqies li ma ġiex adottat;

(b)  jirrifjuta, b’maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari, l-att propost għandu jitqies li ma ġiex adottat;

Emenda 214

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 294 – paragrafu 15 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Meta, fil-każijiet previsti mit-Trattati, att leġislattiv ikun suġġett għall-proċedura leġislattiva ordinarja fuq l-inizjattiva ta’ grupp ta’ Stati Membri, fuq rakkomandazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew, jew fuq it-talba tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-paragrafu 2, it-tieni sentenza tal-paragrafu 6, u l-paragrafu 9 m’għandhomx japplikaw.

Meta, fil-każijiet previsti mit-Trattati, att leġiżlattiv ikun suġġett għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja fuq l-inizjattiva ta’ grupp ta’ Stati Membri, fuq inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, fuq rakkomandazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew, jew fuq it-talba tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-paragrafu 2, it-tieni sentenza tal-paragrafu 6, u l-paragrafu 9 m’għandhomx japplikaw.

Emenda 215

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Parti Sitta – Titolu I – Kapitolu 2a (ġdid) – titolu

Test fis-seħħ

Emenda

 

KAPITOLU 2a

 

L-APPLIKAZZJONI TAL-PRINĊIPJI TA’ SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

(Il-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità għandu jiddaħħal fit-TFUE, Parti Sitta, Titolu I, Kapitolu 2a (ġdid). Dan il-kapitolu l-ġdid jinkludi l-Artikoli 299a sa 299j (ġodda).)

Emenda 216

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299a

 

Kull istituzzjoni għandha tiżgura r-rispett kontinwu tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, kif stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(Din l-emenda tirriproduċi l-formulazzjoni tal-Artikolu 1 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.)

Emenda 217

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299b (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299b

 

Qabel ma tipproponi att leġiżlattiv, il-Kummissjoni għandha tagħmel konsultazzjonijiet wiesgħa. Tali konsultazzjonijiet għandhom, meta jkun xieraq, iqisu d-dimensjoni reġjonali u lokali tal-azzjoni maħsuba. F’każijiet ta’ urġenza eċċezzjonali, l-Kummissjoni m’għandhiex tagħmel tali konsultazzjonijiet. Għandha tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha fil-proposta tagħha.

(Din l-emenda tirriproduċi l-formulazzjoni tal-Artikolu 2 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.)

Emenda 218

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299c (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299c

 

Għall-finijiet ta’ dan il-Protokoll, “abbozz ta’ att leġiżlattiv”, għandha tfisser il-proposti tal-Kummissjoni, l-inizjattivi ta’ grupp ta’ Stati Membri, l-inizjattivi tal-Parlament Ewropew, it-talbiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew jew it-talbiet tal-Bank Ewropew tal-Investiment, għall-adozzjoni ta’ att leġiżlattiv.

(Din l-emenda tirriproduċi l-formulazzjoni tal-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.)

Emenda 219

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299d (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299d

 

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozzi tagħha ta’ atti leġiżlattivi u l-abbozzi emendati tagħha lill-parlamenti nazzjonali u lill-parlamenti reġjonali b’setgħat leġiżlattivi fl-istess ħin li tibgħathom lil-leġiżlatur tal-Unjoni.

 

Il-Parlament Ewropew għandu jibgħat l-abbozzi tiegħu ta’ atti leġiżlattivi u l-abbozzi emendati tiegħu lill-parlamenti nazzjonali u lill-parlamenti reġjonali b’setgħat leġiżlattivi.

 

Il-Kunsill għandu jibgħat l-abbozzi ta’ atti leġiżlattivi li jiġu minn grupp ta’ Stati Membri, mill-Qorti tal-Ġustizzja, mill-Bank Ċentrali Ewropew jew mill-Bank Ewropew tal-Investiment u l-abbozzi emendati lill-parlamenti nazzjonali u lill-parlamenti reġjonali b’setgħat leġiżlattivi.

 

Meta jiġu adottati, ir-riżoluzzjonijiet leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew u l-pożizzjonijiet tal-Kunsill għandhom jintbagħtu lill-parlamenti nazzjonali u lill-parlamenti reġjonali b’setgħat leġiżlattivi.

(Din l-emenda hija bbażata fuq il-formulazzjoni tal-Artikolu 4 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità u tissupplementah.)

Emenda 220

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299e (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299e

 

L-abbozzi ta’ atti leġiżlattivi għandhom jiġu ġustifikati fir-rigward tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.

 

Kull abbozz ta’ att leġiżlattiv għandu jinkludi fih dikjarazzjoni dettaljata li tippermetti l-valutazzjoni tal-konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Din id-dikjarazzjoni għandha tinkludi elementi li jippermettu l-valutazzjoni tal-impatt finanzjarju tal-proposta u, fil-każ ta’ direttiva, tal-implikazzjonijiet tagħha għar-regoli li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, inkluż, fejn ikun meħtieġ, il-leġiżlazzjoni reġjonali.

 

Ir-raġunijiet li jwasslu għall-konklużjoni li objettiv tal-Unjoni jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni għandhom jiġu ssostanzjati b’indikaturi kwalitattivi u, meta jkun possibbli, kwantitattivi. L-abbozzi ta’ atti leġiżlattivi għandhom iqisu l-ħtieġa li kwalunkwe piż, kemm finanzjarju kif ukoll amministrattiv, li jaqa’ fuq l-Unjoni, fuq il-gvernijiet nazzjonali, fuq l-awtoritajiet reġjonali jew lokali, fuq l-operaturi ekonomiċi u fuq iċ-ċittadini, ikun minimizzat kemm jista’ jkun u jkun proporzjonat mal-objettiv li jrid jintlaħaq.

(Din l-emenda tirriproduċi l-formulazzjoni tal-Artikolu 5 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.)

Emenda 221

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299f (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299f

 

Kwalunkwe parlament nazzjonali jew kwalunkwe kamra ta’ parlament nazzjonali jistgħu, fi żmien tnax-il ġimgħa mid-data ta’ trażmissjoni ta’ abbozz ta’ att leġiżlattiv Ewropew, fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, jibagħtu lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni opinjoni motivata bir-raġunijiet li għalihom iqisu li l-abbozz inkwistjoni ma jikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Kull parlament nazzjonali jew kull kamra ta’ parlament nazzjonali għandhom jinkludu l-opinjoni tal-parlamenti reġjonali b’setgħat leġiżlattivi mal-opinjoni motivata tagħhom meta l-kompetenzi reġjonali esklużivi jistgħu jiġu affettwati. Il-Kummissjoni għandha twieġeb fi żmien tnax-il ġimgħa.

 

Jekk l-abbozz ta’ att leġiżlattiv joriġina minn grupp ta’ Stati Membri, il-President tal-Kunsill għandu jibgħat l-opinjoni lill-gvernijiet ta’ dawk l-Istati Membri.

 

Jekk l-abbozz ta’ att leġiżlattiv joriġina mill-Qorti tal-Ġustizzja, mill-Bank Ċentrali Ewropew jew mill-Bank Ewropew tal-Investiment, il-President tal-Kunsill għandu jibgħat l-opinjoni lill-istituzzjoni jew il-korp ikkonċernat.

 

Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjonijiet motivati li tirċievi mill-parlamenti nazzjonali, u mill-parlamenti reġjonali b’setgħat leġiżlattivi, fir-rapporti annwali tagħha dwar il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Il-Kummissjoni għandha wkoll tagħmel l-informazzjoni dwar l-oġġezzjonijiet disponibbli għall-Kunsill u għall-Parlament matul il-proċedura leġiżlattiva meta l-parlamenti nazzjonali jippreżentaw għadd sinifikanti ta’ opinjonijiet motivati dwar abbozz ta’ leġiżlazzjoni partikolari.

(Din l-emenda hija bbażata fuq l-Artikolu 6 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u temendah u tissupplementah.)

Emenda 222

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299g (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299g

 

Kwalunkwe parlament nazzjonali jew kwalunkwe kamra ta’ parlament nazzjonali jistgħu jitolbu lill-Parlament Ewropew jew lill-Kummissjoni jissottomettu kwalunkwe proposta xierqa li tikkonċerna kwistjonijiet li dwarhom ikunu jqisu li hu meħtieġ li jsir att tal-Unjoni għall-fini tal-implimentazzjoni tat-Trattati.

 

Meta istituzzjoni tirċievi talba f’konformità mal-ewwel paragrafu iżda ma tissottomettix proposta fi żmien sitt xhur, dik l-istituzzjoni għandha tinforma lill-parlament nazzjonali, lill-Kumitat tar-Reġjuni u, jekk rilevanti, lill-Parlament Ewropew bir-raġunijiet għalfejn ma għamlitx dan.

(Din l-emenda ddaħħal Artikolu ġdid f’dak li kien il-Protokoll Nru 2.)

Emenda 223

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299h (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299h

 

1.   Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, kif ukoll, meta xieraq, il-grupp ta’ Stati Membri, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Bank Ċentrali Ewropew jew il-Bank Ewropew tal-Investiment, jekk l-abbozz ta’ att leġiżlattiv joriġina minnhom, għandhom iqisu l-opinjonijiet motivati tal-Parlamenti nazzjonali jew ta’ kamra ta’ parlament nazzjonali.

 

Kull parlament nazzjonali għandu jkollu żewġ voti, imqassma fuq il-bażi tas-sistema parlamentari nazzjonali. Fil-każ ta’ sistema Parlamentari bikamerali, kull waħda miż-żewġ kmamar għandu jkollha vot wieħed.

 

2.   Meta l-opinjonijiet motivati dwar in-nuqqas ta’ konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà ta’ abbozz ta’ att leġiżlattiv jirrappreżentaw mill-inqas terz tal-voti kollha allokati lill-Parlamenti nazzjonali f’konformità mat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, l-abbozz irid jiġi rieżaminat. Dan il-livell limitu għandu jkun kwart fil-każ ta’ abbozz ta’ att leġiżlattiv sottomess skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja.

 

Wara tali rieżami, il-Kummissjoni jew, skont il-każ, il-grupp ta’ Stati Membri, il-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Bank Ċentrali Ewropew jew il-Bank Ewropew tal-Investiment, jekk l-abbozz ta’ att leġiżlattiv joriġina minnhom, jistgħu jiddeċiedu li jżommu, jemendaw jew jirtiraw l-abbozz. Iridu jingħataw ir-raġunijiet għal din id-deċiżjoni.

 

3.   Barra minn hekk, fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, meta l-opinjonijiet motivati dwar in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal att leġiżlattiv mal-prinċipju tas-sussidjarjetà jirrappreżentaw mill-inqas maġġoranza sempliċi tal-voti kollha allokati lill-parlamenti nazzjonali f’konformità mat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, il-proposta trid tiġi rieżaminata. Wara tali rieżami, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li żżomm, li temenda jew li tirtira l-proposta.

 

Jekk tagħżel li żżommha, il-Kummissjoni jkollha, permezz ta’ opinjoni motivata, tiġġustifika għaliex tqis li l-proposta tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Din l-opinjoni motivata kif ukoll l-opinjonijiet motivati tal-Parlamenti nazzjonali, iridu jintbagħtu lil-leġiżlatur tal-Unjoni għall-kunsiderazzjoni fil-proċedura:

 

(a)  qabel jiġi konkluż l-ewwel qari, il-leġiżlatur (il-Parlament Ewropew u l-Kunsill) għandu jeżamina l-kompatibbiltà tal-proposta leġiżlattiva mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, b’kont partikolari meħud tar-raġunijiet espressi u kondiviżi mill-maġġoranza tal-Parlamenti nazzjonali kif ukoll tal-opinjoni motivata tal-Kummissjoni;

 

(b)  jekk, permezz ta’ maġġoranza ta’ 55 % tal-membri tal-Kunsill jew ta’ maġġoranza tal-voti espressi fil-Parlament Ewropew, il-leġiżlatur huwa tal-opinjoni li l-proposta ma tkunx kompatibbli mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-proposta leġiżlattiva m’għandhiex tiġi kkunsidrata aktar.

(Din l-emenda tirriproduċi l-formulazzjoni tal-Artikolu 7 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.)

Emenda 224

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299i (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299i

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha tkun kompetenti sabiex tiddeċiedi dwar rikorsi fuq ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà minn att leġiżlattiv, li jitressqu skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, mill-Istati Membri jew li jiġu notifikati minnhom skont l-ordinament ġuridiku tagħhom f’isem parlament nazzjonali jew kamra minnu.

 

Skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu msemmi, il-Kumitat tar-Reġjuni jista’ wkoll jagħmel tali rikorsi kontra l-atti leġiżlattivi li għalihom t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi l-konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni għall-adozzjoni tagħhom.

(Din l-emenda tirriproduċi l-formulazzjoni tal-Artikolu 8 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.)

Emenda 225

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 299j (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 299j

 

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport kull sena lill-Kunsill Ewropew, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-parlamenti nazzjonali u lill-parlamenti reġjonali b’setgħat leġiżlattivi dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dak ir-rapport annwali għandu jiġi mgħoddi wkoll lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

(Din l-emenda hija bbażata fuq il-formulazzjoni tal-Artikolu 9 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u tissupplementah.)

Emenda 226

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 311 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Il-Kunsill, li jaġixxi permezz ta’ regolament skond il-proċedura leġislattiva speċjali, għandu jistabbilixxi miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji ta’ l-Unjoni safejn dan ikun previst fid-Deċiżjoni adottata abbażi tat-tielet subparagrafu. Il-Kunsill għandu jaġixxi wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew

4.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li dan tal-aħħar jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata msaħħa, skond proċedura leġiżlattiva speċjali, għandhom flimkien jistabbilixxu miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni safejn dan ikun previst fid-deċiżjoni adottata abbażi tat-tielet subparagrafu.

Emenda 227

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 312 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Dan għandu jiġi stabbilit għall-perijodu ta’ mill-inqas ħames snin.

Dan għandu jiġi stabbilit għal perjodu ta’ bejn ħames snin u seba’ snin.

Emenda 228

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 312 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva speċjali, għandu jadotta regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali. Dan għandu jaġixxi b’mod unanimu wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, li għandha tingħata b’maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jadottaw regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali.

Emenda 229

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 312 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Il-Kunsill Ewropew jista’ jadotta, b’mod unanimu, deċiżjoni li tawtorizza l-Kunsill jaġixxi bil-maġġoranza kwalifikata meta jadotta r-regolament previst fl-ewwel subparagrafu.

imħassar

Emenda 230

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 319 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.   Il-Parlament Ewropew, li jaġixxi fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill, għandu jagħti kwittanza lill-Kummissjoni rigward l-implementazzjoni tal-baġit. Għal dan l-għan, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew għandhom wieħed wara l-ieħor jeżaminaw il-kontijiet, id-dikjarazzjoni finanzjarja u r-rapport ta’ valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 318, ir-rapport annwali mill-Qorti ta’ l-Awdituri flimkien mar-risposti mill-istituzzjonijiet li tkun qiegħda ssirilhom il-verifika għall-osservazzjonijiet tal-Qorti ta’ l-Awdituri, l-istqarrija ta’ assigurazzjoni msemmija fl-Artikolu 287(1), it-tieni subparagrafu, u kull rapport speċjali relevanti mill-Qorti ta’ l-Awdituri.

1.   Il-Parlament Ewropew, li jaġixxi fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill, għandu jagħti kwittanza lill-Kummissjoni rigward l-implementazzjoni tal-baġit. Għandu wkoll jagħti kwittanza lil istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-taqsimiet tagħhom tal-baġit jew tal-baġits tagħhom, kif xieraq, u f’konformità mal-kundizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 322. Għal dan l-għan, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew għandhom wieħed wara l-ieħor jeżaminaw il-kontijiet, id-dikjarazzjoni finanzjarja u r-rapport ta’ valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 318, ir-rapport annwali mill-Qorti tal-Awdituri flimkien mar-risposti mill-istituzzjonijiet li tkun qiegħda ssirilhom il-verifika għall-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri, l-istqarrija ta’ assigurazzjoni msemmija fl-Artikolu 287(1), it-tieni subparagrafu, u kull rapport speċjali relevanti mill-Qorti tal-Awdituri.

Emenda 231

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 329 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

L-awtorizzazzjoni għal koperazzjoni msaħħa għandha tingħata b’deċiżjoni tal-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu.

L-awtorizzazzjoni għal kooperazzjoni msaħħa għandha tingħata b’deċiżjoni tal-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, bl-eċċezzjoni ta’ deċiżjonijiet dwar missjonijiet jew operazzjonijiet b’mandat eżekuttiv imsemmi fl-Artikolu 42(4a), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Emenda 232

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 330 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

L-unanimità għandha tkun kostitwita mill-voti tar-rappreżentanti ta’ l-Istati Membri li jipparteċipaw biss.

imħassar

Emenda 233

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 330 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Il-maġġoranza kwalifikata għandha tkun definita skond l-Artikolu 238(3).

imħassar

Emenda 234

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 333

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 333

imħassar

1.  Fejn dispożizzjoni tat-Trattati li tista’ tiġi applikata fil-kuntest ta’ koperazzjoni msaħħa tipprovdi li l-Kunsill għandu jaġixxi b’mod unanimu, il-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu skond l-arranġamenti previsti fl-Artikolu 330 jista’ jadotta deċiżjoni li tipprovdi li dan ser jaġixxi bil-maġġoranza kwalifikata.

 

2.  Fejn dispożizzjoni tat-Trattati li tista’ tiġi applikata fil-kuntest ta’ koperazzjoni msaħħa tipprovdi li l-Kunsill għandu jadotta atti skond il-proċedura leġislattiva speċjali, il-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu skond l-arranġamenti stabbiliti fl-Artikolu 330 jista’ jadotta deċiżjoni li tipprovdi li dan ser jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva ordinarja. Il-Kunsill għandu jaġixxi wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew.

 

3.  Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx japplikaw għal deċiżjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta’ difiża.

 

Emenda 235

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 342

Test fis-seħħ

Emenda

In-normi li jirregolaw il-lingwi ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni għandhom, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet previsti fl-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-Unjoni Ewropea, jiġu stabbiliti mill-Kunsill, b’mod unanimu permezz ta’ regolament.

In-normi li jirregolaw il-lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet previsti fl-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, jiġu stabbiliti mill-Kunsill, b’mod unanimu permezz ta’ regolamenti, wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

Emenda 236

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 346 – paragrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ

Emenda

(b)  kull Stat Membru jista’ jieħu l-miżuri li jikkunsidra meħtieġa sabiex jipproteġi l-interessi vitali tas-sigurta’ tiegħu, u li jkollhom x’jaqsmu mal-manifattura jew tal-kummerċ ta’ l-armi, munizzjon u materjal tal-gwerra; dawn il-miżuri ma għandhomx ifixklu l-kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern dwar prodotti li ma jkunux intiżi għall-għanijiet speċifikament militari.

(b)  kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bil-miżuri li jikkunsidra li huma meħtieġa sabiex jipproteġi l-interessi vitali tas-sigurtà tiegħu, u li jkollhom x’jaqsmu mal-manifattura jew tal-kummerċ tal-armi, munizzjon u materjal tal-gwerra; dawn il-miżuri ma għandhomx ifixklu l-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern dwar prodotti li ma jkunux intiżi għall-għanijiet speċifikament militari.

Emenda 237

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 346 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2.  Il-Kunsill jista’, waqt li jaġixxi unanimament fuq proposta mill-Kummissjoni, jagħmel tibdiliet għal-lista, li hu kien ħejja fil-15 ta’ April 1958, għal prodotti li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(b).

2.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu, waqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja fuq proposta tal-Kummissjoni, jagħmlu tibdiliet għal-lista, li l-Kunsill kien ħejja fil-15 ta’ April 1958, għal prodotti li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(b).

Emenda 238

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 352 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1.  Jekk tidher meħtieġa azzjoni ta’ l-Unjoni, fil-qafas tal-politika definita fit-Trattati, għall-kisba ta’ wieħed mill-objettivi previsti mit-Trattati, u t-Trattati ma jkunux stabbilew is-setgħat meħtieġa għal dan l-għan, il-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni u wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, għandu jadotta d-dispożizzjonijiet xierqa. Meta l-Kunsill jadotta d-dispożizzjonijiet in kwistjoni skond il-proċedura leġislattiva speċjali, dan għandu jadottahom ukoll b’unanimità, fuq proposta tal-Kummissjoni u wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

1.  Jekk tidher meħtieġa azzjoni tal-Unjoni, fil-qafas tal-politika definita fit-Trattati, għall-kisba ta’ wieħed mill-objettivi previsti mit-Trattati, u t-Trattati ma jkunux stabbilew is-setgħat meħtieġa għal dan l-għan, il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta tal-Kummissjoni u wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, għandu jadotta d-dispożizzjonijiet xierqa. Meta l-Kunsill jadotta d-dispożizzjonijiet inkwistjoni skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali, dan għandu jadottahom ukoll b’maġġoranza kwalifikata, fuq proposta tal-Kummissjoni u wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

Emenda 239

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 352 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4.  Dan l-Artikolu ma jistax iservi bħala bażi sabiex jintlaħaq objettiv tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni u kull att adottat skond dan l-Artikolu għandu jirrispetta l-limiti stabbiliti fit-tieni subparagrafu ta’ Artikolu 40 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

imħassar

Emenda 240

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 354 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar is-sospensjoni ta’ ċerti drittijiet li jirriżultaw mis-sħubija ma’ l-Unjoni, il-membru tal-Kunsill Ewropew jew tal-Kunsill li jirrappreżenta l-Istat Membru konċernat m’għandux jieħu sehem fil-vot u l-Istat Membru konċernat ma jiġix ikkunsidrat fil-kalkolu tat-terz jew ta’ erba’ minn ħamsa ta’ l-Istati Membri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dak l-Artikolu. L-astensjonijiet minn membri preżenti jew rappreżentati m’għandhomx iżommu l-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet previsti fil-paragrafu 2 ta’ dak l-Artikolu.

Għall-finijiet tal-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar is-sospensjoni ta’ ċerti drittijiet li jirriżultaw mis-sħubija mal-Unjoni, il-membru tal-Kunsill Ewropew jew tal-Kunsill li jirrappreżenta l-Istat Membru inkwistjoni m’għandux jieħu sehem fil-vot u l-Istat Membru inkwistjoni ma jiġix ikkunsidrat fil-kalkolu tat-terz tal-Istati Membri jew tal-maġġoranza kwalifikata msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dak l-Artikolu. L-astensjonijiet minn membri preżenti jew rappreżentati m’għandhomx iżommu l-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet previsti fil-paragrafu 2 ta’ dak l-Artikolu.

Emenda 241

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 354 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet previsti fl-Artikolu 7 (3) u (4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-maġġoranza kwalifikata għandha tiġi definita skond l-Artikolu 238(3)(b) ta’ dan it-Trattat.

Għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet previsti fil-paragrafi 1 sa 4 tal-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-maġġoranza kwalifikata għandha tiġi definita skont l-Artikolu 16(4a) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Emenda 242

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 355 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

It-trattati ma japplikawx għal dawk il-pajjiżi u territorji extra-ewropej li jkollhom relazzjonijiet speċjali mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq li m’ humiex inklużi fil-lista msemmija hawn fuq.

imħassar

Emenda 243

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 355 – paragrafu 5 – punt b

Test fis-seħħ

Emenda

(b)  It-Trattati m’għandhomx japplikaw għall-Arei ta’ Bażi Sovrani tar-Renju Unit f’Akrotiri u Dhekelia f’Ċipru għajr safejn hu meħtieġ sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni ta’ l-arranġamenti stabbiliti fil-Protokoll dwar l-Arei ta’ Bażi Sovrani tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq f’Ċipru annessi ma’ l-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka għall-Unjoni Ewropea u skond it-termini ta’ dak il-Protokoll.

imħassar

Emenda 244

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 355 – paragrafu 5 – punt c

Test fis-seħħ

Emenda

(c)  It-Trattati japplikaw għaċ-Channel Islands u l-Gżira ta’ Man sal-limitu biss li hu meħtieg sabiex tiġi aċċertata l-implimentazzjoni ta’ l-arranġamenti għal dawk il-gżejjer stipulati fit-Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda mal-Komunita’ Ekonomika Ewropeja u mal-Komunita’ Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika iffirmat fit-22 ta’ Jannar 1972.

imħassar

Emenda 245

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 3

Artikolu 3

Id-dritt għall-integrità tal-persuna

Id-dritt għall-integrità tal-persuna u għall-awtonomija fiżika

1.  Kull persuna għandha d-dritt għar-rispett ta’ l-integrità fiżika u mentali tagħha.

1.  Kull persuna għandha d-dritt għar-rispett tal-integrità fiżika u mentali tagħha.

2.   Fl-oqsma tal-mediċina u tal-bijoloġija, dawn li ġejjin għandhom jiġu rispettati b’mod partikolari:

2.   Fl-oqsma tal-mediċina u tal-bijoloġija, dawn li ġejjin għandhom jiġu rispettati b’mod partikolari:

(a)   il-kunsens liberu u infurmat tal-persuna kkonċernata, skond il-proċeduri stabbiliti mil-liġi;

(a)   il-kunsens liberu u infurmat tal-persuna kkonċernata, skond il-proċeduri stabbiliti mil-liġi;

(b)   il-projbizzjoni ta’ prattiċi ewġeniċi, partikolarment dawk li jimmiraw għas-selezzjoni tal-persuni;

(b)   il-projbizzjoni ta’ prattiki ewġeniċi, partikolarment dawk li jimmiraw għas-selezzjoni tal-persuni;

(c)   il-projbizzjoni li l-ġisem tal-bniedem u l-partijiet tiegħu, bħala tali, jintużaw bħala mezz ta’ gwadann finanzjarju;

(c)   il-projbizzjoni li l-ġisem tal-bniedem u l-partijiet tiegħu, bħala tali, jintużaw bħala mezz ta’ gwadann finanzjarju;

(d)   il-projbizzjoni tal-klonazzjoni riproduttiva tal-bnedmin.

(d)   il-projbizzjoni tal-klonazzjoni riproduttiva tal-bnedmin.

 

2a.  Kull persuna għandha d-dritt għall-awtonomija fiżika u għal aċċess liberu, infurmat, sħiħ u universali għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati u għas-servizzi tal-kura tas-saħħa relatati kollha mingħajr diskriminazzjoni, inkluż l-aċċess għal abort sikur u legali.

Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Frar 2024Avviż legali - Politika tal-privatezza